DiVA vid RISE Research Institutes of Sweden innehåller vetenskapliga artiklar, rapporter, konferensbidrag m.m. Dessa publikationer är producerade av våra forskare. Här finns även material registrerat från de äldre instituten som numera är RISE.