Change search
Refine search result
1 - 10 of 10
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ahlström, Johan
  RISE - Research Institutes of Sweden, Materials and Production, KIMAB.
  Aluminium i betong - Litteraturstudie och experimentella försök2012Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  I dagens byggprojekt används en mängd olika material för att bygga konstruktioner. Det förekommer att komponenter av aluminium gjuts in i betong vilket medför en risk att täckskiktet spricker p.g.a. korrosionsprodukternas stora volym. Därför är det viktigt att klargöra vilka korrosionsegenskaper aluminium har ingjuten i betong.

 • 2.
  Ahlström, Johan
  RISE - Research Institutes of Sweden, Materials and Production, KIMAB.
  Atmosfäriska korrosionsegenskaper för rostfritt stål med olika ytstruktur2011Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  Generellt sett så har rostfria stål en hög korrosionsresistens i atmosfärisk miljö p.g.a. den mycket tunna oxidfilmen på ytan, en film som fungerar som en barriär och försvårar initieringen av en korrosionsprocess på stålets yta. Dock så kan rostfria stål få svåra gropfrätningsangrepp i vissa aggressiva atmosfärer där t.ex. klorider och SO2 finns närvarande. Olika ytstrukturer kan ge ytan olika egenskaper som vätbarhet, ytråhet och ytsammansättning. En yta som har hög vätbarhet har en tjockare fuktfilm på ytan jämfört med en yta som har låg vätbarhet. Det är i fuktfilmen på ytan som korrosionsprocesserna sker, aggressiva partiklar och gaser kan tas upp i fuktfilmen från atmosfären och öka korrosionshastigheten. Ytråheten påverkar både vätbarhet och hur mycket partiklar som fastnar på en yta, därmed påverkar ytråheten korrosionshastigheten. Ytsammansättning anger vilka och hur mycket det finns av ett ämne i den skyddande oxidfilmen, ämnen som kan ha betydelse för hur lätt korrosion uppstår, t.ex. så kan olika sulfider fungera som initieringsyta för korrosionsangrepp. I litteraturen har det dragits olika slutsatser om vilken ytegenskap som har störst betydelse för korrosionens omfattning. Vissa studier säger att ytråheten har störst betydelse medan andra säger att ytsammansättningen har störst betydelse. Särskilt låglegerade ferritiska rostfria stål kan få svår gropfrätning i aggressiva miljöer och då har typen av ytstruktur liten betydelse för hur stora korrosionsangreppen blir. För de mer legerade austenitiska stålen kan typen av ytstruktur ha stor betydelse för storleken på korrosionsangrepp. Höglegerade stål som innehåller molybden har generellt sett små korrosionsangrepp och typen av ytstruktur har liten betydelse för korrosionsangreppens omfattning. Sammantaget tycks det dock vara så att ytråheten ändå har relativt stor inverkan på korrosionsresistensen, dock har relativt få studier genomförts där ytråheten verkligen mätts.

 • 3.
  Ahlström, Johan
  RISE - Research Institutes of Sweden, Materials and Production, KIMAB.
  Rostfritt stål i betong med hög fukt och kloridhalt - Provningsmetod för rostfritt stål i betong: Delrapport IV2011Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  För betongkonstruktioner som är exponerade i aggressiva miljöer kan korrosionsskador uppstå som kräver kostsamma reparationer. Aggressiva miljöer kan t.ex. vara konstruktioner i kontakt med havsvatten där klorider kan transporteras genom betongskiktet fram till armeringen och där orsakar korrosionsskador. För att förhindra vissa korrosionsskador kan armering av kolstål (som är det vanligaste armeringsmaterialet) bytas ut mot armering i rostfritt stål. Idag finns en mängd olika rostfria stål, med olika korrosionsegenskaper, tillgängliga på marknaden och det är därför viktigt att kunna klassificera korrosionshärdigheten för dessa stål. I en tidigare litteraturstudie ”Elektrokemiska metoder för utvärdering av armeringskorrosion samt kritisk kloridjonkoncentration för rostfritt stål i betong” [1] så undersöktes vad som har rapporterats i litteraturen om provningsmetoder för att undersöka korrosionshärdigheten för rostfritt stål i betong. Det framgick av litteraturstudien att en potentiostatisk metod med polarisering till +200 mV kan vara lämplig. I denna studie har en liknande potentiostatisk metod tillämpats och utvärderats. Provkropparna placerades i ett vattenbad där temperaturen ökade med 5°C per 14 dagar från lägst 20°C till maximalt 40°C. Två austenitiska och tre duplexa stål har undersökts och resultaten visar att stålen EN 1.4301 (304), EN 1.4162 (2101), EN 1.4436 (316) fick korrosionsangrepp vid 4 vikt-% Cl per cementvikt när temperaturen på vattenbadet var mellan 20 och 30°C. Det mer legerade duplexa stålet EN 1.4362 (2304) fick korrosionsangrepp vid 6 vikt-% Cl per cementvikt vid en temperatur på 35°C. Det högst legerade stålet EN 1.4462 (2205) fick inga korrosionsangrepp vid10 vikt-% Cl per cementvikt som var den högsta kloridkoncentrationen.

 • 4.
  Ahlström, Johan
  et al.
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Pettersson, Karin
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy. Chalmers University of Technology, Sweden.
  Wetterlund, Elisabeth
  Luleå University of Technology, Sweden.
  Harvey, Simon
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Value chains for integrated production of liquefied bio-SNG at sawmill sites – Techno-economic and carbon footprint evaluation2017In: Applied Energy, ISSN 0306-2619, E-ISSN 1872-9118, Vol. 206, p. 1590-1608Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Industry's increasing demand for liquefied natural gas could be met in the future by liquefied methane produced from biomass feedstock (LBG - liquefied biogas). This study presents results from an investigation of value chains for integrated production of LBG at a generic sawmill site, based on gasification of sawmill waste streams and forest residues. The objective was to investigate the cost for, as well as the carbon footprint reduction associated with, production and use of LBG as a fuel. Five different LBG plant sizes were investigated in combination with three different sawmill sizes. The resulting cases differ regarding biomass feedstock composition, biomass transportation distances, LBG plant sizes, how efficiently the excess heat from the LBG plant is used, and LBG distribution distances. Pinch technology was used to quantify the heat integration opportunities and to design the process steam network. The results show that efficient use of energy within the integrated process has the largest impact on the performance of the value chain in terms of carbon footprint. The fuel production cost are mainly determined by the investment cost of the plant, as well as feedstock transportation costs, which mainly affects larger plants. Production costs are shown to range from 68 to 156 EUR/MW hfuel and the carbon footprint ranges from 175 to 250 kg GHG-eq/MW hnet biomass assuming that the product is used to substitute fossil LNG fuel. The results indicate that process integration of an indirect biomass gasifier for LBG production is an effective way for a sawmill to utilize its by-products. Integration of this type of biorefinery can be done in such a way that the plant can still cover its heating needs whilst expanding its product portfolio in a competitive way, both from a carbon footprint and cost perspective. The results also indicate that the gains associated with efficient heat integration are important to achieve an efficient value chain.

 • 5.
  Ahlström, Johan
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Materials and Production, KIMAB.
  Tidblad, Johan
  RISE - Research Institutes of Sweden, Materials and Production, KIMAB.
  Sandberg, Bertil
  RISE - Research Institutes of Sweden, Materials and Production, KIMAB.
  Wadsö, Lars
  Lund University, Sweden.
  Galvanic corrosion properties of steel in water saturated concrete2015In: Materials and corrosion - Werkstoffe und Korrosion, ISSN 0947-5117, E-ISSN 1521-4176, Vol. 66, no 1, p. 67-75Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aluminum-based sacrificial anodes were installed to reinforced concrete to stop ongoing corrosion in cooling water tunnels in a Swedish nuclear power plant. The steel rebars were also unintentionally connected to stainless steel water pumps. Therefore, the consumption rate of the sacrificial anodes was higher than predicted. An experimental and a field study were performed to assess if the steel rebar suffer from galvanic corrosion and if the stainless steel pumps are responsible alone for the high consumption rate. It was found from the experimental study that there is an increased risk of galvanic corrosion for steel rebar when the corrosion potential is raised to -200mV (SCE) for samples with 1% CL- by mass of cement and -500mV (SCE) for samples with 2% Cl- by mass of cement. The experimental results were compared with the corrosion potential measured in the cooling water tunnel where sacri ficial anodes were in use and not mounted at all. The cooling water tunnel without sacrificial anodes had generally more anodic corrosion potentials compared to the tunnel with anodes. The tunnel with anodes had also more anodic potentials closer to the stainless steel pumps than further away which means that the rebar is affected by the stainless steel pumps. However, the measured corrosion potentials in the tunnels were not as anodic as the potentials needed for high galvanic current measured in the experimental study.

 • 6.
  Ahlström, Johan
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Materials and Production, KIMAB. Chalmers University of Technology, Sweden.
  Tidblad, Johan
  RISE - Research Institutes of Sweden, Materials and Production, KIMAB.
  Tang, Luping
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Sederholm, Bror
  RISE - Research Institutes of Sweden, Materials and Production, KIMAB.
  Leijonmarck, Simon
  RISE - Research Institutes of Sweden, Materials and Production, KIMAB.
  Electrochemical properties of oxide scale on steel exposed in saturated calcium hydroxide solutions with or without chlorides2018In: International Journal of Corrosion, ISSN 1687-9325, E-ISSN 1687-9333, Vol. 2018, article id 5623504Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The electrochemical properties of various iron oxide scales on steel exposed in saturated calcium hydroxide solutions were investigated. The iron oxide scales were manufactured by different heat treatments and grinding processes and characterized using X-ray diffraction and scanning electron microscope. The electrochemical properties of the scales were assessed by measuring the corrosion potential and using electrochemical impedance spectroscopy and potentiodynamic polarization curves. It was found that wustite and magnetite are less noble compared to hematite but are more effective as cathodic surfaces. The results show that the electrochemical properties of the mill scale can be an important contributing factor in the corrosion of steel in concrete.

 • 7.
  Leijon, Gunnar
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Materials and Production, KIMAB.
  Ahlström, Johan
  RISE - Research Institutes of Sweden, Materials and Production, KIMAB.
  In-situ hydrogen charging of OFP copper under creep2014Report (Refereed)
  Abstract [en]

  A method to creep test copper intended for nuclear waste disposal during continuous hydrogen charging has been developed and tested. The method has strived to reproduce results published by a Finnish research group. Temperature, stress, strain and other conditions are similar in the two studies. The results show that the method is capable of introducing large amounts of hydrogen into the copper but, in contrast to the Finnish results, no cracks has been observed.

 • 8.
  Sederholm, Bror
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Materials and Production, KIMAB.
  Ahlström, Johan
  RISE - Research Institutes of Sweden, Materials and Production, KIMAB.
  Rostfria ståls korrosionshärdighet och galvaniska inverkan på kolstål i betong med hög fukt- och kloridhalt2013Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  Föreliggande rapport avslutar FoU-projektet - Rostfria ståls korrosionsegenskaper i betong med en hög fukt- och kloridhalt. I rapporten ingår resultat från fyra delrapporter som tidigare publicerats inom projektet. I rapporten ingår även nya resultat från två års utomhusexponering i havsvatten och i stadsatmosfär av betongingjutna provstänger av rostfritt stål (kamstänger) av stålkvaliteten EN 1.4301, 1.4436, 1.4162, 1.4362 och 1.4462 samt provstänger av kolstål ihopkopplade med rostfria provstänger för att undersöka risken för galvanisk korrosion på kolstålet. Betongblock av tre olika betongkvaliteter (OPC C45/55, CEM I, PFA C32/40, CEM IIB-V och GGBFS C32/40, CEM IIIA) ingår i undersökningarna. Vid utomhusexponering i stadsatmosfär innehåller betongblocken före exponering 2-10 mass-% klorider per bindemedelsvikt och har ett täckande betongskikt av 15 mm och ett vbt av 0,45. Vid utomhusexponering i havsvatten innehåller samtliga betongblock före exponering en total kloridhalt av 3 % klorider per bindemedelsvikt och ett täckande betongskikt av 15 mm och vbt 0,45. Samtliga utförda undersökningarna (utomhus och på laboratorium) visar att rostfri stålarmering av stålkvaliteten EN 1.4301, 1.4436, 1.4162, 1.4362 och 1.4462 har betydligt bättre förmåga att motstå korrosionsangrepp i en kloridhaltig betong jämfört med ett vanligt kolstål. Förmågan hos rostfri armering att motstå korrosionsangrepp i en kloridhaltig betong beror framförallt av halten legeringsämnen som finns i det rostfria stålet. De legeringsämnen som har stor betydelse för det rostfria stålets förmåga att motstå korrosionsangrepp är framförallt krom, nickel, molybden och kväve. Det framgår vidare att korrosionshärdigheten hos fem olika rostfria stålkvaliteter som ingått i laboratorieundersökningarna ökar enligt följande ordning: (sämst) EN 1.4301 < EN 1.4162 < EN 1.4436 < EN 1.4362 < EN 1.4462 (bäst). Vid en total kloridhalt av 3 % per bindemedelvikt i betongblock med olika bindemedel (OPC C45/55, CEM I, PFA C32/40, CEM IIB-V och GGBFS C32/40, CEM IIIA) som exponerats delvis nedsänkta i havsvatten i två år kunde inga för ögat synliga, korrosionsangrepp konstateras på rostfria provstänger av stålkvaliteten EN 1.4301, 1.4436, 1.4162, 1.4362 och 1.4462.

 • 9.
  Sederholm, Bror
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Materials and Production, KIMAB.
  Ahlström, Johan
  RISE - Research Institutes of Sweden, Materials and Production, KIMAB.
  Trädgårdh, Jan
  Korrosionsprovning av injekterade bergbultar och av provstänger av stål ingjutna i betongblock - resultat av fem års exponering i Äspötunneln2014Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  Denna undersökning, som initierats av Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) och som utförts av Swerea KIMAB AB och CBI Betonginstitutet, omfattar fem års korrosionsprovning i Äspötunneln. Undersökningen omfattar sex betongblock (tre block med låg-pH betong och tre block med konventionell anläggningsbetong) med ingjutna provstänger av kolstål och tre stycken fyra meter långa bergbultar ingjutna i låg-pH bultbruk i Äspötunnelns tak och vägg. Betongblocken med ingjutna provstänger av kolstål har tidigare utvärderats efter 18 månader exponering, Vogt/2009, Ahlström & Sederholm/2010 och Bodén & Pettersson/ 2011. Beträffande de ingjutna bergbultarna har ingen utvärdering tidigare gjorts. Resultaten från undersökningarna sammanfattas nedan. Provstänger av stål ingjutna i betongblock • Provstänger av stål i de båda betongtyperna utan klorider visade försumbara korrosionshastigheter och bedömdes vara i passivt tillstånd. Det bör dock påpekas att ett fåtal lokala korrosionsangrepp kunde observeras på ändytorna på de provstänger som exponerats i låg-pH betong. • Provstänger av stål i låg-pH betong där betongblocken förexponerats i kloridlösning visade försumbara korrosionshastigheter och bedömdes vara i passivt tillstånd. För provstänger av stål ingjutna i en anläggningsbetong, betongblock förexponerade i en kloridlösning, uppmättes en korrosionshastighet av ca 13 μm/år efter fem års exponering. Orsaken till skillnaden är att kloridhalten varit låg vid stålytan under exponeringen på grund av långsam kloridtransport i den täta låg-pH betongen. • På provstänger av stål ingjutna i låg-pH betong med ingjutna klorider uppmättes en korrosionshastighet av ca 13 μm/år och i anläggningsbetong med ingjutna klorider en korrosionshastighet av ca 2,3 μm/år, efter fem års exponering. Sammanfattningsvis kan sägas att korrosionshastigheten hos provstänger i betongblock med ingjutna klorider i en låg-pH betong är betydligt högre, 5-6 gånger högre, jämfört med korrosionshastigheten hos provstänger av stål som varit ingjutna i betongblock med anläggningsbetong, under fem års exponering i Äspötunneln. _x0001_ Bergbultar injekterade med bultbruk (låg-pH pasta och låg-pH bruk) • Inga korrosionsangrepp kunde konstateras på någon av de undersökta bergbultarna som varit injekterade i låg-pH bultbruk. • Inga krympsprickor kunde konstateras i något av de undersökta bultbruken. • Vidhäftningen mellan bergbultarna och de båda bultbruken var god. • pH-värdet hos bultbruken varierade mellan 11,3 och 11,9. • Ca/Si-kvoten i bultbruken visade att ingen urlakning skett hos bultbruken under fem års exponering. Sammanfattningsvis kan sägas att de tre undersökta bergbultarna är i mycket god kondition efter att ha varit ingjutna i låg-pH bultbruk med och utan ballast i ca 5 år i Äspötunnelns bergvägg och innertak. Eftersom ingen urlakning av bultbruken skett under exponeringstiden kan det konstateras att inget flödande vatten från sprickor i berget varit i kontakt med bultbruken och bergbultarna. Både syrehalten och fukthalten har varit låg under försökets gång.

 • 10.
  Sederholm, Bror
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Materials and Production, KIMAB, Corrosion protection of building structures.
  Trägårdh, Jan
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, CBI Swedish Cement and Concrete Research Institute.
  Ahlström, Johan
  RISE - Research Institutes of Sweden, Materials and Production, KIMAB, Corrosion protection of building structures.
  Boubitsas, Dimitrios
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, CBI Swedish Cement and Concrete Research Institute.
  Luping, Tang
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Ny provningsmetodik för bestämning av bindemedlets korrosionsskyddande förmåga i betong2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport omfattar slutrapporteringen av forskningsprojektet - Ny provningsmetodik för bedömning av bindemedlets korrosionsskyddande förmåga i betong – Underlag till LCA och livslängdsbedömning. I rapporten redovisas resultat från elektrokemiska undersökningar utförda på laboratorium och korrosionsprovningar i fält. Undersökningarna har genomförts av Swerea KIMAB, RISE CBI Betonginstitutet (väst och öst) samt Chalmers. Projektets mål har varit att genom en nationell samling av expertis ta fram en ny provningsmetodik som på ett enkelt och tillämpbart sätt ska utvärdera olika bindemedels korrosionsskyddande förmåga i betong. I denna undersökning har framför allt tiden till initiering av korrosion (gropfrätning) från det att kloriderna har nått stålytan och tills gropfrätning har initieras på stålytan undersökts. Tre olika accelererade elektrokemiska mätmetoder har använts och jämförts:

   Potentiostatisk mätmetod

   Potentiodynamisk mätmetod

   Galvanostatisk mätmetod

  Den framtagna provningsmetodiken med framställning av provkroppar har visat sig fungera väl. För att minska spridningen är det emellertid viktigt att använda en homogen och rengjord stålyta utan glödskal. Glödskalet avlägsnas lämpligast genom slipning eftersom betning kan bygga upp ett passivskikt på stålytan. För att undvika att betongrester fastnar på stålytan ska släta provstänger användas.

  Sammanfattningsvis kan sägas att resultaten från laboratorie- och fältmätningarna samt analyser av bindemedlens korrosionskänslighet genom TG- och XRD-analyser visade att denna kombination av mätningar ger ett bra verktyg att bedöma den korrosionsskyddande förmågan hos olika bindemedel. En sammanställning av rangordningen för bindemedlens korrosionsskyddande förmåga redovisas i tabellen nedan.

  Den korrosionsskyddande förmågan hos de undersökta bindemedlen rangordnas från en sammanvägning av de olika provningsmetoderna:

   bra < 1,5 och

   1,5 ≥mindre bra ≤2,5 och

   dåligt > 2,5.

  Som rangordningen visar i tabellen så har bindemedel med slagg och portlandcement med hög C 3A en bra korrosionsskyddande förmåga. Detta beror till största delen på kapaciteten att bilda Friedels salt från monosulfat under härdningsprocessen. Bindemedel som har en låg korrosionsskyddande förmåga har ett lågt C3A-innehåll och en inblandning av flygaska och/eller silika. Det medför dessutom en utspädningseffekt på förmågan att bilda Friedels salt.

1 - 10 of 10
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
v. 2.35.7