Change search
Refine search result
1 - 18 of 18
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Brander, Linus
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Infrastructure and concrete technology.
  Helsing, Elisabeth
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Infrastructure and concrete technology.
  Gabrielsson, Ida
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Infrastructure and concrete technology.
  Constructivate arbetspaket 3: Återvinning av rivningsavfall som ballast i betong2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Bygg- och rivningsavfall utgör en av de största avfallsströmmarna i Sverige, samtidigt som den återvinning som sker sträcker sig till tillämpningar med relativt låga kvalitetskrav (downcycling). Sannolikt finns potential till att återanvända rivningsavfall i tillämpningar av högre status, till exempel i ny betong eller i delar av vägkropp där kvalitetskraven är högre.

  Syftet med denna rapport är att undersöka vilka regler och kvalitetskrav som finns för återvinning av den mineraliska materialfraktionen i rivningsavfall. Fokus har varit på hur denna fraktion måste vara beskaffad för att klara kvalitetskrav som ballast till vägbyggnad och ny betong.

  För vägbyggnad finns ett klassificeringssystem i den europeiska standarden SS-EN 13242 (Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material för användning i anläggningsarbeten och vägbyggen) och i Trafikverkets kravdokument TDOK 2013:0532 (Alternativa material för vägkonstruktioner). Kvalitetsklassningen sker på basis av fraktionens sammansättning med avseende på ingående materialslag, där Klass 1 (högsta klassen) i princip bara innehåller krossad betong, murverk och obunden sten, medan det i lägre klasser (i ordningen 2, 3 och 4) accepteras stigande inslag av kvalitetssänkande material (tex metaller, plast, trä, lättviktsbetong). För viss klass måste dessutom tekniska krav uppfyllas, uttryckta i termer av motstånd mot nötning eller tryckhållfasthet. TDOK 2013:0532 anger vidare vilken kvalitetsklass som krävs för olika delar av vägkropp: Klass 1 eller 2 för Förstärkningslager till belagda vägar och Bärlager till belagda vägar, minst Klass 3 för Skyddslager till belagda vägar, samt minst Klass 4 för Underbyggnad och övriga fyllningar.

  För användning som betongballast krävs enligt SS 137003, vilket är den svenska tillämpningen till den europeiska betongstandarden SS-EN 206, att den återvunna ballasten karaktäriseras och klassificeras. Klassificeringen sker helt enligt standarden för betongballast (SS-EN 12620) och bygger likt systemet för användning som vägballast på innehåll och halter av ren betong och andra materialslag i den återvunna ballasten. Här är klasserna i nuläget endast två: Typ A och Typ B, där den förra är den högre (och renare) klassen. Eftersom SS-EN 12620 är harmoniserad ska återvunnen ballast till och med CE-märkas. CE-märkningen sker på samma sätt och med samma system som för primär/jungfrulig ballast, med några skillnader så som att analys av sammansättning med avseende på materialslag måste göras, samt att dokumentation och spårbarhet till rivningsprojekt måste finnas i kvalitetssystemet.

  Det står helt klart att hur användbar den mineraliska fraktionen från bygg- och rivningsavfall är beror på dess renhet, dvs. hur väl man lyckats hålla isär olika avfallsfraktioner. Generellt innehåller inte den krossade betongen i sig ämnen som kan vara skadliga för människa eller miljö; dessa finns snarare i andra materialslag som kan finnas ihop med betong i rivningsavfall. Under vissa perioder har man vid byggande av hus använt material som senare visat sig orsaka hälsoproblem och förbjudits. Exempel på sådana är ”blåbetong” (lättbetong baserad på uranrik alunskiffer) och byggprodukter med asbestcement och PCB-haltiga massor. Förekomst av dessa material i en byggnad som ska rivas måste inventeras och saneras och/eller hanteras på ett säkert sätt. Gynnsamt är förstås om man redan i rivningsskedet har kunnat separera de olika komponenterna, men även ett relativt blandat avfall kan separeras och sorteras mer eller mindre effektivt i efterhand. Moderna återvinningsanläggningar använder olika tekniker för att få ut rena(re) materialfraktioner från blandat avfall. Ofta involverar dessa tekniker flera steg av krossning, torr- och våtsållning, siktning, tvättning med högtrycksvatten och pressning av slam till kaka, i vilken oftast eventuella lakbara ämnen ansamlas.

  Tekniskt och miljömässigt är det fullt möjligt att återvinna rivningsavfall som ballast i ny betong och vägbyggnad, men idag sker detta alltså i mycket liten eller tom obefintlig utsträckning. Ett antal åtgärder med potential påverka i riktning att sådan återvinning ökar är:

  • Ta fram nationella End-of-Waste-kriterier för rivningsavfall, till exempel enligt brittisk modell. Ökar tydlighet för alla aktörer och minskar osäkerhet i tillståndsprövningen.

  • Gör livscykelperspektivet till ett starkt kriterium i offentlig upphandling, det vill säga att man får bonuspoäng utifrån detta samtidigt som det naturligtvis inte styr helt. Dessutom måste en LCA-bedömning ta hänsyn inte bara till CO2-ekvivalenter utan också andra miljöparametrar.

  • Sprid och förankra bäst praxis till kommunerna/beställarna, till exempel kring vilka sekundära material som enligt forskning och beprövad erfarenhet kan användas på vilket sätt och hur, så att krav kan ställas i upphandlingar.

  • Sprid kunskap och sök påverka Naturvårdsverket vad gäller riktlinjerna (och handboken) som stöd till kommuner och andra tillsynsmyndigheter, att krav bör ställas på lakbarhet och biotillgänglighet vad gäller olika ämnen, snarare än totalhalter (som kan vara hårt bundna och därmed inerta).

  • Sortering för högre teknisk funktion. Om avfallsfraktionerna hålls isär och så rena som möjligt, så ökar möjlighet för återvinning avsevärt (dvs. recycling, inte downcycling), vad gäller såväl teknisk prestanda som minskad risk för miljö och människa.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Hasholt, Marianne Tange
  et al.
  DTU Technical University of Denmark, Denmark.
  Frid, Katja
  Malmö University, Sweden.
  Spörel, Frank
  Federal Waterways Engineering and Research Institute, Germany.
  Lahdensivu, Jukka
  Tampere University, Finland.
  Helsing, Elisabeth
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Infrastructure and concrete technology.
  Müller, Matthias
  Faheem, Abdul
  Sleiman, Sara Al Haj
  Centrale Nantes, France.
  Jacobsen, Stefan
  NTNU, Norway.
  Nordic Concrete Research workshop: “Accelerated freeze-thaw testing of concrete”, Lyngby, 20th April 20222022In: Nordic Concrete Research, Vol. 66, no 1, p. 113-133Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

   A one-day Nordic Concrete Research workshop on “Accelerated freeze-thaw testing of concrete” attracted approx. 30 participants. The workshop included presentations on various aspects, such as observed frost damage in the field and the importance of the temperature curve during testing as well as other interactions with the surroundings of the concrete. The workshop also included examples of recent research, which can improve our knowledge about the frost damage mechanism and therefore provide input to improving the standardised test methods. The present paper is a summary of the nine presentations and the discussion arising from the presentations.

 • 3.
  Helsing, Elisabeth
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment.
  Krom i krossad återvunnen betong2019Report (Other academic)
  Abstract [en]

  For environmental reasons there is a demand to use less amounts of natural stone and gravel as aggregate, which leads to an increasing use of recycled materials, for example construction demolition waste (CDW), when new civil engineering structures and buildings are constructed. Cement and concrete contain a certain amount of soluble hexavalent chromium which may cause health problems and can be leached to the environment and influence it negatively. From a concrete structure the leaching is minimal, but when the concrete is crushed and the specific surface increase, leaching also increases and may reach levels where it may influence the environment.

  This report gives an overview and background to:

  ·       existence of chromium in CDW and particularly the hexavalent chromium,  

  ·       requirements as regard chromium on CDW for different applications or as landfill and

  ·       what happens with the chromium when the CDW is incorporated in new concrete or asphalt.

  Chromium is generally present in the earth surface in the non-toxic form of three valent chromium. When cement is produced, a part of this chromium is converted into hexavalent chromium, which is toxic and very soluble in water. It may cause contact allergies. Because of this EU limited the amount of hexavalent chromium in cement put on the market to 2 ppm in 2013. The same limitation was introduced in Sweden already in the 1980's. In old concrete, which is often the type of concrete that will be demolished, crushed and used for recycling, cement with much higher hexavalent chromium content may have been used.

  Through a EU decision and regulations from the Swedish Environmental Protection Agency the leaching amount of dangerous substances, for example soluble chromium is limited in materials which shall be put into landfill. Generally, two values are needed, the initial leaching value which describes the concentration of the compound in the leaching water initially, and an accumulated leaching value which is supposed to describe the total amount of chromium that will be leached from the material. The Agency has also published a handbook on the use of recycled materials in civil engineering structures, where limiting values on total amount and leached amounts are given for two applications; for general use (non-bound) in for instance road structures and when used to cover landfills. In this case there is also a demand on total amount of chromium, in addition to the two leaching values.

  When using CDW as aggregate in new concrete and in asphalt there are now limiting values as regards chromium.

  The test methods used, element analysis, shake tests (bulktests) and percolations tests, are briefly described. Results from tests on CDW with these methods reported in the literature are given. Normally, the values on leaching lie around the limit value for inert landfill, sometimes they are higher and sometimes lower.

  A description of a couple of long-time field tests where the leaching has been measured on road structures with CDW are included.

  The results indicate that : 

  • crushed new uncarbonated concrete normally has values of initial and accumulated leaching which are lower than the limiting values for inert landfill and for civil engineering structures,
  • carbonation of Portland cement concrete gives increases the amount of leached chromium,

  §  crushed concrete, even a carbonated one, fabricated with a cement with maximum soluble chromium = 2 ppm generally exhibit test values for initial and accumulated leaching which are below the limiting values for inert landfill and for civil engineering structures,

   

  §  slag in the concrete binds the chromium and makes it more insoluble, both in new and carbonated concrete and  

  • for old concrete, where high chromium cements have probably been used, special measures may be necessary in order to fulfil the requirements for inert landfill and for civil engineering structures.

  Examples of special measures:

  • A good sorting of the CDW at the demolition site. The CDW shall preferable come from only concrete and stone. Bricks, gypsym etc. gives higher leaching values.
  • Good knowledge about the original demolished structure gives a possibility to be freed from testing.
  • To use a wet process to sort the demolished material. Some of the soluble chromium will then be leached already at this stage. This leads to a higher probability to pass the requirement on initial leaching on the resulting material. The process water will then contain soluble chrome and must be taken care of in end environmentally friendly way and.   

  §  To let the CDW carbonate and the wash it and take care of the wash water in end environmentally friendly way. This will lower the initial leaching value, which is the most problematic requirement to fulfil.   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Helsing, Elisabeth
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, CBI Betonginstitutet AB, Betong & Berg.
  Lagar och regler vid renovering: en översikt2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ordet renovering existerar inte i något av våra regelverk. Begreppet renovering ingår i det som benämns ändring av en byggnad i vilket ombyggnad ingår som en del.De tekniska egenskapskrav som gäller vid nybyggnad gäller i princip också vid ändring. Vid ombyggnad ska de uppfyllas för hela byggnaden eller, om detta inte är rimligt, den del av byggnaden som påtagligt förnyas genom ombyggnaden. Vid ändring gäller de för ändringen. Enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet till eller användbarhet av lokaler dit allmänheten har tillträde ska dock alltid avhjälpas.När det gäller ändringar tillkommer dock ett krav på varsamhet, d.v.s. att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.Kravet på varsamhet och förbudet mot förvanskning innebär att det är nödvändigt att ibland göra avsteg från de rent tekniska egenskapskraven som gäller vid nybyggnad när man genomför en ändring.Ändringsreglerna i BBR och EKS avser att förtydliga vilka av de egenskapskrav som gäller vid nybyggnad som man inte får göra avsteg från och i vilka fall det är möjligt att mot bakgrund av ändringens omfattning och byggnadens förutsättningar göra anpassningar.Vad som avses med ändringens omfattning och byggnadens förutsättningar förtydligas i BBR. När det gäller ändringens omfattning utgås från hur stor del av byggnaden som berörs, konsekvenserna för de tekniska egenskapskraven och byggnadens kulturvär-den. Motiveringar med hänsyn till byggnadens förutsättningar kan dels ha att göra med om det är fråga om omfattande ändringar eller ny användning. I sådana fall finns få skäl till avsteg från nybyggnadsnivån. Är det fråga om en kulturhistoriskt värdefull byggnad finns det större skäl. Tekniska skäl, som t.ex. att utrymme saknas eller att uppfylla ett krav medför att ett annat inte blir uppfyllt på ett godtagbart sätt kan också åberopas. Ekonomiska skäl baserade på byggnadens placering, utformning eller tekniska förutsättningar kan också vara motiveringar. Låg likviditet får dock inte beaktas. Därutöver kan även boendekvaliteter av praktisk eller upplevelsemässig art utgöra skäl för anpassning.Kravnivån vid ändring varierar också beroende på vilket krav det är fråga om. I BBR och EKS används följande terminologi:Ska: I princip inget utrymme för avvikelseSka ...om inte synnerliga skäl: Visst modifieringsutrymme finns om byggnaden ändå kan antas få godtagbara egenskaper och det inte är möjligt att tillgodose kravet fullt ut utan höga kostnader eller påtagligt negativa konsekvenser för övriga tekniska egen-skapskrav eller byggnadens kulturvärden.Ska eftersträvas: Kraven ska tillgodoses om det kan ske till en skälig kostnad och inte medför negativa konsekvenser för övriga tekniska egenskapskrav, byggnadens kulturvärden eller andra boende- och brukarkvaliteter. Har byggnaden redan den eftersträvade egenskapen finns inte utrymme för att försämra den om det inte finns synnerliga skäl.Dock får anpassningar av kraven aldrig medföra en oacceptabel risk för människors hälsa och säkerhetEn hel del av det som står i BBR, EKS och Hissreglerna är allmänna råd och inte absoluta krav, och ger exempel på godtagna konstruktionslösningar. Dessa är inte alltid möjliga att tillämpa vid ändring, utan man måste söka andra lösningar som ändå ger samma säkerhet.Reglerna ger för de olika egenskapskraven vägledning för eventuella anpassningar, förslag på alternativa lösningar t.ex. moderniseringar då äldre byggteknik använts.I hyreslagstiftningen är det främst två aspekter som berör ändringar: Hyresgästinfly-tande vid förbättrings- och ändringsarbete och villkor vid större förändring av hyran. I båda dessa fall krävs godkännande av hyresgäster eller tillstånd av hyresnämnd. Dock står det inget om att hyresgäster kan var med och påverka vad som ska ändras, t.ex. hur omfattande ändringarna ska vara.När det gäller bostadsrätter är det hur stora beslut ska tas som avhandlas. Om alla medlemmar inte är eniga har hyresnämnden en roll även här. En bostadsrättsinneha-vare har rätt att frånträda en bostadsrätt om avgiftsändringarna blir för stora. Bostadssätten återgår då till föreningen, mot skälig ersättning.

 • 5.
  Helsing, Elisabeth
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Infrastructure and concrete technology.
  Nedbrytning hos betong med slagg och flygaska efter fyra vintersäsonger vid RV402020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I detta projekt kartläggs de förändringar i provkroppar av betong med tillsats av främst slagg och flygaska som har uppkommit efter fyra vintersäsongers exponering vid RV40 i Borås. Dessa förändringar jämförs med resultat från laboratorieprovningar på provkroppar härdade på olika sätt i laboratoriet av samma betongblandningar utförda eller påbörjade inom de första 91 dygnen från gjutning. Vissa andra egenskaper har också studerats i avsikt att kasta ljus på den yttre eller inre nedbrytning som skett i fält.

  De provkroppar som undersökts tillverkades inom BBT-projektet 2013:22 "Saltfrost-provningsmetodens tillämplighet på betong innehållande slagg, flygaska och kalkstensfiller" vilket redovisats i [1]. Det främsta syftet med det projektet var att undersöka om salt-frostprovningsmetoden i SS 137244 [2] ("slab method" i CEN TS 12390-9 [3]) ger resultat som motsvarar den nedbrytning som erhålls vid verklig salt-frostexponering för blandningar med tillsatsmaterial som slagg och flygaska, eller om modifieringar av metoden krävs.

  I detta projekt har samtliga provkroppar (fyra per vardera av de 14 blandningarna) som fältexponerats vägts och mätts. Dynamisk E-modul beräknad utifrån uppmätt egenfrekvens och ultraljud har också registrerats på dessa. Tre av de fyra provkropparna har därefter återförts till RV40 för framtida undersökningar, medan en provkropp per blandning har undersökts närmare vad gäller karbonatiseringsdjup, kloridinträngning, förekomst av mikrosprickor, förändringar i ytan samt fördelning av vissa grundämnen i provkropparna. Resultaten har jämförts med de laboratorieresultat som erhölls inom BBT-projektet 2013:22 och med fältresultat efter fyra år från ett annat projekt med liknande inriktning [4].

  Mätresultaten visar att fyra års exponering i en miljö med saltning inte är tillräcklig tid för att kunna utläsa en betongs motstånd mot salt-frostavflagning genom att registrera ändring i massa eller volym hos provkroppar. Under de första åren i en fuktig miljö sker en fortskridande hydratisering som binder ytterligare vatten kemiskt, och ökar provkroppens densitet. Detta gäller i synnerhet för betongblandningar med flygaska och viss mån även betong med slagg som har en långsammare reaktionshastighet och strukturutveckling initialt än vad en ren portlandcementbetong har. Det är inte förrän efter åtminstone ett års exponering, då hydratiseringen och hållfasthetsutvecklingen avstannat helt eller nästan, som förändringar i vikt eller massa kan börja relateras till yttre nedbrytning. Efter fyra års exponering av provkropparna har det heller inte skett någon klart märkbar förändring av den exponerade ytan, inte ens hos de betongblandningar som inte innehåller tillsatt luft.

  De fortgående reaktionerna påverkar även den uppmätta egenfrekvensen och transmissionstiden, som återspeglar förändringar i dynamisk E-modul och den inre nedbrytningen. När det gäller den inre nedbrytningen mätt genom registrering av egenfrekvens (RDMFF) fås dock betydligt mer utslagsgivande resultat efter fyra år i fält än vad registrering av massa och volym ger. Provkroppar från två blandningar uppvisar en betydande minskning, ner till c:a 60 % av ursprunglig E-modul: en med 20% flygaska utan luftporbildare (A20FU) och en med 35% slagg och luftporbildare (R35S). A20FU uppvisade också stark avflagning då betongblandningarna provades enligt SS 137244 [2], medan R35S då inte visade några tecken på nedbrytning. Ett par andra blandningar, en med 20 % slagg utan luftporbildare och en med 65 % slagg med luftporbildare visade en klar tendens till inre nedbrytning både i fältförsöket och vid salt-frostprovningen. För vissa blandningar uppvisar en av de fyra provkropparna betydande nedbrytning mätt med egenfrekvens efter fyra år, men inte de övriga tre, alla med minst 20 % flygaska eller slagg. Av dessa var det bara en som visade tendens till nedbrytning vid den initiala salt-frostprovningen.

  Mätning av inre nedbrytning gjordes dels med registrering av egenfrekvens dels med registrering av transmissionstid (UPTT), och resultaten korrelerar ganska väl med varandra, med ett par undantag. När det gäller den blandning (R35S), som vid egenfrekvensmätningen uppvisade stor nedbrytning, så återspeglas inte det i UPTT-värdena. Mätvärdet för R65S med UPTT indikerar en större nedbrytning än mätvärdet med egenfrekvens.

  Den mikroskopiska undersökning visade att i provet utan luftporbildare som visade stor inre nedbrytning (A20FU) var sprickfrekvensen hög, och sprickorna som utgick från kanten av ballastkornen vek av ut i cementpastan och hade en betydande längd (40-50 mm) och bredd. I vissa fall har det bildats en luftspalt mellan ballastkorn och cementpasta. I övriga prover förekom det fina mikrosprickor, främst vid kanten av ballastkornen, som inte bedömdes påverka betongens egenskaper nämnvärt.

  I proverna med slagg och luftporbildare som också uppvisar en klart märkbar inre nedbrytning (R35S och R65S), noteras också en ganska hög sprickfrekvens. Men mer slående är att de har en genomgående dålig fördelning av luftporerna, vilka tenderar att ansamlas runt ballastkorn. Detta är troligtvis en avgörande faktor för det dåliga motståndet mot inre nedbrytning. Detta skulle kunna bero på ett olämpligt val av luftporbildare för den aktuella bindemedelssammansättningen (CEM I 52,5 R och 35 respektive 65 % slagg). Provet med CEM I 42,5N-SR3 LA/MH och 35% slagg (A35S) uppvisar inte samma inre nedbrytning. Denna har dock inte analyserats med mikroskopi. Generellt konstaterades i [1] att luftporbildare inte har samma positiva inverkan på frostresistensen när större mängder slagg ingår som i blandningar utan slagg. I blandningar med flygaska är de däremot av stor vikt för frostbeständigheten.

  I proverna med flygaska noterades vid den mikroskopiska analysen reaktionsprodukter, troligtvis ettringit, i luftporerna vilket kan ha bidragit till en sämre frostbeständigheten genom att luftporernas funktion försämras. Detta kan påverka både den inre frostbeständigheten och salt-frostavflagningen. Ettringit som bildas när betongen har hårdnat kan också ge upphov till skador p.g.a. svällning vid försenad ettringitbildning, se till exempel avsnitt 2.7.2 i [5].

  Kloridprofiler från den sågade överytan och inåt i fältprovkropparna togs fram med två olika metoder. På några provkroppar användes titrering och på några användes μ-XRF. Titreringen gjordes ner till 25 mm djup, medan μ-XRF gav profilen ner till 60 mm djup.

  När flygaska används fås en större kloridinträngning efter 4–5 års exponering vid RV40 i skiktet ner till ca 20 mm djup, och ju högre andel flygaska desto längre in från ytan återfinns den punkt där halten klorid är som störst. Däremot blir kloridhalten lägre längre in i provkroppen med flygaska än utan.

  Med slagg i blandningen minskar kloridinträngningen. I detta projekt är motståndet mot kloridinträngning när ett CEM I 52,5 R ("R-cement") används som störst med 35 % slagg och när ett CEM I 42,5 N SR3/LA/MH ("A-cement") används med 20 % slagg. I blandningen med R-cement och 65% slagg (R65S) har en betydligt större kloridinträngning och fluktuerande kloridprofil uppmätts än i blandningen med 35 % slagg (R35S). Detta kan bero på den mycket ojämna och dåliga luftporfördelningen i denna provkropp, med ansamling av luftporer vid ballastkorn, vilket kan öka permeabiliteten för klorider.

  En viktig frågeställning i BBT-projektet 2013:22 [1] var att kartlägga karbonatiseringens inverkan på salt-frostbeständigheten och eventuellt modifiera den använda salt-frostprovningsmetoden så att denna inverkan beaktades. I det projektet accelererades karbonatiseringen därför dels genom att utsätta provytan för 1 % CO2 en vecka innan frysprovningen startades, och dels genom att låta provytan exponeras för 65% RF och normal laboratorieluft under tre månader innan frysprovningen. Genom mätning av karbonatiseringsdjupet på fältproverna konstaterades att för att simulera 4-5 års naturlig karbonatisering i vägmiljö, med resultat på säker sida, borde provkropparna sågas vid c:a 60 dygn och därefter utsättas för 1 % CO2. Att utsätta provkropparna för koldioxid vi 21 dygns ålder ger större karbonatiseringsdjup än efter 4 -5 års fältexponering. Dock måste man ha i åtanke att 4–5 år är en kort tid i förhållande till en betongkonstruktions livslängd som kan vara upp till 120 år eller längre. Vilken koldioxidexponering som bäst motsvarar karbonatiseringen på lång sikt, och i vilken mån det är relevant för frostbeständigheten kommer att framgå av framtida undersökningar av de fältexponerade provkropparna.

  Karbonatiseringsdjupet ökade ju högre andel av portlandcementklinkern som ersattes med flygaska eller slagg, proportionellt sett mest med flygaska. Det mer finkorniga R-cementet gav något mindre karbonatiseringsdjup A-cementet. Tillsättning av luftporbildare ger något högre karbonatiseringsdjup än utan.

  Angreppet på en betongyta vid en trafikerad väg består inte bara av temperatur-variationer och exponering för klorider. Där ingår också omväxlande perioder med vatten i form av regn, spolning eller skvätt från vägbana och torra perioder vilket kan leda till urlakning av lättlösliga ämnen i betongytan.

  Halten av alkalierna natrium och kalium är starkt reducerad i ytskiktet, och en gradient har uppstått i provkroppen. Det natrium som tillförs genom saltning ersätter inte de alkalier som fanns i cementet från början och som lakats ut i de yttersta millimetrarna.

  Någon urlakning av kalcium verkar däremot inte ha uppstått efter 4–5 års exponering.

  I blandningarna med flygaska visas tecken på urlakning av aluminium (Al), och i blandningarna med 65 % slagg har magnesium (Mg) urlakats. Samtidigt har i dessa blandningar svavel urlakats, vilket tyder på att det är sulfater innehållande Al och Mg som urlakats.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Helsing, Elisabeth
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, CBI Betonginstitutet AB.
  Nyheter och nyttigheter om CE-märkning och standadisering inom betongområdet2014In: CBI-nytt, ISSN 0349-2060, no 1, p. 4-5Article in journal (Other academic)
 • 7.
  Helsing, Elisabeth
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Infrastructure and concrete technology.
  Redistribution of chlorides in concrete specimens occurring during storage2021In: Materials and Structures, ISSN 1359-5997, E-ISSN 1871-6873, Vol. 54, no 3, article id 105Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  It has been observed that storage of specimens with chloride gradients before determining the chloride profile can lead to changes in the shape of the chloride profile. An experimental study to quantify the influence of the duration of the storage period and the storage temperature has been carried out. It comprised three storage periods (7, 28 and 91 days) and two storage temperatures (+ 5 °C and + 20 °C). The specimens had previously been immersed in a 15% NaCl solution for 56 days and were sealed in plastics during storage. The results show that a temperature of + 5 °C diminishes the rate of redistribution considerably, compared to a storage carried out at + 20 °C, and the longer the storage period is, the more redistribution will take place. It is also shown that it is of importance to assure that the sealing of the specimens during storage is capable of maintaining the relative humidity at the surface, so that local redistribution of chlorides close to the surface will not take place. © 2021, The Author(s).

 • 8.
  Helsing, Elisabeth
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Built Environment, CBI Swedish Cement and Concrete Research Institute.
  Salt-frostprovning av betong med slagg och flygaska2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of the project has been to develop the salt-freeze-thaw method (the slab method in CEN TS/12390-9 and method A in SS 137244) further so that the results reflect what is taking place in the long run during real conditions in Swedish climate in concrete with binders containing slag and fly ash and thereby can be used to in initial tests in order to predict the salt-frost resistance of such concretes. By doing this basic knowledge about the salt-frost resistance of concretes containing slag a fly ash has been assembled.Since several studies have shown that the salt-frost resistance of slag concrete in particular is affected by carbonation, the influence of carbonation was studied. Concrete with slag and fly ash has a slower strength development at the early stages and the influence of this fact has also been included in the investigation.In the project 14 different concretes with varying binder compositions and the water-to-binder ratio 0.45 have been subjected to the standardized salt-frost scaling method and 5 variations of the method, where the age at sawing, the length of the conditioning period in 65 % RH and the carbon dioxide conditions have been varied. The tests have been accompanied by determination of strength development, air pore structure, weight gain during wetting and the first 28 frost cycles, inner degradation and analysis of the surface by XRD and microscopy. With some binder combinations mortar specimens have been prepared and on these sorption isotherms have been determined and TG-analysis and low temperature calorimetry tests have been carried out. Specimens for field exposure at the site adjacent to the main road 40 has also been prepared and placed. Within the project time only measurements after one winter season has been performed.The conclusion regarding the applicability of the existing test method is that for compositions with maximum 20 % slag or fly ash the method works well without adjustments. For compositions with higher amounts of slag or fly ash the conditioning should be completed with about one week exposure to 1 % CO2, in order to take into account the increased scaling due to carbonation. As regards the use on concretes with considerably slower strength development than normal the age of the specimens at the start of the salt-frost cycling can be increased to up to 90 days in order to reflect the performance in the long run. It should then also be ascertained that the concrete in question in a real case is not exposed to salt-frost attack at a lower maturity than what this represents.When it comes to the requirements on binder compositions for exposure class XF4, it is shown that the requirements which exist in SS 137003:2015 are fully adequate. Maximum 20 % slag or fly ash can be used without influencing the salt-frost resistance more than marginally at a water-to-binder ratio =0,45. Using 35 % fly ash or 65 % slag results in very large scaling. Using 35 % slag gives is ambiguous results, but may perhaps be acceptable if the maximum water-to-binder ratio in that case is decreased to 0,40.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Helsing, Elisabeth
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Infrastructure and concrete technology.
  Brander, Linus
  RISE Research Institutes of Sweden, Materials and Production, Product Realisation Methodology.
  Döse, Magnus
  RISE Research Institutes of Sweden.
  Gabrielsson, Ida
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Infrastructure and concrete technology.
  Lindström, Camilla
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Infrastructure and concrete technology.
  BESTÅR – Beständig betong med återvunnen ballast2023Report (Other academic)
  Abstract [en]

  BESTÅR – Durable concrete with recycled aggregate In this project the properties of different types of recycled aggregate were investigated: recycled excavated masses, recycled construction and demolition waste (CDW), and reclaimed crushed concrete from concrete production. The content of different minerals, rocks, manmade materials, and chemical substances has been analysed, as well as the freeze-thaw resistance and alkali-silica reactivity. In addition to the testing of aggregate properties, concrete with recycled CDW was tested with respect to compressive strength, freeze-thaw resistance, carbonation resistance, and the risk for deleterious alkali silica reactions. The high water absorption of recycled CDW and reclaimed crushed concrete means that these materials can not be regarded as freeze-thaw resistant. As expected, the freeze-thaw resistance testing in salt water resulted in about five times as extensive scaling for concrete where 30% of the coarse aggregate fraction consisted of recycled CDW, as anticipated with concrete with only natural aggregates of typical igneous and metamorphic rocks. The content of potentially alkali-silica reactive particles was low in all batches (<8 %) and all batches were classified as innocuous aggregate when tested with RILEM AAR-2 and NT Build 295. When concrete with 30 % of the coarse aggregate consisting of recycled CDW and with two different binder compositions was tested, neither exceeded the maximum accepted expansion value. However, the results indicated that when the effective alkali content of the concrete is calculated, the alkali content of aggregate of recycled CDW or crushed reclaimed concrete must be included. The replacement of up to 30 % of the coarse aggregate by recycled CDW did not affect the concrete strength development, and the carbonation resistance even increased. Due to the higher water absorption of recycled CDW, it should be ascertained that all accessible pores in the aggregate are filled with water during mixing of the concrete, to avoid negative effects on the water-to-cement ratio and misleading measured air content.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Helsing, Elisabeth
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Infrastructure and concrete technology.
  Malaga, Katarina
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Infrastructure and concrete technology.
  Ollandezos, Pavlos
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Infrastructure and concrete technology.
  Vidareutveckling av provningsmetod för klotterskyddsprodukter för betongytor2023Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Further development of a test method for anti-graffiti products for concrete surfaces Modified test methods for the performance of anti-graffiti coatings are presented in this report. As a base a test method applied in Sweden since is used which involves outdoor exposure of concrete slabs on which the coatings are applied followed by application of the graffiti and cleaning. The modifications are based on a review of methods existing in other countries, discussions with producers of anti-graffiti coatings and a test program carried out at RISE in Borås. The tests were carried out with two sacrificial coatings and some permanent coatings. In the latter case the graffiti is applied and cleaned ten times. In the existing method, the outdoor exposure is said to be three months. However, it was found that when this exposure takes place, in winter or in summer, greatly influenced the protective capability of the coating. In this project the influence of three different exposures were investigated; three month summer exposure, three month winter exposure and twelve month exposure. The test showed that the three-month summer exposure and the twelve-month exposure gave comparable results. Hence prolonging the exposure period is not necessary. However, very deviating results were obtained after the three-month winter exposure. The evaluation of the protective capability is started with a visual inspection against certain specified assessment criteria on remaining stains and visible marks of graffiti. If the coating met the assessment criteria for the visual inspection, assessment criteria on colour changes measured with a colour measuring device shall also be met. Separate assessment criteria for measured colour changes are used for sacrificial and for permanent anti-graffiti coatings. For a sacrificial coating, the assessment criterium is given in relation to the original concrete surface, while for a permanent coating the assessment criterium is formulated in relation to the exposed surface. It was found that the performance requirement on changes in gloss was irrelevant. In the revised method the selection of colour types and water temperature and pressure used in pressure washing has been modified to be consistent with praxis. The drying between cycles including application of graffiti and cleaning was shortened. The method is divided into two methods; one for sacrificial anti-graffiti coatings and one for permanent anti-graffiti coatings that does not require the use of chemical compounds. The latter method is not applicable to permanent anti-graffiti coatings which need the help of chemical products to give satisfactory cleaning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Helsing, Elisabeth
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Built Environment, CBI Swedish Cement and Concrete Research Institute.
  Malaga, Katarina
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Built Environment, CBI Swedish Cement and Concrete Research Institute.
  Silva, Nelson
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Built Environment, CBI Swedish Cement and Concrete Research Institute.
  Eva, Rodum
  Norwegian Public Roads Administration, Norway.
  Torkkeli, Minna
  Finnish Transport Agency, Finland.
  Hejll, Arvid
  Swedish Transport Administration, Sweden.
  A Nordic method for testing hydrophobic impregnations with regard to prevention of chloride ingress2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Chloride induced corrosion of the reinforcement is the major cause of degradation of reinforced concrete structures. In particular in the Nordic countries, the use of de-icing salts during winter, leads to severe degradation of edge beams in road bridges. Thus, in order to extend the service life and decrease maintenance costs, hydrophobic impregnations are commonly used to prevent or slow down chloride ingress into concrete. There is a harmonised European standard for hydrophobic impregnations, EN 1504-2 [1], but the property “diffusion of chloride ions” is “subject to national standards and regulations”. The transport and road administrations of Sweden, Norway and Finland use different national methods to evaluate the performance of this type of products meaning that the same CEmarked product needs to meet different requirements. Therefore, the transport and road administrations of Sweden, Norway and Finland initiated a project with the aim to establish a common Nordic method for classification of hydrophobic impregnations with regard to their capability to protect concrete from chloride ingress. The project was divided into three phases consisting on the analysis of existing test standards (national and international), a pre-study to evaluate the influence of different tests parameters and a round robin test involving three laboratories (one in each country). A thorough comparison of the existing methods and review of relevant literature made it possible to define which test parameters could be used in the formulation of the new method and which ones required further studies. It was found that the type of surface to be treated, the length of the preconditioning period, the length of the curing period and whether the surface to be impregnated should be soaked with Ca(OH)2-solution or not should be further investigated. The results of the pre-study showed that the application of the impregnation to form surfaces led to somewhat better chloride blocking effect. Despite this, it was decided to use sawn surfaces in the method, since it is much easier to obtain reproducible surface characteristics that way. The characteristics of a form surface depend on e.g. the form material, use of release agents, curing conditions. Saturation of the surface with calcium hydroxide solution before impregnation was found slightly beneficial on the chloride blocking effect compared to when such a treatment was omitted. However, since this did not contribute to the robustness of the test results, it increased the number of experimental steps and it is not representative of practice in real structures, it was decided not to incorporate such a treatment in the new method. The chloride protection slightly increases with the impregnation curing time. It was not clear which factor was most dominant; if the continuous polymerization of the hydrophobic impregnation or the continuous cement hydration. Since enough curing time is necessary for the treatment to be efficient, it was decided that the curing period before exposure to chlorides should be 28 days. With the primary objective of determining the reliability and reproducibility of the new method, a round robin exercise was carried out. Three laboratories were involved in this phase; CBI-Borås in Sweden, SINTEF in Norway and VTT in Finland. The results show that despite some differences in both materials and methods, such as the type of cement or preconditioning and curing environments, highly reproducible results were obtained. In addition, a detailed discussion on the influence of the details of the method on the chloride profiles and on the filter effect is presented. Within the round robin test, the relative humidity before and after impregnation and the dry condition of the powder samples were found to be the major parameters leading to the discrepancy of the results. In addition, handling of the wet concrete surfaces after exposure to chlorides and the time period (and temperature) between the end of the chloride exposure and powder sampling for chloride analysis were found to have surprisingly large effects on the form of the chloride profiles in the samples. Therefore, these parts of the procedures were made much more precise in the final method, in order to increase its reproducibility. The method can be briefly described as follows: Concrete specimens are prepared by sawing 100 mm cubes into two halves, three cubes per test series. The sawn surfaces are defined as exposure faces. Three halves are treated with the hydrophobic impregnation to be tested and the other three halves are kept as untreated references. The specimens are exposed submerged in 15% NaCl-solution for 56 days. After exposure, the chloride ingress is determined by profile grinding and the total amount of penetrated chlorides is calculated. The chloride blocking effect of the hydrophobic impregnations, expressed as the Filter Effect, FE, which is determined as 1 minus the ratio between the amount of penetrated chlorides in treated and in non-treated concrete specimens. The results obtained in both the pre-study and round robin exercise were compared to those obtained with the existing national methods in order to establish proper requirement levels with the new method. Despite the many differences between the methods, it was found that a filter effect of approximately 0.65 correlates well with the existing requirement in the Swedish method and in the Norwegian method. However, given limited data available and also considering data from field investigations, a level of 0.60 is proposed as appropriate for a really well performing hydrophobic impregnation. The method was accepted as a Nordtest method in December 2015 with the denomination NT Build 515.

 • 12.
  Helsing, Elisabeth
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Infrastructure and concrete technology.
  Malaga, Katarina
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Infrastructure and concrete technology.
  Suchorzewski, Jan
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Infrastructure and concrete technology.
  Gabrielsson, Ida
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Infrastructure and concrete technology.
  Kortversion av SVU-rapport 2022:5 ”Klimatförbättrad betong för dricksvattenanläggningar”2023Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This RISE report is a short version of SVU report 2022:5 “Klimatförbättrad betong för dricksvattenanläggningar” (Low carbon concrete for drinking water infrastructure). The purpose of the project was to clarify if the carbon footprint of concrete for drinking water infrastructure can be lowered by replacing Portland cement with supplementary cementitious materials (SCM) accepted for use in concrete without influencing the quality of the drinking water negatively with regard to trace substances and PAH. In addition to reviewing the literature, leaching tests and LCA analyses were conducted on thirteen concretes mixes with varying binder compositions. The results show that it is possible to replace up to 50 % of the cement with the SCMs, ground granulated blast furnace slag (GGBS), silica fume and fly ash. All this may be GGBS and up to 35 % fly ash may be used. This is valid under condition that a drinking water facility which in its entirety is new drinking goes through a tuning period of some days up to a week during which the water quality is monitored before water is delivered to clients. Leaching of some substances is somewhat increased and others are decreased by the replacement of the cement, however the changes are so small that the content in the drinking water in a real facility is only marginally influenced. Which type of binder to use should be decided based on other these materials influence on other concrete properties, for instance on the strength development. The decrease of the carbon footprint is roughly proportional to the cement replacement ratio.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Helsing, Elisabeth
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Built Environment, CBI Swedish Cement and Concrete Research Institute.
  Parg, Lisa
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Built Environment, CBI Swedish Cement and Concrete Research Institute.
  Mueller, Urs
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Built Environment, CBI Swedish Cement and Concrete Research Institute.
  Ellison, Tommy
  BESAB, Sweden.
  Hydrofoberande medel i sprutbetong: Inverkan på egenskaper och beteendet vid sprutning2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The overall goal with this project is to acquire more profound knowledge and experiences as regards the use of hydrophobic agents added to fresh concrete (hydrophobic admixtures) intended for sprayed concrete with low-alkali binders, with the purpose to enhance the durability and serviceability of the sprayed concrete. The results from this project contribute to increased understanding of the practical possibilities with and limitations for hydrophobic admixtures in sprayed concrete. Thus the need for costly field tests, with trial and error can be decreased.A large part of the project has been devoted to study the influence of the hydrophobic admixtures on the properties at an early stage, since these are decisive for the practical application. In addition the influence on strength development and bond have been determined. The hydrophobicity that these admixtures give the concrete has also been investigated. These tests have primarily been carried out on paste, mortar or concrete cast in a traditional way, not on sprayed concrete. Spraying tests have been carried out with one of the hydrophobic admixtures and a reference without admixture in order to study the behaviour at spraying. On samples from the sprayed concrete the bond, hydrophobicity and chloride intrusion have been determined.Two hydrophobic admixtures, Sitren P 750 (E) and Silres BS 1001 (W) have been used, both based on organosilicates. Admixture E consist of a modified siloxan which is attached to silica fume and admixture W is a water based emulsion of silan/siloxan. Most of the tests were carried out on a pure Portland cement (Degerhamns Anläggningscement from Cementa) and on a Portland-fly ash cement (Slite Anläggning FA from Cementa). Both cements are sulphate resistant and have low alkali content. Tests with and without accelerator have been carried out.When used without accelerator admixture W influenced the setting time and the heat development much more than admixture E. Admixture W had a clear retarding effect. It was though possible to compensate for this effect by adding an accelerator. The 28 day strength decreased when both admixtures were used, most with admixture W. But also in this case this effect was to some extent compensated by adding an accelerator. The accelerator did not have a decisive influence when admixture E was used. When the bond was determined on cast concrete admixture W gave higher and less deviating results than admixture E. The hydrophobicity in mixtures with the two admixtures was comparable.The spray test was carried out with admixture W and an accelerator. With the admixture less water was needed to give the same workability. The behaviour at spraying was as good as, or somewhat better, with the hydrophobic admixture compared to the mix without. The hydrophobic admixture did not influence the bond of the sprayed concrete. The water absorption of the sprayed concrete with the hydrophobic admixture was approximately 30 % lower than without, and the resistance to chloride intrusion was approximately 40 % higher.

 • 14.
  Janssen, Donald
  et al.
  University of Washington, USA.
  Lundgren, Monica
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Infrastructure and concrete technology.
  Shogren, Robert
  LaFarge PNW/Holcim North America, USA.
  Utgenannt, Peter
  SLU Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden.
  Helsing, Elisabeth
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Infrastructure and concrete technology.
  Cementitious materials limitations for concrete exposed to deicing salt plus repeated cycles of freezing and thawing2023In: ce/papers, Vol. 6, no 6, p. 1168-1172Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Reducing the carbon footprint of concrete generally involves reducing the amount of calcium oxide in the cementitous materialsbyblending flyashand/or ground limestone into the cement or by replacing some of the cement with supplementary cementitious materials. This increasesthe ratio of SiO2+Al2O3+Fe2O3to CaO+MgO in the cementitious material.While reducing the CaOcontent of cementitious ma-terials is good for the environment, it may not be good for concrete exposed to de-icing salts plus repeatedcycles of freezing and thawing due to the effect of carbon-ation. Though carbonation can refine the pore structure when using only portland cement, it coarsens the pore structure when using high levels of cement replace-ment.This leads to increased scaling potential.A review of theeffects of different cementitious materials combinations on carbonationalong with an examina-tion offield performance ofconcrete exposed to deicing salt plus repeated cycles of freezing and thawingis used to developa relationship based on the ratio of SiO2+Al2O3+Fe2O3to CaO+MgOin order to determine when limitations on cement replacement, or additional protective measures may be needed when scaling is a concern

 • 15.
  Lundgren, Monica
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Built Environment, CBI Swedish Cement and Concrete Research Institute.
  Helsing, Elisabeth
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Built Environment, CBI Swedish Cement and Concrete Research Institute.
  Babaahmadi, Arezou
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Built Environment, CBI Swedish Cement and Concrete Research Institute.
  Mueller, Urs
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Built Environment, CBI Swedish Cement and Concrete Research Institute.
  State-of-the-Art Report on: Material Type, Requirements and Durability aspects of Sprayed Concrete in Tunnels2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The report summarizes a state-of-the-art for sprayed concrete applied for ground support in tunnel environments, in Sweden and several European countries, with focus on the components, the mix design and the guidelines and specifications. It focuses also on the addition of supplementary cementitious materials (SCM), where the use, the common practice and the long-term experience vary from country to country. The report presents numerous examples of applications in Sweden and seven other European countries. It also gives an overview about the possible exposure risks and summarizes the relevant durability issues. Along with specifications in international standards and guidelines it also reviews the national requirements in Sweden, Norway, Finland, Austria, France, Germany and Switzerland.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Malaga, Katarina
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Infrastructure and concrete technology.
  Helsing, Elisabeth
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Infrastructure and concrete technology.
  Utgenannt, Peter
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Infrastructure and concrete technology.
  Kartläggning av befintlig provningsverksamhet för cement och betong i Sverige och bedömning av provningsbehov vid introduktion av nya cement2022Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten presenterar resultat från projektet ‘Kartläggning av befintlig provnings-verksamhet för cement och betong i Sverige och bedömning av provningsbehov vid introduktion av nya cement’. Mot bakgrund av en minskad eller stoppad produktion av cement vid Cementas fabrik i Slite gav Regeringen Verket för innovationssystem (VINNOVA) den 3 november 2021 i uppdrag att kartlägga befintlig provningsverksamhet för cement och betong (N2021/02773) som finns tillgänglig för svenska aktörer och att föreslå åtgärder som kan skapa förutsättningar för en samordning vid en kraftigt ökad efterfrågan på denna verksamhet. Denna rapport behandlar hur provningsbehovet kan komma att utvecklas vid stopp i den svenska cementproduktionen i Slite vilket resulterar i ett behov av introduktion av stora volymer av ett eller flera nya cement under kort tid. Denna händelse benämns i rapporten förenklat som “cementkris”. Rapporten pekar på några förutsättningar som bör gälla för att ett cementbyte skall kunna genomföras rimligt kontrollerat. I rapporten görs det inte någon bedömning av hur byggbranschen eller samhället i stort skulle påverkas av en cementkris. Det görs inte heller någon analys av vem som tillser att produktions-bortfallet från Slite ersätts med annat cement eller varifrån detta cement kan komma. För en bedömning av provningsbehovet av betong har detta inte någon avgörande betydelse. Ett nytt cement från Kina kräver för betongtillverkaren lika mycket provning som ett nytt cement från närområdet i Europa eller för den delen Sverige. Förutsatt att cementet i sig är CE-märkt och uppfyller svenska krav.

  Den huvudsakliga slutsatsen är att: Under förutsättning att inte avkall får göras på de krav som ställs på cement och betong i Sverige idag krävs det att nu använda och nya cement finns tillgängliga parallellt under en övergångsperiod på minst två och ett halvt år. Detta gäller främst betong till anläggningskonstruktioner och infrastrukturprojekt där kraven på kvalitetssäkring via provning på ackrediterade laboratorier är hög. På grund av ökat provningsbehov går det inte att genomföra ett omfattande byte av cement på ett stort antal betongfabriker under kort tid utan betydande störningar och stopp i betongleveranser till svenska byggarbetsplatser, om inte nu använda och nya cement finns tillgängliga parallellt. Inom husbyggnadsområdet är behoven av provning på ackrediterade laboratorier lägre. Hur snabbt och smidigt ett byte av cement kan göras för husbyggnadsbetong avgörs i stället av möjligheterna att utföra nödvändiga interna provningar och intrimningar på fabrikerna.

  Om nu använda och nya cement till anläggningsbyggandet finns tillgängliga parallellt under minst två och ett halvt år är bedömningen att nödvändig ökning av provnings-kapacitet hinner byggas upp samtidigt som ett byte från nu använda till nya cement kan göras på ett rimligt kontrollerat sätt med avseende på behovet av extern provning. Detta förutsätter emellertid att samtliga nya cement är CE-märkta och uppfyller svenska krav samt en samordning av provningskapaciteten inom vissa kritiska provnings-områden. För att öka provningskapaciteten på nationell nivå inom kritiska provnings-områden krävs en noggrann planering av hur en sådan utökning skall genomföras (lokaler, utrustning, kompetens, vem som skall vara huvudman) och vem som skall bekosta en sådan ökning av provningskapaciteten.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Silva, Nelson
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, CBI Betonginstitutet AB, Betong & Berg.
  Helsing, Elisabeth
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, CBI Betonginstitutet AB, Betong & Berg.
  Malaga, Katarina
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, CBI Betonginstitutet AB.
  Rodum, Eva
  Norwegian Public Roads Administration, Norway.
  Torkkeli, Minna
  Finnish Transport Agency, Finland.
  Hejll, Arvid
  Swedish Transport Administration, Sweden.
  Performance test for hydrophobic impregnations for protection against chloride2015In: Concrete 2015: Proceedings of the 27th Biennial National Conference of the Concrete Institute of Australia in conjunction with the 69th RILEM Week "Construction Innovations, Research into Practice", Institute of Australia , 2015, p. 884-893Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper describes the development of a common Nordic test method for the evaluation ofhydrophobic impregnations for concrete, for protection against chloride ingress. The first stage of theexperimental campaign served to evaluate the influence of the precondition environment before surfacetreatment, curing time and type of surface on the performance of the impregnation agent. In the secondstage, a round robin test involving 3 Nordic laboratories was conducted; the results showed very littlevariation and were compared to results obtained according to previous standards in order to defineperformance requirements. Finally, data from field exposed specimens for more than 5 years was used tovalidate the suitability for use.

 • 18.
  Olander, Stefan (Editor)
  Lund University, Sweden.
  Mjörnell, Kristina (Editor)
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Built Environment. Lund Universtiy, Sweden.
  Femenias, Paula (Editor)
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Helsing, Elisabeth (Editor)
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Built Environment, CBI Swedish Cement and Concrete Research Institute.
  Wallenten, Petter (Editor)
  Lund Universtiy, Sweden.
  Hållbar renoveringur ett helhetsperspektiv: En antologi från forskningsmiljön SIRen2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Innehållsförteckning:

  - Förord  av Madeleine Nobs, NCC

  - Innehållsförteckning

  - Tvärdisciplinär forskning möjliggör hållbar integrerad renovering av Kristina Mjörnell, RISE och Lunds Universitet

  - SIRens-process för hållbar renovering med uppföljning av Petter Wallentén, Lunds Universitet, Kristina Mjörnell, RISE och Lunds Universitet

  - Praktisk tillämpning av SIRens renoveringsprocess av Sofia Meurk, Omreda AB

  - Varsam energieffektiv renovering – Tjärna ängar Borlänge av Jonn Are Myhren, Högskolan Dalarna, Martin Bergdahl, Högskolan Dalarna

  - Sociala perspektiv på termisk komfort vid renovering av Tjärna Ängar av Annette Henning, Högskolan Dalarna, Jonn Are Myhren, Högskolan Dalarna, Maria Wallinder, Högskolan Dalarna och Linköpings universitet

  - Från omfattande till varsam renovering av Paula Femenías, Chalmers Tekniska högskola, Sara Hamon, Familjebostäder, Jospehina Wilson, Familjebostäder, Per-Henrik Hartman Familjebostäder, Kristina Mjörnell, RISE och Lunds Universitet

  - Beslutsfattande i tidiga skeden vid renovering av skolbyggnad av Karin Farsäter, Lunds Universitet, Stefan Olander, Lunds Universitet

  - Lyckad renovering av miljonprogramsområde i Munkedal  av Anna Rudhag, Rotpartner

  - Kunskapslyft renovering av Liane Thuvander, Chalmers Tekniska Högskola, Paula Femenías, Chalmers Tekniska Högskola, Fredrik Olsson, Rotpartner, Angelica Starke, Rotpartner

  - ”Örat mot marken” Kartbaserad metodik för boendeinflytande i stadsutveckling av Liane Thuvander, Chalmers Tekniska Högskola, Jenny Stenberg, Chalmers Tekniska Högskola, Alfredo Torrez, Hyresgästföreningen, Kim Weinehammar, Hyresgästföreningen, Jesper Bryngelsson, Hyresgästföreningen

  - Hyresgästsamråd vid renovering – fyra dilemman av Jenny Stenberg, Chalmers Tekniska Högskola

  - Kulturvärden och hållbar renovering av Petra Eriksson, Uppsala universitet, Campus Gotland, Anna Donarelli, Riksantikvarieämbetet, Therese Sonehag, Riksantikvarieämbetet

  - Hållbar energieffektivisering av historiska trä- och stenbyggnader med hampa-kalk av Paulien Strandberg-de Bruijn, Lunds Universitet, Kristin Balksten, Uppsala universitet Campus Gotland, Anna Donarelli, Riksantikvarieämbetet

  - Superisoleringsmaterial – hur kan de användas vid renovering? av Pär Johansson, Chalmers tekniska högskola, Petra Eriksson, Uppsala Universitet,Paula Wahlgren, Chalmers tekniska högskola

  - Kulturvärden i planeringsprocessen - kulturmiljöprogram som kunskapsunderlag av Sanja Peter, Göteborgs stad

  - Varför är det så ont om Q? av Jennie Sjöholm, Luleå Tekniska Universitet, Kristina L Nilsson, Luleå Tekniska Universitet

  - Installation av FTX – ett sätt att få lägre energianvändning och bättre innemiljö  av Dennis Johansson, Lunds Universitet, Akram Abdul Hamid, Lunds Universitet, Hans Bagge, Lunds Universitet, Jan Kristoffersson, Sustainable Innovation

  - Mäta resursförbrukning under ombyggnad  av Jan Bröchner, Chalmers Tekniska Högskola, Ahmet Anil Sezer, Chalmers Tekniska Högskola

  - Relining eller rörbyte  av Folke Björk, Kungliga Tekniska Högskolan, Parastou Kharazmi, Kungliga Tekniska Högskolan, Tord af Klintberg, Kungliga Tekniska Högskolan

  - Vad står det i lagar och regler om renovering?  av Elisabeth Helsing, RISE

  Download full text (pdf)
  fulltext
1 - 18 of 18
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf