Change search
Refine search result
1 - 8 of 8
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Cederstav, Fredrik
  RISE Research Institutes of Sweden, Digital Systems, Mobility and Systems.
  AutoSec slutrapport: AutoSec-resultatspridning och omvärldsbevakning för cybersäkerhetsprojekt.2023Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Cederstav, Fredrik
  RISE Research Institutes of Sweden, Digital Systems, Mobility and Systems.
  Bygga-projektet. Mätning av GC-bro i Varberg.: Nyttor och konsekvenser av HCT i tätort, även kallat ”Bygga”-projektet2023Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Cederstav, Fredrik
  AB Volvo, Sweden.
  ePTO: elektriskt driven Power Take Off2014Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  ePTO slutrapport
 • 4.
  Cederstav, Fredrik
  AB Volvo, Sweden.
  Off-Peak City Logistics-A case study in Stockholm2016Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Off-Peak City Logistics
 • 5.
  Cederstav, Fredrik
  AB Volvo, Sweden.
  OTESP: Open Transport Efficiency Services Platform2014Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  OTESP
 • 6.
  Cederstav, Fredrik
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Digital Systems, Mobility and Systems.
  Wandel, Sten
  Lund University, Sweden.
  Segerborg-Fick, Ann
  Ecoloop, Sweden.
  Rylander, David
  RISE Research Institutes of Sweden, Digital Systems, Mobility and Systems.
  Asp, Thomas
  Swedish Transport Administration, Sweden.
  Ranäng, Sara
  RISE Research Institutes of Sweden, Digital Systems, Mobility and Systems.
  High capacity city transport with intelligent access - A Swedish case study of transporting excavated material2022Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This project studies how the HCT-concept (High Capacity Transport) can be applied in cities, by performing pilots in Varberg and Stockholm. The project will test the hypothesis that the HCT-concept will improve both productivity and transport efficiency and thereby reduce CO2 by up to 40%. The pilots include tests of new optimized trucks and new concepts with connected trucks, road machines and bridges. Demonstration of digital access control including geofencing of speed and routes will be included. A system analysis on a societal level will be performed, with the target to incorporate HCT-city in the existing HCT roadmap. The results will be a foundation for a strategy including dispensations and regulatory changes on national roads and a recommendation how HCT-city can be designed to reach the highest possible productivity and transport efficiency.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Eriksson, Anna
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Digital Systems, Mobility and Systems.
  Cederstav, Fredrik
  RISE Research Institutes of Sweden, Digital Systems, Mobility and Systems.
  Ranäng, Sara
  RISE Research Institutes of Sweden, Digital Systems, Mobility and Systems.
  Lyrberg, Magnus
  RISE Research Institutes of Sweden, Digital Systems, Mobility and Systems.
  Einarson Lindvall, Elin
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, System Transition and Service Innovation.
  von Wieding, Sönke
  RISE Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Maritime department.
  Slutrapport inom Gothenburg Green City Zone (GGCZ): Metodik för analys och införande av klimatneutrala mobilitets- och transportlösningar i städer2024Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är ett arbetsdokument som har efterfrågats i arbetet inom Gothenburg Green City Zone (GGCZ), där det pågår en process för att ta fram en mer detaljerad planering för en övergång till helt fossilfria transporter i Göteborg. Rapporten resonerar först kring zonbegreppet, vilken forskning som tidigare gjorts, vilka slags zoner som redan finns och som implementerats i Sverige och Europa. Rapporten föreslår sedan en metodik för hur zoner kan definieras och hur en generell zonindelning skulle kunna upprättas som skulle kunna användas som mall för både Göteborg och andra städer. Arbetet är inte färdigt utan kommer att fortsätta under kommande år både inom RISE och tillsammans med övriga samarbetspartners. Det som kvarstår är att definiera i detalj vilka parametrar och egenskaper som gör en viss zon unik, exempelvis genom mätetal som stadsdelars täthet, demografi, socioekonomiska förhållanden, infrastruktur samt befintlig framkomlighet. Målet med arbetet har varit att utveckla och förbättra kunskapen om zonmetodiken, visa på dess möjliga fördelar och utveckla ett verktyg för att användas i omställningen och att hjälpa Göteborg och andra städer att lyckas med omställningen mot klimatneutrala transporter till år 2030.

  Download full text (pdf)
  DIVA_RISE-Rapport_GGCZ
 • 8. Lindholm, Maria
  et al.
  Thoren, Anette
  Widegren, Christoffer
  Cederstav, Fredrik
  Behrends, Sönke
  Billger, Monica
  Ranäng, Sara
  Trafikkontoret Göteborg, Sweden.
  Rendal, Anna
  Trafikkontoret Göteborg, Sweden.
  Slutrapport Sendsmart2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sverige är ett av de länder som har störst inflyttning till städer i Europa. Denna ökande urbanisering leder också till ökade transportbehov i städer, för både personer och gods. För att kunna uppnå hållbarhet i transportsystemet, fordras lösningar som utgår från en övergripande systemsyn där hela kedjan med transporter inom staden integreras, både lokal- och fjärrtransporter men även innovativa lösningar i respektive del. Godsprojektet Sendsmart har genomförts i Göteborg mellan september 2012 och september 2014. Nitton partners har varit delaktiga i totalt fem arbetspaket. Projektet har letts av Closer på Lindholmen Science Park AB och har fokuserat på transporter inom tre områden som tillsammans genererar majoriteten av transportarbetet i urbana områden: Godsförsörjning, Bygg- och anläggning samt Avfall och återvinning. Dessa tre områden har kompletterats med arbetspaket för Utvärdering respektive Visualisering. Målet med Sendsmart har varit att utveckla, testa och demonstrera innovativa tjänster och system med internationell framgång för hållbara godstransporter i storstadsområden. Inom samtliga tre delprojekt har det gjorts dels utredningar kring lämpliga projekt, dels genomförts demonstrationsprojekt som fått såväl nationell som internationell uppmärksamhet. Mikroterminalen på Lindholmen – Lindholmsleveransen – har under projektet vidareutvecklats och mikroterminalen i innerstaden – Stadsleveransen – har under projektet startats upp, båda med små eldrivna fordon kompletterat med lastcykel, med resultat i förbättrad transporteffektivitet inom dessa områden. För byggtransporter har ett system kallat ”Massabyte” testats och driftsatts med gott resultat, men ännu ej fullkomligt kommersiellt, vilket kan komma att ta tid. Undersökning om alternativa transportsätt för massor med pråm har utretts och pråmen har konstaterats effektiv vid rätt förutsättningar. För avfallshanteringen har tidig hämtning testats och det har konstaterats att fordonet ej är den mest störande ljudkällan, utan kärl- och kringutrustning. Genom ett antal åtgärder, bl.a. dämpade kärl, har ett gott resultat uppnåtts och de boende har ej störts av fältprovet. Chaufförer förespråkar avfallshantering på tidiga morgontimmar efter försöket, med hänsyn till en mycket bättre arbetsmiljö. De övergripande målen med Sendsmart är uppfyllda med goda resultat. De främsta erfarenheterna från projektet rör vikten av dialog och samverkan med olika intressenter. Projektets exakta utformning var ej given från början och det har visat sig framgångsrikt – men svårt och tidskrävande – att tillsammans med intressenter identifiera olika möjliga lösningar till specifika problem och sedan med långsiktighet i fokus konceptualisera och implementera lösningar i små steg. Att processen är tidskrävande måste dock understrykas tillsammans med att personkemi, politik och affärsstrategier har stor inverkan på hur man kan och vill samarbeta.

  Download full text (pdf)
  Rapport
  Download full text (pdf)
  Bilaga
1 - 8 of 8
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf