Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 9 av 9
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Arvidsson Segerkvist, Katarina
  et al.
  SLU Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden.
  Brunsø, Karen
  Aarhus University, Denmark.
  Brønd Laursen, Klaus
  Aarhus University, Denmark.
  Cherono Schmidt Henriksen, Julie
  Økologisk Landsforening, Denmark.
  Elsmark, Jenny
  Svenskt Kött, Sweden.
  Esbjerg, Lars
  Aarhus University, Denmark.
  Hessle, Anna
  SLU Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden.
  Holtz, Emma
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioekonomi och hälsa, Jordbruk och livsmedel.
  Karlsson, Anders H
  SLU Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden.
  Lind, Ann-Kristina
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioekonomi och hälsa, Jordbruk och livsmedel.
  Lindahl, Cecilia
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioekonomi och hälsa, Jordbruk och livsmedel.
  Stenberg, Elin
  SLU Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden.
  Strand, Theres
  Svenska Köttföretagen, Sweden.
  Tønning Tønnesen, Mathilde
  Aarhus University, Denmark.
  Bark, Linnea
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioekonomi och hälsa, Jordbruk och livsmedel.
  Åkesson, Ulrika
  Agroväst Livsmedel, Sweden.
  Consumer driven innovation towards improved beef and lamb meat quality: Partnership project summary2021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Casimir, Justin
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Biovetenskap och material, Jordbruk och livsmedel.
  Östlund, Johanna
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Biovetenskap och material, Jordbruk och livsmedel.
  Holtz, Emma
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Biovetenskap och material, Jordbruk och livsmedel.
  Hondo, Haris
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Biovetenskap och material, Jordbruk och livsmedel.
  Eliasson, Lovisa
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Biovetenskap och material, Jordbruk och livsmedel.
  Moore, Susanna
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Biovetenskap och material, Jordbruk och livsmedel.
  Småskalighet som ett medel för att bana väg för framtidens livsmedel?2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Svensk livsmedelsproduktion är väl etablerad och gör det svårt för små företag att utveckla nya produkter och ännu hårdare att skapa nya livsmedelsvärdekedjor. Flaskhalsar kan uppstå i början av värdekedjan (primärled och förädlingsprocesser), i andra änden (marknad, konsumenter), eller kan relateras till regelverk som genomsyrar hela kedjan. Små aktörer saknar ofta resurser och nätverk att utveckla sitt område. De har emellertid hög kreativitet, stor innovationsrikedom och ett stort engagemang, vilket krävs för att utveckla hållbara livsmedelsvärdekedjor.

  Projektets mål var att utveckla och applicera en metodik för att utvärdera livsmedelsvärdekedjor med fokus på lönsamhet för svensk, småskalig produktion samt att bidra till en ökad utvecklingstakt. Arbetet innebar även att identifiera livsmedelsråvaror med potential för tillväxt och att identifiera hur dess efterfrågan kan ökas. Projektet kartlade livsmedelsvärdekedjor med hög utvecklingspotential inom Sverige och för export. Tio livsmedelsvärdekedjor identifierades och de huvudsakliga flaskhalsarna i kedjan beskrevs översiktligt. Tre livsmedelsvärdekedjor valdes ut baserat på en potential-svårighets-möjlighets-matris. De valda livsmedelskedjorna var: (i) Humle, (ii) Svenska skogsbär, och (iii) Landbaserad fiskodling. Dessa tre livsmedelsvärdekedjor studerades i detalj med hela värdekedjan inkluderad, från produktion till slutkonsument. Genom litteraturstudier och kontakt med relevanta aktörer (telefonintervjuer, face-to-face-intervjuer eller workshop) bekräftades flaskhalsarna och möjliga lösningar för ökad efterfrågan identifierades.

  Svensk humleproduktion bedrivs med stor passion och stort engagemang av små aktörer, mestadels på hobbynivå. Humlen produceras för att användas som ingrediens i öl. Tyskland och USA står för ca 75 % av världens humleproduktion. Många av dessa humlesorter är inte anpassade för svenskt klimat, vilket resulterar i låga skördevolymer och otillräcklig kvalitet. Inhemska sorter som traditionellt odlats i Sverige ger bättre skördenivåer i svenska klimatförhållanden och tidig mognad. Det finns en efterfrågan på svensk humle hos bryggerier, men på grund av att kvaliteten hos de svenska sorterna är ojämn och bristfälligt karakteriserad med avseende på aromer och beska, vill bryggerierna inte köpa råvaran. I Sverige skördas den mesta humlen för hand, ett tidsödande arbete som gör det i princip omöjligt att uppnå lönsamhet i produktionen. En mekanisering av skörden är nödvändig för att svensk humleproduktion ska ta steget från hobby till kommersiell produktion. Inga kommersiella lösningar finns ännu tillgängliga, RISE kommer i samarbete med SLU utveckla en skördemaskin som uppfyller EU-standard och är anpassad för småskalig humleodling. Ett nytänkande i värdekedjans senare del, såsom att utnyttja humlens aromatiska egenskaper i sitt färska tillstånd, skulle kunna öka efterfrågan på svensk humle. Humle har dessutom antiseptiska egenskaper som skulle kunna utnyttjas för fler produkter än öl.

  Endast fyra procent av bären som växer i svenska skogar plockas varje år. Till de bär som plockas mest hör blåbär, lingon och hjortron. De flesta rensas och fryses ner i Sverige. Förädling av bären har däremot flyttat utomlands och de produkter som tillverkas i Sverige är traditionella, lågprocessade sylter, juicer och krämer. Majoriteten av svenska bär mestadels blåbär för sitt nutritionella värde, exporteras och förädlas vidare till pulver eller extrakt i Asien och Europa. Den typen av värdekedja har inte etablerats i Sverige på grund av bristande kunskap samt en än så länge traditionell marknad. Dock finns ett stort konsumentintresse i bär då de även här anses ha positiva hälsoeffekter. Konsumenter är även mer medvetna om bärens ursprung i produkter som sylt, puré och juice samt kosttillskott. Intresset och efterfrågan av bär som råvara kan bemötas med nya affärsmöjligheter. Denna utveckling skulle underlättas genom att generera och sprida kunskap genom hela värdekedjan (plockning, förädling, produktutveckling och konsumenter), och kan genereras med hjälp av nya innovationer och forskningsprojekt. Det är också viktigt att stödja nätverkande, som i till exempel ”Bärnätverket” (koordinerat av RISE), eftersom nya värdekedjor kräver nya samarbeten i affärsutvecklingen. Även produktutvecklingen behöver stöd i form av produktion i pilotskala och möjligen investeringsstöd för ny utrustning.

  Landbaserad fiskodling är liten i jämförelse med traditionell odling av fisk i Sverige, men flera aktörer ser stor potential med landbaserade system som generellt ger lägre miljöpåverkan än fiskodlingar i sjöar och hav. Exempelvis Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) har nyligen investerat i en landbaserad fiskodling. Likt andra EU-medlemsländer har antalet aktiva lantbruksföretag i Sverige minskat, varav några ser en möjlighet att konvertera övergivna djurstallar till bassänger för fiskodling. Den huvudsakliga flaskhalsen i utvecklingen av landbaserad fiskodling består i det regelverk som måste följas, men som utgår från traditionell fiskodling. Det innebär att regelverket inte tar hänsyn till de miljöfördelar som ses med landbaserad fiskodling. Det behövs en öppen dialog och kunskap måste spridas till berörda makthavare och beslutsfattare för att anpassa regelverket. I produktionsfasen finns behov av ett miljömässigt hållbart foder samt ökad teknisk kunskap. Tekniken är kostsam vilket gör det svårt att lära sig genom misslyckade försök till fiskodling i pilotskala. En testbädd anpassad för landbaserad fiskodling kan stödja företag som vill utveckla eller förändra sitt system. Små producenter har svårt att hitta praktiska lösningar för deras produktion, t.ex. vad gäller slakt och filétering. Två möjliga lösningar är att bilda ett kooperativ och/eller mobila system som riktar sig till små producenter. Konkurrensen på marknaden är hård eftersom landbaserad fisk konkurrerar med storskaliga fiskodlingar i Norge och Asien. Problemet kan lösas med en särskild märkning och certifiering samt genom att öka konsumenternas medvetenhet och kunskap.

  Några av dessa lösningar kan användas till samtliga studerade livsmedelsvärdekedjor. Värdekedjorna kan ses som ett pussel med många bitar där alla bitar måste falla på rätt plats för att en utveckling ska ske. Därför är det nödvändigt att öka samarbetet mellan aktörer, men också att ha en drivande aktör som koordinerar samarbetet. Aktörerna inom värdekedjan har ofta inte kapacitet att driva det arbetet, särskilt inte små aktörer. Kooperativ ser ut att vara en möjlig lösning för de studerade livsmedelsvärdekedjorna. Likaså kan logistiken i värdekedjorna förbättras. Det här projektet fokuserade på värdekedjor där slutprodukten utgörs av ett livsmedel, men att undersöka möjligheten att skapa andra typer av produkter kan vara värdefullt.

  Metodiken som användes i det här projektet kan användas för andra värdekedjor med potential att utvecklas. Det skulle hjälpa aktörerna att få en tydlig bild över förekommande flaskhalsar och underlätta kontakten mellan aktörer. Listan över flaskhalsar kan följas upp och användas som indikator för att utvärdera om utvecklingen av värdekedjan går åt rätt håll.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Holtz, Emma
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik.
  Drying behaviour and energy efficiency during microwave convective drying of porous materials and foods2008Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 4.
  Holtz, Emma
  et al.
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik.
  Ahrné, Lilia
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik.
  Karlsson, T.H.
  Rittenauer, M.
  Rasmuson, A.
  The role of processing parameters on energy efficiency during microwave convective drying of porous materials2009Ingår i: Drying Technology, ISSN 0737-3937, E-ISSN 1532-2300, Vol. 27, nr 2, s. 173-185Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A small-scale microwave convective dryer was built to study the effects of microwave power level, air temperature, and air velocity on drying kinetics, temperature development, and specific energy consumption (MJ/ kg evaporated water) using statistical designs. Increased microwave power had a large significant effect on moisture loss and temperature development and it reduced specific energy consumption. Increased air temperature and air velocity increased specific energy consumption, as their effect on drying kinetics was smaller in the system used. Low air temperature slowed the drying process, without affecting the relationship between average sample temperature and average moisture content during drying.

 • 5.
  Krewer, Christoffer
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Biovetenskap och material, Jordbruk och livsmedel.
  Davis, Jennifer
  RISE - Research Institutes of Sweden, Biovetenskap och material, Jordbruk och livsmedel.
  Woodhouse, Anna
  RISE - Research Institutes of Sweden, Biovetenskap och material, Jordbruk och livsmedel.
  Östergren, Karin
  RISE - Research Institutes of Sweden, Biovetenskap och material, Jordbruk och livsmedel.
  Holtz, Emma
  RISE - Research Institutes of Sweden, Biovetenskap och material, Jordbruk och livsmedel.
  Early phase design tool for non-LCA experts: Integrating environmental assessment in the development of novel processing technology in food industry2017Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The Life Cycle Assessment methodology often applies a product perspective but can be used to assess novel production technologies by comparing novel products with a baseline product, as long as the functional unit of the product is considered to be the same. There is increasing environmental concerns in society and pressures on industry to take into account their impact on the environment. Tools are available for this, but not tools adapted to specific industry needs. The reasons to use LCA are foremost to guide the development towards the most sustainable solutions and to evaluate the market potential from an environmental perspective. Challenges arise when applying LCA in early development stages, e.g. getting access to recent development data, to increase commitment and incentives to take early LCA results into consideration, to present results in an attractive way etc. LCA calculations must also keep up with the sometimes rapid development. In order to meet these challenges interactive report software have been introduced to industrial partners (non-LCA experts) in an EU project called FutureFood (Grant agreement no: 635759). The project goal is to develop a new processing technology for foods (CO2 drying). In order to meet the LCA related challenges a platform has been used that is developed by PRé Consultants (Pre, 2016?), called Share and Collect. It allows LCA experts to develop tools for non-experts so that users are able to alter parameters in the LCA model and assess the result of the changes. It is done by providing the industrial partners with an intuitive web based graphical user interface (GUI). When a user changes input data in the GUI, parameter values also change in the model, an LCA calculation engine runs the model and the GUI presents the corresponding results. In the project a tool for assessing the processing technology has been developed and the industrial partners  are provided rights to access the tools and create ‘what if’ scenarios. Examples of changes are change of electricity production, transport distances, transport types or modes, raw material source, packaging, production resource or energy efficiency etc. The tool has been evaluated by the non-LCA expert industrial partners, and the first review results show that it is user friendly, visually appealing and interesting in its interactive way because of the instant feedback of results. Tailored models such as the ones developed in the project have the potential to support knowledge based decisions in innovation projects in companies.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Malafronte, Loredana
  et al.
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik.
  Lamberti, Gaetano
  Università di Salerno, Italy.
  Barba, Anna Angela
  Università di Salerno, Italy.
  Raaholt, Birgitta
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik.
  Holtz, Emma
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik.
  Ahrne, Lilia
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik.
  Combined convective and microwave assisted drying: Experiments and modeling2012Ingår i: Journal of Food Engineering, ISSN 0260-8774, E-ISSN 1873-5770, Vol. 112, nr 4, s. 304-312Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The drying process is largely used in many different industrial applications, such as treatment of foods, production of cosmetics and pharmaceuticals, manufacturing of paper, wood and building materials, polymers and so on. Physical and mathematical models can constitute useful tools to establish the influence of the main process variables on the final product quality, in order to apply an effective production control. In this work, simulation model was developed to describe combined convective/microwave assisted drying. In particular, a multi-physics approach was applied to take into account heat and two mass balances (for liquid water and for water vapor) and Maxwell's equations to describe electromagnetic field propagation. Potato matrix was selected as food material; a waveguide with a rectangular cross section, equipped with a hot air circulator device, was used as microwave applicator. The proposed model was found able to describe the process, being thus a useful tool for design and management of the process itself.

 • 7.
  Tomic, Nikola
  et al.
  University of Belgrade, Serbia.
  Djekic, Ilija
  University of Belgrade, Serbia.
  Zambon, Alessandro
  University of Padova, Italy.
  Spilimbergo, Sara
  University of Padova, Italy.
  Bourdoux, Simeon
  Ghent University, Belgium.
  Holtz, Emma
  RISE - Research Institutes of Sweden, Biovetenskap och material, Jordbruk och livsmedel.
  Hofland, Gerard
  FeyeCon Carbon Dioxide Technologies, Netherlands.
  Sut, Stafania
  University of Padova, Italy.
  Dall'Acqua, Stefano
  University of Padova, Italy.
  Smigic, Nada
  University of Belgrade, Serbia.
  Udovicki, Bozidar
  University of Belgrade, Serbia.
  Rajkovic, Andreja
  University of Belgrade, Serbia.
  Challenging chemical and quality changes of supercritical Co 2 dried apple during long-term storage2019Ingår i: Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie, ISSN 0023-6438, E-ISSN 1096-1127, Vol. 110, s. 132-141Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to analyze the stability of sensory properties and secondary metabolites in supercritical-CO 2 (scCO 2 ) dried ‘Elstar’ apple cuts/snacks during twelve months of storage at ‘room’ temperature. Air-drying and freeze-drying were used as reference methods. ScCO 2 -dried apple packed in aluminum-polyethylene bags under nitrogen gas retained a high sensory and nutritional quality, and acceptance level until the end of the observed period. The overall acceptance scores of these apples after 6 and 12 months of storage remained in the range of neutral consumer attitude “neither like nor dislike”. Packaging under nitrogen gas preserved the content of flavonols (≥0.14 g/kg), dihydrochalcones (≥0.10 g/kg), hydroxycinnamic acids (≥0.18 g/kg), triterpenes (≥5.72 g/kg), and proanthocyanidins (≥0.08 g/kg) in dried apple irrespective of the drying method applied. The comparison with the conventional drying processes demonstrated that scCO 2 -drying represents a promising alternative technology for the production of dried apple snacks. The study was assisted by the evaluation of consumer attitudes towards dried fruit and drying technologies. Freeze-drying, air-drying and scCO 2 -drying were recognized by the tested consumers as trustful drying-processes, with expressed interests in buying scCO 2 -dried products if the technology was scientifically proven as excellent in preserving nutrients, color and taste of food products.

 • 8.
  Wäppling Raaholt, Birgitta
  et al.
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik.
  Holtz, Emma
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik.
  Isaksson, Sven
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik.
  Application of Microwave Technology in Food Preservation and Processing2014Ingår i: Conventional and Advanced Food Processing Technologies / [ed] Suvendu Bhattacharya, Chicago: John Wiley & Sons , 2014, s. 437-469Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 9.
  Östergren, Karin
  et al.
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Food and Bioscience.
  Holtz, Emma
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Food and Bioscience.
  Food waste prevention strategies in global food chains: Conclusions and recommendations from the SIANI Expert group on food waste 20162016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Around 1/3 of edible food produced is wasted and when converted into calories this losscorresponds to 1/4 of the nutritional energy from food. Reducing food waste is a “triplewin” activity: as it saves money since less resources are needed, as less waste is equal tothe opportunity to feed more people in the future, and furthermore reduced wastedecreases the pressure on climate, water, and land resources. The need to reduce foodwaste is also a part sustainability goals (SDG12.3). The success in reducing food waste ishighly dependent on an effective communication across the supply chain since the truecause of food waste many times is found in other parts of the supply chain than it where itactually happens. Such circumstances are particularly challenging in global food chainsin particular food chains starting in developing countries ending in high income countriesdue to the geographic distance and the involvement of many actors.The aim of this project, coordinated by the “SIANI” Expert group on food wastepreventions strategies in global food chains” was to gather current knowledge andexperience, as well as best practice on how to manage food chains starting in developingcountries ending in high income countries with focus on vegetables and fresh fruits. Thiswas done by taking a multi-stakeholder perspective, by a survey and a workshop, toidentify knowledge gaps and opportunities:The specific questions raised in the project were:• How can our way of managing global food chains support the farmer in lowincome countries?• How can best practice in high income countries (e.g. Sweden) decrease the foodwaste of imported food by e.g. appropriate labelling, appropriate businessmodels, consumer information etc.?• How can best practice in our (Swedish) food chains be transferred to low incomecountries, improving the local food chain to the benefits of the local actors? Sinceglobal and local food markets are communicating vessels the hypothesis is that awell-functioning local food chain will lead to less overall food waste and moreincome to the farmers.The gap analysis shows that there are large knowledge gaps on how the supply chainsfunction, how much food is wasted and the causes of the food waste. The survey carriedout also shows that there is a demand for political action, and resources are needed inorder to make a change:

  − To facilitate and enable actions directed towards minimising food waste,recourses are needed for: education and training, technology implementation,better infrastructure and communication in the food system. This is importantwhen trading with developing countries and poor farmers with low educationalbackground.− The transparency, particularly in long supply chains, is problematic asinformation seems to be lost the longer the chain is; this is especially challengingwhen working with developing countries where the knowledge gap and theability to be a strong partner compared to the large industries and retailers ischallenging. Other aspects of transparency that needs to be addressed is thesharing information on e.g. campaigns, and other activities having an influenceon the demand along the food supply chain.− The survey shows that there is much knowledge in place that is not shared alongthe supply chain. Round table discussions and knowledge sharing within different sectors may be a first step in making use of current know-how, and to set up anagenda on needs and how to collaborate− To facilitate and enable actions directed toward minimising food waste, recoursesare needed for: education and training of all those in the early stages of the supplychain, technology implementation, better infrastructure and communication in thefood system. This is important when trading with developing countries and poorfarmers with low educational background.

  Much research is ongoing relating to sustainable food production without considering theresearch question being central for reducing food waste. Food waste research still suffersfrom that it is a quite new research area that is under development. Research focus onglobal food chains is currently focusing on quantification of food waste, impact ofinformation activities and awareness raising activities and is focused on the situation inhigh income countries. Addressing food waste in global food chains as defined in thisreport shows that research adapted to the needs in the local food chains in developingcountries are needed. For example how can a farmer make use of IT in a simple way(almost every farmer has a mobile phone), are there packing solution that can be usedtropical fruits so that a desired even quality can be delivered, how to handle the waste thatstill happens in the best way (feed, new product, biogas etc.) and how to take care of theinedible parts (leaves, stems, peels etc.). Process technologies suitable for small scaleapplications, e.g. by processing fruits having a low quality it can be preserved and sold asexported as processed fruit instead of being unsold or sold to the local market to a muchlower price.The Swedish resource base and research network could contribute to more sustainableand fair food chains with less waste by sharing their knowledge and take actionsaccording to:• Swedish Universities and Institutes could take a role in educating students andhosting visiting researchers to cover the knowledge gaps.• NGOs could take the important role as facilitators and educators in developingcountries on site.• The actors in the food supply chain can advance their position by dialogue,collaboration and information sharing; also, by hosting trainees from developingcountries learning Swedish best practice and serve as food “waste ambassadors”when they return back home.• Researcher and innovators could contribute to technology development,particularly simple, robust technological solutions to be used in developingcountries.• The key is however that Swedish actors we collaborate (researchers, innovators,food processors, retailers, authorities and policy makers) and share ourknowledge and experience in an organised way.

  The actual practical solutions for reducing food waste need to build on the collectedexperience and the knowledge carried by the actors in the supply chains and theresearchers working with problems relating to food from different perspectives. Abottom-up approach is needed being supported by appropriate policy intervention.Finally, although the field is hampered by the unclear ownership of the question and lackof collaboration, there is always a” working window” for each actor in the supply chainwhere improvements can take place right now. Numerous of examples and ideas areprovided in the report and its annex.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
1 - 9 av 9
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf