Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 22 av 22
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Andersson, Petra
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Safety.
  Aras, Silvia
  Lunds University, Sweden.
  Arvidson, Magnus
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Safety.
  Frantzich, Håkan
  Lunds University, Sweden.
  Larsson, Ida
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Safety.
  Vermina Lundström, Frida
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Safety.
  Nilsson, Daniel
  Lunds University, Sweden.
  Runefors, Marcus
  Lunds University, Sweden.
  Riskreducerande åtgärder för dödsbränder i bostäder2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna rapport utgör slutrapport i projektet ”Analys av brandsäkerhetens fysiska bestämningsfaktorer och tekniska åtgärder som stöd till nollvisionen” som har finansierats av MSB. Rapporten sammanfattar projektet i form av förslag på åtgärder som kan införas för att minska antalet omkomna och skadade i bostadsbränder. De rekommenderade åtgärderna baseras på de resultat som framkommit i de underprojekt som genomförts under projektets gång. En kort sammanfattning av de projekten ges, för fullständig information hänvisas läsaren till de olika delprojektsrapporterna.

  För att minska antalet döda och skadade i bränder i bostäder behövs många olika åtgärder, det finns ingen universallösning som kan förhindra alla dödsfall i bostadsbränder. Åtgärderna som rekommenderas inkluderar:

  • Fortsatt satsning på brandvarnare i hemmet, både i form av fler brandvarnare och bättre brandvarnare
  • Informationsspridning genom t.ex. bättre spridning av sidan ”Din säkerhet”
  • Bättre brandskydd för personer som vårdas i hemmet
  • Brandkrav på lös inredning 
  • Fortsatt och förbättrad uppföljning av dödsbränder
  • Mer vikt vid nyttan av brandskyddsåtgärder i regelverk även om det inte går att räkna hem nyttan rent samhällsekonomiskt
  • Fortsatt forskning inom området gällande t.ex. bättre brandvarnare, utvärderingsverktyg olika insatser samt bränder med okänd orsak.
 • 2.
  Andersson, Petra
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Safety.
  Arvidson, Magnus
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Safety.
  Evegren, Franz
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Safety.
  Jandali, Mourhaf
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Safety.
  Larsson, Fredrik
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Elektronik.
  Rosengren, Max
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Safety.
  Lion Fire: Extinguishment and mitigation of fires in Li-ion batteries at sea2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The shipping industry is facing increasing pressure to cut emissions. Diesel-electric hybrid or fully electrical propulsion systems can offer significant savings in fuel consumption and reduce emissions. However, the use of energy storage battery systems on board vessels is introducing new fire hazards and advice on suitable fire extinguishing systems and agents is desired. In a series of tests, both total compartment application water spray and water mist systems and direct injection (using several different agents) into the module were evaluated in fire tests conducted to compare different fire extinguishing approaches for a fire in a battery cell. A test compartment was constructed to simulate a battery room and a commercially available lithium-ion (Li-ion) battery cell was positioned inside a cubic box that mimicked a battery module. By heating the battery cell, combustible gases were generated, and these gases were ignited by a pilot flame inside the simulated battery module. The tests indicated that fire extinguishment of a battery cell fire inside a battery module is unlikely when using total compartment water spray or water mist fire protection systems. The water droplets are simply not able to penetrate the battery module and reach to the seat of the fire. Direct injection of the fire extinguishing agent inside the battery module is necessary. The tests also showed that agents such as water and low-expansion foam, with a high heat capacity, provide rapid cooling and fire extinguishment. The reduced water surface tension associated with low-expansion foam may improve the possibilities for water penetration whilst agents with a high viscosity may not be able to spread to the seat of the fire. Agents with less heat capacity, such as high-expansion foam and nitrogen gas, provide less cooling but fire extinguishment can still be achieved if designed correctly.

 • 3.
  Andersson, Petra
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Safety.
  Wikman, Johan
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Safety.
  Arvidson, Magnus
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Safety.
  Larsson, Fredrik
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Elektronik.
  Willstrand, Ola
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Safety.
  Safe introduction of battery propulsion at sea2017Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Electric propulsion using batteries as energy storage has the potential to significantly reduce emissions from shipping and thus the environmental impact. The battery type that is currently on the top of the agenda to be used for ship propulsion applications is Li-ion batteries. Li-ion batteries pose different safety issues than e.g. other propulsion technologies and other batteries such as lead-acid batteries. It is essential that the safety level on board, including fire safety, is maintained, when introducing electric propulsion with energy storage in batteries. This report discusses the different regulations and guidelines available today for fire safety of batteries on board in relation to current knowledge about Li-ion batteries. Also fire safety measures available on board ships today and their applicability for Li-ion batteries is discussed, as well as the different test methods available and their applicability. A workshop gathering different stakeholders from Sweden, Norway and Finland identified fire safety as the main challenge for the introduction of battery propulsion at sea. The workshop concluded that future work is desired in order to increase knowledge and to develop publicly available strategies, training and designs.

 • 4.
  Boork, Magdalena
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  Enger, Johanna
  Lunds University, Sweden.
  Hiller, Carolina
  RISE - Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  Wendin, Karin
  Kristianstad University, Sweden.
  Bright Communication: Belysningskommunikation med fokus på perception och energi2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I syfte att främja effektiv användning av energiför belysning, samtidigt som brukarens upplevelse och ljuskomfort sätts ifokus, har detta projekt utvecklat metoder och verktyg för att kommunicera kringljus och belysning. För att tillgodose att ljusmiljöer utformas utifrån ettbrukarperspektiv har dagens existerande definitioner av ljuskvalitet, somhuvudsakligen bygger på tekniska och fysikaliska termer, kompletterats medbegrepp och definitioner av ljusets visuella och emotionella karaktär. Genom ennära samverkan med både belysningsbranschen och beställare i projektetssamtliga faser har målet varit att utveckla metoder och verktyg som är väl förankradeoch tillämpbara av olika aktörer involverade i processen från ljusplanering tillimplementering och utvärdering av nya ljusmiljöer. Belysning står för enbetydande del av den totala energianvändningen i byggnader, runt 20 procent förhushåll och 40 procent för lokaler. Energibesparingspotentialen är hög ochEuropa befinner sig i ett skifte mot mer energieffektiv belysning som följd avbåde regler och teknikutveckling. Samtidigt tenderar svenska konsumenterfortfarande att föredra glödljus, eftersom det upplevs ge en bättre komfort änljuset från moderna ljuskällor. För att motivera fastighetsägare ochkonsumenter att byta till mer energieffektiva produkter är det därförnödvändigt att fokusera mer på ljusets visuella och emotionella kvaliteter.Idag saknas dock kunskap, begrepp och verktyg för att kommunicera och mätavisuell ljuskvalitet. Det är denna utmaning som projektet har avsett möta genommetoder för att bedöma objektiva och subjektiva ljuskvaliteter för ljuskällor,armaturer och ljusmiljöer och omsätta resultaten i verktyg riktade mot branschen.Projektet har tagit fram en skiss för ett kommunikationsverktyg som baseras på upplevelsemåttav ljuskvalitet. Verktyget fungerar som en neutral kommunikationspunkt ochstödjer såväl belysningsbranschen som beställare, och därmed ävenslutanvändaren. Genom att minska missförstånden och öka samsynen mellan aktöreri olika delar processen från ljusplanering till implementering väntas verktygetfrämja ljusmiljöer som både är energieffektiva och skapar en god upplevelse ochkomfort.

 • 5.
  Boork, Magdalena
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad.
  Wendin, Karin
  RISE - Research Institutes of Sweden, Biovetenskap och material, Jordbruk och livsmedel.
  Nordén, Johan
  RISE - Research Institutes of Sweden.
  Nilsson Tengelin, Maria
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Mätteknik.
  Innemiljö i nytt ljus: Metoder för objektiv bedömning av belysning2017Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Nuvarande belysningsstandarder baseras enbart på tekniska krav, såsom ljusstyrka, jämnhet och luminans. Att även inkludera upplevelsebaserade krav skulle troligen främja bättre ljuskomfort, men även mer energieffektiva ljusmiljöer och produkter. Kunskapen om hur upplevda belysningsparametrar kan beskrivas är dock begränsad. Detta hämmar fastighetsägare och brukare att precisera önskvärda ljusmiljöer, liksom belysningstillverkare att utveckla produkter för nya marknader och tillämpningar. Syftet med detta forskningsprojekt var att utveckla och tillämpa sensoriska metoder på belysning. Till skillnad från tidigare metoder möjliggör sensoriska metoder objektiva bedömningar av upplevda belysningsparametrar.

  En analytisk panel bestående av åtta personer som uppfyller särskilda urvalskriterier rekryterades och tränades att bedöma belysningsprodukter i ett multisensoriskt laboratorium på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås. Metodutvecklingen fokuserade särskilt på en effektiv träningsprocedur, hantering av ögats adaption, samt bedömning av färg och skuggningar. Förutom laboratorie-försök undersöktes möjligheten att genomföra analytiska bedömningar i en verklig kontext med samma försöksuppställning och panel.

  Resultaten visar att det är möjligt att använda sensorisk metodik för att genomföra objektiva belysningsbedömningar av armaturer; paneldeltagarna kunde skilja mellan attribut och prover. Signifikanta skillnader identifierades mellan de olika armaturerna, både i form av sensoriska och fysikaliska egenskaper såsom läsbarhet och bländning. Fysikaliska och sensoriska parametrar samvarierar dock inte alltid, vilket visar att fysikaliska och sensoriska mätningar ger kompletterande information om belysningskvalitet. Vidare visade bedömningsförsök i en verklig kontext att samma resultat uppnåddes som i laboratoriet, men med lägre signifikans, vilket verifierar metodens tillämpbarhet på belysning.

  Den genererade kunskapen väntas på sikt bidra till utveckling av verktyg som stödjer kommunikationen mellan olika professioner inom ljusdesign och planering och på så vis främja mer önskvärda och energieffektiva ljusmiljöer.

 • 6.
  Glebe, Dag
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Hållbar Samhällsbyggnad, Ljud och vibration.
  Vad betyder det nya regelverket runt buller och bostadsbyggande för ljudmiljön inomhus?2016Ingår i: Bo i Ro: Texter från ett tvärvetenskapligt symposium om bostäder, buller och hälsa / [ed] Frans Mossberg, Lund: Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet , 2016, s. 29-42Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  De nya svenska reglerna för tillåtna ljudnivåer vid fasader utomhus vid nybyggnation av bostäder innebär att även inomhusnivåerna påverkas, framförallt i lågfrekvensområdet. Framför allt påverkas upplevelsen av buller inomhus. Störningarna är starkast i lågfrekvensområdet, och detta förvärras av att fasader generellt är sämre i detta område i kombination med hörselns dynamik för lågfrekventa ljud.

 • 7.
  Hiller, Carolina
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad.
  Wendin, Karin
  RISE - Research Institutes of Sweden, Biovetenskap och material, Jordbruk och livsmedel.
  Nilsson Tengelin, Maria
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Mätteknik.
  Utveckling och tillämpning av sensoriska metoder för objektiva belysnings-bedömningar, del I2017Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I dag finns tekniska belysningsstandarder som inkluderar parameterar så som ljusstyrka, jämnhet och luminans. Det som saknas är krav som grundar sig på människors upplevelser av belysning och ljusmiljöer. Att få med den upplevelsebaserade dimensionen skulle betyda ett helhetstänk som förmodligen skulle gynna både ljuskomforten och än mer energieffektiva ljusmiljöer och produkter. Att beskriva upplevda belysningsparametrar har hittills visat sig inte vara helt enkelt, och här saknas både kunskap och en gemensam begreppsvärld inom branschen; något som hämmar fastighetsägare att ställa lämpliga krav vid en upphandling liksom belysningstillverkare att utveckla produkter för nya marknader och tillämpningar. Det övergripande syftet med detta forskningsprojekt är att utveckla och tillämpa sensoriska metoder på belysning. Till skillnad från tidigare metoder möjliggör sensoriska metoder objektiva bedömningar av upplevda belysningsparametrar. Syftet med försöken som redovisas i denna delrapport är att vidareutveckla och testa metoden ytterligare. Detta görs genom att nya armaturer testas liksom att försök utförs i en ny verklig kontext (kontorsmiljö). Försöken bygger vidare på resultat från tidigare försök som har rapporterats om i (Boork et al, 2017).

  En analytisk panel bestående av åtta personer, som uppfyllde särskilda urvalskriterier, har tidigare rekryterats och dessa personer tränades nu för detta specifika delprojekt för att bedöma belysningsprodukter i ett multisensoriskt laboratorium på RISE Research Institutes of Sweden i Borås. Metodutvecklingen fokuserade särskilt på en effektiv träningsprocedur, hantering av ögats adaption, samt bedömning av färg och skuggningar. Förutom laboratorieförsök undersöktes möjligheten att genomföra analytiska bedömningar i en verklig kontext med samma försöksuppställning och panel.

  Resultaten visade att det är möjligt att använda sensorisk metodik för att genomföra objektiva belysningsbedömningar även för de testade belysningsprodukterna, dvs mindre LED-spotlights. Signifikanta skillnader identifierades mellan de olika armaturerna och som i tidigare försök spelade färgtemperaturen en stor roll för flera av de bedömda egenskaperna; inte minst förstås för ljuskällans gulhet och för läsbarhet (textkontrasten). Liksom i tidigare försök fanns det samband mellan de fysikaliska mätningarna och sensoriska bedömningarna, men inte för alla egenskaper, vilket visar att fysikaliska och sensoriska mätningar ger kompletterande information om belysning.  Vidare visade bedömningsförsök i en verklig kontext att likvärdiga resultat uppnåddes som i laboratoriet, om ändock något spretigare och inte heller lika entydiga i jämförelse med verklig kontext i tidigare försök.

  Den genererade kunskapen väntas på sikt bidra till utveckling av verktyg som stödjer kommunikationen mellan olika professioner inom ljusdesign och planering och på så vis främja mer önskvärda och energieffektiva ljusmiljöer.

 • 8.
  Ingason, Haukur
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Safety.
  Gehandler, Jonatan
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Safety.
  Metoder för att testa dukar och membran i tunnlar och bergrum2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Tunnel and rock lining systems are used for drainage and icing protection. These systems can consist of any combination of concrete, metal, plastic or textile. The report summaries the available methods, both for testing and for installation. The large variation in both systems and test methods often make it difficult for constructors or designer to understand the importance of different methods. The report gives indication of what type of linings exists and how to ensure the fire safety of such systems. Fire safety properties can be verified in three different ways: #1 Full systems can be tested in full scale fire tests, #2 a section of the system can be tested in standardized furnace tests, or #3 plastic and/or textile membrane can be tested with regards to requirements on fire spread. It is suggested to require that a fire should not be able to propagate in the system. This can be verified with #3 above requiring class B, C or D according to EN 13501-1. If the lining system offers structural fire protection, it can be verified suing #2 above.

 • 9.
  Jacobsson, Mikael
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, CBI Betonginstitutet AB.
  Betongskador i vattenverk2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Rapporten ger en översikt över betongskador i svenska vattenverk. Den presenterarbilder på typiska betongskador, hur de kan uppstå och var man kanhitta dem i vattenreningsprocessen. Den ska inspirera vattenverkens personalatt lägga märke till betongskador i tid. Detta för att undvika mycketgenomgripande reparationer av allvarligare skador i framtiden.Betong är det i särklass vanligaste materialet i svenska vattenverk. Det ärmycket hållfast, men det finns det flera kemiska och fysikaliska processersom påverkar materialet negativt. Nedbrytningen av betongen kan ses påbassängernas sidor, både våta och torra. Men det är inte helt ovanligt att skadoruppstår även inuti en betongkonstruktion utan att det syns på utsidan.Oavsett var skadorna börjar kan tillsynes obetydliga betongskador göra attkonstruktionens bärighet försämras avsevärt.De flesta vattenverk lider av likartade betongskador. Yterosion och urlakningav betongytan är de vanligaste formerna av synliga betongskador påden våta sidan. På den torra sidan är det vanligare med armeringskorrosion,sprickbildning och läckage. De skador som är vanligast inuti en betongkonstruktionär expansion, korrosion och svartrost. Svartrost bildas när armeringsjärnkorroderar under syrefattiga förhållanden. Den expanderar intepå samma sätt som annan rost utan kan fylla ut håligheter i betongen utanatt det syns på ytan. De inre skadorna är särskilt allvarliga eftersom det kanvara svårt att observera dem utan att det görs en utförlig tillståndsbedömning.Inre skador kan på sikt göra att hela konstruktionens bärighet gårförlorad. Därför är det viktigt att regelbundet låta undersöka betongkonstruktionerna.Projektet genomfördes av CBI Betonginstitutet, som utför åtskilliga tillståndsbedömningarpå betongkonstruktioner i Sverige varje år. I många fallvisar det sig att konstruktionerna är i relativt dåligt skick. Troligen beror detpå att de flesta skador utvecklas mycket långsamt och gradvis. Dessutomär vattenverkspersonalen inte alltid medveten om hur betongskador kan seut eller hur allvarliga de kan vara. Om medvetenheten hos personalen höjdesskulle troligen många betongskador upptäckas tidigare och reparationerskulle kunna sättas in innan skadorna har blivit allvarliga och kostsammaatt åtgärda.Även om en skada upptäcks behöver den inte alltid repareras direkt.I stället bör man om man hittar en skada låta en betongexpert utföra entillståndsbedömning på konstruktionen. Det innebär att man undersökeromfattningen av konstruktionens skador, om de behöver repareras omedelbarteller senare, vilken form av reparation som bör utföras och med vilkamaterial. Man kan också få rekommendationer om hur den reparerade konstruktionenkan skyddas i fortsättningen. Om en reparation inte behöverutföras direkt bör i stället konstruktionen övervakas med vissa tidsintervall.

 • 10.
  Karlsson, Stefan
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Byggteknik.
  Lang, Maria
  RISE - Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Byggteknik.
  Fransson, Anna-Lena
  GFAB Sweden AB, Sweden.
  Persson, Tomas
  GFAB Lindberg & Co AB, Sweden.
  Spontangranulering av härdade glas: En litteraturstudie och en genomlysning av problemet inom glasbranschen2017Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Härdat glas har många fördelar i flera avseenden bl a sprickmönstret, hållfastheten och ett överkomligt pris. Akilleshälen för termiskt härdat glas är spontangranulering som är ovanligt men som trots allt förekommer. Syftet med den här förstudien var att genomlysa hur vanligt förekommande det är genom enkäter till företag inom duschväggsbranschen samt göra en litteraturstudie med syftet att undersöka vilka metoder det finns att råda bot på problemet. Enkäterna visade att branschen inte direkt ser det som ett problem men endast en relativt liten andel för statistik på hur vanligt förekommande spontangranulering är. Litteraturstudien visade på en splittrad bransch varav en del förespråkar den standardiserade HST-metoden (heat soak test) medan andra kritiserar den. Oavsett har man lagt ner mest arbete på HST-metoden och det är den som fått störst genomslag, men den används inte i hela branschen. Metoden har sina brister men just nu pågår arbete med att uppdatera den befintliga standarden vilket kommer att göra den mer tillförlitlig. HST-metoden har dock fortfarande nackdelarna att den är relativt dyr och minskar härdningsgraden något. För alternativa metoder krävs tydliga satsningar som dock är osannolika eftersom problemet anses vara litet. De alternativ som identifierats som mest intressanta är metoder som ger ytterligare fördelar såsom t ex hållfasthetssortering av planglas eller att man utvecklar en glassammansättning som lämpar sig för termisk härdning av glas.

 • 11.
  Kårekull, Oscar
  et al.
  Fläkt Woods, Sweden.
  Hellgren, Henrik
  RISE - Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Byggteknik.
  Noise and indoor air quality: HVAC noise characteristics2017Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Buller från ventilationssystem (HVAC) i bostadshus har en inverkan på de boendes välbefinnande. Ventilationssystemets olika bulleralstrande komponenter har här undersökts för att rekommendera typiska bullerspektra för användning vid ett lyssningstest. Ett ventilationssystem har dimensionerats för att representera ett typiskt system i ett bostadshus där variationer av bullerspektra är möjligt utan att använda orealistiska inställningar. Ljudinspelningar kommer vid ett senare skede genomföras för detta system. Ventilationssystemets luftflöden har definierats utifrån en analys av föreskrivna krav på luftomsättning och genomsnittliga bostadsytor. Riktvärdet för mottagarrummets ljudtrycksnivå är bestämt utifrån befintlig kravställning för ett typiskt vardagsrum. Även efterklangstiden i mottagarrummet är vald utifrån ljudabsorptionen i ett vardagsrum.

  Huvudparametern för bullervariationerna är balansen mellan ljud orsakat av ventilationsaggregat i jämförelse med ljud alstrat av kanalkomponenter. Mottagarrummets bullerspektrum har huvudsakligen varierats genom användning av olika aggregatljuddämpare samt modifiering av balansen mellan tilluftsdonets tryckfall och tryckfallet över ett närliggande spjäll. Variationen av tilluftsdonets tryckfall kan ses som ett resultat av lämpligheten i ventilationssystemets injustering och valet av ljuddämpare kan ses som en följd av den akustiska planeringen. Variationer av aggregatets totala luftflöde och egenskaperna hos tilluftsdonets inflöde undersöks också. Det totala luftflödet är en följd av storleken och antalet hushåll som ventilationsaggregatet försörjer. Inströmningsegenskaperna påverkas av tillgängligt utrymme mellan de olika kanalkomponenterna såsom om det finns en böj innan tilluftsdon. Variationer av både låga och höga frekvenser vid en konstant A-vägd ljudtrycksnivå är möjliga med hjälp av de beskrivna systemegenskaperna.

 • 12.
  Larsson, Krister
  et al.
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Hållbar Samhällsbyggnad, Ljud och vibration.
  Jonasson, Hans
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Hållbar Samhällsbyggnad, Ljud och vibration.
  Uppdaterade beräkningsmodeller för vägtrafikbuller2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Today's models for road traffic noise are based on the Nordic prediction model from 1996. Since then, several projects have been carried out to develop prediction models, both in Scandinavia and in Europe. In other Nordic countries for example the calculation model Nord2000 Road is used and within Europe the model CNOSSOS-EU will be used for noise mapping. Nord2000 Road has the advantage that the model has a broader scope and can provide more detailed results compared with 1996 model, and there is a willingness to move to that model in Sweden. The model gives slightly higher estimated levels compared to the old model. Input data for the prediction model Nord2000 Road are based on measurements carried out in the Nordic countries and the latest measurements in Sweden are 10 years old. In 2015 new measurements of noise emissions from vehicles in real traffic on Swedish roads were carried out. The results show that the source data to Nord2000 Road needs to be updated to represent current Swedish conditions. The results indicate that Nord2000 Road overestimate levels and suggested adjusted input data are presented. Spectrum adaptation to Swedish conditions are revised. The measurements confirm, however, speed coefficients for Swedish conditions.

  Spectrum adaptation terms for other road surfaces than SMA 0/16 (stone mastic asphalt with 16 mm maximum aggregate size, ABS 0/16), which is the most common pavement for high traffic roads in Sweden require more extensive measurement data, but some data for a Swedish drainage asphalt road surface are presented in the report.

  Updated input is proposed for Category 1, 2 and 3 for Nord2000 Road. For motorcycles input data can be based on data from previous Harmonoise- and Imagine projects, even if they are designed for Southern European conditions. Some data from the measurement series 2015 are presented in the report, but additional measurements needed when the spread in the results are great. Also for vehicles with alternative powertrains such as electric or hybrid vehicles sufficient information is lacking today to determine reliable input data for the prediction models for Swedish conditions.

  CNOSSOS-EU underestimates clearly the emission levels for Swedish conditions, and also have different speed-dependency, so a speed-dependent correction is proposed in the report. Maximum levels are proposed to be calculated in basically the same way in CNOSSOS-EU as is made in Nord2000 Road.

  To calculate the traffic noise at different driving conditions such as in urban areas with accelerations or decelerations associated with intersections or roundabouts it is proposed that the methods of CNOSSOS-EU and Nord2000 Road for heavy vehicles (category 2 and 3) is applied. CNOSSOS-EU gives corrections for the total sound power depending on distance from the crossing or roundabout, while Nord2000 Road gives a general increase of the rolling noise with 3 dB for heavy vehicles in urban traffic.

  The Nord2000 Road source model allows for separation of rolling and propulsion noise from measurements in real traffic. For the CNOSSOS-EU model this is more difficult because of the co-localization of the two model sources. Separation of rolling and propulsion noise could be beneficial for separation of tire/road noise and vehicle noise for evaluation of the tire noise and vehicle noise regulations.

 • 13.
  Li, Ying Zhen
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Safety.
  Ingason, Haukur
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Safety.
  New models for calculating maximum gas temperatures in large tunnel fires2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The work presented in this report focuses on estimating maximum gas temperatures at ceiling level during large tunnel fires. Gas temperature is an important parameter to consider when designing the fire resistance of a tunnel structure. Earlier work by the authors has established correlations between excess ceiling gas temperature and effective tunnel height, ventilation rate, and heat release rate. The maximum possible excess gas temperature was set as 1350°C, independent of the tunnel structure and local combustion conditions. As a result of this research, two models have been developed to better estimate possible excess maximum gas temperatures for large tunnel fires in tunnels with differing lining materials and structure types (e.g. rock, concrete). These have been validated using both model- and full-scale tests. Comparisons of predicted and measured temperatures show that both models correlate well with the test data. However, Model I is better and more optimal, due to the fact that it is more conservative and easier to use. The fire duration and flame volume are found to be related to gas temperature development. In reality, the models could also be used to estimate temperatures in a fully developed compartment fire.

 • 14.
  Ochoterena, Raul
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Safety.
  Försth, Michael
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Safety. Luleå University of Technology, Sweden.
  The effect of thermochromic coatings of VO2 on the fire performance of windows2018Ingår i: Fire and Materials, ISSN 0308-0501, E-ISSN 1099-1018, Vol. 42, nr 7, s. 873-876Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The effect of thermochromic coatings of vanadium dioxide (VO2) on the fire performance of windows was experimentally tested. Prototypes were subjected to radiant heat and the radiation transmitted through the specimens was measured as a function of time. The results indicate that windows coated with VO2 can reduce radiative heat transfer from fires and thereby also reduce or prevent fire spread. The results clearly show that VO2coatings on BK7 substrates hinder approximately 30% of the transmission of radiation from fire sources when compared with the performance of uncoated windows. It is expected that VO2 will not be solely implemented for the purpose of increasing fire performance of windows, but it will rather provide a secondary positive effect if such windows are realized for energy‐saving purposes.

 • 15.
  Olsson, Jörgen
  RISE, Sweden; Linneaus Universtiy, Sweden.
  Low Frequency Impact Sound in Timber Buildings: Simulations and Measurements2016Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  An increased share of construction with timber is one possible way of achieving more sustainable and energy-efficient life cycles of buildings. The main reason is that wood is a renewable material and buildings require a large amount of resources. Timber buildings taller than two storeys were prohibited in Europe until the 1990s due to fire regulations. In 1994, this prohibition was removed in Sweden.

      Some of the early multi-storey timber buildings were associated with more complaints due to impact sound than concrete buildings with the same measured impact sound class rating. Research in later years has shown that the frequency range used for rating has not been sufficiently low in order to include all the sound characteristics that are important for subjective perception of impact sound in light weight timber buildings. The AkuLite project showed that the frequency range has to be extended down to 20 Hz in order to give a good quality of the rating. This low frequency range of interest requires a need for knowledge of the sound field distribution, how to best measure the sound, how to predict the sound transmission levels and how to correlate numerical predictions with measurements.

      Here, the goal is to improve the knowledge and methodology concerning measurements and predictions of low frequency impact sound in light weight timber buildings. Impact sound fields are determined by grid measurements in rooms within timber buildings with different designs of their joist floors. The measurements are used to increase the understanding of impact sound and to benchmark different field measurement methods. By estimating transfer functions, from impact forces to vibrations and then sound pressures in receiving rooms, from vibrational test data, improved possibilities to correlate the experimental results to numerical simulations are achieved. A number of excitation devices are compared experimentally to evaluate different characteristics of the test data achieved. Further, comparisons between a timber based hybrid joist floor and a modern concrete floor are made using FE-models to evaluate how stiffness and surface mass parameters affect the impact sound transfer and the radiation.

      The measurements of sound fields show that light weight timber floors in small rooms tend to have their highest sound levels in the low frequency region, where the modes are well separated, and that the highest levels even can occur below the frequency of the first room mode of the air. In rooms with excitation from the floor above, the highest levels tend to occur at the floor levels and in the floor corners, if the excitation is made in the middle of the room above. Due to nonlinearities, the excitation levels may affect the transfer function in low frequencies which was shown in an experimental study. Surface mass and bending stiffness of floor systems are shown, by simulations, to be important for the amount of sound radiated.

      By applying a transfer function methodology, measuring the excitation forces as well as the responses, improvements of correlation analyses between measurements and simulations can be achieved.

 • 16.
  Stolen, Reidar
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Fire Research Norge.
  Fjellgaard Mikalsen, Ragni
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Fire Research Norge.
  Stensaas, Reidar
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Fire Research Norge.
  Solcelleteknologi og brannsikkerhet2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [no]

  Bruken av solcelleteknologi er i stor vekst i Norge. I denne studien er branntekniske utfordringer ved bruk av solcelleteknologi undersøkt, med hensyn på brannstart, brannspredning og brannslokking. Studien danner et kunnskapsgrunnlag for å ivareta brannsikkerheten under montering, drift og under slokkeinnsats, samt for å utforme et enhetlig og tydelig regelverk. Resultatene fra studien viser:

  Brannstart: Solcelleinstallasjoner inneholder mange koblingspunkt, som kan være potensielle tennkilder, og en liten mengde brennbare materialer. Dermed er det som trengs til stede for å starte en brann. Det er viktig at alle kontaktpunkter i solcelleinstallasjonen er robuste og tåler den påkjenningen de blir utsatt for gjennom sin levetid uten at det oppstår dårlig kontakt som kan føre til brann.

  Brannspredning: For utenpåmonterte solcellemoduler er det ofte en åpen luftspalte mellom modul og bygning. Dersom det er en brann i denne luftspalten, vil varmen kunne bli akkumulert, noe som kan føre til raskere og større brannspredning enn om bygningsoverflaten ikke hadde vært tildekket. I fullskalaforsøk med solcellemoduler montert på tak spredte brannen seg under hele arealet som var dekket av moduler, men stoppet da den nærmet seg kanten av dette arealet. Dette illustrerer viktigheten av at områder med solceller utenpå en bygning blir seksjonert for å unngå brannspredning. Eventuelt kan det benyttes mindre brennbare materialer på taket under solcellemodulene for å motvirke den økte varmepåkjenningen som solcellemodulene gir. Luftspalten mellom modul og bygning kan potensielt også gi endringer i luftstrømningen langs bygget, som igjen kan påvirke brannspredningen.

  Brannslokking: Brannvesenet har behov for informasjon om det er solcelleinstallasjon i bygget og hvilke deler av det elektriske anlegget som kan være spenningssatt. Under slokkeinnsats må brannvesenet ta hensyn til berøringsfare, og fare for at det kan oppstå lysbuer og andre feil som kan føre til nye antennelsespunkt. Ferskvann kan brukes som slokkemiddel, dette må spyles fra minimum 1 meters avstand med spredt stråle og minimum 5 meters avstand med samlet stråle. Solcellemoduler kan komplisere brannslokking ved at de danner en fysisk barriere mellom brannvesenet og brannen, samt fordi det må tas hensyn til plassering av spenningssatte komponenter. Når disse punktene er tatt høyde for, bør ikke utenpåmonterte solcelleinstallasjoner være et problem.

  Videre arbeid: For utenpåmonterte solcelleinstallasjoner, er det lite forskning på vertikal montering (på fasader), og hvordan en eventuell endret branndynamikk kan påvirke brannspredning og slokking. Videre er det i dag økende bruk av bygningsintegrerte solcelleinstallasjoner, noe som gir mange mulige nye utfordringer for brannsikkerheten og for regelverk, ettersom solcellen da er en del av bygningskroppen, samtidig som den er en elektrisk komponent. Tysk statistikk tyder på at brannrisiko for slike installasjoner kan være større enn for utenpåmonterte solcelleinstallasjoner, og dette vil det derfor være viktig å undersøke nærmere.

 • 17.
  Vermina Lundström, Frida
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Safety.
  Larsson, Ida
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Safety.
  Bergstrand, Anna
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Safety.
  Strömgren, Michael
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Safety.
  Förändringar och trenders påverkan på brandsäkerheten i bostäder2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  År 2009 antog Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) en nationell strategi för dödsbränder. Denna syftade till att ingen skulle omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand i Sverige - en s.k. nollvision. Årligen dör nästan hundra personer av brandrelaterade skador i Sverige och antalet omkomna har under senare år hållit sig relativt konstant även om det har minskat över en längre tid.

  Risken för att omkomma i brand utgår ifrån individens förutsättningar och levnadsförhållanden. Dessa förutsättningar påverkas till viss del av trendskiftningar i samhället. Denna rapport syftar till att identifiera och analysera trender som har en påverkan på individens risk för att dö till följd av brand. Rapporten syftar också till att identifiera vilka trender som det inte har forskats tillräckligt på för att kunna dra några slutsatser om dödsbrandsrisken. Slutligen ges en framtidsutsikt för trender där en sådan kan skönjas.

  Vad gäller detektion och släckning har mycket forskning tillägnats brandvarnare. Nya smarta system har införts på marknaden de senaste åren. Dessa har potential att förbättra brandsäkerheten, men mer forskning behövs. Detta gäller även andra system (utom brandvarnare); mer forskning behövs för att kunna visa en signifikant positiv effekt.

  En hel del forskning existerar vad gäller prediktion av brand i olika typer av byggnadsmaterial. Samtidigt införs nya och ”nygamla” material på bostadsmarknaden och bostäderna blir ”tätare” mot brand pga. t.ex. flerglasfönster och mer isolering. Nya bostäder tenderar också att byggas med öppnare planlösning än för 30 år sedan, även om bostadsytan i snitt per person inte har ändrats de senaste åren. Detta medför en ökad risk för snabb brand- och rökspridning inom brandcellen, men brännbara byggnadsmaterial kan också medföra ökad brandspridning utanför brandcellen om byggnadsregler inte efterföljs.

  Det finns en del kunskap om samhällets funktioner och tjänster, såsom sjukvård efter brand, räddningstjänst mm. men effektivitet och trendskiftningar är svåra att mäta.

  Olika individer löper olika stor risk att dö i brand beroende på t.ex. ekonomisk situation, ålder och livsstil. Vad gäller livsstil har antalet rökare i varje åldersgrupp stabiliserats något sedan nedgången efter rökförbudet på uteserveringar infördes år 2005. Däremot ökar alkoholkonsumtionen. Både antalet ensamboende och antalet trångbodda ökar, där båda grupperna har en förhöjd dödsbrandsrisk. Fler äldre med vårdbehov förutspås bo kvar i sina hem i framtiden. Äldre utgör en särskilt utsatt grupp vad gäller dödsbrand och därför bör riktade insatser göras vad gäller denna grupp för att uppfylla MSB:s nollvision.

 • 18.
  Wallqvist, Viveca
  et al.
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Kemi Material och Ytor.
  Kraft, Lars
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, CBI Betonginstitutet AB.
  Prototype bike lanes - placement practices and properties2015Ingår i: 57º Congresso Brasileiro do Concreto, Bonito/MS [CBC 2015], IBRACON , 2015Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  AstaZero, a unique environment to build any scenario in order to develop, test or certifynew traffic safety solutions was opened 2014 in Sweden. In this environment a testingarena for vulnerable road users has been developed. Among with the solutions testedbelongs impact absorbing surfaces for cyclists, one which has been made of rubbermodified concrete. The study involved testing of different compositions and examining newproperties in the fresh state, which affected the production process to different extents. Forexample, due to difference in density between aggregate and rubber the segregation maybe a problem. Regarding the materials properties, the head injury criterion (HIC) was usedfor evaluation of the pavements shock absorbing capability. In the laboratory tests themodified concrete demonstrated a decrease in HIC-value by 85% compared to standardbitumen material. In the AstaZero test-lane, measured at -1°C, the decrease in HIC-valuecompared to reference was 79%. The frictional properties were approved according toexisting criteria. Future tests will determine the new materials’ durability, maintenance andcycling comfort.

 • 19.
  Wendelborg Brandt, Are
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Fire Research Norge.
  Wighus, Ragnar
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Fire Research Norge.
  IG-541 og personsikkerhet – behov for dokumentasjon for byggverk i risikoklasse 4 og 62019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The use of the extinguishing gas IG-541 for fire protection of construction works designed for overnight stays has been discussed in Norway in recent times.For buildings where automatic fire extinguishing systems are required according to the Norwegian regulations on technical requirements for construction works (TEK17) § 11-12, the guidance to the regulations states that sprinkler systems as described in NS-EN 12845 and NS-INSTA 900-1 (for residential buildings and parts of buildings intended for residential purposes), are accepted.In Norway, the owner of the building has to "prove" that the requirements of the regulations are fulfilled. It is then necessary that competent actors are providing the needed documentation, and this is mainly done by fire safety engineers.The standards that apply in Norway for application of IG-541 are prNS-EN 15004-1 Fixed fire-fighting systems - Gas-extinguishing systems - Part 1 Design, installation and maintenance (ISO 14520-1: 2015, modified) and NS-EN 15004-10 Fixed fire extinguishing systems - Gas extinguishing systems - Part 10: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for IG-541 extinguisher (ISO 14520-15: 2015, modified). Another standard relevant to the assessment of personal safety of IG-541 is ISO 14520-1.It is not explicitly described in any of the current standards that IG-541 can be used in dwellings, but it is also not stated that IG-541 cannot be used in such areas. A process has been carried out within the standardization committees that are responsible for gas-based extinguishing systems, in order to highlight this issue. This has been discussed in the Norwegian mirror committee for CEN TC191, SN K014. The committee concluded in April 2017 that there was a lack of clear guidelines for using IG-541 in construction works designed for overnight stays, and that there was a need to start a separate activity to get these conditions described in the current Norwegian standard. The committee could not find sufficient resources to prepare a satisfactory standard or provide a supplement to an existing standard, but if individual actors would voluntarily conduct the work, one could evaluate possible proposals. Since this, no actors have expressed an interest in taking part in such a working task, and nothing is so far carried out.IG-541 is described as a gas mixture that allows humans to continue breathing and take up oxygen from air with a reduced oxygen content, even at oxygen concentrations lower than the limits stated for other types of inert extinguishing gases. This is due to the addition of CO2 which stimulates the breathing reflex. This effect has not been assessed here, since this is not a part of RISE Fire Research's field of expertise. Quality assurance of the medical information is therefore left to the expertise in this discipline.Since it is not explicitly mentioned in NS-EN 15004-1 that IG-541 can be used dwellings, we have searched for documentation that could indicate if this can be justified. The practice that some of the suppliers of IG-541 systems seem to follow, is to claim that since it has been carried out qualification tests to determine the extinguishing gas concentration that is required to achieve the minimum requirements of EN 15004-1, this gas is eligible to extinguish fires in flammable liquids, fires in electrical installations and Class A fires. The qualification tests have been carried out according to test methods described in NS-EN 15004-1, Annex B and Annex C.For other extinguishing systems that are used as an alternative to sprinkler systems and which must fulfill the requirements in TEK17, extensive documentation work has been carried out. Separate test standards have been developed to document the extinguishing properties of the systems.In order to facilitate and clarify the requirements for documentation of the extinguishing properties of IG-541, there is a need for test standards which can be used to document the extinguishing properties of IG-541 in realistic fire scenarios that can be expected in construction works designed for overnight stays. By conducting a successful test series, a system would be qualified to be considered equivalent to sprinkler systems with regard to the extinguishing properties.ConclusionBased on the current standards that have been reviewed in this report, there is no basis for using IG-541 in construction works designed for overnight stays, without fulfilling the evacuation requirements that apply to gas extinguishing systems in general. For design concentration for IG-541, this means that persons must be evacuated within 5 minutes after activation of the system. IG-541 is not treated differently from other inert gases in the standards.The term "personnel" used in NS-EN 15004-1 also gives a clear indication that the standard is not intended for construction works designed for overnight stays.It is recommended to initiate work to investigate whether it is possible to extend the allowed duration of exposure to IG-541 based on medical conditions.It must also be documented that the requirements for air tight rooms and buildings, at the same time as requirements for pressure relief when triggering gas extinguishing systems, can be fulfilled in the application areas that include permanent residence. If the duration of exposure to the gas can be increased, it may give rise to an increased application time for IG-541 resulting in a slower pressure build-up than required by standards, and thereby reducing the potential for exposing people for a high overpressure.If it is possible to document that longer duration of exposure to a design concentration of IG-541 does not lead to increased health risks, it must also be documented that the extinguishing effect of IG-541 is equivalent to sprinkler systems. This can be done either by developing a new test standard or by changing the already existing standard NS-EN 15004-10.

 • 20.
  Williams Portal, Natalie
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Safety.
  Flansbjer, Mathias
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Safety.
  Assessment of Fire Exposed Concrete with Full-field Strain Determination and Predictive Modelling2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A condition assessment of civil engineering structures is typically performed after the occurrence of a fire incident to determine the remedial actions required out of a structural point of view. A condition assessment is based on the mapping of damage on the given structure, which is traditionally executed via methods that yield indirect results related to surface and/or geometric properties. To be able to predict the accurate fire resistance performance of a given structure, it is most suitable to apply a mapping method which can be directly coupled to the change in material properties of concrete at high temperatures. The aim of this study is to explore the potential of applying an innovative damage mapping methodology directly coupled to the change in material properties of concrete at high temperatures. This methodology consists of optical full-field strain measurements based on Digital Image Correlation (DIC) coupled with a predictive model based on finite-element analysis (FEA). An experimental study was firstly conducted to expose concrete slabs to a standard fire curve. Subsequently, compression tests were performed on drilled cores taken from the damaged induced specimens, all while optically measuring the full-field strain on a specimen surface. As a preliminary step, an FE model of a fire exposed core was developed based on input data from standard temperature-dependent properties. The analysis consisted of a sequentially coupled thermal stress analysis to solve the multiphysics problem. The model was able to capture the temperature distribution in the concrete with enough certainty given the choice of input data. The resulting strain along the height of the core was also comparable to the experimental optical strain measurements, particularly as the distance increased from the fire exposed surface. These results can be practical when assessing the required strengthening actions to restore the load carrying capacity and durability of the concrete structure.

 • 21.
  Willstrand, Ola
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Safety.
  Karlsson, Peter
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Safety.
  Rosengren, Max
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Safety.
  Brandt, Jonas
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Safety.
  New certification system for enhanced fire safety of vehicles2018Ingår i: Proceedings of 7th Transport Research Arena TRA 2018, 2018Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  RISE has initiated and developed a certification scheme for the vehicle industry that will enable manufacturers, operators and service centres (workshops) to certify their fire risk mitigation process. The fire risk management required in the certification is a key safety element, used to identify and evaluate fire hazards. For best results, it is important that manufacturers, operators and service centres are equally dedicated to solve the fire problem. Vehicle fire investigations reveal that design, production, operation and maintenance can all be responsible, however, most important is to ensure that information and experiences from fire incidents and identified fire hazards are linked to relevant personnel, practices, manuals, and quality procedures. The certification cannot guarantee the elimination of vehicle fires, but can ensure that manufacturers, operators and service centres will operate at the front line of vehicle fire safety engineering.

 • 22.
  Yarahmadi, Nazdaneh
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  Vega, Alberto
  RISE - Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  Jakubowicz, Ignacy
  RISE - Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  Determination of essential parameters influencing service life time of polyurethane insulation in district heating pipes2017Ingår i: Energy Procedia, Elsevier Ltd , 2017, s. 320-323Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Pre-insulated district heating pipes (DHP) have been in use during the last forty years. Many improvements and development have been done in the system. However, life-time prediction is still an uncertain issue. This paper is a part of a bigger project with the objective to determine mechanisms related to the deterioration of the mechanical and insulation properties of pre-insulated heating pipes as a result of ageing. The focus in this project is on degradation mechanisms of the PUR material at high temperatures. In this paper some results of the two types of exposure are presented. The first type comprises a condition where the new pipes are subjected to accelerated ageing at three different temperatures. The second type comprises condition, when the PUR material itself is aged in different atmospheres in order to identify different degradation mechanisms. The chosen ageing temperatures in the first condition were 130°C, (close to the supply temperature), 150°C and 170°C, (accelerated ageing temperature in EN 253 [1]). Changes in thermal insulation and the adhesion force between the PUR and the steel pipe were evaluated using the transient plane source (TPS) technique and the SP plug method respectively. The results of ageing show that the degradation of PUR is a multi-stage process composed of a rapid change in properties followed by a plateau phase which changes later to a gradual deterioration of the properties. The results of the PUR material exposure at 150°C in air and in nitrogen showed significant differences in the degradation characteristics between the two environments as were revealed by DSC and FTIR methods. © 2017 The Authors. Published by Elsevier Ltd.

1 - 22 av 22
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
v. 2.35.9