Change search
Refine search result
1 - 9 of 9
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Askemar, Hanna
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Resources.
  van Noord, Michiel
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Resources.
  Klimateffektiv solenergi : Jämförelse av klimatpåverkan från tillverkning av olika solcellsmoduler2021Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna första rapport från projektet Klimateffektiv solenergi sammanställer kunskapsläget om klimatpåverkan från solcellsmoduler och lägger grunden för vidare projektarbete med utformning av upphandlingskriterier. Litteraturgenomgången täcker både en marknadsöversikt över dagens solcellsmarknad samt en genomgång av klimatpåverkan från olika teknologier och konstruktioner för solcellsmoduler. Litteraturgenomgången avgränsas genom att projektet fokuserar på miljöpåverkanskategorin klimatpåverkan. Vidare har tillverkningsskedet varit centralt i arbetet då tidiga resultat från analyser av klimatpåverkan över solcellers hela livscykel påvisar att övervägande klimatpåverkan sker under tillverkningen av solceller. Centrala utmaningar vid bedömning av klimatpåverkan från solceller är brist på aktuella data, att olika studier redovisar resultat i olika enheter (koldioxidekvivalenter per kWh, per modul eller per kWp) samt hur årlig instrålning, prestanda, degradering och livslängd hanteras i de olika studierna. Resultatet påvisar att dagens dominerande solcellsteknik, kristallina kiselsolceller, har större klimatpåverkan jämfört med tunnfilmstekniker. Vidare har monokristallina kiselsolceller större klimatpåverkan från produktion än multikristallina kiselsolceller, men vilken kiselteknik som producerar el med lägst klimatpåverkan beror på verkningsgradsförhållandena. Nyare cellteknologier såsom PERC- och dubbelsidiga solceller kan minska klimatpåverkan från solel genom att elproduktionen per solcell ökar utan att utsläppen vid tillverkning ökar markant. Slutligen finns andra teknologier och modulkonstruktioner (exempelvis flexibla moduler) med potential att minska klimatpåverkan från solceller, både genom lägre klimatpåverkan från tillverkningen och genom att öka solcellernas effektivitet. Klimatpåverkan från tillverkning orsakas huvudsakligen av energianvändning i olika processer och därmed blir elmixen vid tillverkning avgörande för klimatpåverkan. Elmixen är starkt kopplad till det lokala elsystemet, vilket innebär att tillverkningsland för kiselråvaran, solceller, solcellsmoduler med mera kan bli en nyckelfaktor för att åstadkomma klimateffektiva solcellsmoduler. Eftersom tillverkningen idag sker främst i Kina och övriga asiatiska länder, som har en betydande andel kolkraft i elmixen, orsakas en stor del av klimatpåverkan från dagens solceller av den fossilbaserade elen i dessa länder.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Björnsson, Lars-Henrik
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Resources.
  Morell, Karin
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioeconomy and Health, Agriculture and Food.
  van Noord, Michiel
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Resources.
  Pettersson, Ida
  Ecogain, Sweden.
  En kartläggning av solcellsparker i Sverige 20212022Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report aims to map the largest groundbased solar farms in Sweden to better understand how they are usually designed; on what type of land they are built and how they can interact with other types of activities such as agriculture and measures to improve conditions for biodiversity. Mid-2021, the typical solar farm with at least 1 MW installed power is built on arable land, can be restored and, as a rule, avoids protected and designated natural areas according to this study, which is mainly based on survey responses. Solar panels are typically directed to the south with a 30-35 degree tilt and are anchored with piles. Generally, the distance between the rows is greater than 3 meters. The most common factors determining the location of the park are the costs for land purchases/leases and proximity to electricity grid. About half of the facilities surveyed are combined with some measure intended to benefit biodiversity. Combining the photovoltaic system with grazing (25%) or cultivation (10%) is still relatively uncommon. The results show that there is an awareness of issues related to biodiversity and opportunities to combine photovoltaic installations with other activities. The increasing pace of expansion of photovoltaic capacity suggests that a deeper understanding of how photovoltaic systems are best adapted to their surroundings will increase in importance.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Pettersson, Ida
  et al.
  Ecogain AB, Sweden.
  Morell, Karin
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioeconomy and Health, Agriculture and Food.
  Råberg, Tora
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioeconomy and Health, Agriculture and Food.
  van Noord, Michiel
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Resources.
  Zinko, Ursula
  Ecogain AB, Sweden.
  Ghaem Sigarchian, Sara
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Resources.
  Sandström, Agnes
  Ecogain AB, Sweden.
  Unger, Malin
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Resources.
  ECOVOLTAICS OCH AGRIVOLTAICS: en handbok om solcellsparker som gynnar biologisk mångfald och ekosystemtjänster2022Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna handbok beskriver relevansen av och tillvägagångssättet att planera och förvalta solcellsparker att gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster, med särskild fokus på jordbruk. Med utgångspunkten i hänsynshierarkin beskrivs hur målet om netto noll eller netto positiv påverkan kan integreras i solcellsprojektens olika faser. Centralt är att placeringar på mark med höga naturvärden ska undvikas. Planeringsfasen för nya solcellsparker behöver ta avstamp i de lokala förutsättningarna avseende befintliga naturvärden, potentialen för jordbruk och sociala och rekreativa värden. Sedan ska solcellsparken utformas så att solelproduktion och biologisk mångfald, jordbruk och/eller andra ekosystemtjänster kan samexistera. Detta kan underlättas genom zonindelningar och val av lämplig solcellsmontering och lämpliga solcellspaneler. Även framtagande av skötselplaner i ett tidigt skede bidrar till en anläggning som har goda förutsättningar att skapa multifunktionella värden. Anläggningsfasen ska utföras så att minimal påverkan sker på naturen och marken, till exempel genom att undvika vissa årstider, att hålla skyddsavstånd och undvika markpackning. Driftfasen handlar om rätt skötsel, så att den önskade biologiska mångfalden kan frodas och/eller att jordbruket är produktivt och att de olika aktiviteter kan hanteras effektivt sida vid sida. För att inspirera och ge konkret guidning innehåller handboken åtgärdsbibliotek för ekovoltaiska system (d.v.s. kombinationer av ökad biologisk mångfald och reglerande, kulturella och/eller stödjande ekosystemtjänster med solcellsinstallationer) och agrivoltaiska system. Solcellstekniska lösningar och deras påverkan på förutsättningar för framförallt jordbruk, men även biologisk mångfald, beskrivs också i mer detalj i handboken.

  Download full text (pdf)
  Bilaga
  Download full text (pdf)
  Rapport
 • 4.
  Råberg, Tora
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioeconomy and Health, Agriculture and Food.
  van Noord, Michiel
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Resources.
  Björnsson, Lars-Henrik
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Resources.
  Pettersson, Ida
  Ecogain, Sweden.
  Zinko, Ursula
  Ecogain, Sweden.
  Solcellsparker, biologisk mångfald och ekosystemtjänster: Påverkan och möjligheter för multifunktioner2021Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Land based solar parks are becoming more common, which risks affecting biodiversity, food production and other ecosystem services. Research and development projects have been carried out internationally around the coexistence of solar parks and biodiversity as well as ecosystem services. The authors of this study are not aware of any reports made for biodiversity, ecosystem services or agrophotovoltaics (combined agricultural production with solar energy generation) in Swedish or Nordic solar parks. 

  Practical experience with grazing animals to keep vegetation down between the rows of solar cells and which can benefit biological diversity have been made in Sweden but have not yet been evaluated. 

  In summary, there is a risk that land based solar parks will result in increasing the already existing competition for land with agricultural and the biological diversity. There are several possible adaptations for creating beneficial conditions to biodiversity and ecosystem services in connection with large-scale photovoltaic systems. With careful planning, biodiversity and ecosystem services can benefit and major environmental benefits can be achieved, while simultaneously improving the landowner's finances.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Unger, Malin
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Resources.
  van Noord, Michiel
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Resources.
  Klimateffektiva Solcellsanläggningar - Vägledning för en klimateffektiv förvaltning2023Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna vägledning för klimateffektiv förvaltning av solcellsanläggningar är en sammanställning av intervjuer med solcellsanläggningsägare och driftansvariga, guider för en god förvaltning och en kartläggning av forskning på området. Vägledningen sammanfattar hur förvaltningen skall optimeras för att uppnå en hög klimatprestanda i ett livscykelperspektiv. Studier av klimatpåverkan över solcellers hela livscykel påvisar att en övervägande del av klimatpåverkan sker under tillverkningen av solcellerna. En solcellsanläggning och dess ingående komponenter har en minimal klimatpåverkan när den väl är driftsatt. Klimatpåverkan per producerad kWh minskar därmed ju fler kWh anläggningen kan producera. Att en solcellsanläggning får producera optimalt och under hela sin tekniska livslängd blir därför avgörande för att minimera klimatpåverkan. Energikontor Syd har genomfört intervjuer med solcellsanläggningsägare och leverantörer av solcellsanläggningar för att få en bild av hur branschens aktörer i dagsläget arbetar med förvaltning av solcellsanläggningar. Sammanställningen av svaren på intervjufrågorna genererar en översikt av gängse praxis för förvaltning av solcellsanläggningar i Sverige idag. Intervjusvaren visar bland annat att flera aktörer inte tänkt på hur återvinning av produkterna går till. De visar även att alla de intervjuade aktörerna tycker att det är bättre att bygga ut på nya tak än att byta ut fungerande anläggningar i förtid. Internationellt har förvaltning, ”Operation and Maintenance” (O&M), växt till ett eget segment inom solcellsindustrin och det är numera etablerat bland alla intressenter att högkvalitativ förvaltning och underhåll minskar potentiella risker, förbättrar lönsamheten (LCOE) och ger positiv påverkan på investeringens avkastning (ROI). SolarPower Europe har tillsammans med ledande aktörer från branschen sammanställt ”Best Practice Guidelines” för O&M vars ingående delar sammanfattas. Forskningen visar att förutsättningen för att ge en solcellsanläggning en så lång livslängd och maximerad elproduktion som möjligt är en väl utförd planering, projektering, upphandling och installation. En väl anpassad drift- och underhållspraxis kan utesluta överflödiga aktiviteter men ändå minimera fel och skador, vilket leder till en ökad elproduktion. Forskning visar också att det ur klimataspekt alltid är bättre att använda nya solcellsmoduler för kapacitetsutbyggnad, istället för att ersätta en anläggnings befintliga moduler med nya (så kallad ”repowering”). Volymerna av avfall från solcellsanläggningar är fortfarande små, tillgängliga återvinningstekniker begränsade, logistiken har utmaningar och marknader för återvunnet material är outvecklade. Detta sammantaget resulterar i ett scenario med höga kostnader och låga intäkter för återvinning av solcellsmoduler globalt. På den ljusa sidan finns det flera enskilda länder som infört regler och incitament för återvinning av solcellsmoduler, företag som tar egna cirkulära initiativ och investeringar i forskning och utveckling ökar stadigt. Av genomgången forskning på området kring klimateffektiv förvaltning så talar inget rakt emot det som redogörs i ”Best practice” av branschen. Det sammanhang där det är värt att veta vems och vilken lönsamhet som står i fokus är vid repowering och i viss mån omfattningen av drift- och underhållsåtgärder.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  van Noord, Michiel
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Resources.
  Kovacs, Peter
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Resources.
  Karltorp, Kersti
  Vroon, T
  Utrecht University, Netherlands.
  Guide for Technological Innovation System Analysis for Building-Integrated Photovoltaics 20232023Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This Guide for Technological Innovation System (TIS) Analysis for Building-Integrated Photovoltaics offers hands-on support on theory and methods for those who want to analyse the innovation system for BIPV in their country. It describes the general process steps to perform a TIS analysis and the specific choices and methods used by Subtask A of IEA PVPS Task 15. In this way it allows for future TIS-analyses to be made in a comparable way to the national studies published by Task 15, either by covering new countries or by timely updates of the TIS in the same countries. Apart from being a guidebook for the analyser, this document can also be used as a template for a final TIS-analysis report – using the same (sub-)chapters, tables, and graphs. The initial definition of the common scope of the TIS studied consists of Building Integrated PV modules and systems as well as PV modules and systems for aesthetical integration. Where relevant, national studies can adjust or deepen the scope by separately analysing different market segments or by excluding certain sub-technologies or application types. The latter can be relevant for example due to cultural or historical reasons. Starting from the scope defined, this guide describes how to analyse and describe the structure of the TIS, through its actors, networks, and institutions (regulations, cultural norms, etc.). Based on that structure and the market situation, an assessment is to be made of the market development phase for BIPV in general or for different application types. Next, a development target should be defined so that the current TIS can be evaluated in relation to that target. The main part of the TIS-analysis is performed after defining the target, by analysing the performance of eight functions of the TIS: Knowledge development, Knowledge dissemination, Entrepreneurial experimentation, Resource mobilization, Development of social capital, Legitimation, Guidance of the search, and Market formation. The meaning of each function is explained and key indicators, as well as assessment questions, are listed. These indicators and questions assist the reader in her/his assessment of whether the function is sufficiently fulfilled for the TIS to achieve the set target. For those functions that are not fulfilling the target requirements, guidance is given on how to identify systemic problems that either relate to actors, institutions (hard and soft), interaction between actors, or to infrastructural deficits. Finally, the guide describes the need of, and some advice on how to arrive at recommendations for a possible overcoming of problems and weaknesses in order to reach the set target. Recommendations should address both industry actors and policy makers.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  van Noord, Michiel
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Resources.
  Landelius, Tomas
  SMHI, Sweden.
  Andersson, Sandra
  SMHI, Sweden.
  Snow-induced PV loss modeling using production-data inferred PV system models2021In: Energies, E-ISSN 1996-1073, Vol. 14, no 6, article id 1574Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Snow-induced photovoltaic (PV)-energy losses (snow losses) in snowy and cold locations vary up to 100% monthly and 34% annually, according to literature. Levels that illustrate the need for snow loss estimation using validated models. However, to our knowledge, all these models build on limited numbers of sites and winter seasons, and with limited climate diversity. To overcome this limitation in underlying statistics, we investigate the estimation of snow losses using a PV system’s yield data together with freely available gridded weather datasets. To develop and illustrate this approach, 263 sites in northern Sweden are studied over multiple winters. Firstly, snow-free production is approximated by identifying snow-free days and using corresponding data to infer tilt and azimuth angles and a snow-free performance model incorporating shading effects, etc. This performance model approximates snow-free monthly yields with an average hourly standard deviation of 6.9%, indicating decent agreement. Secondly, snow losses are calculated as the difference between measured and modeled yield, showing annual snow losses up to 20% and means of 1.5-6.2% for winters with data for at least 89 sites. Thirdly, two existing snow loss estimation models are compared to our calculated snow losses, with the best match showing a correlation of 0.73 and less than 1% bias for annual snow losses. Based on these results, we argue that our approach enables studying snow losses for high numbers of PV systems and winter seasons using existing datasets. © 2021 by the authors.

 • 8.
  van Noord, Michiel
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Resources.
  Landelius, Tomas
  SMHI, Sweden.
  Andersson, Sandra
  SMHI, Sweden.
  Utveckling av prognosmodeller och –verktyg för snöpåverkan på solelproduktion via fjärrmätning2021Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Solar PV systems are installed throughout Sweden, from Kurland in the South to Kiruna in the North. Conditions differ considerably between these two ends of the country. This project has investigated the impact of snowfall on electricity production by PV, focusing mainly on Mid and Northern Sweden. Results for just over 260 installations and up to six winters indicate that snow losses should be counted with. Annual losses up to 20% have been observed. On average, most installations are expected to suffer from losses below 10%, in many cases even below 5%. A clear trend is that snow losses increase with latitude and with altitude. To obtain an estimate of annual snow losses for where you are, a free online tool has been published on snosolel.ri.se (Swedish only). This project’s main challenge has been to include as many PV systems as possible in the study, to assure statistically relevant results. Therefore historical production data for 263 installations has been analysed, together with solar irradiation, temperature and snow depth data from weather models and satellites. Using this combined data this project has been able to model system performance over time, including shading impacts etc., with decent precision. By comparing these models with measured production during winter, snow losses could be calculated. The next step was to compare snow loss results for these installations with snow loss estimates from two existing prediction models. A limitation of these and similar models has been the lack of verifications over a large number of sites and different geographic regions. The modelling approach developed in this project facilitates such verifications, avoiding the need for cumbersome on-site measurements. It was found that none of the two prediction models provided reasonable results for monthly losses, but one of them produced decent annual estimations. That model, developed by Marion et al. (2013), has been implemented in a free online tool for annual snow loss estimation for any site in Sweden (and parts of Finland and Norway). Initial attempts indicate a potential for improvements in prediction models for snow losses. There is also a number of opportunities for future work to try and improve the method for modelling of the studied PV installations from production data.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  van Noord, Michiel
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Resources.
  Pettersson, Ida
  Ecogain.
  Råberg, Tora
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioeconomy and Health, Agriculture and Food.
  Morell, Karin
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioeconomy and Health, Agriculture and Food.
  Björnsson, Lars-Henrik
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Resources.
  Zinko, Ulrika
  Ecogain, Sweden.
  Ghaem Sigarchian, Sara
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Resources.
  Sandström, Agnes
  Ecogain, Sweden.
  Biodiversity and Ecosystems Services in Swedish Solar Farms: Current Practice and a Planning Framework for Net Gain2022In: Proceedings of the WCPEC-8 2022, Munich: WIP Renewable Energies, 2022, p. 985-991Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The Swedish solar farm market is expanding rapidly as ground-mounted solar plants are getting larger in size and number. This development inevitably leads to an increased land use change, which is the foremost cause of biodiversity loss. Along with a decrease in biodiversity, nature's supply of ecosystem services decreases, as well as chances to meet several (inter)national environmental and sustainable development goals. This study presents results of the Eco-Sun project, developing practical guidelines for the planning, construction and management of solar farms with a net zero, or net positive, impact on biodiversity and ecosystem services. It shows that biodiversity measures are present but limited in Swedish solar farms, while agrivoltaic crop cultivation is limited to one single site. In order to address environmental challenges and increase multiple land use, a step-by-step process is presented for the inclusion of biodiversity, agricultural and non-agricultural ecosystem services into the planning and design of ground-mounted solar PV.

1 - 9 of 9
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf