Change search
Refine search result
1 - 8 of 8
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Bucaioni, Alessio
  et al.
  Mälardalen University, Sweden.
  Di Silvestro, Fabio
  Gear of Leo, Sweden.
  Singh, Inderjeet
  Alstom, Sweden.
  Saadatmand, Mehrdad
  RISE Research Institutes of Sweden, Digital Systems, Industrial Systems.
  Muccini, Henry
  Alstom, Sweden.
  Model-based generation of test scripts across product variants: An experience report from the railway industry2022In: Journal of Software: Evolution and Process, ISSN 2047-7473, E-ISSN 2047-7481, Vol. 34, no 11, article id e2498Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Software product line engineering emerged as an effective approach for the development of families of software-intensive systems in several industries. Although its use has been widely discussed and researched, there are still several open challenges for its industrial adoption and application. One of these is how to efficiently develop and reuse shared software artifacts, which have dependencies on the underlying electrical and hardware systems of products in a family. In this work, we report on our experience in tackling such a challenge in the railway industry and present a model-based approach for the automatic generation of test scripts for product variants in software product lines. The proposed approach is the result of an effort leveraging the experiences and results from the technology transfer activities with our industrial partner Alstom SA in Sweden. We applied and evaluated the proposed approach on the Aventra software product line from Alstom SA. The evaluation showed that the proposed approach mitigates the development effort, development time, and consistency drawbacks associated with the traditional, manual creation of test scripts. We performed an online survey involving 37 engineers from Alstom SA for collecting feedback on the approach. The result of the survey further confirms the aforementioned benefits. © 2022 The Authors.

 • 2.
  Eneqvist, Erica
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, System Transition and Service Innovation. KTH Royal Institute of Technology, Sweden.
  Karvonen, Andrew
  KTH Royal Institute of Technology, Sweden.
  Experimental governance and urban planning futures: Five strategic functions for municipalities in local innovation2021In: Urban Planning, E-ISSN 2183-7635, Vol. 6, no 1, p. 183-194Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Experimental governance is increasingly being implemented in cities around the world through laboratories, testbeds, platforms, and innovation districts to address a wide range of complex sustainability challenges. Experiments often involve public-private partnerships and triple helix collaborations with the municipality as a key stakeholder. This stretches the responsibilities of local authorities beyond conventional practices of policymaking and regulation to engage in more applied, collaborative, and recursive forms of planning. In this article, we examine how local authorities are involved in experimental governance and how this is influencing their approach to urban development. We are specifically interested in the multiple strategic functions that municipalities play in experimental governance and the broader implications to existing urban planning practices and norms. We begin the article by developing an analytic framework of the most common strategic functions of municipalities in experimental governance and then apply this framework to Stockholm, a city that has embraced experimental governance as a means to realise its sustainability ambitions. Our findings reveal how the strategic functions of visioning, facilitating, supporting, amplifying, and guarding are producing new opportunities and challenges to urban planning practices in twenty-first century cities. © 2021 by the author

 • 3.
  Haugen, Katarina
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, System Transition and Service Innovation.
  Forskningsöversikt - Temporära åtgärder inom stadsutveckling: former och utvärderingsaspekter2021Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Forskningsöversikt - Temporära åtgärder inom stadsutveckling: former och utvärderingsaspekter
 • 4.
  Haugen, Katarina
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, System Transition and Service Innovation.
  Cavenius, Håkan
  RISE Research Institutes of Sweden, Digital Systems, Prototyping Society.
  Social Return on Investment (SROI) inom stadsplanering och byggd miljö: Forskningsöversikt inom projektet SIGURD2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna forskningsöversikt, genomförd inom det Vinnovafinansierade projektet "SIGURD", syftar till att ge en sammantagen bild av litteraturen kring metoden Social Return on Investment (SROI) med särskilt fokus på dess potential för tillämpning inom fältet stadsplanering och byggd miljö. SROI synliggör den bredare samhällsnyttan, socialt och miljömässigt, som interventioner/investeringar genererar utöver den ekonomiska vinsten. Ansatsen innebär analys av värden inom samtliga hållbarhetsdimensioner, och svarar upp mot ett växande intresse och tydligare krav på sådana bedömningar i planeringsunderlag.

  SROI har över tid fått en stark position inom hållbarhetsbedömning. Metode n är dock fortfarande förhållandevis ny och har inte använts inom stadsplanering och byggd miljö i någon större utsträckning, i synnerhet inte inom kommunala planprocesser. SROI-analyser resulterar i en estimering av förhållandet mellan investeringar och det värde som dessa genererar - såväl ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Metoden innebär konvertering av socialt och miljömässigt värde till ekonomiskt värde genom monetarisering baserad på finansiella

  proxies. Framtagande av indikatorer, data och värderingar av effekter för analysen är ofta tidskrävande och kräver ett robust underlag, men också ett stort mått av kreativitet och utforskande. De mest använda värderingstekniker som har identifierats i denna forskningsövesikt är bl.a. kostnads- och intäktsbaserad värdering, betalnings- och risk-/kompensationsvilja, spenderingsmönster och premiumvärde, bekvämlighetsvärde, välbefinnandevärdering samt nyttoförflyttning. Vidare bör man enligt SROI-metoden även beakta den eventuella yttre påverkan som kan finnas på resultaten och beräkningarna över tid.

  SROI har påtagliga fördelar. Metoden är i viss mån standardiserad med avseende på analysprocess och grundläggande principer. En väl genomförd SROI-analys genererar ett trovärdigt beslutsunderlag som kan understödja effektiva beslut. Ekonomiska, sociala och miljömässiga värden kan tydligt jämföras mot varandra eftersom de två senare konverteras till finansiella enheter. Immateriella värden görs mätbara genom användning av relevanta indikatorer. Vidare har intressentperspektivet central betydelse som utgångspunkt för SROI-analysen, något som innebär en väsentlig potential för stärkt medborgainflytande.

  SROI har också påtagliga nackdelar. Metoden är resurskrävande i flera avseenden, inte minst vad gäller tidsåtgång och kompetens. Monetarisering kan också innebära påtagliga svårigheter kring bl.a. tillgång till relevant data av god kvalitet. Vidare kan inte alla sociala värden konverteras till finansiella enheter med bibehållen metodologisk och teo retisk kvalitet. En central kritik mot SROI kretsar kring den reduktionistiska ansatsen, d.v.s. att komplexa, kvalitativa aspekter förenklas på ett sätt som kan anses orimligt.

  SROI-analyser inom stadsplanering och byggd miljö kan bidra till stärkt medborgarinflytande och en mer holistisk analys av samhällsnytta, samt skapa transparens och legitimitet kring projekten. Det är dock också en krävande metod. SROI har ännu inte använts i någon större utsträckning inom kontexten planering och byggd miljö. Det finns ett behov att vidareutveckla metoden inom detta fält, exempelvis gällande möjligheten att skapa databaser med standardiserade indikatorer och proxydata. Ett antal fallstudier, främst med ursprung från praktisk verksamhet men i några få fall även från forskningssfären, har dock kunnat identifieras.

  Hållbarhetsanalysen i utvärdering och bedömning av projekt inom stadsplanering och byggd miljö behöver förbättras. SROI har en potential att fylla en sådan funktion, i synnerhet om metoden vidareutvecklas och anpassas för detta fält. Samtidigt finns det uppenbara svårigheter kring metodens tillämpning som kan begränsa användbarheten. En imperfekt metod för analys av de dolda sociala och miljömässiga värdena är dock bety dligt bättre än frånvaro av beslutsunderlag kring dessa aspekter. SROI bidrar till att stärka och underbygga medvetenhet och fokus på de grundläggande hållbarhetsfrågorna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Mangold, Mikael
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, System Transition and Service Innovation.
  Bohman, Helena
  Malmö University, Sweden.
  Johansson, Tim
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, System Transition and Service Innovation.
  von Platten, Jenny
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, System Transition and Service Innovation. Lund University, Sweden.
  Increased rent misspent?: How ownership matters for renovation and rent increases in rental housing in Sweden2023In: International journal of housing policy, ISSN 1949-1247, E-ISSN 1949-1255Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Renovations of the housing rental stock have become a political concern since they have been claimed to drive gentrification and affect tenants’ everyday lives as well as long-term housing conditions. Furthermore, new actors have entered the market, partly as a result of high supply on the international capital markets creating a flow of capital into market segments. This has led to a critique of private equity in the housing sector, and raised the question of the extent to which ownership of the rental stock matters for housing affordability. Yet there seems to be little systematic research on this topic. This study uses a unique dataset covering the entire rental housing stock in Sweden to address whether there are differences in renovation investments between different ownership groups. The purpose of this article is to increase understanding of how ownership affects renovation processes, and specifically to analyse to what extent, and how, private and public actors differ in renovation and rent setting decisions. Our results demonstrate that public housing companies raised rents less and renovated more, particularly in the lower-income segments of the multi-family building stock between 2014 and 2020. © 2023 The Author(s). 

 • 6.
  Molnar, Stefan
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, System Transition and Service Innovation.
  Andersson, Lisa
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, System Transition and Service Innovation.
  Haugen, Katarina
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, System Transition and Service Innovation.
  Schnurr, Maria
  RISE Research Institutes of Sweden, Digital Systems, Mobility and Systems.
  Handbok - Utvärdera temporära åtgärder i stadsmiljö: För dig som vill beställa, genomföra eller granska utvärderingar av temporära åtgärder2021Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Handbok - Utvärdera temporära åtgärder i stadsmiljö
 • 7.
  Sandinge, Anna
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Fire and Safety.
  Fredriksson, Henrik
  RISE Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Fire and Safety.
  Blomqvist, Per
  RISE Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Fire and Safety.
  Evaluation of smoke gas toxicity and smoke density of bus interior materials2023In: Fire and Materials, ISSN 0308-0501, E-ISSN 1099-1018, Vol. 47, no 2, p. 270-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Materials used for interior parts in buses are today fire classified according to UNECE Regulation 118, evaluating the horizontal and vertical burning rates and the melting behaviour. However, in recent accidents, the smoke has been identified as the critical parameter for deaths. An evaluation has been made of six materials used as interior parts in busses and is presented in this paper. Fire testing was conducted according to UNECE R 118 and smoke production including smoke gas toxicity was further evaluated with the smoke chamber test, EN ISO 5659-2 and EN 17084. All six tested materials fulfilled the requirements of UNECE R 118; however, most materials showed fire properties which are not desirable, such as dark smoke and melting of large burning pieces. The tests with the smoke chamber showed that all materials gave a very high smoke production, in fact a smoke density value of the highest possible for the equipment to measure. This occurred only after a few minutes of test time. Thus, it can be concluded that this high smoke production will, in case of fire in a bus, reduce the visibility, and limit the ability of the passengers to safely evacuate. In addition, several toxic gases were detected in the smoke, both irritants and suffocating gases. © 2022 The Authors.

 • 8.
  Ternell, Anna
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, System Transition and Service Innovation. University of Gothenburg, Sweden.
  Lagerquist, Bosse
  University of Gothenburg, Sweden.
  Nilsson, Anders M
  Region Västra Götaland, Sweden.
  Klie, Mauricio Sagastuy
  Region Västra Götaland, Sweden.
  Berg, Martin
  City of Gothenburg, Sweden.
  Bae Pedersen, Martin Andre
  City of Gothenburg, Sweden.
  Némethy, Sándor
  University of Gothenburg, Sweden; University of Tokaj, Hungary.
  Horváth, Ágnes
  University of Tokaj, Hungary.
  Bene, Zsuzsanna
  University of Tokaj, Hungary.
  Oláh, Csaba
  University of Tokaj, Hungary.
  Gál, Boglárka Bánne
  Assembly of Borsod-Abaúj-Zemplén County, Hungary.
  Molnár, Gábor
  Lake Balaton Development Coordination Agency, Hungary.
  Remenyik, Bulcsú
  University of Tokaj, Hungary.
  Possibilities and challenges for landscape observatories2023In: Ecocycles, ISSN 2416-2140, Vol. 9, no 1, p. 61-82Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The twentieth century saw rapid environmental degradation due to changes that contributed to increased net GHG emissions, loss of natural ecosystems, and declining biodiversity. Deterioration of unprotected landscapes during swift industrialization, urbanization, increasing monocultures in agriculture, expansion of commercial production significantly contributed to these negative consequences. However, a cultural shift occurred during the last two decades in favour of landscape conservation. In response to widespread landscape degradation and loss of ecosystem services, the Council of Europe saw the need to protect, manage, and develop the landscapes, and thus signed the European Landscape Convention (ELC) in 2000. This was the world's first international agreement that described all aspects of landscape management in detail. The European Landscape Convention fully meets the challenges through its goal of correcting a lack of understanding of landscapes as a unique system embracing natural, economic, and social features throughout Europe. It goes beyond simply protecting landscapes and addresses landscape management and development, as well as raising public and government awareness of the importance of paying attention to all types of landscapes, whether exceptional or spoiled. Landscape observatories, multifunctional platforms and knowledge centres for researchers, technicians, administrators, and citizens, are one of the Council of Europe's instruments for implementing the European Landscape Convention (ELC). They can be established on a variety of scales and can serve as a vital link between administrations, civil society, researchers, and the economic sector. This article discusses the emergence of landscape observatories and the role they can play as decision support instruments in promoting sustainable landscape development through a regenerative approach. Additionally, the paper discusses the implementation of ELC in Västra Götaland in Sweden through the establishment of Landscape Observatory Västra Götaland, and its impacts and challenges associated with landscape development. Furthermore, we propose a comprehensive and holistic, to any landscape type adaptable landscape observatory concept, based on multifunctionality of these institutions, emphasizing their decision support roles, social and economic importance. © 2023 The authors.

1 - 8 of 8
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf