Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 15 av 15
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Björnsson, Lars-Henrik
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och resurser.
  Edvall, Maria
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Mätteknik.
  Persson, Mattias
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Mätteknik.
  Strandberg, Ted
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Elektrifiering och pålitlighet.
  Emmanouilidis, Dimitris
  Axess Logistics, Sweden.
  Envik, Christel
  Axess Logistics, Sweden.
  Löfqvist, Jonas
  Axess Logistics, Sweden.
  Örn, Mattias
  Axess Logistics, Sweden.
  Renström, Håkan
  CTEK, Sweden.
  Svedlund, Jerry
  CTEK, Sweden.
  Laddinfrastruktur och frekvensreglering: en fallstudie2023Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  För att elnätet ska fungera måste frekvensen hållas inom snäva gränser och därför handlar Svenska Kraftnät upp olika typer av stödtjänster för frekvensreglering. De senaste åren har kostnaderna för dessa tjänster ökat kraftigt, bland annat till följd av en allt högre andel intermittent elproduktion. Behoven är prognostiserade att öka ytterligare under de kommande åren. Detta har skapat ett ökat intresse för batterier och deras möjligheter att stödja elnätet. Men batterier och tillhörande kraftelektronik är kostsamt. Samtidigt finns en stor och alltjämt växande batterikapacitet i landets elbilar och med hjälp av dubbelriktad laddning, så kallad vehicle-to-grid öppnas nya möjligheter att komma åt denna potential för att på ett mer resurseffektivt sätt balansera elnätet. Projektets övergripande mål har varit att utreda hur standardisering kan användas för att påskynda och öka användandet av elbilar som resurs för flexibilitetstjänster till elnätet. Bland annat har en fallstudie genomförts av Axess Logistics anläggning i Malmö hamn och möjligheterna för att deras långtidsparkerade elbilar ska kunna leverera frekvensreglering till elnätet har studerats. Resultaten visar på att studerade standarder i stort inte utgör ett direkt hinder för användandet av elbilar för frekvensreglering men att förändringar av exempelvis ISO15118 skulle kunna öka möjligheterna att använda elbilar för att leverera frekvensreglering. Till exempel genom införande av krav på mätnoggrannhet på aktiv effekt, förkortning av tillåtna svarstider, krav på lokal frekvensmätning med god noggrannhet. För långtidsparkerade bilar vore det framförallt värdefullt att arbeta fram, och i standard beskriva, en funktion där elbilens BMS kan uppmanas av EVSE att hålla batteriet i ett tillstånd där det kan användas för att snabbt svara på en begäran om i-/urladdning. Detta så att elbilen kan vara förberedd för frekvensreglering även om den för stunden inte aktivt laddar eller matar effekt till elnätet. Detta en åtgärd som skulle kunna ha stor positiv påverkan på möjligheterna för långtidsparkerade elbilar att leverera frekvensreglering. Exemplifierande användarcykler för långtidsparkerade bilar har studerats för FCR-N och FCR-D. Resultaten visar att den förväntade cyklingen skiljer stort mellan dessa olika frekvensregleringstjänster och antyder att valet av frekvensregleringstjänst behöver studeras utifrån både förväntad ekonomi och eventuellt batterislitage. Överslagsräkningar på eventuella intäkter från deltagande i frekvensreglering har genomförts och de preliminära resultaten visar att investering av dyrare laddinfrastruktur som klarar Vehicle-to-Grid skulle kunna återbetalas inom ett år med 2022 års nivåer av ersättning för frekvensreglering. I en framtid där nya elbilar antas ha stöd för Vehicle-to-Grid har potentialen för att använda långtidsparkerade elbilar på logistikanläggningar till frekvensreglering preliminärt bedömts ligga mellan 110 och 165 MW för svenska förhållanden. Detta motsvarar ca 5-8% av den nordiska FCR-marknaden. På sikt kan också långtidsparkerade bilar hos återförsäljare, flygplatser med mera att utgöra en betydande potential.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Borovics, Balint
  E.ON, Sweden.
  Nakti, Ghassen (Medarbetare/bidragsgivare)
  RWTH Aachen University, Germany.
  Rosvall, Jörgen (Medarbetare/bidragsgivare)
  E.ON, Sweden.
  Edvall, Maria (Medarbetare/bidragsgivare)
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Mätteknik.
  Hillberg, Emil (Medarbetare/bidragsgivare)
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Mätteknik.
  D5.4 ANM PARTIAL DEMONSTRATION IN HUNGARY: VERSION 1.02022Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Edvall, Maria
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Mätteknik.
  Eriksson, Lina
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Systemomställning och tjänsteinnovation.
  Harvey, Simon
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Kjärstad, Jan
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Larfeldt, Jenny
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Vätgas på Västkusten2022Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Detta projekt syftar till att samla kunskap och kartlägga det framtida behovet av fossilfri vätgas på västkusten, inom västsvensk industri samt kraft- och värmesektorn. Därefter undersöka och utvärdera vilken infrastruktur som krävs och värdera centraliserade lösningar mot lokala. Projektet har intervjuat deltagande företag kring deras vätgasbehov, vätgasproduktion, önskade framtida roll, vätgasstrategier samt annat relaterat till den industriella omställningen till fossilfrihet. Alla 13 deltagande företag har intervjuats under mars/april 2021 och svaren har sammanställts för att få en aggregerad bild. Utöver intervjuer har det inom projektet också genomförts två workshops med deltagande företag. Bland de 13 deltagande företagen är det 7 industrier som har ett vätgasbehov idag och detta uppgår totalt till 6,4 TWh vätgas/år, vilket motsvarar 192 kton vätgas/år. Industrierna har gett uppskattningar på framtida behov av vätgas uppdelat på två scenarios, ett för minimum och ett för maximum. I minscenariot uppgår vätgasbehovet till 4,9 TWh vätgas/år vilket är en minskning om knappt en fjärdedel (-24 %) jämfört med dagens behov medan maxscenariot motsvarar mer än en fördubbling av dagens behov (+120 %) till totalt 14 TWh vätgas/år. Orsaken till det eventuellt minskade vätgasbehovet är att produktionsvolymer möjligen kan reduceras i framtiden samt en möjlig övergång till mer förädlade råvaror. I detta arbete har vi haft fokus på fossilfri vätgas som produceras genom elektrolys med fossilfri el för både centraliserad och decentraliserad produktion. För de decentraliserade lösningar har tre fiktiva industrier med olika stora behov av vätgas, satta för att täcka in behovsspannet för medverkande företag, jämförts med en centraliserad lösning för produktion av vätgas som sedan transporteras i rörledningar till fler användare. Den centraliserade lösningen som har utvärderats innefattar Göteborg, Stenungsund och Lysekil samt en sträckning för vätgasledningen på 120 km och har utgått från det uppskattade maxscenariot för behovet av vätgas. Rapporten visar att vätgasledningarna endast utgör en marginell del av kostnaden för centraliserad produktion och distribution av vätgas. Dessutom har den föreslagna vätgasledningen en stor överkapacitet och det finns därmed möjlighet att dela kostnaden för ledningarna över en ännu större vätgasvolym. Utöver den rent ekonomiska jämförelsen mellan centraliserad och decentraliserad vätgasproduktion och distribution så finns en rad andra aspekter att beakta. Den centraliserade lösningen kan medföra större flexibilitet för en konsument avseende mängden vätgas som köps in och över hur lång tid. En centraliserad lösning kan också behöva en lägre total kapacitet avseende produktion och lager då eventuell överkapacitet delas mellan alla som är anslutna till nätet. Etableringen av en storskalig vätgasinfrastruktur gör också att satsningarna blir mindre knutet till enskilda aktörer. Dessutom kan ett vätgasnät i regionen nyttjas av andra sektorer och locka nya aktörer att placera verksamhet här, vilket i sin tur kan stärka regionens konkurrenskraft. Den centraliserade lösningens uppbyggnad kräver dock en synkronisering av efterfrågan och produktion samt större investeringar vilket kan medföra längre ledtider än för en decentraliserad produktion hos en enskild aktör. En centraliserad lösning gör att placering av produktionskapacitet blir friare längst vätgasledningens sträckning vilket ger möjlighet att ta hänsyn till elnätskapacitet och avsättning för biprodukterna syrgas och restvärme. En viktig lärdom av projektet var att konstatera att uppbyggnad av en infrastruktur för produktion, transport och lagring av vätgas är en komplex fråga. Man måste samverka brett över flera sektorer för att identifiera många nyttor, för flertalet aktörer, om man vill räkna hem en sådan infrastruktursatsning. Dessutom måste många olika investeringar ske i rätt följd och vara väl samordnade. Därför ser de deltagande aktörerna positivt på ett fortsatt samarbete kring vätgasfrågan. Projektet har identifierat flera möjliga förslag till fortsatt arbete, bland annat: • En mer detaljerad förstudie som genomförs av ett ledande gas-/infrastrukturföretag. Studien bör inkludera produktion och distribution av både förnybar och blå vätgas och eventuellt ammoniak, samt en fördjupad analys av olika lagringsmöjligheter för vätgas. För att kunna genomföra förstudien behövs ett mer preciserat behovsscenario kring exempelvis när i tiden behovet uppstår och hur stort behovet är. • Utvärdering av systemperspektivet kring vätgas, el och andra närliggande sektorer. Exempelvis hur systemintegration kan främja resurseffektivitet och flexibilitet. • Initiering av ett regionalt samordningsprojekt, som bör ha fokus på det kortsiktiga perspektivet och konkreta aktiviteter. Förslag på relevanta aktiviteter i ett sådant projekt har identifierats och inkluderar följande: ‐ Kunskapsbevakning om teknikutveckling inom vätgasområdet, inklusive vätgasproduktion från biometan med CCS (möjlighet till negativa utsläpp) ‐ Kunskapsbevakning om utveckling av CAPEX för produktion, distribution och lagring av vätgas ‐ Bevaknings av sektorkopplingsfrågor i och med att tillgång till förnybar el, både produktion och elnätskapacitet, och elpriset anses vara avgörande för produktion av fossilfri vätgas. ‐ Harmonisering med omvärlden/EU, både i termer av regelverk och möjligheter till sammankoppling med dess vätgasledningar ‐ Påverkansarbete och policyfrågor

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Edvall, Maria
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Mätteknik.
  Eriksson, Lina
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Systemomställning och tjänsteinnovation.
  Rosen, Sophia
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Flexibel vätgasproduktion2022Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Syftet med projektet är att utreda möjligheter och hinder för en vätgasproducent att leverera flexibilitetstjänster genom en framtida elektrolysöranläggning. Projektet avser även att samla kunskap för att öka förståelsen kring vad som krävs för att detta skall vara genomförbart där hänsyn tas till industrier som har ett kontinuerligt vätgasbehov. Fokus i detta projekt har varit de tekniska egenskaperna hos elektrolysörer och vätgaslager. Dessa egenskaper jämförs med efterfrågan av flexibilitet på olika tidsskalor inom elsystemet. Dessa sträcker sig från under sekunden för de snabbaste stödtjänsterna till upp mot timmen för lokala flexibilitetsmarknader. Projektet har genomfört en kortare litteraturstudie samt intervjuat deltagande parter och andra relevanta aktörer. För att det skall vara möjligt att köra elektrolysörerna flexibelt och samtidigt tillgodose det kontinuerliga flödet av vätgas som industrin efterfrågar krävs att det finns en annan källa till vätgas som kan kompensera för fluktuationerna, exempelvis ett vätgaslager. Det är tekniskt möjligt för elektrolysörer att bidra med flexibilitet till lokala marknader samt stödtjänster till Svenska kraftnät, dock behöver storleken på flexibilitetsbudet anpassas för att kunna matcha kraven. Hänsyn behöver även tas till flexibilitet i utformning och design av anläggningen, exempelvis avseende storlek och typ av elektrolysör, storlek på lager och prestanda för kompressorer. Nedan listas några ytterligare möjligheter och utmaningar som identifierats i projektet kopplade till flexibel körning av elektrolysörer: • Tillgång till ett vätgasnät ger förutsättningar för att köra elektrolysören flexibelt och om det finns ett vätgaslager kopplat till vätgasnätet blir förutsättningar ännu bättre • Utrymme inom industriområdet samt geologiska förutsättningar för underjordiskt lager begränsar möjligheterna till lagring av vätgas • Ett variabelt flöde av biprodukter kan hanteras med lager alternativt att inte nyttja biprodukterna fullt ut, vilket går i linje med att det inte är troligt att avsättning finns för all syrgas och värme • Flexibilitet kan möjliggöra tidigare anslutning till elnätet eftersom anläggningen tekniskt sett kan anpassa sitt eluttag efter nätkapaciteten • Elnätsavtal behöver kunna utformas så att flexibilitet kan komma nätet till nytta • Extra investeringar krävs för flexibilitet samtidigt som möjliga intäkter, besparingar och kostnader är svåra att uppskatta • Att välja bort en investering i flexibilitet medför också en risk då exponering mot framtida elpriser blir högre

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Edvall, Maria
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Mätteknik.
  Eriksson, Lina
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Systemomställning och tjänsteinnovation.
  Skärhem, Sara
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Elektrifiering och pålitlighet.
  HANDLINGSPLAN - Regional samverkan kring vätgas2023Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna handlingsplan är framtagen inom projektet Regional samverkan kring vätgas som finansieras av Klimatledande Processindustri där Västsvenska Kemi- och Materialklustret ingår. Handlingsplanen utgår från det geografiska område i och i närheten av Göteborg, Stenungsund och Lysekil, det område där kemi- och raffinaderiindustrierna på västkusten är verksamma. Handlingsplanen innehåller prioriterade frågeställningar och aktiviteter att utföra i närtid och är framtagen av RISE i samarbete med Borealis, Chalmers, Göteborg Energi, Göteborgs Hamn, Inovyn, Linde Gas, Liquid Wind, Nordion Energi, Perstorp, Preem, St1, Uniper samt Vattenfall. Syftet med projektet är att skapa samverkan kring vätgasrelaterade frågor baserat på identifierade behov hos nyckelaktörer i regionen. Projektet ska även identifiera vilka former för samverkan som på bästa sätt kan underlätta och påskynda omställningen till ett klimatneutralt samhälle, givet regionens specifika utmaningar och möjligheter kopplat till vätgas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Edvall, Maria
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Mätteknik.
  Nyström, Sofia
  Mirz, Markus (Medarbetare/bidragsgivare)
  RWTH Aachen University, Germany.
  Hallhagen, Stina (Medarbetare/bidragsgivare)
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Mätteknik.
  Hillberg, Emil (Medarbetare/bidragsgivare)
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Mätteknik.
  D4.2 CHARACTERISATION OFFLEXIBILITY RESOURCES: VERSION 1.02021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Hillberg, Emil
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Mätteknik.
  Nakti, Ghassen (Medarbetare/bidragsgivare)
  RWTH Aachen University, German.
  Rosvall, Jörgen (Medarbetare/bidragsgivare)
  E.ON, Sweden.
  Edvall, Maria (Medarbetare/bidragsgivare)
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Mätteknik.
  Hillberg, Emil (Medarbetare/bidragsgivare)
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Mätteknik.
  Weber, Johannes (Medarbetare/bidragsgivare)
  Lumenaza, Germany.
  Milshyn, Vladyslav (Medarbetare/bidragsgivare)
  E.ON, Germany.
  Veisz, Imre (Medarbetare/bidragsgivare)
  E.ON, Hungary.
  Hancock, Neil (Medarbetare/bidragsgivare)
  E.ON, Sweden.
  Jältås, Martin (Medarbetare/bidragsgivare)
  Municipality of Borgholm, Sweden.
  8.5 FINAL RESULTS OF THE ANM4L PROJECT: VERSION 0.12022Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Hillberg, Emil
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Mätteknik.
  Pihl, Hjalmar
  RISE Research Institutes of Sweden.
  Edvall, Maria
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Mätteknik.
  Hallhagen, Stina
  RISE Research Institutes of Sweden.
  Samuelsson, Olof
  Lund University, Sweden.
  Lundberg, Martin
  Lund University, Sweden.
  Mirz, Markus
  RWTH Aachen University, Germany.
  Schäfer, Bettina
  RWTH Aachen University, Germany.
  Csőre, Máté
  E.ON, Hungary.
  Tóth, Ádám
  E.ON, Hungary.
  Táczi, István
  E.ON, Hungary.
  Gábor, Mihály Péter
  E.ON, Hungary.
  Rosvall, Jörgen
  E.ON, Sweden.
  Hancock, Neil
  E.ON, Sweden.
  Weber, Johannes
  Lumenaza GmbH, Germany.
  Borges, Tereza
  Lumenaza GmbH, Germany.
  Fagerberg, Lars-Gunnar
  Municipality of Borgholm, Sweden.
  Jältås, Martin
  Municipality of Borgholm, Sweden.
  Berazaluce, Inigo
  E.ON, Germany.
  Tambavekar, Sanjana
  E.ON, Germany.
  Active Network Management for All: ANM4L a collaborative research project2020Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Developments of the power system are driven by the need to decrease the environmental footprint, to meet international climate goals, pushing for fossil‐free energy system. The transition towards clean energy will require power systems to adapt on a global scale with significant investments needed in fossil‐free electricity generation and transport. Renewable Energy Sources (RES) play an increasingly important role in the power system and may become the dominant sources of electricity. 

  Significant RES are integrated in distribution grids globally, resulting in an increased need for distribution grids to perform new and complex tasks necessary for continued grid stability. The rapidity of small‐scale investments calls for agile, alternative grid development solutions. This agility is furthermore necessary to meet challenges arising from demand scenarios encompassing intermittent renewables along with electrification of transport and heat sectors. New technologies and markets are emerging to provide flexibility in consumption, generation, and power transfer capacity. 

  Active Network Management (ANM) solutions provides alternative methods for planning and operation of the power system, through monitoring and control of multiple grid assets. This paper presents an overview of the ongoing project ANM4L, where a toolbox will be developed to support operation and planning of distribution grids.

  The project ANM4L (Active network management for all - anm4l.eu), will develop and demonstrate innovative ANM solutions for increasing integration of distributed generation in electricity distribution systems. ANM solutions will consider management of active and reactive power to avoid overload situations and maintain voltage limits. The goal is to decrease the need of curtailment of renewable energy, theoretically enabling further integration of distributed generation potentially even above the current design limitations of the electricity network. 

  Core research and development activities of the ANM4L project include development of: 

   ANM methods for local energy systems. 

   Economic considerations to provide decision support. 

   A toolbox to support the planning and operation. 

  The toolbox, methods and business models for ANM will be demonstrated in real life distribution grids in both Sweden and Hungary. Furthermore, the project will consider the replicability and scalability necessary for these ANM solutions to be applied across the EU. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Hillberg, Emil
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Mätteknik.
  Samuelsson, Olof
  Lund University, Sweden.
  Edvall, Maria
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Mätteknik.
  Rosvall, Jörgen
  E.ON, Sweden.
  Nakti, Ghassen
  RWTH Aachen University, Germany.
  Borovics, Bálint
  E.ON, Hungaria.
  Weber, Johannes
  Lumenaza, Germany.
  Jältås, Martin
  Municipality of Borgholm, Sweden.
  Key Messages : Active Network Management for All2022Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Milshyn, Vladyslav
  et al.
  E.ON, Germany.
  Rosvall, Jörgen
  E.ON, Sweden.
  Berazaluce Minondo, Inigo
  E.ON, Sweden.
  Nakti, Ghassen (Medarbetare/bidragsgivare)
  RWTH Aachen University, Germany.
  Rosvall, Jörgen (Medarbetare/bidragsgivare)
  E.ON, Sweden.
  Edvall, Maria (Medarbetare/bidragsgivare)
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Mätteknik.
  Hillberg, Emil (Medarbetare/bidragsgivare)
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Mätteknik.
  D6.3/D5.5 RECOMMENDATIONS ON TECHNICAL REQUIREMENTS OF ANM SYSTEMS: VERSION 1.02022Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Nakti, Ghassen
  RWTH Aachen University, Germany.
  Rosvall, Jörgen (Medarbetare/bidragsgivare)
  E.ON, Sweden.
  Edvall, Maria (Medarbetare/bidragsgivare)
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Mätteknik.
  Hillberg, Emil (Medarbetare/bidragsgivare)
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Mätteknik.
  D6.2 TECHNICAL REPLICATION ANALYSIS FOR A FULL ROLLOUT OF THE ANM4L SOLUTION: VERSION 1.02022Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Nyström, Sofia
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden.
  Hillberg, Emil
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Mätteknik.
  Edvall, Maria
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Mätteknik.
  Csöre, Máté
  E.ON., Hungary.
  Borovics, Balint
  E.ON., Hungary.
  Taczi, Istvan
  E.ON., Hungary.
  Active Network Management solutions and their financial implications on distribution grid development2022Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper will provide insights regarding the financial implications of non-conventional grid development solutions, which are intended to provide agile, flexible and supportive solutions and thereby enable a sustainable development of the power system. As complements to traditional grid expansion developments, Active Network Management (ANM) solutions provide new methods to plan and operate the power system. In the case of long-term investment planning, different grid development solutions are weighed against each other based on e.g., their resilience, cost, environmental impact, and time to operation. The results presented in this paper originate from the ongoing European research project ANM4L [1]. While the developments in the ANM4L project are based on three pillars (ANM control solutions, Business solutions, & ICT solutions), the activity in focus of this paper is on the discussion on necessary investment decisions by the DSO and whether to continue traditional operations or to apply ANM solutions. The pillars of the ANM4L project are collectively resulting in a toolbox developed to support the operation and planning of distribution grids, which functionality and replicability will be tested and demonstrated within the ANM4L project. The activity in focus of this paper lies within the second pillar and is on the discussion on necessary investment decisions by the DSO and whether to continue traditional operations or to apply ANM solutions.

 • 13.
  Nyström, Sofia
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden.
  Tobiasson, Wenche
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Mätteknik.
  Edvall, Maria
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Mätteknik.
  D4.3 ANM SOLUTIONS - REGULATORY REVIEW AND IMPLICATIONS: VERSION 2.02021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Rosvall, Jörgen
  et al.
  E.ON, Sweden.
  Hancock, Neil
  E.ON, Sweden.
  Edvall, Maria
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Mätteknik.
  Csõre, Máté
  E.ON, Sweden.
  Hillberg, Emil
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Mätteknik.
  D1.3 Report on framework of the project and Transferable best practices: ANM4L, June 20202020Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 15.
  Samuelsson, Olof
  et al.
  Lund University, Sweden.
  Lundberg, Martin
  Rosvall, Jörgen (Medarbetare/bidragsgivare)
  E.ON, Sweden.
  Edvall, Maria (Medarbetare/bidragsgivare)
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Mätteknik.
  Hillberg, Emil (Medarbetare/bidragsgivare)
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Mätteknik.
  D3.1 REPORT ON ANM CONTROL ALGORITHM FOR ACTIVE & REACTIVE POWER: VERSION 1.02021Rapport (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
1 - 15 av 15
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf