Change search
Refine search result
1 - 13 of 13
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Bach, Andreas
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Maritime department.
  Forsström, Ellinor
  RISE Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Maritime department.
  Haraldson, Sandra
  RISE Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Maritime department.
  Holmgren, Kristina
  RISE Research Institutes of Sweden, Digital Systems, Mobility and Systems.
  Lind, Kenneth
  RISE Research Institutes of Sweden, Digital Systems, Mobility and Systems.
  Lind, Mikael
  RISE Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Maritime department.
  Piehl, Hampus
  RISE Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Electrification and Reliability.
  Raza, Zeeshan
  RISE Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Maritime department.
  Rydbergh, Torbjörn
  Marine Benchmark, Sweden.
  HAMNEN SOM ENERGINOD : Ett koncept för hamnens roll i omställningen mot ett hållbart transportsystem2022Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Transportsystemet står inför en enorm utmaning då trycket på genomförandet av hållbara operationer aldrig varit större. Enligt IEA står transportsektorn för 16% av det totala koldioxidutsläppet i världen som med nödvändighet måste minska för att vi ska kunna lämna efter oss en planet med resurser för framtida generationer. Utmaningen kräver att alla delar av transportsystemet gör sitt bidrag, oavsett om det handlar om transportoperatörer, transportnoder, myndigheter på såväl lokal, regional som global nivå och tvärs samtliga transportslag. Det slutar dock inte där, det är lika viktigt att de som konstruerar olika typer av lastbärare och fordon för både gods- och persontransporter också beaktar den energi som förväntas vara tillgänglig i rätt kvantitet och till rätt pris. Energiproducenter behöver också tillgodose att efterfrågade energibärare produceras och finns att tillgå vid rätt plats och i tillräcklig kvantitet då den behövs. Detta är i linje med de behov av insatser som Sveriges regering lyfter inom transporteffektivitet, hållbara förnybara drivmedel samt energieffektiva fordon och fartyg, för att reducera Sveriges territoriella CO2 utsläpp i linje med de globala målen. En viktig del av transportsystemet är hamnar som har fönster mot flera olika transportslag och utgör multimodala noder som förväntas ombesörja en så sömlös övergång mellan olika transportslag som möjligt, såsom till/från sjö, järnväg och väg. Svenska hamnar är inget undantag, utan i Sverige med sin längsta europeiska kustremsa behöver Sveriges hamnar också etablera tillräcklig kapabilitet för att hantera såväl inhemska transportbehov som förväntade transporter för import och export på ett hållbart sätt. Hamnar står inför utmaningen att både bedriva sina operationer på ett så hållbart sätt som möjligt genom nyttjande av fossilfri energi, att förse besökare med fossilfria energibärare, och att balansera sitt nyttjande och distribution av hållbar energi med de behov som omgivningen har. Organisationer med lastbilar, tåg, och fartyg som besöker en transportnod, däribland hamnar, förväntar sig att de kan försörjas med viss energi. Transportnoder kan således inte bara betraktas utifrån att vara en effektiv omlastningspunkt, utan behöver också betraktas utifrån den roll som transportnoden har och kan komma att ta i den del av energisystemet som relaterar till transportsystemet. Hamnar som transportnoder behöver således etablera en förmåga som energinod. I föreliggande projekt har trender beaktats för utvecklingen inom olika transportslag, intervjuer genomförts med svenska hamnar samt en enkätundersökning genomförts riktad till en majoritet av Sveriges hamnar. I projektet identifieras att de viktigaste drivkrafterna för hamnarnas hållbarhets- och omställningsarbete är kundkrav, kostnadsbesparingar, hamnens interna målsättning (ofta baserad på ägarnas krav och vision) samt regelverk. Slutsatsen är att Sveriges hamnar har en stark ambition att utveckla sin förmåga som energinod för olika roller. Samtidigt råder en villrådighet om vilka satsningar som skulle ge störst effekter för hamnens verksamhet. Viktigt att notera är också att olika hamnar har olika förutsättningar och roller i transportsystemet, beroende på dess geografiska placering, storlek och typ av gods / passagerare som hanteras. Samtidigt görs stora investeringar i Sveriges hamnsystem, för att proaktivt utveckla en kapabilitet att möta dagens och morgondagens transportbehov, särskilt i ljuset av den omflyttning som sker från vägbundna transporter till järnväg och sjö. Det är vanligt att hamnar etablerar inlandsterminalskapabilitet, d v s skapar förmåga för omlastning mellan tåg och väg där inte någon sjötransport behöver vara inblandad. Många av Sveriges järnvägsoperatörer ser hamnar som strategiska noder i järnvägssystemet. Dessutom det är tydligt från intervjuerna, vilket även styrks av enkätsvar, att respondenterna anser att otillräckliga finansiella medel, höga kostnader och skatt, omogen teknik, infrastruktur, effekt, standardisering, kompetens, och politisk otydlighet är de största utmaningar som påverkar svenska hamnars roll i hållbarhets- och omställningsarbete. Baserat på genomförd trend- och nulägesanalys föreslås en mognadsmodell som rådgivande för hamnens proaktiva utveckling av sin energinodskapacitet. Denna modell tar utgångspunkt i att hamnen etablerar en energistrategi som tar höjd för nödvändiga samarbeten och investeringar som de både blir tvingade till genom regelverk, påverkade av genom beslut och själva har rådighet över. Hamnarna är tydliga med att huvudverksamheten är att utgöra en transportnod, men att de, för att möjliggöra en omställning mot ett hållbart transportsystem, också behöver ge utrymme för andra aktörer, såsom energiproducenter och energidistributörer att bedriva sin verksamhet relaterat till hamnens geografiska område. Således behöver det kluster av aktörer som ingår i hamnen som nod expanderas till att också innefatta producenter och distributörer av energi. Hamnens energistrategi är rådgivande för att hamnen skall kunna etablera en förmåga som säkerställer att de krav som hamnens operationer, hamnens besökare och hamnens roll med sin geografiska placering, möts. Föreslagen mognadsmodell riktar uppmärksamhet just till dessa nivåer av förmåga och skapar grunder för formuleringen av en proaktiv strategi för den enskilda hamnens roll i transportsystemets energiomställning. En viktig grund blir då att simulera framtida energibehov, såsom inom elförsörjnings- och eldistributionsområdet, men även för andra energibärare, varför detta projekt föreslår ett fortsättningsprojekt där förväntade energibehov kan simuleras och bli rådgivande för strategi, samverkan och investering för Sveriges hamnar. En sådan simuleringsmodell bygger på hamnens digitala förmåga att fånga och använda data från operationer för att säkerställa att hamnen bidrar till transporteffektivitet, användning av hållbara förnybara drivmedel samt energieffektiva fordon och fartyg. Samspelet mellan hamnen som energinod och transportbärares kapabilitet att drivas på hållbar energi samt energiproducenters/energidistributörers förmåga att tillhandahålla fossilfri energi, utgör grunden till fossilfria transporter. Fossilfria väg-, järnvägs- och sjötransporter kan således inte etableras utan att ta hänsyn till alla ingående komponenter. I denna nödvändiga transformation har hamnar och andra transportnoder en nyckelroll.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Burden, Håkan
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), ICT, Viktoria. University of Gothenburg, Sweden.
  Haraldson, Sandra
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), ICT, Viktoria.
  Karlsson, Mathias
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), ICT, Viktoria.
  Mellegård, Niklas
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), ICT, Viktoria.
  Olsson, Eddie
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), ICT, Viktoria.
  Accelerating Acquisition in an Open Innovation Ecosystem2019In: Proc of Twenty-fifth Americas Conference on Information Systems, 2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Maritime transports are to be regarded as a self-organized ecosystem (Kay et al., 1999) characterized by sub-optimization where historically each actor to has optimized its own operations, often giving rise to inefficiencies as a whole. In recent years however, digital transformation has challenged this by providing means for enhanced transparency in data sharing and situational awareness, enabling better coordination and improved efficiency on the whole (Lind et al. 2018a). Digital transformation drives the possibilities of creating new value by enabling higher degrees of connectivity between actors, digitally twin physical objects, drawing patterns of behaviour based on extensive sets of historical data, as well as harmonizing data sharing through standardized interfaces and communication protocols (e.g. Almirall and Casadesus-Masanell 2010; Gassman et al. 2010; Lakhani et al. 2006). To break existing patterns of behaviour and to avoid the creation of proprietary solutions that feed sub-optimization, there is a need for new inspiration and perspectives that capitalize on the opportunities that digital transformation provides. From an open innovation point of view, this means that innovators both having experience from the sector as well as from other sectors would come together, come up with, and provide new applications not previously possible or never thought about before. A core capability that the ecosystem needs to develop and ensure is data streams made accessible for those that can provide new applications aimed for the single actor and/or clusters of actors, within or outside the maritime sector (Lind et al. 2018).This has also been one of the objectives for Port Collaborative Decision Making (PortCDM), which is a concept that provides guidelines and standards for the data exchange within and between ports, between ships and ports, and between ports and hinterland operators (Lind et al 2018). Such data exchange is necessary if enhanced efficiency during port call operations is to be achieved but also facilitates open 

  innovation within the maritime sector. In order to realise that potential, a purposive transfer of knowledge between the established actors and potential new service providers has to be established (Chesbrough 2006). We therefore set out to explore How can open innovation intermediaries accelerate acquisition in an ecosystem through the management and throughput of knowledge transfer?We address the question through a longitudinal study by applying an action research approach involving actors from the local port and students from three bachelor programs. Before we describe the specifics of the research methodology, we outline our theoretical framework in terms of how knowledge transfer can be framed within an open innovation ecosystem. After the research methodology we detail the five iterations and then discuss the effect on knowledge transfer within the ecosystem. Finally, we conclude and give directions on future research.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Holmberg, Per-Erik
  et al.
  RISE, Swedish ICT, Viktoria.
  Karlsson, Mathias
  RISE, Swedish ICT, Viktoria.
  Lind, Mikael
  RISE, Swedish ICT, Viktoria.
  Haraldson, Sandra
  RISE, Swedish ICT, Viktoria.
  CO-modal adaption between modes of transport - River information services for river GÖTA ÄLV2014In: 21st World Congress on Intelligent Transport Systems, ITSWC 2014: Reinventing Transportation in Our Connected World, Intelligent Transport Systems (ITS) , 2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  By exposing structured (open) available-, planned- and real-time information about the intentions of a specific mode of transport, possibilities for other modes of transport to dynamically adapt and adjust their voyage to avoid or minimize conflicts regarding shared resources, e.g. bridges, are created. This is explored in a two-and-half-year long Swedish inland waterway (IWW) project currently running in the Gothenburg area. In this project a River Information Services' (RIS) system is developed and demonstrated to solve resource conflicts between IWW transport and land based transport (rail, public transport, cars, pedestrians and cyclists) competing about the same resource; the passages through or over river Göta älv. GOTRIS is funded by authorities, regions and cities with interests in the hinterland of lake Vänern and Göta älv and it is scheduled to be completed December 2014.

 • 4.
  Karlsson, Mathias
  et al.
  RISE, Swedish ICT, Viktoria.
  Haraldson, Sandra
  RISE, Swedish ICT, Viktoria.
  Holmberg, Per-Erik
  RISE, Swedish ICT, Viktoria.
  Co-using infrastructure for sustainability in maritime transports2015In: 2015 Americas Conference on Information Systems, AMCIS 2015, Americas Conference on Information Systems , 2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Sustainable transportation systems require optimal co-use of infrastructure. Different means of transportation use infrastructure for its operations. At certain points these means of transportation utilizes the same infrastructure, such as e.g. passages on or under bridges, which require co-modal coordination. To create means for such coordination, situational awareness needs to be established among involved actors by digitalization and principles for information sharing. In this short paper, a comodal transport system, GOTRIS (Göta Älv River Information Services), is used as a basis for a deeper understanding of the challenges for reaching an optimal co-use of infrastructure. By integrating information from maritime transports as one source in this coordination effort, sustainable transportation systems can be reached. This challenge is formulated in a research question and a preferred approach is stated.

 • 5.
  Lind, Mikael
  et al.
  RISE, Swedish ICT, Viktoria.
  Brödje, Anders
  Swedish Maritime Administration, Sweden.
  Watson, Richard
  University of Georgia, USA.
  Haraldson, Sandra
  RISE, Swedish ICT, Viktoria.
  Holmberg, Per-Erik
  RISE, Swedish ICT, Viktoria.
  Hägg, Mikael
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Digital Infrastructures for enabling Sea Traffic Management2014In: The 10th International Symposium ISIS 2014 “Integrated Ship’s Information Systems“, 2014Conference paper (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Lind, Mikael
  et al.
  RISE, Swedish ICT, Viktoria.
  Haraldson, Sandra
  RISE, Swedish ICT, Viktoria.
  Holmberg, Per-Erik
  RISE, Swedish ICT, Viktoria.
  Karlsson, Mathias
  RISE, Swedish ICT, Viktoria.
  Petersson, Alf
  RISE, Swedish ICT, Viktoria.
  Hägg, Mikael
  Chalmers Technical University, Sweden.
  Punctuality as performance metrics for efficient transportation systems2014In: 21st World Congress on Intelligent Transport Systems, ITSWC 2014: Reinventing Transportation in Our Connected World, Intelligent Transport Systems (ITS) , 2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Transportation systems are ecosystems building on a high degree of co-production of value performed by multiple actors. In order to guide involved actors and ensure expected performance it becomes necessary to have an agreed performance metrics. Beside operational capacity for the transportation systems as such it is believed that punctuality as a performance metrics would be a solid base enabling different actors to take appropriate actions in planning, realizing, and evaluating their actions in relation to the expectations among involved actors (including beneficiaries) of the transportation system. In this paper, underlying mechanisms for punctuality are explored as the basis for an efficient transportation system.

 • 7.
  Lind, Mikael
  et al.
  RISE, Swedish ICT, Viktoria.
  Haraldson, Sandra
  RISE, Swedish ICT, Viktoria.
  Karlsson, Mathias
  RISE, Swedish ICT, Viktoria.
  Watson, Richard
  RISE, Swedish ICT, Viktoria. University of Georgia, USA.
  Holmberg, Per-Erik
  RISE, Swedish ICT, Viktoria.
  Enabling Port Efficiency by increased Collaboration and Information Sharing–Towards a Standardized Port Call Message Format2015In: : WCTRS-SIG2, The Port and Maritime Sector: Key Developments and Changes, 2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  To enable just-in-time operations, the various actors engaged in sea transport related actions need to contribute to the creation of common situational awareness. PortCDM (Port Collaborative Decision Making), as one of the concepts of Sea Traffic Management (STM), is a key enabler for reaching the full effects of STM as safe, efficient and sustainable transport from berth-to-berth. The purpose of PortCDM is to provide a basis for the collaboration between key actors within the port and towards its surroundings by enabling situational awareness. Such establishment of situational awareness and use of the information from different sources requires a standardized way of capturing the communication within the port and to port-related actors. In this paper the constituents of PortCDM are introduced followed by a proposed way to conceive Port Call Messages with its different facets.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Lind, Mikael
  et al.
  RISE, Swedish ICT, Viktoria.
  Hägg, Mikael
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Siwe, Ulf
  Swedish Maritime Administration, Sweden.
  Haraldson, Sandra
  RISE, Swedish ICT, Viktoria.
  Sea Traffic Management - Beneficial for all Maritime Stakeholders2016In: Transportation Research Procedia, 2016, Vol. 14, p. 183-192Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Sea Traffic Management is the idea of sharing information and collaborating to optimise the maritime transport chain while increasing safety and sustainability. The digital information on-board and on shore is abundant; however, the interconnection today is point-to-point and proprietary and stops the industry becoming more efficient. We will discuss how Sea Traffic Management will help the industry achieve improved predictability by introducing standards for key information and supplying an infrastructure for information exchange. This enables all actors involved in the transport to plan better and utilise their resources more efficiently. Shorter routes, just-in-time arrivals, shorter port calls are factors that will strengthen the competitiveness of the maritime sector. Improved situational awareness on the bridge and knowledge of planned routes will help optimised planning as well as reducing the number of incidents and accidents. The standard route exchange format submitted by the EU-financed MONALISA 2.0 project partners in 2014 is included in the current edition of the IEC standard, which was launched in August 2015. Solutions using that standard will start realising the benefits already next year. We will describe an infrastructure, which could work in a centralised manner but also has the flexibility to be organised in a more federative manner, similar to how the maritime world works in many aspects. Some key components are: a unique identifier for each voyage; that the information publisher controls who can access the data; that updated information should be made available in real-time; and that subscription to updated data will be the main trigger for many systems and processes. We will also describe the outcomes of the test beds in the MONALISA 2.0 project - The Sound: how shore and vessel can interact better in order improve safety in dense traffic areas; Port of Gothenburg and Port of Valencia - how collaborative decision making can improve operations for all involved actors; European Maritime Simulator Network - how new solutions can be tested in complex traffic situations and areas with real people on a large number of bridges, without risk. How large of an impact will all this have on the maritime transport industry? Based on a study from Linköping University, we believe that the number €1 billion/year in Europe due to shorter routes is only the tip of the benefit iceberg. In the study ship operators and society split the benefit 50/50. Ship operators save on fuel and other cost, society saves on reduced emissions, and other actors associated to maritime operations benefit from a higher degree of infrastructural use. We will also present results from other business cases developed during 2015, in which the benefits of Sea Traffic Management are elaborated on main stakeholders.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Lind, Mikael
  et al.
  RISE, Swedish ICT, Viktoria.
  Jensen, Jens
  Danish Maritime Authority, Denmark.
  Haraldson, Sandra
  RISE, Swedish ICT, Viktoria.
  Watson, Richard
  University of Georgia, USA.
  Setterberg, Per
  Swedish Maritime Administration, Sweden.
  Holmberg, Per-Erik
  RISE, Swedish ICT, Viktoria.
  Service and Communication Infrastructure for Sea Traffic Management2015In: 14th International Conference on Computer Applications and Information Technology in the Maritime Industries, 2015, p. 290-305Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The introduction of Sea Traffic Management services relies on infrastructures that enable trustworthy information sharing and service provisioning/consumption processes. For this purpose, a federated and regulated approach to information sharing and service distribution is proposed. Such an approach would position the governance of different services in the continuum of hierarchical (i.e.command and control) to market-driven approaches. In this paper the maritime infrastructure framework is presented and applied to Sea Traffic Management. The full potential and large-scale implementation would come when the same framework is applied in different areas of application that rely on information sharing, service interaction, and (digitized) actor collaboration.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Lind, Mikael
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Safety Research. Chalmers University of Technology, Sweden.
  Ward, Robert
  NSW, Australia.
  Bergmann, Michael
  BM Bergmann-Marine, Germany.
  Haraldson, Sandra
  RISE Research Institutes of Sweden, Digital Systems, Mobility and Systems.
  Zerem, Almir
  RISE Research Institutes of Sweden.
  Hoffmann, Jan
  UNCTAD, Switzerland.
  Eklund, Erik
  Dubai Maritime City Authority, United Arab Emirates.
  Maritime Informatics for Increased Collaboration2021In: Maritime Informatics, Springer, 2021, p. 113-136Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  To overcome the challenges that the maritime sector faces, the future must embody more efficient and effective collaboration. This cannot realistically be achieved without further digitalisation. This chapter identifies the principal tensions and opportunities that impact the inevitable and ongoing digitalisation process that is underway in the maritime transportation sector. The chapter also identifies the trends of development at large and those associated with the key stakeholders that are involved in global maritime operations. The digital trends emerging in shipping companies, ports with its actors, authorities and associations, and movements that are being made by diverse digital solution providers, within and outside the maritime domain are also identified. The discussion takes the point of view that shipping is a global phenomenon enabled by ship movements creating a global network of sea transport facilitated by ports. Achieving higher levels of collaboration through digitalisation requires that tools and systems are interoperable by adopting harmonised open standards. It requires the use of standardised formats and standardised interfaces for communication, building upon commonly agreed definitions of phenomena and processes associated with port call operations. The chapter closes with a brief discussion on the emergence of “smart” ports and “smart” ships, which rely heavily of digitalisation, collaboration and the continuous sharing of and access to relevant data.

 • 11.
  Siwe, Ulf
  et al.
  Swedish Maritime Administration, Sweden.
  Lind, Mikael
  RISE, Swedish ICT, Viktoria.
  Hägg, Mikael
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Dalen, Anders
  RISE, Swedish ICT, Viktoria.
  Brödje, Anders
  Swedish Maritime Administration, Sweden.
  Watson, Richard
  University of Georgia, USA.
  Haraldson, Sandra
  RISE, Swedish ICT, Viktoria.
  Holmgren, Per-Erik
  RISE, Swedish ICT, Viktoria.
  Sea Traffic Management – Concepts and Components2015In: 14th International Conference on Computer and IT Applications in the Maritime Industries, 2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper gives an overview of all components making up the Sea Traffic Management (STM) concept. STM builds upon information sharing in the whole maritime transport chain, where informationis shared as early as possible about intentions and reached states. Sea System Wide Information Management will provide an infrastructure for a regulated and federated approach to informationsharing. The functional sub-concepts are described: Strategic Voyage Management, Dynamic Voyage Management, Flow Management and Port Cooperative Decision Making. We will elaborate on how they complement each other and which benefits each of them has in regards to safety, environment and efficiency

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Watson, Richard T
  et al.
  University of Georgia, USA.
  Haraldson, Sandra
  RISE Research Institutes of Sweden, Digital Systems, Mobility and Systems.
  Lind, Mikael
  RISE Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Safety Research.
  Rygh, Terje
  City of Stavanger, Norway.
  Singh, Sukhjit
  University of Trinidad and Tobago Chaguaramas, Trinidad and Tobago.
  Thomas, Dominic
  Kennesaw State University, USA.
  Voorspuij, Jaco M.
  GS1 AISBL, Belgium.
  Ward, Robert
  International Hydrographic Organization, Australia.
  FOUNDATIONS OF MARITIME INFORMATICS2021In: Proceedings of 2021 World of Shipping Portugal, 2021Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  For centuries, the maritime industry has continually upgraded its information sources and processing capabilities to improve safety, efficiency, and reliability. The global positioning system and satellite communication have become essential information sources for modern navigation in the digital era. Today, shipping is a capital, energy, and information-intensive industry. This article introduces the discipline of Maritime Informatics, which studies the application of information systems to increasing the efficiency, safety, and ecological sustainability of the world’s shipping industry. The shipping industry's future depends on digitisation, digital data exchange standards, collaborative decision-making, and spatial-temporal analytics.

 • 13.
  Watson, Richard Thomas
  et al.
  University of Georgia, USA.
  Lind, Mikael
  RISE, Swedish ICT, Viktoria.
  Haraldson, Sandra
  RISE, Swedish ICT, Viktoria.
  The emergence of sustainability as the new dominant logic: Implications for information systems2012In: International Conference on Information Systems, ICIS 2012, 2012, Vol. 2, p. 1747-1762Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A dominant logic describes the manner is which a firm or society organizes much of its activity in order to be successful. Historical analysis indicates that the information systems developed during a period reflect the needs of the current dominant logic of that era. It is argued that the current customer service dominant logic is being replaced or complemented by a sustainability dominant logic, which reflects the growing concern with environmental issues. The implications for IS scholarship and education are discussed. In particular, there will likely be a greater emphasis on optimization and simulation techniques and more attention to managing large data sets in research and teaching. In addition, there is a need to revisit socio-technical frameworks that ignore the environment as a key factor in IS design and deployment decisions.

1 - 13 of 13
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf