Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 9 av 9
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Askemar, Hanna
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och resurser.
  van Noord, Michiel
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och resurser.
  Klimateffektiv solenergi : Jämförelse av klimatpåverkan från tillverkning av olika solcellsmoduler2021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna första rapport från projektet Klimateffektiv solenergi sammanställer kunskapsläget om klimatpåverkan från solcellsmoduler och lägger grunden för vidare projektarbete med utformning av upphandlingskriterier. Litteraturgenomgången täcker både en marknadsöversikt över dagens solcellsmarknad samt en genomgång av klimatpåverkan från olika teknologier och konstruktioner för solcellsmoduler. Litteraturgenomgången avgränsas genom att projektet fokuserar på miljöpåverkanskategorin klimatpåverkan. Vidare har tillverkningsskedet varit centralt i arbetet då tidiga resultat från analyser av klimatpåverkan över solcellers hela livscykel påvisar att övervägande klimatpåverkan sker under tillverkningen av solceller. Centrala utmaningar vid bedömning av klimatpåverkan från solceller är brist på aktuella data, att olika studier redovisar resultat i olika enheter (koldioxidekvivalenter per kWh, per modul eller per kWp) samt hur årlig instrålning, prestanda, degradering och livslängd hanteras i de olika studierna. Resultatet påvisar att dagens dominerande solcellsteknik, kristallina kiselsolceller, har större klimatpåverkan jämfört med tunnfilmstekniker. Vidare har monokristallina kiselsolceller större klimatpåverkan från produktion än multikristallina kiselsolceller, men vilken kiselteknik som producerar el med lägst klimatpåverkan beror på verkningsgradsförhållandena. Nyare cellteknologier såsom PERC- och dubbelsidiga solceller kan minska klimatpåverkan från solel genom att elproduktionen per solcell ökar utan att utsläppen vid tillverkning ökar markant. Slutligen finns andra teknologier och modulkonstruktioner (exempelvis flexibla moduler) med potential att minska klimatpåverkan från solceller, både genom lägre klimatpåverkan från tillverkningen och genom att öka solcellernas effektivitet. Klimatpåverkan från tillverkning orsakas huvudsakligen av energianvändning i olika processer och därmed blir elmixen vid tillverkning avgörande för klimatpåverkan. Elmixen är starkt kopplad till det lokala elsystemet, vilket innebär att tillverkningsland för kiselråvaran, solceller, solcellsmoduler med mera kan bli en nyckelfaktor för att åstadkomma klimateffektiva solcellsmoduler. Eftersom tillverkningen idag sker främst i Kina och övriga asiatiska länder, som har en betydande andel kolkraft i elmixen, orsakas en stor del av klimatpåverkan från dagens solceller av den fossilbaserade elen i dessa länder.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Björnsson, Lars-Henrik
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och resurser.
  Morell, Karin
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioekonomi och hälsa, Jordbruk och livsmedel.
  van Noord, Michiel
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och resurser.
  Pettersson, Ida
  Ecogain, Sweden.
  En kartläggning av solcellsparker i Sverige 20212022Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This report aims to map the largest groundbased solar farms in Sweden to better understand how they are usually designed; on what type of land they are built and how they can interact with other types of activities such as agriculture and measures to improve conditions for biodiversity. Mid-2021, the typical solar farm with at least 1 MW installed power is built on arable land, can be restored and, as a rule, avoids protected and designated natural areas according to this study, which is mainly based on survey responses. Solar panels are typically directed to the south with a 30-35 degree tilt and are anchored with piles. Generally, the distance between the rows is greater than 3 meters. The most common factors determining the location of the park are the costs for land purchases/leases and proximity to electricity grid. About half of the facilities surveyed are combined with some measure intended to benefit biodiversity. Combining the photovoltaic system with grazing (25%) or cultivation (10%) is still relatively uncommon. The results show that there is an awareness of issues related to biodiversity and opportunities to combine photovoltaic installations with other activities. The increasing pace of expansion of photovoltaic capacity suggests that a deeper understanding of how photovoltaic systems are best adapted to their surroundings will increase in importance.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Pettersson, Ida
  et al.
  Ecogain AB, Sweden.
  Morell, Karin
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioekonomi och hälsa, Jordbruk och livsmedel.
  Råberg, Tora
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioekonomi och hälsa, Jordbruk och livsmedel.
  van Noord, Michiel
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och resurser.
  Zinko, Ursula
  Ecogain AB, Sweden.
  Ghaem Sigarchian, Sara
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och resurser.
  Sandström, Agnes
  Ecogain AB, Sweden.
  Unger, Malin
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och resurser.
  ECOVOLTAICS OCH AGRIVOLTAICS: en handbok om solcellsparker som gynnar biologisk mångfald och ekosystemtjänster2022Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna handbok beskriver relevansen av och tillvägagångssättet att planera och förvalta solcellsparker att gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster, med särskild fokus på jordbruk. Med utgångspunkten i hänsynshierarkin beskrivs hur målet om netto noll eller netto positiv påverkan kan integreras i solcellsprojektens olika faser. Centralt är att placeringar på mark med höga naturvärden ska undvikas. Planeringsfasen för nya solcellsparker behöver ta avstamp i de lokala förutsättningarna avseende befintliga naturvärden, potentialen för jordbruk och sociala och rekreativa värden. Sedan ska solcellsparken utformas så att solelproduktion och biologisk mångfald, jordbruk och/eller andra ekosystemtjänster kan samexistera. Detta kan underlättas genom zonindelningar och val av lämplig solcellsmontering och lämpliga solcellspaneler. Även framtagande av skötselplaner i ett tidigt skede bidrar till en anläggning som har goda förutsättningar att skapa multifunktionella värden. Anläggningsfasen ska utföras så att minimal påverkan sker på naturen och marken, till exempel genom att undvika vissa årstider, att hålla skyddsavstånd och undvika markpackning. Driftfasen handlar om rätt skötsel, så att den önskade biologiska mångfalden kan frodas och/eller att jordbruket är produktivt och att de olika aktiviteter kan hanteras effektivt sida vid sida. För att inspirera och ge konkret guidning innehåller handboken åtgärdsbibliotek för ekovoltaiska system (d.v.s. kombinationer av ökad biologisk mångfald och reglerande, kulturella och/eller stödjande ekosystemtjänster med solcellsinstallationer) och agrivoltaiska system. Solcellstekniska lösningar och deras påverkan på förutsättningar för framförallt jordbruk, men även biologisk mångfald, beskrivs också i mer detalj i handboken.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Bilaga
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Rapport
 • 4.
  Råberg, Tora
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioekonomi och hälsa, Jordbruk och livsmedel.
  van Noord, Michiel
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och resurser.
  Björnsson, Lars-Henrik
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och resurser.
  Pettersson, Ida
  Ecogain, Sweden.
  Zinko, Ursula
  Ecogain, Sweden.
  Solcellsparker, biologisk mångfald och ekosystemtjänster: Påverkan och möjligheter för multifunktioner2021Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Markbaserade solcellsanläggningar blir allt vanligare, vilket riskerar att påverka biologisk mångfald, livsmedelsproduktion och andra ekosystemtjänster. Forsknings- och utvecklingsprojekt har gjorts internationellt kring solcellsparkers samexistens med biologisk mångfald och även ekosystemtjänster. Författarna av denna studie känner inte till några rapporter som gjorts för biologisk mångfald, ekosystemtjänster eller agrofotovoltaics (kombinerad jordbruksproduktion med solel) i svenska eller nordiska solcellsparker. 

  Praktisk erfarenhet med betesdjur för att hålla nere vegetation mellan solcellsraderna och som kan gynna biologisk mångfald finns i Sverige, men har inte utvärderats ännu.

  Sammanfattningsvis riskerar solcellsparkernas markanspråk att bidra till den redan existerande pressen på skogs- och jordbruksarealer samt den biologiska mångfalden. Det finns samtidigt ett flertal möjliga lösningar för att skapa förutsättningar för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i samband med storskaliga solcellsanläggningar. Med rätt förutsättningar och noggrann planering kan biologisk mångfald och ekosystemtjänster gynnas och stora miljövinster uppnås, samtidigt som förnybar el genereras och markägarens ekonomi förbättras.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Unger, Malin
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och resurser.
  van Noord, Michiel
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och resurser.
  Klimateffektiva Solcellsanläggningar - Vägledning för en klimateffektiv förvaltning2023Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna vägledning för klimateffektiv förvaltning av solcellsanläggningar är en sammanställning av intervjuer med solcellsanläggningsägare och driftansvariga, guider för en god förvaltning och en kartläggning av forskning på området. Vägledningen sammanfattar hur förvaltningen skall optimeras för att uppnå en hög klimatprestanda i ett livscykelperspektiv. Studier av klimatpåverkan över solcellers hela livscykel påvisar att en övervägande del av klimatpåverkan sker under tillverkningen av solcellerna. En solcellsanläggning och dess ingående komponenter har en minimal klimatpåverkan när den väl är driftsatt. Klimatpåverkan per producerad kWh minskar därmed ju fler kWh anläggningen kan producera. Att en solcellsanläggning får producera optimalt och under hela sin tekniska livslängd blir därför avgörande för att minimera klimatpåverkan. Energikontor Syd har genomfört intervjuer med solcellsanläggningsägare och leverantörer av solcellsanläggningar för att få en bild av hur branschens aktörer i dagsläget arbetar med förvaltning av solcellsanläggningar. Sammanställningen av svaren på intervjufrågorna genererar en översikt av gängse praxis för förvaltning av solcellsanläggningar i Sverige idag. Intervjusvaren visar bland annat att flera aktörer inte tänkt på hur återvinning av produkterna går till. De visar även att alla de intervjuade aktörerna tycker att det är bättre att bygga ut på nya tak än att byta ut fungerande anläggningar i förtid. Internationellt har förvaltning, ”Operation and Maintenance” (O&M), växt till ett eget segment inom solcellsindustrin och det är numera etablerat bland alla intressenter att högkvalitativ förvaltning och underhåll minskar potentiella risker, förbättrar lönsamheten (LCOE) och ger positiv påverkan på investeringens avkastning (ROI). SolarPower Europe har tillsammans med ledande aktörer från branschen sammanställt ”Best Practice Guidelines” för O&M vars ingående delar sammanfattas. Forskningen visar att förutsättningen för att ge en solcellsanläggning en så lång livslängd och maximerad elproduktion som möjligt är en väl utförd planering, projektering, upphandling och installation. En väl anpassad drift- och underhållspraxis kan utesluta överflödiga aktiviteter men ändå minimera fel och skador, vilket leder till en ökad elproduktion. Forskning visar också att det ur klimataspekt alltid är bättre att använda nya solcellsmoduler för kapacitetsutbyggnad, istället för att ersätta en anläggnings befintliga moduler med nya (så kallad ”repowering”). Volymerna av avfall från solcellsanläggningar är fortfarande små, tillgängliga återvinningstekniker begränsade, logistiken har utmaningar och marknader för återvunnet material är outvecklade. Detta sammantaget resulterar i ett scenario med höga kostnader och låga intäkter för återvinning av solcellsmoduler globalt. På den ljusa sidan finns det flera enskilda länder som infört regler och incitament för återvinning av solcellsmoduler, företag som tar egna cirkulära initiativ och investeringar i forskning och utveckling ökar stadigt. Av genomgången forskning på området kring klimateffektiv förvaltning så talar inget rakt emot det som redogörs i ”Best practice” av branschen. Det sammanhang där det är värt att veta vems och vilken lönsamhet som står i fokus är vid repowering och i viss mån omfattningen av drift- och underhållsåtgärder.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  van Noord, Michiel
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och resurser.
  Kovacs, Peter
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och resurser.
  Karltorp, Kersti
  Vroon, T
  Utrecht University, Netherlands.
  Guide for Technological Innovation System Analysis for Building-Integrated Photovoltaics 20232023Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This Guide for Technological Innovation System (TIS) Analysis for Building-Integrated Photovoltaics offers hands-on support on theory and methods for those who want to analyse the innovation system for BIPV in their country. It describes the general process steps to perform a TIS analysis and the specific choices and methods used by Subtask A of IEA PVPS Task 15. In this way it allows for future TIS-analyses to be made in a comparable way to the national studies published by Task 15, either by covering new countries or by timely updates of the TIS in the same countries. Apart from being a guidebook for the analyser, this document can also be used as a template for a final TIS-analysis report – using the same (sub-)chapters, tables, and graphs. The initial definition of the common scope of the TIS studied consists of Building Integrated PV modules and systems as well as PV modules and systems for aesthetical integration. Where relevant, national studies can adjust or deepen the scope by separately analysing different market segments or by excluding certain sub-technologies or application types. The latter can be relevant for example due to cultural or historical reasons. Starting from the scope defined, this guide describes how to analyse and describe the structure of the TIS, through its actors, networks, and institutions (regulations, cultural norms, etc.). Based on that structure and the market situation, an assessment is to be made of the market development phase for BIPV in general or for different application types. Next, a development target should be defined so that the current TIS can be evaluated in relation to that target. The main part of the TIS-analysis is performed after defining the target, by analysing the performance of eight functions of the TIS: Knowledge development, Knowledge dissemination, Entrepreneurial experimentation, Resource mobilization, Development of social capital, Legitimation, Guidance of the search, and Market formation. The meaning of each function is explained and key indicators, as well as assessment questions, are listed. These indicators and questions assist the reader in her/his assessment of whether the function is sufficiently fulfilled for the TIS to achieve the set target. For those functions that are not fulfilling the target requirements, guidance is given on how to identify systemic problems that either relate to actors, institutions (hard and soft), interaction between actors, or to infrastructural deficits. Finally, the guide describes the need of, and some advice on how to arrive at recommendations for a possible overcoming of problems and weaknesses in order to reach the set target. Recommendations should address both industry actors and policy makers.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  van Noord, Michiel
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och resurser.
  Landelius, Tomas
  SMHI, Sweden.
  Andersson, Sandra
  SMHI, Sweden.
  Snow-induced PV loss modeling using production-data inferred PV system models2021Ingår i: Energies, E-ISSN 1996-1073, Vol. 14, nr 6, artikel-id 1574Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Snow-induced photovoltaic (PV)-energy losses (snow losses) in snowy and cold locations vary up to 100% monthly and 34% annually, according to literature. Levels that illustrate the need for snow loss estimation using validated models. However, to our knowledge, all these models build on limited numbers of sites and winter seasons, and with limited climate diversity. To overcome this limitation in underlying statistics, we investigate the estimation of snow losses using a PV system’s yield data together with freely available gridded weather datasets. To develop and illustrate this approach, 263 sites in northern Sweden are studied over multiple winters. Firstly, snow-free production is approximated by identifying snow-free days and using corresponding data to infer tilt and azimuth angles and a snow-free performance model incorporating shading effects, etc. This performance model approximates snow-free monthly yields with an average hourly standard deviation of 6.9%, indicating decent agreement. Secondly, snow losses are calculated as the difference between measured and modeled yield, showing annual snow losses up to 20% and means of 1.5-6.2% for winters with data for at least 89 sites. Thirdly, two existing snow loss estimation models are compared to our calculated snow losses, with the best match showing a correlation of 0.73 and less than 1% bias for annual snow losses. Based on these results, we argue that our approach enables studying snow losses for high numbers of PV systems and winter seasons using existing datasets. © 2021 by the authors.

 • 8.
  van Noord, Michiel
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och resurser.
  Landelius, Tomas
  SMHI, Sweden.
  Andersson, Sandra
  SMHI, Sweden.
  Utveckling av prognosmodeller och –verktyg för snöpåverkan på solelproduktion via fjärrmätning2021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Solcellsanläggningar installeras överallt i Sverige, från Kurland i söder till Kiruna i norr. Förhållandena mellan våra två landsändar är dock rätt stora. Detta projekt har undersökt hur snöfall påverkar elproduktionen från solceller, med fokus på Mellersta och Norra Sverige. Resultaten från drygt 260 anläggningar och upp till sex vintersäsonger visar att snöförluster är något att räkna med. Årliga förluster upp till 20% har konstaterats. I snitt förväntas de flesta anläggningar dock komma undan med årliga förluster under 10% och i många fall under 5%. Tydligt är att förlusterna blir större ju längre norrut och ju närmare fjällen solcellerna befinner sig. För att få en uppskattning på hur stora snöförlusterna kan vara där du befinner dig har ett gratis verktyg publicerats på snosolel.ri.se. Den stora utmaningen i projektet har varit att kunna studera så många anläggningar som möjligt, för att säkerställa att resultaten är relevanta. Därför har historisk produktionsdata för 263 anläggningar analyserats kombinerad med data för solinstrålning, snödjup och temperatur från vädermodeller och satelliter. Med all denna data har projektet lyckats modellera anläggningarnas prestanda över tid, inklusive sådant som skuggning, med relativt bra precision. Genom att jämföra de modellerna med uppmätt produktion under vintersäsongerna har snöförlusterna beräknats. I ett nästa steg jämfördes snöförlusterna för de studerade anläggningarna med två befintliga modeller för att uppskatta snöförluster. Problemet med dessa och liknande modeller har varit att de är svåra att verifiera mot många anläggningar och över stora geografiska områden. Metoden som utvecklades i detta projekt gör det möjligt att utföra verifieringar med befintliga data utan att behöva komplettera med extra mätningar på plats. Det visade sig att ingen av uppskattnings-modellerna var särskilt bra på att uppskatta snöförlusterna per månad, men att den ena gav rätt bra uppskattningar för årliga förluster. Denna modell, utvecklad av Marion m.fl. (2013), har implementerats i ett gratis online verktyg som uppskattar ungefärliga snöförluster för en solcellsanläggning på valfri plats i Sverige (och delar av Finland och Norge). Inledande försök pekar på att det finns potential att utveckla bättre uppskattningsmodeller för snöförluster. Det finns också goda förhoppningar att kunna förbättra precisionen i metoden för att modellera solcellsanläggningarna utifrån deras produktionsdata.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  van Noord, Michiel
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och resurser.
  Pettersson, Ida
  Ecogain.
  Råberg, Tora
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioekonomi och hälsa, Jordbruk och livsmedel.
  Morell, Karin
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioekonomi och hälsa, Jordbruk och livsmedel.
  Björnsson, Lars-Henrik
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och resurser.
  Zinko, Ulrika
  Ecogain, Sweden.
  Ghaem Sigarchian, Sara
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och resurser.
  Sandström, Agnes
  Ecogain, Sweden.
  Biodiversity and Ecosystems Services in Swedish Solar Farms: Current Practice and a Planning Framework for Net Gain2022Ingår i: Proceedings of the WCPEC-8 2022, Munich: WIP Renewable Energies, 2022, s. 985-991Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The Swedish solar farm market is expanding rapidly as ground-mounted solar plants are getting larger in size and number. This development inevitably leads to an increased land use change, which is the foremost cause of biodiversity loss. Along with a decrease in biodiversity, nature's supply of ecosystem services decreases, as well as chances to meet several (inter)national environmental and sustainable development goals. This study presents results of the Eco-Sun project, developing practical guidelines for the planning, construction and management of solar farms with a net zero, or net positive, impact on biodiversity and ecosystem services. It shows that biodiversity measures are present but limited in Swedish solar farms, while agrivoltaic crop cultivation is limited to one single site. In order to address environmental challenges and increase multiple land use, a step-by-step process is presented for the inclusion of biodiversity, agricultural and non-agricultural ecosystem services into the planning and design of ground-mounted solar PV.

1 - 9 av 9
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf