Change search
Refine search result
1 - 8 of 8
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Malm, Annika
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Kant, H.
  Janson, O.
  Olsson, E.
  Serious gaming will facilitate sustainable stormwater handling in Gothenburg, Sweden2018Conference paper (Other academic)
 • 2.
  Malm, Annika
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Lundin, Emma
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Svensson, Gilbert
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Privata servisledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten: så långa är de2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report aims to give an indication of the total length of service connection pipes for water, sewerage and stormwater in Sweden divided into public and private pipe lengths. The length of the publicly owned main system for water and wastewater are generally well documented by the municipalities while the service connections are primarily only compiled by number, not the lengths.This report has been put together by RISE Research Institutes of Sweden on behalf of the Swedish Water Development.The service pipe lengths have been produced by estimating key figures for the lengths per type of property and the total amount of each such type of property, summed up to total service pipe lengths for all of Sweden. The result is presented separately for water, sewage water and stormwater pipe lengths and also into public respectively private owned. Sweden’s buildings can be divided into different types of housing according to the assessed unit types: single-family homes, townhouses (including semi-detached), multi-family houses and other buildings such as for operations and community services. Key figures for these building types were compiled using appropriate “study sites” for the purpose of the report. The study sites were extrapolated to the whole of Sweden by multiplying the service pipe length per property with the number of such properties in Sweden.The result shows that there are 25 500 km water, 24 000 km sewage water and 152 000 km stormwater private service pipes in total in Sweden. The length of the publicly owned service pipes is 6 400 km water, 6 800 km sewage water and 4 200 km stormwater. The private water and sewage water service pipes correspond to almost 25 % of the entire water and sewage pipe network respectively. The private stormwater service pipes constitute almost 80 % of the entire stormwater pipe network. This means that the private service connection pipe lengths constitute about half of the total pipe system in Sweden.The key figures for each property category presented in the results section of this report can be used by each municipality to make their own assessment of the service connection pipe length.With this assessment of the service pipe lengths, the proportion of water losses often termed “Unavoidable Average Real Losses” difficult for the municipalities to trace, is also possible to assess. The results from this report imply that the privately owned service connections contribute to half of the inevitable water losses in Sweden.The replacement value for the private service connections in total in Sweden is estimated to over 200 billion SEK.

 • 3.
  Malm, Annika
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Hållbar Samhällsbyggnad.
  Mokhlesi, Saeed
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Sernhed, Kerstin
  Lund University, Sweden.
  Yarahmadi, Nazdaneh
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Hållbar Samhällsbyggnad.
  Kartläggning av materialfördelning och skadestatistik av vatten- och fjärrvärmeledningar i Sverige som underlag till rekommendationer för datainsamling: Rapport framtagen inom ramen för projektet Pipestatus2016Report (Other academic)
 • 4.
  Malm, Annika
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Montelius, M.
  Svensson, G.
  Kant, H.
  Swedish Sustainability Index for progress in municipal water and wastewater services2015Conference paper (Other academic)
 • 5.
  Malm, Annika
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Mårtensson, Helena
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Persson, Katrin
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Framtidens smarta VA-ledningsnät: lägesrapport2019Report (Other academic)
 • 6.
  Säve-Söderberg, Melle
  et al.
  Livsmedelsverket, Sweden.
  Bylund, John
  Livsmedelsverket, Sweden.
  Toljander, Jonas
  Livsmedelsverket, Sweden.
  Simonsson, Magnus
  Livsmedelsverket, Sweden.
  Malm, Annika
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Murphy, Kathleen
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Heibati, Masoumeh
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Mikrobiologiska dricksvattenrisker: Magsjuka orsakad av störningar i dricksvattendistributionen2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna rapport presenteras en intervjustudie för undersökning av risken för magsjuka i samband med händelser på ledningsnätet för dricksvatten. I ett av studieområdena genomfördes också två kartläggningar av vattenkvalitet i ledningsnätet samt i dess omgivning.Intervjustudie om magsjuka vid händelser på ledningsnätetIntervjustudien genomfördes i fem områden över hela Sverige. I varje område rapporterade dricksvattenproducenten händelser på ledningsnätet till Livsmedelsverket. I rapporterna angavs vilka förhållandena vid händelsen var och vilka riskreducerande åtgärder som vidtogs. 7-14 dagar efter varje händelse genomfördes telefonintervjuer bland hushållen i det påverkade området och av hushåll i ett referensområde. Totalt intervjuades respondenter för 3 238 hushåll (motsvarande totalt 7 423 individer). Under intervjuerna tillfrågades respondenterna om någon i hushållet varit magsjuk med följdfrågor om symtom. Alla intervjuade fick dessutom frågor om antal personer i hushållet, ålder, vattenkonsumtion, olika riskfaktorer, om de nyligen noterat några förändringar av dricksvattnet, samt om de fått information om händelser på ledningsnätet.Resultaten visar att risken för att insjukna i magsjuka generellt sett var låg (ca 3 % insjuknade) och risken för att insjukna i magsjuka var som högst för barn i åldrarna 2-5 år (13 % insjuknade i det påverkade området och 4 % i referensområdet). För självdiag-nosticerad magsjuka (oberoende av symtom), förhöjdes inte risken vid lednings-nätshändelser. Dock var risken förhöjd för akut gastroenterit, definierad som magsjuka med diarré minst tre gånger under ett dygn och/eller minst en kräkning (AGI, OR= 1,9, 95 % KI: 1,2-3,0). Vissa typer av riskfaktorer vid händelser påverkade även risken för att insjukna i magsjuka. Händelser där det förekom intilliggande spillvattenledningar på samma höjd i marken som dricksvattenledningar var förknippade med en förhöjd risk för AGI (OR= 13, 95 % KI: 1,3-99). Trots att klorering fungerar som en avdödande barriär vid dricksvattenproduktion tyder studien på att klorering i dricksvattenproduktionen inte utgör något fullständigt skydd vid ledningsnätshändelser. Till skillnad från tidigare internationella studier sågs en fortsatt förhöjd risk för AGI trots att spolning av ledningarna användes som riskreducerande åtgärd (OR= 2,9, 95 % KI: 1,6-5,1). Detta tyder på att spolning som enda riskreducerande åtgärd inte är tillräcklig för att helt eliminera risken.Kartläggning av kvaliteten på det obehandlade vatten som omger ledningsnätetPå vattenledningsnätet förekommer mätarbrunnar, där vatten kan bli stående runt dricksvattenledningen. Från detta vatten som omger vattenledningar i mätarbrunnar togs prover vid tre tillfällen där det första provtagningstillfället var en mindre kartläggning (endast indikatororganismser). I de två efterföljande kartläggningarna gjordes mer omfattande analyser, däribland även av vanliga sjukdomsframkallande mikroorganismer, i ett urval av mätarbrunnarna. De utökade provtagningarna utfördes under vintern 2014 och våren 2015. Vid de flesta provtagningarna var dricksvattenledningarna täckta av omgivande vatten. Vattnet analyserades för halt av indikatorbakterier samt förekomst av organismerna campylobakter, salmonella, STEC (shigatoxigenic Escherichia coli) och norovirus. Resultaten visar att både kvalitetsindikatorerna och förekomsten av patogener varierade både mellan brunnar och mellan provtagningstillfällen. Patogener påvisades i fyra av de sex utvalda mätarbrunnarna under den första utökade analyskartläggningen. I två brunnar påvisades STEC, i en brunn norovirus och i en brunn både norovirus och campylobakter. Vid provtagningen under våren var förekomsten koliforma bakterier lägre i alla mätarbrunnar och inga patogener detekterades.Kartläggning av löst organiskt material och mikrobiella indikatorer i ledningsnätetI kartläggningen analyserades variationen i dricksvattenkvalitet på ett ledningsnät med hjälp av mikrobiologiska indikatorer och fluorescensspektroskopi. Fluorescensspektro-skopi möjliggör mätning av mängden lösligt organiskt material, vilket kan ge en indikation om dricksvattnets mikrobiella kvalitet och eventuell inträngning av smutsigt vatten. Både halten av lösligt organiskt material och bakteriehalten var låga i större delen av ledningsnätet. Enligt resultaten gick det inte att påvisa något samband mellan genomsnittlig distributionstid av dricksvattnet och mängd organiskt material i vattnet. Inte heller gick det att påvisa någon generell korrelation mellan långsamväxande bakterier och lösligt organiskt material. Höga halter av koppar tydde på minskad känslighet vid fluorescensmätningarna. Detta bör beaktas vid tolkningen av resultat från analys av vatten som passerar kopparledningar, exempelvis vid provtagning i byggnader.

 • 7.
  Säve-Söderbergh, Melle
  et al.
  National Food Agency, Sweden ; Karolinska Institutet, Sweden.
  Bylund, John
  National Food Agency, Sweden.
  Malm, Annika
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy. Chalmers University of Technology, Sweden.
  Simonsson, Magnus
  National Food Agency, Sweden.
  Toljander, Johan
  National Food Agency, Sweden.
  Gastrointestinal illness linked to incidents in drinking water distribution networks in Sweden2017In: Water Research, ISSN 0043-1354, E-ISSN 1879-2448, Vol. 122, p. 503-511Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  During recent years, knowledge gaps on drinking water-related gastrointestinal illness have been identified, especially for non-epidemic cases. Pathogen contamination of drinking water during distribution has been suggested to contribute to these cases, but the risk factors are not yet fully understood. During 2014–2015, we conducted an epidemiological study in five municipalities in Sweden, to assess whether incidents in the drinking water distribution system influence the risk of gastrointestinal illness. Telephone interviews were conducted in the affected areas and in reference areas 7–14 days after a reported incident. Symptoms of gastrointestinal illness occurring during the period were documented for each household member. The results showed a significantly elevated risk of vomiting and acute gastrointestinal illness (AGI) in the affected areas, compared to the reference areas (ORvom. = 2.0, 95% CI: 1.2–3.3; ORAGI = 1.9, 95% CI: 1.2–3.0). Certain conditions, or risk factors, during the incidents, such as sewage and drinking water pipelines at the same level in the trench, were associated with an elevated risk of AGI and vomiting. Safety measures taken during repair work, like flushing, were also associated with an elevated risk of AGI and vomiting. These results show that incidents in the drinking water distribution network contribute to endemic gastrointestinal illness, especially AGI and vomiting, and that external pathogen contamination of the drinking water is a likely cause of these cases of gastrointestinal illness. The results also indicate that safety measures used today may not be sufficient for eliminating the risk of gastrointestinal illness.

 • 8.
  Vinas, Victor
  et al.
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Malm, Annika
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy. Chalmers University of Technology, Sweden.
  Pettersson, Thomas
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Overview of microbial risks in water distribution networks and their health consequences: Quantification, modelling, trends, and future implications2019In: Canadian journal of civil engineering (Print), ISSN 0315-1468, E-ISSN 1208-6029, Vol. 46, no 3, p. 149-159Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The water distribution network (WDN) is usually the final physical barrier preventing contamination of the drinking water before it reaches consumers. Because the WDN is at the end of the supply chain, and often with limited online water quality monitoring, the probability of an incident to be detected and remediated in time is low. Microbial risks that can affect the distribution network are: intrusion, cross-connections and backflows, inadequate management of reservoirs, improper main pipe repair and (or) maintenance work, and biofilms. Epidemiological investigations have proven that these risks have been sources of waterborne outbreaks. Increasingly since the 1990s, studies have also indicated that the contribution of these risks to the endemic level of disease is not negligible. To address the increasing health risks associated to WDNs, researchers have developed tools for risk quantification and risk management. This review aims to present the recent advancements in the field involving epidemiological investigations, use of quantitative microbial risk assessment (QMRA) for modelling, risk mitigation, and decision-support. Increasing the awareness of the progress achieved, but also of the limitations and challenges faced, will aid in accelerating the implementation of QMRA tools for WDN risk management and as a decision-support tool.

1 - 8 of 8
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
v. 2.35.9