Change search
Refine search result
1 - 41 of 41
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Andersson, Petra
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Safety.
  Byström, Alexandra
  Luleå University of Technology, Sweden.
  Fjellgaard Mikalsen, Ragni
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Fire Research Norway.
  Försth, Michael
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Safety.
  Van Hees, Patrick
  Lund University, Sweden.
  Kovacs, Peter
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Runefors, Marcus
  Lund University, Sweden.
  Innovativa elsystem i byggnader: konsekvenser för brandsäkerhet2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det sker en snabb teknikutveckling i den elektriska miljön i byggnader, framförallt i våra bostäder. Ett exempel är lokal produktion av el, där solcellsinstallationer blir alltmer populära. Sådan elproduktion medför även förändringar i övriga delar av byggnaders elektriska infrastruktur, såsom DC-nät och i vissa fall energilagring i batterisystem. Utvecklingen sker till stor del som ett svar på behovet av mer hållbara lösningar, ur ett växthuseffektperspektiv, för vår elförsörjning, och förstärks bland annat av statligt stöd och ökad tillgänglighet på marknaden.Ny elektrisk teknologi kan leda till ökad brandrisk och denna förstudie har haft som mål att undersöka denna problematik. Metoden har varit workshops med intressenter och experter inom området, intervjuer, samt litteraturstudier.Av de studerade områdena förefaller solcellsanläggningar skapa störst utmaningar i framtiden om inget görs. Detta beror dels på bristfälligt regelverk men även på att dessa system är distribuerade i byggnaderna med flera delar som kan orsaka brand och att delar är exponerade för utomhusklimat vilket får stora konsekvenser vad gäller uppkomst av fel.Brandsäkerheten i samhället har sett ur ett långt tidsperspektiv väsentligt förbättrats. Detta har huvudsakligen drivits fram med hjälp av ett förbättrat regelverk, som ofta inkluderat förbättrade provnings- och kvalificeringsmetoder. En generell observation i detta projekt är att regelverket inte hinner utvecklas i samma takt som tekniken. Detta är en ofta återkommande utmaning inom brandsäkerhet, men gäller speciellt för de teknikområden som behandlas i denna rapport där utvecklingen går mycket snabbt, och de ingående komponenterna nästan uteslutande har stor inneboende brandpotential. Rapporten konstaterar att för att skapa ett relevant regelverk behövs tillämpad forskning, så kallad prenormativ forskning, inom prioriterade områden för att besvara de frågor som ställs vid formulerandet av nya regler och standarder. Exempel på områden som bör prioriteras är 1) komplettering av det än så länge magra statistiska underlaget för bränder i solcellsinstallationer med olycksutredningar, och studier av redan befintliga olycksutredningar, 2) studier av branddynamiken i solcellsinstallationer, såväl byggnadsapplicerade som integrerade, och såväl tak- som fasadmonterade sådana, 3) studier av ljusbågars uppkomst och hur dessa kan undvikas, alternativt hur det kan undvikas att de ger upphov till bränder, 4) skapa underlag för säker installation av batterilager, samt 5) kvalitetssäkring av så kallade second-life batterier, dvs. begagnade batterier, som används i batterilager.

 • 2.
  Axell, Monica
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Sikander, Eva
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut / Byggnadsfysik och innemiljö (ETi ).
  Ruud, Svein
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Kurkinen, Eva-Lotta
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut / Byggnadsfysik och innemiljö (ETi ).
  Kovacs, Peter
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Att gå från lågenergihus till aktivhus - hur skapar vi nästa generations energieffektiva byggnader i stadsdelen Kongahälla?2010Report (Refereed)
 • 3.
  Bergquist, Per
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut / Energiteknik (ET).
  Kovacs, Peter
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut / Energiteknik (ET).
  Carlsson, Bo
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut / Energiteknik (ET).
  Liedquist, Leif
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut / Energiteknik (ET).
  Europeisk och internationell standardisering inom solvärmeteknikområdet - en sammanställning för 19971998Report (Refereed)
 • 4.
  Fransson, Jan
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
  Kovacs, Peter
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
  Fullskaleprovning av kyltak och kylbafflar1995Report (Refereed)
 • 5.
  Haegermark, Maria
  et al.
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Kovacs, Peter
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Dalenbäck, Jan-Olof
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Economic feasibility of solar photovoltaic rooftop systems in a complex setting: A Swedish case study2017In: Energy, ISSN 0360-5442, E-ISSN 1873-6785, Vol. 127, p. 18-29Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  An economic feasibility study of solar photovoltaic rooftop (PV) systems in Swedish multifamily buildings was carried out to examine the effects of current market conditions, incentive programmes, and building-specific parameters. Economic analyses were conducted for 108 electricity supply points for scenarios including (1) a tax rebate, (2) an investment subsidy, and (3) both tax rebate and subsidy. First, PV systems were sized and oriented to give the highest net present values, considering actual fuse sizes and hourly demands matched to simulated PV generation. This resulted in shares of profitable systems as follows: 33% with a tax rebate, 51% with a subsidy, and 93% with both. It was shown that the tax rebate programme promotes relatively large systems compared to the subsidy, although with a much higher risk. Thereafter, the influences of main fuse size and existing roofs were investigated. Most of the roofs were large enough to fit the previously sized PV systems. However, taking into account the slopes and directions of available rooftops considerably reduced the number of profitable systems. Finally, the study showed that in addition to support measures and other economic conditions, the PV system feasibility was highly sensitive to roof characteristics, electricity demand and fuse size.

 • 6.
  Håkansson, Maria
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Kovacs, Peter
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Thuvander, Liane
  Chalmers Univeristy of Technology, Sweden.
  SOL:AR: Beställarstöd för Solenergiinvesteringar genom avancerad visualisering2019Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The solar energy business has developed rapidly in Sweden in recent years, but so farmost companies and individuals have chosen to install solar cells on roofs. Anotherrelatively unexplored resource that we argue offer potential and where we see anemerging trend for various solar solutions, is building facades. In contexts where lackof space prevents building new or standalone solar energy installments, facades canstill be used for a range of purposes, e.g., generating renewable solar power and/orprovide space for shading devices and thereby reduced demand for cooling. In theSOL:AR project we have investigated how a future digital visualization tool could makeit easier for clients who are considering solar solutions, including categories ofproducts like solar cells, building-integrated photovoltaics (BIPV) and solar shading.How could a digital tool give a quick insight into e.g., the profitability of solar cells or asolar shading solution on a certain façade, and how would these look aesthetically? Along term aim in the project is to stimulate the development of facades as a resourcethat opens for new opportunities for solar solutions.Through interviewing potential target groups like property owners and other keyactors about their needs and requests regarding a digital tool, mapping out technicalpossibilities as well as legal and organizational aspects, we have investigated theprerequisites for such a tool. We have identified property owners as our primary targetgroup, and in particular medium-sized property owners with commercial buildings,although there seems to be an increasing interest in solar solutions also in tenantowners’ associations and apartment buildings. In total, at least 30 people fromproperty companies, trade organizations, solar energy companies, governmentalagencies, and urban planning offices have participated in our interviews andworkshops respectively and contributed their thoughts and needs about how a digitalvisualization tool could create value in the procurement of solar solutions for facades.The results from the study suggest that a digital visualization tool could create valuefor property owners if it triggers the interest for solar solutions early in a renovation-/rebuilding process; is easy to use for people regardless of role at the propertycompany or tenant owners’ association; can provide an idea of how a certain solarsolution would look along with an estimation of economic and environmental benefits(rather than exact calculations); can support the communication about solar solutionsbetween property owners and tenants; can be used “in the field” at a certain buildingas well as in the office; is owned by a neutral actor and is free of charge for propertyowners to use.Together with insights from the technical state-of-the art mapping and legal issues, wehave gathered these user-oriented insights in a list of requirements for a future tool. Toconclude the project, we conducted a workshop with invited actors from thevisualization and solar shading industry to secure the relevance of the technicalrequirement list and identify further important questions for a future developmentphase. Future challenges include identifying a neutral owner for the tool, identify areasonable payment model, as well as implementing the tool step-wise while waitingfor necessary technical advances in the area of augmented reality and 3D datarespectively.

 • 7.
  Karlsson, Fredrik
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Kovacs, Peter
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Gustavsson, Lennart
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Förbrännings- och aerosolteknik.
  Persson, Henrik
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Förbrännings- och aerosolteknik.
  Haglund Stignor, Caroline
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden2013Report (Refereed)
 • 8.
  Kovacs, Peter
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Dynamic whole system testing of combined renewable heating systems - The current state of the art2013In: Energy and Buildings, ISSN 0378-7788, E-ISSN 1872-6178, Vol. 66, no Nov, p. 667-677Article in journal (Refereed)
 • 9.
  Kovacs, Peter
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Praktiska erfarenheter från dynamisk solfångarprovning och utvärdering med multipel linjärregression1996Report (Refereed)
 • 10.
  Kovacs, Peter
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut / Energiteknik (ET).
  Quality Assurance in Solar Heating and Cooling Technology: Report of project achievements2012Report (Refereed)
 • 11.
  Kovacs, Peter
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Solenergi i industriell processvärme. En förstudie av svenska möjligheter.2003Report (Refereed)
 • 12.
  Kovacs, Peter
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Solvärmda kombisystem. Ett interntionellt forskningsprojekt2003Report (Refereed)
 • 13.
  Kovacs, Peter
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Towards a new global standard for solar thermal collectors2011In: 7th meeting of the Nordic-Baltic Network in Wood Material Science & Engineering (WSE), 2011, , p. 4623-4634Conference paper (Refereed)
 • 14.
  Kovacs, Peter
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Bergquist, Per
  IEA-Dynamic system testing group: dynamic testing with measured data from two small SDHW-systems1994Report (Refereed)
 • 15.
  Kovacs, Peter
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Fransson, Jan
  Fullskaleprov av kyltak och kylbafar.1995Report (Refereed)
 • 16.
  Kovacs, Peter
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Hemlin, Olleper
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Persson, Jon
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Ollas, Patrik
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Larsson, David
  Femenias, Paula
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Thuvander, Liane
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Fahlen, Elsa
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Solceller som solavskärmning: Forskning, utveckling och demonstration2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report presents the implementation, results, discussion and conclusions of the project "Solar Shading in an Overall Perspective - From Energy Efficiency to Energy Production and from Product to Architecture". From 2015 to 2018, companies from the solar shading and solar PV industries, together with architects, researchers, contractors and property managers, have explored the area in order to increase interest, knowledge and acceptance for solar shading in various important target groups. A strong focus has been on the combination of solar cells and solar shadings in a product named electricity generating solar shading. Among the results is a literature summary and an experience feedback from eight installations, as well as a database of examples from about 70 solar-shading installations, most of which are built up of solar cells. A development effort in collaboration between solar shading- and solar PV companies has resulted in several new products that were evaluated in the project and now being demonstrated at RISE's office in Borås.

 • 17.
  Kovacs, Peter
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Mateu, Enric
  IEA-SHC Task 43: Research and Standardization on Solar Collector Testing and Towards a Global Certification Scheme2011Conference paper (Other academic)
 • 18.
  Kovacs, Peter
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Ollas, Patrik
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Hemlin, Olleper
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Regelmässiga förutsättningar för takrenoveringar och solcellsinstallationer – en litteratursammanställning2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The report presents a two-piece literature summary summarizing incentives and regulatory barriers to the renovation of multi-family houses, as well as general regulations, policies and other conditions for installations of solar cell installations. For developers and suppliers with interest in roof renovation with solar cells, the report aims to provide a picture of the conditions for such actions. The overall picture is that there is a rapid positive development of incentives and regulations specifically for solar cells. Additionally, regulations for energy efficiency and environmental certification can motivate property owners to carry out such combined approach.

  This report complements the project report for project "Environmental Roofing - Solar Energy Redevelopment" (Energy Agency Project Number: 41857-1) and is available via E2B2's website - http://www.e2b2.se/.

 • 19.
  Kovacs, Peter
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Olsson, Marcus
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Persson, Martin
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Pettersson, Ulrik
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Perers, Bengt
  A new tool for standardised collector performance calculations2011Conference paper (Refereed)
 • 20.
  Kovacs, Peter
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Perers, Bengt
  Improving the accuracy in performance prediction for new collector designs2011Conference paper (Other academic)
 • 21.
  Kovacs, Peter
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut / Energiteknik (ET).
  Persson, Martin
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut / Energiteknik (ET).
  Åström, Sara
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut / Energiteknik (ET).
  Jämförande provning av mindre nätanslutna solelsystem: En förstudie2014Report (Refereed)
 • 22.
  Kovacs, Peter
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Pettersson, Ulrik
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Småskalig värmeackumulering i praktiken2000Report (Refereed)
 • 23.
  Kovacs, Peter
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Pettersson, Ulrik
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Solvärmda kombisystem. En jämförelse mellan vakuumrör och plan solfångare genom mätning och simulering2002Report (Refereed)
 • 24.
  Kovacs, Peter
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Pettersson, Ulrik
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Björkman, Johan
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Perers, Bengt
  Martinsson, Carina
  Eriksson, Jörgen
  Validation of a dynamic model for unglazed collectors including condensation. Application for standardised testing and simulation in TRNSYS and IDA.2011Conference paper (Refereed)
 • 25.
  Kovacs, Peter
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Pettersson, Ulrik
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Perers, Bengt
  Experiences and lessons learned from 30 years of dynamic collector testing, modelling and simulation2011Conference paper (Refereed)
 • 26.
  Kovacs, Peter
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Pettersson, Ulrik
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Perers, Bengt
  Improving the compatibility of collector parameters between Steady state and Quasi dynamic testing for new collector designs2011Conference paper (Refereed)
 • 27.
  Kovacs, Peter
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Quicklund, Henrik
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Pettersson, Ulrik
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Solenergi i industriell processvärme. En förstudie av svenska möjligheter2003Report (Refereed)
 • 28.
  Kovacs, Peter
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Ruud, Svein
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Ylmen, Peter
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut / Byggnadsfysik och innemiljö (ETi ).
  Kurkinen, Eva-Lotta
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut / Byggnadsfysik och innemiljö (ETi ).
  Karlsson, Henrik
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut / Byggnadsfysik och innemiljö (ETi ).
  Energiautonom jaktstuga som timmerhus2011Report (Refereed)
 • 29.
  Kovacs, Peter
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Sandberg, Martin
  Provning av ackumulatorsystem för vedpanna och solvärme1998Report (Refereed)
 • 30.
  Mjörnell, Kristina
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut / Byggnadsfysik och innemiljö (ETi ).
  Kovacs, Peter
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  A System for Quality Assurance of the Indoor Environment and Efficient Energy Use when Renovating Apartment Buildings2009In: Passivhus Norden 2009. Göteborg. 2009-04-28, IVL, SP, Passivhuscentrum m fl , 2009Conference paper (Other academic)
 • 31.
  Mjörnell, Kristina
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut / Byggnadsfysik och innemiljö (ETi ).
  Kovacs, Peter
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Kvalitetssäkring av innemiljö och energianvändning vid renovering av miljonprogrammets bostäder2009In: Bygg & teknik, no 2, p. 73-74Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 32.
  Mjörnell, Kristina
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut / Byggnadsfysik och innemiljö (ETi ).
  Kovacs, Peter
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Hägerhed Engman, Linda
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut / Byggnadsfysik och innemiljö (ETi ).
  Gustavsson, Thorbjörn
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut / Byggnadsfysik och innemiljö (ETi ).
  Ylmen, Peter
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut / Byggnadsfysik och innemiljö (ETi ).
  Monitoring of indoor environment and energy usse in the renovated bui8ldings on Brogården in Alingsås.2010In: Proceedings of Passivhuskonferensen 2010, 2010, , p. 6Conference paper (Refereed)
 • 33. Norberg, Ida
  et al.
  Pettersson, Ola
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, JTI Institutet för Jordbruks- och Miljöteknik.
  Gustavsson, Alf
  Kovacs, Peter
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi.
  Boork, Magdalena
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi.
  Ollas, Patrik
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi.
  Widen, Joakim
  Lingfors, David
  Marklund, Jesper
  Ingman, David
  Jältorp, Hans
  Solel i lantbruket - realiserbar potential och nya affärsmodeller2015Report (Other academic)
 • 34.
  Nordman, Roger
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Kovacs, Peter
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  A simplified heat pump model for use in solar plus heat pump system simulation studies2012In: Energy Procedia, ISSN 1876-6102, E-ISSN 1876-6102, Vol. 30, p. 664-667Article in journal (Refereed)
 • 35.
  Ossman, Lisa
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Ruud, Svein
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Markusson, Caroline
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Kovacs, Peter
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Ollas, Patrik
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Wendin, Karin
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Lane, Anna-Lena
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Stensson, Sofia
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Haglund Stignor, Caroline
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Alsbjer, Markus
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Gustavsson, Lennart
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Förbrännings- och aerosolteknik.
  Nulägesanalys för satsning på NNE byggnader: slutrapport etapp 12012Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med uppdraget är att få en detaljerad bild över byggnaders energiprestanda i Sverige. Den första etappen, förstudien, går ut på att beskriva metoden för hur denna analys ska göras. Som etapp 2 genomförs själva nulägesanalysen och slut¬ligen i etapp 3 analyseras resultat och slutsatser presenteras. I denna rapport redogörs för etapp 1, dvs metodbeskrivningen för nulägesanalysen. Nulägesanalysen ska senare kunna användas för att följa upp hur satsningar på Näranoll¬energibyggnader (NNE) påverkar energianvändningen i hela byggnadsbeståndet, inte bara i de faktiska demonstrationsprojekt som beviljas stöd och där uppföljning är betydligt enklare. Resultatet av nulägesanalysen, och den uppföljande analysen (planerad till 2015), ska i förlängningen kunna vara ett stöd när de nationella målnivåerna för näranollenergi-byggnader bestäms. I denna rapport redogörs för etapp 1, dvs metodbeskrivningen för nulägesanalysen. Rapporten beskriver vilka statistikkällor som finns idag samt en metod för hur dessa kan bidra till en mer detaljerad bild av byggnaders energiprestanda under ett valt referensår.

 • 36. Perers, Bengt
  et al.
  Kovacs, Peter
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Olsson, Marcus
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Persson, Martin
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Pettersson, Ulrik
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  A tool for standardized collector performance calculations including PVT2013Conference paper (Other academic)
 • 37.
  Ruud, Svein
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Fahlén, Per
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Axell, Monica
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Kovacs, Peter
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Ylmen, Peter
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut / Byggnadsfysik och innemiljö (ETi ).
  Ståhl, Fredrik
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut / Byggnadsfysik och innemiljö (ETi ).
  Demonstrationsplattform för näranollenergibyggnader -småhus2011Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  On behalf of the Swedish Energy Agency, SP has investigated and recommended how one could form a platform for demonstration of single family houses as nearly zero energy houses. SP suggests that TMF, the national trade and employers’ association of the wood processing and furniture industry in Sweden, should administrate this platform. The reason being that members of TMF produce almost 80% of all single family houses in Sweden. TMF also has the capacity to launch a demonstration platform in a reasonable short time. SP has also compiled a set on technical criteria regarding properties related to energy use that should be met by demonstration projects within the platform. One presumption has been that a house that meets the criteria in the south of Sweden also should meet the criteria in the north of Sweden. The reason being to promote an industrialized and cost effective building process. Another ambition has been not to disfavor smaller single family houses. The main criteria are on very energy efficient building envelopes and very efficient building services systems. The criteria are therefore more detailed than the current Swedish building regulations.

 • 38.
  Sehati, Parisa
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Building Technology.
  Malmros, Ingemar
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Building Technology.
  Karlsson, Stefan
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Building Technology.
  Kovacs, Peter
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Aesthetically pleasing PV modules for the Built Environment2019Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Sustainable development of the built environment is in the vicinity with circular economy, green building technology and the integration of renewable energy harvesting devices. Solar energy is an enormous resource, in 90 minutes the sun irradiates energy in an amount that is equal to our entire planet’s annual energy need. PV modules is an increasing alternative to generate electricity which has reached grid parity with fossil energy in larger installations. However, fields of PV modules require space and in the built environment the space is scarce, therefore, building applied and building integrated PV has become increasingly interesting. As PV becomes an integrated part in the built environment the aesthetics becomes important, also for it to become accepted among architects. Today, there are many alternatives to make PV modules aesthetically pleasing and many companies develop this further in collaboration with building contractors and architects. In the current report we introduce color, light and PV modules and present a survey of how to make PV modules aesthetically pleasing with a special focus on modification of its color. We present some examples of aesthetically pleasing PV modules and Nordic companies that have been working with developing this. We also list companies that supply roof- as well as façade systems. Finally, we discuss the challenges and the cost implications for aesthetically pleasing PV modules in the built environment.

 • 39.
  Wahlström, Åsa
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Kovacs, Peter
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Pettersson, Ulrik
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Klimatisering och installationsteknik.
  Standards for collectors and components in the pipeline2007Conference paper (Refereed)
 • 40.
  Warneryd, Martin
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
  Kovacs, Peter
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
  Ossman, Lisa
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
  Hemlin, Olleper
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
  Sandén, Björn
  Larsson, David
  En strategisk innovationsagenda för solel: Så tar vi del i potentialen på 1000 000 TWh2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Samtidigt som användandet av solenergi har växt exponentiellt det senaste decenniet,är fortfarande andelen solenergi i den globala energimixen bara omkring 1 procent.En kraftigt ökad andel solenergi samtidigt som energibehoven totalt sett ökar, skaparmöjligheter för fler aktörer och mer aktivitet inom marknaden. Svenska företag och aktörerär redan verksamma inom de flesta delar av värdekedjan, och inom spannet frånforskning till färdig produkt/tjänst på marknaden. I vissa delar av kedjan finns det fleraktörer, medan andra har färre eller bara någon enstaka. Solelområdet påverkas även avnärliggande områden såsom lagringsteknik, smarta nät och elektrifiering av transportsektorn.Även i kopplingarna till dessa angränsande områden finns många möjligheter.Med detta ser vi också möjligheter för nya aktörer på denna marknad, exempelvis ABVolvo och olika IT-företag.

  Ett antal nätverk med olika syften finns etablerade inom solelområdet och dessa kanutgöra en viktig grund för strategier framåt och samverkan inom området. Underagendaarbetet har det framkommit några prioriterade områden där de medverkandeaktörerna anser att det bör läggas extra resurser för att snabba på utvecklingen av desvenska aktiviteterna. Det första är ett samlande av insatser för att stärka den inhemskamarknaden, då denna anses vara avgörande för tillväxt och innovation inom området.Den andra är att öka samverkan mellan akademisk forskning och industri, då det finnsvärldsledande forskning inom material och celler samtidigt som Sverige besitter en starkinternationell industrisektor där kombinationen av dessa kan ge konkurrenskraftiga erbjudandenpå en global marknad. Den tredje och sista handlar om att utveckla specifikasvenska nischer inom området solel. Detta är viktigt då den globala konkurrensen är tuffinom vissa delar av värdekedjan, samtidigt som det finns stor utvecklingspotential inomandra. Det finns därmed möjligheter att dra nytta av svenska förmågor för att ta framnischprodukter och tjänster för en global solmarknad.

 • 41.
  Warneryd, Martin
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Wilson, Karin
  RISE - Research Institutes of Sweden, Materials and Production, IVF.
  Karltorp, Kersti
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Boork, Magdalena
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Kovacs, Peter
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Norrblom, Hans Lennart
  RISE - Research Institutes of Sweden, Materials and Production, IVF.
  Affärsmodeller för solcellsinstallation i flerbostadshus och kommersiella fastigheter – en handbok2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Priset på solceller har stadigt minskat under senare år, samtidigt som effektiviteten har ökat. Alltfler, både privatpersoner och företag, väljer att investera i solcellsanläggningar. Drivkrafterna för att genomföra en installation är många och varierande, men vägen mot beslut är inte alltid enkel. Denna handbok riktar sig främst mot fastighetsägare till bostadsfastigheter och lokalfastigheter samt bostadsrättsföreningar. Syftet är att stödja dessa aktörsgrupper inför beslut om en eventuell solcellsinstallation. Innehållet i handboken bygger på resultat från workshops och intervjuer med representanter från de olika grupperna.

  Handboken beskriver möjliga affärsmodeller för solel uppdelat på de olika aktörsgrupperna, men även såväl ekonomiska som icke-ekonomiska nyttor med att installera en solelanläggning. Tre huvudtyper av affärsmodell presenteras:

  - Fastighetsägaren investerar och äger solcellsanläggningen.

  - Anläggningen leasas från ett leasingbolag, med eller utan avbetalning.

  - Fastighetsägaren upplåter takytor till en annan aktör som investerar i solceller.

  Affärsmodellsbeskrivningarna inkluderar ägarförhållanden, lönsamhet, hur den producerade solelen kan användas samt för- och nackdelar med modellen. Styrmedel i form av regler, stöd och ersättningar kan dessutom påverka både anläggningens storlek och dess lönsamhet. Aktuella regler beskrivs i handboken. Eftersom solelmarknaden och regelverk är i ständig förändring bör man alltid kontrollera vad som gäller inför en installation. I slutet på

  handboken finns därför tips på vidare läsning och relevanta myndigheter.

1 - 41 of 41
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
v. 2.35.9