Endre søk
Begrens søket
1 - 34 of 34
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1. Bisaillon, Mattias
  et al.
  Johansson, Inge
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut / Energiteknik (ET).
  Jones, Frida
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut / Energiteknik (ET).
  Sahlin, Jenny
  Bränslekvalitet - sammansättning och egenskaper för avfallsbränsle till energiutvinning2014Rapport (Fagfellevurdert)
 • 2.
  Dahlbom, Sixten
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Brand och Säkerhet.
  Davidsson, Kent
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioekonomi och hälsa, Bioraffinaderi och energi.
  Johansson, Inge
  RISE Research Institutes of Sweden.
  Jonasson, Anna
  E.ON., Sweden.
  Vatten RUI, Marius Haakon
  NOAH.
  Sjöblom, Rolf
  Tekedo, Sweden.
  Östrem, Sofie
  Linköping University, Sweden.
  Minimering av vätgasrelaterade risker från avfallseldade CFB-pannor2020Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Det finns driftparametrar som påverkar reaktiviteten på flygaskan från avfallseldade CFB-pannor. Det finns också goda skäl att tänka ett par varv extra kring säkerhetsfrågor i miljöer där dessa askor kommer i kontakt med, eller har kommit i kontakt med, vatten! Det är tidigare känt att askor från avfallseldade CFB-pannor kan bilda vätgas när de kommer i kontakt med vatten. Det övergripande syftet med projektet har varit att minska de vätgasrelaterade arbetsmiljöriskerna förknippade med dessa flygaskor samt att öka kunskapsnivån kring de vätgasrelaterade riskerna generellt. Projektet har undersökt vilka driftparametrar och mekanismer som kan påverka vätgasbildningen både sett till mängd och hastighet, undersökt mängden metalliskt aluminium i askor/beläggningar i pannan samt att genomfört en grovriskanalys för en tänkt logistikkedja med båt. Undersökningarna har fokuserats till P14 och P15 vid E.ON:s Händelöverk. Resultaten visade bland annat att det i litteraturen finns väldigt lite information direkt relaterad till frågeställningen i CFB-pannor. Istället får slutsatser och teorier byggas kring litteratur som hanterar närliggande frågeställningar i andra miljöer. De experimentella resultaten indikerar att det finns en skillnad i reaktivitet i flygaskan mellan de båda pannorna och att val av bäddmaterial är en driftparameter som tycks kunna påverka reaktiviteten. Vid inblandning av ilmenit i bäddmaterialet tycktes den maximala vätgasbildningen sjunka och/eller bli mer fördröjd i tiden. De övriga driftfall som studerades var: dellast, varierande tillsats av ammoniak i SNCR systemet samt lagring/åldring av aska i NID-filtret (rökgasreningen) när en del av filtret är ur drift. Det finns indikationer på att dessa driftfall också kan ha påverkan, men dataunderlaget är för litet för att med säkerhet fastslå något. Det tycks dock svårt att förutom med bäddmaterial påverka reaktiviteten med bibehållen funktion i driften i övrigt. Ask/beläggningsprover från olika delar av pannorna visade att halten metalliskt aluminium i ekonomiser är fullt jämförbar med de efter NID-filtret och därmed är det stor risk för vätgasbildning vid våt rengöring av dessa delar. God ventilation och utbildningsinsatser för att öka medvetenheten är viktiga rekommendationer för att minska/hantera risken. Slutsatserna från grovriskanalysen logistikkedjan lyfter faran med att generalisera vätgasbildningen från askorna eftersom den varierar så kraftigt. Det är också viktigt att ta hänsyn till att vätgasbildningen kan vara fördröjd och inte initieras förrän askan utsätts för mekanisk bearbetning. Den mekaniska bearbetningen utgör också en risk utifrån att den kan initiera gnistbildning. Denna gnistbildning kan i sin tur agera som tändkälla för bildad gas.

 • 3.
  Davidsson, Kent
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  Johansson, Inge
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  Stålenheim, Annika
  Vattenfall, Sweden.
  Boman, Katarina
  Vattenfall, Sweden.
  Sotningsmetoder för pannor som använder besvärliga bbränslen2014Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Erfarenheter samt finansierings- och driftkostnader har tagits fram för en rad

  sotningsmetoder.

  Resultatet visar att av de studerade anläggningarna finns det ingen metod som generellt

  bara fungerar bra, eller generellt inte fungerar alls. Alla har sina för och nackdelar och

  fungerar olika bra på olika pannor. Kostnadsmässigt är det också stor spridning men det

  beror delvis på ett ganska litet underlag. I vissa fall blir kostnaderna väldigt höga om

  bristande funktion leder till mycket stilleståndstid eller att man exempelvis får minska

  lasten under sotningssekvensen, medan det i andra fall är relativt låga kostnader för

  samma metod.

  Ett trettiotal anläggningar av rost- och fluidbäddtyp, vilka eldades med avfall eller

  biobränsle har ingått i undersökningen.

 • 4.
  Edo Giménez, Mar
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  Jensen, Carl
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  Johansson, Inge
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  Rapp, Magnus
  Ragn-Sells Recycling AB, Sweden.
  Radlert, Åke
  Swerock AB, Sweden.
  Sahlin, Jenny
  PROFU, Sweden.
  Weiss, Monika
  SRV återvinning AB, Sweden.
  Manual för plockanalyser av brännbart bygg- och rivningsavfall2019Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This manual provides instructions on how to perform sorting analyses of combustible construction and demolition waste studied in the project Framtidens avfallsbränsle – Uppströmsarbete och kvalitet.The sorting strategy described in this manual recommends sorting out the content of the waste sample based on its composition (referred to as main fractions) and functionality (referred to as subfractions). In this way, four material fractions are identified and sorted out (i.e. plastic, paper, wood and “others combustible and non-combustible materials”), and up to 48 different subfraction (i.e. plastic pipes, wooden furniture, packaging paper, cables, metal pieces etc.).It is important to mention that the subfractions listed in this report are indicative: not all of the subfractions listed are always found in the combustible construction and demolition waste. Additions or substitutions may be necessary to ensure the best outcomes from the sorting analyses depending on the aim and goals of the project.The way the waste sample is handled before a sorting analysis is performed is essential. For that reason, this manual also includes instructions about sample collection, identification and storage once the sample is received at the sorting waste plants; as well as brief recommendations about how to perform a pre-sorting of those materials with a potential for recycling and waste which can be easily removed.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Edo, Mar
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  Johansson, Inge
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  International perspectives of energy from waste: Challenges and trends2018Konferansepaper (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  Energy from waste technologies (EfW) constitute a meeting point for waste management and energy sectors to work together and benefit from each other in the most efficient manner. EfW technologies provide a solution for waste management; while generate energy (e.g. electricity, heat or fuel transport) to meet the actual fossil-free fuels high demand. Selection of the most suitable technology is based on social, economic and technical factors and environmental strategies to ensure the best outcomes.

  This paper describes the importance of EfW in today´s society, gives a picture of the situation of the EfW market in different regions all over the world and discuss the main challenges that the EfW market is facing.

 • 6.
  Eneqvist, Erica
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019).
  Karlsson, Annelie
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019).
  Johansson, Inge
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019).
  Vem är förorenare?: Allokering av utsläpp från energiåtrevinning2017Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  De intervjuade aktörerna ser avfallsminskning som en viktig men relativt ”ny” fråga. Tidigare har den dominerande frågan inom avfallsområdet varit sortering. Aktörerna är också intresserade av nyckeltal och statistik som visar såväl mängder av avfall som klimatpåverkan och ser att detta kan vara relevant att arbeta med.

  Målet med projektet har varit att undersöka attityder hos prioriterade målgrupper avseende på: 

  1. Avfallslämnarens roll och möjligheter att påverka mängden avfall. 
  2. Behovet och nyttan av att visualisera avfallslämnarens klimatpåverkan genom ett mätetal.
  3. Möjligheter kopplat till att fördela klimatutsläppen från energiåtervinning av avfall mellan energiprodukterna och avfallstjänsten.

  Syftet med arbetet har varit att undersöka attityder kring ovanstående frågor för att skapa en bättre förståelse för hur Avfall Sverige och Energiföretagen kan kommunicera kring omallokeringsfrågan till aktörer och intressenter inom prioriterade sektorer. Arbetet skall ligga till grund för en fortsatt diskussion kring avfallets klimatpåverkan och en eventuell förändring av fördelningen av klimatpåverkan mellan avfall och fjärrvärme. 

  Arbetet har genomförts genom ett antal intervjuer med huvudaktörer: avfallslämnare i form av civilsamhälle (kommuner, fastighetsägare), avfallslämnare i form av industri samt myndigheter och intresseorganisationer. 

  När det gäller en förändring av hur klimatpåverkan allokeras, från värme- och elkunden till avfallslämnaren är det en större skepticism som råder bland respondenterna. Det är flera aktörer som lyfter frågetecken kring en allokering av klimatpåverkan till avfallslämnaren. Argumenten rör att man inte tror att det har effekt för avfallsminskning utan att det är en krånglig väg för att uppnå en kommunikation kring avfallets klimatpåverkan. Det finns också farhågor kring allokering av klimatpåverkan till avfallslämnaren i form av att det är ett försök att göra fjärrvärmens klimatpåverkan lägre. Frågetecken lyfts kring huruvida det verkligen är avfallsminimering som är det yttersta syftet. 

  Det finns bland flera aktörer en önskan om att fjärrvärmeanläggningarna ska ställa större krav på avfallet som bränsle. Att anläggningarna genom kravställning sätter press på kommuner och andra avfallslämnare att sortera bättre och på så sätt minska avfallsmängderna. 

  Det finns också en skepticism mot att allokera klimatpåverkan till hushållen. Man menar att det inte är de som har påverkan på de stora utsläppen, och att de inte riktigt kan styra över avfallet. Att det snarare är till produktionsledet som klimatpåverkan bör räknas, och att det här är möjligt att påverka de stora mängderna. Det är flera respondenter som återkommer till industrins roll, och de som styr över exempelvis förpackningarna som sedan når hushållen. 

  Avfallsminimering och energiåtervinning är komplexa frågor och för att komma vidare i diskussionen kring avfallslämnarens roll, visualisering av klimatpåverkan från avfall samt en eventuell omfördelning av klimatutsläppen mellan energiprodukterna och avfallstjänsten föreslås två övergripande kommunikationsstrategier: 

  1. Höja kunskapsnivån
  2. Öka diskussionen om en förändring av klimatallokeringen
 • 7.
  Fahnestock, Jesse
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  Johansson, Inge
  RISE - Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  Hasselqvist, Märta
  Tekniska Verken i Linköping AB, Sweden.
  Mirata, Murat
  Linköping University, Sweden.
  Nilsson, Charlotte
  Fortum Waste Solutions, Sweden.
  Persson, Anders
  Sysav Utveckling, Sweden.
  Pettersson, Anders
  Vattenfall, Sweden.
  Sahlen, Jakob
  Avfall Sverige, Sweden.
  Waste Incineration for the Future: Scenario analysis and action plans2019Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This report is a deliverable from a project within the Swedish Strategic Innovation Program RE:Source, financed by the Swedish Energy Agency, Formas and Vinnova. The project, Waste Incineration for the Future, aims to produce a knowledge base for the development of energy recovery from waste that suits the future circular economy. In order to identify and prioritize relevant innovations, a scenario process has been undertaken with stakeholders from the energy, waste and recycling, and manufacturing industries. The result is two distinct, complementary scenarios for the circular economy in Sweden, each with different implications for innovation in waste incineration and energy recovery.

  With these scenarios as a starting point, the project has defined prioritized areas for innovation and produced action plans for promoting innovation.

 • 8.
  Hedenstedt, Anders
  et al.
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
  Hjörnhede, Anders
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
  Ryde, Daniel
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
  Dahl, Jonas
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
  Johansson, Inge
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
  Karlfeldt Fejde, Karin
  Renova.
  Korrosion vid lagring av slagg från avfallsförbränning: Lagringens påverkan på miljöegenskaper samt möjlighet att återvinna metaller2016Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Restprodukter från avfallsförbränning i rosterpannor utgör i regel 18-25 % (våt vikt) av den ingående avfallsmängden. Av restprodukterna utgörs huvuddelen av slagg/bottenaska (c:a 80 % våt vikt). Slaggen innehåller betydande mängder metaller som bedöms uppgå till c:a 7–15 % magnetiskt skrot och 1-2% icke- magnetiskt skrot. Slaggen lagras vanligen utomhus på en avfallsanläggning för att den ska torka samt för att metaller ska fastläggas. Detta är en förutsättning för att slaggen sedan ska kunna användas i olika anläggningsapplikationer. Efter lagringen sorteras slaggen för utvinning av metaller samt för att erhålla så kallat slaggrus som kan användas som konstruktionsmaterial. Vid lagring av slagg korroderar metallerna som finns i slaggen. Om korrosionen begränsas kan utvinningen av metaller öka och miljöegenskaperna hos slaggruset eventuellt förbättras. Detta skulle kunna minska behovet av brytning av både metaller och naturgrus. Tidigare laboratorieförsök visar att korrosionshastigheten i våt slagg är hög för att sedan avta när slaggen torkar. När slaggen utsätts för väta igen ökar korrosionshastigheten kraftigt. I detta projekt undersöktes vilken betydelse olika lagringsförfaranden har för korrosionen av metaller i slaggen samt dess miljöegenskaper. Försöket utfördes på Tagene avfallsanläggning under c:a 7 månader. Försöksuppställningen omfattade fem mindre slagghögar som representerade olika lagringsförfaranden – lagring med respektive utan väderskydd, med respektive utan omblandning samt tidigarelagd metallsortering. Korrosionshastigheten med avseende på stål- respektive aluminiumelektroder registrerades kontinuerligt och genom regelbunden omkoppling erhölls mätresultat för respektive lagringsförfarande för vart femte dygn. För verifiering av resultaten från korrosionsmätningarna utfördes också en visuell analys av korrosionselektroderna efter avslutat försök. Provuttag gjordes från färsk slagg samt från respektive hög efter c:a 3,5 och 7 månaders lagring. Proverna analyserades med avseende på totalthalt och utlakning. Dessutom gjordes provuttag efter 6 månader på olika djup i ett par av högarna för bestämning av hur den syraneutraliserande kapaciteten varierar lokalt. Resultaten från projektet visar att lagringsförfarandet inte har någon väsentlig påverkan vare sig med avseende på korrosionen av metaller i slaggen eller utlakningen av ämnen från slaggen. Det finns således ingen anledning att frångå det lagringsförfarande som vanligen tillämpas med avseende på slagg, det vill säga utomhus utan omblandning. Däremot bör utsortering av metaller göras så tidigt som möjligt under lagringsperioden eftersom korrosionshastigheten för åtminstone järn är stabilt hög redan efter en månads lagring.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Hedenstedt, Anders
  et al.
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut / Energiteknik (ET).
  Johansson, Inge
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut / Energiteknik (ET).
  Omvärldsanalys avseende regelverk för användning av bottenaskor från avfallsförbränning i fem länder2015Rapport (Fagfellevurdert)
 • 10.
  Henriksson, Gunilla
  et al.
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Förbrännings- och aerosolteknik.
  Willquist, Karin
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Förbrännings- och aerosolteknik.
  Björkmalm, Johanna
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Förbrännings- och aerosolteknik.
  Johansson, Inge
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Förbrännings- och aerosolteknik.
  Hedenstedt, Anders
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi, Förbrännings- och aerosolteknik.
  Kjerstadius, Hamse
  Vattenförsörjnings- och Avloppsteknik.
  Benchmarking av gödselsamrötning med avloppsslam mot förbränning av häst- och djurparksgödsel2015Rapport (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Owners of stables and owners of zoos have difficulty finding an economically sustainable deposition of their produced manure. More than two million tons of horse manure are produced in urban environments in Sweden every year. If the manure cannot be used as fertilizer on farm land it is classified as a waste fraction and should be handled according to current regulations. The manure is a valuable waste fraction that contains both energy and nutrients. If the manure cannot be spread on farm land more applications need to be identified, where the energy and nutrients in the manure can be used. The focus in this study is to investigate possible applications for the usage of horse and zoo manure within Borås municipality where, among other things, a waste water treatment plant and a combined heat and power plant are available. Horse and zoo manure have been investigated in the following applications: co-digestion with sewage sludge at a waste water treatment plant (lab experiments), co-digestion with food waste (theoretical), co-incineration with waste (full scale) and co-incineration with biomass (theoretical). Potential quantity of manure and economical and legal aspects have been studied as well. There is no compilation of the number of horses in the country which makes it hard to estimate the true quantity of manure. The quantity of manure from the zoos are somewhat easier to estimate since the zoo owners are fewer and have knowledge of their manure production. The co-digestions experiments in this study showed that addition of horse manure to digestion can be of interest in many ways, among other things it can give a more stable biogas production and a possible decrease in the Cd/P-ratio in the end product. Horse manure turned out to have a faster degradation rate compared to zoo manure, however the degradation rate was lower than that of sewage sludge. Zoo manure gave a relatively low biogas production compared to horse manure at thermophilic conditions. The co-incineration trial with waste and manure gave no negative effect with regard to emissions and operation. However, the amount of manure added to the incineration trial was low. The theoretical studies regarding the co-incineration with biomass, showed two potential alternatives that need to be investigated further. Interesting aspects to look further upon, based on this study, are for example: • Laws and regulations in the EU regarding manure. • Co-digestion of manure and sewage sludge in a larger scale. • Laws and regulations and costs regarding incineration of manure with biomass.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11.
  Johansson, Inge
  RISE - Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  Amager Bakke EfW & Skiing facility Copenhagen: Amagerbakke-taking infrastructure into the future?2019Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Johansson, Inge
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Systemomställning och tjänsteinnovation.
  An overview of Waste-to-Energy technologies2021Konferansepaper (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Johansson, Inge
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut / Energiteknik (ET).
  Bakgrundsvärde (14C) för biomassa i avfall, en förstudie2012Rapport (Fagfellevurdert)
 • 14.
  Johansson, Inge
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Systemomställning och tjänsteinnovation.
  Climate change strategy and renewable energy issues in EU and Sweden2021Inngår i: Proceeding of 4th K-CIPEC, the 4th International Conference on Combustion, Incineration/pyrolysis, Emission control and Climate change in Korea / [ed] Jong-In Dong, 2021Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Discussions about the climate changes and actions to counter the adverse effects of the massive historic and ongoing emissions have reached far beyond the scientific conferences. Climate activists like Greta Thunberg have gotten attention and recognition. This has also made the public more aware about the issue than before. Together with the strong scientific advice presented by IPCC around the urgency in taking action to reach the 1.5°C target, things are starting to happen. 

  EU had set a goal of reducing the greenhouse gas emissions with 20% until 2020, which was reached ahead of time. The added knowledge developed during that time also have raised the awareness that the transition to a low carbon economy needs to be accelerated. In 2019 EU presented the green deal where it was stated that the EU would transform to become the first carbon neutral continent by 2050 (this is also in line with the IPPC estimation on when the world needs to become carbon neutral to achieve the 1,5°C target). Originally the EU set a part-target to reduce the emissions with 40% until 2030, this has since been revised to increase the ambition and the new target is 55% to 2030. To achieve these targets there has been several different packages developed. The green deal contains a multitude of actions, both on energy aspects like energy efficiency and replacing fossil energy sources, but also actions on circular economy to decrease the emissions driven by mass-consumption and in practice by the economic development. As one of the goals, the decoupling of resource use from the economic growth is mentioned. Amid the hunting after greenhouse gas emissions, it can be easy to ignore other sustainability aspects, however they are also part of the green deal. Bioenergy is mentioned but it will be connected with demands on the sustainability and coupled to aspects like biodiversity. On top of the measures EU also have identified the finance sector as a driver in the transformation, to guide the sector on what should be considered as sustainable actions, a Taxonomy is being developed.

  Sweden has been early in the transformation away from fossil fuels. This is especially true when it comes to the heating sector where district heating has made it possible to replace fossil fuels with bioenergy in a large scale. This has also been the case with the utilization of Waste-to-Energy where today, close to 50% of the MSW is treated in WtE facilities. With the increased demands on carbon neutrality these also face demands on reducing their fossil emissions. A multitude of actions to succeed with this is investigated, including measures to increase the separation of plastics from the residual waste, exchanging support fuels to bio-oils, and BECCS/CCS. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Johansson, Inge
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut / Energiteknik (ET).
  Ekonomisk allokering av emissioner och resurser vid avfallsförbränning med energiåtervinning2014Rapport (Fagfellevurdert)
 • 16.
  Johansson, Inge
  RISE - Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  Overview of renewable energy situation in Europe focusing on bioenergy and Waste-to-Energy2019Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The renewable energy has been on the agenda in the EU for a while. The Renewable Energy Directive (2009-28/EC) set the framework and the overall target of 20% renewable share in the gross final consumption for 2020. Since then the development have been monitored and the member states also have produced action plans to achieve their individual goals. As 2020 is almost here, not all countries seems likely to achieve their targets, while some others have surpassed them already. New targets have also been set for 2030 corresponding to an overall target of 32% share of renewables.

  The road to the targets differs greatly between different member states, especially regarding the use of bioenergy and waste-to-energy. The frameworks are also changing; with the wider introduction of the concept of circular economy, where the bioeconomy and defining the role of waste-to-energy are some of the challenges. The presentation will deal with the overall situation on renewable energy in EU with a focus on bioenergy and waste-to-energy and how that has been applied in selected countries.

   

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Johansson, Inge
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut / Energiteknik (ET).
  Praktisk bedömning av allokaliseringsmetoder för avfallsförbränning2013Rapport (Fagfellevurdert)
 • 18.
  Johansson, Inge
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut / Energiteknik (ET).
  Semikontinuerlig provtagning av dioxiner och furaner vid fyra svenska avfallsförbränningsanläggninga2014Rapport (Fagfellevurdert)
 • 19.
  Johansson, Inge
  RISE - Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  Swedens path to decarbonisation through Bioenergy2019Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Johansson, Inge
  RISE - Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  The role of Waste-to-Energy in a circular economy2018Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 21.
  Johansson, Inge
  RISE - Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  WtE Oppertunities and challenges from a Swedish perspective2018Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 22.
  Johansson, Inge
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad.
  Edo Giménez, Mar
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Systemomställning och tjänsteinnovation.
  Roberts, Daniel
  CSIRO, Australia.
  Hoffman, Beau
  U.S. Department of Energy, USA.
  Becidan, Michael
  SINTEF Energy Research, Norway.
  Ciceri, Giovanni
  RSE Research on Energy Systems, Italy.
  Murphy, Fionnuala
  UCD University College Dublin, Ireland.
  Trois, Cristina
  University of kwaZulu-Natal, South Africa.
  Curran, Thomas P.
  UCD University College Dublin, Ireland.
  Stapf, Dieter
  Karlsruhe Institute of Technology, Germany.
  Material and energy valorization of waste as part of a circular model2023Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Johansson, Inge
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Systemomställning och tjänsteinnovation.
  Jensen, Carl
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Systemomställning och tjänsteinnovation.
  Bäckström, Daniel
  RISE Research Institutes of Sweden.
  VIDAREUTVECKLING AV MODELL FÖR BERÄKNING AV REFERENSVÄRDE PMC I AVFALL2021Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Projektets syfte är att bidra till en mer rättvisande bild av de direkta utsläppen från fossilt innehåll i avfall som eldas i avfallsenergianläggningar. Detta genom att vidareutveckla modellen från det tidigare projektet Modellering av referensvärde pMC i avfall som går till energiåtervinning (förbränning). Målen i projektet har varit att: 1. Tydligare definiera de avfallstyper som ingår i de underkategorier som används i befintlig modell 2. Fastställa hur stora andelar av underkategorierna som eldas i de 15 största avfallsenergianläggningarna som ingår i EU:s handelssystem för CO2 (ETS, eg. de anläggningar som enligt ETS har utsläpp på minst 50 000 ton CO2 under 2019) samt för tre anläggningar som ligger relativt nära brytpunkten 50 000 ton CO2. 3. Fastställa hur stora variationer det finns inom olika underkategorier mellan anläggningarna samt mellan åren (2017–2019). Undersöka skillnader i referensvärde för 100 procent biogent avfall beroende på variationerna över tid och mellan anläggningarna. 4. Ta fram uppdaterade fördelningar mellan biogent/fossilt på olika avfallskategorier samt undersökt hur stor inverkan dessa har på referensvärdet. 5. Uppdatera modellen enligt slutsatserna från målen 1–4 ovan. Utifrån resultatet från ovanstående genomförandemål rekommenderar projektet att ett nationellt referensvärde (pMCref) används vid beräkning av fossila koldioxidutsläpp från svenska avfallsenergianläggningar. Projektet rekommenderar också att anläggningar som eldar huvudsakligen olika blandade avfallsströmmar (som exempelvis hushållsavfall, RDF mm) ligger till grund för den nationella schablonen. Av denna anledning har projektet exkluderat en anläggning eftersom den i huvudsak eldar träavfall och därmed kraftigt skiljer sig ifrån övriga 12 anläggningar vad gäller mottaget avfall. Det nationella referensvärdet för 2020 respektive 2021 hamnar baserat på ovanstående rekommendation på 107,2 respektive 107,0. Eftersom det redan är överenskommet ett referensvärde för 2020 rekommenderas att det nya referensvärdet används från 2021. Ett möjligt undantag från användning av ett nationellt referensvärde är anläggningar som huvudsakligen eldar träavfall eller exempelvis en blandning av träavfall och gummi. För det förstnämnda fallet skulle då en kombination av den nationella schablonen och en för träavfall bli aktuell. Över de tre åren data samlades in utgjorde Träavfall och träfraktionen i Stödbränsle totalt sett omkring 3 procent av totalt förbrända mängder. Projektet har finansierats av Naturvårdsverket och Avfall Sverige.

 • 24.
  Johansson, Inge
  et al.
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut / Energiteknik (ET).
  Jones, Frida
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut / Energiteknik (ET).
  Mätning av fossilandel i rökgas2012Rapport (Fagfellevurdert)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 25.
  Johansson, Inge
  et al.
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut / Energiteknik (ET).
  Sahlin, Eskil
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut / Oorganisk kemi (Kmoo).
  von Bahr, Bo
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut / Brandteknik, material (BRm).
  Björkmalm, Johanna
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut / Energiteknik (ET).
  Todorovic Olsson, Jelena
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut / Energiteknik (ET).
  Kritiska metaller i Svenska avfallsaskor2014Rapport (Fagfellevurdert)
 • 26.
  Johansson, Inge
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  Warren, Kathryn
  Ricardo Energy & Environment.
  Small scale Energy from Waste: Drivers and barriers2015Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The International Energy Agency Bioenergy Task 36 – ‘Integrating Energy Recovery in to Solid Waste Management Systems’ (Task 36) reviewed small scale energy from waste (EfW) systems in (Stein and Tobiasen, 2004). That review examined the technology and economics of small-scale energy conversion systems and reported on the level of commercial availability in IEA Bioenergy Task 36 member countries. There has been a demand for an update on that report for a while. However, since there has not been a major leap in technology since that report, the aim of this updated task report is focused on the drivers and barriers regarding small scale EfW.

  A yearly capacity of 100,000 tonnes per year (t/y) has been set as the limit for small scale Energy from Waste in this topic report. The drivers and barriers has mainly been done through three case studies, one each in France, Sweden and the UK, but literature and people working within the field of EfW have also been consulted on the subject.

  There are clear policy drivers which are influencing EfW development in general, but the decision to develop facilities on a small scale are more relevant to local politics and situation. The factors behind the development of different small scale facilities will differ, as evidenced in the three examples of France, Sweden and the UK.

  It is recognised that the costs, both operational and capital, are higher for small scale EfW facilities, but that despite this, there are often other drivers which take precedence over economics alone. Whilst it may be challenging in some cases to demonstrate value for money, other benefits will support a case for small scale EfW.

  In the future, financial incentives, and energy and resource drivers may further drive the development of smaller scale EfW facilities using Advanced Conversion Technologies. These technologies enable flexibility in the way in which outputs from EfW are uses, and are likely to be at a smaller scale. For example, the conversion of syngas for use as a fuel in dedicated gas engines, for conversion in to liquid fuels, or use as ammonia or methanol, which can be used in transport fuels and/or as a chemical feedstock. Energy and resource drivers will also add to this, in additional to waste management and landfill diversion targets.

  Geography can be a driving factor for small scale EfW, but in many cases there are additional drivers.

  Security of supply is a factor to consider. A larger plant might have the economics of scale, but uncertainties in the supply will affect the economic risk assessment and might thus make it harder to initially finance the investment.

  The advantages offered by small scale EfW, such as the treatment of waste close to the point of generation, the generation of jobs in the local community, and lower transport distances, all serve to increase the public acceptance of such facilities. With their smaller footprint, smaller scale EfW facilities can be more easily integrated in to existing industrial areas.

  Technical issues are not deemed to be a specific barrier. Technologies deployed at small scale are established, and include conventional combustion facilities such as moving grate and oscillating kilns, and Advanced Conversion Technologies.

 • 27.
  Johansson, Inge
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  Yngvesson, Johan
  RISE - Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  Separatförbränning av utvalda avfallsfraktioner för ökat resursutnyttjande av aska2017Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Avfall som går till förbränning innehåller olika mängder metaller beroende på vilken typ avfall det är. Idag blandas avfallet innan förbränningen för att ge en bränslemix som erbjuder hög energieffektivitet och hög tillgänglighet på anläggningen. Denna blandning av olika avfall innebär samtidigt att metallhalterna i askorna blir relativt låga, vilket gör det svårt att återvinna dem.

  Genom att ackumulera specifika avfallsfraktioner över tid och kampanjelda dessa ökar möjligheterna att återvinna metallerna i askorna mer kostnadseffektivt. Detta måste dock ske med bibehållen energieffektivitet och tillgänglighet, vilket kräver god kunskap om olika avfallsströmmars egenskaper vid förbränningen. För en av anläggningarna i detta projekt skulle en sådan förändring i driftstrategi kunna innebära en ökad metallåtervinning (Cu, Zn, Mn) med 2400 ton , utan några förändringar i företagets mix av mottagana avfallsströmmar (sett över helåret).

  Olika avfall har olika möjligheter och utmaningar. Exempelvis kan en avfallsström ha höga metallhalter men kan samtidigt förknippas med höga underhållskostnader och driftproblem i form av ökad korrosion och beläggningsbildning i anläggningarna. Under projektet har sådana möjligheter och utmaningar beaktats för ett flertal metallrika avfall som exempelvis kretskort, däck, kompositmaterial, färgrester, returträ, slam, och SLF (en fraktion från återvinning av bilar och vitvaror). De tre sistnämnda pekades ut som extra intressanta ur branschsynpunkt då det finns stora volymer av dem tillgängliga på marknaden.

  När man i projektet har diskuterat möjligheter och utmaningar så har mycket av fokus avseende utmaningarna varit kring bränsleberedning, lagring och förbränning medan möjligheterna främst varit fokuserade på den ökade metallåtervinningen och avgiftningen av askorna (samt även i viss mån de positiva effekterna som exempelvis vissa slam kan ha när de eldas tillsammans med andra avfallstyper). En viktig del för att låsa upp den potential som finns med samförbränningen är också den efterföljande metallutvinningsprocessen. En ansökan om fortsättning har därför lämnats in kring ett innovationsprojekt där fullskaliga förbränningsförsök planeras tillsammans med pilotförsök för själva metallutvinningen.

  Ett tydligt resultat från projektet är att det saknas kunskap om innehållet i många avfallsströmmar, eller kanske snarare just om innehållet av värdemetaller i olika avfallsströmmar. Det finns också brister i kunskaperna kring vilka tekniska utmaningar och risker som kan förknippas med att förbränna en större andel av en särskild avfallsström. Dessa osäkerheter bidrar till trögheten i att förändra driften, då de ekonomiska konsekvenserna av oförutsedda stopp i förbränningsanläggningen kan vara mycket stora.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Jones, Frida
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  Johansson, Inge
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  Dahl, Jonas
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  Todorovic Olsson, Jelena
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  Sahlin, Eskil
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Biovetenskap och material, Kemi och material.
  Brander, Linus
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Samhällsbyggnad, CBI Betonginstitutet.
  Förekomstformer av bly, koppar och zink i askor från avfallsförbränningsanläggningar2018Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Under 2014 reviderades den europeiska lagstiftningen avseende klassning av farligt avfall vilket också påverkar klassificeringen av askor från avfallsförbränning, framförallt bottenaskor. Den klassningsmetodik som främst används för askor i Sverige idag har behov av stöd för att motivera valen av referenssubstanser. Detta föranledde föreliggande projekt med syftet att göra en genomgång av förekomstformer för bly, koppar och zink i flygaskor och bottenaskor, som rapporterats i vetenskaplig litteratur. Till detta kommer också en diskussion om lakning baserad på ett antal rapporter valda i samråd med referensgruppen till projektet.

  Litteraturstudien har undersökt ca 150 publikationer totalt. Genomgången visar att det för bottenaskor finns väldigt lite publicerat kring förekomstformer av bly, koppar och zink. För flygaskor finns det däremot fler publikationer. De artiklar och rapporter som har identifierats visar stor spridning av olika förekomstformer. Dock är det sällan många forskare/forskargrupper som hittat samma mineral/kemiska föreningar. Om detta beror på skillnad mellan vilka föreningar man letat efter (vilket är en begränsning i analysmetoderna) eller om det beror på skillnader i askans sammansättning är svårt att svara på. Det finns heller ingen enighet om hur de resultat som finns rapporteras; detta gäller både för val/användande av analysmetod och på vilken bas koncentrationer rapporteras. Nästan varje ny, för projektet relevant referens, rapporterar om en eller flera mineralformer som inte fanns i tidigare referenser. Detta har gjort att antalet förekomstformer rapporterade i denna litteraturstudie är relativt stort men att det oftast är en eller ett par olika askor som de rapporteras för. Även detaljnivån på bakgrundsdata som från vilket bränsle eller panntyp som askorna härstammar skiljer sig mycket åt mellan publikationerna. Det gör det svårt att bedöma relevansen av resultaten i de olika publikationerna. De kvantifierade förekomster som finns är nästan helt uteslutande framtagna på olika typer av flygaskor.

  Vid en jämförelse mellan resultaten av projektet och de referenssubstanser som används i den tidigare nämnda beräkningsmodellen rekommenderar projektet:

  • Ett tillägg av metalliskt bly som referenssubstans för blyföreningar

  • att koppar(II)oxid byts mot koppar(II)hydroxid för flygaska (kvarstår som koppar(II)oxid för bottenaska)

  • att zink(II)oxid byts mot zink(II)klorid för flygaskor (kvarstår som zink (II)oxid för bottenaskor)

  Däremot anser projektet inte att det finns tillräckligt underlag för att rekommendera en generell fördelning mellan referenssubstanserna.

  Projektet visar alltså att det finns relativt lite material i litteraturen kring förekomstformerna i aska. För att öka kunskapen inom området och komma framåt avseende klassificeringsfrågan finns det olika vägar att gå. Generellt är det ett väldigt komplext område och rekommendationen är att gå vidare med en kombination av lakningsstudier, beräkningsmetoder och analyser av förekomstformer med specialiserade tekniker, som till exempel kan göras vid Max IV i Lund.

 • 29.
  Lönnermark, Anders
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Säkerhet och transport, Safety.
  Persson, Henry
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Säkerhet och transport, Safety.
  Hedenstedt, Anders
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  Jones, Frida
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  Davidsson, Kent
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  Johansson, Inge
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  Boström, Sara
  Sweco, Sweden.
  Rekommendation för proaktivt brandskyddsarbete2019Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 30.
  Roberts, Daniel
  et al.
  CSIRO, Australia.
  Edo, Mar
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Systemomställning och tjänsteinnovation.
  Johansson, Inge
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad.
  Hoffman, Beau
  USDoE, USA.
  Becidan, Michael
  SINTEF, Norway.
  Ciceri, Giovanni
  RSE.
  Murphy, Fionnuala
  UCD, Ireland.
  Trois, Cristina
  University of kwaZulu-Natal, South Africa.
  Curran, Thomas P.
  UCD, Ireland.
  Material and Energy Valorisation of Waste in a Circular Economy2022Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Sahlin, Jenny
  et al.
  Profu, Sweden.
  Solis, Martyna
  Profu, Sweden.
  Bisaillon, Mattias
  Profu, Sweden.
  Edo Giménez, Mar
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  Jensen, Carl
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  Johansson, Inge
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  Bränslekvalitet – Nuläge och scenarier för sammansättningen av restavfall till år 20252019Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Restavfall till energiåtervinning påverkas av konjunkturoch våra konsumtionsmönster liksom avstyrmedel, normer och insatser för materialåtervinningoch avfallsbehandling, en cirkulär omställningoch resurshushållning.Syftet med projektet Bränslekvalitet är att ökakunskap om både dagens befintliga och framtidafraktioner avfallsbränsle samt asksammansättningenefter energiutvinning. Avfallsbränslen somundersöks är brännbart avfall från hushåll, byggnation,rivning och andra verksamheter samt utsorteratimporterat avfallsbränsle. I projektet undersöksockså askor från avfallsförbränning.

  Projektet är en uppföljning av det tidigare ”Bränslekvalitet- sammansättning och egenskaper föravfall till energiutvinning” som finansierades avAvfall Sverige (2014:E01) och Waste Refinery, samtav deltagande företag.

  Baserat på erhållna resultat kan följande slutsatserfrån projektet dras:Slutsatser om dagens situation:Hushållsavfall

  • Det finns en mycket stor potential till en förbättradutsortering av hushållens restavfall,omkring 80 procent av restavfallsmängdernaskulle kunna sorteras till annan behandling.

  • Av mängden restavfall är det omkring 27procent som utgörs av matavfall som bordesorterats ut till biologisk behandling. Av dessamängder var det knappt 33 procent som utgjordesav onödigt matavfall det vill säga matavfallhade kunnat konsumerats om det hanteratsannorlunda.

  • Det finns en potential att förbättra återvinningsbarhetenför den plast som hushållenkonsumerar. För hårdplastförpackningar somstår för 32 procent av plasten i restavfallet uppskattadesatt 25–33 procent inte är anpassadeför att underlätta återvinningen.

  • Inga anmärkningsvärda halter av studerade kemiskaämnen för vare sig mjukplastförpackningar,hårdplastförpackningar eller övrigt brännbarti hushållens restavfall kunde påträffas.Bygg- och rivningsavfall

  • Det finns en stor potential att öka återvinningenav plast i brännbart byggavfallet däromkring 50 procent av plasten utgörs av plastförpackningar.

  • Dela upp åtgärder för att påverka avfall i byggrespektiverivningsavfall, eftersom de har olikaförutsättningar och utmaningar, och det krävsolika strategier för att hantera dem.

  • Det brännbara rivningsavfallet innehåller enbetydande mängd icke brännbart avfall somdomineras av gips.

  • Inga anmärkningsvärda halter av studeradekemiska ämnen för vare sig blandat, brännbartbyggavfall eller blandat, brännbart rivningsavfallpåträffades utan halterna låg i samma storleksordningsom för övriga bränslefraktioner.Askor från avfallsförbränning

  • Det är stora skillnader i hur askan följs uppvilket försvårar att koppla askkvaliteten tillbränslefaktorer.Verksamhetavfall

  • Kunskapen om sammansättningen i det brännbartavfallet från verksamheter är fortsatt lågpå grund av avsaknad av dataunderlag kringavfallets sammansättning.Framtidens avfall

  • Trots stora förändringar i avfallssystemetsåsom ökad mängd restavfall till energiåtervinning,ökad utsortering och ökad andel import,så väntas en liten förändring på restavfalletsegenskaper på kort sikt. På längre sikt kan detkomma förändringar av både ändrade styrmedelkonsumtionsmönster produktionsmetoderoch produkter.

  • Det är en stor mängd faktorer i samhälletoch våra konsumtionsmönster som påverkarrestavfallets mängd och sammansättning texbefolkningsutveckling, ekonomisk utveckling,företagsetableringar, normer och konsumtionsmönster.Förändringarna kan bli större pålängre sikt, när effekter av tex förebyggande,utsorterad andel och användandet av bioplast isamhället får genomslag.

  • Kapaciteten för energiåtervinning ökar, liksomandelen import vilket påverkar restavfalletssammansättning

  • Vid en mycket omfattande insats för att minskade fossila CO2-utsläppen på svensk energiåtervinning,sjunker det fossila kolinnehållet år2025 från cirka 12 till 4 % av vikten.

  Projektet ger följande rekommendationer tillenergiåtervinningsbranschen:

  • Tag initiativ och arbeta efter strategier somstödjer en utsortering av återvinningsbara avfallsfraktioner,snarare än att sortera fram dettekniskt bästa bränslet från blandat avfall.

  • Förtydliga omfattning av och kvalitetsaspekterpå rejektflöden, det vill säga att en viss del avavfall, som är insamlat till materialåtervinning,kasseras och döms ut av olika orsaker.

  • Utöka mätning, kvalitetskontroll, uppföljningför en ökad kunskap om sammansättning påavfallsbränsle.

  Projektet ger följande rekommendationer tillbyggbranschen:

  • Skapa en strategi och samarbete för normförändringi hela kedjan från tillverkare, byggherreoch byggentreprenör som alla måsteprioritera arbetet med att minimera och sorteraavfall, för att nå en förändring. En väg kan varaatt öka utbildning om resurshushållning somockså prioriteras högt vid projektering, planeringoch implementering av byggprojekt.

  • Förtydliga och utöka samarbete mellan olikaaffärsenheter såsom ledning, hållbarhet,teknik, särskilt i stora organisationer. Hållbarhetsavdelningenär vanligen väl insatt i frågornaom avfallsförebyggande och hanteringen,men kan ha svårt att nå ut och nå förändring ipraktiken

  • Öka kunskap om sammansättningen på avfallsströmmargenom systematiska plockanalyseroch hantera avfallsströmmar från byggnationrespektive rivning olika, med skilda behov avåtgärder för förbättring.

  • Sätt branschgemensamma mål och identifieravägar för uppföljning för ökad resurshushållningoch att nå bättre avfallsbehandling. Menett gemensamt mål kan företag sporra varandraatt prestanda mot samma mål.

  • Gör medvetna resursstyrda inköp

  • Skapa ett forum för samverkan mellan aktörernai värdekedjan från ägare av byggnader/infrastruktur hela vägen uppströms till producenternaav materialen/produkterna somanvänds och nedströms till avfallsmottagarna

  • Avsätt utrymme för sortering och förbättraplaneringen såväl som utformningen av insamlingssystemenpå byggplatserna och logistikfrån platserna till avfallshanteringsanläggningarna.

  • Bidra till bättre tillsyn vid rivning, om tillsynsinstansenhar enhetliga krav, så underlättasoch förbättras arbetet. Prioritera också tid ochutrymme för att utveckla selektiv rivning.

  • Avsätt utrymme för sortering och förbättraplaneringen såväl som utformningen av insamlingssystemenpå byggplatserna och logistikfrån platserna till avfallshanteringsanläggningarna.

  • Hantera avfall från byggnation respektive frånrivning som två separata avfallsströmmar.

  • Följ upp sortering vid byggnation för att följaförbättringar.Projektet ger följande rekommendationer tillavfallsbolag (större avfallsanläggningar och ÅVC):

  • Ge stöd till avfallsleverantörer: utbilda och visamöjligheter till sortering samt rekommendationertill ökad sortering för bättre avsättning.

  • Förtydliga omfattning av och kvalitetsaspekterpå rejektflöden, det vill säga att en viss del avavfall, som är insamlat till materialåtervinning,kasseras och döms ut av olika orsaker.

  • Återkoppla till tillverkare av produkter, tillexempel vilka förpackningar som är överrepresenteradei rejekt efter sortering.

  Projektet ger följande rekommendationer tillkommuner:

  • Ställ krav vid offentliga upphandlingar på attinköpta produkter skall innehålla återvunnetmaterial. Det kan vara ett viktigt bidrag för attstimulera efterfrågan, gärna med progressivtökande andelar. Kommuner och övrig offentligsektor är stora arbetsgivare med bland annatstor plastanvändning, och har potential förnormpåverkan och bidra till ökad kunskap.

  • Fortsätt arbetet med utbildning, kommunikation,test, utveckling för förbättrad sorteringhos kommuninvånare. Samarbeta med fastighetsägaresom ofta kontrollerar avfallshanteringsom en av kategorierna i nöjd-kund-index.

  • Fortsätt arbetet med skarpa kommunala avfallsplanerinklusive avfallsförebyggande arbeteoch påverkan på verksamheter.

  Projektet ger följande rekommendationer till regeringen

  • Regeringen bör fokusera på insatser i tidigaskeden, insatser som är riktade mot resurshushållningi produktion, konsumtion och insamling.Några idéer som lyfts:

  • Ställ krav på att tillverkare ska återvinnasitt eget restmaterial in i nya produkter

  • Inför krav på att tillverkade produkter skaha ett innehåll och utformning som gördem möjliga att återvinna och innehålla enviss andel återvunnet material

  • Ställ krav på utökat ansvar på producenternaför insamling av avfall, så att invånareenkelt kan sortera mer än tidningar ochförpackningar.

  • Pantsystem rekommenderas i större omfattningför produkter.

  • Stötta initiativ för samverkan i aktörskedjor:producenter, kommuner, staten och andraberöra aktörer samarbetar för att insamlingenav plast och annat miljöskadligt material skafungera bättre.

  • Stötta samarbeten för att minska mängdenplast i samhället

 • 32.
  Staffas, Louise
  et al.
  IVL, Sweden.
  Karlfeldt Fedje, Karin
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Pettersson, Anita
  University of Borås, Sweden.
  Johansson, Inge
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Hållbar Samhällsbyggnad.
  Behandling och återvinning av outnyttjade resurser i flygaska2016Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Föreliggande projekt har utgått från frågan "Hur kan användbara ämnen i flygaska från avfallsförbränning återföras till det industriella kretsloppet och restprodukten klassas som icke farligt avfall?"

  Sju askor har ingått i studien: en returträaska från fluidbäddpanna, en avfallsflygaska från fluidbäddpanna och fem avfallsflygaskor från rosterpannor.

  Askornas totalhalter av olika ämnen har mätts i syfte att undersöka vilka möjligt värdefulla substanser som finns. Cu, Ag, Al, Zn och Sb bedömdes som mest intressanta att återvinna. Metallhalterna i askorna är ofta låga utifrån återvinningsprocessaspekt, vilket gör att askorna ger mycket ballast i återvinningsaktörernas processer. Det finns andra sekundära råvaror, som t.ex. elektronik-skrot och slaggrus, som är mer intressanta för metall-återvinningsaktörer. För att kunna konkurrera med dessa strömmar måste askan upparbetas och/eller anrikas för att kunna passa i metallåtervinnings-processerna, vilket kan vara en framkomlig väg för några askor.

  Askorna lakades enligt SS-EN-127457-3 för att, tillsammans med totalhalterna, ge klarhet i vilka ämnen som förhindrar askorna att utgöra icke farliga avfall. Det är halterna av Cr och Pb, samt utlakningen av Cl-, Pb och SO42- som i de flesta fall utgör hinder för IFA-deponi av originalaskor.

  I syfte att undersöka möjligheten att laka ut metaller för återvinning lakades askorna med syra; dels olika koncentrationer av syra och dels med olika pH. Ingen av dessa metoder visade sig ge utlakning i sådan omfattning att det skulle vara en generellt framkomlig väg att utnyttja resurserna i flygaskorna från avfallsförbränning. I enskilda fall kan lakning för utvinning vara framgångsrikt.

  Som prioritet två låg att behandla askorna så att de uppfyller mottagningskriterierna för deponi för icke farligt avfall. Som ett första behandlingssteg tvättades askorna med vatten. Två tvätt-omgångar med vatten visade sig i vissa fall ge askor som uppfyller kriterierna. I andra fall skulle dispens för lakning av ett eller två ämnen per aska (Cl-, Cr, Pb, Sb och SO42-) behövas för att få tillstånd för deponering på IFA-deponi.

  Ett antal användningsområden för det salt som tvättas ut i vattentvättstegen har identifierats; bl.a. vägsalt, aluminiumåtervinning, PVC-tillverkning. Kravspecifikationer för dessa har jämförts med saltsammansättningen för saltet från askorna. PVC-tillverkning och aluminiumåtervinning är de två applikationer som bedöms vara mest intressanta att undersöka vidare.

  Flygaskor från avfallsförbränning måste undergå omfattande upparbetning för att utgöra attraktiva substrat för återvinning eller andra användningar.

 • 33.
  Staph, Dieter
  et al.
  Karlsruhe Institute of Technology (KIT).
  Ciceri, Giovanni
  RSE SpA.
  Johansson, Inge
  Trends and drivers in  alternative thermal conversion of waste2020Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  IEA bioenergy Task 36 “Material and energy valorisation of waste in a circular economy” prepared this report about trends in waste management for the example of municipal solid waste (MSW). Within the waste hierarchy, recycling is given preference over recovery, and waste-to-energy (WtE) conversion is given preference over landfilling. MSW is non-hazardous household and commercial waste, of which more than one third typically is biogenic in origin. Incineration represents the state-of-the-art WtE technology; alternative thermal treatment technologies such as gasification and pyrolysis have had far fewer applications to MSW due to economic factors and relatively low technology readiness. This is a situation that is currently changing. Specifically in the European Union (EU) technologies develop and new pathways are sought. Major trends in the EU are driven by legislation and implementation goals, some of which are country specific:

  • banning of landfilling in combination with limited social acceptance and, in some countries, legal restrictions for additional incineration capacity

  • increasing waste generated or imported in combination with limited incineration capacities have led to increased waste treatment cost (gate fees) and waste exports

  • recycling rates that are lower than EU and national Circular Economy objectives

  • global demand for sustainable routes for waste processing, particularly with regards to reducing greenhouse gas (GHG) emissions, and

  • heightened social awareness and concerns about environmental impacts including climate change and marine littering.

  Key opportunities driven by these trends are related to the adoption of non-incineration thermal technologies

  • for energy recovery as a response to decreasing public acceptance for direct waste incineration, and

  • as a pathway to chemical recycling of waste, which accelerates the transition to a Circular Economy. This involves co-processing of biomass and waste to improve the economies of scale associated with biomass conversion plants.

  The upcoming report discusses both trends impacting solid waste management systems within EU countries as well as selected alternative thermal treatment technologies. Aspects concerning technology readiness and affordability are highlighted in this report as well as the need to combine mechanical waste pretreatment and sorting with thermochemical treatment in order to increase recycling rates and to improve economics.

 • 34.
  Staph, Dieter
  et al.
  Karlsruhe Institute of Technology (KIT).
  Ciceri, Giovanni
  RSE SpA.
  Johansson, Inge
  Whitty, Kevin
  The University of Utah.
  Biomass pre-treatment for bioenergy: Case study 3 - Pretreatment of municipal solid waste (MSW) for gasification2019Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Gasification is a flexible technology for converting solid fuels into heat, power, chemicals or fuels. When applied to biomass-based materials, carbon-neutral energy production is possible. Biomass gasification is a well-established technology, but typical biomass feedstock materials tend to be relatively expensive and the process is generally not cost-competitive. Waste materials such as municipal solid waste (MSW) include high fractions of non-recyclable but combustible biomass/ organic components such as paper, cardboard, wood, textiles and plastics that make MSW an interesting opportunity fuel for gasification systems. In addition, a gate or tipping fee is usually paid to the receiving facility by the waste disposer and that fee can favourably alter the economics of an energy production plant. By its nature, MSW is very heterogeneous both physically and chemically, which creates operational challenges for energy conversion systems. In addition, the physical nature of waste complicates mechanical feeding into such systems. In order for MSW to be used in systems such as gasifiers, it should be pre-treated to remove non-combustible materials, homogenized to minimize operational variations, and ideally transformed to a physical nature compatible with mechanical feeding systems. This report, prepared through collaboration between IEA Bioenergy Task 33 (Gasification of Biomass and Waste) and Task 36 (Integrating Energy Recovery into Solid Waste Management Systems), examines technical and economic aspects of MSW pretreatment, focusing on two established technologies, mechanical pretreatment and mechanical-biological pretreatment. Case studies in Germany and Italy, considered representative of many countries within IEA Bioenergy, are presented. The evaluation highlights that mechanical and mechanical-biological pretreatment of MSW can allow waste to meet the physical and chemical specifications required of gasification facilities. The pretreatment processes are relatively straightforward and involve several stages of sorting, separating, size reduction, and in some cases, biological treatment. Capital costs for the pretreatment systems are moderate and generally worth the benefit of making a low-cost, readily available feedstock stream available. Overall economic analysis is favourable, but viability depends strongly on received gate/tipping fees associated with collecting the municipal waste.

1 - 34 of 34
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
v. 2.41.0