Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 65
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Bryne, Lars Elof
  et al.
  Lausmaa, Jukka
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut / Funktionella material (KMf).
  Ernstsson, Marie
  Englund, Finn
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  Wålinder, Magnus
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  Ageing of modified wood. Part 2: Determination of surface composition of acetylated, furfurylated, and thermally modified wood by XPS and ToF-SIMS2010In: Holzforschung, ISSN 0018-3830, E-ISSN 1437-434X, Vol. 64, no 3, p. 305–313-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The main objective of this work was to study the chemical composition of surfaces and ageing effects on acetylated pine (Pinus sylvestris), heat treated spruce (Picea abies), and furfurylated radiata pine (Pinus radiata) in comparison to unmodified wood. X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and time-of-flight secondary ion mass spectrometry (ToF-SIMS) were the instruments of choice. Observation with a low-vacuum scanning electron microscope (LV-SEM) complemented the study. The spectroscopic information was also linked to a parallel wettability study on matched wood samples by the Wilhelmy method. The results show that XPS and ToF-SIMS are two powerful tools that in combination give complementary information, both quantitative and qualitative, and are well suited for observation of the ageing process of different wood surfaces. The hydrophobization process as a result of migration of extractives during ageing was well quantified by the XPS measurements and the results correlated well with wetting results. Several specific hydrophobic substances could be identified by ToF-SIMS measurements.

 • 2. Bryne, Lars Elof
  et al.
  Lausmaa, Jukka
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut / Funktionella material (KMf).
  Ernstsson, Marie
  Englund, Finn
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Trä.
  Wålinder, Magnus
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Trä.
  Söderström, Ove
  UV-laser irradiated wood - Some aspects on micromorphology, wettability, surface composition and liquid permeability2008In: 4th meeting of the Nordic Baltic Network in Wood Material Science and Engineering (WSE), Latvian State Instiute of Wood Chemistry , 2008, , p. 75-82Conference paper (Other academic)
 • 3.
  Edlund, Marie-Louise
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  Englund, Finn
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  Jermer, Jöran
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  Nilsson, T
  Westin, Mats
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Trä.
  Ödéen, Kai
  Test methods – Performance based requirements2007In: Proceedings IRG Annual Meeting, 2007, , p. 16Conference paper (Other academic)
 • 4.
  Englund, Finn
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  Alternativ för djupverkande vattenavvisning hos trä2003Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vattenavvisning har utvärderats av några behandlingar som hittills varit oprövade på trä. Dels har några triglycerider med animaliskt ursprung använts, del några av de reaktiva kemikalier som tillsätts för hydrofobering vid papperstillverkning. Genom ett nytt samarbete med högskolan har det varit möjligt att pröva impregnering med superkritisk koldioxid som bärare. Metoden är mycket intressant och lovande och är på god väg mot fullskalig kommersialisering. Goda effekter, d v s låg vattenupptagning vid 72 timmars nedsänkning i vatten, har uppnåtts framför allt med ASA, som dock uppvisar obefintligt motstånd mot spridning av droppar på ytan. I det avseendet är en av de provade AKD-produkterna överlägsen, jämsides med linjoljebehandling. Det är uppenbart att det krävs ytterligare optimering av behandlingarn för att utnyttja deras potential och en förlängd utvärdering för att få information om långtidseffekterna.

 • 5.
  Englund, Finn
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP – Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.
  Durability by design of wooden cladding and decking – an overview of guidelines and information sources2010Report (Refereed)
 • 6.
  Englund, Finn
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP Trä.
  EcoBuild Newsletter 20122012Report (Refereed)
 • 7.
  Englund, Finn
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP Trä.
  EcoBuild Nyhetsbrev 20122012Report (Refereed)
 • 8.
  Englund, Finn
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Emissioner av flyktiga ämnen från trä och träprodukter - en översikt av internationell forskning1994Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Avgivningen av flyktiga organiska ämnen (VOC - Volatile Organic Compounds) från byggnadsmaterial, t ex formaldehyd från skivor, lösningsmedel från ytbehandling eller terpener från trä, har studerats med tanke på luftkvalitet och miljön inomhus. Här redovisas en genomgång av de senaste internationella forskningsresultaten med betoning på trä och träprodukter. Metoder att mäta och svårigheterna med mätningarna redovisas. Här diskuteras det oklara sambandet mellan hälsorisker och mängden avgivna ämnen och därmed om gränsvärden är meningsfulla. Arbetet ingår i området "Trä och Miljö".

 • 9.
  Englund, Finn
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  Emissions of volatile organic compounds (VOC) from wood1999Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I rapporten presenteras resultat från emissionsprovningar av sammanlagt 41 prover av furu, gran, bok, ek och björk, där provning har skett efter olika lång tids konditionering. Stora individuella skillnader mellan parallella prov visas för alla träslag. För furu och kärnved har splintved studerats separat. Kärna visar inte ett entydigt mönster av högre emission än splint. För gran har inflytandet av kvistförekomst och högtemperaturtorkning studerats, och en kraftig förhöjning av emissionerna kunde bara konstateras i ett fall av tre parvisa prover med/utan kvistar.

 • 10.
  Englund, Finn
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Fungicider för träskydd eller agrikulturell användning1991Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  För referensändamål presenteras 171 fungicider med känd fungicid (svampdödande) effekt. Det gäller huvudsakligen syntetiska fungicider som ingår i kommersiella preparat.

 • 11.
  Englund, Finn
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  How to win friends and influcence the market - Service Life Prediction and performance-based durability assessment of wood products in construction2006In: 2nd International Symposium on Tunnel Safety & Security., 2006, , p. 8Conference paper (Other academic)
 • 12.
  Englund, Finn
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  Inomhusluften påverkas av byggmaterialen2007In: Husbyggaren, no 1, p. 46-51Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 13.
  Englund, Finn
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  Performance-Based Classifications in Wood Durability and Protection: A proposal to CEN TC 38 for future progress2005Report (Refereed)
 • 14.
  Englund, Finn
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  Pinosylvin - möjligheter för utvinning och nyttiggörande2003Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Tillgången på furu i skogsindustrins biprodukter i form av flis, spån och grot har inventerats. Beräkningar har gjorts över deras innehåll av pinosylvin och andra stilbener samt den potentiella tillgängligheten av dessa föreningar. Möjligheterna att utvinna stilbener ur furukärnved och återföra dessa till furusplintved för ökad beständighet bedöms vara goda och påverkar inte värdet i det extraherade materialet för vidare använding som t ex bränsle. Realismen i ett praktiskt genomförande i större skala styrs dock till stor del av en ekonomisk kalkyl, som inte varit möjlig att genomföra här. Sannolikt är det optimalt att utvinna en bredare fraktion av extraktivämnen som kan ge flera samtidiga effekter, både utökat motstånd mot vattenabsorption och ökat motstånd mot rötsvampars angrepp. De regler som gäller för registrerade träskyddsmedel bedöms inte vara något allvarligt hinder.

 • 15.
  Englund, Finn
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP – Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.
  Standardization related to Service Life Planning2010Report (Refereed)
 • 16.
  Englund, Finn
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Värdering av hälsoeffekter av flyktiga ämnen från trä och träprodukter - gränsdragning och inventering. Dokumentation från ett seminarium på Trätek den 9 maj 19951995Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det är angeläget att skapa en bättre grundval av fakta för att kunna dokumentera och deklarera byggprodukters miljöpåverkan. En viktig motivering för miljödokumentationen är att ge redskap för förbättringar av de boendes hälsotillstånd. Inomhusluftens kvalitet kan påverkas av bland annat byggprodukters emissioner av flyktiga ämnen, men för att värdera sådana faktorers inflytande kräva objektiva mätmetoder och värderingsmodeller, grundade på medicinsk vetenskap. Här refereras ett seminarium som hölls på Trätek med avsikten att belysa dessa frågor med särskild tonvikt på träprodukter och ge en startpunkt för vidare arbete.

 • 17.
  Englund, Finn
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  Bryne, Lars Elof
  Ernstsson, Marie
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Kemi Material och Ytor.
  Lausmaa, Jukka
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut / Funktionella material (KMf).
  Wålinder, Magnus
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  Some aspects on the determination of surface chemical composition and wettability of modified wood2009In: Wood Material Science & Engineering, ISSN 1748-0272, E-ISSN 1748-0280, Vol. 4, no 1-2, p. 80-85Article in journal (Refereed)
 • 18.
  Englund, Finn
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  Bryne, Lars Elof
  Ernstsson, Marie
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Kemi Material och Ytor.
  Lausmaa, Jukka
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut / Funktionella material (KMf).
  Wålinder, Magnus
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  Some aspects on the determination of surface chemical composition and wettability of modified wood2009In: Proceedings of The Fourth European Conference on Wood Modification., SP Technical Research Institute of Sweden , 2009, , p. 553-560Conference paper (Other academic)
 • 19.
  Englund, Finn
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  Bryne, Lars Elof
  Ernstsson, Marie
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Kemi Material och Ytor.
  Lausmaa, Jukka
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut / Funktionella material (KMf).
  Wålinder, Magnus
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Trä.
  Spectroscopic studies of surface chemical composition and wettability of modified wood2009In: Wood Material Science & Engineering, ISSN 1748-0272, E-ISSN 1748-0280, Vol. 4, no 1-2, p. 80–85-Article in journal (Refereed)
 • 20.
  Englund, Finn
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  Fjaestad, Monika
  Ferm, Martin
  Neutral materials in museum environments: Corrosivity of the air and the influence of building and furnishing materials in museums2011In: Indoor Air 2011 Proceedings, Int'l Conference of Indoor Air Quality and Climate , 2011Conference paper (Refereed)
 • 21.
  Englund, Finn
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Bioeconomy, Biorefinery and Energy.
  Wedin, Helena
  RISE - Research Institutes of Sweden, Bioeconomy, Biorefinery and Energy.
  Ribul, Miriam
  London Doctoral Design Centre (LDoC), UK.
  de la Motte, Hanna
  RISE - Research Institutes of Sweden, Bioeconomy, Biorefinery and Energy.
  Östlund, Åsa
  RISE - Research Institutes of Sweden, Bioeconomy, Biorefinery and Energy.
  Textile tagging to enable automated sorting and beyond: a report to facilitate an active dialogue within the circular textile industry2018Report (Other academic)
 • 22.
  Englund, Finn
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  Wålinder, Magnus
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  EcoBuild Newsletter No 1, 20072007Report (Refereed)
 • 23.
  Englund, Finn
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  Wålinder, Magnus
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  EcoBuild Newsletter no 1, 20082008Report (Refereed)
 • 24.
  Englund, Finn
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  Wålinder, Magnus
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  EcoBuild Newsletter No 1, 20092009Report (Refereed)
 • 25.
  Englund, Finn
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  Wålinder, Magnus
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP Trä.
  EcoBuild Newsletter No 1, 20102010Report (Refereed)
 • 26.
  Englund, Finn
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  Wålinder, Magnus
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  EcoBuild Newsletter No 1, 20112011Report (Refereed)
 • 27.
  Englund, Finn
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  Wålinder, Magnus
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  EcoBuild Newsletter No 2, 20072007Report (Refereed)
 • 28.
  Englund, Finn
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  Wålinder, Magnus
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  EcoBuild Newsletter no 2, 20082008Report (Refereed)
 • 29.
  Englund, Finn
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  Wålinder, Magnus
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  EcoBuild Newsletter No 2, 20092009Report (Refereed)
 • 30.
  Englund, Finn
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  Wålinder, Magnus
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  EcoBuild Newsletter No 2, 20102010Report (Refereed)
 • 31.
  Englund, Finn
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  Wålinder, Magnus
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  EcoBuild Newsletter No 2, 20112011Report (Refereed)
 • 32.
  Englund, Finn
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  Wålinder, Magnus
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  EcoBuild Newsletter no 3, 20082008Report (Refereed)
 • 33.
  Englund, Finn
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  Wålinder, Magnus
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  EcoBuild Newsletter No 3, 20092009Report (Refereed)
 • 34.
  Englund, Finn
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  Wålinder, Magnus
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  EcoBuild Nyhetsbrev nr 1, 20072007Report (Refereed)
 • 35.
  Englund, Finn
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  Wålinder, Magnus
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  EcoBuild Nyhetsbrev nr 1, 20082008Report (Refereed)
 • 36.
  Englund, Finn
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  Wålinder, Magnus
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  EcoBuild Nyhetsbrev nr 1, 20092009Report (Refereed)
 • 37.
  Englund, Finn
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  Wålinder, Magnus
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  EcoBuild Nyhetsbrev nr 1, 20102010Report (Refereed)
 • 38.
  Englund, Finn
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  Wålinder, Magnus
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  EcoBuild Nyhetsbrev nr 1, 20112011Report (Refereed)
 • 39.
  Englund, Finn
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  Wålinder, Magnus
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  EcoBuild Nyhetsbrev nr 2, 20072007Report (Refereed)
 • 40.
  Englund, Finn
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  Wålinder, Magnus
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  EcoBuild Nyhetsbrev nr 2, 20082008Report (Refereed)
 • 41.
  Englund, Finn
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  Wålinder, Magnus
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  EcoBuild Nyhetsbrev nr 2, 20092009Report (Refereed)
 • 42.
  Englund, Finn
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  Wålinder, Magnus
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  EcoBuild Nyhetsbrev nr 2, 20102010Report (Refereed)
 • 43.
  Englund, Finn
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  Wålinder, Magnus
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  EcoBuild Nyhetsbrev nr 2, 20112011Report (Refereed)
 • 44.
  Englund, Finn
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  Wålinder, Magnus
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  EcoBuild Nyhetsbrev nr 3, 20082008Report (Refereed)
 • 45.
  Englund, Finn
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  Wålinder, Magnus
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  EcoBuild Nyhetsbrev nr 3, 20092009Report (Refereed)
 • 46. Fechter, J-O.
  et al.
  Englund, Finn
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  Emission of glycol ethers from medium-density fibreboard surfaces coated by a waterborne lacquer under different drying conditions2008In: Wood Material Science & Engineering, ISSN 1748-0272, E-ISSN 1748-0280, Vol. 3, no 1-2, p. 21-28Article in journal (Refereed)
 • 47. Fechter, J-O.
  et al.
  Englund, Finn
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  Lundin, A
  Association between temperature, relative humidity and concentration of volatile organic compounds from wooden furniture in a model room2006In: Wood Material Science & Engineering, ISSN 1748-0272, E-ISSN 1748-0280, Vol. 1, no 2, p. 69-75Article in journal (Refereed)
 • 48. Fjaestad, Monika
  et al.
  Englund, Finn
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP – Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.
  Ferm, Martin
  Karlsson, Anders
  Mattson, Einar
  Bevarande inomhusmiljö?: Neutrala material i museimiljö2010Report (Refereed)
 • 49.
  Hägerhed Engman, Linda
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut / Byggnadsfysik och innemiljö (ETi ).
  Ylmen, Peter
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut / Byggnadsfysik och innemiljö (ETi ).
  Englund, Finn
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  OPEN HOUSE - öppet europeiskt miljöklassningssystem för byggnader2012In: Bygg och teknik, Vol. 104, no 2, p. 72-74Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 50. Inoue, Masafumi
  et al.
  Morooka, Toshiro
  Norimoto, Misato
  Englund, Finn
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek.
  Mechanism of partial fixation of compressed wood based on a matrix non-softening method2008In: Wood Material Science & Engineering, ISSN 1748-0272, E-ISSN 1748-0280, Vol. 3, no 3-4, p. 126-130Article in journal (Refereed)
12 1 - 50 of 65
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
v. 2.35.8