Change search
Refine search result
1 - 16 of 16
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Antonsson, Ulf
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Kemi Material och Ytor, Polymer och fiber.
  History, presentation and statistics of SP-method 1737 and SP-method 17382000Report (Refereed)
 • 2.
  Antonsson, Ulf
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Building Technology.
  Lufttäta klimatskal under verkligaförhållanden2017Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  Beständigheten hos klimatskalets lufttäthetsystem är helt avgörande för om näranollenergihus, passivhus och plushus kommer att fungera som det var tänkt över tid. Eftersom produkterna som säkerställer lufttätheten oftast befinner sig inuti konstruktionen kan det därför innebära stora ingrepp i byggnader om de behöver bytas ut i förtid. Att i laboratorium i förväg kunna utvärdera beständigheten hos det lufttätande systemet är viktigt och för detta behövs en provningsmetod.

  Det överordnade syftet med hela projektet är att utveckla en metod där hela system för lufttäthet kan undersökas. Detta så att god lufttäthet och låg energianvändning kan erhållas under lång tid hos framtidens lufttäthetssystem. Denna etapp av projektet har innehållit utveckling och provkörning av en ny provningsmetod. Provningsmetodiken har dokumenterats i SP-metod 5264, utgåva 2, bilaga 2 till denna rapport. Provningsmetoden har fungerat ypperligt vid pilotprovningarna. Man ser en förändring av lufttätheten vid mätningar före respektive efter värmebehandlingen. Provningsmetoden är mycket noggrann och känslig på så sätt att förändring i lufttätheten kan registreras.

  Provningsmetoden är ett mycket bra verktyg för producenter av lufttäthetssystem vid produktutveckling. Metoden är också lämplig för användning vid utvärdering av lufttäthetssystem för olika godkännandesystem och certifiering. Samtliga provade lufttäthetssystem var mycket lufttäta före värmebehandlingen. Alla systemen visar på resultat under 0,1 l/(s∙m²). Efter värmebehandlingen visar alla undersökta lufttäthetssystem dock en ökande luftgenomsläpplighet, i varierande grad.

  I projektet har även montage av lufttäthetssystem gjorts i miljöer som valts för att efterlikna realistiska byggarbetsplatsförhållanden. Alla de undersökta lufttäthetssystemen visar på förändringar i lufttätheten då montaget har skett i kall och fuktig miljö och vid montage i dammig miljö. Variationen mellan de olika systemen har dock varit ganska stor.

  Det är vår uppfattning om alla lufttäthetsystem i framtiden undersöks med hjälp av denna provningsmetod så kommer man att få en stark förbättring av lufttätheten och därmed lägre energianvändning.

  .

 • 3.
  Antonsson, Ulf
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Kemi Material och Ytor, Polymer och fiber.
  Provning av vattentäthet hos anslutning mellan golvbrunn och tätskikt i keramiska golvbeläggningar1998Report (Refereed)
 • 4.
  Antonsson, Ulf
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Kemi Material och Ytor.
  Rörelser hos fogar på flygplatser1995Report (Refereed)
 • 5.
  Antonsson, Ulf
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Building Technology.
  Utveckling av metodik för verifiering av beständighet hos system för lufttäthet, etapp 12015Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  Development of methodology for verification of the durability of systems for airtightness, stage 1 This is a project that is intended to treated durability of airtightness systems for buildings with typically related details, such as foil, tape, prefabricated lead-through, etc. This stage of the project has included the development, design and construction of prototype equipment. This is so that dimensioning, heating method, the level of dynamic loading, etc. could be selected and tested. Some shorter pilot tests of dimensions stability have been performed and testing methodology has been documented.

 • 6.
  Antonsson, Ulf
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi.
  Utveckling av metodik för verifiering av beständighet hos system för lufttäthet, etapp 1 - utökning2016Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Development of methodology for verification of the durability of systems for airtightness, stage 1 - extension

  This is a project that is intended to treat durability of airtightness systems for buildings with typically related details, such as foil, tape, prefabricated penetrations, etc.

  This stage of the project has included the development, design and construction of prototype equipment. This is so that dimensioning, heating method, the level of dynamic loading, etc. could be selected and tested. Some shorter pilot tests of dimensions stability have been performed and testing methodology has been documented.

  The test method has worked excellent in pilot tests. You see a change in air permeability in the measurement before and after the heat treatment. The test method is very accurate and sensitive so that the change in airtightness can be recorded.

  The test method should be a very good tool for producers of airtightness systems for product development. The method is also suitable for use in the evaluation of airtightness systems for different methods of approval and certification.

  All tested airtightness systems were very airtight before heat treatment. All systems show the results for 0.1 l/(s∙m2). However, after the heat treatment all the tested airtightness systems displayed an increase in air permeability in varying degrees.

  In the extended project, installation of airtightness systems was made in environments that have chosen to mimic realistic constructions on site conditions. All the investigated airtightness systems show changes in air density when the assembly had taken place in cold and humid environments and when installed in a dusty environment. The variation between the different systems, however, is quite large.

 • 7.
  Antonsson, Ulf
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Kemi Material och Ytor, Polymer och fiber.
  Jakobowicz, I
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Kemi Material och Ytor, Polymer och fiber.
  Rapport från besiktningar utförda under februari till april 1997 av fogningar på vägar och flygfält1997Report (Refereed)
 • 8.
  Antonsson, Ulf
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Kemi Material och Ytor.
  Jakubowicz, Ignacy
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Kemi Material och Ytor.
  Rapport från besiktningar utförda under januari - maj 1996 av fogningar på vägar och flygfält1996Report (Refereed)
 • 9.
  Antonsson, Ulf
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Kemi Material och Ytor.
  Jakubowicz, Ignacy
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Kemi Material och Ytor.
  Rapport från besiktningar utförda under våren 1995 av fogningar på vägar och flygfält1995Report (Refereed)
 • 10.
  Antonsson, Ulf
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Building Technology.
  Jansson, Anders
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut / Byggnadsfysik och innemiljö (ETi ).
  Utmaningar och möjligheter vid renovering av våtrum2015Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna rapport har varit att redogöra för vad som krävs när man skall bygga eller renovera våtrum på ett fuktsäkert sätt. Eftersom det finns många olika typer av konstruktioner, material, förutsättningar och tätskikt är det svårt men framför allt tidsödande att göra rapporten heltäckande. Vi har dock försökt att med dagens kunskap ta fram ett dokument där helheten är överskådlig men som även ger information om de viktigaste detaljkunskaperna från vår fältverksamhet och tidigare utförda forskningsprojekt.

 • 11.
  Antonsson, Ulf
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Building Technology.
  Nordling, Bengt
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Demker, Ingvar
  RISE - Research Institutes of Sweden, Bioscience and Materials, Chemistry and Materials.
  Sjöqvist, Mia
  RISE - Research Institutes of Sweden, Bioscience and Materials, Chemistry and Materials.
  Funktionsprovning av tätskiktsystem förvåtutrymmen 20192019Report (Refereed)
  Abstract [en]

  Functional testing of waterproofing systems for use behind ceramic tiling based on flexible sheets 2019

  Functional testing

  The result is worse than before.

  Six (32%) of the nineteen tested waterproofing systems passed the function test without leakage. Thirteen (68%) tests resulted in leakage.

  This result is worse than that obtained in the previous project in 2016, (1) when eight (40%) of twenty tested waterproofing systems passed the functional test without leakage. There has therefore been some deterioration in the as constructed systems.

  The result, however, is better than in the project performed in 2014 (2) when only three (15%) of twenty tested waterproofing systems passed without leakage.

  In this project, several leakages are localised around the penetrations of large and small drainpipes. This is an increase compared to previous studies. We have seen on several occasions that pipe collars have had poor quality. This has been noticed by that the polymer material used for sealing around the tube has lost its water tightness ability during the test. It is most probable that the material has a residual deformation (from setting) that causes the material to lose its ability to seal around the tube. We have also noted that the pipe collars have delaminated i.e. the layers in the collars have been divided into their individual constituents during the test.

  Leakages have also been caused by connections to gullies, inside corners, outside corners and in joints of foils.

  Fortunately, none of the investigative systems showed leakage that was so extensive that one could describe it as total damage.

  Water vapour resistance and mass per unit area

  Thirteen tested waterproofing on flexible sheet systems show a result between 2,5 and 4,5 million s/m, which is a high or very-high water vapour resistance. Six flexible sheet systems have a result below 2,5 million s/m.

  In the determination of water vapour resistance and mass per unit area, we can clearly see that some manufacturers have made changes in or replaced their flexible sheet with a new one, compared with the previous investigation (1).

  We further note that 10 out of 14 flexible sheets have a lower water vapor resistance than in the previous investigation (1). It is also notable that the PVC sealing layer has a low water vapor resistance.

  Indication of long-term properties

  In order to obtain an indication of the amount added antioxidants that improves the long-term properties of the materials, the DSC analysis of flexible sheets have been performed. In the same way as in the previous project, 2016, (1) it seems that the flexible sheets to be more stabilized for long-term use compared to the previous study in 2014, (2). However, for all analysed materials, to make a reliable service life prediction of the material, an accelerated ageing at moderate temperature is recommended.

 • 12.
  Antonsson, Ulf
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Hållbar Samhällsbyggnad.
  Samuelson, Ingemar
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
  Nordling, Bengt
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
  Jansson, Anna
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
  Demker, Ingvar
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
  Funktionsprovning av tätskiktsystem för våtutrymmen 20162016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta är andra gången ett forskningsprojekt av denna typ genomförs och syftet och målet är att kunna visa på tätskiktssystem som har god prognos att uppfylla kravet på vattentäthet och därmed vara vattenskadesäkrande. Ett annat syfte har varit att se om tillverkarna har tagit till sig av resultaten från den tidigare utförda undersökningen som rapporterades 2014 i SP Rapport 2014:45.

 • 13.
  Gustavsson, Börje
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Building Technology.
  Williams Portal, Natalie
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Safety.
  Antonsson, Ulf
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Building Technology.
  Skydd av befintliga byggnadsfasader – en förstudie2019Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Protection of existing building façades – preliminary study

  General concepts related to explosive loading and associated effects on buildings have been discussed. Requirements pertaining to the explosive and vehicle impact resistance of various building components were also elaborated along with the mention of relevant safety measures. Assessing the explosive resistance of existing buildings, with a focus on facades, was discussed in combination with design requirements and potential strength-ening approaches. Relevant literature covering the developments of this field was re-ferred to throughout the report.

  It was suggested that a future quality assurance method be devised with the title of "By-ggaS – Method for quality assurance of safe buildings". ByggaS is a method of working with safety issues related to the entire construction process. This encompasses quality assurance requirements (phased), planning and production. With the help of quality management routines and checklists, this method ensures that quality is met in each process through continuous documenting, communicating, checking and verifying the work. Overall, ByggaS allows for an increased quality and safety of the building to be delivered. It facilitates the work of individual construction projects and provides a more efficient process by offering the project participants a complete working method with associated tools/templates.

   

 • 14.
  Jakubowicz, Ignacy
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Kemi Material och Ytor, Polymer och fiber.
  Antonsson, Ulf
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Kemi Material och Ytor, Polymer och fiber.
  Inverkan av färsk betong på beständigheten hos tätskikt för användning keramiska våtrumskonstruktioner (svensk del av Nordtestprojekt 1437- 99)2001Report (Refereed)
 • 15. Månsson, Hans
  et al.
  Henrik, Radomski
  Olenfalk, Pia
  Trägårdh, Jan
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, CBI Swedish Cement and Concrete Research Institute.
  Edwards, Ylva
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, CBI Swedish Cement and Concrete Research Institute.
  Lundgren, Dennis
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, CBI Swedish Cement and Concrete Research Institute.
  Mansfeldt, Nikolaj
  Kinnmark, Mikael
  Nilsson, Alexander
  Norderup Michelson, Elisabeth
  Jutewik, Mikael
  Hellqvist, Peter
  Bylin, Anders
  Ullsten, Åsa
  Wallin, Magnus
  Samuelsson, Hans
  Svenningsson, Catharina
  Gustavsson, Per
  Olofsson, Mikael
  Antonsson, Ulf
  Skärin, Jörgen
  Lejonmark, Sebastian
  Grönatakhandboken: Betong, isolering och tätskikt2017Report (Other academic)
 • 16.
  Samuelson, Ingemar
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Energi och Bioekonomi.
  Antonsson, Ulf
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Kemi Material och Ytor, Polymer och fiber.
  Funktionsprovning av tätskiktsystem av folietyp för våtutrymmen2014Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  The purpose and objective of the project is to demonstrate the waterproofing system that has a good prognosis for the requirement of water resistance and to be preventing water damages on the building. Another aim is to encourage manufacturers of waterproofing systems to change their systems so that they are easy to work, and less prone to human error during installation so that the result is waterproof wet areas.

1 - 16 of 16
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
v. 2.35.9