Change search
Refine search result
1 - 6 of 6
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Janhäll, Sara
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Resources.
  Eriksson, Kerstin
  RISE Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Fire and Safety.
  Nordlöf, Beatrice
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Infrastructure and concrete technology.
  Multifunktionella klimatanpassningsåtgärder -Ansvar, arbetssätt och utmaningar2023Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Multifunctional climate adaptation measures – Responsibilities, cooperation and challenges Climate adaptation measures within already built-up urban environments is complex, due to several factors. A large number of actors are required for success, but both the responsibility of each actor and the distribution of responsibility between these actors are unclear. Success depends to a large extent on the ability to cooperate between the various actors operating in an area. This project uses interviews, co-production and literature studies to describe the challenges, identify blockages and support the collaboration between the various parties. The project identified uncertainties regarding the laws required to manage climate adaptation measures in built-up urban environments that we needed to address. This resulted in an expansion of the project with a focus on the law around climate risks regarding socially important activities which is presented in Climate adaptation of socially important activities – legal challenges, RISE report 2024:14, ISBN 978-91- 89896-59-8 written by Jenny Lundahl (2024). A newly created collaboration model is presented here focusing on the startup phase. It is supplemented with tips on methods and tools that can facilitate the work, and a description of different ways to sort how to single out responsibilities and where the cost for the measures taken will be localized.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Matschke Ekholm, Hanna
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Infrastructure and concrete technology.
  Nordlöf, Beatrice
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Infrastructure and concrete technology.
  Råberg, Tora
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioeconomy and Health, Agriculture and Food.
  Snellström, Johanna
  RISE Research Institutes of Sweden, Materials and Production, Product Realisation Methodology.
  Lidén, Peter
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Building and Real Estate.
  Robusthetshöjande åtgärder i ett förändrat klimat – inspirerande exempel från befintlig miljö2023Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Klimatet förändras och vi ser effekterna av det redan idag med allt fler extrema väderhändelser. Klimatanpassning handlar om att planera och arbeta för att förebygga negativa effekter av klimatförändringar och extrema väderhändelser som redan är här idag och som kommer i framtiden. Att arbeta med klimatanpassning och att höja robustheten på en byggnad, en fastighet eller ett område kan innebära många olika saker. Det delade ansvaret kan försvåra genomförandet men det finns också förutsättningar för att arbeta effektivt. Med ett helhetstänk, flexibla lösningar och förståelse för robusthet kan vi komma väldigt långt. I denna exempelsamling lyfter vi fram ett antal olika åtgärder som kan bidra till att förebygga att skador uppstår eller som ökar motståndskraften mot klimatförändringar och extrema väderhändelser. Urvalet av exempel har gjorts utifrån relevant forskning och erfarenheter. De åtgärder som lyfts fram har genomförts i befintlig miljö. Exempelsamlingen syftar till att motivera och inspirera till att genomföra fler robusthetshöjande åtgärder i vårt samhälle och det är upp till var och en att bedöma lämplighet för respektive plats och åtgärd. Det finns även många fler åtgärder som är möjliga att genomföra. Därför har vi i slutet av den här rapporten ett avsnitt där vi hänvisar till andra inspirerande exempelsamlingar och åtgärdsbeskrivningar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Nordlöf, Beatrice
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Infrastructure and concrete technology.
  Klimatanpassning av befintligt fastighetsbestånd– Vägledning riktad till bostadsbolag2024Other (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna skrift riktar sig till bostadsbolag som vill påbörja arbetet med klimatanpassning av sitt befintliga bestånd. Många bostadsbolag äger och förvaltar stora fastighetsbestånd, därför är det av stor vikt för bolagen att förstå vilka fastigheter som är mest utsatta för olika typer av klimatrisker. När befintliga fastigheter ska anpassas finns ofta utmaningar kopplat till rådighet, ansvar, och lagstiftning, som påverkar vilka åtgärder som är möjliga och lämpliga att vidta. Denna skrift beskriver en möjlig arbetsgång för ett bostadsbolag som är i startgroparna av sitt klimatanpassningsarbete och ger konkreta tips på underlag som behövs och analyser som kan genomföras. Vägledningen har tagits fram som en del av det Vinnovafinansierade forskningsprojektet SODA och baseras på erfarenheter från en fallstudie Uppsalahem.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Nordlöf, Beatrice
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Infrastructure and concrete technology.
  Matschke Ekholm, Hanna
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Infrastructure and concrete technology.
  Sörelius, Helene
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Infrastructure and concrete technology.
  Stenvall, Brita
  RISE Research Institutes of Sweden.
  Farquharson, Lukas
  RISE Research Institutes of Sweden.
  Utmaningar och framgångsfaktorer för dagvattenhantering på kvartersmark - Erfarenhetsåterföring från kommuner och kommunala bostadsbolag2023Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det finns ett flertal utmaningar kopplat till att hantera dagvatten i den urbana miljön. Dagvatten från urbana områden är en källa till föroreningar och för att förbättra vattenkvaliteten i recipienten krävs att dagvatten från förorenade ytor renas. Vidare väntas klimatförändringarna leda till ökade nederbördsmängder, kraftigare och mer frekvent förekommande skyfall, men även mer intensiva och mer frekvent förekommande värmeböljor. Detta ställer ökade krav på att den urbana miljön ska vara motståndskraftig och kunna hantera extrema väderhändelser. Cirka 70 % av våra städer består av kvartersmark, kvartersmarken har därmed stor potential att bidra med ytor för lokala dagvattenanläggningar som kan fördröja och rena dagvatten. Många kommuner arbetar aktivt med dagvattenfrågor både på strategisk nivå och i enskilda projekt men att hantera dagvattenfrågan i samhällsbyggnadsprocessen är utmanande. I synnerhet på kvartersmark där lagstiftningen inte medger tydlig kravställning. Syftet med denna rapport är att samla erfarenheter från kommuner och kommunala bostadsbolag som arbetat aktivt med dagvattenfrågor, för att identifiera framgångsfaktorer för hantering av dagvatten. Framgångsfaktorer har identifierats för det generella arbetet med dagvatten, men också med särskilt fokus på dagvattenhantering på kvartersmark. Inom ramen för projektet har intervjuer genomförts med de kommunala bostadsbolagen Uppsalahem och Stockholmshem, samt med Uppsala kommun, Stockholm stad, och Stockholm Vatten och Avfall. Två områden i Uppsala har också studerats i närmare detalj för att samla erfarenheter. Framgångsfaktorer har sammanställts utifrån samhällbyggnadsprocessens olika skeden, från idéstadie till förvaltning av färdiga lösningar. De största utmaningarna som identifierats är lagstiftningen som begränsar möjligheten till kravställning, samordningen mellan aktörer och skeden, och kunskapen om dagvattenfrågor. Exempel på framgångsfaktorer i tidiga skeden är att ha ett helhetsperspektiv och att eftersträva en tydlig kravställning där möjligt. Det är viktigt att dagvattenfrågan utreds ur ett helhetsperspektiv för att säkerställa att detaljplanen skapar de förutsättningar som krävs för rätt hantering av dagvattnet. Uppsala och Stockholms kommun har båda tagit fram riktlinjer som de tillämpar i detaljplaneringen kring hur stora mängder dagvatten som ska fördröjas på kvartersmark. Man använder sig även av kravställning i markanvisningsavtal och i bygglovsprocessen. Exempel på framgångsfaktorer i senare skeden är att integrera flera perspektiv och eftersträva robusta multifunktionella åtgärder, samt att ha ett nära samarbete mellan projekteringsskede och förvaltning. Genom att samordna teknikområden kan bra helhetslösningar skapas. Förvaltningens perspektiv bör inkluderas vid utformning av åtgärderna för att säkerställa att det som byggs fungerar även på lång sikt. I förvaltningsskedet uppstår utmaningar med resurssättning och drift, utmaningar som bland annat kan underlättas av en tydlig överlämning och skötselinstruktioner.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Sörelius, Helene (Contributor)
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Infrastructure and concrete technology.
  Nordlöf, Beatrice (Contributor)
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Infrastructure and concrete technology.
  Hållbarhetsanalys av dagvattenhantering i Sydöstra Stadsdelarna – multikriterieanalys som dialogverktyg och metod för val av hållbara dagvattenåtgärder2023Other (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Pettersson Skog, Anna (Contributor)
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Infrastructure and concrete technology.
  Farquharson, Lukas (Contributor)
  RISE Research Institutes of Sweden.
  Nordlöf, Beatrice (Contributor)
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Infrastructure and concrete technology.
  Stenvall, Brita (Contributor)
  RISE Research Institutes of Sweden.
  Multifunktionella Urbana Dagvattenåtgärder, MUD:s – En kortfattad beskrivning av konceptet med MUD:s på kvartersmark.2023Other (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
1 - 6 of 6
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf