Change search
Refine search result
1 - 4 of 4
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Kovacs, Peter
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Hemlin, Olleper
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Persson, Jon
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Ollas, Patrik
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Larsson, David
  Femenias, Paula
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Thuvander, Liane
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Fahlen, Elsa
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Solceller som solavskärmning: Forskning, utveckling och demonstration2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report presents the implementation, results, discussion and conclusions of the project "Solar Shading in an Overall Perspective - From Energy Efficiency to Energy Production and from Product to Architecture". From 2015 to 2018, companies from the solar shading and solar PV industries, together with architects, researchers, contractors and property managers, have explored the area in order to increase interest, knowledge and acceptance for solar shading in various important target groups. A strong focus has been on the combination of solar cells and solar shadings in a product named electricity generating solar shading. Among the results is a literature summary and an experience feedback from eight installations, as well as a database of examples from about 70 solar-shading installations, most of which are built up of solar cells. A development effort in collaboration between solar shading- and solar PV companies has resulted in several new products that were evaluated in the project and now being demonstrated at RISE's office in Borås.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Ollas, Patrik
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Markusson, Caroline
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Persson, Jon
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Alfadel, Usama
  Soliga Energi, Sweden.
  Impact of Battery Sizing on Self-Consumption, Self-Sufficiency and PeakPower Demand for a Low Energy Single-Family House With PVProduction in Sweden2018In: 7th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion (WCPEC-7), June 10-15, 2018, 2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper simulates the impact of battery sizingfor an actual nearly-zero energy (NZEB) single-family housewith solar PV located in Bor°as, Sweden. Simulations are done,using measurement data as an input, for three different batterydispatch algorithms with two different purposes; (i) peak powershaving and (ii) maximising system self-consumption (SC) andself-sufficiency (SS) of the solar PV. The results show that theoptimal battery storage size for this single-family house, givenits measured electrical loads and existing solar PV system isaround 7.2 kWh. System self-consumption and self-sufficiencyfrom generated solar PV increased with 24.3 percentage pointscompared to a reference case without battery. Furthermore,results show that increasing the battery size beyond 7.2 kWhonly results in minor performance gains.

 • 3.
  Ollas, Patrik
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Persson, Jon
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Markusson, Caroline
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Alfadel, Usama
  Soliga Energi, Sweden.
  Impact of Battery Sizing on Self-Consumption, Self-Sufficiency and Peak Power Demand for a Low Energy Single-Family House with PV Production in Sweden2018In: 2018 IEEE 7th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion, WCPEC 2018 - A Joint Conference of 45th IEEE PVSC, 28th PVSEC and 34th EU PVSEC, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. , 2018, p. 618-623Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper simulates the impact of battery sizing for an actual nearly-zero energy (NZEB) single-family house with solar PV located in Boras, Sweden. Simulations are done,° using measurement data as an input, for three different battery dispatch algorithms with two different purposes; (i) peak power shaving and (ii) maximising system self-consumption (SC) and self-sufficiency (SS) of the solar PV. The results show that the optimal battery storage size for this single-family house, given its measured electrical loads and existing solar PV system is around 7.2 kWh. System self-consumption and self-sufficiency from generated solar PV increased with 24.3 percentage points compared to a reference case without battery. Furthermore, results show that increasing the battery size beyond 7.2 kWh only results in minor performance gains.

 • 4.
  Persson, Jon
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Resources.
  Förstudierapport: Solel och elnät i Viared industriområde2022Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta förstudiearbete genomfördes under 2021 av RISE i samarbete med Borås Elnät AB, AFRY och Borås Energi och Miljö, med finansiering från Västra Götalandsregionen. Västra Götaland är det län som efter Stockholm importerar mest el i Sverige, 13 TWh. Industri- och transportsektorn är de största energianvändarna som tillsammans står för över 65% av länets totala elanvändning. Att bygga solel på befintliga industribyggnader innebär att man ökar värdeproduktionen på redan exploaterad mark, med goda förutsättningar att nyttja lokalproducerad solel i den dagliga verksamheten. Viared är det största industri- och logistikområde i länet med sina ca. 850 000 m2 takyta och med en elanvändning på ca. 52 GWh/år. 15 av de 140 elabonnenterna i området står för ca. 50% av både elanvändning och tillgängliga takytor. I snitt är elanvändningen 53 kWh/m2/år, vilket innebär att området skulle kunna nå netto-noll i elanvändning över året om 50% av takytorna används för solelinstallationer. Gränser för installerad effekt för solelsystem i gällande regelverk (500 kWp och 1500 kW) påverkar ekonomin för stora solelanläggningar negativt, vilket rör flera av de större taken i Viared och begränsar den totala potentialen. 40% av Viareds byggnader är uppförda efter 2015 och erbjuder relativt nya takytor på vilka solelsystem kan placeras och takets bärighet tillåter den extra lasten på taket. Delade incitament mellan fastighetsägare, fastighetsförvaltare och hyresgäster med korta kontraktslängder (ofta <10 år) och osäkerhet kring framtida användning av lokalerna är i flera fall ett hinder för investering i solelsystem där återbetalningstiden bedöms till 10-15 år. En förenklad modellering av elnätet på Viareds industriområde pekar på att befintligt elnät bör kunna hantera relativt mycket solelproduktion, även om ett netto-noll scenario för solelproduktion skulle utmana spänningsstabiliteten med eleffektstoppar på elnätet nästan fyra gånger större i nuläget. Solelanläggningar dimensioneras och byggs idag utifrån enskilda aktörers förutsättningar. Företagens eller företagskoncernernas egna hållbarhetsambitioner är drivande för utbyggnaden av solelsystem och närliggande investeringar för ökad hållbarhet. För att kunna nytta områdets fulla potential för utbyggnad av solel på befintliga takytor skulle det behövas en aktör som tydligare kan driva frågan från ett områdesperspektiv för att skapa ekonomiska mervärde på lokal och regional nivå för att använda en större del av takytorna och överbrygga delade incitament bland de många aktörer som berörs. Vårt förslag är att det skulle kunna prövas genom en form av energigemenskap där lämpliga aktörer medverkar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
1 - 4 of 4
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf