Endre søk
Begrens søket
1 - 22 of 22
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Cederstav, Fredrik
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Digitala system, Mobilitet och system.
  Wandel, Sten
  Lund University, Sweden.
  Segerborg-Fick, Ann
  Ecoloop, Sweden.
  Rylander, David
  RISE Research Institutes of Sweden, Digitala system, Mobilitet och system.
  Asp, Thomas
  Swedish Transport Administration, Sweden.
  Ranäng, Sara
  RISE Research Institutes of Sweden, Digitala system, Mobilitet och system.
  High capacity city transport with intelligent access - A Swedish case study of transporting excavated material2022Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This project studies how the HCT-concept (High Capacity Transport) can be applied in cities, by performing pilots in Varberg and Stockholm. The project will test the hypothesis that the HCT-concept will improve both productivity and transport efficiency and thereby reduce CO2 by up to 40%. The pilots include tests of new optimized trucks and new concepts with connected trucks, road machines and bridges. Demonstration of digital access control including geofencing of speed and routes will be included. A system analysis on a societal level will be performed, with the target to incorporate HCT-city in the existing HCT roadmap. The results will be a foundation for a strategy including dispensations and regulatory changes on national roads and a recommendation how HCT-city can be designed to reach the highest possible productivity and transport efficiency.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 2. Cider, Lennart
  et al.
  Ranäng, Sara
  Sweco, Sweden.
  Slutrapport Duo2-Trailer2014Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Godstransporter på väg står för en ökande andel1 av utsläppen av växthusgasen CO2. Sverige har förbundit2 sig att minska utsläppen av CO2. Målsättningen med projektet är att minska utsläppen av koldioxid i relativa tal genom att minska antalet fordon och att öka godsvolymen per fordon. I projektet har, med föreskrift och dispens från myndigheter, en fordonskombination med dragbil som drar två semitrailrar istället för endast en semitrailer tagits fram och körts under snart 18 månader. Målet om minskat utsläpp har uppnåtts. Projektet har visat på en minskning på 27% i både CO2 och bränsle per transporterad godsmängd. Detta sker utan någon negativ påverkan på trafiksäkerhet, fordons eller infrastruktur. Vidare fungerar logistiken utmärkt då fordonskonceptet bygger på existerande transportenheter, s.k. moduler. Projektet kommer att fortsätta med ytterligare en etapp där den existerande kombinationen uppdateras samt en helt ny typ av fordonskombination. Visionen är att fordonskombinationer av typ Duo2 och andra hög kapacitets transporter (HCT) ska tillåtas i allmän trafik och på så sätt nå målet om kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser från vägtransporter. NVF rapporten3 1/2013 sammanfattar att i stället för småskaliga försök med godkännande av varje enskild fordonskombination så bör framgångsreceptet snarast skalas upp i omfattning, eftersom ett större antal högkapacitetsfordon kan göra stor nytta för samhället. De viktigaste slutsatserna är att Duotrailer: - kan ge kraftigt minskade utsläpp av CO2 i relativa tal - fungerar i praktiken då det bygger vidare på dagens moduler - har inte visat på några negativa effekter på trafiksäkerhet - tar upp mindre vägyta, mindre trängsel, för samma mängd transporterad last

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Eriksson, Anna
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Digitala system, Mobilitet och system.
  Cederstav, Fredrik
  RISE Research Institutes of Sweden, Digitala system, Mobilitet och system.
  Ranäng, Sara
  RISE Research Institutes of Sweden, Digitala system, Mobilitet och system.
  Lyrberg, Magnus
  RISE Research Institutes of Sweden, Digitala system, Mobilitet och system.
  Einarson Lindvall, Elin
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Systemomställning och tjänsteinnovation.
  von Wieding, Sönke
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Maritima avdelningen.
  Slutrapport inom Gothenburg Green City Zone (GGCZ): Metodik för analys och införande av klimatneutrala mobilitets- och transportlösningar i städer2024Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är ett arbetsdokument som har efterfrågats i arbetet inom Gothenburg Green City Zone (GGCZ), där det pågår en process för att ta fram en mer detaljerad planering för en övergång till helt fossilfria transporter i Göteborg. Rapporten resonerar först kring zonbegreppet, vilken forskning som tidigare gjorts, vilka slags zoner som redan finns och som implementerats i Sverige och Europa. Rapporten föreslår sedan en metodik för hur zoner kan definieras och hur en generell zonindelning skulle kunna upprättas som skulle kunna användas som mall för både Göteborg och andra städer. Arbetet är inte färdigt utan kommer att fortsätta under kommande år både inom RISE och tillsammans med övriga samarbetspartners. Det som kvarstår är att definiera i detalj vilka parametrar och egenskaper som gör en viss zon unik, exempelvis genom mätetal som stadsdelars täthet, demografi, socioekonomiska förhållanden, infrastruktur samt befintlig framkomlighet. Målet med arbetet har varit att utveckla och förbättra kunskapen om zonmetodiken, visa på dess möjliga fördelar och utveckla ett verktyg för att användas i omställningen och att hjälpa Göteborg och andra städer att lyckas med omställningen mot klimatneutrala transporter till år 2030.

  Fulltekst (pdf)
  DIVA_RISE-Rapport_GGCZ
 • 4.
  Eriksson, Anna
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Digitala system, Mobilitet och system.
  von Wieding, Sönke
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Maritima avdelningen.
  Gestrelius, Sara
  RISE Research Institutes of Sweden, Digitala system, Mobilitet och system.
  Lyrberg, Magnus
  RISE Research Institutes of Sweden, Digitala system, Mobilitet och system.
  Ranäng, Sara
  RISE Research Institutes of Sweden, Digitala system, Mobilitet och system.
  Carlén, Vanja
  Closer, Sweden.
  Hansson, Marcus
  Closer, Sweden.
  REDIG- Regionala godshubbar i Göteborg: FÖRSTUDIE – DRIVE SWEDEN2023Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är ett resultat av en förstudie kring en logistik- och transportlösning (som kan realiseras i form av en gemensam hubb) för aktörer som är placerade i evenemangsstråket i Göteborg. Rapporten svarar på frågor kring nulägesanalys av aktörernas logistiklösningar, leveranstrafik inom evenemangsstråket, samt hur leveranstrafik kan se ut under 2030+ om inga förändringar i leverans/logistikupplägget görs. En viktig slutsats som framgår är att det krävs åtgärder som minskar leveranstrafiken, eftersom elektrifiering av fordon inte kan eliminera trängsel och buller som står för den största delen av de samhällsekonomiska kostnaderna. Utan förändringar i logistikupplägget och fordonsflottan förväntas de samhällsekonomiska kostnaderna öka med cirka 30%. Förändringar i logistikupplägget kan nås genom ett optimerad trafikflöde, vilket i sin tur kan realiseras genom en gemensam samlastningshubb för små och fragmenterade flöden som kan minska antalet anlöp och fordonstrafiken i området. Baserat på intervjuer med aktörerna, studiebesök, studerande av underlag, workshops och analys av logistikbehoven, kan det sammanfattas att verksamheterna, utmaningar och logistikbehoven i stort sett är ganska lika. En gemensam extern hubb kan frigöra yta hos verksamheterna som kan användas för att skapa nya affärsmöjligheter. En möjlighet för att upphandla en tredjeparts logistik- och transportlösning är att bygga ett konsortium där alla aktörer delar på kostnaden för terminalhantering samt samlastning/samkörning. Det finns stora möjligheter att hitta lösningar för logistikhubb som uppfyller kraven på geografisk närhet och säkra leveranser i trafiksystemet – och det är klokt att anpassa leveranstider för att undvika trängsel. Det finns en vilja hos aktörerna att minska transporterna, anpassa sin verksamhet för effektivisering vid mottagning och förvaring, ställa om mot fossilfrihet och på det sättet bidra till transporteffektivitet som krävs för att nå mål inom klimatneutralitet 2030. Det finns stora behov för förändring i trafikflödet inom GGCZ och det finns en stor potential att optimera det genom att konsolidera och styra leveranser.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 5. Karlsson, Henrik
  et al.
  Lannemyr, Rikard
  Karlsson, Ann
  Ranäng, Sara
  Sweco, Sweden.
  PM SMARTA LEVERANSER GAMLA STAN2020Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6. Lindholm, Maria
  et al.
  Thoren, Anette
  Widegren, Christoffer
  Cederstav, Fredrik
  Behrends, Sönke
  Billger, Monica
  Ranäng, Sara
  Trafikkontoret Göteborg, Sweden.
  Rendal, Anna
  Trafikkontoret Göteborg, Sweden.
  Slutrapport Sendsmart2014Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Sverige är ett av de länder som har störst inflyttning till städer i Europa. Denna ökande urbanisering leder också till ökade transportbehov i städer, för både personer och gods. För att kunna uppnå hållbarhet i transportsystemet, fordras lösningar som utgår från en övergripande systemsyn där hela kedjan med transporter inom staden integreras, både lokal- och fjärrtransporter men även innovativa lösningar i respektive del. Godsprojektet Sendsmart har genomförts i Göteborg mellan september 2012 och september 2014. Nitton partners har varit delaktiga i totalt fem arbetspaket. Projektet har letts av Closer på Lindholmen Science Park AB och har fokuserat på transporter inom tre områden som tillsammans genererar majoriteten av transportarbetet i urbana områden: Godsförsörjning, Bygg- och anläggning samt Avfall och återvinning. Dessa tre områden har kompletterats med arbetspaket för Utvärdering respektive Visualisering. Målet med Sendsmart har varit att utveckla, testa och demonstrera innovativa tjänster och system med internationell framgång för hållbara godstransporter i storstadsområden. Inom samtliga tre delprojekt har det gjorts dels utredningar kring lämpliga projekt, dels genomförts demonstrationsprojekt som fått såväl nationell som internationell uppmärksamhet. Mikroterminalen på Lindholmen – Lindholmsleveransen – har under projektet vidareutvecklats och mikroterminalen i innerstaden – Stadsleveransen – har under projektet startats upp, båda med små eldrivna fordon kompletterat med lastcykel, med resultat i förbättrad transporteffektivitet inom dessa områden. För byggtransporter har ett system kallat ”Massabyte” testats och driftsatts med gott resultat, men ännu ej fullkomligt kommersiellt, vilket kan komma att ta tid. Undersökning om alternativa transportsätt för massor med pråm har utretts och pråmen har konstaterats effektiv vid rätt förutsättningar. För avfallshanteringen har tidig hämtning testats och det har konstaterats att fordonet ej är den mest störande ljudkällan, utan kärl- och kringutrustning. Genom ett antal åtgärder, bl.a. dämpade kärl, har ett gott resultat uppnåtts och de boende har ej störts av fältprovet. Chaufförer förespråkar avfallshantering på tidiga morgontimmar efter försöket, med hänsyn till en mycket bättre arbetsmiljö. De övergripande målen med Sendsmart är uppfyllda med goda resultat. De främsta erfarenheterna från projektet rör vikten av dialog och samverkan med olika intressenter. Projektets exakta utformning var ej given från början och det har visat sig framgångsrikt – men svårt och tidskrävande – att tillsammans med intressenter identifiera olika möjliga lösningar till specifika problem och sedan med långsiktighet i fokus konceptualisera och implementera lösningar i små steg. Att processen är tidskrävande måste dock understrykas tillsammans med att personkemi, politik och affärsstrategier har stor inverkan på hur man kan och vill samarbeta.

  Fulltekst (pdf)
  Rapport
  Fulltekst (pdf)
  Bilaga
 • 7.
  Olsson, Lina
  et al.
  CLOSER, Sweden.
  Rosengren, Lars-Göran
  CLOSER, Sweden.
  Lindkvist, Hannes
  CLOSER, Sweden.
  Ranäng, Sara
  Sweco, Sweden.
  Andersson, Dan
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Halldórsson, Árni
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Sandberg, Krister
  Trafikanalys, Sweden.
  Pettersson, Henrik
  Trafikanalys, Sweden.
  Automatiserade logistiktjänster (AutoLog)2017Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Utifrån bl. a. Sveriges transportpolitiska mål finns det ett stort behov av och potential i att öka godstransportsystemets automatisering av de betjänande logistikprocesserna i någon del av värdekedjan avseende materialhantering, fysisk transport och informationshantering enskilt eller i kombination. Målet för denna förstudie benämnd automatiserade logistiktjänster har varit att identifiera ett antal ”Case” där automatisering ger möjlighet till effektivisering, och där det finns aktörer som är beredda att driva innovationsprojekt för att ta tillvara dessa möjligheter. Ett tiotal idéer till sådana projekt har identifierats med intressentuppskattningar av potential, behov av ny teknik och nödvändiga aktörskonstellationer samt förslag till fortsatta steg, varav ett redan har konkretiserats i ett förslag till Drive Sweden. Målet har också varit att kartlägga state of the art samt pågående och avslutade projekt inom denna domän. För att klara detta har en ny strukturering av området automatiserade logistiktjänster utifrån ett verksamhetsperspektiv utvecklats där de olika logistikprocesserna kopplats ihop för ett antal strategiska behovsområden. Resultatet av identifieringen visar i stort att det saknas automatiseringsaktiviteter i flera områden med stor potential vilket till del kan bero på svårigheter att organisera alla de aktörer och intressenter som krävs för att få resultat. I de här föreslagna projekten finns flera av de typer av aktörer som krävs identifierade. Eftersom arbetet ofta kräver riskfylld forskning och utveckling samt möjligheterna till implementering är oklar behövs offentlig medfinansiering i arbetet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Ranäng, Sara
  Sweco, Sweden.
  Fördjupning förstudie Västsvenska paketet –ITS & Godsdistribution2015Annet (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Ranäng, Sara
  Sweco, Sweden.
  FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRAD METODIK FÖR GODSTRAFIKDATA –NÄRINGSLIVETS TRANSPORTER INOM VÄSTSVENSKA PAKETET: PM FÖRSTUDIE DART - GODSTRAFIKDATA2017Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Göteborg står inför en byggtid av många stora infrastrukturprojekt de närmaste 10–15 åren (västsvenska paketet), under samma period planeras många stadsutvecklingsprojekt planeras. Framkomligheten för näringslivets transporter kommer att vara en utmaning under denna period. Detta arbete är en fortsättning och komplement till flera tidigare utredningar och förstudier avseende godstrafik, data och ITS.Brist på tillräckligt bra godstrafikdata har identifierats i tidigare utredningar både regionalt samt också nationellt och internationellt. I detta arbete görs ett försök till att ta fram konkreta lösningar till en förbättrad metodik att samla in och analysera samt tillgängliggöra godstrafikdata. Behovet av en bättre bild över basflöden (långväga transporter, transit, citydistribution, bygg- och anläggningstransporter mm) och automatiserad kontinuerlig uppföljning över tid så att utvecklingen och effekterna av olika åtgärder och trafikstörningar/omläggningar går att följa har identifierats. Utöver det finns ett behov av att få bättre underlag för att kunna styra tillkommande transporter så som bygg- och anläggning mm i tid och rum samt bättre underlag för analyser och modeller så att effekter av planerade förändringar kan simuleras i förväg.Arbetssättet har varit iterativt och i mycket nära samverkan med ansvariga personer i berörda linjeorganisationer i syfte att kartlägga och samla ihop kunskap och erfarenheter samt att gemensamt kunna hitta bra lösningar. För att förslagen ska bli livskraftiga har det också setts som ett bra arbetssätt att redan i förstudiestadiet involvera berörda personer som troligen också kommer att ansvara för implementering och förvaltning så småningom. I förstudien ingick dels framtagning av förbättrad metodik, förslag till ny teknik och metodik för analys och uppföljning. I förstudien har nuläge avseende godstrafikdata kartlagts dels i väst men också till viss del i andra städer och nationellt, kartläggning av teknikstöd samt förslag till förbättringar. En praktisk pilot avseende data från Fleet Management System har genomförts och utvärderats under projektets gång med mycket gott resultat.I huvudsak föreslås tre nya indata källor: 1. Klassificerade data från Trängselportaler (fordonstyp och fordonsslag, tid, riktning, ägare och portal mm) 2. Data från nya sensorer som placeras främst på kommunalt vägnät och som kan klassificera fordon (tid, riktning, körfält, fordonsklass) 3. Tjänst med data från Fleet Management system – som kan ge svar på körvägar, resmönster mm 

  För punkt 1 och 2 föreslås de datakällorna att tas in på liknande sätt som stadens andra datakällor i en gemensam databas), där all data lagras och den sedan kan analyseras med hjälp av ett analysverktyg. För att få full effekt av förbättrade godstrafikdata är det viktigt att den kvalitetssäkras samt tillgängliggörs för de som har behov av den i sina trafikanalyser. Det är också viktigt att avsätta interna resurser som har möjlighet att arbeta med att implementera, kvalitetssäkra och utveckla denna typ av tjänster. För klassificerade data från trängselportaler pågår implementering likaså gäller inköp, installation och implementering av nya sensorer på kommunalt vägnät.Piloten med data från Fleet Management system föll mycket väl ut. Mycket ny kunskap skulle kunna erhållas med den typen av tjänst. Nästa naturliga steg skulle vara ett beslut om inköp och upphandling av en sådan tjänst baserad på Fleet Management data vara.Utöver dessa förslag skulle det också vara intressant att ha en pilot som testar kombinationen, kamerateknik och andra sensorer samt slagning mot fordonsregister. Ett område som skulle vara intressant för en sån pilot är innanför Vallgraven där det finns ett identifierat behov av före- och eftermätningar vid utökad reglering av tung trafik.Genom att gå vidare med föreslagna åtgärder ovan skulle kunskapsunderlaget av godstrafiken och näringslivets transporter på in- och kringfartsleder väsentligt förbättras och det skulle ge en bra bas för att följa utveckling, bedöma effekter och föreslå åtgärder för att minska effekterna av trafikstörande infrastrukturprojekt på de utpekade vägnäten samt till och från viktiga mål- och startområden i staden.De olika förslagen ger var för sig viktiga pusselbitar som tillsammans skulle göra stor skillnad mot idag, givetvis ger de också var och en betydande bidrag till bättre kunskap.För att få bästa effekt av föreslagna åtgärder bedöms resursförstärkning inom godsområdet vara önskvärt både avseende kapacitet för analys samt för att driva utvecklingsprojekt i linjeorganisationen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Ranäng, Sara
  Schenker Consulting, Sweden.
  High Capacity Transport – längre, tyngre, men effektivare?: Transportforum 75. Europas längsta lastbil i ordinarie nätverkstrafik? Erfarenheter från bl.a. DUO2-projektet och Schenkers samarbete med JULA2015Annet (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Ranäng, Sara
  Sweco, Sweden.
  PM ITS OCH GODS – FAS 32016Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 12. Ranäng, Sara
  Projekt ”Framtida lastbärare”: Slutrapport med rekommendationer2020Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Ranäng, Sara
  Sweco, Sweden.
  Sammanställning Citylogistik - Nordstan2015Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 14. Ranäng, Sara
  Västsvenska paketet ITS & Gods/distribution2014Annet (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Ranäng, Sara
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Digitala system, Mobilitet och system.
  Esbjörnsson, Mattias
  RISE Research Institutes of Sweden, Digitala system, Mobilitet och system.
  Framtidssäkring av leveranser till nybyggda stadsdelar: En kunskapssammanställning om godstransporter i tidiga faser av samhällsplaneringen. Resultat från en förstudie av två stadsutvecklingsprojekt: Mälarporten i Västerås och Tomtebo strand i Umeå2022Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Futureproofing of deliveries to newly built districts - Aggregated knowledge on considerations on freight transport in early phases of city planning. Results from a feasibility study on two urban development cases: Mälarporten in Västerås and Tomtebo strand in Umeå. The feasibility study has been carried out within the framework of Drive Sweden with a financial contribution from Vinnova, during the period November 2021 to June 2022. The participating municipalities Umeå and Västerås have contributed with time, knowledge and two large urban development cases with high sustainability ambitions, Tomtebo strand and Mälarporten. In addition to the authors, external experts have been interviewed in the state-of-the-art mapping, and additional internal experts from RISE have been engaged in the final stage of the preliminary study, contributing with input on the report but also on the planning for the continuation. The report can be read in its entirety, or selected parts, depending on the reader's interest. The starting point has been that the content should be useful for the participating municipalities, but also for other municipalities and stakeholder groups. Reading instructions have been developed to facilitate navigation in the material. The feasibility study contributes with insights on how cities can work with planning to meet future needs regarding deliveries to residences and businesses. The purpose was to investigate opportunities and obstacles in connection with the planning of new city districts to futureproof efficient deliveries that meet visions/goals in the sustainable society of the future in a changing world. The mapping of cities has taken place through a series of dialogue meetings based on a questionnaire and studies of background material. The report starts with a section about the context for sustainable freight transport, the development of freight transport, freight transport in physical planning and the logistics system for deliveries to, from and within a city district, as a basis for further mapping. The results from the mapping of the municipalities; basic conditions for the cities and areas, compilation of good examples and needs/development opportunities regarding visions, goals and governing documents, investigations, and work materials as well as work process and cooperation are summarized in Table 2. Basic conditions (p.27) and Table 3. Good examples and needs/development opportunities (p. 29). There is much that the municipalities can learn from each other, but also things that can be of great benefit to other municipalities. A general template for self-evaluation/mapping for other municipalities has been developed based on the methodology in the mapping, see appendix 3. The result from the mapping of the "State of the art" is a compilation of knowledge regarding freight transport in the plan- och bygglagens kunskapsbank, a summary of a selection of handbooks, collections of knowledge, training courses, reports, tools, and specific examples, as well as an overview of related projects and collaboration arenas. Briefly, the results can be summarized as: • There is much to learn from the participating municipalities. Challenges and needs are probably shared by other municipalities. More knowledge is needed, and self-mapping of more municipalities could contribute to a more comprehensive collection of inspiration and needs. • There is a lot of knowledge about freight transport. However, it is scattered and not easy to find aggregated information. Several investigations, and results, are not published and searchable since the work is done in one single municipality, often by consultants. A knowledge node is needed to share knowledge in a better way. • Additionally, there is a lack of data for analysis and forecasting. This complicates the dimensioning of logistics areas and traffic systems. Basic key figures and tools for freight trip generation to businesses and inhabitants is needed • Freight transport needs an increased focus in the early planning phases to create effective conditions for deliveries. Important to get into the planning process - quality control of working methods and e.g., checklists for different stages are needed. Several development areas have been identified and several specific examples on what municipalities have the power to do themselves include: • Include freight transport in all important governing documents, freight transport as a separate transport type and secure resources for freight issues • Ensure that logistics and waste concepts and investigations enter all phases of the planning process • Use regulations and incentives as tools to achieve sustainability goals for freight transport • Be an example in the procurement of own goods and services "Take control of the freight" for the municipal group At the national level, the following areas of renewal and collaboration are proposed: • Create a knowledge-node focusing on freight transport in the early planning stage, which is user-friendly, with a plan for management and maintenance • Mapping other municipalities based on the self-evaluation template and aggregating data • National coordination – Research and Innovation programme on Urban logistics • Development of a national competence centre that can support the municipalities in their work • Development of KPI, forecasts and tools for freight transport that can be used in early planning • Further development of plan- och bygglagens kunskapsbank regarding freight transport Knowledge dissemination of this preliminary study takes place partly by making this report available in DIVA, partly through presentations in relevant networks and collaboration arenas.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Ranäng, Sara
  et al.
  Sweco, Sweden.
  Kovalenko, N
  Sweco, Sweden.
  LÖVSTA KVV / MARK OCH VA2021Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Ranäng, Sara
  et al.
  Sweco, Sweden.
  Kovalenko, N
  Sweco, Sweden.
  PM Bygglogistik – Lövsta kvv/mark och Va2021Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Ranäng, Sara
  et al.
  Sweco, Sweden.
  Lannemyr, Rikard
  Mironenko, Ekaterina
  Godstrafikmätning Nordstan2016Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
  Fulltekst (pdf)
  Presentation
 • 19.
  Ranäng, Sara
  et al.
  Sweco, Sweden.
  Wallinder, Catrin
  Trafikverket, Sweden.
  PM - Mål, policys och incitament: Arbetspaket 6: Regelverk och incitament. Framtaget i Projektet in- och Kringfartslogistik (Vinnova 2016–02592)2018Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  PM - Mål, policys och incitament har tagits fram inom ramen för projektet Kringfartslogistik (2016–02592, Vinnova). Projektet genomförs under perioden augusti 2016-april 2018. Detta PM har tagits fram inom ramen för Arbetspaket 6 Regelverk och incitament, i nära dialog med arbetspaket 3 Tidsvärdering av godstransporter. Det övergripande målet med projektet som helhet är att belysa det samhällsekonomiska värdet av dynamisk prioritet av nyttotrafik på kringfartsleder i storstadsregioner i syfte att nyttja infrastrukturen bättre. Det är en genomförbarhetsstudie och bygger vidare på den tidigare genomförda förstudien som pågick april 2015-mars 2016.1 Baserat på resultat från tidigare förstudie har syftet varit att vidare utreda incitament för prioritet av trafik i dedikerade körfält. I projektansökan formulerades frågeställningarna enligt följande: • Vilka krav skall ställas på fordon för att prioritera och hur bör ett tillståndsförfarande gå till? • Hur skapar man marknadsincitament för miljöklassade fordon och för hållbar logistik? • Vilka konkreta policy- och regelverk skulle möjliggöra en prioritering av samhällsnyttig transport på statliga respektive kommunala vägar? • Hur skall kontroll av efterlevnad utföras? (t ex med erfarenheter från existerande miljözoner i städer) • Hur hantera rent regelmässigt att flöden går mellan kommunalt, regionalt och nationellt (statligt) vägnät? Genom den kartläggning som genomförts i den tidigare förstudien kunde det konstateras att trängselproblematiken var stor på in- och kringfartsleder samt att transportsystemet uppfattas som sårbart. Vidare kunde slutsatsen dras att det fanns goda möjligheter, både kapacitetsmässigt och tekniskt, att dynamiskt prioritera samhällsnyttig godstrafik och öka kapaciteten i befintlig infrastruktur. Inom detta arbetspaket har en litteraturstudie gjorts för att samla information om övergripande mål, policys och tidigare arbete kring incitament. Workshop och löpande dialog med ansvarig för arbetspaket 3 har varit underlag till kriterielista.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Ranäng, Sara
  et al.
  Sweco, Sweden.
  Wallinder, Catrin
  Trafikverket, Sweden.
  PM Regelverk: Arbetspaket 6: Regelverk och incitament. Framtaget i Projektet in- och Kringfartslogistik (Vinnova 2016–02592)2018Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  PM avseende Regelverk har tagits fram inom ramen för projektet In- och Kringfartslogistik (2016–02592, Vinnova). Projektet genomförs under perioden augusti 2016-april 2018. Detta PM har tagits fram inom ramen för Arbetspaket 6 Regelverk & Incitament. Det övergripande målet med projektet som helhet är att belysa det samhällsekonomiska värdet av dynamisk prioritet av nyttotrafik på kringfartsleder i storstadsregioner i syfte att nyttja infrastrukturen bättre. Detta PM syftar till att utreda om det är legalt möjligt att på nationellt och regionalt plan använda dedikerat körfält för prioritet av nyttotrafik (godstrafik m fl), vilket kan leda till effektivisering av kringfartslogistik. I projektansökan formulerades frågeställningarna enligt följande: • Vilka krav skall ställas på fordon för att prioritera och hur bör ett tillståndsförfarande gå till? • Hur skapar man marknadsincitament för miljöklassade fordon och för hållbar logistik? • Vilka konkreta policy- och regelverk skulle möjliggöra en prioritering av samhällsnyttig transport på statliga respektive kommunala vägar? • Hur skall kontroll av efterlevnad utföras? (t ex med erfarenheter från existerande miljözoner i städer) • Hur hantera rent regelmässigt att flöden går mellan kommunalt, regionalt och nationellt (statligt) vägnät? Arbete har genomförts dels genom litteraturstudie samt genom dialog mellan Trafikverket och Transportsyrelen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 21. Sjöström, Thomas
  et al.
  Ranäng, Sara
  Sweco, Sweden.
  ACCESSKONTROLL- GAMLA STAN : En utredning kring olika möjligheter för ökadregelefterlevnad och tillträdeskontroll2021Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Detta uppdrag Accesskontroll Gamla stan är tillsammans med tilläggsuppdraget Mikroterminal Gamla stan fortsättning på tidigare arbete kring att förbättra logistiken till Gamla stan Smartare leveranser Gamla stan. Arbetet utförs på uppdrag av trafikkontoret Stockholms stad och är en del i Stockholms deltagande i EU-projektet LIFE Aspire. Syftet med föreliggande rapport är att utreda möjligheter som förbättrar tillträdeskontrollen och regelefterlevnad till Gamla stan i Stockholm. Uppdraget har utförts under perioden oktober 2020 till januari 2021. Enligt tidigare rapporter saknar ca 2/3 av alla leveransfordon giltig dispens när de kör i området utanför tidsfönstret kl. 06-11 och trafiksituationen är generellt problematisk. Inom ramen för uppdraget har därför olika lösningar prövats mot önskemålen att reglera tillträdet till och öka reglerefterlevnaden inom Gamla stan. Det är en även prioritet för polisen att förbättra trafiksituationen i området, gärna med åtgärder som är terrorpreventiva. Projektet har föreslagit en rad åtgärder om vad som bör göras för att uppnå ställda mål: • Genomföra test där polisen får access till dispenserade fordon i staden i syfte att öka regelefterlevnaden genom att i realtid avgöra om fordon har rätt att köra i området eller inte. • Skapa en samverkansgrupp med trafikkontoret och polisen för att genomföra gemensamma regelefterlevnadskontroller för specifikt Gamla stan. • Fysiska hinder med exempelvis pollare som kan sänks ner marken eller sidogående är intressanta och kan installeras med enkla medel. • Undersöka möjlighet att införa Miljözon 3 i Gamla stan som ett verktyg att begränsa tillträdet, skydda den unika miljön samt bidra till en hållbarare omställning av leveranslösningar. • Aktivt verka för att nya regler för efterlevnad inom miljözoner enligt Transportstyrelsens förslag beslutas. • Geofence kan bli ett effektivt verktyg för att både reglera tillträdet till samt öka regelefterlevnaden i Gamla stan på lång sikt. Avslutningsvis så finns det fördelar med att skala upp framgångsrika lösningar i Gamla stan till andra områden i Stockholm.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Sommar, Robert
  et al.
  Sweco, Sweden.
  Mellander, Peter
  Sweco, Sweden.
  Sandevärn, Johan ()
  Lindelöw, David ()
  Ranäng, Sara ()
  SIGNED, SEALED, DELIVERED – ANALYSING THE IMPACT OF E-COMMERCE ON URBAN AREAS2018Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
1 - 22 of 22
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
v. 2.43.0