Change search
Refine search result
1 - 19 of 19
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Daaland Wormdahl, Espen
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Fire Research Norway.
  Hox, Kristian
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Fire Research Norway.
  Steen-Hansen, Anne
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Fire Research Norway.
  Baker, Greg
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Fire Research Norway.
  Ulfsnes, Mette Kristin
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Fire Research Norway.
  Brannsikkerhet i bygg med massivtre2017Report (Other academic)
  Abstract [no]

  I dette prosjektet er det gjennomført et litteraturstudie på brannsikkerhet ved bruk av massivtre i bygninger.   Problemstillingene det ble jobbet med var temperaturforløp i en naturlig brann, selvslokking og forkullingshastighet. Ut fra litteraturstudiet konkluderer vi med at kunnskapen om brannsikkerhet i forbindelse med massivtre i bygninger er mangelfull.  Det er spesielt rundt problemstillinger knyttet til ubeskyttet massivtre, forkullingshastigheter, delaminering og selvslokking det er flere ubesvarte spørsmål, og dette er forhold som kan ha stor innvirkning på brannsikkerheten i bygninger.   Vi anbefaler at det utarbeides retningslinjer for hvordan anvendelse av massivtre skal håndteres i prosjektering og risikoanalyse for nye bygg

 • 2.
  Fjellgaard Mikalsen, Ragni
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Fire Research Norway. Western Norway University of Applied Sciences, Norway ; Otto von Guericke University Magdeburg, Germany.
  Hagen, Bjarne C.
  Western Norway University of Applied Sciences, Norway.
  Frette, Vidar
  Western Norway University of Applied Sciences, Norway.
  Synchronized smoldering combustion2018In: Europhysics letters, ISSN 0295-5075, E-ISSN 1286-4854, Vol. 121, no 5, p. 50002-p1-50002-p2Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Synchronized, pulsating temperatures are observed experimentally in smoldering fires.The entire sample volume (1.8 l) participates in the pulsations (pulse period 2–4 h). The synchronylasts up to 25 h and is followed by a spontaneous transition to either disordered combustion orself-extinguishment. The synchronization is obtained when the fuel bed is cooled to the brink ofextinguishment. Calculations for adiabatic conditions, including heat generation from combustion(nonlinear in temperature) and heat storage in sample (linear in temperature), predict divergingsample temperature. Experimentally, heat losses to surroundings (linear in temperature) preventtemperatures to increase without bounds and lead to pulsations.

 • 3.
  Hox, Kristian
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Fire Research Norway.
  Fullskalatest av deteksjon av brann i fasade med varmedetekterende kabel og flammedetektor2017Report (Other academic)
  Abstract [no]

  I denne rapporten presenteres en fullskalatest gjennomført 31. januar 2017 der målet var å finne ut hvor stor brannen blir før den blir detektert av en varmedetekterende kabel montert i et stålrør og en flammedetektor.  Flammedetektoren detekterte brannen umiddelbart etter antenning i det oppsettet som ble testet. Den varmedetekterende kabelen montert i stålrør detekterer ikke brannen før brannen hadde spredt seg helt til røret.

 • 4.
  Hox, Kristian
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Fire Research Norway.
  Slokkeanlegg i kombinasjon med tidlig deteksjon i korridor2017Report (Other academic)
  Abstract [no]

  Det er utviklet en testprotokoll basert på CEN/TS 14972:2011 og gjennomført en testserie for å teste detektorsystemer og forvarselsslokkeanlegg for bruk i korridorer som benyttes til opphenging av klær på skoler . Det er testet tre ulike detektorsystemer som har vist seg å fungere godt med de riktige innstillingene, men det er stor variasjon på deteksjonstid når innstillingene endres. Av slokkesystemene tilfredsstiller vanntåkesystemet fra Prevent Systems med Prev3exp-dyser og sprinkleranlegget fra Tyco med veggdyser av typen TY1334 kriteriene i testprotokollen.   Det er også gjennomført en fribranntest som viser hvor viktig det er å gjennomføre tiltak for å detektere og kontrollere brann i rømningsveier da forholdene i korridoren raskt gjør det vanskelig å rømme.

 • 5.
  Hox, Kristian
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Fire Research Norway.
  Techno-economic evaluation of biogas upgrading using ionic liquids in comparison with2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report presents a full-scale test carried out 31 January 2017 in which the objective was to find out how much the fire progresses before it is detected by a heat detection cable mounted in a steel pipe, and a flame detector.  In the setup being tested the flame detector detected the fire almost immediately after ignition. The heat detection cables mounted in steel pipes did not detect the fire until it had spread all the way to the pipes.

 • 6.
  Hox, Kristian
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Fire Research Norway.
  Sæter Bøe, Andreas
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Fire Research Norway.
  Slokkemetoder med lite vann2017Report (Other academic)
  Abstract [no]

  SP Fire Research har i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Regionalt forskningsfond Midt-Norge og Norsk brannbefals landsforbund (NBLF), utført et prosjekt for å få en bedre kunnskapsoversikt over nye slokkeverktøy både med hensyn på effekt, og hvor utbredt de er. Gjennom ulike aktiviteter kan prosjektet konkludere med følgende:Resultater fra en spørreundersøkelse avdekker at brannvesen i Norge har god kjennskap til nye slokkeverktøy, som CAFS og skjærslokker, men de blir i liten grad benyttet. Dette kan til en viss grad knyttes opp mot utilstrekkelig opplæring og manglende erfaring med utstyret. Videre indikerer tester at utvendig slokkeinnsats kan senke temperaturen i et brannrom betydelig, og eventuelt slokke brannen, dersom denne innsatsen blir utført i nærheten av brannen. Skjærslokkeren ble vurdert til å være det beste alternativet for å håndtere hulromsbranner. Resultatene viser også at det er mulig å designe gode testmetoder for å sammenligne ulike slokkerverktøy.

 • 7.
  Nordløkken, Per Gunnar
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Fire Research Norway.
  Sesseng, Christian
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Fire Research Norway.
  Wormdahl, Espen D.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Fire Research Norway.
  Energibesparende bygg og brannsikkerhet2015Report (Other academic)
 • 8.
  Pursiainen, C.
  et al.
  Arctic University of Norway, UiT, Norway.
  Rød, B.
  Arctic University of Norway, UiT, Norway.
  Baker, Greg
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Fire Research Norway.
  Honfi, Daniel
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Safety.
  Lange, David
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Safety.
  Critical infrastructure resilience index2016In: Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practice - Proceedings of the 26th European Safety and Reliability Conference, ESREL 2016, 2016, p. 355-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In the recent years, the focus has moved from critical infrastructure protection to that of resilience. But how do we know whether a critical infrastructure is resilient or not, how can it be evaluated, measured and enhanced?.

 • 9. Sazegara, Shaz
  et al.
  Spearpoint, Michael
  Baker, Greg
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Fire Research Norway.
  Benchmarking the Single Item Ignition Prediction Capability of B-RISK Using Furniture Calorimeter and Room-Size Experiments2017In: Fire technology, ISSN 0015-2684, E-ISSN 1572-8099, Vol. 53, no 4, p. 1485-1508Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper benchmarks B-RISK’s capability to predict item ignition in multiple object compartment fire simulations. A series of fire experiments have been conducted which measured single item ignition times under the furniture calorimeter and in the ISO 9705 room. These experiments used mock-up armchair, TV and cabinetry furniture items created from three common materials found in most households in New Zealand exposed to a 100 kW gas burner flame. B-RISK uses the flux-time product (FTP) method as the criterion to predict ignition of items, based on radiation received using the point source model (PSM). This paper presents an analysis of the B-RISK predictions compared to the experimental measurements. Due to the mathematical formulation of the PSM and FTP method, it is found that the predicted ignition time is sensitive to the distance between the radiative source and the item. Predicted ignition times of armchairs constructed of polyurethane foam were within 14% of the ISO 9705 room experimental results. However, for the furniture calorimeter experiments it is found that to get reasonable predictions of the ignition times for the mock-up armchair and TV items there is a need to account for the burner flame movement by adjusting the radial distance by 10–30 mm. Direct flame contact was required to ignite the mock-up cabinetry items and B-RISK was unable to successfully predict this ignition time.

 • 10.
  Sesseng, Christian
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Fire Research Norway.
  Røykvarslere for bruk i bolig: Kartlegging av forskningsfront2012Report (Other academic)
  Abstract [no]

  I byggeforskrift av 1985 ble det innført krav til røykvarslere i nye boliger. I Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn (FOBTOB) av 1990, ble det i tillegg innført krav om røykvarslere i eksisterende boliger.

   

  Et litteraturstudium har blitt gjennomført for å kartlegge teknologistatus for røykvarslere i boliger. Det er lagt vekt på hvilken forskning og utvikling som er gjort med tanke på røykvarslere for boliger siden år 2000. Hvilke deteksjonsprinsipper kan benyttes, og kan ny teknologi gjøre detektorene bedre?

   

  Rapporten oppsummerer litteraturstudiet, innenfor forskjellige fokusområder, og gir i tillegg forslag til videre forskning på temaet.

 • 11.
  Sesseng, Christian
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Fire Research Norway.
  Storesund, Karolina
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Fire Research Norway.
  Steen-Hansen, Anne
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Fire Research Norway.
  Analyse av dødsbranner i Norge i perioden 2005 - 20142017Report (Other academic)
  Abstract [no]

  I denne studien er informasjon fra brannstatistikk og andre kilder fra perioden 2005 – 2014 analysert, for å få mer detaljert kunnskap om hvem som omkommer i brann og hvorfor de omkommer. Dermed kan tiltak iverksettes mer målrettet for å redusere antall omkomne.  Følgende spørsmål er forsøkt besvart i studien: 1. Hvilke risikofaktorer forbindes med de som omkommer i branner i Norge? 2. Hva er årsakene til dødsbranner i Norge? 3. Hvordan kan dødsbranner best forebygges?  I den aktuelle perioden er det registrert 517 branner med 571 omkomne. Vi har kartlagt informasjon fra 347 politirapporter, identifisert 387 omkomne og trukket ut informasjon fra pasientjournalene til 248 av de omkomne.

 • 12.
  Sesseng, Christian
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Fire Research Norway.
  Storesund, Karolina
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Fire Research Norway.
  Steen-Hansen, Anne
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Fire Research Norway.
  Analysis of fatal fires in Norway in the 2005 – 2014 period2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In this study, information from fire statistics and other sources has been analyzed to get more detailed knowledge than before about who dies in fires and why. This will help to implement more targeted measures in order to reduce the number of people perishing in fires.  The study attempted to answer the following questions: 1. What risk factors are associated with those who perish in fires in Norway? 2. What are the causes of fatal fires in Norway? 3. How can fatal fires best be prevented?  A total of 517 fires with 571 fatalities are registered in the official fire statistics in the 2005 – 2014 period. We have examined 347 police investigation reports, identified 387 deceased and  extracted information from 248 medical records.

 • 13.
  Steen-Hansen, Anne
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Fire Research Norway.
  Fjellgaard Mikalsen, Ragni
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Fire Research Norway. Western Norway University of Applied Sciences, Otto von Guericke University Magdeburg.
  Jensen, Ulla Eidissen
  Norwegian University of Science and Technology, Norway.
  Smouldering Combustion in Loose-FillWood Fibre Thermal Insulation:An Experimental Study2018In: Fire technology, ISSN 0015-2684, E-ISSN 1572-8099Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A bench-scale experimental setup has been used to study the conditions necessary for smouldering ignition in four types of loose-fill wood fibre thermal insulation, and to study the development of the smouldering process. The products varied with regard to wood species, grain size and fire retardant chemical additives. The test material was placed in an insulated open top container and heated from below. Temperatures within the sample and mass loss were measured during the tests. Both the fibre size and the level of added fire retardant seem to influence the smouldering ignition. Two different types of smouldering were identified in this study. Materials undergoing smouldering Type 1 obtained maximum temperatures in the range 380 degC to 440 degC and a total mass loss of 40 wt% to 50 wt%. Materials undergoing smouldering Type 2 obtained maximum temperatures in the range 660 degC to 700 degC and a total mass loss of 80 wt% to 90 wt%. This implies that Type 2 smouldering involves secondary char oxidation, which represents a risk for transition to flaming combustion and thereby a considerable fire hazard. This has been an exploratory project and the results must therefore be considered as indicative. The findings may, however, have implications for fire safety in the practical use of loosefill wood fibre insulation in buildings, and further experimental studies should be performed with this in mind to obtain more knowledge about the topic.

 • 14.
  Steen-Hansen, Anne
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Fire Research Norway.
  Mikalsen, Ragni Fjellgaard
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Fire Research Norway. Stord/ Haugesund University College: Haugesund, Norway.
  Jensen, Ulla Eidissen
  Norwegian University of Science and Technology.
  Smouldering Combustion inLoose-Fill Wood Fibre Thermal Insulation: An Experimental Study2018In: Fire technology, ISSN 0015-2684, E-ISSN 1572-8099, p. 1-24Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A bench-scale experimental setup has been used to study the conditions necessary

  for smouldering ignition in four types of loose-fill wood fibre thermal insulation, and

  to study the development of the smouldering process. The products varied with regard to

  wood species, grain size and fire retardant chemical additives. The test material was

  placed in an insulated open top container and heated from below. Temperatures within

  the sample and mass loss were measured during the tests. Both the fibre size and the level

  of added fire retardant seem to influence the smouldering ignition. Two different types of

  smouldering were identified in this study. Materials undergoing smouldering Type 1

  obtained maximum temperatures in the range 380C to 440C and a total mass loss of

  40 wt% to 50 wt%. Materials undergoing smouldering Type 2 obtained maximum temperatures

  in the range 660C to 700C and a total mass loss of 80 wt% to 90 wt%. This

  implies that Type 2 smouldering involves secondary char oxidation, which represents a

  risk for transition to flaming combustion and thereby a considerable fire hazard. This has

  been an exploratory project and the results must therefore be considered as indicative.

  The findings may, however, have implications for fire safety in the practical use of loosefill

  wood fibre insulation in buildings, and further experimental studies should be performed

  with this in mind to obtain more knowledge about the topic.

 • 15.
  Steen-Hansen, Anne
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Fire Research Norway.
  Storesund, Karolina
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Fire Research Norway.
  Recommendations for documentation of  reaction-to-fire properties of materials offshore2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report presents a set of recommended reaction-to-fire test methods and related criteria for different construction products and furnishing products for use on offshore petroleum industry facilities.   The principle reaction-to-fire properties that will be critical for fire development are  heat release  smoke production  production of toxic smoke  spread of flames  production of burning droplets/debris.  The test methods presented in this report documents one or several of these properties for a range of different products

 • 16.
  Storesund, Karolina
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Fire Research Norway.
  Hox, Kristian
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Fire Research Norway.
  Steen-Hansen, Anne
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Fire Research Norway.
  Sesseng, Christian
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Fire Research Norway.
  Ishol, Herbjørg M.
  SWECO, Sweden.
  Utredning i forbindelse med brannvesenets dimensjonering2017Report (Other academic)
  Abstract [no]

  Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). DSB har bedt RISE Fire Research om å bistå med evalueringer i forbindelse med utarbeidelse av forslag til revidert forskrift for organisering og dimensjonering av brann- og redningsvesenet.   Prosjektet har hatt som målsetting å evaluere spesifikke problemstillinger relatert til: 1. Responstid og innsatstid 2. Dimensjonering av beredskap a. Størrelse på samlet innsatsstyrke samt oppmøte b. Vaktberedskap – dagkasernering  3. Dimensjonering av beredskap – vaktlag og støttestyrke med hensyn til såkalt "fremskutt enhet"

 • 17.
  Storesund, Karolina
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Fire Research Norway.
  Steen-Hansen, Anne
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Fire Research Norway.
  Recommendations for documentation of reaction-To-fire properties of materials in the oil and gas industry2017In: 15th International Conference and Exhibition on Fire and Materials 2017, 2017, p. 778-789Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents a set of recommended reaction-To-fire test methods and related criteria for different construction products and furnishing products for use on offshore petroleum industry facilities. The system was first developed and published in 2008, as a response to performance based fire safety regulations. It has since then been extensively used by petroleum companies operating on the Norwegian shelf. The recommendations have been revised and updated recently to take revisions and developments of regulations, standards and test methods into account. These recommendations can be used as a part of the risk management system where the fire safety in high risk application areas shall be controlled, and are not limited to application of materials on facilities in the offshore petroleum industry only.

 • 18.
  Sæter Bøe, Andreas
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Fire Research Norway.
  En vurdering av effekten til slokkesprayer på det norske markedet2017Report (Other academic)
  Abstract [no]

  Kravene som stilles til slokkesprayer (en type supplerende brannslokningsutstyr) er tydelige når det gjelder merking, men uklare med hensyn til slokkeeffekt. SP Fire Research har på oppdrag for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), testet 11 slokkesprayer for å undersøke hvor god slokkeeffekten er, og hvor godt merket de er. Resultatene fra testene viser at de aller fleste slokkesprayene ikke tilfredsstiller krav til slokkeeffekt som oppstilles av den britiske standarden BS 6165:2002 og den kommende europeiske standarden prEN 16856:2015, som omfatter slike produkter.   De beste produktene viste imidlertid en relativt god slokkeeffekt, og kan være et godt supplement til annet brannslokningsutstyr for å slokke en brann i en tidlig fase. 

 • 19.
  Sæter Bøe, Andreas
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Fire Research Norway.
  Fullskala branntest av elbil2017Report (Other academic)
  Abstract [no]

  Norge og Grenland Energy, gjennomført to fullskala branntester av elbiler av merke Tata Indica GLX. Batteriet i bilene var et 26 kWh Li-ion batteri med en katode bestående av nikkel, magnesium og kobolt (NMC-katode).  I test 1 ble en elbil sluppet i fritt fall fra en høyde på 20 meter, for å simulere en kraftig kollisjon. Umiddelbart etter sammenstøtet begynte det å ryke kraftig fra batteriet. Etter  ca. 7 minutter begynte bilen å brenne med synlige flammer. Bilen fikk deretter brenne fritt. Etter 2,5 timer ble temperaturen målt mellom 310 og 540 °C på ulike deler av batteripakken. Bilen var da fullstendig utbrent. Testen viser at en elbil som blir utsatt for en kraftig kollisjon kan begynne å brenne.   I test 2 var målet å antenne batteripakken ved å bruke en ekstern varmekilde, for deretter  å måle hvor mye slokkevann som krevdes for å slokke brannen. Batteriet ble oppvarmet av en propanbrenner fra undersiden av bilen. Etter ca. 10 minutter begynte bilen å brenne med synlige flammer. Det ble gjennomført to slokkeforsøk under brannen. Brannen reantente etter første slokkeforsøk, men ble fullstendig slokket i andre forsøk. Til tross for den eksterne oppvarmingen av batteriet, og at bilen var overtent i en lengre periode, begynte det ikke å brenne i batteripakken. Brannen kunne dermed  slokkes med samme innsatsmetode og tidsforbruk som en brann i en konvensjonell bensin-/dieselbil.

1 - 19 of 19
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
v. 2.35.2