Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
123456 1 - 50 av 252
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Adolfson, Gert
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  En teknisk och säkerhetsmässig utvärdering av två aggregat för maskinell röjning1991Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  En jämförelse av slag- och klingaggregat vid maskinell röjning visar att klingaggregatet är säkrast mot olycksfall, vilket är speciellt viktigt om maskinell och motormanuell röjning sker samtidigt. Klingaggregatet har lika hög prestanda och ger ett godtagbart resultat ur ekologisk synpunkt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Andersson, Britt-Inger
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Forskning om trä och miljö i de nordiska länderna. Nordiskt träprogram "Ny teknik i träindustrin" - förstudien "Trä och miljö" 92/931993Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Här presenterar vi vilka nordiska institut, organisationer, högskolor m fl som är verksamma inom området trä och miljö. En inventering av nordisk litteratur inom området finns också, liksom ett visst urval av för området intressant utländsk litteratur. Den kartläggning som vi har gjort visar bl a att det finns ett stort behov av att systematiskt arbeta med miljöfrågor inom den nordiska träindustrin, särskilt om industrin vill öka sin konkurrenskraft på miljökunniga marknader, t ex EU.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Andersson, Britt-Inger
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Fuktsäkring av krypgrunder1991Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Hur fuktsäkrar man moderna uteluftventilerade krypgrunder med träbjälklag? Jo, genom värmeisolering på marken eller på blindbottnens undersida mot kryprummet alternativt genom ventilation kombinerad med uppvärmning eller avfuktning i kryprummet. Avsikten med de gjorda teoretiska studierna och fältstudierna är att utveckla fuktsäkrare uteluftventilerade krypgrunder med trä och träbaserade material i bottenbjälklaget samt att finna sätt att förstärka en krypgrunds fuktskydd och därmed dess motståndsförmåga mot biologiska angrepp.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Andersson, Britt-Inger
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Miljö- och energidatabas för träindustrin - etapp 11996Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Slutrapport från ett projekt med målet att utarbeta en träindustriell databas där miljö- och energidata kan lagras och användas för miljödeklarationer, miljövärdering med livscykelanalys och utveckling av miljöanpassade produkter. Rapporten beskriver pilotstudier inom skogsbruk och sågverk samt lämplig databasstruktur och behov av fortsatt arbete.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5.
  Andersson, Britt-Inger
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Selection of building materials for healthy buildings with special reference to wood products1994Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Materialvalsprocessen i samband med projektering och byggande har förändrats så att andra egenskaper hos byggnadsmaterialen än de rent tekniska har fått ökad tyngd. Förändringen, som fortfarande pågår, innebär framför allt att en större uppmärksamhet ges åt materialens miljöpåverkan, både gällande yttre miljö och inomhusmiljö. Intresset ökar för materialens eventuella inverkan på människors hälsa, och speciellt för deras avgivning till luften av flyktiga organiska ämnen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6.
  Andersson, Britt-Inger
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Timber-frame houses especially for allergic families1994Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  En strategi för allergikeranpassade trähus har utarbetats inom f d LB-Investkoncernen. I en pilotstudie utvärderades sex trähus med avseende på materialval, byggnadsteknik och inomhusmiljöns kvalitet. Sammanfattningsvis visar studien på ett intressant koncept för familjer med personer som har allergiska besvär m m. Inom utvecklingsprojektet har ett helhetsgrepp tagits på såväl projektering (materialval, byggnadsteknik m m) som brukande (ventilation, städbarhet, underhåll m m).

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Andersson, L
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Putsning av möbelkomponenter med hjälp av industrirobot1990Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Gjorda försök visar att industrirobotar kan utnyttjas för finputsning av träkomponenter. Det är dock nödvändigt att detaljerna tillverkas så att form och mått kan förutsägas inom givna toleranser. I många fall kan detta krav uppfyllas genom CNC-bearbetning. Mindre detaljer kan med fördel hållas av roboten, större laminerade detaljer bör spännas upp i fixturer. Rekommendationer om hur man bör gå till väga finns i rapporten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 8.
  Andersson, Lars
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Montering av trämöbler med hjälp av industrirobot1992Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Försök med montering av trämöbler med industrirobot visar att de detaljer som skall monteras måste vara "formsäkra" inom givna måttoleranser för att monteringen skall bli säker. Gripning av detaljerna med vakuum fungerar mycket bra. De många momenten leder dock till många tidskrävande verktygsväxlingar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Ankarling, Olle
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Ett svenskt sågverks leveransservice. Identifiering och kvantifiering av leveransserviceelement och utveckling av mätmetoder för leveransservice vid sågverk1995Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Fler företag inom träbranschen intresserar sig idag för materialadministration och har som målsättning att minska lager- och transportkostnader samt öka intäkterna genom förbättrad och anpassad leveransservice. Detta arbete handlar om leveransservice vid distribution av sågade trävaror och om hur kraven på den fysiska distributionen varierar och därför bör anpassas för produkt, kund och marknad. Arbetet består av dels en litteraturstudie och dels en fallstudie.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Axelsson, Jan
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  RULA - en metod för egenutvärdering av arbetsställningar och skaderisker1995Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  RULA - rapid upper limb assessement - är ett enkelt och snabbt utvärderingsinstrument som låter dig undersöka och utvärdera olika arbetsuppgifter som innefattar arbete med överkroppen. Metoden kräver ingen speciell utrustning och ger en överskådlig bedömning av nackens, ryggens och armens arbetsställningar tillsammans med muskelbelastning och externa krafter som verkar på kroppen. Metoden lämpar sig väl för utvärdering av bl a monteringsarbeten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11.
  Axelsson, Ulrik
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Verktyg för planeringen i ISO 140011996Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Rapporten är tänkt att fungera som ett hjälpmedel att reda ut de problem som lätt uppstår i arbetet med grundelement 2, Planering, i miljöledningssystemet ISO DIS 14001. I rapporten finns förslag på en rutin för att identifiera miljöaspekter och underlag för att kunna bedöma om miljöaspekten är betydande. Mallar för införande av miljömål och miljöledningsprogram redovisas. Förslag ges till hur man kan dokumentera under arbetets gång.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 12.
  Berg, Per
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Utrustningar för berörande längd- och diametermätning på skogsmaskiner1991Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Flertalet skördare förses idag med apteringsdatorer. Om apteringsutrustningen skall betala sig krävs det bl a att givarsystemen är tillförlitliga. Trätek har studerat de vanligaste en- och tvågreppsaggregaten och kontrollerat givarsystemens mätprestanda, konstruktion och tillgänglighet. Inga av aggregaten uppfyller de krav som skogsbruket ställer på längdmätning. Tvågreppsaggregaten mäter dock längd bättre än engreppsaggregaten vilket talar för att dessa i första hand skall användas i slutavverkning. Inga aggregat uppfyller heller de krav som ställs på diametermätning. Mätning av diametern med kvistknivar verkar generellt ge den bästa mätningen, under förutsättning att man använder båda knivarna. Att mäta med enbart en kniv ger dålig mätning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 13.
  Berg, Staffan
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Emissioner till luft från fossila bränslen i svenskt skogsbruk - en inventering för LCA av träprodukter1996Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I denna studie har uppgifter tagits fram om bruket av fossila bränslen i svensk skogsbruk. Studien är ett första steg i en LCA-inventering.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 14.
  Bergkvist, B
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Kapacitet och produktion av fingerskarvat konstruktionsvirke 1976-19871988Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Redovisning av kapacitetsutnyttjandet och kostnadsläget för fingerskarvningsanläggningar mellan 1976 och 1987. Det gäller endast anläggningar som är godkända för fingerskarvning av konstruktionsvirke och som var i drift under 1987. Rapporten är ett komplement till Träteks rapport "Debiteringstillägg för fingerskarvat virke 1988".

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 15.
  Bergkvist, B
  et al.
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Palm, Roland
  Sågverkens kostnader analys och modellbeskrivning typsågverk 100.000 m3 år 19861988Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Rapporten presenterar en modell för att analysera kostnaderna i ett sågverk för sågat, skeppningstorrt virke. Modellen har testats i fyra verk med en produktion kring 100.000 m3 per år. I modellen bryts kostnader ner på varje funktion i verket, t ex timmersortering, kantverk, torkning och orderanskaffning, samt på viktiga kostnadsslag, t ex kapital, personal, underhåll, elektricitet m m. Modellen är värdefull för bl a budgetering, efterkalkyl och prisstrategi.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 16.
  Bergkvist, B
  et al.
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Palm, Roland
  Sågverkens kostnader typsågverk 40.000 m3 år 1987 jämförelse mellan typsågverk 40.000 m3 och 100.000 m3 år 19871989Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Rapporten redovisar och analyserar detaljerat de kostnader ett sågverk i 40.000 m3-klassen har. Dessutom görs en intressant jämförelse av kostnaderna i sågverk i storleksklasserna 40.000 m3 och 100.000 m3, där anläggningarna utnyttjas i ett respektive två skift. Fyra företag av varje storlek har välvilligt ställt sitt material till vårt förfogande. Träteks modell för kostnadsanalysen redovisas i Träteks tidigare rapport I 8806039.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17.
  Bergström, L
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Träanvändning inom ROT-sektorn examensarbete i byggnadsteknik1988Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I ett examensarbete visas hur trä används vid förbättring av flerbostadshus. Arbetet presenteras så att tidigare erfarenheter av byggteknik inte ska vara nödvändiga för förståelsen. Väggar, bjälklag, fasader, yttertak, vindar, fönster, snickerier och gårdsmiljö tas upp.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 18.
  Bjurulf, Anders
  et al.
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Svensson, Nils
  Tarre, Eva
  Förstudie TRÄ 501993Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I denna kartläggning av hela flödeskedjan trä har vi tagit ett samlat grepp. Såväl order- som materialflödena har kartlagts för två flöden. Ena flödet följer virke som slutligen blir fasad- och golvblock på en husfabrik. Det andra slutar i en dansk möbelindustri. Ett antal flaskhalsar har identifierats. Huvudprojektet ska försöka lösa dessa.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 19.
  Blümer, Hartwig
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Hyvling och vidareförädling i Västtyskland och Österrike1988Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Hyvlade kvalitetsprodukter är stora i Västtyskland och Österrike. Den höga kvaliteten gäller alltifrån råvaran -- virke och fukttillstånd samt bearbetning (finish) -- fram till kundservice. Det konstateras att ökad export till Centraleuropa förutsätter krafttag för att bygga upp en yrkesskicklighet och marknadskunskap i Sverige som redan finns hos träindustrier i importländerna. Flexibilitet avseende mängd och specifikation samt kostnadseffektivitet är ytterligare krav.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 20.
  Blümer, Hartwig
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Lättviktsspånskiva sandwichskiva med hålrum i mittskiktsskivan1988Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Trätek har undersökt möjligheten att sänka skivdensiteten, d v s att minska vedförbrukningen utan att påverka skivegenskaperna negativt. En alternativ skivkonstruktion bestående av separat tillverkade homogena ytskiktsskivor som sammanfogats med en mittskiktsskiva som profilpressats och en alternativ mittskiktsuppbyggnad testades. De positiva resultaten kan leda till tillverkning av spånskivor med förbättrade egenskaper eller till sänkning av skivdensiteten allmänt. En minskning av densiteten med 50 kg/m3 är realistisk. Mindre vedåtgång minskar även kostnaderna för lim och energi. Idén har patentsökts.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 21.
  Blümer, Hartwig
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Massiva trägolv ett idéprojekt från råvara till konsument del 2 glidgolv funktionstester och industriell framställning1988Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Tester av nötningsresistensen hos fyra miljövänliga ytbehandlingsmedel för golv (lut, trägolvolja och två typer av vattenbaserade filmbildande golvlacker) och fuktbetingade rörelser hos en glidgolvyta har gjorts, dels i laboratorieskala, dels på ett större golv utlagt i ett provrum. Resultaten visar att golvytor som utsätts för större slitage bör behandlas med golvlack och, beträffande fuktrörelser, att dels rörelsen i den med olja fuktskyddsbehandlade ytan är mindre än hos obehandlat trä, dels att den undersökta golvkonstruktionen som sådan har en svällningshämmande effekt. Under brukstiden kunde inte några nya fel (sprickor, delvis öppna limfogar) eller formförändringar (t ex kupning) upptäckas. Det beskrivna, delvis nya hyvlingskonceptet -- skonsam kant -- och kantprofilförbearbetning och bearbetning av synliga kvistiga flatsidor enbart med putsband ger effektiv produktion och glidgolvbräder av ändamålsenlig kvalitet. I konceptet ingår även nya idéer om materialtransport, sortering och justering.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 22.
  Blümer, Hartwig
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Massiva trägolv. Tillverkning - produktdesign - produktutveckling1995Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I denna rapport beskrivs produkten "massiva trägolv" från råvaran och framställning till brukarmiljön. Beredning, sortering och torksätt beskrivs. Konventionella och nya tillverkningskoncept samt virkessnåla och virkesskonande produktionsmetoder presenteras. Rapporten tar också upp normer och standarder, liksom design, ytbehandling och skydd. De invändningar som förs fram mot massiva barrträgolv är golvets bristande dimensionsstabilitet. I rapporten ges uppslag om hur detta kan förbättras.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 23.
  Blümer, Hartwig
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Mittskiktets inflytande på egenskapsprofilen hos spånskivor1989Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Egenskaperna hos spånskivor med olika uppbyggnad av mittskiktet har undersökts i en laboratoriestudie. Dels konventionellt tillverkade skivor, dels s k ändträskivor; den första med mittskiktsspånen parallellt, den andra med dem vinkelrätt skivans plan. Tvärdraghållfastheten var upp till 40 % högre, böjhållfastheten 18 % högre och tjocklekssvällningen 25 % lägre för ändträskivan. Vid låg mittskiktsdensitet ökar dessutom ändträskivans ytskiktsdensitet markant. Det minskar färgåtgången vid ytbehandling och underlättar användning av tunna papper vid kaschering. Skivdensiteten kan minskas med 50 kg/m3. Det innebär minskad förbrukning av ved, lim och energi. Förfarandet är patensökt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 24.
  Blümer, Hartwig
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Nya produkter av spån och faner. Analys av förutsättningar för tillverkning i Sverige1996Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Hur är förutsättningarna för att i Sverige tillverka nya träprodukter av spån och fanér? I rapporten analyseras möjligheterna för tillverkning av i huvudsak tre produkter; OSB (Oriented Strand Board), LSL (Long Strand Lumber) och PSL (Parallell Strand Lumber). Råvaror, processteknik, materialegenskaper och marknad för dessa produkter redovisas. Detta är en väsentligt uppdaterad version av en tidigare uppdragsrapport från ett industriprojekt som bedrivits vid Trätek .

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 25.
  Blümer, Hartwig
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Några tillämpningar av 3-metoden vid framställning av sågade trävaror och förädlade träprodukter förstudie1990Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Resultat från provsågningar enligt den s k 3-metoden och utvärdering av nya massiva träprodukter som tillverkats av detta virke. Bland annat ett prefabricerat gör-det-själv-golv. Två tidigare rapporter finns i serien.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 26.
  Blümer, Hartwig
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Sågverk som flödesorienterad processindustri. En belysning av framtidskonceptet LINUS1995Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna rapport beskriver en vision av framtidens sågverk som en flödesorienterad processindustri. Avsikten är att väcka till eftertanke om vårt traditionella produktionssätt med brutna flöden, långa ledtider, stora lager etc är gångbart i längden. Vidare diskuteras vilken produktionsteknisk utveckling som måste till för att möjliggöra förändringar mot en total flödesorientering.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 27.
  Blümer, Hartwig
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Tillverkning av spånskivor med ändträskuret mittskiktsspån - industriförsök1992Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Tidigare gjorda laboratorieförsök följdes upp i ett fullskaleprov i enlighet med det nya patenterade spånskiveförfarande som utvecklats av Trätek. Det nya förfarandet innebär att man i mittskiktet använder sig av ändträskuret mittskiktsspån. Resultaten visar att förfarandet går att tillämpa vid industriell drift med egenskapsförbättring eller viktminskning hos skivan som följd. Såväl ytspån som mittskiktsspån måste dock vara av hög kvalitet. Att bibehålla mittskiktsspånets form och storlek under hela processen är en förutsättning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 28.
  Blümer, Hartwig
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Trä och träprodukter i Nordamerika processer, maskiner, produkter reserapport1989Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Hur Parallam, en unik produkt som tillverkas av fanerstrimlor, framställs har studerats hos tillverkaren i Kanada. Maskiner och bearbetningslinjer för massivträ liksom olika skivprodukter, verktyg för skärande bearbetning inkluderande slipmaterial, trälim, träskydds- och ytbehandlingskemikalier, hjälpverktyg, utrustningar för verktygsskötsel, olika tillbehör samt olika datasystem, främst för design av köksinredningar, redovisas från ett besök på Atlantamässan 1988. Som stomämnen för sittmöbler framhävdes särskilt träbaserade skivor (fiberskivor, plywood, OSB) tillverkade i CNC-styrda överfräsautomater. Mässan vänder sig främst till möbel- och snickeriindustrin.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 29.
  Blümer, Hartwig
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Träbaserade kompositer noteringar från en studieresa till USA i november 1987 (reserapport)1988Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Rapport från FPRS-konferensen "Structural Wood Composites New Technologies for Expanding Markets", Memphis, USA, 1987-11-18--20. Nya rön om icke fanerbaserade produkter, kompositer som alternativ till sågat virke och plywood för byggnadsändamål ges. Marknadsutvecklingen för träbaserade kompositer betraktas allmänt som positiv.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 30.
  Blümer, Hartwig
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Träbaserade kompositer i Nordamerika - bindemedel, maskiner, processer, forskning och utveckling - reserapport1992Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Höga råvarukostnader för ved, allt klenare virkesdimensioner och råvarubrist främjar en oavbrutet intensiv forskning och utveckling inom området träbaserade produkter dels inom den nordamerikanska industrin, dels inom forskningsinstituten. Utvecklingen av bindemedel, maskiner, processer och produkter, FoU, beskrivs här i anslutning till fylliga presentationer av de besökta företagen. Viss intressant litteratur listas också.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 31.
  Blümer, Hartwig
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Ytbehandling av panelbräder1989Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I rapporten beskrivs metoder för industriell ytbehandling av massiva panelbräder för inomhusbruk. Teknik och ekonomi beskrivs med hänsyn till sortiment, beläggning och ytbehandlingssystem. Arbetsmiljön måste beaktas vid tillverkningen och ett trygghetsbevis på "giftfrihet" måste finnas för panelanvändarna. Troligen bör ytbehandlingen ske enligt ett enstyckskoncept med transparenta eller lätt pigmenterade lacksystem. Strålningshärdande UV-lacker ger idag dels en rationell tillverkning, dels goda ytegenskaper. Vissa marknader kräver även ytbehandling med vax, med eller utan pigment, samt behandling med lasyr. Sprutapplicering och varmluftstorkning är här ekonomiskt försvarbara lösningar. Prissituationen för ytbehandlade panelbräder på exportmarknaden kräver noggrann planering inför investering i en ytbehandlingsanläggning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 32.
  Blümer, Hartwig
  et al.
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Stork, Fredrik
  Två metoder för tillverkning av fönsterämnen vid sågverk1991Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 33.
  Bolonius, OlesenFrits
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Tests on glued laminated beams in bending exposed to natural fires1992Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 34.
  Boutelje, Julius
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Målning av nya träfasader dokumentation från TräteknikCentrums temadag 1989-11-161989Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 35.
  Boutelje, Julius
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Utomhusanvändning av impregnerat granvirke - synpunkter och erfarenheter1990Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I rapporten redogörs för erfarenheter av granvirke, såväl impregnerat som oimpregnerat, vid två typer av användning utomhus. Virke i trallar på mark representerar en användning med relativt hög rötrisknivå, medan risken för röta hos virke i trädgårdsmöbler är mindre. Under förutsättning att man i framtiden får använda tillräckligt effektiva träskyddsmedel för trallvirke, t ex i effektivitet jämförbara med CCA-medel, är grantrallvirke ett utmärkt substitut för furutrallvirke, både med hänsyn till beständighet och sprickbenägenhet. För trädgårdsmöbler kan användningen av lågeffektiva träskyddsmedel räcka med avseende på beständighet men inte med avseende på utseende och ytbeskaffenhet. Utöver impregnering behövs en kompletterande ytbehandling. Rapporten är illustrerad med tydliga och vackra färgfoton.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 36.
  Brodin, Gustaf
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Kättingband - ny matningsanordning för skördaraggregat1992Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  En ny matningsanordning av typ kättingband har testats av Trätek. Försöken visar att kättingbandet förenar hög dragkraft med få skador på bark och ved. Dragkraften är nästan dubbelt så stor som för vanliga matarband. Inga skador på bark och ved kunde konstateras vid normal matning. Vikt, pris och livslängd är jämförbara med de värden som gäller för vanliga matarhjul. De stora sidokrafterna ställer dock krav på utrustningens konstruktion.; Vid utvecklandet av en ny matningsanordning för upparbetningsaggregat finns många saker att ta hänsyn till. Det viktigaste är att matningsanordningen kan överföra stor dragkraft till stammen utan att slirning uppstår. Ved- och barkskador får inte heller uppstå. Här har vi gjort en funktionstest av ett kättingband, som har utvecklats av Lencab i Orsa AB. Jämförelsen har skett med vanliga matarhjul i en provbänk.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 37.
  Brodin, Karin
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Faktorer för lönsam investering - upphandlingen satt i sitt sammanhang1994Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Här ger vi en tankeväckare inför upphandlingar. Rapporten ska främst användas som underlag för eftertanke och diskussion. Den är speciellt avpassad för små och medelstora sågverk. Ett av de viktigaste budskapen är att man som beställare skall köpa en funktion, och basera köpet på en långsiktig och genomtänkt plan för företaget. Vägen till lyckad upphandling beskrivs steg för steg.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 38.
  Brodin, Karin
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Kvalitetsmätning på rundvirke av furu - en litteraturstudie1989Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I rapporten redovisas en kort litteraturstudie inom området kvalitetsmätning och klassificering av rundvirke. Dels presenteras de metoder som för närvarande är aktuella vid kvalitetsmätning (manuella, optiska, genomlysande), dels resultat från undersökningar m m av dessa metoders kapacitet. Ingen av metoderna visar sig idag vara den perfekta lösningen men de kan i framtiden, enskilt eller i samverkan, erbjuda en bättre lösning på hur man bör kvalitetsmäta.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 39.
  Brodin, Karin
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Oförstörande och förstörande provning av spånskivor litteraturstudie1988Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Litteraturstudien ingår i ett projekt vars mål är att reducera den mängd ved som ingår i spånskivor och ändå behålla nuvarande kvalitetskrav. En förutsättning för att man skall lyckas med detta är att man kan utnyttja skilda provutrustningar för styrning av processen. Dessa utrustningar bör medge oförstörande provning för att de skall passa in i en produktionsanpassad kontroll. Rapporten tar upp de mest relevanta processförfarandena.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 40.
  Brodin, Karin
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Torrvirkesemballering. Delrapport 2. Sträck- och krympfilms barriäregenskaper1991Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Beskriver olika emballagematerials och emballeringsutförandens barriäregenskaper under olika klimatförhållanden. Resultaten visar att rätt utförd emballering, med vissa restriktioner, skyddar torrvirke på ett bra sätt. Rapporten kompletterar det arbete som redovisas i Trätek, Rapport P 8803021.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 41.
  Brodin, Karin
  et al.
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Génetay, C
  Torrvirkesemballering delrapport 1 leverantörers och kunders problem vid torrvirkesemballering samt förslag till lösningar1988Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Snickeritorrt virke är ofta mekaniskt förädlat, t ex panel eller komponenter till möbler. Det är känsligt för stötar och svårt att packa i stabila paket. Rekommendationer ges till hur olika typer av komponenter bör packas och transporteras och vad man i övrigt bör tänka på. Generellt bör t ex varorna omges av skyddslådor bestående av träfiberskivor och läkt som bandas runt paketen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 42.
  Brodin, Karin
  et al.
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Lundberg, Håkan
  Kopplingen mellan affärsdokument och produktionsstyrning1996Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Från att ha varit en råvarustyrd industri övergår nu sågverksindustrin alltmer till att producera direkt mot kundorder. Detta innebär fler produkter, kortare serier och produkter som är mer anpassade efter kundens krav och behov. En väl fungerande informationsöverföring behövs för att klara denna omställning. Informationen måste sållas, bearbetas och det måste finnas rutiner för att återföra erfarenheter i syfte att möjliggöra löpande processförbättringar. Med datorers hjälp finns stora möjligheter att rationalisera informationsflöden och hantera komplexa verksamheter. I denna studie beskrivs informationsflödet vid Iggesunds sågverk samt förslag till angelägna förbättringar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 43.
  Brodin, Karin
  et al.
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Tarre, Eva
  MA på sågverk - erfarenheter av 10 MA-diagnoser1995Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  MA-diagnosen är ett redskap för de företag som insett att materialadministration är viktig och där man har en vilja att förbättra sig inom området. Diagnosen ger en överblick över företagets starka och svaga sidor. Den kan vara första steget i ett förändringsarbete och ger kunskap som kan ligga till grund för viktiga strategiska beslut. Genom att systematiskt gå igenom företagets alla delar säkerställs att man i ett senare förändringsprojekt arbetar med de högst prioriterade förbättringsområdena. Rapporten redovisar resultat från MA-diagnoser på tio sågverk - erfarenheter som andra sågverk som vill förbättra sin logistik kan lära av.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 44.
  Carling, O
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Brandteknisk dimensionering av massiva träkonstruktioner1990Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Rapporten beskriver de generella principerna och beräkningsförutsättningarna och ger i litteraturen redovisade uppgifter rörande fysikaliska och mekaniska egenskaper hos trä och träkol vid temperaturer och fuktförhållanden som är aktuella i samband med brand. Gängse metoder för att beräkna bärförmågan vid brand beskrivs och illustreras med beräkningsexempel. Metoderna jämförs med tillgängliga provningsresultat. En modifierad beräkningsmetod föreslås, som ger bättre överensstämmelse med provningsresultaten än den som rekommenderas i svenska bestämmelser. Brandmotståndet hos några ofta förekommande anslutningsdetaljer bedöms med utgångspunkt från i litteraturen redovisade brandprovningar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 45.
  Carlsson, T
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Värmeåtervinning ur frånluft erfarenheter från en undersökning av tio småhus med FTX-system1988Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Under perioden oktober -- maj har mätningar utförts på tio värmeåtervinningsaggregat i småhus. Energibesparing, buller, husets lufttäthet, FTX-systemets täthet (FTX betyder frånluft-/tilluftvärmeväxlarsystem), luftfördelningen, det totala luftflödet, balansen mellan F/T-luft, energiförlusten i kanalsystemet, relativa fukthalten inomhus/utomhus och avfrostningsfunktionen undersöktes. Stora brister hos systemen framkom i undersökningen. Det finns således fog för skepsisen mot ventilationssystem, men fungerande FTX-system är realistiska om viljan finns att åtgärda de listade problemen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 46.
  Carlsson, Thomas
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Luftburen värme i småhus - statusundersökning av befintliga system1991Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Statens Provningsanstalt utförde under perioden januari--maj 1989 mätningar i småhus med luftburna värmesystem. 13 anläggningar låg i Borås-trakten, 4 i Halmstad. De boende upplevde i flertalet fall att de hade ett bra inomhusklimat. Mätningar har visat att om kanalerna förläggs så att man får ett samverkande temperaturfält så kan de termiska förlusterna minskas med upp till 25 %. Följande behöver förbättras i testfallen sänkning av ljudnivån, minskning av de termiska förlusterna i kanalsystemen, förbättring av det termiska klimatet i hus med mer än ett bostadsplan, minskning av den okontrollerade värmeavgivningen och uppdelning i klimatzoner (rumsvis temperaturfördelning). Samutgivning med Statens Provningsanstalt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 47.
  Casselbrant, Sven
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Nordic wood - ny teknik i träindustrin. Delprogram 4. Order- och leveransprecision I1995Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Träindustrin förlorar stora pengar på att inte köpa virke av rätt kvalitet. Men för att kunna få den rätta kvaliteten måste köpare och säljare tala samma språk. I projektet "Order och leveransprecision, etapp I" har en första arbetsversion av ett kvalitetsspråk för trä utarbetats och prövats i en serie demo-projekt mellan sågverk och fönsterfabriker. Kvalitetsspråket är avsett för färdiga slutprodukter och kan uttrycka vilken kvalitet som helst, standardklasser likaväl som specialkvaliteter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 48.
  Casselbrant, Sven
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Trähusdag dokumentation från TräteknikCentrums temadag 1988-09-221988Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Träteks årligen återkommande Trähusdag presenterade 1988 pågående och kommande Trätek-projekt inom området, plan- och bostadsverkets framtida roll, energiförbrukningen för olika systemlösningar (beräknade och uppmätta värden), en överslagsmetod för bestämning av effekt- och energiuttaget med hänsyn till tids- och slumpmässiga variationer, instörtade träkonstruktioner under den gångna vintern, trähusbranschen i återblick och i framtiden, praktiska erfarenheter och forskningsresultat gällande högisolerade konstruktioner, intressanta pågående och avslutade projekt gällande trä--fukt--mögel, träfasaders problem och möjligheter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 49.
  Casselbrant, Sven
  et al.
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Raknes, Eirik
  Sipi, Marketta
  Nordic wood FoU-program för nordisk träindustri. Delprogram 5. Leveransprecision II1996Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna rapport redogör för resultaten av Nordic Wood-projektet "Leveransprecision II". I en serie DEMO-projekt där elva sågverk deltagit har man visat hur rätt anpassad virkeskvalitet kan minska kvalitetsbristkostnader. För att underlätta kommunikationen om kvalitet mellan köpare och säljare man också utvecklat ett kvalitetsspråk för trä som ska implementeras i branschen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 50.
  Daerga, Per Anders
  et al.
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Marklund, Per-Olof
  Utomhusexponering av lamellimmade fönsterprofiler av furu. Utvärdering av fältförsök 1983-19931995Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är en utvärdering, analys och sammanställning av resultatet från en fältundersökning av lamellimmade fönsterämnen som genomförts under perioden 1983-1993.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
123456 1 - 50 av 252
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf