Change search
Refine search result
1 - 22 of 22
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Aldaeus, Fredrik
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Bioeconomy.
  Dedic, Dina
  RISE - Research Institutes of Sweden, Bioeconomy.
  Karpenja, Tatjana
  RISE - Research Institutes of Sweden, Bioeconomy.
  Magnusson, Mikael
  RISE - Research Institutes of Sweden, Bioeconomy.
  Rosén, Fredrik
  RISE - Research Institutes of Sweden, Bioeconomy.
  Sundin, Konstantin
  RISE - Research Institutes of Sweden, Bioeconomy.
  Lindström, Mikael
  RISE - Research Institutes of Sweden, Bioeconomy.
  Lucisano, Marco
  RISE - Research Institutes of Sweden, Bioeconomy.
  Modorato-Rosta, Caroline
  RISE - Research Institutes of Sweden, Bioeconomy.
  Towards a cellulose-based society: current market and consumer trends2017In: The 7th Nordic Wood Biorefinery Conference held in Stockholm, Sweden, 28-30 Mar. 2017: NWBC 2017, Stockholm: RISE Bioekonomi , 2017, p. 1-Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  It has been proposed that the future of the forest industry will involve the traditional value chains combined with the needs and demands of a bio-based economy. A global consumer survey was undertaken, together with interviews and workshops with various representatives through the bio-economy. Sources also included in-depth literature studies and research reviews. Based on this input, several current trends have been identified that will affect the route towards a cellulose-based society. These trends describe the effects of urbanization, consumer behaviour, new business models, material recycling, open innovation and the necessity for early demonstration of new research. Four different but equally plausible scenarios have been identified describing the society and the role of cellulose in 2030, highlighting the role of the wood-based biorefinery.

 • 2.
  Andersson, Lisa
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Molnar, Stefan
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  PROLOG: Processtöd för företag i stadsbyggnadssektorn som vill utveckla sitt arbete med medborgardialog2019Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Inkludering och dialog framhålls idag som viktiga komponenter för en socialt hållbar stadsutveckling. Som en följd av detta finns numera förväntningar på medborgardialog i fler sammanhang än vid lagstiftade samråd iplanprocesser. Dessa förväntningar påverkar hur kommuner, fastighetsutvecklare och byggherrar tar sig anstadsbyggnadsfrågorna. Det innebär även nya typer av uppdrag för arkitektkontor och andra konsultföretag i stadsbyggnadssektorn. Många såväl beställare som andra företag inom stadsbyggnadssektorn ställs alltså idag inför en mängd val kring hur de ska förhålla sig till och organisera sitt deltagande i medborgardialoger. Hur företaget organiserar sig på strategisk nivå har betydelse för medarbetarnas förutsättningar att delta i och bidra till medborgardialoger.Detta faktum uppmärksammas dock sällan vilket är anledningen till att processtödet Prolog har tagits fram.

 • 3.
  Andersson, Lisa
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Stefan, Molnar
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  ARKILOG: En studie om hur arkitektkontor organiserar sitt arbete med medborgardialog i stadsbyggnadsprojekt2019Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Under senare år har intresset för medborgardialoger ökat i stadsbyggnadsbranschen. Detta med förhoppningen att involvering av medborgare i utformningen av våra städer ska leda till allt ifrån ökad demokratisk legitimitet, till bättre utformade städer och mindre överklaganden.Det mesta av såväl den forskning som det praktiska utvecklingsarbete som har genomförts fokuserar dock på metoder för medborgardialogsamt medborgardialog ur ett maktperspektiv(Jahnke, Andersson, Molnar & Blomqvist,2018). Försvinnande lite arbete berör verksamhetersorganisering av medborgardialog, detta trots att det ökade intresset för medborgardialog innebär att allt fler aktörer börjar arbeta meddet. Studien riktar fokus mot arkitektkontor som allt oftare får i uppdrag att utföra dialoger eller utgöra samarbetspartner till den aktör som utför dialogen i stadsbyggnadsprojekt. Arkitekten har dessutom en speciell roll då hen ska bemötabåde beställarensönskemål och medborgarenseller brukarens behov, vilka kan skilja sig åt (Petrescu, 2005). Givet den här utvecklingen ärdet viktigt att generera kunskaper om arkitektkontors arbete med medborgardialog och hur detta påverkas av företagets övergripande organisering. Det är detta vi vill bidra till med denna populärvetenskapliga rapport. Vi har ett relativt brett fokus på alla former av kontakter som arkitekter har med medborgare,dock avgränsat till stadsbyggnadsprojekt. Med det senare menas arbete som berör utveckling av ett geografiskt område som innefattar mer än enbart en enstaka byggnad (vilket kan ske både inom och utanför den formella planprocessen).

 • 4.
  Arvidsson, Niklas
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden.
  Bolin, Lisa
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Lindberg, Siv M
  RISE - Research Institutes of Sweden.
  Linder, Marcus
  RISE - Research Institutes of Sweden.
  Mellquist, Ann-Charlotte
  RISE - Research Institutes of Sweden.
  Norefjell, Fredric
  RISE - Research Institutes of Sweden.
  Nyström, Thomas
  RISE - Research Institutes of Sweden.
  Rex, Emma
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Norrblom, Hans-Lennart
  RISE - Research Institutes of Sweden, Materials and Production, IVF.
  Tööj, Lars
  Industrial Development Center, Sweden.
  Cirkulära möbelflöden: Hur nya affärsmodeller kan bidra till hållbar utveckling inom offentliga möbler2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sverige har en stark möbelindustri och en stolt tradition av att tillverka tidlösa och högkvalitativa möbler, ofta av naturmaterial. 2016 producerade Sverige möbler för 22,8 miljarder SEK, varav kontorsmöbler stod för nästan en fjärdedel1. Det saknas idag statistik över vad som händer med dessa möbler när de inte längre används, men det står klart att många av dem slängs i förtid när verksamheter flyttar eller när deras behov ändras. Samtidigt syns en tydlig utveckling mot att kunder mer och mer efterfrågar återbrukade eller renoverade möbler som en del i sitt hållbarhetsarbete. Denna utveckling var startpunkten för projektet ”Affärsmodell-innovation för cirkulära möbelflöden”.

  Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden är ett Vinnovafinansierat projekt som under åren 2015-2017 arbetat med att utveckla och testa koncept för cirkulära affärsmodeller för i första hand offentliga möbler. I projektet har tjugo aktörer från hela värdekedjan, från underleverantörer, möbelproducenter, återförsäljare och användare till forskare och branschorgan, samarbetat kring affärsutveckling, kundincitament, produktdesign, logistik, hållbarhets- och certifieringsfrågor.

  Den här skriften belyser hur nya affärsmodeller för mer cirkulära möbelflöden kan bidra till en mer hållbar utveckling och ger smakprov på slutsatser från projektet. Skriften riktar sig framför allt till producenter och återförsäljare av möbler för offentliga miljöer, men även kunder och inköpare tror vi kan ha stor nytta av skriften. Vi hoppas att den även kan fungera som inspiration för andra industrier och branscher som funderar på en övergång till mer cirkulära affärsekosystem.

 • 5.
  Brunklaus, Birgit
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Schnurr, Maria
  Sonesson, Ulf
  RISE - Research Institutes of Sweden, Bioscience and Materials, Agrifood and Bioscience.
  8 ton society Sweden: Assessing the material footprint of sharing and circular lifestyles in housing,mobility and food2019In: Life Cycle Management Conference 2019, Poznan, Polen, 2019, Vol. 9, article id 96Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The average Swedish household throws away 480 kg of solid garbage per year. But this amount of material is only a small share of the resource consumption that our lifestylegives rise to. Our homes need to be built, goods produced, we are transported,and food is produced. In today's linear consumption society, every individual inthe EU is estimated to have a material footprint of 29 tons/year on average – afootprint that needs to shrink to 8 tons in order to stay within “planetaryboundaries”. In a circular system, products are recycled and shared leading toless resources and materials needed, but do we know how much? Which resourceand material consumption is generated in Sweden? What could we achieve througha transition to a sharing and circular economy, and how would our consumptionpatterns look like within a sustainable material lifestyle? The goal of thisstudyis to assess the material footprint of sharing and circular lifestyles inhousing, mobility and food system. "8 ton society" takes athree-level method approach: (1) National: assessing the material footprint ofsharing and circular lifestyles in housing, mobility and food systems on anational level. (2) Municipal: Mapping material and waste streams at municipallevel (for the three Swedish municipalities Göteborg, Malmö och Umeå), by whichmunicipalities can identify opportunities for a circular society, for exampleby supplementing existing climate strategies and waste plans with circularaction plans. (3) Household: Combined with a household level analysis ofmaterial footprints, the project contributes to behavioral change at householdlevel as well as strengthened decision making and innovation at national andmunicipal level. The results of the study are material footprints and scenariosthat are used as basis for the development of reduction measures. The scenariosdescribe potential “8t societies” for Sweden, meaning potential policy andsocietal innovations that allow for a drastic reduction of material footprint.These include sharing and circular solutions. Additionally, the project willcontrast the Swedish results to similar projects that have been carried out in Finland and Germany.

 • 6.
  Crossler Ernström, Tova
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment.
  Digitala spel i medborgardialog om stadsutveckling: Tidigare forskning och utvecklingsbehov2019Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report is a result of a research review and analysis carried out as a prestudy within RISE:s initiative

  Digilog - Digital games for citizen participation in urban development. The text attempts to map out the field(s) of existing research on the subject; which includes areas as diverse as game studies, urban planning and governance research. It then makes some suggestions for both theoretical and practical aspects to address in future work.

 • 7.
  Engesbak, Vetle
  et al.
  NTNU Norwegian University of Science and Technology, Norway.
  Gåsvaer, Daniel
  RISE - Research Institutes of Sweden, Materials and Production, IVF. Mälardalen University, Sweden.
  Ingvaldsen, Jonas A.
  NTNU Norwegian University of Science and Technology, Norway.
  Nonås, Kathe
  RISE - Research Institutes of Sweden, Materials and Production, IVF.
  Ringen, Geir
  SINTEF, Norway.
  Widfeldt, Magnus
  RISE - Research Institutes of Sweden, Materials and Production, IVF.
  Management of process innovation beyond continuous improvement: towards a researchagenda2016In: Proceedings of the 23rd International Annual EurOMA Conference, 2016Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Manufacturing companies constantly improve their manufacturing systems. Yet, the demands of everyday efficiency shifts focus from drastic process innovations to continuous improvement. Using multiple case studies of four Scandinavian manufacturers, this article examines why process innovation is different from continuous improvement, and how it can be managed alongside the companies’ other formal processes. We find the companies lack a vocabulary to talk about process innovation, and have no common methods with which to organize it. Furthermore, process innovation often comes from outside the operational units, and because of this, knowledge integration, ownership and participation needs to be managed actively. 

 • 8.
  Harris, Steve
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute, Sweden.
  Mirata, Murat
  Linköping University, Sweden.
  Broberg, Sarah
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Carlsson, Peter
  Sotenäs kommun, Sweden.
  Martin, Michael
  IVL Swedish Environmental Research Institute, Sweden.
  A roadmap for increased uptake of industrial symbiosis in Sweden2018Report (Other academic)
 • 9.
  Isaksson, Charlotta
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy. University West, Sweden.
  The neglected practice: uncertainties encountered by occupants in a new energy efficient building2017In: eceee 2017 Summer Study proceedings: Consumption, efficiency and limits, 2017, p. 1055-1062Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Technical and performance related uncertainties that come with an increased number of components and system complexity are often thoroughly examined and tested in demonstration buildings. On the contrary, and despite the energy research literature stressing the importance to understand the requirements and context of the users, the uncertainties that occupants encounter while adapting to new energy efficient buildings are seldom examined and identified in depth.

  This paper will highlight the usefulness of seeing the technologies for buildings from the users’ point of view. From a social practice perspective and the concept of domestication the paper examines various types of uncertainties encountered by occupants when managing technologies for buildings, such as bedrock heat pump, photovoltaic panels and LED-lighting, in a new energy efficient house.

  The result demonstrates that it is demanding and tiresome to tackle uncertainties and learn how to handle technologies for building, as well as to contact professionals for support. It might in fact be more convenient to "leave it as it is", with the consequences that no one is managing the technologies. Instead of assuming that carrying out this practice is straightforward, it would be better to work on an approach where this is not the case. In fact, the later approach creates much better conditions for extended learning and product development than the former.

 • 10.
  Isaksson, Charlotta
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment. University West, Sweden.
  Hiller, Carolina
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment.
  Lane, Anna-Lena
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment.
  Kommunikation för hållbart arbete med energieffektivisering: En kunskapssammanställning om samverkan och kommunikation om energifrågor inom organisationer och företag2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Based on social and behavioural research, this project compile knowledge on energy management in organisations and companies. The purpose has been to examine how communication and collaboration within organisations and companies can be strengthened in order to promote sustainable energy management.

  The literature demonstrates that energy efficiency is not of strategic importance for organisations and companies. It is not prioritised by the management, who do not invest in cost effective energy measures. The employees regard energy as an implied right and the facility managers’ ability to influence energy issues are restricted, as well as their time and resources to work with it. Poor communication between the various actors within the company give rise to conflicting goals between different interests, and a belief that energy efficiency is something a single person, a technician, occasionally works with. Companies and organisations with a successful energy strategy make it into an issue that the entire organisation addresses. They engage more people and more aspects of their activities while striving for sustainability. It puts the focus on collaboration and communication.

  This project presents guidelines and recommendations about communication that can serve as support for considering energy efficiency measures and energy savings efforts. We structure these into three steps. Messages stating that energy efficiency is a priority and of concern for everyone. Approaches which highlight how energy efficiency can be communicated through for instance guidelines, dialogues, education, and visualization. These approaches should be adapted and incorporated into the companies’ activities and the daily work routines of the employees. Feedback on the use of energy showing to what extent the efforts made are effective and leads to a positive result. Research demonstrates that the more people who are involved in the work on energy efficiency, the better the results tend to be. Good results are, in turn, an important incentive for the continuous work on energy issues.

 • 11.
  Jonasson, Julia
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Andersson, Lisa
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Lööf, Jenny (Editor)
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Returcykeln: Ett normkreativt avfallsprojekt2018Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Sverige har ett av världens mest effektiva avfallssystem ur ett miljöperspektiv. Vi har mycket låg grad av deponi och förbränning och hög grad av källsortering. Men det har visat sig svårt att öka andelen sorterat avfall.

  Orsaken till bristande sorteringsgrad och nedskräpning sägs ofta vara att brukare inte förstår systemet eller att de medvetet slarvar i hanteringen av sitt avfall och vid sortering vid lokala återvinningsstationer.

  Men tänk om det inte stämmer. Tänk om det finns orsaker i designen av avfallssystemet som avgör brukarens benägenhet och möjlighet att göra rätt.

  I den här korta rapporten ges exempel på vad som händer när designmetoder, tjänstedesign, normkritik och stadsutveckling möts för att utmana det nuvarande avfallssystemet.

 • 12.
  Lindberg, Ulla
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy. University of Borås, Sweden.
  Salomonson, Nicklas
  University of Borås, Sweden.
  Sundström, Malin
  University of Borås, Sweden.
  Wendin, Karin
  Kristianstad University, Sweden; University of Copenhagen, Denmark.
  Consumer perception and behavior in the retail foodscape – A study of chilled groceries2018In: Journal of Retailing and Consumer Services, ISSN 0969-6989, E-ISSN 1873-1384, Vol. 40, p. 1-7Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the retail grocery business, new competitors such as pure e-commerce players are growing fast, and, in order to compete, ‘brick and mortar’ stores such as supermarkets need to become more professional at providing excellent customer service, and to use the physical servicescape as the main competitive advantages. However, supermarkets also face a challenge to offer consumers high quality products while at the same time providing a pleasant and functional servicescape. Products like groceries often need to be stored in cabinets due to strict regulations and in order to maintain correct temperatures. Some of these cabinets have doors which make them more energy-efficient (Evans et al., 2007 ;  Faramarzi et al., 2002), reduces costs, and contributes to grocery quality, but it can also affect the perceived servicescape, and risk a negative impact on sales (Waide, 2014; Kauffeld, 2015). For example, moisture from the atmosphere that condenses on the inside of the door glass (Fricke and Bansal, 2015) may make the cabinets less transparent, and doors can obstruct consumers from passing by. Thus, having chilled groceries in cabinets with doors can be both beneficial and problematic. However, no studies have been conducted on how open (no doors) or closed (with doors) cabinets for chilled groceries impact consumer perception and behavior. Hence, the purpose of the study is to contribute to an understanding of how consumers behave and what they perceive when shopping chilled groceries from cabinets with doors and without doors in the supermarket.

  Based on a qualitative research approach, combining in-store observations and focus group interviews, and focusing on Bitner's (1992) three environmental variables in the servicescape, i.e. (1) ambient condition, (2) space and functions, and (3) signs, symbols and artifacts, the study investigates the question: do open or closed cabinets for chilled groceries in the supermarket impact consumer perception and behavior, and if so, how?

  Our results indicate that consumers’ behavior and perceptions of the foodscape differ when there are doors or no doors on the cabinets. The paper thereby contributes to servicescape research by focusing on a particular part of supermarkets – the foodscape for chilled groceries–and by enhancing the understanding of environmental variables in the servicescape. The results further show how doors lead to different forms of approach or avoidance behavior in terms of accessibility and that consumers’ vision, olfaction and tactility all influence consumers’ perceptions of freshness and cleanliness in relation to doors or no doors. Our results also have practical implications for retailers who are designing new stores or considering changes in existing store layouts.

 • 13.
  Linden, Hanna
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Materials and Production, Product Realisation Methodology.
  Diedrich, Andreas
  University of Gothenburg, Sweden.
  Baumann, Henrikke
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Life cycle work: A process study of the emergence and performance of life cycle practice2020In: Organization & environment, ISSN 1086-0266, E-ISSN 1552-7417Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Life cycle management (LCM) is a concept that goes beyond traditional corporate environmental management, due to its’ focus on a product’s entire life cycle. The spread of such concepts is usually understood in terms of processes of ‘diffusion’, whereby ideas spread over time by some inexplicable force. However, diffusion has proven less adequate to describe how ideas spreads in practice. Here, we address this oversight by studying the emergence and performance of what we refer to as life cycle practices. Drawing on an analysis of the development of a sustainability portfolio within a globally-operating manufacturing company, we illustrate the kinds of life cycle work involved in dealing with local activities and interests, connecting activities and interests into action-nets, performing life cycle practices, and spreading the life cycle idea. Finally, we discuss implications of life cycle work for research in the field of organization and management studies and for LCM research.

 • 14.
  Mirata, Murat
  et al.
  Linköping University, Sweden.
  Carlsson, Peter
  Sotenäs kommun, Sweden.
  Harris, Steve
  IVL Swedish Environmental Research Institute, Sweden.
  Martin, Michael
  IVL Swedish Environmental Research Institute, Sweden.
  Fornell, Rickard
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Hackl, Roman
  Swedish Environmental Protection Agency, Sweden.
  Källqvist, Tobias
  Hifab, Sweden.
  Dalväg, Emma
  Hifab, Sweden.
  Broberg, Sarah
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  International and Swedish State of Play in Industrial Symbiosis: A review with proposals to scale up industrial symbiosis in Sweden2018Report (Other academic)
 • 15. Nilsson, Maria
  et al.
  Williander, Mats
  Englund, Cristofer
  RISE, Swedish ICT, Viktoria.
  Commercialisation of Intelligent Transportation Systems: The Case of Cooperative Systems2012In: Proceedings of Transport Research Arena (TRA 2012), 2012Conference paper (Refereed)
 • 16.
  Norefjäll, Fredric
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Fernqvist, Niklas
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Innovationsförmåga för ett hållbart transportsystem: Trafikverket och samverkande aktörers processer för innovations- och omställningsförmåga2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta dokument sammanfattar arbetet som utförts under förstudien till forskningsprojektet: Innovationsförmåga för ett hållbart transportsystem – Trafikverkets och samverkande aktörers processer för innovations- och omställningsförmåga. Syftet med forskningsprojektet är att bidra till att Trafikverkets innovationsarbete får genomslag för omställningen av transportsystemet. Genom ökad kunskap om hur egna strukturer och processer för innovation påverkar och påverkas av, exempelvis andra aktörer, specifika marknadsvillkor eller normer, stärker detta projekt arbetet för ett hållbart transportsystem.

 • 17.
  Pendrill, Leslie
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Measurement Science and Technology.
  Metrology and sustainability accounting standards2018In: The New Algorithm: Setting a new market standardfor financial systems, Stockholm, 2018Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 18.
  Rex, Emma
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden.
  Fernqvist, Niklas
  RISE - Research Institutes of Sweden.
  Ryding, Sven-Olof
  IVL Swedish Environmental Reserach Institute.
  Karheiding, Carl
  Swedish Life Cycle Center, Chalmers University of Technology.
  Towards increased impact of life cycle information in product and service innovation2018In: , 2018Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Many businesses of today now recognize the need for a life cycle perspective, for use not only in accounting but also for innovative purposes. However, while availability of data and understanding of the life cycle concept as such continues to grow, there is still inertia in life cycle information having practical implications on decisions and actions throughout the everyday work in the company.

  In a project aimed at a better understanding of company internal uses of life cycle information, the existence and use of life cycle information in four large companies (all having with extensive experience of life cycle thinking) were studied. Data collection was made in case studies with two main purposes; to a) follow and illustrate flows of life cycle information within large companies, and to b) understand the role of life cycle information in decision-making outside of the environmental departments. The case studies covered applications such as development of new product concepts, introduction of new materials, and market introduction of eco designed products and services.

  The study reveals other dominant barriers than normally assumed; not having or understanding the life cycle information provided. The barriers found were rather related to other aspects of the decision process: Complementary data important for the decision (such as material availability or economic implications for alternate designs) could be missing, recommendation of the most preferred alternative not being clearly presented, concerns about e.g. increased uncertainties and risk not being met, or guidance on how to handle tradeoffs such as between economic and ecologic goals absent. Sometimes information was also not provided in the timeframe needed to change the particular process, or existing routines and tools did not allow the inclusion of life cycle information in a systematic manner. 

  Insights from the study point to the importance of understanding the broader context in which the life cycle information should be used, in order to reach impact as decision support. To assist in this, a short guide has been designed to support life cycle proponents in having a more holistic view of the decision making situation and to highlight common pitfalls hindering life cycle information to influence company practices.

   

 • 19.
  Rex, Emma
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, System setup and Service Innovation.
  Linden, Hanna
  RISE Research Institutes of Sweden, Materials and Production, Product Realisation Methodology.
  Östling, Johan
  RISE Research Institutes of Sweden, Digital Systems, Mobility and Systems.
  Quistgaard, Louise
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, System setup and Service Innovation.
  Välkommen in i det cirkulära: Erfarenheter och slutsatser från projektet ”Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden”2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Projektet ”Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden” startades med syfte att visa hur en bransch konkret kan ställa om till en mer cirkulär ekonomi. Vi ville möta samhällets behov av minskat resursbehov och mer hållbar industriell utveckling, genom att ge förutsättningar för en produktion och konsumtion av offentliga möbler som var mer resurseffektiv, mindre miljöbelastande och samtidigt stärkte företagens internationella konkurrenskraft.

  Projektet har pågått i tre steg, finansierade genom Vinnovas program Utmaningsdriven innovation under åren 2014-2020. Under steg 1 identifierades intresse, behov, potential och affärsmöjligheter för en ökad cirkulär ekonomi inom svensk möbelindustri gällande främst möbler/inredning för offentligt bruk. I steg 2 utvecklades och testades de identifierade affärsmodellkoncepten, och nytänkande affärsrelationer och affärsmodeller togs fram. I detta steg kunde vi också visa att det gick att förena stark konkurrenskraft med en mer hållbar samhällsutveckling. I steg 3 har fokus varit på att gå från enskilda goda exempel till industriell skala, med nya erbjudanden, ändrade affärsmodeller, ökad efterfrågan och nya rutiner och normer där cirkulärt är det nya normala. Genom alla steg har projektet stävat efter att cirkulära erbjudanden och affärer ska bli ett stolt och självklart inslag hos de som erbjuder och efterfrågar möbler för offentligt bruk i Sverige.

  Nu är vi där. Tillverkare, återförsäljare och återbrukare tävlar idag om att visa upp sina cirkulära erbjudanden och inredningsarkitekter och kunder – inom offentlig såväl som privat sektor – inför nya upphandlingsföremål, roller och rutiner till förmån för cirkulära flöden.

  I den här skriften ges en sammanfattning av den utveckling vi gjort tillsammans inom projektet, och ni får även stifta bekantskap med många av våra partners och deras cirkulära resa. Vi vill på detta sätt visa att det går att ta steget från enstaka återbruksexempel till cirkulära affärer i stor skala – i alla fall om man jobbar tillsammans!

 • 20.
  Røyne, Frida
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Brunklaus, Birgit
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Rex, Emma
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Torén, Johan
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Cintas, Olivia
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Assessment Roadmapfor Emerging Bio-based Technologies: Identifying Sustainability Prospects with Multiple Perspectives2019In: Life cycle Management Conference 2019: Life cycle Management Conference 2019, Poznan, Polen, 2019, Vol. 9Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Many bio-based technologies are emerging technologies, with the characteristics of being radical and fast growing. The 2018 Nobel prize in chemistry is based on enzymatic bio-based conversion as a green alterative for several conventional technologies. Overall, the transition to a bio-based economy is seen as a mean to reach sustainability, energy independence and economic growth. Bioeconomy strategies have however also been criticized for focusing too much on economic growth and too little on sustainability. Assessing potential life cycle sustainability risks and benefits early in the development of technologies – when still at lab or pilot scale – provides valuable insights about how to prioritize research activities and to potentially avert unintended consequences. The lack of knowledge and high uncertainty in early development however also makes such assessments challenging. On the social sustainability side, bio-based technologies create new jobs, while the social acceptance can hinder the market growth even in an innovation country like Sweden. Emerging technologies like for example artificial intelligence might reduce jobs and gene therapy in medicine might bear risk for coming future generation. The questions and risks are manifold. Therefore, it is essential to have a roadmap for guidance that takes a holistic approach to sustainability with a life cycle perspective. To add to the complexity, the possibilities for assessment approaches are extensive. Different perspectives can be assessed in numerous ways and with many different methods. The goal of this study is to contribute to a sustainable transition to the bioeconomy, by serving as a roadmap for research and innovation (R&I) on emerging bio-based technologies.

  To suggest a general roadmap for holistic and interdisciplinary assessments, this study identifies, and describes the use of multiple perspective assessments in selected R&I projects on emerging bio-based technologies. The projects include virgin and waste raw materials, biotechnology conversion processes and products such as bio-based chemicals, building materials, soil amendment, and pellets for heat. The findings are, in combination with existing frameworks on biomass- and bio-product prospect models, used to suggest an assessment roadmap for identifying sustainability prospects of emerging bio-based technologies.

  The result consists of an “assessment roadmap” including the perspectives resource-, economic-, environmental-, social- and market potential. Each perspective is accompanied by questions targeted to identify benefits and risks, such as “What valorization routes currently exists, and are under research, for the feedstock?”; “Is the feedstock available, also in the future?”; “Is the production technology socially accepted?”. The roadmap for bio -based emerging technologies also provides advice on the procedure for sustainability assessments, such as organizing an initial workshop with expert knowledge and highlight the importance of scanning before allocating resources for in depth analyses.

 • 21.
  Sjögren, Peter
  et al.
  Mälardalen University, Sweden.
  Fagerström, Björn
  Mälardalen University, Sweden.
  Kurdve, Martin
  RISE - Research Institutes of Sweden, Swerea, Swerea IVF. Chalmers University of Technology, Sweden.
  Callavik, Magnus
  ABB, China.
  Managing emergent changes: Ad hoc teams praxis and practices2018In: International Journal of Managing Projects in Business/Emerald, ISSN 1753-8378, E-ISSN 1753-8386, Vol. 11, no 4, p. 1086-1104Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this paper is to explore how emergent changes are handled in research and development (R&D) projects. R&D projects business potential lies in their exploration of the unknown; conversely, this makes them uncertain endeavours, prone to emergent changes. Design/methodology/approach: Uses a single-case-study design, based on a projects-as-practice perspective and a soft systems methodology (SSM) analysis, to map how ad hoc R&D teams handle emergent changes, specifically the solution identification and assessment phase and the implementation plan. An R&D project in the power industry, involving over 250 engineers, was analysed. Findings: This paper shows how emergent changes are handled differently from initiated changes during the decision-making phase. The system analysis shows that the most critical factors for managing these changes are: collective reflection between project parties; and including experienced engineers in implementation-plan reviews. Practical implications: The results are of relevance both to R&D managers aiming to improve team performance and to general project management. Informal notions of emergent changes can be formalised in the change request process. Weaknesses in the project team’s organisation are highlighted, and details of how of how to mitigate these are provided. Originality/value: Combines engineering-design and project-management research on emergent changes, adding to the former regarding people–organisational and strategic issues. Furthers understanding of the projects-as-practice approach and emergent change (deviations) handling by ad hoc teams in a project environment. SSM has not previously been used to explore aspects of projects-as-practice, and this is a novel way of adding to the body of knowledge on project praxis and practise.

 • 22.
  Williander, Mats
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, Viktoria.
  Wedlin, Johan
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, Viktoria.
  Stålstad, Camilla
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, Viktoria.
  Mellquist, Ann-Charlotte
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, Viktoria.
  Company Cars as a Channel for Electrification of the Passenger Car Market2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Plug-in company cars can be a “fast lane” to reduce CO2 emissions in Sweden. since they constitute 20-25% of new car sales. For that to happen the following three enablers are crucial:

  1.     That companies have car policies that make plug-in cars eligible. A change from a maximum purchase price to a maximum monthly cost has shown to be the way.

  2.     A continuous and significant difference in fringe benefit tax value/monthly cost relative to a conventional company car.

  3.     Destination charging possibilities at work places are important, primarily for those having PHEVs.

1 - 22 of 22
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
v. 2.35.9