Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
12345 1 - 50 av 215
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Ahlgren, Serina
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioekonomi och hälsa, Jordbruk och livsmedel.
  Behaderovic, Danira
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioekonomi och hälsa, Jordbruk och livsmedel.
  Woodhouse, Anna
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioekonomi och hälsa, Jordbruk och livsmedel.
  Att räkna med markkol i livscykelanalys av nötkött2020Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Markanvändning och förändringar i markkol kan ha en stor påverkan på klimatpåverkan från livsmedelsproduktion. En vanlig metod för att beräkna klimatpåverkan av livsmedel är livscykelanalys (LCA). Här räknar man ihop alla utsläpp från produktionskedjan till ett tal.

  Det finns idag dock ingen konsensus kring hur vi bör räkna med markkol i LCA vilket innebär att många studier helt enkelt inte tar med markkol eller gör väldigt olika val vilket försvårar tolkning av resultaten. Det finns också en begreppsförvirring som gör det svårt att kommunicera kring markkol och dess effekter.

  I denna rapport ger vi en bakgrund till problemen, varför det är så svårt att räkna med markkol. Vi gör ett försök att reda ut begreppen, och att ge några råd för hur markkol kan inkluderas i LCA. Rapporten vänder sig till utförare av LCA men även till dig som vill veta mer om markkol i LCA på ett generellt plan och för att kunna tolka resultat.

  I rapporten delar vi upp markkolsförändringar som kan ske på fyra principiellt olika nivåer:1. Ändring mellan olika kategorier av markanvändning, till exempel från skog till jordbruksmark.2. Odling av en mark som inte är i jämvikt, till exempel att bruka en torvmark eller mark som bytt kategori för länge sen men som fortfarande inte kommit i jämnvikt.3. Ändring i marknyttjande, till exempel byte av gröda från ettåriga till fleråriga grödor.4. Att ändra eller införa skötselåtgärder, till exempel tillförsel av organiskt material.

  För att inkludera markkolsförändringar i LCA, behövs tre steg (1) uppskatta ändringen i markkol (2) fördela påverkan över tid och (3) beräkna klimatpåverkan. I rapporten går vi systematiskt igenom dessa tre steg och pekar ut vilka svårigheter som finns.Det är svårt att ge specifika råd kring markkol, då alla val är tätt kopplade till syftet med studien som ska utföras. Vi tycker att det viktigaste är, att LCA-utövaren är medveten om de olika alternativen i varje steg och tydligt beskriver och motiverar sina val, så att det för slutanvändaren av resultaten är tydligt vad som ligger grund för resultaten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  RISE Rapport 2020:67
 • 2.
  Ahlgren, Serina
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioekonomi och hälsa, Jordbruk och livsmedel.
  Junestedt, Christian
  IVL Swedish Environmental Research Institute, Sweden.
  Ahlström, Marcus
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Systemomställning och tjänsteinnovation.
  Lundin, Emma
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Systemomställning och tjänsteinnovation.
  Återvinning av växtnäringsämnen ur avloppsvatten – hur gör vi hållbarhetsbedömningar på bästa sätt?2020Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  För att kunna producera tillräckligt med mat på ett hållbart sätt behöver vi hushålla med växtnäring, och se till att den näring som redan finns i omlopp används på ett klokt sätt. Nya direktiv kring slamanvändning, krav på återförsel av växtnäring och hårdare utsläppskrav på reningsverk innebär att nya system och tekniker behöver utvecklas. Det kan dock vara svårt att veta vilket system eller vilken teknik som ger den största nyttan. Systemanalytiska metoder kan hjälpa till att tydliggöra dessa komplexa frågor.

  Målet med denna studie är att på ett övergripande sätt ge en insikt i hur arbetet kring hållbarhetsbedömningar kopplat till kommunal avloppsvattenrening och återföring av näringsämnen, med fokus på fosfor och kväve kan genomföras. Vidare har fokus legat på metodfrågor inom livscykelanalys (LCA), men en utblick kring andra hållbarhetsbedömningsmetoder ges även i en mindre omfattning. Mycket av det som behandlas inom LCA har dock bäring även för andra metoder för hållbarhetsbedömning.

  Idag finns det olika typer av standarder och riktlinjer för hur LCA-studier bör utföras, dock saknas det specifika riktlinjer för LCA-studier kopplade till näringsåtervinning ur avlopp. Det finns flera skäl till att LCA-metodfrågor kopplade till näringsåterföring behöver utredas; LCA är en metod som framförallt inriktar sig på att bedöma miljöpåverkan av en produkt, medan avloppsvattenrening ofta sker i kommunal regi och i nuläget är inriktat på att rena avloppsvatten och inte fokuserar på att producera produkter. Avloppssystem är ofta integrerade med både vattenförsörjning, energisystemet och jordbruket på ett intrikat sätt. Avlopp är också en sektor som har utsläpp både till luft och vatten, och metoder för att korrekt kunna bedöma dessa utsläpps påverkan på miljö är viktiga att utreda. Användningsområdet för LCA är väldigt brett. LCA kan dock inte svara på om det system som utvärderas är hållbart, bara om systemet har mer eller mindre påverkan än ett annat. LCA kan alltså inte svara på frågeställningar som: Vad är en hållbar återvinningsgrad för växtnäringsämnen?

  Arbetet har resulterat i en diskussion kring när LCA eller systemanalys lämpar sig och vad man bör tänka på när man genomför en LCA och vilka delar som bör ingå. Inom ramen för detta arbete anordnades även en workshop där berörda intressenter deltog från forskning, myndigheter och branschen. Syftet med workshopen var att få in synpunkter kring hur en systemanalys eller LCA bör läggas upp för att ge användbara resultat i beslutsfattande.

  I första hand vänder sig rapporten till dem som arbetar med kommunal avloppsvattenrening, teknikutveckling och myndigheter inom detta område, som har en grundförståelse för systemanalys och vill veta mer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Ahlgren, Serina
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Biovetenskap och material, Jordbruk och livsmedel.
  Kärrman, Erik
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  Fosforprodukter av slam – energianvändning och klimatpåverkan2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to compare the energy use and climate impact of extracting phosphorus (P) from sewage sludge, compared with mineral phosphorus from mining. The two processes that are studied are struvite precipitation and extraction of phosphorus from sludge ash (AshDec). We also looked at the potential recycling rate of plant nutrients in the different systems.

  In the study, we have calculated the environmental impact of introducing the processes for P-recovery, related to a conventional sewage treatment plant with chemical precipitation. It is therefore only the differences that arise in comparison with the reference plant that are included in the calculations. You can think like this: there is an existing sewage treatment plant, where you introduce P recycling. All changes in environmental impact that arise in connection with the investment in this new process are burdens the new P-product.

  The results show that the AshDec scenario has the best recovery rate of phosphorus and energy balance, while the struvite scenario shows the best return rate of nitrogen and the lowest climate impact. However, the sensitivity analyzes show that the results are strongly influenced by different assumptions. For the AshDec scenario, assumption about nitrous oxide emissions from incineration of sludge as well as the handling of energy surplus is crucial. For the struvite scenario, assumptions around the reconstruction of the sewage treatment plant to biological phosphor cleaning is of great significance, especially if the biogas production is affected.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Ahlgren, Serina
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioekonomi och hälsa, Jordbruk och livsmedel.
  Morell, Karin
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioekonomi och hälsa, Jordbruk och livsmedel.
  Lundmark, Viktor
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioekonomi och hälsa, Jordbruk och livsmedel.
  Landquist, Birgit
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioekonomi och hälsa, Jordbruk och livsmedel.
  Biodiversitetsdatabas för livsmedel v1.0: metodrapport2023Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Full text
 • 5.
  Ahlqvist, Karin
  RISE., Swerea, SWECAST.
  Bindemedel med låg miljöpåverkan - Kvantifiering av kondensat2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Bildandet av kondensat i samband med gjutning kan ställa till problem vid utformning av ventilation samt vid värmeåtervinning kopplat till ventilationen. I detta projekt har mängden kondensat som bildas vid gjutning på olika typer av bindemedel kvantifierats. Cold Box (generation III), Hot Box, Resol och två varianter av nyutvecklade oorganiska bindemedel har analyserats inom ramen för detta projekt. En utmaning i arbetet har varit att finna en metod att i laboratorieskala, med små provkroppar, kunna samla upp och med acceptabel mätnoggranhet säkerställa resultaten. För detta ändamål har en sk. Cogas AL-utrustning använts. Resultatet visar att organiska bindemedel generar en större mängd kondensat jämfört med oorganiska bindemedlen. Vidare framkommer att Cold Box generear en något lägre kondensatmängd än vad som kan förväntas. Detta kan förklaras med en lägre bindemedelstillsats. Slutligen visar resultatet att även de oorganiska bindemedlen generar en inte obetydlig mängd kondensat. Det senare var överraskande och är betydelsefullt vid framtida dimensionering av ventilationssystemen. Med de nya rönen att även de oorganiska bindemedlen genererar relativt stora kondensatmängder har frågan aktualiserats vad detta kondensat består av och om det innehållsmässigt skiljer sig från kondensat från de organiska bindemedlen. Den använda Cogas-metoden ger möjlighet att genomföra denna typ av analyser men det har inte rymts inom detta projekt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Andersson, Kristina
  RISE Research Institutes of Sweden, Digitala system, Mobilitet och system.
  Legala hinder och möjligheter för obemannade off-peak leveranser2022Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I projektet Hållbara & Integrerade urbana Transport System - HITS2024 har det bl.a. arbetats med att testa och demonstrera off-peak leveranser. Med off-peak leveranser avses förenklat leveranser som sker under de timmar på dygnet då det råder lågtrafik t.ex. nattetid. I projektet har HAVI levererat varor till en restaurang nattetid i Stock-holm. Detta har även demonstrerats i ett tidigare projekt kallat Eccentric. Skillnaden mellan de olika projekten är att i det äldre projektet fanns personal på plats i restau-rangen och tog emot varorna. I HITS2024 projektet fanns det inte någon personal på plats i restaurangen för att ta emot varorna. Båda projekten visar att det är praktiskt genomförbart att leverera varor off-peak och att det bidrar till en ökad transport-effektivitet. Jämfört med att leverera varor i rusningstid var tidsbesparingen ca 30 % för transpor-tören med off-peak leveranser i Eccentric projektet. Eccentric projektet visade även att effektivitetsvinsterna var ojämnt fördelade. Mottagaren (köparen) av varorna gjorde marginella effektivitetsvinster. För avsändaren (säljaren) redovisades inga effektivitets-vinster alls. I HITS2024 projektet ställde vi oss frågan - givet de stora effektivitets-vinster en transportör gör med off-peak leveranser - varför görs inte detta redan i stor skala? Kan det finnas något inom juridiken som hindrar utvecklingen av off-peak leve-ranser? Finns det rent av möjligheter inom juridiken som skulle kunna användas för att driva på utvecklingen mot fler off-peak leveranser? Syftet med den här rapporten är således att visa på legala hinder och möjligheter med (delvis) obemannade off-peak leveranser. Frågan kan bli än mer aktuell i en framtida värld med autonoma fordon som utför obemannade leveranser.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Arnell, Magnus
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Infrastruktur och betongbyggande.
  Ahlström, Marcus
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Infrastruktur och betongbyggande.
  Wärff, Christoffer
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Infrastruktur och betongbyggande.
  Miltell, Maya
  RISE Research Institutes of Sweden, Digitala system, Prototypande samhälle.
  Vahidi, Arash
  RISE Research Institutes of Sweden, Digitala system, Datavetenskap.
  Digitalisering av den svenska VA-branschen2021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Rapporten ska ge VA-branschen en kunskapsbas för arbetet med digitalisering inom vatten och avlopp. Den beskriver potentialen och pekar ut framgångsfaktorer för omställningen. Den tar också upp utmaningar med kompetensförsörjning, datahantering och cybersäkerhet. En inspirationskatalog ger tio exempel på lyckade digitala tillämpningar ur verkligheten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Rapport
 • 8.
  Askemar, Hanna
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och resurser.
  van Noord, Michiel
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och resurser.
  Klimateffektiv solenergi : Jämförelse av klimatpåverkan från tillverkning av olika solcellsmoduler2021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna första rapport från projektet Klimateffektiv solenergi sammanställer kunskapsläget om klimatpåverkan från solcellsmoduler och lägger grunden för vidare projektarbete med utformning av upphandlingskriterier. Litteraturgenomgången täcker både en marknadsöversikt över dagens solcellsmarknad samt en genomgång av klimatpåverkan från olika teknologier och konstruktioner för solcellsmoduler. Litteraturgenomgången avgränsas genom att projektet fokuserar på miljöpåverkanskategorin klimatpåverkan. Vidare har tillverkningsskedet varit centralt i arbetet då tidiga resultat från analyser av klimatpåverkan över solcellers hela livscykel påvisar att övervägande klimatpåverkan sker under tillverkningen av solceller. Centrala utmaningar vid bedömning av klimatpåverkan från solceller är brist på aktuella data, att olika studier redovisar resultat i olika enheter (koldioxidekvivalenter per kWh, per modul eller per kWp) samt hur årlig instrålning, prestanda, degradering och livslängd hanteras i de olika studierna. Resultatet påvisar att dagens dominerande solcellsteknik, kristallina kiselsolceller, har större klimatpåverkan jämfört med tunnfilmstekniker. Vidare har monokristallina kiselsolceller större klimatpåverkan från produktion än multikristallina kiselsolceller, men vilken kiselteknik som producerar el med lägst klimatpåverkan beror på verkningsgradsförhållandena. Nyare cellteknologier såsom PERC- och dubbelsidiga solceller kan minska klimatpåverkan från solel genom att elproduktionen per solcell ökar utan att utsläppen vid tillverkning ökar markant. Slutligen finns andra teknologier och modulkonstruktioner (exempelvis flexibla moduler) med potential att minska klimatpåverkan från solceller, både genom lägre klimatpåverkan från tillverkningen och genom att öka solcellernas effektivitet. Klimatpåverkan från tillverkning orsakas huvudsakligen av energianvändning i olika processer och därmed blir elmixen vid tillverkning avgörande för klimatpåverkan. Elmixen är starkt kopplad till det lokala elsystemet, vilket innebär att tillverkningsland för kiselråvaran, solceller, solcellsmoduler med mera kan bli en nyckelfaktor för att åstadkomma klimateffektiva solcellsmoduler. Eftersom tillverkningen idag sker främst i Kina och övriga asiatiska länder, som har en betydande andel kolkraft i elmixen, orsakas en stor del av klimatpåverkan från dagens solceller av den fossilbaserade elen i dessa länder.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Bachinger, Angelika
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Material och produktion, Polymera material och kompositer.
  Bengtsson, Jenny
  RISE Research Institutes of Sweden, Material och produktion, Kemi, biomaterial och textil.
  Lindkvist, K
  RISE Research Institutes of Sweden.
  The morphology of ABS with phosphorus-based flame-retardants and its influence on the impact performance2021Ingår i: Abstract Book of FRPM21, 2021, s. 86-87Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Halogen-free flame-retardants (HFFRs) have a pronounced effect on the impact performance of ABS. The addition of flame-retardant (FR) particles may interfere with the morphology of ABS or introduce weak spots into the plastic. The present work studies the morphology of ABS with phosphorus-based flame-retardant systems and sets it in relation to their respective impact performance with the aim of identifying mechanisms influencing the impact performance and revealing possibilities to overcome this issue.

 • 10.
  Baky, Andras
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioekonomi och hälsa, Jordbruk och livsmedel.
  Ahlgren, Serina
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioekonomi och hälsa, Jordbruk och livsmedel.
  Systemanalys av biodrivmedel baserade på halm och vall - samproduktion av etanol och bioolja2020Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Large amounts of domestic raw material will be needed for future biofuel production in Sweden. Various grasses and straw are interesting alternatives for ethanol production. In the ethanol production, hydrolysis lignin residual is produced, which does not yet have a well-formulated end-use.

  HTL is a liquefaction process that can be used to produce bio-oil. In this project we have studied whether hydrolysis lignin residue from ethanol production could be used as raw material in the HTL process. The produced bio-oil can be upgraded together with fossil oil in a conventional refinery and converted into biofuel components.

  In this system study, biofuel production based on straw and ley grass as raw material have been studied in terms of climate impact, mass flows and economy. Four scenarios were investigated, two with straw as raw material and two with ley grass as raw materi-al. In all scenarios, the raw material was assumed to be used for ethanol production. In two scenarios, lignin residue from ethanol production was sent for incineration. In the other two scenarios, the lignin residue is further processed bio-oil via the HTL process.

  In all scenarios the climate impact was reduced compared to fossil fuels. Ethanol gives a reduction of 72 – 92% and biofuels from bio-oil a reduction of 64 – 81% compared to the fossil reference. Considering soil carbon however has a large effect on the climate impact; removing straw is a loss of carbon while cultivation of ley grass add carbon to the soil.

  The cost of producing ethanol was calculated to be between SEK 3 200 – 4 800 per metric ton ethanol. The fuels produced via HTL were estimated to have a production cost between SEK 11 600 – 15 100 per metric ton of fuel. Thus, biofuels from hydrolysis lignin were calculated to be much more expensive than ethanol. This is mainly due to the costs associated with the upgrade of bio-oil. However, results should be carefully interpreted as there is a lack of input data and major uncertainties in the estimations.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Berard, L.
  et al.
  DTU Technical University of Denmark, Denmark.
  Otxoterena Af Drake, Paul
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Säkerhetsforskning.
  Dederichs, Anne
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Säkerhetsforskning. DTU Technical University of Denmark, Denmark.
  Compounds Produced by the Pyrolysis of Powders and Dusts Present in the Alimentary Industry2023Ingår i: Combustion Science and Technology, ISSN 0010-2202, E-ISSN 1563-521X, Vol. 195, nr 3, s. 419-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Under certain conditions dust explosions occur in the alimentary industry. Following ATEX and other guidelines have not eliminated accidents. Therefore, more knowledge is needed. The current work delivers experimental results describing phase transitions and decomposition of dusts. Dusts from wheat flour, chili powder, corn starch, milk powder, cocoa powder, and by-product of grain are investigated. The temperature of pyrolisation has been identified using TGA to be in the range [250°C, 600°C] in air and [300°C, 450°C] in nitrogen. It was found that the compositions of the pyrolysis gases depend on temperature. Carbon monoxide, carbon dioxide, methane, and hydrogen were the main contributors to the pyrolysis gases. The distributions are described with a polynomial or Gaussian fit. The current paper proposes coefficients for Gaussian polynomials expressing the concentration for the four primary pyrolysis gases. 

 • 12.
  Bergström, Johan M
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Bygg och fastighet.
  Ziegler, Stefan
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Bygg och fastighet.
  Persson, Björn
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Systemomställning och tjänsteinnovation.
  Mawlayi, Faiz
  IVL, Sweden.
  Holmqvist, Johan
  IVL, Sweden.
  Melolinna, Nelli
  IVL, Sweden.
  IMPLEMENTERING OCH INNOVATIONER FÖR FÄRDPLAN BYGG- OCH ANLÄGGNINGSSEKTORN : Förslag till aktiviteter och projekt för färdplanens genomförandet och måluppfyllelse2022Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Samhället och mänskligheten står inför en av de största utmaningar vi har ställts inför någonsin. Klimatet berör oss alla. Aldrig tidigare har vi vetat så mycket om vårt beteende, vår påverkan och konsekvenserna för jordens klimat - samtidigt som vi fortsätter bygga vårt samhälle på ett på många sätt ohållbart vis. Idag står byggsektorn för cirka en femtedel av Sveriges samlade klimatutsläpp (Boverket, 2021). Fossilfritt Sverige bildades på initiativ av regeringen år 2015 inför FN:s klimatmöte i Paris, och lanserade år 2018 ”Färdplanen för bygg- och anläggningssektorn” (”färdplanen”), en av 22 branschspecifika färdplaner - med målsättning om en klimatneutral byggbransch till år 2045 (Fossilfritt Sverige, 2018). Sedan färdplanen lanserades 2018 har utveckling skett inom hållbarhets- och klimatområdet för Bygg- och anläggningssektorn. Exempelvis så har olika initiativ och plattformar startats upp med mål för minskad klimatpåverkan och klimatneutralitet, flertalet projekt med låg klimatpåverkan har genomförts, antal certifierade byggnader ökar, tillgång till betong och stål med lägre klimatpåverkan ökar och lagen om klimatdeklarationer har trätt i kraft. Trots denna utveckling finns det indikationer på att det går för långsamt och risk finns att färdplanens mål missas (Byggindustrin, 2022) (Fosilfritt, 2022) (Klimatpolitiska rådet, 2022). Detta utvecklingsprojekt syftade till att ta fram åtgärder för implementering och innovationer för att uppnå färdplanens mål. Projektets kartläggning, litteraturstudie inklusive enklare utsläppskartläggning förväntades ge en bild om vad som behöver göras framåt för att nå färdplanens mål och ligga till grund för ett förslag till aktiviteter och projekt som kan ligga till grund för en nationell genomförandeplan med en strategi och struktur för färdplanens implementerings- och innovationsarbete. Projektet har genomförts i ett antal arbetspaket med ingående aktiviteter, såsom nulägesanalys, litteraturstudier, utsläppskartläggning, intervjuer och workshops. Nulägesanalys och utsläppskartläggning har bestått att söka information och data i websökningar, litteraturstudier, och i samtal med branschaktörer om vilka genomförda och pågående initiativ och projekt som finns, samt kartlägga och redovisa utsläpp uppdelat på de olika branscherna inom bygg- och anläggningssektorn. Djupintervjuer har gjorts med ett flertal branschaktörer med kunskap, insyn och erfarenhet av klimat- och hållbarhetsarbete i bygg- och anläggningssektorn. I workshops, i projektet, kallade branschdialoger, har likt intervjuerna ställt ett antal frågor till en grupp branschaktörer och diskuterat dessa. I arbetet med gapanalys har bland annat ett framsynsarbete genomförts för att lyfta det som kan påverka och är avgörande för genomförandet av färdplanen. Projektet har samlat tankar och idéer från sektorns och forskarsamhällets både tongivande och engagerade personer. Beroende på vilka personer som har medverkat har detta resulterat det i olika utfall. Det som framkommit från intervjuerna, workshops och dialoger har inte direkt kontrollerats eller förankrats mot fakta och vetenskap, utan det har använts för att ge det underlag som detta projekts arbete vilar på tillsammans med projektets övriga arbete inom nuläges-, önskade- och gapanalyser. I det slutlig syntetiserade arbetet har projektgruppen valt ut det viktigaste, mest relevanta och intressanta ur de olika delaktiviteterna i projektet till åtta förändringsområden. Inom dessa respektive förändringsområde ges förslag till aktiviteter och projekt för färdplanens genomförande och måluppfyllelse. De åtta förändringsområden som projektet rekommenderar att färdplanens arbete framåt är: Flexibel och adaptiv användning samt ökad nyttjandegrad, Digitalisering, Hållbara material, produkter och system, Effektiv resursanvändning och cirkulära flöden, Elektrifiering, Regulatoriska krav och styrning, Hållbar finansiering och prissättning av miljöeffekten samt Energieffektivisering. Alla förslagen vilka var och en, och i kombination, bidrar till att accelerera klimatarbetet och minska klimatpåverkan. Av de resultat och förslag till aktiviteter och projekt till implementeringar och innovationer för färdplanens genomförande kan ett urval av dem återfinnas som uppmaningar i färdplanen. Att iii förslagen uppkommer igen drygt fyra år senare kan ses som ett behov att ytterligare fokusera på färdplanens implementering, då uppmaningarna ännu inte har gett den effekt som efterfrågats, eller inte har omhändertagits tillräckligt. De föreslagna aktiviteterna och projekten i detta arbete behöver vidareutvecklas, paketeras samt hitta finansieringslösningar för det fortsatta arbetet för färdplanens genomförande, så att det skapas ett reellt genomslag i branschen för att nå färdplanens mål. En generell rekommendationen från detta projekt är att skala upp pilot- och demoprojekt samt goda exempel till fullskaleprojekt i högre utsträckning samt att tillgängliggöra och dela resultat och underlag från dessa projekt för att öka transparensen mellan olika initiativ och projekt. De förändringsområde som utmärker sig mest och har i arbetet framhållits som de viktigaste samt anses ha störst påverkan på implementeringen av färdplanen för bygg och anläggningssektorn är: Regulatoriska krav och styrning, Elektrifiering, Flexibel och adaptiv användning samt nyttjandegrad samt Hållbar finansiering och prissättning av miljöeffekten. Projektet har vidare identifierat ett stort behov av sammanhållande och heltäckande klimatdata som är nedbrutna på olika delsektorer och ämnesområden inom bygg- och anläggningssektorn. Projektets rekommendation är därför att påskynda arbetet att kvantitativt beräkna de nationella klimatutsläppen som kan ligga till grund för att göra en nationell väsentlighetsanalys för att ge implementering av färdplanen rätt fokus och prioritering. Dock så visar projektets modulering att och analys är att reduktionen av klimatemissioner från bygg- och anläggningssektorn måste starta omgående. Vidare är utveckling av ett klimatfokuserat upphandlingsförfarande med relevanta och effektiva upphandlingskriterier av största vikt avseende framtida klimatrelaterade funktionskrav på bebyggelse genom hela livscykeln. Slutligen behöver nya affärsmodeller utforskas för att utveckla nya ekonomiska incitament som premierar kvalitet, upcycling, bevarande, återbruk och delande.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Bloom, Jörgen
  RISE., Swerea, SWECAST.
  OFP för bestämning av defekter, inre renhet och grafitstruktur.2011Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Detta delprojekt syftar till att studera befintliga metoder för oförstörande provning (OFP) av gjutgods. Gjuterier (och dess kunder) vill lättare och bättre kunna identifiera om gjutgodset innehåller defekter eller har en oönskad grafitstruktur och därmed möjliggöra att defekta detaljer stoppas i ett tidigare skede i tillverkningskedjan än idag. OFP-metoderna skall gå att bygga in i automatiserade efterbehandlingslinor. Befintliga OFP-metoder har studerats i en litteratursökning. Sammanfattningsvis så finns det många olika OFP-metoder och utvecklingen går snabbt inom detta område. Den avancerade signalbehandling som förekommer i moderna OFP-instrument har möjliggjort både nya metoder samt att äldre metoder förses med nya presentationsutrustningar, som både förenklar handhavandet och förbättrar noggrannheten. Att skilja ut en OFP-metod som passar för undersökning av allt gjutgods låter sig inte göras. Men det finns flera intressanta utrustningar som skulle kunna användas i automatiserade övervakningsanläggningar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Borgström, Henrik
  RISE., Swerea, SWECAST.
  Kontroll av Chunkygrafit i lösningshärdat segjärn2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Flertalet slutanvändare efterfrågar de lösningshärdade segjärnen på grund av dess fördelaktiga bearbetningsegenskaper till följd av låg hårdhetsvariation. Dessvärre ger ofta det kisel som lösningshärdar och stabiliserar ferriten uppkomst till chunkygrafit. Till projektets gjutförsök valdes den lösningshärdande legeringen EN-GJS-500-14. De ingående gjutparametrarna; Gjuttemperatur, Antimon- tillsats, Sektionstjocklek samt ympmedel identifierades som lämpliga att studera i gjutförsöken efter samråd med projektgruppen. För att ge ytterligare svar på hur gjutindustrin kan mäta samt styra uppkomsten av chunkygrafit gjordes en robusthetsanalys av förekommande analystekniker och resultat. Avslutningsvis ritades processkartor för de olika ympmedlen för att bättre visualisera effekterna av valda gjutparametrar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Borgström, Henrik
  RISE., Swerea, SWECAST.
  Metoder för att begränsa chunkygrafit i segjärn2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I framtiden finns planer på större vindkraftsturbiner med effekter över 10 MW, vilket ställer enorma krav på segjärnets strukturella integritet om det ska vara ett ekonomiskt gångbart alternativ till stål eller andra material. Förutom övriga defekter t.ex. dross, gasporer etc. är undvikandet av oönskade grafitstrukturer centralt till att lyckas med denna utmaning. I allt tyngre gods är det avgörande hur gjutprocessen utformas och kontrolleras för att undvika de oönskade grafittyperna t.ex. chunky, Widmannstätten (”spiky”) och exploderad grafit. Av dessa grafitstrukturer brukar chunkygrafit få mest uppmärksamhet. Området med chunkygrafit framträder efter skärande bearbetning som mörka områden på ytan och är svår att detektera med hjälp av oförstörande provning, OFP. Betydelsen av Chunkygrafit är att segjärnets brottgräns minskar och ofta är lika med stäckgränsen, vilket – i princip nollar brottförlängningen samt gör materialet sprött. Därför syftar denna rapport till att ge vägledning till hur chunkygrafit kan undvikas i gjuteriprocessen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Bour, Agathe
  et al.
  Roskilde University, Denmark.
  Budde Christensen, Thomas
  Roskilde University, Denmark.
  Hunka, Agnieszka D.
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Systemomställning och tjänsteinnovation.
  Palmqvist, Annemette
  Roskilde University, Denmark.
  Skjold, Else
  Royal Danish Academy, Denmark.
  Syberg, Kristian
  Roskilde University, Denmark.
  Implications of circular textile policies for the future regulation of hazardous substances in textiles in the European Union2023Ingår i: Science of the Total Environment, ISSN 0048-9697, E-ISSN 1879-1026, Vol. 896, artikel-id 165153Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The textile industry's business model is currently unsustainable and systemic changes must be made. The transition to a circular textile economy can be a major lever for this. However, it faces multiple issues, including the (in)ability of current legislations to provide sufficient protection regarding hazardous chemicals in recirculating materials. It is therefore crucial to identify legislative gaps that prevent the implementation of a safe circular textile economy, and to identify which chemicals could jeopardize this process. With this study, we aim to identify hazardous substances that could be found in recirculated textiles, to identify and discuss gaps in current regulations covering chemicals in textiles, and to suggest solutions to ensure better safety of circular textiles. We compile and analyze data on 715 chemicals and their associated functions, textile production stage, and hazard data. We also present how chemicals have been regulated over time and discuss regulations' strengths and weaknesses in the perspective of circular economy. We finally discuss the recently proposed Ecodesign regulation, and which key point should be included in the future delegated acts. We found that most of the compiled chemicals present at least one recognized or suspected hazard. Among them, there were 228 CMR (carcinogenic, mutagenic, reprotoxic substances), 25 endocrine disruptors, 322 skin allergens or sensitizers, and 51 respiratory allergens or sensitizers. 30 chemicals completely or partially lack hazard data. 41 chemicals were found to present a risk for consumers, among which 15 recognized or suspected CMR and 36 recognized or suspected allergens/sensitizers. Following the analysis of regulations, we argue that an improved risk assessment of chemicals should consider chemicals specific hazardous properties and product's multiple life cycles, instead of being limited to the product's end-of-life stage. We especially argue that implementing a safe circular textile economy requires that chemicals of concern are eliminated from the market.

 • 17.
  Brander, Linus
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Infrastruktur och betongbyggande.
  Boubitsas, Dimitrios
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Infrastruktur och betongbyggande.
  Gabrielsson, Ida
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Infrastruktur och betongbyggande.
  Rivningsobjekt – från kostnad till resurs: Pilotstudie återbrukspotential för tunga stomdelar i två rivningsobjekt2021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I projektet ”Rivningsobjekt – från kostnad till resurs” undersöks återbrukspotentialen i rivningsobjekt. Målet är att skapa förutsättningar för återbruk (återanvändning) av befintliga funktionella byggnadsdelar och material, som idag förstörs under rivningen. I projektets arbetspaket 6 har två pilotobjekt studerats utifrån olika aspekter som är av intresse vid ett potentiellt återbruk, tex teknisk kvalitet, demonterbarhet, hanterbarhet, materialtyper och arkitektoniskt värde. Utgångspunkten för att skapa en process som hanterar och värderar dessa aspekter är en kombination av två olika tjänster som redan idag tillhandahålls av olika aktörer: tillståndsbedömning och materialinventering i samband med rivning. Den tänkta processen är avsedd att ge indata till en urvalsmatris med olika kriterier som är viktiga för värderingen av hur man går vidare (ekonomiskt värde, värde minskade utsläpp av klimatpåverkande gaser, osv). För att testa och revidera den initiala processen för kvalitetsbedömning valdes två olika byggnader ut som pilotobjekt: Kv. Herrnhutaren i Göteborg (NCC) och Kv. Yrket i Solna (Fabege). De två rivningsobjekten kompletterar varandra med avseende på ålder, typologi, användning, byggnadsteknik och materialval. Kv. Herrnhutaren 2 är från 1800-talet och är platsbyggd, med stålstomme och bärande tegelväggar, men med väldigt lite betong. Byggnaden är ombyggd och tillbygg i flera omgångar. Användningen har varit främst affärs- och restauranglokaler, samt kontor och vindslager. Som kontrast är Kv. Yrket från 1980, till största delen byggd med Prefabelement i betong och har använts till kontor och lagerlokal.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Brehmer, Aron
  RISE., Swerea, SWECAST.
  Gjut- och restspänningssimulering i designarbetet del 22015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Detta delprojekt handlade om att undersöka hur noggrant det går att simulera restspänningar i en gjuten komponent. Detta gjordes genom att verifiera restspänningssimuleringar med fysiska mätningar på ett gjutgods som i detta fall var cylindrar i gjutjärn. Restspänningsmätningar genomfördes med sektionering och hålborrning, både i gjutet och bearbetat tillstånd. Simuleringarna utgick från processdata som registrerades under gjutning av cylindrarna samt materialdata från simuleringsmjukvarans databas. Materialdata för formsandens konduktivitet undersöktes virtuellt för att få en god överenstämelse mellan simulerade och uppmätta data för temperaturen. Detta för att erhålla relevant temperaturhistorik för restspänningsberäkningar. Det visade sig att simuleringen hade god överenstämmelse med sektioneringsmätningar för axiell spänning medans hålborrningsmätningarna gav inbördes motstridiga resultat.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Brehmer, Aron
  et al.
  RISE., Swerea, SWECAST.
  Jidah, Sargon
  RISE., Swerea, SWECAST.
  Gjut- och restspänningssimulering i designarbetet del 12014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I arbetet undersöktes hur en produkts livslängd påverkas av restspänningar och inhomogena materialegenskaper. Restspänningar finns i princip alla produkter och uppkommer till följd av tillverkningsprocessen, bearbetning och värmebehandling. Gjutna produkter uppvisar även varierande materialegenskaper orsakat av olika stelning- och svalningshastighet som följd av varierande godstjocklek. Vid dimensionering av en komponent utgår ofta konstruktörer från att materialet är spänningsfritt och har homnogena materialegenskaper vilket kan leda till felaktig dimensionering. Restspänningar i drag kan ha en negativ inverkan då de underlättar sprickbildning. Av samma orsak kan tryckspänningar ha positiv inverkan. T.ex. kan ett kritiskt fall uppstå om höga restspänningar förekommer i ett område samtidigt som det är utsatt för betydande spänning orsakad av yttre last. Med ökad kunskap om restspänningar och inhomogena materialegenskaper i komponenter kan konstruktören redan på ett tidigt stadie ta hänsyn till dessa. Det kan leda till lättare komponenter med bibehållen styrka. En arbetsmetodik togs fram där restspänningar och inhomogena materialegenskaper till följd av gjutprocessen tas med i simulering av livslängdsanalys. Resultaten från simuleringarna visar att livslängden hos komponenten varierar med avseende på utmattning om man beaktar restspänningar och varierande materialegenskaper i analyserna. För den komponent och de specifika lastfall som analyserades i det här projektet har restspänningarna liten inverkan. Däremot visar det sig att utmattningslivslängden minskar kraftigt om man tar hänsyn till varierande lokala materialegenskaper.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Bristav, Henrik
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Systemomställning och tjänsteinnovation.
  Sahlin, Jenny
  Profu, Sweden.
  Dvali, Katja
  Profu, Sweden.
  KLASSIFICERING AV AVFALLSBRÄNSLE2021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Vid mottagande av avfall på en avfallsförbränningsanläggning finns en skyldighet enligt förordning om förbränning av avfall för verksamhetsutövaren av anläggningen att kontrollera avfallet och se vilken avfallstyp det kan hänföras till enligt bilaga 3 i avfallsförordningen samt kontrollera att det är lämpligt och tillåtet att förbränna det i anläggningen. Detta i syfte att försäkra sig att avfallet inte orsakar någon oönskad miljöpåverkan vid förbränningen och att det är tekniskt möjligt att förbränna på ett bra sätt och att det stämmer överens med det man har tillstånd att förbränna enligt miljötillstånd. Denna klassificering har överlåtits till de som levererar avfall till anläggningen. Många gånger används benämningar av fraktioner som exempelvis ”Grovt brännbart avfall” och Brännbart verksamhetsavfall” etc. Detta beror på att flera anläggningar inte kräver annan klassificering. Det skiljer också mellan olika miljödomar vad som i domen står angivet att man får ta emot. Vissa tillstånd har listor med sexsiffriga avfallskoder enligt bilaga 3 i avfallsförordningen och andra har mer svepande klassificeringar som ”Utsorterat brännbart avfall”. Utsorterade bränslefraktioner är också ett hinder för spårbarhet. I en sorteringsanläggning kan avfall med olika ursprung och avfallskoder blandas och sedan levereras som en bränslefraktion med en avfallskod även om den i praktiken kan bestå av flera avfall med olika avfallskoder. Slutsatsen i denna rapport är: 1. För att säkerställa att lagkraven uppfylls om klassificering av avfall enligt lämplig avfallskod, krävs en mer stringent användning av avfallskoder enligt bilaga 3 i avfallsförordningen. 2. Tydliga krav bör också ställas på leverantörerna att göra denna klassificering och att avfallskoder används i avtal och leveransdokumentation. Detta ställer också krav på de mottagande anläggningarna att uppgradera vågsystem och andra administrativa system för att kunna hantera avfallskoder. 3. Kompetensen kring hur avfall klassificeras bör också skärpas för alla aktörer i hanteringskedjan då fraktioner med felaktig klassificering upptäcks frekvent. En lösning kan vara att erbjuda utbildning i klassificering av avfall enligt avfallsförordningen. 4. Mottagningskontrollerna bör styras upp tydligare med tydliga konsekvenser och sanktioner för de som levererar felaktigt klassificerat bränsle eller på annat sätt avviker från verksamhetsutövarens mottagningskriterier. Ett förslag är att bedömningsgrunderna för avvikelse bör interkalibreras mellan anläggningarna. Även sanktionsnivåerna vid avvikelse skulle kunna koordineras om detta inte strider mot konkurrenslagstiftningen. 5. En levande och tät dialog mellan leverantörer och avfallsförbränningsanläggningarna är viktiga för att skapa förståelse av vikten för en korrekt klassificering av avfall till förbränning och spåra eventuella avvikelser. Om dessa punkter uppfylls så är bedömningen att det kommer vara svårt att hävda att anläggningarna inte uppfyller alla lagkrav och kommande krav enlig BAT-slutsatser. När det gäller farligt avfall så gäller mer strikta regler kring spårbarhet med anteckningsskyldighet för alla aktörer i hanteringskedjan. Denna hantering har av information har digitaliserats genom det nya nationella systemet för rapportering till avfallsregistret, vilket tagits i drift under slutet av 2020.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Broberg, Sarah
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och resurser.
  Sommarin, Per
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och resurser.
  Potential för användning av lågtempererad värme för uppvärmning av växthus – industriell restvärme och värme från returen på fjärrvärme2022Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Inom projektet ”Innovativa energieffektiva växthus – designade för lågtempererade energikällor och värmeåtervinning”, som pågått mellan december 2020 – juni 2022 och finansierats av Energimyndigheten, föreslås och utvärderas ett nytt koncept för växthusodling, där energi- och odlingseffektivitet samspelar. Utvärderingen av konceptet inkluderar bland annat frågeställningar om hur energieffektiv teknik för växthus kan minska energibehovet vid odling och använda sig av värmeåtervinning och lågtempererade energikällor. Som en del av projektet genomförs och presenteras här en litteraturstudie över möjliga restvärmekällor i Sverige. Studien fokuserar i huvudsak på regionala kartläggningar som identifierats i svenska regioner. Dessa har identifierats och presenteras för tolv av Sveriges regioner. Möjligheterna att nyttja returvärmen på fjärrvärmevattnet diskuteras också, samt en diskussion om klimatavtryck från användning av restvärme.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Brodin, Malin
  et al.
  EnviroPlanning AB, Sweden.
  Norin, Helena
  EnviroPlanning AB, Sweden.
  Hanning, Anne-Charlotte
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Material och produktion, IVF.
  Persson, Caiza
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Material och produktion, IVF.
  Filters for washing machines : Mitigation of microplastic pollution2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This report describes filters for washing machines designed to remove either microplastic fibres or lint from laundry water and investigates possibilities and challenges with such filters from a practical and environmental perspective. The report includes results from a literature study and a laboratory study. Other studies on microplastics from laundry water are summarized briefly. It can be concluded that filtering solutions for washing machines which claim to remove lint and microplastic fibres can be purchased and installed. Three of the filtering solutions were tested in laboratory washing trials and were found to retain some of the microplastic, hence decreasing the amount of microplastic released with the laundry water. The retention was most profound the first time the new fabric was washed. To judge exactly how well the filters remove microplastics during realistic domestic washing conditions would require more comprehensive laboratory work. It is also necessary to further investigate how efficient the filters should be to present an alternative that is technologically, economically feasible as well as environmentally beneficial. Although the filters may retain microplastic fibres it may be necessary to design filtering solutions that are sufficiently user-friendly so that the filters are not by-passed by the user, and that there are good options for emptying or replacing the filters.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Brodin, Malin
  et al.
  EnviroPlanning AB, Sweden.
  Norin, Helena
  EnviroPlanning AB, Sweden.
  Hanning, Anne-Charlotte
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Material och produktion, IVF.
  Persson, Caiza
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Material och produktion, IVF.
  Okcabol, Sibel
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Material och produktion, IVF.
  Microplastics from industrial laundries - A laboratory study of laundry effluents2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  There is little knowledge about the release of microplastics from industrial laundries. This study was carried out to provide information about microplastics released in waste water from laundries. Six Swedish industrial laundries participated in the study. Of these two mainly washed hospital laundry, two mainly work wear, one mainly hotel laundry and one mainly mats. Small particles between 5-15 μm were dominant in this study, regardless of types of textiles washed or whether the laundry had a waste water treatment facility. From the microscopic, FTIR and SEM analyses it could be concluded that microplastics were not dominant in this size range. Most of the particles (in the 5 to 15 μm range) were of other materials (for example minerals, metal fragments, silica, aluminium silicate, yeast, starch). From the results from the measurements, calculations were made to estimate the number of released microplastic particles. The release varied significantly between the different laundries. If the calculations were based on an assumed best-case scenario, between 5 000 and 4 550 000 of microplastic particles were released per kg of washed textile. If a worst-case scenario was assumed, between 15 000 and 5 375 000 microplastic particles were released per kg of washed textile. Three laundries with either chemical or biological waste water treatment adjacent to the production facilities were involved in the study. The water treatment had a significant impact on reducing the numbers of particles. The numbers of fibre-shaped particles released were reduced by 65, 96 and 97% for the different facilities. This shows that waste water treatment at the laundry can be an efficient way of reducing the levels of particles released to the WWTP.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Brolin, Magnus
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Mätteknik.
  Hamon, Camille
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Mätteknik.
  Nyström, Sofia
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Mätteknik.
  Intradagmarknaden : En generell beskrivning av intradagmarknadens funktion2021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I och med omställningen till ett energisystem med en större andel förnybar el står elmarknaden inför flera utmaningar. Traditionella kraftslag som kärnkraft är ofta styrbar, men förnybara kraftslag som vindkraft är väderberoende. En ökad mängd förnybar produktion kan därmed innebära ett ökat behov av fysisk handel närmare leveranstimmen. Intradagmarknaden är en marknad för fysisk handel mellan leveranstimmen och dagen före marknaden, där majoriteten av all handel sker. Den planerade expansionen av förnybara kraftslag är en indikation på att intradagmarknadens betydelse kommer att öka. Av den anledningen är det viktigt att de aktörer som direkt eller indirekt kan påverka eller påverkas av intradagmarknaden har en god förståelse för dess funktion. Den här rapporten beskriver intradagmarknadens funktion och roll i elhandelssystemet.

 • 25.
  Brunklaus, Birgit
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Systemomställning och tjänsteinnovation.
  Climate impacts of recycled and fossil-based plastic for the automotive industry2023Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The automotive sector has a long history of recycling and a high rate of reuse and recycling. The benefits of recycling lie in reduction of climate impacts. The challenges of recycling lie in the cost of refining and to meet the quality standards. This report present results from an environmental study and is part of a larger research project “SVE-REP” financed by Re:Source and the Swedish Energy agency. The starting point of this study was the idea is to replace fossil plastic to recycling plastic in the Swedish automotive industry (Volvo Cars, Volvo Trucks). To measure environmental benefit of recycled plastic instead of fossil-based alternatives, we performed an environmental study looking at the greenhouse gas emission of recycling compared with fossil plastic. Life cycle analysis (LCA) based data and methodology were used to measure the climate impact from the recycled and fossil-based plastic. The data collection includes different plastic companies (Rondo, Mocom, and Sabic). The results were compared between the companies and results were also compared with earlier studies in the literature. The studied recycling rates included in this study are between 25%, 30%, 50% and 70%. The recycling plastic are based on PCR and PIR. The studied plastics were PP (including TPE and PA6) and PC/ABS. The materials and processes included are based on waste to factory gate (cradle to gate). The conclusion made from this project is the following: PP based on recycling plastic are better than fossil-based plastic. Recycling content has been 25%, 30% and 50% and 67% in total. This leads to 30-40% and up to 58% and 90% reduction of GHGemissions. PC/ABS based on recycling plastic are better than fossil-based plastic. The Recycling content has been 25%, 50% and 70% for PC/ABS. This leads to 22%, 55% and 60% reduction of GHG-emissions. Plastic components have different quality and content. The quality is having effect on the recycling content. The industrial based recycled plastic (PIR) has better quality and climate impact than the consumer based recycled plastic (PCR). As a result, the plastic components show different climate effects. The research project has shown that carbon reduction due to the replacement of fossil plastic to recycling plastic in the Swedish automotive industry is possible. As a rule of thumb, % recycling rate means % reduction of climate impacts. For example, 25% recycling rate means 25% reduction climate impacts.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Brunklaus, Birgit
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019).
  Literatur – klimatkompensation2017Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Brunklaus, Birgit
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Systemomställning och tjänsteinnovation.
  Session and committe: Informing and stimulating green lifestyle choices2023Proceedings (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Session (accepted): In order to reach sustainability goals in the future, green and social living must be considered. The interface between production and consumption set the frame for future sustainable lifestyles, including sharing consumption of transport and space in buildings, or the need of a circular production for clothing and electronics. Sustainable lifestyles imply a change of action. It implies new ways of consumption, including behavior change and nudging, as well as new ways of production, including business modeling and service design. This session encourages using visual examples and digital aids to present new ways of consumption and production for future sustainable lifestyles. We will discuss future lifestyles including their environmental and social effects from a life cycle perspective. Session (policy, reguklartion, targets) and scientific commitee (LCM 2023):

 • 28.
  Brunklaus, Birgit
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019).
  ZEB systemavgränsningar – erfarenheter från LCA2017Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Brunklaus, Birgit
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019).
  Berlin, Johanna
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019).
  Vinnova Sharing City Göteborg – Utvärdering2017Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Brunklaus, Birgit
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  Berlin, Johanna
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019).
  Falk, Petter
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  What can LCA learnfrom service design: User integration?2017Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In a sustainable society, the use of resources and climate issues needs to be reduced, and the introduction of services seems to be the solution in the new “service” economy. Similar to products, services are designed to fulfill costumer needs. However, customers are seldom involved in the design of products, while they are in the process of service design. Here we look at the leisure service sector to find method concepts for sustainable analysis (Berlin & Brunklaus 2016).

  So far, a literature study and LCA studies on services (Brunklaus 2016) like the opera and theatre (Algehed et al 2010), tourist (Brunklaus et al 2015), and film (Brunklaus et al 2015) has been performed using a producer and consumer perspective, which led to discussion about the reuse of scenes at the opera, and discussion about tourist packages and discussion about film production design. To get this even further, we have looked into the area of service design.

  The purpose of this project is to further develop the various LCA based methods (E-LCA, S-LCA, LCC) in order to integrate user into the design process. The questions are: What can the life cycle methodology learn from service design? What are the similarities and differences?

  The service design includes several parts: Prepare and define the problem, capture the service and user through ethograpichly oriented research tools, Understand the employee and the user, Improve the working process, and Renew the user function (SP service LABs 2016). The life cycle methodology includes also several parts: Goal and scope including the problem and the system of study, the Inventory includes the technical system and environmental or social or economic data, the Impact Assessment includes indicators, and the Interpretation includes technical solutions and hot spot analysis of various kinds (Bauman and Tillman 2004).

  The results show that the service design is developed close to the customer, including study visits and observation, which the life cycle methodology seems to lack. On the other hand the life cycle methodology gains in the well-structured goal and scope. In order to develop the life cycle methodology further we therefore recommend integrating the user more and focusing on the implementation and visualization, similar to Service design.

 • 31.
  Brunklaus, Birgit
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Systemomställning och tjänsteinnovation.
  Börjesson, Emma
  City of Malmö, Sweden.
  Pedersen, Lisa
  City of Malmö, Sweden.
  Green and circular procurement in public organizations: From single use to reuse of furniture and prolonging lifetime of electronics2021Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The project aims to increase the knowledge of public organizations’ potential to increase the efficiency and circularity of their material flows through procurement, purchase procedures and behavioral change which benefit saving and sharing. The project will be implemented by the City of Malmö’s Environmental Department and Central Procurement Unit in cooperation with the research institute RISE. Through the project, the purchase and waste flows within the City of Malmö’s organization will be mapped and analyzed to identify possibilities for increased reuse, prolonged life/optimization of life and circular use of resources, focusing on a number of product categories to be chosen within the project. The chosen product categories and scenarios: from single use plastics to multiple use products, from procurement to reuse of furniture, prolonging lifetime of electronics (computer, mobile phones). Based on previous research, a consumption based LCA methodology for public organizations will be developed and applied for climate and resource use. Within the project the positive effects of circular procurement on resource use and climate impacts will be analyzed. The role of budget procedures for stimulating circular resource use will also be analyzed, with regards to barriers and possibilities for change. In addition, the project will investigate possibilities for using the saved resources for well-being of the City’s employees, or ordinary citizen., The results will be presented in a draft roadmap for circular economy for the City of Malmö.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Brunklaus, Birgit
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Systemomställning och tjänsteinnovation.
  Chiew, Yoon Lin
  RISE Research Institutes of Sweden, Material och produktion, Metodik för produktframtagning.
  Dincer, Hasan
  Telge Återvinning, Sweden.
  Nilsson-Lindén, Hanna
  RISE Research Institutes of Sweden, Material och produktion, Metodik för produktframtagning.
  Saarikko, Ted
  Umeå University, Sweden.
  Sten, Ulrika
  Södertälje kommun, Sweden.
  Sundberg, Andreas
  Södertälje kommun, Sweden.
  Det inkluderande, hållbara och uppkopplade samhället : Utvärdering och framtidsanalys2023Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Södertälje kommun har höga ambitioner att drastiskt sänka sin klimatpåverkan och har ambitionen att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2030 (Södertälje kommun Miljö- och klimatstrategi 2022–2030, 2022). För att nå dessa mål spelar avfallssektorn i Södertälje kommun en avgörande roll, vilket också innebär ett behov av större involvering och ett större engagemang från medborgare och företag. Som en del i det arbetet skapades projektet Det inkluderande, hållbara och uppkopplade samhället. Projektet är ett samarbete mellan Södertälje kommun, Telge Återvinning, RISE Research Institutes of Sweden och Umeå Universitet och avser att undersöka hur maskingenererad data kan ha dubbel nytta i att både skapa externt medborgarvärde och internt organisatoriskt värde i Södertälje kommuns omställning till en hållbar stad. Denna rapport inkluderar en nulägesanalys över tre tematiserade områden; digitalisering, livscykelanalys (LCA), och medborgardialog. Södertälje kommun har tillsammans med Telge Nät byggt upp ett så kallat LoRaWAN2 (ett trådlöst nätverk med dubbelriktad kommunikation3) i Södertälje för att underlätta kommunikation mellan sensorer i uppkopplade enheter. 169 papperskorgar har också försetts med sensorer som mäter fyllnadsgrad, vilket genererat ett proof-of-concept för hur uppkopplad utrustning kan möjliggöra ruttoptimering och placeringsplanering. Att koppla upp en papperskorg har i det här fallet inneburit att man fäster en sensor i locket på befintliga kärl. Denna sensor känner sedan av fyllnadsgraden i papperskorgens plastpåse med jämna mellanrum. Initiativet kring uppkopplade papperskorgar har medfört inlärning på flera nivåer – såväl utvecklarna som utformar sensorerna, som medarbetarna som förlitar sig på dem, har behövt tänka i nya banor och ompröva invanda arbetssätt. Värt att notera är att personalen behöver besöka samtliga områden där papperskorgar finns trots sensortekniken i och med att deras arbetsuppgifter även inkluderar renhållning av gator och vård av grönytor. Det vill säga, det föreligger i nuläget inte en kvantitativ ekonomisk vinst utan snarare en kvalitativ nytta i form av ökade möjligheter att planera sin arbetstid vilket kan leda till en renare stad. Bland de system som Södertälje kommun använder ses två som särskilt intressanta i relation till Sakernas Internet (Internet of Things (IoT)) enligt denna nulägesanalys. På en operativ nivå har Infracontrol potential att anta rollen som ”spindeln i nätet” där status på uppkopplad utrustning kan hanteras. På en strategisk nivå erbjuder verktyget Maptionnaire möjligheter att aggregera, analysera, och presentera data från uppkopplad utrustning. För att realisera potentialen hos dessa (och andra) verktyg krävs dock att Södertälje kommun ställer nya krav och utarbetar nya rutiner vid upphandling då kostnaderna för att integrera uppkopplad utrustning annars skulle bli ohållbar. En LCA har genomförts för att utvärdera miljöpåverkan från sakernas Internet i Södertälje centrum för smart sophämtning ur ett livscykelperspektiv. Med koppling till kommunens klimatstrategi har miljöpåverkan med fokus på klimatpåverkan prioriterats. Den visar att IoT-systemet enbart utgör en liten del av klimatpåverkan (122 kg CO2-ekv per år4), vilket främst härrör från gateways (50%) och sensorer (27%) och användning av Internet (23%). Sophämtningen bidrar med cirka 12 ton CO2-ekv per år, vilket främst bidrog till användningen av fossilbaserade avfallspåsar i plast (96%) och Hydrerad Vegetabilisk Olja (HVO)-baserade transporter (4%). Vidare visar LCAn att potential för framtida klimatsmart sophämtningssystemet ligger inom minskad användning av fossila plastpåsar och smart planering av sophämtning för att reducera transporter. Södertälje har redan minskat sin klimatpåverkan från transporter (under 2016) genom byte från diesel till HVO. För ett system med 169 papperskorgar (studiens utgångspunkt) innebar detta 83% minskning, från 2,3 ton till 380 kg. Enbart två ton av denna minskning härrör från fossilfria transporter (resp. 8,75 ton för ett möjligt framtida system med 700 papperskorgar). Dock visar resultaten att ännu mer klimatpåverkan kan minskas genom att inte använda fossila plastpåsar, nästan 12 ton (resp. 50 ton för 700 papperskorgar). Detta motsvarar fem resor till Thailand (2,5 ton per resa) eller utsläpp för fyra invånare (2,8 ton per invånare) för året 2030. För ett system med 700 papperskorgar betyder det minst 20 resor till Thailand eller utsläpp för upp till 20 invånare per år. Vidare har projektet ett fokus på inkludering av medborgare i frågor kring hållbarhet, med syftet att informera, engagera och inkludera medborgare i målet med att uppnå hållbar resurshantering. Medborgardialog kan ske på många olika vis och innebära olika saker. Nulägesanalysen visar att flera olika aktiviteter genomförts på området, och att dessa framförallt kan kopplas till kategorierna ”information” och ”konsultation”, men där också det finns kommande inslag av ”dialog” med till exempel det Hackathon som planeras. Från nulägesanalysen noterades dock en möjlighet till utökat fokus på medborgardialog i Södertälje, samt att det finns en medvetenhet om behovet av att inkludera många olika grupper i denna dialog, men det noterades även en utmaning vad gäller inkludering och olika språk.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Brunklaus, Birgit
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Systemomställning och tjänsteinnovation.
  Chiew, Yoon Lin
  RISE Research Institutes of Sweden, Material och produktion, Metodik för produktframtagning.
  Lundström, Anders
  Umeå University, Sweden.
  Mccarrick, Anthony
  Södertälje kommun, Sweden.
  Nilsson-Lindén, Hanna
  RISE Research Institutes of Sweden, Material och produktion, Metodik för produktframtagning.
  Rekonius, Robert
  Telge Återvinning, Sweden.
  Saarikko, Ted
  Umeå University, Sweden.
  Sundberg, Andreas
  Södertälje kommun, Sweden.
  Thernström, Thomas
  Södertälje kommun, Sweden.
  Det inkluderande, hållbara och uppkopplade samhället: Nulägesanalys2021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Södertälje kommun har höga ambitioner att drastiskt sänka sin klimatpåverkan och har målet att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2030. För att nå dessa mål spelar avfallssektorn i Södertälje kommun en avgörande roll, vilket också innebär ett behov av större involvering och ett större engagemang från medborgare och företag. Som en del i det arbetet skapades projektet Det inkluderande, hållbara och uppkopplade samhället. Projektet är ett samarbete mellan Södertälje kommun, Telge Återvinning, RISE Research Institutes of Sweden och Umeå Universitet och avser att undersöka hur IoT-genererad data kan ha dubbel nytta i att både skapa externt medborgarvärde och internt organisatoriskt värde i Södertälje kommuns omställning till en hållbar stad. Denna rapport inkluderar en nulägesanalys över tre tematiserade områden; digitalisering, livscykelanalys (LCA), och medborgardialog. Södertälje kommun har tillsammans med Telge Nät byggt upp ett så kallat LoRaWAN (ett trådlöst nätverk med dubbelriktad kommunikation) i Södertälje för att underlätta kommunikation mellan sensorer i uppkopplade enheter. 169 papperskorgar har också försetts med sensorer som mäter fyllnadsgrad, vilket genererat ett proof-of-concept för hur uppkopplad utrustning kan möjliggöra ruttoptimering och placeringsplanering. Att koppla upp en papperskorg innebär i praktiken att man fäster en sensor i locket på befintliga kärl. Denna sensor känner sedan av fyllnadsgraden i papperskorgens plastpåse med jämna mellanrum. Initiativet kring uppkopplade papperskorgar har medfört inlärning på flera nivåer – såväl utvecklarna som utformar sensorerna, som medarbetarna som förlitar sig på dem, har behövt tänka i nya banor och ompröva invanda arbetssätt. Värt att notera är att personalen behöver besöka samtliga områden där papperskorgar finns trots sensortekniken i och med att deras arbetsuppgifter även inkluderar renhållning av gator och vård av grönytor. Det vill säga, det föreligger i nuläget inte en kvantitativ ekonomisk vinst utan snarare en kvalitativ nytta i form av en potentiellt renare stad. Bland de system som Södertälje kommun använder ses två som särskilt intressanta i relation till Sakernas Internet enligt denna nulägesanalys. På en operativ nivå har Infracontrol potential att anta rollen som ”spindeln i nätet” där status på uppkopplad utrustning kan hanteras. På en strategisk nivå erbjuder verktyget Maptionnaire möjligheter att aggregera, analysera, och presentera data från uppkopplad utrustning. För att realisera potentialen hos dessa (och andra) verktyg krävs dock att Södertälje kommun ställer nya krav och utarbetar nya rutiner vid upphandling då kostnaderna för att integrera uppkopplad utrustning annars skulle bli ohållbar. En LCA har genomförts för att utvärdera miljöpåverkan från Internet of Things (IoT) systemet i Södertälje centrum för smart sophämtning ur ett livscykelperspektiv. Med koppling till kommunens klimatstrategi har miljöpåverkan med fokus på klimatpåverkan prioriterats. Den visar att IoT-systemet enbart utgör en liten del av klimatpåverkan (122 kg CO2 eq per år), vilket främst härrör från gateways (50%) och sensorer (27%) och användning av Internet (23%). Sophämtningen bidrar med cirka 12 ton CO2 eq per år, vilket främst bidrog till användningen av fossilbaserade avfallspåsar i plast (96%) och HVO-baserade transporter (4%). Vidare visar LCAn att potential för framtida klimatsmart sophämtningssystemet ligger inom minskad användning av fossila plastpåsar och smart planering av sophämtning för att reducera transporter. Södertälje har redan minskat sin klimatpåverkan från transporter (under 2016) genom byte från diesel till HVO. För ett system med 160 papperskorgar (studiens utgångspunkt) innebar detta 83% minskning, från 2,3 ton till 380 kg. Enbart två ton av denna minskning härrör från fossilfria transporter (resp. 8,75 ton för ett möjligt framtida system med 700 papperskorgar). Dock visar resultaten att ännu mer klimatpåverkan kan minskas genom att inte använda fossila plastpåsar, nästan 12 ton (resp. 50 ton för 700 papperskorgar). Detta motsvara fem resor till Thailand (2,5 ton per resa) eller utsläpp för fyra invånare (2,8 ton per invånare) för året 2030. För ett system med 700 papperskorgar betyder det minst 20 resor till Thailand eller utsläpp för upp till 20 invånare. Vidare har projektet ett fokus på inkludering av medborgare i frågor kring hållbarhet, med syftet att informera, engagera och inkludera medborgare i målet med att uppnå hållbar resurshantering. Medborgardialog kan ske på många olika vis och innebära olika saker. Nulägesanalysen visar att flera olika aktiviteter genomförts på området, och att dessa framförallt kan kopplas till kategorierna ”information” och ”konsultation”, men där också det finns kommande inslag av ”dialog” med till exempel det hackathon som planeras. Från nulägesanalysen noterades dock en möjlighet till utökat fokus på medborgardialog i Södertälje, samt att det finns en medvetenhet om behovet av att inkludera många olika grupper i denna dialog, men det noterades även en utmaning vad gäller inkludering och olika språk. Denna rapport har fokus på nulägesanalys. I och med denna analys går projektet sedan in i en ny fas, med fokus på test och utvärdering av koncept, med ett fortsatt fokus på digitalisering, miljöbedömning och medborgardialog. Ett hackathon, Hack for Södertälje, planeras också på projektets tema: Det inkluderande, hållbara och uppkopplade samhället.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Brunklaus, Birgit
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Systemomställning och tjänsteinnovation.
  Cintas Sanchez, Olivia
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Systemomställning och tjänsteinnovation.
  SUSTAINABILITY (AND GHG) ASSESSMENT OF FOREST-BASED AVIATION BIOFUEL IN SWEDEN2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The overall aim of the project, Forestry to jet (F2J), is to produce sustainable aviaion fuel (SAF)from residual forest biomass to meet Swedavia’s target of a fossil free national aviation sector in 2030. Task 2.1 concluded that industrial forest residues (e.g., sawdust, bark, shavings) and harvest residues (i.e., top, brunches, and stumps) can be used as possible feedstock for a continuous production of SAF with Alcohol-to Jet and Sugar-to Jet processes in Sweden. In this context, the objective of this task is to identify potential sustainability issues regarding the selected feedstock as well as to perform a well-to-wing greenhouse gas (GHG) assessment of selected supply chain. The sustainability of bio-jets is strongly dependent on the availability of sustainable feedstock. The availability of forest-based residues for SAF depends on the development of the Swedish forest and forest industry (for instance, demand for timber and pulp and paper) and on the sustainability constraints for residue removals. Swedish forestry is an important source of sustainable material supply. The forest is managed according to the Forestry Act, which gives equal importance to production and environmental goals to obtain a long-term sustainable flow of forest products while preserving ecological processes and biodiversity. The harvested timber is mainly used in saw- and pulp-mills. Residues from saw-mills constitute a potential source of feedstock (2.7 million tons DS) but are used to a large extent. Residues from harvested biomass (tops, branches and stumps) represent an additional source of feedstock for SAF; however, their extraction could lead to environmental challenges such as a reduction in soil and water quality and biodiversity. Currently, about 2.2 million tons DS of harvest residues are used for energy and studies have shown that harvest levels can be further increased to obtain additional 3.3 million tons DS while still being considering sustainable. In this way, the available feedstock would correspond to 1.5 times the total need for the aviation fuel in Sweden (2.3 million tons DS). Sustainable feedstock is determined according to certain “safe thresholds” for harvest residues. The reviewed studies estimated these thresholds so that the extraction of residues does not contribute to forest production reduction, biodiversity loss, acidification, eutrophication, and toxic substances. For a more comprehensive sustainability assessment, other aspects of sustainability, including socio-economic aspects should be considered. It is also relevant to investigate how the demand for SAF affects the availability of feedstock for other competing uses.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Brunklaus, Birgit
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019).
  Reitsma, Lizette
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019).
  Jennie, Schaeffer
  Region Västmanland Museum, Sweden.
  Ryöppy, Merja
  University of Southern Denmark, Denmark.
  Ho, Hayley
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019).
  Nyström, Sofie
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019).
  Carbon theatre in public spaces: Using participatory theatre and co-designmethods in a museum for shaping lowcarbon lifestyles2019Ingår i: Life Cycle Management Conference 2019, Poznan, Polen, 2019, Vol. 9, artikel-id 97Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Over the past ten years, the need for public spaces to deal with burning societal issues, such as climate change, has become even more important. Participatory theatre offers ways to meet the longing for shared forums by engaging large groups of people in exploring difficult social dilemmas. It can potentially empower participants to change their own situations and organizations. In a previous design research project Quantifying your carbon footprint, this gap was in focus. We will use the findings from the Quantifying carbon footprint project as an entry point and expand it with Life Cycle Assessment (LCA) on objects from the current museum collection and on daily life activities that have a carbon impact. The goal of the project is to explore and understand the climate and environmental impacts of lifestyles. The method used here are participatory theatre and co-design methods and pop-up exhibitions are used to engage young citizens in negotiating social norms and understanding their possible impact on CO2 emissions. The museum collections play a crucial role in the process of understanding how LCA calculations are related to mundane objects and reflecting on the temporality of social norms that are negotiated and re-negotiated through the way we handle products and objects in our everyday life. Developing new practices for museums involving participatory methods in order to engage young citizens in climate research. The results of the introductory meeting and study visit show that using the museum’s collection, the history and the value of things in the past centuries become clear and easier to reflect on compared to today’s unsustainable lifestyle – travelling and over consumption. Carbon Dioxide Theatre is an attempt to shape a shared space on a local level, in line with the priorities of the museum’s three years plan.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Brunklaus, Birgit
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019).
  Schade, Jutta
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Samhällsbyggnad, Byggteknik.
  Mukkavaara, Jani
  Luleå University of Technology, Sweden.
  The use of green roofs to improve wood buildings for a future bioeconomy2021Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Bioeconomy helps to move to a renewable, fossil-free future. The environmental impact is significantly reduced when replacing products made from fossil resources with bio-based alternatives. In a bioeconomy, all products are made from renewable and biogenic resources. In the building sector examples for biogenic sources are traditionally wooden building structures, while green roofs are becoming more popular. The goal of the present project is to assess the amount of biogenic carbon stored in green roofs and wooden buildings overall. The question is if green roofs are improving the biogenic carbon usage of buildings and find out how that can be improved. The methods used are based on construction modelling, life cycle assessment and standardised environmental product declaration (EPD). The results indicate that wooden building structures are not enough for a complete biogenic building to move to a renewable, fossil-free future. Furthermore, the biogenic benefits of green roofs do have a potential, while seen over the whole building the benefits are negligible, since half of the carbon in green roofs material composition is fossil-based. The results are presented as renewable and fossil-based energy as well as biogenic and fossil carbon. These are compared with conventional roofing based on non-renewable standard roofs in Sweden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Brunklaus, Birgit
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  Schnurr, Maria
  RISE Research Institutes of Sweden, Digitala system, Mobilitet och system.
  Sonesson, Ulf
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Biovetenskap och material, Jordbruk och livsmedel.
  8 ton society Sweden: Assessing the material footprint of sharing and circular lifestyles in housing,mobility and food2019Ingår i: Life Cycle Management Conference 2019, Poznan, Polen, 2019, Vol. 9, artikel-id 96Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The average Swedish household throws away 480 kg of solid garbage per year. But this amount of material is only a small share of the resource consumption that our lifestylegives rise to. Our homes need to be built, goods produced, we are transported,and food is produced. In today's linear consumption society, every individual inthe EU is estimated to have a material footprint of 29 tons/year on average – afootprint that needs to shrink to 8 tons in order to stay within “planetaryboundaries”. In a circular system, products are recycled and shared leading toless resources and materials needed, but do we know how much? Which resourceand material consumption is generated in Sweden? What could we achieve througha transition to a sharing and circular economy, and how would our consumptionpatterns look like within a sustainable material lifestyle? The goal of thisstudyis to assess the material footprint of sharing and circular lifestyles inhousing, mobility and food system. "8 ton society" takes athree-level method approach: (1) National: assessing the material footprint ofsharing and circular lifestyles in housing, mobility and food systems on anational level. (2) Municipal: Mapping material and waste streams at municipallevel (for the three Swedish municipalities Göteborg, Malmö och Umeå), by whichmunicipalities can identify opportunities for a circular society, for exampleby supplementing existing climate strategies and waste plans with circularaction plans. (3) Household: Combined with a household level analysis ofmaterial footprints, the project contributes to behavioral change at householdlevel as well as strengthened decision making and innovation at national andmunicipal level. The results of the study are material footprints and scenariosthat are used as basis for the development of reduction measures. The scenariosdescribe potential “8t societies” for Sweden, meaning potential policy andsocietal innovations that allow for a drastic reduction of material footprint.These include sharing and circular solutions. Additionally, the project willcontrast the Swedish results to similar projects that have been carried out in Finland and Germany.

 • 38.
  Bundschuh, Jochen
  et al.
  University of Southern Queensland, Australia.
  Schneider, Jerusa
  University of Campinas, Brazil; Federal University of Grande Dourados, Brazil.
  Alam, Mohammad
  Universidad de Atacama, Chile.
  Niazi, Nabeel
  University of Agriculture Faisalabad, Pakistan.
  Herath, Indika
  University of Southern Queensland, Australia.
  Parvez, Faruque
  Columbia University, USA.
  Tomaszewska, Barbara
  AGH University of Science and Technology, Poland.
  Guilherme, Luiz
  Federal University of Lavras, Brazil.
  Maity, Jyoti
  National Chung Cheng University, Taiwan.
  López, Dina
  Ohio University, USA.
  Cirelli, Alicia
  University of Buenos Aires, Argentina.
  Pérez-Carrera, Alejo
  University of Buenos Aires, Argentina.
  Morales-Simfors, Nury
  RISE Research Institutes of Sweden, Digitala system. University of Southern Queensland, Australia.
  Alarcón-Herrera, Maria
  Centro de Investigación en Materiales Avanzados SC Unidad Durango, Mexico.
  Baisch, Paulo
  Universidade Federal do Rio Grande, Brazil.
  Mohan, Denish
  Jawaharlal Nehru University, India; University of Southern Queensland, Australia.
  Mukherjee, Abhijit
  Indian Institute of Technology, India.
  Seven potential sources of arsenic pollution in Latin America and their environmental and health impacts2021Ingår i: Science of the Total Environment, ISSN 0048-9697, E-ISSN 1879-1026, Vol. 780, artikel-id 146274Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This review presents a holistic overview of the occurrence, mobilization, and pathways of arsenic (As) from predominantly geogenic sources into different near-surface environmental compartments, together with the respective reported or potential impacts on human health in Latin America. The main sources and pathways of As pollution in this region include: (i) volcanism and geothermalism: (a) volcanic rocks, fluids (e.g., gases) and ash, including large-scale transport of the latter through different mechanisms, (b) geothermal fluids and their exploitation; (ii) natural lixiviation and accelerated mobilization from (mostly sulfidic) metal ore deposits by mining and related activities; (iii) coal deposits and their exploitation; (iv) hydrocarbon reservoirs and co-produced water during exploitation; (v) solute and sediment transport through rivers to the sea; (vi) atmospheric As (dust and aerosol); and (vii) As exposure through geophagy and involuntary ingestion. The two most important and well-recognized sources and mechanisms for As release into the Latin American population's environments are: (i) volcanism and geothermalism, and (ii) strongly accelerated As release from geogenic sources by mining and related activities. Several new analyses from As-endemic areas of Latin America emphasize that As-related mortality and morbidity continue to rise even after decadal efforts towards lowering As exposure. Several public health regulatory institutions have classified As and its compounds as carcinogenic chemicals, as As uptake can affect several organ systems, viz. dermal, gastrointestinal, peptic, neurological, respiratory, reproductive, following exposure. Accordingly, ingesting large amounts of As can damage the stomach, kidneys, liver, heart, and nervous system; and, in severe cases, may cause death. Moreover, breathing air with high As levels can cause lung damage, shortness of breath, chest pain, and cough. Further, As compounds, being corrosive, can also cause skin lesions or damage eyes, and long-term exposure to As can lead to cancer development in several organs. 

 • 39.
  Carlsson, Andreas
  RISE., Swerea, SWECAST.
  Enkla geometrier2011Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Trots gjutindustrins stora möjligheter att gjuta komplicerade detaljer i sandgjuten aluminium finns ännu idag problem med att gjuta de enklaste geometrier. En enkel geometri kan till exempel vara en platta, cylinder eller något som har stora plana ytor utan geometriförändringar och ofta en relativt tunn väggtjocklek (låg modul). Det finns också andra typer av enkla geometrier såsom klot eller någon annan typ av komponent med liten area i förhållande till sin volym (hög modul). För att nå kvalité i sin gjutna komponent är en grundförutsättning att använda en så ren smälta som möjligt En av de viktigaste riktlinjerna att följa är att hålla smältans hastighet låg. För aluminium är det cirka 0,3 m/s för att inte orsaka turbulens i smältan. Gjutsimulering är ett bra (och ibland nödvändigt) verktyg för att stödja och utvärdera beredningen. Med hjälp av simulering kan många av defekttyperna minimeras eller undvikas helt. En enkel platta togs fram och gjutsimulerades för att illustrera gjutfenomen. Stelningsförloppet är fundamentalt. Ett riktat stelnande där detaljen, efter inlett stelnande, riktat stelnar genom detaljen mot eventuella matare. Även en fiktiv kon simulerades och bland annat problematik med mötande smältfronter blev tydlig. Även för enkla geometrier krävs en god beredning. Följande punkter bör tas i beaktning:  Smältans hastighet bör inte överstiga 0,3 m/s och ska inte överstiga 0,5 m/s.  Orientering av gjutsystem. o Lägg gjutsystemet så den större delen av gjutgodset hamnar relativt lågt och minimera höjden. Placera öppna ytor nedåt  Delning o Placera delningsplanet så lågt som möjligt i förhållande till gjutgodset och genom den största tvärsnittsarean i gjutgodset  Matare o Undvik i första hand matare om möjligt. Följ annars anvisningar för matning  Expanderande system o Använd expanderande ingjutsystem. I ett expanderande system ökar areorna genom ingjutsystemet och håller smältans hastighet låg  Stigande fyllnad o En stigande fyllnad ger ett lugnt formfyllnadsförlopp utan onödig turbulens i smältan  Nedlopp o Nedloppet styr metalflödet genom gjutsystemet. Höjden styrs av gjutgodset och eventuell toppmatare  Inlopp o Inloppen bör sitta mot tjockare sektioner på godset. Lägg inloppen i flödesriktningen för att undvika erosion och turbulens. Flera inlopp kan användas för att minska risken för oönskade värmecentra  Skapa ett riktat stelnande och håll matarvägar öppna  Undvik stora plana horisontella ytor, luta formen vid behov  Var vaksam mot mötande smältfronter. Kan komponenten gjutas stående?  Gjutsimulera o Gjutsimulera för att göra rätt från början För övrigt bör även:  Gasinnehållet i smältan minimeras o Gjut inte med för hög temperatur o Tänk på fukten

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Carlsson, Andreas
  RISE., Swerea, SWECAST.
  Gjutning och simulering av tunt gjutgods2011Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Energiförbrukningen i ett gjuteri har naturligt en direkt koppling till hur mycket metall som smälts för gjutprocessen. Problemet med ofullständig formfyllnad leder till att det finns en minsta väggtjocklek som kan gjutas. Faktorer eller parametrar som påverkar flytbarheten kan grovt delas in i a) metallurgiska variabler såsom kemisk sammansättning, övertemperatur/gjuttemperatur, latent värme, ytspänning, viskositet och stelningmekanism. Dessa storheter är alla kopplade till den specifika legeringen och andra delen är b) form/gjutvariabler såsom formmaterial och dess ytkarakteristik, delning och detaljplacering och förvärmning De riktlinjer som finns vid simulering av tunt gjutgods är att minst tre noder eller element ska finnas i den minsta väggtjockleken. Om det inte kan uppnås är det risk att simuleringsresultatet inte blir fysikaliskt och därmed missvisande. Fler element är (ur resultatsynpunkt) dock bara positivt. Vid gjutsimulering har följande parametrar stor påverkan på simuleringsresultatet:  Värmeövergångstalet mellan form och smälta  Formmaterialets värmeledningsförmåga  Väggfriktionen  Viskositetens temperaturberoende  Den specifika legeringens stelningskurva Vid tunnväggiga sektioner kan även små geometriska avvikelser ha stor effekt. Viktiga punkter är:  Beredningsmod; att våga utnyttja process och maskin maximalt  Variationer vid hopläggning av form, flaska och kärna  Processvariationer i black, maskindesign och krympning Gjutning av tunnväggiga komponenter ställer högre krav på gjutprocessen än traditionell gjutning. Processfönstret är betydligt snävare och även små variationer i processen kan ge stort utslag på det slutliga gjutna resultatet. Framtida arbete kan vara att trimma in gjutsimuleringsprogram mot specifika legeringar för att avgöra om skillnaden i flytbarhet mellan eutektisk legering och legering med långt stelningsintervall kan påvisas virtuellt. Undersökningar visar att skothalten har stor påverkan, hur hanteras det? Under vilka former kan måttkedjan mätas och förbättras?

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Carlsson, Andreas
  RISE., Swerea, SWECAST.
  Gjutning och simulering av tunt segjärnsgjutgods2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Många segjärnskomponenter är idag överdimensionerade på grund av bristande kunskap kring hur tunt segjärngjutgods ska produceras. Idag ligger stort viktfokus inom många branscher, speciellt då inom fordonsbranschen. Då kunskapen kring att gjuta segjärnet tunt är bristfällig blir konsekvensen vanligen att byta material (till exempel aluminium) för att reducera vikt. Då förloras många av segjärnets goda mekaniska egenskaper såsom hållfasthet och brottförlängning. Den största utmaningen vid gjutning av tunt segjärnsgjutgods är att undvika karbidurskiljning (vitt stelnande) på grund av den höga stelnings- och svalningshastighet som uppkommer. Formfyllnaden blir av samma anledning också försvårad. Ett antal prov göts i en testgeometri som bestod av ett tunnväggigt rör. Proven visade olika parameters påverkan på fyllhöjden i röret. Väggtjockleken visade sig naturligt vara en av de parametrar som påverkade allra mest. Kol- och kiselhalt visade mindre effekt på fyllhöjden. Mikrostrukturen i ett antal rör studerades och det kunde ses ett samband mellan den höga stelnings- och svalningshastigheten och karbidbildning samt nodultäthet. Det noterades också att karbidbildning och nodultätheten varierar genom röret. Detta antas bero på att formmaterialet värms upp av den passerande smältan och blir mer isolerande. Det kan även bero på att foten på röret bidrar med värme till den närmaste omgivningen och därmed bromsar stelning och svalning. Provgjutningarna i röret användes som indata för att trimma in gjutsimuleringsprogrammet ProCast. Det intrimmade programmet användes sedan för att gjutsimulera projektets reella komponent, ett cylinderskydd från Indexator AB. Simuleringen visade att det skulle bli en problematisk gjutning med stor risk för kallflytningar. En provgjutning bekräftade resultatet. För att minska karbidbildningen krävs mer utredning kring hur smältans kemiska sammansättning och ympprocessen påverkar segjärnets mikrostruktur vid tunnväggig gjutning. Försök bör också göras med ökad isolation i formmaterialet för att sänka stelnings- och svalningshastigheten. Formfyllnad vid tunnväggig gjutning är idag möjlig att simulera med tillfredställande noggrannhet. Dock behövs mer kunskap kring samspelet mellan smälta och form. Gravitationsgjutning av tunna sektioner är ett relativt snabbt förlopp där värmeövergångstalet och värmeledningsförmågan hos formsanden är faktorer som påverkar i hög grad.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Carlsson, Andreas
  et al.
  RISE., Swerea, SWECAST.
  Fourlakidis, Vasilios
  RISE., Swerea, SWECAST.
  G811J – Optimering av filter2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Att använda filter har blivit en accepterad metod för att förbättra kvalitén hos gjutgods. Undersökningar visar att användning av filter kan bland annat öka skärbarheten och höja utmattningsprestandan hos gjutna komponenter. Filter har generellt två funktioner. Den första är att filtrera smältan från inneslutningar och andra oönskade partiklar. Funktion två är att bromsa smältan för att undvika höga hastigheter och därmed turbulens i smältan. För att se filtrets påverkan på gjutningen i en simulering användes ett befintligt gjutsystem med filter. Avsikten med försöken var att under identiska förhållanden prova olika filter och filterlöst gjutsystem.  Simulering med keramiskt skumfilter 10ppi  Simulering med keramiskt skumfilter 20 ppi  Simulering utan filter Fysiska försök har gjorts med Contact time metoden. Detta för att utvärdera filtrets påverkan på formfyllnadsmekanismen. På grund av mättekniska skäl blev resultaten intetsägande men metoden som sådan visar potential. Filter har påverkan på flödet då de används i en gjutsimulering. Filtret åstadkommer en trycksänkning som ger ett mer harmoniskt flöde. Det blir en tydlig skillnad då flödet betraktas över tid och i diagramform istället för momentana bilder på smältans hastighet. Metoden kan utvecklas för att bli ett snabbt och smidigt sätt att utvärdera ett gjutsystem med avseende på smälthastighet och turbulens vid kritiska tvärsnitt såsom änden på ingjutkanaler etc. Framtida arbete är  Nya försök med contact time metoden för att ytterligare bekräfta filtrets påverkan på flödet  Undersöka andra metoder för att via simulering utvärdera filter  Andra försök för att försöka fastställa filtrets påverkan på gjutsystemet

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Carlsson, Andreas
  et al.
  RISE., Swerea, SWECAST.
  Fourlakidis, Vasilios
  RISE., Swerea, SWECAST.
  Optimering av filter2011Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Att använda filter har blivit en accepterad metod för att förbättra kvalitén hos gjutgods. Undersökningar visar att användning av filter kan bland annat öka skärbarheten och höja utmattningsprestandan hos gjutna komponenter. Filter har generellt två funktioner. Den första är att filtrera smältan från inneslutningar och andra oönskade partiklar. Funktion två är att bromsa smältan för att undvika höga hastigheter och därmed turbulens i smältan. För att se filtrets påverkan på gjutningen i en simulering användes ett befintligt gjutsystem med filter. Avsikten med försöken var att under identiska förhållanden prova olika filter och filterlöst gjutsystem.  Simulering med keramiskt skumfilter 10ppi  Simulering med keramiskt skumfilter 20 ppi  Simulering utan filter Fysiska försök har gjorts med Contact time metoden. Detta för att utvärdera filtrets påverkan på formfyllnadsmekanismen. På grund av mättekniska skäl blev resultaten intetsägande men metoden som sådan visar potential. Filter har påverkan på flödet då de används i en gjutsimulering. Filtret åstadkommer en trycksänkning som ger ett mer harmoniskt flöde. Det blir en tydlig skillnad då flödet betraktas över tid och i diagramform istället för momentana bilder på smältans hastighet. Metoden kan utvecklas för att bli ett snabbt och smidigt sätt att utvärdera ett gjutsystem med avseende på smälthastighet och turbulens vid kritiska tvärsnitt såsom änden på ingjutkanaler etc. Framtida arbete är  Nya försök med contact time metoden för att ytterligare bekräfta filtrets påverkan på flödet  Undersöka andra metoder för att via simulering utvärdera filter  Andra försök för att försöka fastställa filtrets påverkan på gjutsystemet

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Causevic, Amar
  et al.
  The Royal Swedish Academy of Sciences, Sweden.
  LoCastro, Matthew
  Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, Indonesia.
  David, Dharish
  Singapore Institute of Management, Singapore.
  Selvakkumaran, Sujeetha
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Systemomställning och tjänsteinnovation.
  Gren, Åsa
  The Royal Swedish Academy of Sciences, Sweden.
  Financing resilience efforts to confront future urban and sea-level rise flooding: Are coastal megacities in Association of Southeast Asian Nations doing enough?2021Ingår i: Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science, ISSN 2399-8083, Vol. 48, nr 5, s. 989-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Continued greenhouse gas emissions will lead to a rise in temperatures, accompanied by rising sea levels threatening low-lying coastal cities. This vulnerability is especially acute in developing countries’ cities. This study reviews whether Bangkok, Manila, and Jakarta, less prepared emerging urban centers of developing countries, are investing in adaptation projects for resilience against sea-level rise and urban flooding. Sea-level rise and urban flooding resilience projects were identified in the selected cities through secondary research methods, data on multilateral climate funds, and other aggregated funding databases such as Aid Atlas, Cities Adaptation Action, and City Risk Index. Our findings show that even though these cities do have some adaptation projects to address coastal flooding and rising sea-level threats, the funding has been disparate and dispersed due to a lack of continuous, sizeable, and diverse financing options and does not come close to the requirement, given the risks, of covering potential disaster-related losses. Our findings further highlight the need to expand financing beyond multilateral funds and bilateral funding agreements and to include financial mechanisms that incentivize potential stakeholders to invest in projects that ordinarily are considered nonrevenue generating. © The Author(s) 2021.

 • 45.
  Cederlund, Harald
  et al.
  SLU Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden.
  Fogelberg, Fredrik
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioekonomi och hälsa, Jordbruk och livsmedel.
  Utveckling av metoder för vegetationsbekämpning i järnvägsmiljö -redovisning av genomförda och pågående aktiviteter 2019–20202021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Trafikverket bekämpar regelbundet ogräsen på banvallen för att säkra en god bankvalitet. Ett återkommande problem är svårigheten att veta hur stort behovet av bekämpning är, vilka bansträckor som skall prioriteras och vilken teknik som skall användas för bekämpningen. Ogräsbekämpningen sker idag främst kemiskt med glyfosatpreparat. Det är dock av flera anledningar osäkert hur länge glyfosat kommer att finnas tillgängligt för Trafikverket och bekämpningsbehovet måste i alla händelser lösas även för så kallade restriktionsytor dvs. sträckor som ej får bekämpas kemiskt, som finns bl.a. vid vattenskyddsområden och vattendrag. Trots att ett flertal metoder för icke-kemisk vegetationsbekämpning studerats de senast 25 åren finns det fortfarande få etablerade metoder och tekniska lösningar som kommit till större användning. Det finns således ett fortsatt behov av att prova icke-kemiska metoder i praktisk drift i samarbete med Trafikverket och entreprenörer samt ta fram bättre underlag – handböcker – för att de icke-kemiska metoderna ska komma till praktisk användning. Inom projektet har två redskap – en uppryckningsgrip och en kratta/skrapa – utvecklats och provats i spår. En nygammal metod för rensning och profilering av banketten - ballastplogning – har testats med äldre utrustning. Demonstrationsytor där de olika metoderna utvärderas i full skala, har anlagts på bandel 371 MoraÄlvdalen. I samma fältförsök utvärderas också ett system för gröna spärrzoner som syftar till att minska sannolikheten att aggressiv vegetation växer in i spår från angränsande ytor. Inledande försök och teknikutveckling för användning av ånga och hetvatten har också påbörjats. Det finns också ett allt större behov av bättre metoder för att styra och utvärdera bekämpningsinsatserna (oavsett metod) samt att kunna bedöma hur den utförda bekämpningen långsiktigt påverkar såväl ogräsen som banan. Inom projektet utnyttjas högupplöst data över ogräsförekomster på järnvägen och data över utförda kemiska bekämpningar som samlats in under de senaste åren för att undersöka hur tillståndet utvecklas långsiktigt, undersöka effektsamband och ta fram bättre planeringsverktyg för ogräsbekämpningen. Vindavdrift från ogräsbekämpningståget har uppmätts i 4 olika fältförsök utförda på 3 olika bandelar. Resultaten visar att på 1 m avstånd från det besprutade områdets gräns så har den deponerade mängden minskat till i genomsnitt 0,3  0,2 % av den använda dosen, motsvarande 5  4 g/ha med den föreskrivna dosen på 1800 g glyfosat/ha. Resultaten kommer att användas för att göra en uppdaterad riskkarakterisering. Projektet löper även under 2021 och planering för fortsatt verksamhet därefter har inletts.

 • 46.
  Cederlund, Harald
  et al.
  SLU Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden.
  Fogelberg, Fredrik
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioekonomi och hälsa, Jordbruk och livsmedel.
  Utveckling av metoder för vegetationsbekämpning i järnvägsmiljö -redovisning av genomförda och pågående aktiviteter 2019–20202021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Trafikverket bekämpar regelbundet ogräsen på banvallen för att säkra en god bankvalitet. Ett återkommande problem är svårigheten att veta hur stort behovet av bekämpning är, vilka bansträckor som skall prioriteras och vilken teknik som skall användas för bekämpningen. Ogräsbekämpningen sker idag främst kemiskt med glyfosatpreparat. Det är dock av flera anledningar osäkert hur länge glyfosat kommer att finnas tillgängligt för Trafikverket och bekämpningsbehovet måste i alla händelser lösas även för så kallade restriktionsytor dvs. sträckor som ej får bekämpas kemiskt, som finns bl.a. vid vattenskyddsområden och vattendrag. Trots att ett flertal metoder för icke-kemisk vegetationsbekämpning studerats de senast 25 åren finns det fortfarande få etablerade metoder och tekniska lösningar som kommit till större användning. Det finns således ett fortsatt behov av att prova icke-kemiska metoder i praktisk drift i samarbete med Trafikverket och entreprenörer samt ta fram bättre underlag – handböcker – för att de icke-kemiska metoderna ska komma till praktisk användning. Inom projektet har två redskap – en uppryckningsgrip och en kratta/skrapa – utvecklats och provats i spår. En nygammal metod för rensning och profilering av banketten - ballastplogning – har testats med äldre utrustning. Demonstrationsytor där de olika metoderna utvärderas i full skala, har anlagts på bandel 371 MoraÄlvdalen. I samma fältförsök utvärderas också ett system för gröna spärrzoner som syftar till att minska sannolikheten att aggressiv vegetation växer in i spår från angränsande ytor. Inledande försök och teknikutveckling för användning av ånga och hetvatten har också påbörjats. Det finns också ett allt större behov av bättre metoder för att styra och utvärdera bekämpningsinsatserna (oavsett metod) samt att kunna bedöma hur den utförda bekämpningen långsiktigt påverkar såväl ogräsen som banan. Inom projektet utnyttjas högupplöst data över ogräsförekomster på järnvägen och data över utförda kemiska bekämpningar som samlats in under de senaste åren för att undersöka hur tillståndet utvecklas långsiktigt, undersöka effektsamband och ta fram bättre planeringsverktyg för ogräsbekämpningen. Vindavdrift från ogräsbekämpningståget har uppmätts i 4 olika fältförsök utförda på 3 olika bandelar. Resultaten visar att på 1 m avstånd från det besprutade områdets gräns så har den deponerade mängden minskat till i genomsnitt 0,3  0,2 % av den använda dosen, motsvarande 5  4 g/ha med den föreskrivna dosen på 1800 g glyfosat/ha. Resultaten kommer att användas för att göra en uppdaterad riskkarakterisering. Projektet löper även under 2021 och planering för fortsatt verksamhet därefter har inletts.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Cintas, Olivia
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Systemomställning och tjänsteinnovation.
  Røyne, Frida
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Systemomställning och tjänsteinnovation.
  Al-Ayish, Nadia
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Infrastruktur och betongbyggande.
  Climate impact of BioZEment in the construction of residential buildings in Norway2020Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The construction sector is a major contributor to global warming. One solution to the challenge is to develop new sustainable material alternatives. The BioZEment concept employs bio-catalytic dissolution and precipitation of calcium carbonate as a novel alternative to concrete. In this report, the reduction in global warming potential of using BioZEment is assessed with a building stock model, where the use of conventional concrete is compared to the use of BioZEment in Norwegian dwellings until 2100. The assessment is conducted with the assumption that BioZEment has expected material properties and is gradually penetrating the building stock until it reaches a full implementation by 2050.

  Results indicate that the use of BioZEment has a higher potential of reducing global warming potential than conventional concrete, regardless of the development of the cement industry. BioZEment could decrease cumulative greenhouse gas emissions with ca 15 % by 2100 compared to using conventional concrete with a conservative development and slightly less if compared to using concrete with an optimistic development (including among other initiatives breakthrough technologies like carbon capture and storage, and carbon capture and utilization).

  Results also indicate that, while BioZEment is not fully implemented in the entire building stock, using the optimistic development concrete instead of conservative concrete provides the lowest cumulative emissions by 2100. That means that including several migration strategies at the same time will reduce emissions further than taking one single action.

  The building stock model provides interesting indications about the potential of BioZEment, which can guide further development. If Norway is to meet its ambitious goals of emission reductions and climate neutrality, it is important to design thought through and robust strategies for the construction sector.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Climate impact of BioZEment in the construction of residential buildings in Norway
 • 48.
  Couceiro, Jose
  et al.
  Luleå University of Technology, Sweden.
  Sehlstedt-Persson, Margot
  Luleå University of Technology, Sweden.
  Hansson, Lars
  Luleå University of Technology, Sweden.
  Vikberg, Tommy
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Bygg och fastighet.
  Forsman, Tobias
  Martinssons, Sweden.
  Oscillerande torkningsklimat – studier i tomograf och klimatkammare: Slutrapport2021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Denby, B. R.
  et al.
  Norwegian Meteorological Institute (MET), Norway.
  Ketzel, M.
  Aarhus University, Denmark.
  Ellermann, T.
  Aarhus University, Denmark.
  Stojiljkovic, A.
  Nordic Envicon Oy, Finland.
  Kupiainen, K.
  Nordic Envicon Oy, Finland.
  Niemi, J. V.
  Helsinki Region Environmental Services Authority (HSY), Finland.
  Norman, M.
  Environment and Health Protection Administration of the City of Stockholm, Sweden.
  Johansson, C.
  Stockholm University, Sweden; Environment and Health Protection Administration of the City of Stockholm, Sweden.
  Gustafsson, M.
  VTI Swedish National Road and Transport Research Institute, Sweden.
  Blomqvist, G.
  VTI Swedish National Road and Transport Research Institute, Sweden.
  Janhäll, Sara
  VTI Swedish National Road and Transport Research Institute, Sweden.
  Sundvor, I.
  Norwegian Institute for Air Research (NILU), Norway.
  Road salt emissions: A comparison of measurements and modelling using the NORTRIP road dust emission model2016Ingår i: Atmospheric Environment, ISSN 1352-2310, E-ISSN 1873-2844, Vol. 141, s. 508-522Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  De-icing of road surfaces is necessary in many countries during winter to improve vehicle traction. Large amounts of salt, most often sodium chloride, are applied every year. Most of this salt is removed through drainage or traffic spray processes but a certain amount may be suspended, after drying of the road surface, into the air and will contribute to the concentration of particulate matter. Though some measurements of salt concentrations are available near roads, the link between road maintenance salting activities and observed concentrations of salt in ambient air is yet to be quantified. In this study the NORTRIP road dust emission model, which estimates the emissions of both dust and salt from the road surface, is applied at five sites in four Nordic countries for ten separate winter periods where daily mean ambient air measurements of salt concentrations are available. The model is capable of reproducing many of the salt emission episodes, both in time and intensity, but also fails on other occasions. The observed mean concentration of salt in PM10, over all ten datasets, is 4.2 μg/m3 and the modelled mean is 2.8 μg/m3, giving a fractional bias of −0.38. The RMSE of the mean concentrations, over all 10 datasets, is 2.9 μg/m3 with an average R2 of 0.28. The mean concentration of salt is similar to the mean exhaust contribution during the winter periods of 2.6 μg/m3. The contribution of salt to the kerbside winter mean PM10 concentration is estimated to increase by 4.1 ± 3.4 μg/m3 for every kg/m2 of salt applied on the road surface during the winter season. Additional sensitivity studies showed that the accurate logging of salt applications is a prerequisite for predicting salt emissions, as well as good quality data on precipitation. It also highlights the need for more simultaneous measurements of salt loading together with ambient air concentrations to help improve model parameterisations of salt and moisture removal processes. © 2016 The Authors

 • 50.
  Edblad, Maria
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioekonomi och hälsa, Massa, papper och förpackningar.
  Jensen, Carl
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Systemomställning och tjänsteinnovation.
  Oberrauter, Lisa-Maria
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioekonomi och hälsa, Material- och ytdesign.
  Bergman, Penny
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioekonomi och hälsa, Material- och ytdesign.
  Ett digitalt system för ökad källsortering och engagemang i offentlig miljö2022Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  As we cope with our society’s increasingly hectic pace, sales of fast food and "on-the-go" products have dramatically increased. This consumption has led to increasing amounts of waste packaging in the public environment. While littering is a visible problem so is the appropriate provision of waste bins. The vast majority of waste collected from the public environment is not sorted for material recycling. The purpose of the project was to test and evaluate a deposit-return-system on “on-the-go” single use packaging. A three-month test focused on coffee cups. A local marketing communications campaign provided consumers with information on how the packaging was to be recycled. Mini-recycling stations (paper, glass, plastic and ‘other’) were provided within a short walk. The numerous regular ‘unsorted’ waste bins remained in place during the test. When buying a coffee at participating cafes in Örnsköldsvik, between 1 June and 31 August 2021, consumers paid an additional 2 SEK. This deposit was refunded to the consumer when they recycled their coffee cup. This was done using a smartphone ‘app’ at one of the eight mini-recycling stations in the city center. It was also possible to get the refund at the conventional household packaging recycling stations in Örnsköldsvik. The evaluation considered three areas. Firstly, the extent consumers retrieved the deposit. In the test consumers retrieved the deposit about 10% of the time. The majority was refunded and recycled at conventional recycling stations where consumers normally recycle household packaging. Secondly, recycling levels and the purity of collected waste. The test demonstrated increased sorting and improved sorting quality. Of the paper coffee cups left at one of the eight mini-recycling stations, 90% were sorted in the correct fraction. Compared to other beverage paper cups of which 70% were sorted correctly. When considering the unsorted waste from the numerous regular waste bins, an overall recycling level of 56% of refundable coffee cups was achieved. This, together with the low share of coffee cups refunded, indicates that the proximity and convenience of disposal has a higher value than the need to recycle. Thirdly, acceptance among consumers and cafés. A deposit-return-system for on-the-go packaging was not crucial for increasing recycling in public environment. The participating and surveyed consumers were positive towards the project's aim to increase recycling of on-the-go packaging. They did not, however, appreciate the design of the app used in the project. Café owners varied in their perception of the digital deposit system. The main project conclusion is that a deposit-return-system for on-the-go packaging is not crucial for increased source sorting in public environments. This was an ambitious project testing consumer behavioral change. Örnsköldsvik’s city centre went from using bins without the possibility of recycling-to-recycling stations in public environments with the possibility to recycle coffee cups with a refund. While residents and visitors participated, there was limited marketing and only a three-month test period. As a consequence, results must be qualified by the relatively small data sets. That includes physical volumes of cups refunded and recycled, the number of respondents in interviews and surveys. Örnsköldsvik’s city centre has retained recycling stations following the project.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
12345 1 - 50 av 215
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf