Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 305
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Aalberg, Asbjørn Lein
  et al.
  SINTEF, Norway.
  Aamodt, Edvard
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Brand och Säkerhet.
  Steen-Hansen, Anne
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Brand och Säkerhet.
  Holen, Siri Mariane
  SINTEF, Norway.
  Læring etter branner i Norge – forutsetninger, barrierer og fremmende faktorer2022Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Denne rapporten presenterer resultater fra et prosjekt som er utført av Fire Research and Innovation Centre - FRIC fra 2020 til 2022. Første versjon av rapporten ble publisert på engelsk i mars 2022. Denne norske versjonen er oversatt av SINTEF Digital og RISE Fire Research i samarbeid. En spesiell takk til Caroline Kristensen for arbeidet med oversettelsen. Rapporten er også oppdatert på enkelte punkter, uten at fokus og konklusjoner skal være endret.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Ahlgren, Serina
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioekonomi och hälsa, Jordbruk och livsmedel.
  Behaderovic, Danira
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioekonomi och hälsa, Jordbruk och livsmedel.
  Woodhouse, Anna
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioekonomi och hälsa, Jordbruk och livsmedel.
  Att räkna med markkol i livscykelanalys av nötkött2020Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Markanvändning och förändringar i markkol kan ha en stor påverkan på klimatpåverkan från livsmedelsproduktion. En vanlig metod för att beräkna klimatpåverkan av livsmedel är livscykelanalys (LCA). Här räknar man ihop alla utsläpp från produktionskedjan till ett tal.

  Det finns idag dock ingen konsensus kring hur vi bör räkna med markkol i LCA vilket innebär att många studier helt enkelt inte tar med markkol eller gör väldigt olika val vilket försvårar tolkning av resultaten. Det finns också en begreppsförvirring som gör det svårt att kommunicera kring markkol och dess effekter.

  I denna rapport ger vi en bakgrund till problemen, varför det är så svårt att räkna med markkol. Vi gör ett försök att reda ut begreppen, och att ge några råd för hur markkol kan inkluderas i LCA. Rapporten vänder sig till utförare av LCA men även till dig som vill veta mer om markkol i LCA på ett generellt plan och för att kunna tolka resultat.

  I rapporten delar vi upp markkolsförändringar som kan ske på fyra principiellt olika nivåer:1. Ändring mellan olika kategorier av markanvändning, till exempel från skog till jordbruksmark.2. Odling av en mark som inte är i jämvikt, till exempel att bruka en torvmark eller mark som bytt kategori för länge sen men som fortfarande inte kommit i jämnvikt.3. Ändring i marknyttjande, till exempel byte av gröda från ettåriga till fleråriga grödor.4. Att ändra eller införa skötselåtgärder, till exempel tillförsel av organiskt material.

  För att inkludera markkolsförändringar i LCA, behövs tre steg (1) uppskatta ändringen i markkol (2) fördela påverkan över tid och (3) beräkna klimatpåverkan. I rapporten går vi systematiskt igenom dessa tre steg och pekar ut vilka svårigheter som finns.Det är svårt att ge specifika råd kring markkol, då alla val är tätt kopplade till syftet med studien som ska utföras. Vi tycker att det viktigaste är, att LCA-utövaren är medveten om de olika alternativen i varje steg och tydligt beskriver och motiverar sina val, så att det för slutanvändaren av resultaten är tydligt vad som ligger grund för resultaten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  RISE Rapport 2020:67
 • 3.
  Ahlgren, Serina
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioekonomi och hälsa, Jordbruk och livsmedel.
  Junestedt, Christian
  IVL Swedish Environmental Research Institute, Sweden.
  Ahlström, Marcus
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Systemomställning och tjänsteinnovation.
  Lundin, Emma
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Systemomställning och tjänsteinnovation.
  Återvinning av växtnäringsämnen ur avloppsvatten – hur gör vi hållbarhetsbedömningar på bästa sätt?2020Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  För att kunna producera tillräckligt med mat på ett hållbart sätt behöver vi hushålla med växtnäring, och se till att den näring som redan finns i omlopp används på ett klokt sätt. Nya direktiv kring slamanvändning, krav på återförsel av växtnäring och hårdare utsläppskrav på reningsverk innebär att nya system och tekniker behöver utvecklas. Det kan dock vara svårt att veta vilket system eller vilken teknik som ger den största nyttan. Systemanalytiska metoder kan hjälpa till att tydliggöra dessa komplexa frågor.

  Målet med denna studie är att på ett övergripande sätt ge en insikt i hur arbetet kring hållbarhetsbedömningar kopplat till kommunal avloppsvattenrening och återföring av näringsämnen, med fokus på fosfor och kväve kan genomföras. Vidare har fokus legat på metodfrågor inom livscykelanalys (LCA), men en utblick kring andra hållbarhetsbedömningsmetoder ges även i en mindre omfattning. Mycket av det som behandlas inom LCA har dock bäring även för andra metoder för hållbarhetsbedömning.

  Idag finns det olika typer av standarder och riktlinjer för hur LCA-studier bör utföras, dock saknas det specifika riktlinjer för LCA-studier kopplade till näringsåtervinning ur avlopp. Det finns flera skäl till att LCA-metodfrågor kopplade till näringsåterföring behöver utredas; LCA är en metod som framförallt inriktar sig på att bedöma miljöpåverkan av en produkt, medan avloppsvattenrening ofta sker i kommunal regi och i nuläget är inriktat på att rena avloppsvatten och inte fokuserar på att producera produkter. Avloppssystem är ofta integrerade med både vattenförsörjning, energisystemet och jordbruket på ett intrikat sätt. Avlopp är också en sektor som har utsläpp både till luft och vatten, och metoder för att korrekt kunna bedöma dessa utsläpps påverkan på miljö är viktiga att utreda. Användningsområdet för LCA är väldigt brett. LCA kan dock inte svara på om det system som utvärderas är hållbart, bara om systemet har mer eller mindre påverkan än ett annat. LCA kan alltså inte svara på frågeställningar som: Vad är en hållbar återvinningsgrad för växtnäringsämnen?

  Arbetet har resulterat i en diskussion kring när LCA eller systemanalys lämpar sig och vad man bör tänka på när man genomför en LCA och vilka delar som bör ingå. Inom ramen för detta arbete anordnades även en workshop där berörda intressenter deltog från forskning, myndigheter och branschen. Syftet med workshopen var att få in synpunkter kring hur en systemanalys eller LCA bör läggas upp för att ge användbara resultat i beslutsfattande.

  I första hand vänder sig rapporten till dem som arbetar med kommunal avloppsvattenrening, teknikutveckling och myndigheter inom detta område, som har en grundförståelse för systemanalys och vill veta mer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Ahlgren, Serina
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Biovetenskap och material, Jordbruk och livsmedel.
  Kärrman, Erik
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  Fosforprodukter av slam – energianvändning och klimatpåverkan2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to compare the energy use and climate impact of extracting phosphorus (P) from sewage sludge, compared with mineral phosphorus from mining. The two processes that are studied are struvite precipitation and extraction of phosphorus from sludge ash (AshDec). We also looked at the potential recycling rate of plant nutrients in the different systems.

  In the study, we have calculated the environmental impact of introducing the processes for P-recovery, related to a conventional sewage treatment plant with chemical precipitation. It is therefore only the differences that arise in comparison with the reference plant that are included in the calculations. You can think like this: there is an existing sewage treatment plant, where you introduce P recycling. All changes in environmental impact that arise in connection with the investment in this new process are burdens the new P-product.

  The results show that the AshDec scenario has the best recovery rate of phosphorus and energy balance, while the struvite scenario shows the best return rate of nitrogen and the lowest climate impact. However, the sensitivity analyzes show that the results are strongly influenced by different assumptions. For the AshDec scenario, assumption about nitrous oxide emissions from incineration of sludge as well as the handling of energy surplus is crucial. For the struvite scenario, assumptions around the reconstruction of the sewage treatment plant to biological phosphor cleaning is of great significance, especially if the biogas production is affected.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Ahlgren, Serina
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioekonomi och hälsa, Jordbruk och livsmedel.
  Morell, Karin
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioekonomi och hälsa, Jordbruk och livsmedel.
  Lundmark, Viktor
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioekonomi och hälsa, Jordbruk och livsmedel.
  Landquist, Birgit
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioekonomi och hälsa, Jordbruk och livsmedel.
  Biodiversitetsdatabas för livsmedel v1.0: metodrapport2023Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Full text
 • 6.
  Ahlqvist, Karin
  RISE., Swerea, SWECAST.
  Bindemedel med låg miljöpåverkan - Kvantifiering av kondensat2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Bildandet av kondensat i samband med gjutning kan ställa till problem vid utformning av ventilation samt vid värmeåtervinning kopplat till ventilationen. I detta projekt har mängden kondensat som bildas vid gjutning på olika typer av bindemedel kvantifierats. Cold Box (generation III), Hot Box, Resol och två varianter av nyutvecklade oorganiska bindemedel har analyserats inom ramen för detta projekt. En utmaning i arbetet har varit att finna en metod att i laboratorieskala, med små provkroppar, kunna samla upp och med acceptabel mätnoggranhet säkerställa resultaten. För detta ändamål har en sk. Cogas AL-utrustning använts. Resultatet visar att organiska bindemedel generar en större mängd kondensat jämfört med oorganiska bindemedlen. Vidare framkommer att Cold Box generear en något lägre kondensatmängd än vad som kan förväntas. Detta kan förklaras med en lägre bindemedelstillsats. Slutligen visar resultatet att även de oorganiska bindemedlen generar en inte obetydlig mängd kondensat. Det senare var överraskande och är betydelsefullt vid framtida dimensionering av ventilationssystemen. Med de nya rönen att även de oorganiska bindemedlen genererar relativt stora kondensatmängder har frågan aktualiserats vad detta kondensat består av och om det innehållsmässigt skiljer sig från kondensat från de organiska bindemedlen. Den använda Cogas-metoden ger möjlighet att genomföra denna typ av analyser men det har inte rymts inom detta projekt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7. Ameli, A. A.
  et al.
  Amvrosiadi, Nino
  Uppsala University, Sweden.
  Grabs, T.
  Laudon, H.
  Creed, I. F.
  McDonnell, J. J.
  Bishop, K.
  Hillslope permeability architecture controls on subsurface transit time distribution and flow paths2016Ingår i: Journal of Hydrology, ISSN 0022-1694, E-ISSN 1879-2707, Vol. 543, s. 17-30Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Defining the catchment transit time distribution remains a challenge. Here, we used a new semi-analytical physically-based integrated subsurface flow and advective–dispersive particle movement model to assess the subsurface controls on subsurface water flow paths and transit time distributions. First, we tested the efficacy of the new model for simulation of the observed groundwater dynamics at the well-studied S-transect hillslope (Västrabäcken sub-catchment, Sweden). This system, like many others, is characterized by exponential decline in saturated hydraulic conductivity and porosity with soil depth. The model performed well relative to a tracer-based estimate of transit time distribution as well as observed groundwater depth–discharge relationship within 30 m of the stream. Second, we used the model to assess the effect of changes in the subsurface permeability architecture on flow pathlines and transit time distribution in a set of virtual experiments. Vertical patterns of saturated hydraulic conductivity and porosity with soil depth significantly influenced hillslope transit time distribution. Increasing infiltration rates significantly decreased mean groundwater age, but not the distribution of transit times relative to mean groundwater age. The location of hillslope hydrologic boundaries, including the groundwater divide and no-flow boundary underlying the hillslope, changed the transit time distribution less markedly. These results can guide future decisions on the degree of complexity that is warranted in a physically-based rainfall–runoff model to efficiently and explicitly estimate time invariant subsurface pathlines and transit time distribution. 

 • 8. Amvrosiadi, Nino
  Seibert, Jan (Medarbetare/bidragsgivare)
  Soil moisture storage estimation based on steady vertical fluxes under equilibrium2017Ingår i: Journal of Hydrology, ISSN 0022-1694, E-ISSN 1879-2707, Vol. 553, s. 798-804Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Soil moisture is an important variable for hillslope and catchment hydrology. There are various computational methods to estimate soil moisture and their complexity varies greatly: from one box with vertically constant volumetric soil water content to fully saturated-unsaturated coupled physically-based models. Different complexity levels are applicable depending on the simulation scale, computational time limitations, input data and knowledge about the parameters. The Vertical Equilibrium Model (VEM) is a simple approach to estimate the catchment-wide soil water storage at a daily time-scale on the basis of water table level observations, soil properties and an assumption of hydrological equilibrium without vertical fluxes above the water table. In this study VEM was extended by considering vertical fluxes, which allows conditions with evaporation and infiltration to be represented. The aim was to test the hypothesis that the simulated volumetric soil water content significantly depends on vertical fluxes. The water content difference between the no-flux, equilibrium approach and the new constant-flux approach greatly depended on the soil textural class, ranging between similar to 1% for silty clay and similar to 44% for sand at an evapotranspiration rate of 5 mm.d(-1). The two approaches gave a mean volumetric soil water content difference of 1 mm for two case studies (sandy loam and organic rich soils). The results showed that for many soil types the differences in estimated storage between the no-flux and the constant flux approaches were relatively small.

 • 9.
  Amvrosiadi, Nino
  Uppsala University, Sweden.
  The value of experimental data and modelling for exploration of hydrological functioning: The case of a till hillslope2017Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Successfully modeling one system response (e.g. hydrograph or solute transport) sometimes gives the false sense of well-characterizing the modeled system. This is partly because of the well-known equifinality issue; during the calibration process multiple parameter combinations can produce similarly good results. One step forward towards a better-defined system is using measured (at relevant scale) values for the model parameters, as well as using multiple conditions to constrain the model. But when not enough, or relevant, field measurements are available, virtual experiments (VE’s) can be used as a supplementary method to model calibration. The advantage of VE’s over model calibration is that they can also be used to explore assumptions both on the system hydrological processes, and on the model structure. One goal of this study was to utilize both field measurements and models for better characterization of the S-transect hillslope, located in Västrabäcken catchment, Northern Sweden. This included (a) characteristics in space: system vertical boundaries, hydraulic parameters, pore water velocity distribution, spatial correlation of flowpaths, soil water retention properties; (b) characteristic of system’s dynamic behavior: storage – discharge relationship, transit time distribution, turnover time; and (c) outputs’ sensitivity to external forcing, and to small scale structure assumptions. The second goal was to comment on the value of field measurements and virtual experiments for extracting information about the studied system. An intensely monitored study hillslope was chosen for this work. Although the hillslope has already been the subject of multiple field and modelling studies, there are still open questions regarding the characteristics listed above. The models used were the Vertical Equilibrium Model (VEM), and the Multiple Interacting Pathways (MIPs) model. It was found that the hillslope was well connected; from the near-stream areas up to the water divide the storage – discharge relationship could be described as an exponential function. Also, the dynamic storage (which controls the hydrograph dynamics) was much smaller comparing to the total hillslope storage. The unsaturated soil storage was found to be more sensitive to water table positions than vertical flux magnitude. The dynamic condition of external forcing (precipitation and evapotranspiration) affected the transit time distribution (TTD) shape. And, opposite to expectations, TTD was not sensitive to micro-scale structural assumptions tested here.

 • 10.
  Amvrosiadi, Nino
  et al.
  Uppsala University, Sweden.
  Bishop, K.
  Seibert, J.
  Soil moisture storage estimation based on steady vertical fluxes under equilibrium2017Ingår i: Journal of Hydrology, ISSN 0022-1694, E-ISSN 1879-2707, Vol. 553, s. 798-804Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Soil moisture is an important variable for hillslope and catchment hydrology. There are various computational methods to estimate soil moisture and their complexity varies greatly: from one box with vertically constant volumetric soil water content to fully saturated-unsaturated coupled physically-based models. Different complexity levels are applicable depending on the simulation scale, computational time limitations, input data and knowledge about the parameters. The Vertical Equilibrium Model (VEM) is a simple approach to estimate the catchment-wide soil water storage at a daily time-scale on the basis of water table level observations, soil properties and an assumption of hydrological equilibrium without vertical fluxes above the water table. In this study VEM was extended by considering vertical fluxes, which allows conditions with evaporation and infiltration to be represented. The aim was to test the hypothesis that the simulated volumetric soil water content significantly depends on vertical fluxes. The water content difference between the no-flux, equilibrium approach and the new constant-flux approach greatly depended on the soil textural class, ranging between ∼1% for silty clay and ∼44% for sand at an evapotranspiration rate of 5 mm·d−1. The two approaches gave a mean volumetric soil water content difference of ∼1 mm for two case studies (sandy loam and organic rich soils). The results showed that for many soil types the differences in estimated storage between the no-flux and the constant flux approaches were relatively small.

 • 11.
  Amvrosiadi, Nino
  et al.
  Uppsala University, Sweden.
  Seibert, J.
  Grabs, T.
  Bishop, K.
  Water storage dynamics in a till hillslope: the foundation for modeling flows and turnover times2017Ingår i: Hydrological Processes, ISSN 0885-6087, E-ISSN 1099-1085, Vol. 31, nr 1, s. 4-14Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Studies on hydrology, biogeochemistry, or mineral weathering often rely on assumptions about flow paths, water storage dynamics, and transit times. Testing these assumptions requires detailed hydrometric data that are usually unavailable at the catchment scale. Hillslope studies provide an alternative for obtaining a better understanding, but even on such well-defined and delimited scales, it is rare to have a comprehensive set of hydrometric observations from the water divide down to the stream that can constrain efforts to quantify water storage, movement, and turnover time. Here, we quantified water storage with daily resolution in a hillslope during the course of almost an entire year using hydrological measurements at the study site and an extended version of the vertical equilibrium model. We used an exponential function to simulate the relationship between hillslope discharge and water table; this was used to derive transmissivity profiles along the hillslope and map mean pore water velocities in the saturated zone. Based on the transmissivity profiles, the soil layer transmitting 99% of lateral flow to the stream had a depth that ranged from 8.9 m at the water divide to under 1 m closer to the stream. During the study period, the total storage of this layer varied from 1189 to 1485 mm, resulting in a turnover time of 2172 days. From the pore water velocities, we mapped the time it would take a water particle situated at any point of the saturated zone anywhere along the hillslope to exit as runoff. Our calculations point to the strengths as well as limitations of simple hydrometric data for inferring hydrological properties and water travel times in the subsurface. 

 • 12.
  Andersson, Kristina
  RISE Research Institutes of Sweden, Digitala system, Mobilitet och system.
  Legala hinder och möjligheter för obemannade off-peak leveranser2022Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I projektet Hållbara & Integrerade urbana Transport System - HITS2024 har det bl.a. arbetats med att testa och demonstrera off-peak leveranser. Med off-peak leveranser avses förenklat leveranser som sker under de timmar på dygnet då det råder lågtrafik t.ex. nattetid. I projektet har HAVI levererat varor till en restaurang nattetid i Stock-holm. Detta har även demonstrerats i ett tidigare projekt kallat Eccentric. Skillnaden mellan de olika projekten är att i det äldre projektet fanns personal på plats i restau-rangen och tog emot varorna. I HITS2024 projektet fanns det inte någon personal på plats i restaurangen för att ta emot varorna. Båda projekten visar att det är praktiskt genomförbart att leverera varor off-peak och att det bidrar till en ökad transport-effektivitet. Jämfört med att leverera varor i rusningstid var tidsbesparingen ca 30 % för transpor-tören med off-peak leveranser i Eccentric projektet. Eccentric projektet visade även att effektivitetsvinsterna var ojämnt fördelade. Mottagaren (köparen) av varorna gjorde marginella effektivitetsvinster. För avsändaren (säljaren) redovisades inga effektivitets-vinster alls. I HITS2024 projektet ställde vi oss frågan - givet de stora effektivitets-vinster en transportör gör med off-peak leveranser - varför görs inte detta redan i stor skala? Kan det finnas något inom juridiken som hindrar utvecklingen av off-peak leve-ranser? Finns det rent av möjligheter inom juridiken som skulle kunna användas för att driva på utvecklingen mot fler off-peak leveranser? Syftet med den här rapporten är således att visa på legala hinder och möjligheter med (delvis) obemannade off-peak leveranser. Frågan kan bli än mer aktuell i en framtida värld med autonoma fordon som utför obemannade leveranser.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  André, Alann
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Material och produktion, Polymera material och kompositer.
  Mattsson, Cecilia
  RISE Research Institutes of Sweden, Material och produktion, Polymera material och kompositer.
  Bru, Thomas
  RISE Research Institutes of Sweden, Material och produktion, Polymera material och kompositer.
  Wästerlid, Cecilia
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Infrastruktur och betongbyggande.
  Lorentzon, Katarina
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Systemomställning och tjänsteinnovation.
  Lindh, E Mattias
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioekonomi och hälsa, Bioraffinaderi och energi.
  Hallquist, Lukas
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Systemomställning och tjänsteinnovation.
  Thidevall, Niklas
  RISE Research Institutes of Sweden, Digitala system, Mobilitet och system.
  Cirkulärt omhändertagande av solcellspaneler och vindturbinblad för vindkraftverk2024Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I regleringsbrevet för 2023 fick Energimyndigheten i uppdrag av regeringen att utreda hur solcellspaneler och vindturbinblad till vindkraftverk i högre utsträckning ska kunna tas om hand på ett giftfritt och cirkulärt sätt i enlighet med avfallshierarkin. Redovisningen av detta regeringsuppdrag, rapporten Från avfall till resurs – Förslag för en mer cirkulär hantering av solcellspaneler och vindturbinblad, ER 2024:11, baseras på denna underlagsrapport som har tagits fram av forskningsinstitutet RISE på uppdrag av Energimyndigheten. Analyser, slutsatser och förslag/rekommendationer som framförs i rapporten är författarnas egna.En fortsatt utbyggnad av fossilfri elproduktion är av stor vikt för att vi ska kunna nå Sveriges energi- och klimatmål. För att utbyggnaden i sig ska vara hållbar är det viktigt att vi redan nu planerar för hur avfallet från dessa elproduktionsanläggningar ska förebyggas, minimeras och sedan hanteras.Det finns redan i dagsläget aktörer som har utvecklat och håller på att utveckla ett flertal olika lösningar för ökad cirkularitet. Dessa möjligheter kan tas tillvara och främjas genom regelbunden kartläggning och genom att arbeta gemensamt inom EU. Genom ett sådant arbete finns det också större möjligheter att etablera industriella värdekedjor i Sverige för hanteringen av avfallet från solcellspaneler och vindturbinblad.En cirkulär hantering av avfall ger ett betydligt mindre avtryck på miljön än det som en linjär hantering ger upphov till. Det är viktigt att de aktörer som tillhandahåller fossilfri elproduktion tar ansvar under hela livscykeln och att det finns goda förutsättningar för aktörerna att göra det.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Arellanoa, Santiago
  et al.
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Jacobsson, Lars
  RISE Research Institutes of Sweden, Material och produktion, Kemi och Tillämpad mekanik.
  Kasani, Björn
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Infrastruktur och betongbyggande.
  Steffen, Holger
  Lantmäteriet, Sweden.
  EPOS Sweden: A national contribution to the European Plate Observing System-European Research Infrastructure Consortium2022Ingår i: Abstract book, 2022Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The pan-European “European Plate Observing System (EPOS)” is focussed on Europe and adjacent regions and includes geophysical monitoring networks, local observations (including permanent in-situ and volcano observatories), topographic/surface dynamics information, surface and subsurface geological information, experimental and laboratory data and functions, and satellite data. In 2021 the Swedish Research Council (VR) approved an application for Sweden to join EPOS-ERIC, formally establishing existing collaborations between EPOS and Swedish research infrastructures.

 • 15.
  Arnell, Magnus
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Infrastruktur och betongbyggande.
  Ahlström, Marcus
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Infrastruktur och betongbyggande.
  Wärff, Christoffer
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Infrastruktur och betongbyggande.
  Miltell, Maya
  RISE Research Institutes of Sweden, Digitala system, Prototypande samhälle.
  Vahidi, Arash
  RISE Research Institutes of Sweden, Digitala system, Datavetenskap.
  Digitalisering av den svenska VA-branschen2021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Rapporten ska ge VA-branschen en kunskapsbas för arbetet med digitalisering inom vatten och avlopp. Den beskriver potentialen och pekar ut framgångsfaktorer för omställningen. Den tar också upp utmaningar med kompetensförsörjning, datahantering och cybersäkerhet. En inspirationskatalog ger tio exempel på lyckade digitala tillämpningar ur verkligheten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Rapport
 • 16.
  Arrhenius, Karine
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Material och produktion, Kemi, biomaterial och textil.
  Aarhaug, Thor
  SINTEF, Norway.
  Bacquart, Thomas
  NPL, UK.
  Morris, Abigail
  NPL, UK.
  Bartlett, Sam
  NPL, UK.
  Wagner, Lisa
  Linde GmbH, Germany.
  Blondeel, Clair
  Air Liquide, France.
  Gozlan, Bruno
  Air Liquide, France.
  Lescornez, Yann
  Air Liquide, France.
  Chramosta, Nathalie
  Air Liquide, France.
  Spitta, Christian
  ZBT, Germany.
  Basset, Etienne
  Research Center ENGIE LAB CRIGEN, France.
  Nouvelot, Quentin
  Research Center ENGIE LAB CRIGEN, France.
  Rizand, Mathilde
  Research Center ENGIE LAB CRIGEN, France.
  Strategies for the sampling of hydrogen at refuelling stations for purity assessment2021Ingår i: International journal of hydrogen energy, ISSN 0360-3199, E-ISSN 1879-3487, Vol. 46, nr 70, s. 34839-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Hydrogen delivered at hydrogen refuelling station must be compliant with requirements stated in different standards which require specialized sampling device and personnel to operate it. Currently, different strategies are implemented in different parts of the world and these strategies have already been used to perform 100s of hydrogen fuel sampling in USA, EU and Japan. However, these strategies have never been compared on a large systematic study. The purpose of this paper is to describe and compare the different strategies for sampling hydrogen at the nozzle and summarize the key aspects of all the existing hydrogen fuel sampling including discussion on material compatibility with the impurities that must be assessed. This review highlights the fact it is currently difficult to evaluate the impact or the difference these strategies would have on the hydrogen fuel quality assessment. Therefore, comparative sampling studies are required to evaluate the equivalence between the different sampling strategies. This is the first step to support the standardization of hydrogen fuel sampling and to identify future research and development area for hydrogen fuel sampling. © 2021 The Authors

 • 17.
  Askemar, Hanna
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och resurser.
  van Noord, Michiel
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och resurser.
  Klimateffektiv solenergi : Jämförelse av klimatpåverkan från tillverkning av olika solcellsmoduler2021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna första rapport från projektet Klimateffektiv solenergi sammanställer kunskapsläget om klimatpåverkan från solcellsmoduler och lägger grunden för vidare projektarbete med utformning av upphandlingskriterier. Litteraturgenomgången täcker både en marknadsöversikt över dagens solcellsmarknad samt en genomgång av klimatpåverkan från olika teknologier och konstruktioner för solcellsmoduler. Litteraturgenomgången avgränsas genom att projektet fokuserar på miljöpåverkanskategorin klimatpåverkan. Vidare har tillverkningsskedet varit centralt i arbetet då tidiga resultat från analyser av klimatpåverkan över solcellers hela livscykel påvisar att övervägande klimatpåverkan sker under tillverkningen av solceller. Centrala utmaningar vid bedömning av klimatpåverkan från solceller är brist på aktuella data, att olika studier redovisar resultat i olika enheter (koldioxidekvivalenter per kWh, per modul eller per kWp) samt hur årlig instrålning, prestanda, degradering och livslängd hanteras i de olika studierna. Resultatet påvisar att dagens dominerande solcellsteknik, kristallina kiselsolceller, har större klimatpåverkan jämfört med tunnfilmstekniker. Vidare har monokristallina kiselsolceller större klimatpåverkan från produktion än multikristallina kiselsolceller, men vilken kiselteknik som producerar el med lägst klimatpåverkan beror på verkningsgradsförhållandena. Nyare cellteknologier såsom PERC- och dubbelsidiga solceller kan minska klimatpåverkan från solel genom att elproduktionen per solcell ökar utan att utsläppen vid tillverkning ökar markant. Slutligen finns andra teknologier och modulkonstruktioner (exempelvis flexibla moduler) med potential att minska klimatpåverkan från solceller, både genom lägre klimatpåverkan från tillverkningen och genom att öka solcellernas effektivitet. Klimatpåverkan från tillverkning orsakas huvudsakligen av energianvändning i olika processer och därmed blir elmixen vid tillverkning avgörande för klimatpåverkan. Elmixen är starkt kopplad till det lokala elsystemet, vilket innebär att tillverkningsland för kiselråvaran, solceller, solcellsmoduler med mera kan bli en nyckelfaktor för att åstadkomma klimateffektiva solcellsmoduler. Eftersom tillverkningen idag sker främst i Kina och övriga asiatiska länder, som har en betydande andel kolkraft i elmixen, orsakas en stor del av klimatpåverkan från dagens solceller av den fossilbaserade elen i dessa länder.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Bachinger, Angelika
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Material och produktion, Polymera material och kompositer.
  Bengtsson, Jenny
  RISE Research Institutes of Sweden, Material och produktion, Kemi, biomaterial och textil.
  Lindkvist, K
  RISE Research Institutes of Sweden.
  The morphology of ABS with phosphorus-based flame-retardants and its influence on the impact performance2021Ingår i: Abstract Book of FRPM21, 2021, s. 86-87Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Halogen-free flame-retardants (HFFRs) have a pronounced effect on the impact performance of ABS. The addition of flame-retardant (FR) particles may interfere with the morphology of ABS or introduce weak spots into the plastic. The present work studies the morphology of ABS with phosphorus-based flame-retardant systems and sets it in relation to their respective impact performance with the aim of identifying mechanisms influencing the impact performance and revealing possibilities to overcome this issue.

 • 19.
  Baky, Andras
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioekonomi och hälsa, Jordbruk och livsmedel.
  Ahlgren, Serina
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioekonomi och hälsa, Jordbruk och livsmedel.
  Systemanalys av biodrivmedel baserade på halm och vall - samproduktion av etanol och bioolja2020Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Large amounts of domestic raw material will be needed for future biofuel production in Sweden. Various grasses and straw are interesting alternatives for ethanol production. In the ethanol production, hydrolysis lignin residual is produced, which does not yet have a well-formulated end-use.

  HTL is a liquefaction process that can be used to produce bio-oil. In this project we have studied whether hydrolysis lignin residue from ethanol production could be used as raw material in the HTL process. The produced bio-oil can be upgraded together with fossil oil in a conventional refinery and converted into biofuel components.

  In this system study, biofuel production based on straw and ley grass as raw material have been studied in terms of climate impact, mass flows and economy. Four scenarios were investigated, two with straw as raw material and two with ley grass as raw materi-al. In all scenarios, the raw material was assumed to be used for ethanol production. In two scenarios, lignin residue from ethanol production was sent for incineration. In the other two scenarios, the lignin residue is further processed bio-oil via the HTL process.

  In all scenarios the climate impact was reduced compared to fossil fuels. Ethanol gives a reduction of 72 – 92% and biofuels from bio-oil a reduction of 64 – 81% compared to the fossil reference. Considering soil carbon however has a large effect on the climate impact; removing straw is a loss of carbon while cultivation of ley grass add carbon to the soil.

  The cost of producing ethanol was calculated to be between SEK 3 200 – 4 800 per metric ton ethanol. The fuels produced via HTL were estimated to have a production cost between SEK 11 600 – 15 100 per metric ton of fuel. Thus, biofuels from hydrolysis lignin were calculated to be much more expensive than ethanol. This is mainly due to the costs associated with the upgrade of bio-oil. However, results should be carefully interpreted as there is a lack of input data and major uncertainties in the estimations.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Benison, K. C.
  et al.
  West Virginia University, USA.
  Siljeström, Sandra
  RISE Research Institutes of Sweden, Material och produktion, Metodik för produktframtagning.
  Yanchilina, A.
  California Institute of Technology, USA.
  Depositional and Diagenetic Sulfates of Hogwallow Flats and Yori Pass, Jezero Crater: Evaluating Preservation Potential of Environmental Indicators and Possible Biosignatures From Past Martian Surface Waters and Groundwaters2024Ingår i: Journal of Geophysical Research - Planets, ISSN 2169-9097, E-ISSN 2169-9100, Vol. 129, nr 2, artikel-id e2023JE008155Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The Mars 2020 Perseverance rover has examined and sampled sulfate-rich clastic rocks from the Hogwallow Flats member at Hawksbill Gap and the Yori Pass member at Cape Nukshak. Both strata are located on the Jezero crater western fan front, are lithologically and stratigraphically similar, and have been assigned to the Shenandoah formation. In situ analyses demonstrate that these are fine-grained sandstones composed of phyllosilicates, hematite, Ca-sulfates, Fe-Mg-sulfates, ferric sulfates, and possibly chloride salts. Sulfate minerals are found both as depositional grains and diagenetic features, including intergranular cement and vein- and vug-cements. Here, we describe the possibility of various sulfate phases to preserve potential biosignatures and the record of paleoenvironmental conditions in fluid and solid inclusions, based on findings from analog sulfate-rich rocks on Earth. The samples collected from these outcrops, Hazeltop and Bearwallow from Hogwallow Flats, and Kukaklek from Yori Pass, should be examined for such potential biosignatures and environmental indicators upon return to Earth. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Berard, L.
  et al.
  DTU Technical University of Denmark, Denmark.
  Otxoterena Af Drake, Paul
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Säkerhetsforskning.
  Dederichs, Anne
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Säkerhetsforskning. DTU Technical University of Denmark, Denmark.
  Compounds Produced by the Pyrolysis of Powders and Dusts Present in the Alimentary Industry2023Ingår i: Combustion Science and Technology, ISSN 0010-2202, E-ISSN 1563-521X, Vol. 195, nr 3, s. 419-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Under certain conditions dust explosions occur in the alimentary industry. Following ATEX and other guidelines have not eliminated accidents. Therefore, more knowledge is needed. The current work delivers experimental results describing phase transitions and decomposition of dusts. Dusts from wheat flour, chili powder, corn starch, milk powder, cocoa powder, and by-product of grain are investigated. The temperature of pyrolisation has been identified using TGA to be in the range [250°C, 600°C] in air and [300°C, 450°C] in nitrogen. It was found that the compositions of the pyrolysis gases depend on temperature. Carbon monoxide, carbon dioxide, methane, and hydrogen were the main contributors to the pyrolysis gases. The distributions are described with a polynomial or Gaussian fit. The current paper proposes coefficients for Gaussian polynomials expressing the concentration for the four primary pyrolysis gases. 

 • 22.
  Bergman, Kristina
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioekonomi och hälsa, Jordbruk och livsmedel. KTH Royal Institute of Technology, Sweden.
  Woodhouse, Anna
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioekonomi och hälsa, Jordbruk och livsmedel.
  Langeland, Markus
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioekonomi och hälsa, Jordbruk och livsmedel. SLU Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden.
  Vidakovic, Aleksandar
  SLU Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden.
  Alriksson, Björn
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioekonomi och hälsa, Bioraffinaderi och energi.
  Hornborg, Sara
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioekonomi och hälsa, Jordbruk och livsmedel.
  Environmental and biodiversity performance of a novel single cell protein for rainbow trout feed2024Ingår i: Science of the Total Environment, ISSN 0048-9697, E-ISSN 1879-1026, Vol. 907, artikel-id 168018Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Seafood has an important role to play to achieve a sustainable food system that provides healthy food to a growing world population. Future seafood production will be increasingly reliant on aquaculture where feed innovation is essential to reduce environmental impacts and minimize feed and food competition. This study aimed to investigate whether a novel single cell protein feed ingredient based on Paecilomyces variotii grown on a side stream from the forest industry could improve environmental sustainability of farmed rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) by replacing the soy protein concentrate used today. A Life Cycle Assessment including commonly addressed impacts but also the rarely assessed biodiversity impacts was performed. Furthermore, feeding trials were included for potential effects on fish growth, i.e., an assessment of the environmental impacts for the functional unit ‘kg feed required to produce 1 kg live-weight rainbow trout’. Results showed that the best experimental diet containing P. variotii performed 16–73 % better than the control diet containing soy protein concentrate in all impact categories except for energy demand (21 % higher impact). The largest environmental benefits from replacing soy protein with P. variotii in rainbow trout diets was a 73 % reduction of impact on biodiversity and halved greenhouse gas emissions. The findings have high relevance for the aquaculture industry as the production scale and feed composition was comparable to commercial operations and because the effect on fish growth from inclusion of the novel ingredient in a complete diet was evaluated. The results on biodiversity loss from land use change and exploitation through fishing suggest that fishery can dominate impacts and exclusion thereof can greatly underestimate biodiversity impact. Finally, a novel feed ingredient grown on side streams from the forest industry has potential to add to food security through decreasing the dependence on increasingly scarce agricultural land resources. 

 • 23.
  Bergström, Johan M
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Bygg och fastighet.
  Ziegler, Stefan
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Bygg och fastighet.
  Persson, Björn
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Systemomställning och tjänsteinnovation.
  Mawlayi, Faiz
  IVL, Sweden.
  Holmqvist, Johan
  IVL, Sweden.
  Melolinna, Nelli
  IVL, Sweden.
  IMPLEMENTERING OCH INNOVATIONER FÖR FÄRDPLAN BYGG- OCH ANLÄGGNINGSSEKTORN : Förslag till aktiviteter och projekt för färdplanens genomförandet och måluppfyllelse2022Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Samhället och mänskligheten står inför en av de största utmaningar vi har ställts inför någonsin. Klimatet berör oss alla. Aldrig tidigare har vi vetat så mycket om vårt beteende, vår påverkan och konsekvenserna för jordens klimat - samtidigt som vi fortsätter bygga vårt samhälle på ett på många sätt ohållbart vis. Idag står byggsektorn för cirka en femtedel av Sveriges samlade klimatutsläpp (Boverket, 2021). Fossilfritt Sverige bildades på initiativ av regeringen år 2015 inför FN:s klimatmöte i Paris, och lanserade år 2018 ”Färdplanen för bygg- och anläggningssektorn” (”färdplanen”), en av 22 branschspecifika färdplaner - med målsättning om en klimatneutral byggbransch till år 2045 (Fossilfritt Sverige, 2018). Sedan färdplanen lanserades 2018 har utveckling skett inom hållbarhets- och klimatområdet för Bygg- och anläggningssektorn. Exempelvis så har olika initiativ och plattformar startats upp med mål för minskad klimatpåverkan och klimatneutralitet, flertalet projekt med låg klimatpåverkan har genomförts, antal certifierade byggnader ökar, tillgång till betong och stål med lägre klimatpåverkan ökar och lagen om klimatdeklarationer har trätt i kraft. Trots denna utveckling finns det indikationer på att det går för långsamt och risk finns att färdplanens mål missas (Byggindustrin, 2022) (Fosilfritt, 2022) (Klimatpolitiska rådet, 2022). Detta utvecklingsprojekt syftade till att ta fram åtgärder för implementering och innovationer för att uppnå färdplanens mål. Projektets kartläggning, litteraturstudie inklusive enklare utsläppskartläggning förväntades ge en bild om vad som behöver göras framåt för att nå färdplanens mål och ligga till grund för ett förslag till aktiviteter och projekt som kan ligga till grund för en nationell genomförandeplan med en strategi och struktur för färdplanens implementerings- och innovationsarbete. Projektet har genomförts i ett antal arbetspaket med ingående aktiviteter, såsom nulägesanalys, litteraturstudier, utsläppskartläggning, intervjuer och workshops. Nulägesanalys och utsläppskartläggning har bestått att söka information och data i websökningar, litteraturstudier, och i samtal med branschaktörer om vilka genomförda och pågående initiativ och projekt som finns, samt kartlägga och redovisa utsläpp uppdelat på de olika branscherna inom bygg- och anläggningssektorn. Djupintervjuer har gjorts med ett flertal branschaktörer med kunskap, insyn och erfarenhet av klimat- och hållbarhetsarbete i bygg- och anläggningssektorn. I workshops, i projektet, kallade branschdialoger, har likt intervjuerna ställt ett antal frågor till en grupp branschaktörer och diskuterat dessa. I arbetet med gapanalys har bland annat ett framsynsarbete genomförts för att lyfta det som kan påverka och är avgörande för genomförandet av färdplanen. Projektet har samlat tankar och idéer från sektorns och forskarsamhällets både tongivande och engagerade personer. Beroende på vilka personer som har medverkat har detta resulterat det i olika utfall. Det som framkommit från intervjuerna, workshops och dialoger har inte direkt kontrollerats eller förankrats mot fakta och vetenskap, utan det har använts för att ge det underlag som detta projekts arbete vilar på tillsammans med projektets övriga arbete inom nuläges-, önskade- och gapanalyser. I det slutlig syntetiserade arbetet har projektgruppen valt ut det viktigaste, mest relevanta och intressanta ur de olika delaktiviteterna i projektet till åtta förändringsområden. Inom dessa respektive förändringsområde ges förslag till aktiviteter och projekt för färdplanens genomförande och måluppfyllelse. De åtta förändringsområden som projektet rekommenderar att färdplanens arbete framåt är: Flexibel och adaptiv användning samt ökad nyttjandegrad, Digitalisering, Hållbara material, produkter och system, Effektiv resursanvändning och cirkulära flöden, Elektrifiering, Regulatoriska krav och styrning, Hållbar finansiering och prissättning av miljöeffekten samt Energieffektivisering. Alla förslagen vilka var och en, och i kombination, bidrar till att accelerera klimatarbetet och minska klimatpåverkan. Av de resultat och förslag till aktiviteter och projekt till implementeringar och innovationer för färdplanens genomförande kan ett urval av dem återfinnas som uppmaningar i färdplanen. Att iii förslagen uppkommer igen drygt fyra år senare kan ses som ett behov att ytterligare fokusera på färdplanens implementering, då uppmaningarna ännu inte har gett den effekt som efterfrågats, eller inte har omhändertagits tillräckligt. De föreslagna aktiviteterna och projekten i detta arbete behöver vidareutvecklas, paketeras samt hitta finansieringslösningar för det fortsatta arbetet för färdplanens genomförande, så att det skapas ett reellt genomslag i branschen för att nå färdplanens mål. En generell rekommendationen från detta projekt är att skala upp pilot- och demoprojekt samt goda exempel till fullskaleprojekt i högre utsträckning samt att tillgängliggöra och dela resultat och underlag från dessa projekt för att öka transparensen mellan olika initiativ och projekt. De förändringsområde som utmärker sig mest och har i arbetet framhållits som de viktigaste samt anses ha störst påverkan på implementeringen av färdplanen för bygg och anläggningssektorn är: Regulatoriska krav och styrning, Elektrifiering, Flexibel och adaptiv användning samt nyttjandegrad samt Hållbar finansiering och prissättning av miljöeffekten. Projektet har vidare identifierat ett stort behov av sammanhållande och heltäckande klimatdata som är nedbrutna på olika delsektorer och ämnesområden inom bygg- och anläggningssektorn. Projektets rekommendation är därför att påskynda arbetet att kvantitativt beräkna de nationella klimatutsläppen som kan ligga till grund för att göra en nationell väsentlighetsanalys för att ge implementering av färdplanen rätt fokus och prioritering. Dock så visar projektets modulering att och analys är att reduktionen av klimatemissioner från bygg- och anläggningssektorn måste starta omgående. Vidare är utveckling av ett klimatfokuserat upphandlingsförfarande med relevanta och effektiva upphandlingskriterier av största vikt avseende framtida klimatrelaterade funktionskrav på bebyggelse genom hela livscykeln. Slutligen behöver nya affärsmodeller utforskas för att utveckla nya ekonomiska incitament som premierar kvalitet, upcycling, bevarande, återbruk och delande.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Bloom, Jörgen
  RISE., Swerea, SWECAST.
  OFP för bestämning av defekter, inre renhet och grafitstruktur.2011Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Detta delprojekt syftar till att studera befintliga metoder för oförstörande provning (OFP) av gjutgods. Gjuterier (och dess kunder) vill lättare och bättre kunna identifiera om gjutgodset innehåller defekter eller har en oönskad grafitstruktur och därmed möjliggöra att defekta detaljer stoppas i ett tidigare skede i tillverkningskedjan än idag. OFP-metoderna skall gå att bygga in i automatiserade efterbehandlingslinor. Befintliga OFP-metoder har studerats i en litteratursökning. Sammanfattningsvis så finns det många olika OFP-metoder och utvecklingen går snabbt inom detta område. Den avancerade signalbehandling som förekommer i moderna OFP-instrument har möjliggjort både nya metoder samt att äldre metoder förses med nya presentationsutrustningar, som både förenklar handhavandet och förbättrar noggrannheten. Att skilja ut en OFP-metod som passar för undersökning av allt gjutgods låter sig inte göras. Men det finns flera intressanta utrustningar som skulle kunna användas i automatiserade övervakningsanläggningar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Borgström, Henrik
  RISE., Swerea, SWECAST.
  Kontroll av Chunkygrafit i lösningshärdat segjärn2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Flertalet slutanvändare efterfrågar de lösningshärdade segjärnen på grund av dess fördelaktiga bearbetningsegenskaper till följd av låg hårdhetsvariation. Dessvärre ger ofta det kisel som lösningshärdar och stabiliserar ferriten uppkomst till chunkygrafit. Till projektets gjutförsök valdes den lösningshärdande legeringen EN-GJS-500-14. De ingående gjutparametrarna; Gjuttemperatur, Antimon- tillsats, Sektionstjocklek samt ympmedel identifierades som lämpliga att studera i gjutförsöken efter samråd med projektgruppen. För att ge ytterligare svar på hur gjutindustrin kan mäta samt styra uppkomsten av chunkygrafit gjordes en robusthetsanalys av förekommande analystekniker och resultat. Avslutningsvis ritades processkartor för de olika ympmedlen för att bättre visualisera effekterna av valda gjutparametrar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Borgström, Henrik
  RISE., Swerea, SWECAST.
  Metoder för att begränsa chunkygrafit i segjärn2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I framtiden finns planer på större vindkraftsturbiner med effekter över 10 MW, vilket ställer enorma krav på segjärnets strukturella integritet om det ska vara ett ekonomiskt gångbart alternativ till stål eller andra material. Förutom övriga defekter t.ex. dross, gasporer etc. är undvikandet av oönskade grafitstrukturer centralt till att lyckas med denna utmaning. I allt tyngre gods är det avgörande hur gjutprocessen utformas och kontrolleras för att undvika de oönskade grafittyperna t.ex. chunky, Widmannstätten (”spiky”) och exploderad grafit. Av dessa grafitstrukturer brukar chunkygrafit få mest uppmärksamhet. Området med chunkygrafit framträder efter skärande bearbetning som mörka områden på ytan och är svår att detektera med hjälp av oförstörande provning, OFP. Betydelsen av Chunkygrafit är att segjärnets brottgräns minskar och ofta är lika med stäckgränsen, vilket – i princip nollar brottförlängningen samt gör materialet sprött. Därför syftar denna rapport till att ge vägledning till hur chunkygrafit kan undvikas i gjuteriprocessen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Boss, Annika
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Material och produktion, IVF.
  Innovativ återvinning av rör och profiler (REPIPE)2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I Sverige installeras varje år stora mängder rör i nybyggnationer och vid underhåll av infrastruktur och byggnader. Dessa rör tillverkas till stor del inom landets gränser och tillverkningen i Sverige uppgår till ca 100 000 ton per år. Dessvärre skapas cirka 5000 ton installationsspill per år som idag nästan uteslutande går till energivinning. Om rören istället materialåtervinns kan plastens värde tillvaratas, 50 miljoner kronor per år och det skulle ge minskad klimatpåverkan motsvarande10 000 ton CO2-ekv. per år. Vidare finns också potential att återvinna rör vid rivning. Innovationsprojektets syfte har varit att ta fram nya kostnads- och resurseffektiva modeller för insamling, sortering och materialåtervinning av plaströr. I det här projektet har vi avgränsat oss till att fokusera på det rörspill som uppstår vid installationer. Projektet har haft deltagare som representerar flera viktiga steg i ett cirkulärt system: NPG, Renova, Swerec, Novoplast, Talent Plastics (nu A-Plast), Pipelife, Wavin, Uponor, Inovyn, Rapid Granulator, Du Pont samt forskningsutövarna Chalmers Industriteknik och Swerea IVF (RISE). Sammanfattningsvis är resultaten från innovationsprojektet positiva. Det är genomförbart att samla in, sortera och materialåtervinna rör i ett cirkulärt system i södra delen av Sverige.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Boss, Annika
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Material och produktion, Polymera material och kompositer.
  Jansson, Anna
  RISE Research Institutes of Sweden, Material och produktion, Polymera material och kompositer.
  Emanuelsson, Viktor
  RISE Research Institutes of Sweden.
  Venkatesh, Abhijit
  RISE Research Institutes of Sweden, Material och produktion, Polymera material och kompositer.
  Brunklaus, Birgit
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Systemomställning och tjänsteinnovation.
  Sustainable Vehicles with Recycled Plastics2023Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The production of vehicles is one of the most resource-intensive industries. 10 % of the overall consumption of plastics, 6 million tonnes/year is used by the European vehicle industry1. Increase the use of recycled plastics in vehicles is one of the key challenges for sustainable transformation of the vehicle industry as it plays an important role in saving resources and reducing greenhouse emissions. The main goal of this project was to contribute to increased use of recycled plastic in the Swedish vehicle industry. Volvo Cars goal is that 25 % of the plastic used in cars should be recycled or biobased by 2025. The goal will most probably be reached according to Volvo Cars. Volvo group has the goal to be fossil neutral, which requires recycled material in the truck components. The recycled plastics evaluated in the project came from both post industrial waste (PIR) and post consumer waste (PCR). Rondo Plast, Polykemi, Albis, Mocom, Biesterfield, Borealis, Sabic, Total and LG Chem have supplied recycled and virgin plastics tested in the project. The plastics we have focusing on in this project were polypropylene (PP) plastics (homo- and copolymer) and PC/ABS plastic compounds. Thus, these plastics are most used in vehicle components and recycled PP plastics are more accessible than the other plastics that can be used in vehicles. Analysis and evaluation of recycled plastics have been performed by RISE. Also, long term ageing and recyclability studies have been performed. A study to upgrade PP plastic recycled from packaging (PCR) with additives from DOW and Rondo Plast were performed.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Bouckaert, Igor
  et al.
  UCLouvain, Belgium.
  Godio, Michele
  RISE Research Institutes of Sweden, Material och produktion, Kemi och Tillämpad mekanik.
  Pacheco de Almeida, Joao
  UCLouvain, Belgium.
  A strategy for generating pushover curves of block assemblies including post-peak branch using the discrete element method2022Ingår i: Proceedings of 3rd EUROPEAN CONFERENCE ON EARTHQUAKE ENGINEERING & SEISMOLOGY., 2022, s. 839-Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Pushover analyses are often used to evaluate the seismic performance of a structure. They give an estimate of the ultimate displacement a structure can undergo, as well as of the residual resisting forces in the post-peak response. When modelling masonry structures composed of multiple blocks, obtaining the post-peak branch of the pushover curve can be difficult with a classic displacement-control strategy. This paper describes a strategy designed to compute this branch for multi-block systems subjected to a given pattern of forces, without the need to apply a displacement-control algorithm. The strategy is general, therefore straightforwardly implementable in different software tools and applicable to complex block assemblies. In the present work, it is implemented in two different DEM software, namely LMCG90 and UDEC, and tested on a benchmark problem for evaluating the in-plane response of masonry walls.

 • 30.
  Bour, Agathe
  et al.
  Roskilde University, Denmark.
  Budde Christensen, Thomas
  Roskilde University, Denmark.
  Hunka, Agnieszka D.
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Systemomställning och tjänsteinnovation.
  Palmqvist, Annemette
  Roskilde University, Denmark.
  Skjold, Else
  Royal Danish Academy, Denmark.
  Syberg, Kristian
  Roskilde University, Denmark.
  Implications of circular textile policies for the future regulation of hazardous substances in textiles in the European Union2023Ingår i: Science of the Total Environment, ISSN 0048-9697, E-ISSN 1879-1026, Vol. 896, artikel-id 165153Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The textile industry's business model is currently unsustainable and systemic changes must be made. The transition to a circular textile economy can be a major lever for this. However, it faces multiple issues, including the (in)ability of current legislations to provide sufficient protection regarding hazardous chemicals in recirculating materials. It is therefore crucial to identify legislative gaps that prevent the implementation of a safe circular textile economy, and to identify which chemicals could jeopardize this process. With this study, we aim to identify hazardous substances that could be found in recirculated textiles, to identify and discuss gaps in current regulations covering chemicals in textiles, and to suggest solutions to ensure better safety of circular textiles. We compile and analyze data on 715 chemicals and their associated functions, textile production stage, and hazard data. We also present how chemicals have been regulated over time and discuss regulations' strengths and weaknesses in the perspective of circular economy. We finally discuss the recently proposed Ecodesign regulation, and which key point should be included in the future delegated acts. We found that most of the compiled chemicals present at least one recognized or suspected hazard. Among them, there were 228 CMR (carcinogenic, mutagenic, reprotoxic substances), 25 endocrine disruptors, 322 skin allergens or sensitizers, and 51 respiratory allergens or sensitizers. 30 chemicals completely or partially lack hazard data. 41 chemicals were found to present a risk for consumers, among which 15 recognized or suspected CMR and 36 recognized or suspected allergens/sensitizers. Following the analysis of regulations, we argue that an improved risk assessment of chemicals should consider chemicals specific hazardous properties and product's multiple life cycles, instead of being limited to the product's end-of-life stage. We especially argue that implementing a safe circular textile economy requires that chemicals of concern are eliminated from the market.

 • 31.
  Brander, Linus
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Infrastruktur och betongbyggande.
  Boubitsas, Dimitrios
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Infrastruktur och betongbyggande.
  Gabrielsson, Ida
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Infrastruktur och betongbyggande.
  Rivningsobjekt – från kostnad till resurs: Pilotstudie återbrukspotential för tunga stomdelar i två rivningsobjekt2021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I projektet ”Rivningsobjekt – från kostnad till resurs” undersöks återbrukspotentialen i rivningsobjekt. Målet är att skapa förutsättningar för återbruk (återanvändning) av befintliga funktionella byggnadsdelar och material, som idag förstörs under rivningen. I projektets arbetspaket 6 har två pilotobjekt studerats utifrån olika aspekter som är av intresse vid ett potentiellt återbruk, tex teknisk kvalitet, demonterbarhet, hanterbarhet, materialtyper och arkitektoniskt värde. Utgångspunkten för att skapa en process som hanterar och värderar dessa aspekter är en kombination av två olika tjänster som redan idag tillhandahålls av olika aktörer: tillståndsbedömning och materialinventering i samband med rivning. Den tänkta processen är avsedd att ge indata till en urvalsmatris med olika kriterier som är viktiga för värderingen av hur man går vidare (ekonomiskt värde, värde minskade utsläpp av klimatpåverkande gaser, osv). För att testa och revidera den initiala processen för kvalitetsbedömning valdes två olika byggnader ut som pilotobjekt: Kv. Herrnhutaren i Göteborg (NCC) och Kv. Yrket i Solna (Fabege). De två rivningsobjekten kompletterar varandra med avseende på ålder, typologi, användning, byggnadsteknik och materialval. Kv. Herrnhutaren 2 är från 1800-talet och är platsbyggd, med stålstomme och bärande tegelväggar, men med väldigt lite betong. Byggnaden är ombyggd och tillbygg i flera omgångar. Användningen har varit främst affärs- och restauranglokaler, samt kontor och vindslager. Som kontrast är Kv. Yrket från 1980, till största delen byggd med Prefabelement i betong och har använts till kontor och lagerlokal.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Brehmer, Aron
  RISE., Swerea, SWECAST.
  Gjut- och restspänningssimulering i designarbetet del 22015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Detta delprojekt handlade om att undersöka hur noggrant det går att simulera restspänningar i en gjuten komponent. Detta gjordes genom att verifiera restspänningssimuleringar med fysiska mätningar på ett gjutgods som i detta fall var cylindrar i gjutjärn. Restspänningsmätningar genomfördes med sektionering och hålborrning, både i gjutet och bearbetat tillstånd. Simuleringarna utgick från processdata som registrerades under gjutning av cylindrarna samt materialdata från simuleringsmjukvarans databas. Materialdata för formsandens konduktivitet undersöktes virtuellt för att få en god överenstämelse mellan simulerade och uppmätta data för temperaturen. Detta för att erhålla relevant temperaturhistorik för restspänningsberäkningar. Det visade sig att simuleringen hade god överenstämmelse med sektioneringsmätningar för axiell spänning medans hålborrningsmätningarna gav inbördes motstridiga resultat.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Brehmer, Aron
  et al.
  RISE., Swerea, SWECAST.
  Jidah, Sargon
  RISE., Swerea, SWECAST.
  Gjut- och restspänningssimulering i designarbetet del 12014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I arbetet undersöktes hur en produkts livslängd påverkas av restspänningar och inhomogena materialegenskaper. Restspänningar finns i princip alla produkter och uppkommer till följd av tillverkningsprocessen, bearbetning och värmebehandling. Gjutna produkter uppvisar även varierande materialegenskaper orsakat av olika stelning- och svalningshastighet som följd av varierande godstjocklek. Vid dimensionering av en komponent utgår ofta konstruktörer från att materialet är spänningsfritt och har homnogena materialegenskaper vilket kan leda till felaktig dimensionering. Restspänningar i drag kan ha en negativ inverkan då de underlättar sprickbildning. Av samma orsak kan tryckspänningar ha positiv inverkan. T.ex. kan ett kritiskt fall uppstå om höga restspänningar förekommer i ett område samtidigt som det är utsatt för betydande spänning orsakad av yttre last. Med ökad kunskap om restspänningar och inhomogena materialegenskaper i komponenter kan konstruktören redan på ett tidigt stadie ta hänsyn till dessa. Det kan leda till lättare komponenter med bibehållen styrka. En arbetsmetodik togs fram där restspänningar och inhomogena materialegenskaper till följd av gjutprocessen tas med i simulering av livslängdsanalys. Resultaten från simuleringarna visar att livslängden hos komponenten varierar med avseende på utmattning om man beaktar restspänningar och varierande materialegenskaper i analyserna. För den komponent och de specifika lastfall som analyserades i det här projektet har restspänningarna liten inverkan. Däremot visar det sig att utmattningslivslängden minskar kraftigt om man tar hänsyn till varierande lokala materialegenskaper.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Bristav, Henrik
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Systemomställning och tjänsteinnovation.
  Sahlin, Jenny
  Profu, Sweden.
  Dvali, Katja
  Profu, Sweden.
  KLASSIFICERING AV AVFALLSBRÄNSLE2021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Vid mottagande av avfall på en avfallsförbränningsanläggning finns en skyldighet enligt förordning om förbränning av avfall för verksamhetsutövaren av anläggningen att kontrollera avfallet och se vilken avfallstyp det kan hänföras till enligt bilaga 3 i avfallsförordningen samt kontrollera att det är lämpligt och tillåtet att förbränna det i anläggningen. Detta i syfte att försäkra sig att avfallet inte orsakar någon oönskad miljöpåverkan vid förbränningen och att det är tekniskt möjligt att förbränna på ett bra sätt och att det stämmer överens med det man har tillstånd att förbränna enligt miljötillstånd. Denna klassificering har överlåtits till de som levererar avfall till anläggningen. Många gånger används benämningar av fraktioner som exempelvis ”Grovt brännbart avfall” och Brännbart verksamhetsavfall” etc. Detta beror på att flera anläggningar inte kräver annan klassificering. Det skiljer också mellan olika miljödomar vad som i domen står angivet att man får ta emot. Vissa tillstånd har listor med sexsiffriga avfallskoder enligt bilaga 3 i avfallsförordningen och andra har mer svepande klassificeringar som ”Utsorterat brännbart avfall”. Utsorterade bränslefraktioner är också ett hinder för spårbarhet. I en sorteringsanläggning kan avfall med olika ursprung och avfallskoder blandas och sedan levereras som en bränslefraktion med en avfallskod även om den i praktiken kan bestå av flera avfall med olika avfallskoder. Slutsatsen i denna rapport är: 1. För att säkerställa att lagkraven uppfylls om klassificering av avfall enligt lämplig avfallskod, krävs en mer stringent användning av avfallskoder enligt bilaga 3 i avfallsförordningen. 2. Tydliga krav bör också ställas på leverantörerna att göra denna klassificering och att avfallskoder används i avtal och leveransdokumentation. Detta ställer också krav på de mottagande anläggningarna att uppgradera vågsystem och andra administrativa system för att kunna hantera avfallskoder. 3. Kompetensen kring hur avfall klassificeras bör också skärpas för alla aktörer i hanteringskedjan då fraktioner med felaktig klassificering upptäcks frekvent. En lösning kan vara att erbjuda utbildning i klassificering av avfall enligt avfallsförordningen. 4. Mottagningskontrollerna bör styras upp tydligare med tydliga konsekvenser och sanktioner för de som levererar felaktigt klassificerat bränsle eller på annat sätt avviker från verksamhetsutövarens mottagningskriterier. Ett förslag är att bedömningsgrunderna för avvikelse bör interkalibreras mellan anläggningarna. Även sanktionsnivåerna vid avvikelse skulle kunna koordineras om detta inte strider mot konkurrenslagstiftningen. 5. En levande och tät dialog mellan leverantörer och avfallsförbränningsanläggningarna är viktiga för att skapa förståelse av vikten för en korrekt klassificering av avfall till förbränning och spåra eventuella avvikelser. Om dessa punkter uppfylls så är bedömningen att det kommer vara svårt att hävda att anläggningarna inte uppfyller alla lagkrav och kommande krav enlig BAT-slutsatser. När det gäller farligt avfall så gäller mer strikta regler kring spårbarhet med anteckningsskyldighet för alla aktörer i hanteringskedjan. Denna hantering har av information har digitaliserats genom det nya nationella systemet för rapportering till avfallsregistret, vilket tagits i drift under slutet av 2020.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Broberg, Sarah
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och resurser.
  Sommarin, Per
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och resurser.
  Potential för användning av lågtempererad värme för uppvärmning av växthus – industriell restvärme och värme från returen på fjärrvärme2022Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Inom projektet ”Innovativa energieffektiva växthus – designade för lågtempererade energikällor och värmeåtervinning”, som pågått mellan december 2020 – juni 2022 och finansierats av Energimyndigheten, föreslås och utvärderas ett nytt koncept för växthusodling, där energi- och odlingseffektivitet samspelar. Utvärderingen av konceptet inkluderar bland annat frågeställningar om hur energieffektiv teknik för växthus kan minska energibehovet vid odling och använda sig av värmeåtervinning och lågtempererade energikällor. Som en del av projektet genomförs och presenteras här en litteraturstudie över möjliga restvärmekällor i Sverige. Studien fokuserar i huvudsak på regionala kartläggningar som identifierats i svenska regioner. Dessa har identifierats och presenteras för tolv av Sveriges regioner. Möjligheterna att nyttja returvärmen på fjärrvärmevattnet diskuteras också, samt en diskussion om klimatavtryck från användning av restvärme.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Brodin, Malin
  et al.
  EnviroPlanning AB, Sweden.
  Norin, Helena
  EnviroPlanning AB, Sweden.
  Hanning, Anne-Charlotte
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Material och produktion, IVF.
  Persson, Caiza
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Material och produktion, IVF.
  Filters for washing machines : Mitigation of microplastic pollution2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This report describes filters for washing machines designed to remove either microplastic fibres or lint from laundry water and investigates possibilities and challenges with such filters from a practical and environmental perspective. The report includes results from a literature study and a laboratory study. Other studies on microplastics from laundry water are summarized briefly. It can be concluded that filtering solutions for washing machines which claim to remove lint and microplastic fibres can be purchased and installed. Three of the filtering solutions were tested in laboratory washing trials and were found to retain some of the microplastic, hence decreasing the amount of microplastic released with the laundry water. The retention was most profound the first time the new fabric was washed. To judge exactly how well the filters remove microplastics during realistic domestic washing conditions would require more comprehensive laboratory work. It is also necessary to further investigate how efficient the filters should be to present an alternative that is technologically, economically feasible as well as environmentally beneficial. Although the filters may retain microplastic fibres it may be necessary to design filtering solutions that are sufficiently user-friendly so that the filters are not by-passed by the user, and that there are good options for emptying or replacing the filters.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Brodin, Malin
  et al.
  EnviroPlanning AB, Sweden.
  Norin, Helena
  EnviroPlanning AB, Sweden.
  Hanning, Anne-Charlotte
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Material och produktion, IVF.
  Persson, Caiza
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Material och produktion, IVF.
  Okcabol, Sibel
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Material och produktion, IVF.
  Microplastics from industrial laundries - A laboratory study of laundry effluents2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  There is little knowledge about the release of microplastics from industrial laundries. This study was carried out to provide information about microplastics released in waste water from laundries. Six Swedish industrial laundries participated in the study. Of these two mainly washed hospital laundry, two mainly work wear, one mainly hotel laundry and one mainly mats. Small particles between 5-15 μm were dominant in this study, regardless of types of textiles washed or whether the laundry had a waste water treatment facility. From the microscopic, FTIR and SEM analyses it could be concluded that microplastics were not dominant in this size range. Most of the particles (in the 5 to 15 μm range) were of other materials (for example minerals, metal fragments, silica, aluminium silicate, yeast, starch). From the results from the measurements, calculations were made to estimate the number of released microplastic particles. The release varied significantly between the different laundries. If the calculations were based on an assumed best-case scenario, between 5 000 and 4 550 000 of microplastic particles were released per kg of washed textile. If a worst-case scenario was assumed, between 15 000 and 5 375 000 microplastic particles were released per kg of washed textile. Three laundries with either chemical or biological waste water treatment adjacent to the production facilities were involved in the study. The water treatment had a significant impact on reducing the numbers of particles. The numbers of fibre-shaped particles released were reduced by 65, 96 and 97% for the different facilities. This shows that waste water treatment at the laundry can be an efficient way of reducing the levels of particles released to the WWTP.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Brolin, Magnus
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Mätteknik.
  Hamon, Camille
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Mätteknik.
  Nyström, Sofia
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Mätteknik.
  Intradagmarknaden : En generell beskrivning av intradagmarknadens funktion2021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I och med omställningen till ett energisystem med en större andel förnybar el står elmarknaden inför flera utmaningar. Traditionella kraftslag som kärnkraft är ofta styrbar, men förnybara kraftslag som vindkraft är väderberoende. En ökad mängd förnybar produktion kan därmed innebära ett ökat behov av fysisk handel närmare leveranstimmen. Intradagmarknaden är en marknad för fysisk handel mellan leveranstimmen och dagen före marknaden, där majoriteten av all handel sker. Den planerade expansionen av förnybara kraftslag är en indikation på att intradagmarknadens betydelse kommer att öka. Av den anledningen är det viktigt att de aktörer som direkt eller indirekt kan påverka eller påverkas av intradagmarknaden har en god förståelse för dess funktion. Den här rapporten beskriver intradagmarknadens funktion och roll i elhandelssystemet.

 • 39.
  Brunklaus, Birgit
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Systemomställning och tjänsteinnovation.
  Climate impacts of recycled and fossil-based plastic for the automotive industry2023Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The automotive sector has a long history of recycling and a high rate of reuse and recycling. The benefits of recycling lie in reduction of climate impacts. The challenges of recycling lie in the cost of refining and to meet the quality standards. This report present results from an environmental study and is part of a larger research project “SVE-REP” financed by Re:Source and the Swedish Energy agency. The starting point of this study was the idea is to replace fossil plastic to recycling plastic in the Swedish automotive industry (Volvo Cars, Volvo Trucks). To measure environmental benefit of recycled plastic instead of fossil-based alternatives, we performed an environmental study looking at the greenhouse gas emission of recycling compared with fossil plastic. Life cycle analysis (LCA) based data and methodology were used to measure the climate impact from the recycled and fossil-based plastic. The data collection includes different plastic companies (Rondo, Mocom, and Sabic). The results were compared between the companies and results were also compared with earlier studies in the literature. The studied recycling rates included in this study are between 25%, 30%, 50% and 70%. The recycling plastic are based on PCR and PIR. The studied plastics were PP (including TPE and PA6) and PC/ABS. The materials and processes included are based on waste to factory gate (cradle to gate). The conclusion made from this project is the following: PP based on recycling plastic are better than fossil-based plastic. Recycling content has been 25%, 30% and 50% and 67% in total. This leads to 30-40% and up to 58% and 90% reduction of GHGemissions. PC/ABS based on recycling plastic are better than fossil-based plastic. The Recycling content has been 25%, 50% and 70% for PC/ABS. This leads to 22%, 55% and 60% reduction of GHG-emissions. Plastic components have different quality and content. The quality is having effect on the recycling content. The industrial based recycled plastic (PIR) has better quality and climate impact than the consumer based recycled plastic (PCR). As a result, the plastic components show different climate effects. The research project has shown that carbon reduction due to the replacement of fossil plastic to recycling plastic in the Swedish automotive industry is possible. As a rule of thumb, % recycling rate means % reduction of climate impacts. For example, 25% recycling rate means 25% reduction climate impacts.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Brunklaus, Birgit
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019).
  Literatur – klimatkompensation2017Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Brunklaus, Birgit
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Systemomställning och tjänsteinnovation.
  Session and committe: Informing and stimulating green lifestyle choices2023Proceedings (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Session (accepted): In order to reach sustainability goals in the future, green and social living must be considered. The interface between production and consumption set the frame for future sustainable lifestyles, including sharing consumption of transport and space in buildings, or the need of a circular production for clothing and electronics. Sustainable lifestyles imply a change of action. It implies new ways of consumption, including behavior change and nudging, as well as new ways of production, including business modeling and service design. This session encourages using visual examples and digital aids to present new ways of consumption and production for future sustainable lifestyles. We will discuss future lifestyles including their environmental and social effects from a life cycle perspective. Session (policy, reguklartion, targets) and scientific commitee (LCM 2023):

 • 42.
  Brunklaus, Birgit
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019).
  ZEB systemavgränsningar – erfarenheter från LCA2017Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Brunklaus, Birgit
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019).
  Berlin, Johanna
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019).
  Vinnova Sharing City Göteborg – Utvärdering2017Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Brunklaus, Birgit
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  Berlin, Johanna
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019).
  Falk, Petter
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  What can LCA learnfrom service design: User integration?2017Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In a sustainable society, the use of resources and climate issues needs to be reduced, and the introduction of services seems to be the solution in the new “service” economy. Similar to products, services are designed to fulfill costumer needs. However, customers are seldom involved in the design of products, while they are in the process of service design. Here we look at the leisure service sector to find method concepts for sustainable analysis (Berlin & Brunklaus 2016).

  So far, a literature study and LCA studies on services (Brunklaus 2016) like the opera and theatre (Algehed et al 2010), tourist (Brunklaus et al 2015), and film (Brunklaus et al 2015) has been performed using a producer and consumer perspective, which led to discussion about the reuse of scenes at the opera, and discussion about tourist packages and discussion about film production design. To get this even further, we have looked into the area of service design.

  The purpose of this project is to further develop the various LCA based methods (E-LCA, S-LCA, LCC) in order to integrate user into the design process. The questions are: What can the life cycle methodology learn from service design? What are the similarities and differences?

  The service design includes several parts: Prepare and define the problem, capture the service and user through ethograpichly oriented research tools, Understand the employee and the user, Improve the working process, and Renew the user function (SP service LABs 2016). The life cycle methodology includes also several parts: Goal and scope including the problem and the system of study, the Inventory includes the technical system and environmental or social or economic data, the Impact Assessment includes indicators, and the Interpretation includes technical solutions and hot spot analysis of various kinds (Bauman and Tillman 2004).

  The results show that the service design is developed close to the customer, including study visits and observation, which the life cycle methodology seems to lack. On the other hand the life cycle methodology gains in the well-structured goal and scope. In order to develop the life cycle methodology further we therefore recommend integrating the user more and focusing on the implementation and visualization, similar to Service design.

 • 45.
  Brunklaus, Birgit
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Systemomställning och tjänsteinnovation.
  Börjesson, Emma
  City of Malmö, Sweden.
  Pedersen, Lisa
  City of Malmö, Sweden.
  Green and circular procurement in public organizations: From single use to reuse of furniture and prolonging lifetime of electronics2021Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The project aims to increase the knowledge of public organizations’ potential to increase the efficiency and circularity of their material flows through procurement, purchase procedures and behavioral change which benefit saving and sharing. The project will be implemented by the City of Malmö’s Environmental Department and Central Procurement Unit in cooperation with the research institute RISE. Through the project, the purchase and waste flows within the City of Malmö’s organization will be mapped and analyzed to identify possibilities for increased reuse, prolonged life/optimization of life and circular use of resources, focusing on a number of product categories to be chosen within the project. The chosen product categories and scenarios: from single use plastics to multiple use products, from procurement to reuse of furniture, prolonging lifetime of electronics (computer, mobile phones). Based on previous research, a consumption based LCA methodology for public organizations will be developed and applied for climate and resource use. Within the project the positive effects of circular procurement on resource use and climate impacts will be analyzed. The role of budget procedures for stimulating circular resource use will also be analyzed, with regards to barriers and possibilities for change. In addition, the project will investigate possibilities for using the saved resources for well-being of the City’s employees, or ordinary citizen., The results will be presented in a draft roadmap for circular economy for the City of Malmö.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Brunklaus, Birgit
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Systemomställning och tjänsteinnovation.
  Chiew, Yoon Lin
  RISE Research Institutes of Sweden, Material och produktion, Metodik för produktframtagning.
  Dincer, Hasan
  Telge Återvinning, Sweden.
  Nilsson-Lindén, Hanna
  RISE Research Institutes of Sweden, Material och produktion, Metodik för produktframtagning.
  Saarikko, Ted
  Umeå University, Sweden.
  Sten, Ulrika
  Södertälje kommun, Sweden.
  Sundberg, Andreas
  Södertälje kommun, Sweden.
  Det inkluderande, hållbara och uppkopplade samhället : Utvärdering och framtidsanalys2023Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Södertälje kommun har höga ambitioner att drastiskt sänka sin klimatpåverkan och har ambitionen att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2030 (Södertälje kommun Miljö- och klimatstrategi 2022–2030, 2022). För att nå dessa mål spelar avfallssektorn i Södertälje kommun en avgörande roll, vilket också innebär ett behov av större involvering och ett större engagemang från medborgare och företag. Som en del i det arbetet skapades projektet Det inkluderande, hållbara och uppkopplade samhället. Projektet är ett samarbete mellan Södertälje kommun, Telge Återvinning, RISE Research Institutes of Sweden och Umeå Universitet och avser att undersöka hur maskingenererad data kan ha dubbel nytta i att både skapa externt medborgarvärde och internt organisatoriskt värde i Södertälje kommuns omställning till en hållbar stad. Denna rapport inkluderar en nulägesanalys över tre tematiserade områden; digitalisering, livscykelanalys (LCA), och medborgardialog. Södertälje kommun har tillsammans med Telge Nät byggt upp ett så kallat LoRaWAN2 (ett trådlöst nätverk med dubbelriktad kommunikation3) i Södertälje för att underlätta kommunikation mellan sensorer i uppkopplade enheter. 169 papperskorgar har också försetts med sensorer som mäter fyllnadsgrad, vilket genererat ett proof-of-concept för hur uppkopplad utrustning kan möjliggöra ruttoptimering och placeringsplanering. Att koppla upp en papperskorg har i det här fallet inneburit att man fäster en sensor i locket på befintliga kärl. Denna sensor känner sedan av fyllnadsgraden i papperskorgens plastpåse med jämna mellanrum. Initiativet kring uppkopplade papperskorgar har medfört inlärning på flera nivåer – såväl utvecklarna som utformar sensorerna, som medarbetarna som förlitar sig på dem, har behövt tänka i nya banor och ompröva invanda arbetssätt. Värt att notera är att personalen behöver besöka samtliga områden där papperskorgar finns trots sensortekniken i och med att deras arbetsuppgifter även inkluderar renhållning av gator och vård av grönytor. Det vill säga, det föreligger i nuläget inte en kvantitativ ekonomisk vinst utan snarare en kvalitativ nytta i form av ökade möjligheter att planera sin arbetstid vilket kan leda till en renare stad. Bland de system som Södertälje kommun använder ses två som särskilt intressanta i relation till Sakernas Internet (Internet of Things (IoT)) enligt denna nulägesanalys. På en operativ nivå har Infracontrol potential att anta rollen som ”spindeln i nätet” där status på uppkopplad utrustning kan hanteras. På en strategisk nivå erbjuder verktyget Maptionnaire möjligheter att aggregera, analysera, och presentera data från uppkopplad utrustning. För att realisera potentialen hos dessa (och andra) verktyg krävs dock att Södertälje kommun ställer nya krav och utarbetar nya rutiner vid upphandling då kostnaderna för att integrera uppkopplad utrustning annars skulle bli ohållbar. En LCA har genomförts för att utvärdera miljöpåverkan från sakernas Internet i Södertälje centrum för smart sophämtning ur ett livscykelperspektiv. Med koppling till kommunens klimatstrategi har miljöpåverkan med fokus på klimatpåverkan prioriterats. Den visar att IoT-systemet enbart utgör en liten del av klimatpåverkan (122 kg CO2-ekv per år4), vilket främst härrör från gateways (50%) och sensorer (27%) och användning av Internet (23%). Sophämtningen bidrar med cirka 12 ton CO2-ekv per år, vilket främst bidrog till användningen av fossilbaserade avfallspåsar i plast (96%) och Hydrerad Vegetabilisk Olja (HVO)-baserade transporter (4%). Vidare visar LCAn att potential för framtida klimatsmart sophämtningssystemet ligger inom minskad användning av fossila plastpåsar och smart planering av sophämtning för att reducera transporter. Södertälje har redan minskat sin klimatpåverkan från transporter (under 2016) genom byte från diesel till HVO. För ett system med 169 papperskorgar (studiens utgångspunkt) innebar detta 83% minskning, från 2,3 ton till 380 kg. Enbart två ton av denna minskning härrör från fossilfria transporter (resp. 8,75 ton för ett möjligt framtida system med 700 papperskorgar). Dock visar resultaten att ännu mer klimatpåverkan kan minskas genom att inte använda fossila plastpåsar, nästan 12 ton (resp. 50 ton för 700 papperskorgar). Detta motsvarar fem resor till Thailand (2,5 ton per resa) eller utsläpp för fyra invånare (2,8 ton per invånare) för året 2030. För ett system med 700 papperskorgar betyder det minst 20 resor till Thailand eller utsläpp för upp till 20 invånare per år. Vidare har projektet ett fokus på inkludering av medborgare i frågor kring hållbarhet, med syftet att informera, engagera och inkludera medborgare i målet med att uppnå hållbar resurshantering. Medborgardialog kan ske på många olika vis och innebära olika saker. Nulägesanalysen visar att flera olika aktiviteter genomförts på området, och att dessa framförallt kan kopplas till kategorierna ”information” och ”konsultation”, men där också det finns kommande inslag av ”dialog” med till exempel det Hackathon som planeras. Från nulägesanalysen noterades dock en möjlighet till utökat fokus på medborgardialog i Södertälje, samt att det finns en medvetenhet om behovet av att inkludera många olika grupper i denna dialog, men det noterades även en utmaning vad gäller inkludering och olika språk.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Brunklaus, Birgit
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Systemomställning och tjänsteinnovation.
  Chiew, Yoon Lin
  RISE Research Institutes of Sweden, Material och produktion, Metodik för produktframtagning.
  Lundström, Anders
  Umeå University, Sweden.
  Mccarrick, Anthony
  Södertälje kommun, Sweden.
  Nilsson-Lindén, Hanna
  RISE Research Institutes of Sweden, Material och produktion, Metodik för produktframtagning.
  Rekonius, Robert
  Telge Återvinning, Sweden.
  Saarikko, Ted
  Umeå University, Sweden.
  Sundberg, Andreas
  Södertälje kommun, Sweden.
  Thernström, Thomas
  Södertälje kommun, Sweden.
  Det inkluderande, hållbara och uppkopplade samhället: Nulägesanalys2021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Södertälje kommun har höga ambitioner att drastiskt sänka sin klimatpåverkan och har målet att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2030. För att nå dessa mål spelar avfallssektorn i Södertälje kommun en avgörande roll, vilket också innebär ett behov av större involvering och ett större engagemang från medborgare och företag. Som en del i det arbetet skapades projektet Det inkluderande, hållbara och uppkopplade samhället. Projektet är ett samarbete mellan Södertälje kommun, Telge Återvinning, RISE Research Institutes of Sweden och Umeå Universitet och avser att undersöka hur IoT-genererad data kan ha dubbel nytta i att både skapa externt medborgarvärde och internt organisatoriskt värde i Södertälje kommuns omställning till en hållbar stad. Denna rapport inkluderar en nulägesanalys över tre tematiserade områden; digitalisering, livscykelanalys (LCA), och medborgardialog. Södertälje kommun har tillsammans med Telge Nät byggt upp ett så kallat LoRaWAN (ett trådlöst nätverk med dubbelriktad kommunikation) i Södertälje för att underlätta kommunikation mellan sensorer i uppkopplade enheter. 169 papperskorgar har också försetts med sensorer som mäter fyllnadsgrad, vilket genererat ett proof-of-concept för hur uppkopplad utrustning kan möjliggöra ruttoptimering och placeringsplanering. Att koppla upp en papperskorg innebär i praktiken att man fäster en sensor i locket på befintliga kärl. Denna sensor känner sedan av fyllnadsgraden i papperskorgens plastpåse med jämna mellanrum. Initiativet kring uppkopplade papperskorgar har medfört inlärning på flera nivåer – såväl utvecklarna som utformar sensorerna, som medarbetarna som förlitar sig på dem, har behövt tänka i nya banor och ompröva invanda arbetssätt. Värt att notera är att personalen behöver besöka samtliga områden där papperskorgar finns trots sensortekniken i och med att deras arbetsuppgifter även inkluderar renhållning av gator och vård av grönytor. Det vill säga, det föreligger i nuläget inte en kvantitativ ekonomisk vinst utan snarare en kvalitativ nytta i form av en potentiellt renare stad. Bland de system som Södertälje kommun använder ses två som särskilt intressanta i relation till Sakernas Internet enligt denna nulägesanalys. På en operativ nivå har Infracontrol potential att anta rollen som ”spindeln i nätet” där status på uppkopplad utrustning kan hanteras. På en strategisk nivå erbjuder verktyget Maptionnaire möjligheter att aggregera, analysera, och presentera data från uppkopplad utrustning. För att realisera potentialen hos dessa (och andra) verktyg krävs dock att Södertälje kommun ställer nya krav och utarbetar nya rutiner vid upphandling då kostnaderna för att integrera uppkopplad utrustning annars skulle bli ohållbar. En LCA har genomförts för att utvärdera miljöpåverkan från Internet of Things (IoT) systemet i Södertälje centrum för smart sophämtning ur ett livscykelperspektiv. Med koppling till kommunens klimatstrategi har miljöpåverkan med fokus på klimatpåverkan prioriterats. Den visar att IoT-systemet enbart utgör en liten del av klimatpåverkan (122 kg CO2 eq per år), vilket främst härrör från gateways (50%) och sensorer (27%) och användning av Internet (23%). Sophämtningen bidrar med cirka 12 ton CO2 eq per år, vilket främst bidrog till användningen av fossilbaserade avfallspåsar i plast (96%) och HVO-baserade transporter (4%). Vidare visar LCAn att potential för framtida klimatsmart sophämtningssystemet ligger inom minskad användning av fossila plastpåsar och smart planering av sophämtning för att reducera transporter. Södertälje har redan minskat sin klimatpåverkan från transporter (under 2016) genom byte från diesel till HVO. För ett system med 160 papperskorgar (studiens utgångspunkt) innebar detta 83% minskning, från 2,3 ton till 380 kg. Enbart två ton av denna minskning härrör från fossilfria transporter (resp. 8,75 ton för ett möjligt framtida system med 700 papperskorgar). Dock visar resultaten att ännu mer klimatpåverkan kan minskas genom att inte använda fossila plastpåsar, nästan 12 ton (resp. 50 ton för 700 papperskorgar). Detta motsvara fem resor till Thailand (2,5 ton per resa) eller utsläpp för fyra invånare (2,8 ton per invånare) för året 2030. För ett system med 700 papperskorgar betyder det minst 20 resor till Thailand eller utsläpp för upp till 20 invånare. Vidare har projektet ett fokus på inkludering av medborgare i frågor kring hållbarhet, med syftet att informera, engagera och inkludera medborgare i målet med att uppnå hållbar resurshantering. Medborgardialog kan ske på många olika vis och innebära olika saker. Nulägesanalysen visar att flera olika aktiviteter genomförts på området, och att dessa framförallt kan kopplas till kategorierna ”information” och ”konsultation”, men där också det finns kommande inslag av ”dialog” med till exempel det hackathon som planeras. Från nulägesanalysen noterades dock en möjlighet till utökat fokus på medborgardialog i Södertälje, samt att det finns en medvetenhet om behovet av att inkludera många olika grupper i denna dialog, men det noterades även en utmaning vad gäller inkludering och olika språk. Denna rapport har fokus på nulägesanalys. I och med denna analys går projektet sedan in i en ny fas, med fokus på test och utvärdering av koncept, med ett fortsatt fokus på digitalisering, miljöbedömning och medborgardialog. Ett hackathon, Hack for Södertälje, planeras också på projektets tema: Det inkluderande, hållbara och uppkopplade samhället.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Brunklaus, Birgit
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Systemomställning och tjänsteinnovation.
  Cintas Sanchez, Olivia
  RISE Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Systemomställning och tjänsteinnovation.
  SUSTAINABILITY (AND GHG) ASSESSMENT OF FOREST-BASED AVIATION BIOFUEL IN SWEDEN2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The overall aim of the project, Forestry to jet (F2J), is to produce sustainable aviaion fuel (SAF)from residual forest biomass to meet Swedavia’s target of a fossil free national aviation sector in 2030. Task 2.1 concluded that industrial forest residues (e.g., sawdust, bark, shavings) and harvest residues (i.e., top, brunches, and stumps) can be used as possible feedstock for a continuous production of SAF with Alcohol-to Jet and Sugar-to Jet processes in Sweden. In this context, the objective of this task is to identify potential sustainability issues regarding the selected feedstock as well as to perform a well-to-wing greenhouse gas (GHG) assessment of selected supply chain. The sustainability of bio-jets is strongly dependent on the availability of sustainable feedstock. The availability of forest-based residues for SAF depends on the development of the Swedish forest and forest industry (for instance, demand for timber and pulp and paper) and on the sustainability constraints for residue removals. Swedish forestry is an important source of sustainable material supply. The forest is managed according to the Forestry Act, which gives equal importance to production and environmental goals to obtain a long-term sustainable flow of forest products while preserving ecological processes and biodiversity. The harvested timber is mainly used in saw- and pulp-mills. Residues from saw-mills constitute a potential source of feedstock (2.7 million tons DS) but are used to a large extent. Residues from harvested biomass (tops, branches and stumps) represent an additional source of feedstock for SAF; however, their extraction could lead to environmental challenges such as a reduction in soil and water quality and biodiversity. Currently, about 2.2 million tons DS of harvest residues are used for energy and studies have shown that harvest levels can be further increased to obtain additional 3.3 million tons DS while still being considering sustainable. In this way, the available feedstock would correspond to 1.5 times the total need for the aviation fuel in Sweden (2.3 million tons DS). Sustainable feedstock is determined according to certain “safe thresholds” for harvest residues. The reviewed studies estimated these thresholds so that the extraction of residues does not contribute to forest production reduction, biodiversity loss, acidification, eutrophication, and toxic substances. For a more comprehensive sustainability assessment, other aspects of sustainability, including socio-economic aspects should be considered. It is also relevant to investigate how the demand for SAF affects the availability of feedstock for other competing uses.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Brunklaus, Birgit
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019).
  Reitsma, Lizette
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019).
  Jennie, Schaeffer
  Region Västmanland Museum, Sweden.
  Ryöppy, Merja
  University of Southern Denmark, Denmark.
  Ho, Hayley
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019).
  Nyström, Sofie
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019).
  Carbon theatre in public spaces: Using participatory theatre and co-designmethods in a museum for shaping lowcarbon lifestyles2019Ingår i: Life Cycle Management Conference 2019, Poznan, Polen, 2019, Vol. 9, artikel-id 97Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Over the past ten years, the need for public spaces to deal with burning societal issues, such as climate change, has become even more important. Participatory theatre offers ways to meet the longing for shared forums by engaging large groups of people in exploring difficult social dilemmas. It can potentially empower participants to change their own situations and organizations. In a previous design research project Quantifying your carbon footprint, this gap was in focus. We will use the findings from the Quantifying carbon footprint project as an entry point and expand it with Life Cycle Assessment (LCA) on objects from the current museum collection and on daily life activities that have a carbon impact. The goal of the project is to explore and understand the climate and environmental impacts of lifestyles. The method used here are participatory theatre and co-design methods and pop-up exhibitions are used to engage young citizens in negotiating social norms and understanding their possible impact on CO2 emissions. The museum collections play a crucial role in the process of understanding how LCA calculations are related to mundane objects and reflecting on the temporality of social norms that are negotiated and re-negotiated through the way we handle products and objects in our everyday life. Developing new practices for museums involving participatory methods in order to engage young citizens in climate research. The results of the introductory meeting and study visit show that using the museum’s collection, the history and the value of things in the past centuries become clear and easier to reflect on compared to today’s unsustainable lifestyle – travelling and over consumption. Carbon Dioxide Theatre is an attempt to shape a shared space on a local level, in line with the priorities of the museum’s three years plan.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Brunklaus, Birgit
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019).
  Schade, Jutta
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Samhällsbyggnad, Byggteknik.
  Mukkavaara, Jani
  Luleå University of Technology, Sweden.
  The use of green roofs to improve wood buildings for a future bioeconomy2021Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Bioeconomy helps to move to a renewable, fossil-free future. The environmental impact is significantly reduced when replacing products made from fossil resources with bio-based alternatives. In a bioeconomy, all products are made from renewable and biogenic resources. In the building sector examples for biogenic sources are traditionally wooden building structures, while green roofs are becoming more popular. The goal of the present project is to assess the amount of biogenic carbon stored in green roofs and wooden buildings overall. The question is if green roofs are improving the biogenic carbon usage of buildings and find out how that can be improved. The methods used are based on construction modelling, life cycle assessment and standardised environmental product declaration (EPD). The results indicate that wooden building structures are not enough for a complete biogenic building to move to a renewable, fossil-free future. Furthermore, the biogenic benefits of green roofs do have a potential, while seen over the whole building the benefits are negligible, since half of the carbon in green roofs material composition is fossil-based. The results are presented as renewable and fossil-based energy as well as biogenic and fossil carbon. These are compared with conventional roofing based on non-renewable standard roofs in Sweden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 av 305
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf