Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 17) Show all publications
Nilsson, A. & Rex, E. (2020). Var en del av den cirkulära omställningen!: Inblickar och diskussionsfrågor om hur du kan bidra till cirkulära flöden av möbler.
Open this publication in new window or tab >>Var en del av den cirkulära omställningen!: Inblickar och diskussionsfrågor om hur du kan bidra till cirkulära flöden av möbler
2020 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Så roligt att du också är intresserad av cirkulärekonomi! Vi hoppas att du vill vara en del avomställningen och kan hitta inspiration ochtips i detta material.

Materialet är framtaget inom det Vinnovafinansieradeprojektet ”Affärsmodellinnovationför cirkulära möbelflöden” som startades medsyfte att visa hur en bransch konkret kan ställaom till en mer cirkulär ekonomi. Målet medprojektet var att möta samhällets behov avminskat resursbehov och mer hållbar industriellutveckling, genom att ge förutsättningar fören produktion och konsumtion av offentligamöbler som var mer resurseffektiv, mindre miljöbelastandeoch samtidigt stärkte företagensinternationella konkurrenskraft.Att åstadkomma cirkulära flöden i samhället kräver nya relationer mellan aktörerna iaffärsekosystemet. Inom projektet har över 20 parter - institut, tillverkare, återförsäljare,inredningsarkitekter och kunder - samlats för att arbeta mot projektets vision: få den svenska möbelindustrin internationellt erkänd för att visa hur storskalig övergångtill cirkulär ekonomi kan genomföras i praktiken.Detta utbildningsmaterial har tagits fram med hoppet att stödja och inspirera främstkundorganisationer men också producenter, återförsäljare, inredningsarkitekteroch andra aktörer att vara en del av omställningen. Materialet baseras på ett antal“snabbfakta” från projektet, vilket är korta texter med bakgrundsinformation, verktygoch exempel kring olika teman. Här kan du läsa om cirkulär ekonomi, affärsmodeller,design och erbjudanden inom möbelbranschen; men också om olika aspekter att varaen cirkulär kund, från hur man kan inreda cirkulärt till upphandling och lagstiftning. Duhittar också en introduktion till märknings och spårbarhet för möbler, samt hur du kanberäkna och kommunicera kring cirkularitet och miljöpåverkan. Tack vare projektparternafinns många konkreta exempel att lära sig av, allt från kontorsflytt till nya cirkuläraerbjudanden.Materialet är framtaget utifrån möbler, men vi tror att exempel och diskussionsunderlagäven har bäring på många andra produktgrupper. Alla snabbfakta samt många av derapporter som refereras i materialet hittar ni på www.cirkularitet.se. Där kan ni ocksåläsa mer om projektet och dess parter.

Publisher
p. 110
Series
RISE Rapport ; 2020:19
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-44687 (URN)978-91-89049-99-4 (ISBN)
Projects
Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden
Funder
Vinnova
Available from: 2020-03-26 Created: 2020-03-26 Last updated: 2020-03-30Bibliographically approved
Rex, E., Linden, H., Östling, J. & Quistgaard, L. (2020). Välkommen in i det cirkulära: Erfarenheter och slutsatser från projektet ”Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden”. Göteborg
Open this publication in new window or tab >>Välkommen in i det cirkulära: Erfarenheter och slutsatser från projektet ”Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden”
2020 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Projektet ”Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden” startades med syfte att visa hur en bransch konkret kan ställa om till en mer cirkulär ekonomi. Vi ville möta samhällets behov av minskat resursbehov och mer hållbar industriell utveckling, genom att ge förutsättningar för en produktion och konsumtion av offentliga möbler som var mer resurseffektiv, mindre miljöbelastande och samtidigt stärkte företagens internationella konkurrenskraft.

Projektet har pågått i tre steg, finansierade genom Vinnovas program Utmaningsdriven innovation under åren 2014-2020. Under steg 1 identifierades intresse, behov, potential och affärsmöjligheter för en ökad cirkulär ekonomi inom svensk möbelindustri gällande främst möbler/inredning för offentligt bruk. I steg 2 utvecklades och testades de identifierade affärsmodellkoncepten, och nytänkande affärsrelationer och affärsmodeller togs fram. I detta steg kunde vi också visa att det gick att förena stark konkurrenskraft med en mer hållbar samhällsutveckling. I steg 3 har fokus varit på att gå från enskilda goda exempel till industriell skala, med nya erbjudanden, ändrade affärsmodeller, ökad efterfrågan och nya rutiner och normer där cirkulärt är det nya normala. Genom alla steg har projektet stävat efter att cirkulära erbjudanden och affärer ska bli ett stolt och självklart inslag hos de som erbjuder och efterfrågar möbler för offentligt bruk i Sverige.

Nu är vi där. Tillverkare, återförsäljare och återbrukare tävlar idag om att visa upp sina cirkulära erbjudanden och inredningsarkitekter och kunder – inom offentlig såväl som privat sektor – inför nya upphandlingsföremål, roller och rutiner till förmån för cirkulära flöden.

I den här skriften ges en sammanfattning av den utveckling vi gjort tillsammans inom projektet, och ni får även stifta bekantskap med många av våra partners och deras cirkulära resa. Vi vill på detta sätt visa att det går att ta steget från enstaka återbruksexempel till cirkulära affärer i stor skala – i alla fall om man jobbar tillsammans!

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: , 2020. p. 36
Series
RISE Rapport ; 2020:17
Keywords
Cirkularitet, cirkulära möbelflöden, möbler
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-44383 (URN)978-91-89049-97-0 (ISBN)
Projects
Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden
Funder
Vinnova
Available from: 2020-03-03 Created: 2020-03-03 Last updated: 2020-03-04Bibliographically approved
Røyne, F., Brunklaus, B., Rex, E., Torén, J. & Cintas, O. (2019). Assessment Roadmapfor Emerging Bio-based Technologies: Identifying Sustainability Prospects with Multiple Perspectives. In: Life cycle Management Conference 2019: Life cycle Management Conference 2019. Paper presented at Life cycle Management Conference 2019. Poznan, Polen, 9
Open this publication in new window or tab >>Assessment Roadmapfor Emerging Bio-based Technologies: Identifying Sustainability Prospects with Multiple Perspectives
Show others...
2019 (English)In: Life cycle Management Conference 2019: Life cycle Management Conference 2019, Poznan, Polen, 2019, Vol. 9Conference paper, Poster (with or without abstract) (Other academic)
Abstract [en]

Many bio-based technologies are emerging technologies, with the characteristics of being radical and fast growing. The 2018 Nobel prize in chemistry is based on enzymatic bio-based conversion as a green alterative for several conventional technologies. Overall, the transition to a bio-based economy is seen as a mean to reach sustainability, energy independence and economic growth. Bioeconomy strategies have however also been criticized for focusing too much on economic growth and too little on sustainability. Assessing potential life cycle sustainability risks and benefits early in the development of technologies – when still at lab or pilot scale – provides valuable insights about how to prioritize research activities and to potentially avert unintended consequences. The lack of knowledge and high uncertainty in early development however also makes such assessments challenging. On the social sustainability side, bio-based technologies create new jobs, while the social acceptance can hinder the market growth even in an innovation country like Sweden. Emerging technologies like for example artificial intelligence might reduce jobs and gene therapy in medicine might bear risk for coming future generation. The questions and risks are manifold. Therefore, it is essential to have a roadmap for guidance that takes a holistic approach to sustainability with a life cycle perspective. To add to the complexity, the possibilities for assessment approaches are extensive. Different perspectives can be assessed in numerous ways and with many different methods. The goal of this study is to contribute to a sustainable transition to the bioeconomy, by serving as a roadmap for research and innovation (R&I) on emerging bio-based technologies.

To suggest a general roadmap for holistic and interdisciplinary assessments, this study identifies, and describes the use of multiple perspective assessments in selected R&I projects on emerging bio-based technologies. The projects include virgin and waste raw materials, biotechnology conversion processes and products such as bio-based chemicals, building materials, soil amendment, and pellets for heat. The findings are, in combination with existing frameworks on biomass- and bio-product prospect models, used to suggest an assessment roadmap for identifying sustainability prospects of emerging bio-based technologies.

The result consists of an “assessment roadmap” including the perspectives resource-, economic-, environmental-, social- and market potential. Each perspective is accompanied by questions targeted to identify benefits and risks, such as “What valorization routes currently exists, and are under research, for the feedstock?”; “Is the feedstock available, also in the future?”; “Is the production technology socially accepted?”. The roadmap for bio -based emerging technologies also provides advice on the procedure for sustainability assessments, such as organizing an initial workshop with expert knowledge and highlight the importance of scanning before allocating resources for in depth analyses.

Place, publisher, year, edition, pages
Poznan, Polen: , 2019
Keywords
roadmap, sustainability, bio-based, social acceptance, emerging technologies
National Category
Environmental Sciences Biochemistry and Molecular Biology Social Sciences Interdisciplinary Other Environmental Biotechnology
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-42521 (URN)
Conference
Life cycle Management Conference 2019
Funder
Swedish Research Council Formas
Available from: 2020-01-09 Created: 2020-01-09 Last updated: 2020-01-20Bibliographically approved
Linden, H., Baumann, H. & Rex, E. (2019). LCM development: focusing on the LC promoters and their organizational problem-solving. The International Journal of Life Cycle Assessment, 24(2), 297-309
Open this publication in new window or tab >>LCM development: focusing on the LC promoters and their organizational problem-solving
2019 (English)In: The International Journal of Life Cycle Assessment, ISSN 0948-3349, E-ISSN 1614-7502, Vol. 24, no 2, p. 297-309Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Purpose: Life cycle management (LCM) implies a specific sustainability perspective which extends environmental management along the product life cycle, with the aim of decreasing negative environmental impact throughout the product chain. Research has identified that the adoption of LCM in the industry depends upon its situational adaptation to the organizational context. Even so, little is known about the specifics of this adaptation. With this paper, our aim is to add knowledge on LCM adoption and adaptation. Methods: A systematic analysis of empirical material on life cycle (LC) activity in six multinational corporations (MNCs) is conducted, by applying a secondary analysis of qualitative data (Heaton 2008). In order to study instances of LCM adoption and adaptation, we focus on the acts and situations of LC promoters. The identified instances are analyzed through the lens of situated problem-solving (Kuhn and Jackson 2008). Results and discussion: Sixty-seven instances of LC promotion were identified and analyzed, resulting in the identification of eight categories of problem-situations typically encountered by LC promoters. The identified problem-situations represent different situations when the organizational appropriateness of the LC approach is at stake and to which responses tailored to the organization are put forward by a LC promoter. The results bring to the fore the ubiquity of organizational and creative problem-solving, highlighting the role of LC promoters as change agents for LCM adoption, and depict the development of LCM as an emergent practice, rather than an implementation process. Conclusions: This paper provides a first systematic analysis of LC promoters enacting a variety of responses to organizationally challenging LC situations, thus detailing the adaptation necessary for embedding LCM in the industry. Findings show that the development of LCM to a great extent is about the promotion of a LC approach, and that LC promoters need organizational knowing, in addition to LC knowing, to make the LC approach relevant to management and business.

Keywords
Life cycle (LC) promoters, Life cycle management (LCM), Life cycle thinking (LCT), Organizational problem-solving, Situational adaptation, Sustainability, adoption, article, embedding, life cycle, problem solving, promoter region, secondary analysis
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-35914 (URN)10.1007/s11367-018-1523-z (DOI)2-s2.0-85053238346 (Scopus ID)
Available from: 2018-11-06 Created: 2018-11-06 Last updated: 2019-08-20Bibliographically approved
Rex, E., Fernqvist, N. & Ryding, S.-O. (2019). Recommendation and context: the missing links for increased life cycle impact in large industries. The International Journal of Life Cycle Assessment
Open this publication in new window or tab >>Recommendation and context: the missing links for increased life cycle impact in large industries
2019 (English)In: The International Journal of Life Cycle Assessment, ISSN 0948-3349, E-ISSN 1614-7502Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

Purpose: This study takes an open and explorative approach to investigating the impact, or lack of impact, of life cycle information on behaviours throughout large production companies. Based on cases where life cycle information has been provided, this paper analyses how life cycle information has been interpreted and acted upon—not only by the life cycle assessment (LCA) practitioner conducting the study but also by employees outside the environmental departments. Methods: To understand the impact of life cycle information on everyday actions in organisations and how this impact can be enhanced, this study takes a grounded approach to following flows of life cycle information from the environmental department through other departments of an organisation. From the flows of information, the research team selected rich descriptions of empirical data that reflect action and inaction. Using interviews and documents, we collected barriers and enablers for acting on life cycle information. Barriers and enablers were interpreted and clustered into categories and arranged into concepts. Next, we reviewed the empirical data using theories from social psychology. Results and discussion: The results show that it is difficult for life cycle information to result in subsequent action outside of environmental departments. The barriers to this action were partly due to the life cycle information per se such as gaps between what life cycle information is available and what life cycle information is needed. Barriers and enablers were also found in relation to the context in which life cycle information was applied and new behaviours were adopted, including timing and software structures, reward systems, trade-offs, and personal beliefs about the profession. The results suggest a new role of the life cycle proponent that includes providing the right life cycle information and understanding and influencing the expected agents’ situations. Conclusions: Assisted by theories from social psychology, we found that behaviour can be changed if ‘recommendations’ and ‘contexts’ are considered when providing life cycle information. The paper suggests that the impact of life cycle information could increase if normative arguments about environmental visions, strategies, and overarching goals are aligned with enablers that focus on personal goals, such as meeting a deadline, reducing uncertainty, and reaching the threshold for a bonus. © 2019, The Author(s).

Place, publisher, year, edition, pages
Springer Verlag, 2019
Keywords
Action and behaviour, Life cycle assessment (LCA), Life cycle information, Recommendations and contexts, article, employee, human, interview, life cycle assessment, occupation, organization, physician, reward, software, uncertainty, vision
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-40626 (URN)10.1007/s11367-019-01675-x (DOI)2-s2.0-85073989837 (Scopus ID)
Note

Funding details: Energimyndigheten; Funding text 1: Financial support was provided by the Swedish Energy Agency.; Funding text 2: Open access funding provided by RISE Research Institutes of Sweden. The study was conducted within the Swedish Life cycle Centre, a centre of excellence for the advancement of life cycle thinking in industry and other parts of society. The authors wish to thank the participating partners and interviewees for their open and generous sharing of practices and experiences relating to life cycle information. We also want to acknowledge an anonymous reviewer for input that further improved the classification of categories and concepts. Springer Nature remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

Available from: 2019-11-12 Created: 2019-11-12 Last updated: 2019-11-12Bibliographically approved
Rex, E., Rosander, E., Røyne, F., Veide, A. & Ulmanen, J. (2018). A systems perspective on chemical production from mixed food waste: The case of bio-succinate in Sweden.
Open this publication in new window or tab >>A systems perspective on chemical production from mixed food waste: The case of bio-succinate in Sweden
Show others...
2018 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

The option of producing the chemical succinic acid from bio-based resources is well in line with current political and industrial ambitions for a bio-based economy. A little explored but intriguing biomass feedstock opportunity is food waste. Mixed food waste is especially appealing as it represents less resource competition than more homogenous food waste fractions. The feasibility of producing succinic acid from mixed food waste depends on both technical and societal system structures. Therefore, to assess the production prospect, it is important to investigate all relevant system components. This study explores from such multiple perspectives the feasibility of chemical production as a viable added pathway for mixed food waste, using microbial production of succinic acid from municipal solid waste in Sweden as an example. The perspectives explored are: 1) feedstock feasibility, 2) societal drivers and barriers for technology progress, and 3) resource availability. Findings show that even though, from a technical feasibility and resource availability perspective, production seems possible, it lacks institutional support and actor commitment and alignment for development in Sweden. Findings also show that a holistic and interdisciplinary systems perspective contributes valuable insight when assessing prospects for bio-based chemicals. 

Series
RISE Rapport ; 2018:30
Keywords
Succinic acid, Municipal solid waste, Bio-refinery, Systems approach, Waste management
National Category
Earth and Related Environmental Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-33600 (URN)978-91-88695-67-3 (ISBN)
Funder
Swedish Research Council Formas, 211-2013-70
Available from: 2018-04-06 Created: 2018-04-06 Last updated: 2018-04-06Bibliographically approved
Karheiding, C., Björklund, A., Ekvall, T., Sanne, K. & Rex, E. (2018). Life CyclePractitioners -Education fromcradle to grave. In: : . Paper presented at LCIC2018.
Open this publication in new window or tab >>Life CyclePractitioners -Education fromcradle to grave
Show others...
2018 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [en]

Life cycle practitioners of tomorrow will be a more diverse group of professionals than the first generation. A couple of decades ago Life Cycle Thinking (LCT) was the concern of a limited group of experts in academia, research institutes and a few larger companies. Most members of the LC-community were known to each other and the field was limited in terms of job opportunities. Today the field has grown substantially. LC-experts are found in a range of positions in industry, consultancy, and governmental authorities. Many non-experts also come across the LC-concept at various stages in their professional life. While life cycle education for many years was a niche concern for specifically interested students, the dispersion of the LC-concept now raises different needs for education and training. Swedish Life Cycle Center, which aims at credible and applied LCT, has as one of its ambitions to meet these new needs by supporting education and training actions among its partners. The aim of our conference contribution is to describe how ongoing educational and training efforts in Sweden contribute to meet the needs.

15-20 dedicated LCA courses and a multitude of courses integrating the LC-perspective are given at Swedish universities. This gives opportunities of collegial exchange among teachers. Co-operation with industry in master degree projects is important and lays the ground for industry to recruit new colleagues.PhD students benefit from courses where they not only learn from senior researchers but also interact with each other. Such courses gives PhD students an overview of previous and present LCA-related research. This contributes to making research more scientific in the sense that the accumulation of knowledge will be more systematic. It helps establish a network of researchers that benefit their research and careers.Industry and authorities are in need to understand the LC-perspective. Not only environmental experts, but also several functions such as procurement, product development and marketing. It is important to offer education for professionals where they learn the basics of LCT, identify what value chain they are part of and how they can influence its performance.LC-practitioners needs to continue receiving updates and learn about new findings within the field. Seminars, webinars, newsletters and working groups are ways to stay up to date.There is a need to spread LCT within each organization, educate media via easily available information and inform citizens about the LC-perspective to ensure the regrowth of LC-experts of tomorrow.

National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-37533 (URN)
Conference
LCIC2018
Available from: 2019-01-22 Created: 2019-01-22 Last updated: 2019-01-22Bibliographically approved
Brunklaus, B., Rex, E., Carlsson, E. & Berlin, J. (2018). The future of Swedish food waste: An environmental assessment of existing and prospective valorization techniques. Journal of Cleaner Production, 202, 1-10
Open this publication in new window or tab >>The future of Swedish food waste: An environmental assessment of existing and prospective valorization techniques
2018 (English)In: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786, Vol. 202, p. 1-10Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In Sweden, the current dominant valorization of food waste is the production of biogas. However, as current production has low profitability, other options are sought to find more valuable uses of food waste, e.g. as the feedstock for bio-based chemicals. One example is the use of food waste in the production of bio-based succinic acid. In this paper, a LCA study is presented in order to highlight whether biogas production or the production of succinic acid has the lowest environmental impact as valorization option for mixed food waste, and if mixed food waste could be an environmentally preferable feedstock to succinic acid production. The LCA study shows that the environmental results depend on the perspective. From a valorization perspective, food waste has the lowest environmental impact the biogas production. From a feedstock perspective, mixed food waste is an environmentally preferable feedstock to succinic acid production. Although many uncertainties exist because production processes are still being developed, it can be concluded that mixed food waste seems to be a promising feedstock for bio-based chemicals from an environmental point of view, and is of interest to be included in future assessments of bio-based chemicals for the emerging bio-economy. © 2018

Keywords
Bio-based economy, Biogas, Food waste, LCA, Succinic acid, Chemical contamination, Chemicals, Feedstocks, Life cycle, Bio-based, Bio-based chemicals, Biogas production, Current production, Environmental assessment, Production process, Succinic acids, Environmental impact
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-36421 (URN)10.1016/j.jclepro.2018.07.240 (DOI)2-s2.0-85053075794 (Scopus ID)
Note

 Funding details: Vetenskapsrådet, VR; Funding details: Chalmers Tekniska Högskola

Available from: 2018-11-22 Created: 2018-11-22 Last updated: 2018-12-11Bibliographically approved
Brunklaus, B., Rex, E., Berlin, J., Røyne, F., Ulmanen, J. & Aid, G. (2018). The value of transdisciplinary perspectives duringtransition to a bio-based economy: The prospect for converting mixed food wasteinto bio-based chemicals. In: Enrico Benetto, Kilian Gericke, Mélanie Guiton (Ed.), Designing Sustainable Technologies, Products andPolicies: From Science to Innovation (pp. 327-335). Spinger
Open this publication in new window or tab >>The value of transdisciplinary perspectives duringtransition to a bio-based economy: The prospect for converting mixed food wasteinto bio-based chemicals
Show others...
2018 (English)In: Designing Sustainable Technologies, Products andPolicies: From Science to Innovation / [ed] Enrico Benetto, Kilian Gericke, Mélanie Guiton, Spinger , 2018, p. 327-335Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

Within the current political and industrial transition to a bio-based

economy, food waste can be an alternative resource for biobased chemicals. This

chapter describes a case study that evaluates the prospect for Swedish production of

biobased chemicals such as succinic acid from food waste. The evaluation is

addressed from multiple systems perspectives. From a technical and resource

system perspective, the results of the case study show that production seems possible.

However, from a social system perspective succinic acid production currently

lacks institutional support and actor commitment and alignment for realizing

development in Sweden. From an environmental and life cycle perspective, the

scoping of the analysis is decisive for the results. The study shows that multiple

perspectives complement each other when seeking a nuanced evaluation of technical

innovation and give insights for the intended value chain.

Place, publisher, year, edition, pages
Spinger, 2018
National Category
Natural Sciences Engineering and Technology Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-37592 (URN)10.1007/978-3-319-66981-6 (DOI)978-3-319-66980-9 (ISBN)978-3-319-66981-6 (ISBN)
Available from: 2019-01-28 Created: 2019-01-28 Last updated: 2019-01-29Bibliographically approved
Rex, E., Fernqvist, N., Ryding, S.-O. & Karheiding, C. (2018). Towards increased impact of life cycle information in product and service innovation. In: : . Paper presented at Life Cycle Innovation Conference, Berlin 2018.
Open this publication in new window or tab >>Towards increased impact of life cycle information in product and service innovation
2018 (English)In: , 2018Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Abstract [en]

Many businesses of today now recognize the need for a life cycle perspective, for use not only in accounting but also for innovative purposes. However, while availability of data and understanding of the life cycle concept as such continues to grow, there is still inertia in life cycle information having practical implications on decisions and actions throughout the everyday work in the company.

In a project aimed at a better understanding of company internal uses of life cycle information, the existence and use of life cycle information in four large companies (all having with extensive experience of life cycle thinking) were studied. Data collection was made in case studies with two main purposes; to a) follow and illustrate flows of life cycle information within large companies, and to b) understand the role of life cycle information in decision-making outside of the environmental departments. The case studies covered applications such as development of new product concepts, introduction of new materials, and market introduction of eco designed products and services.

The study reveals other dominant barriers than normally assumed; not having or understanding the life cycle information provided. The barriers found were rather related to other aspects of the decision process: Complementary data important for the decision (such as material availability or economic implications for alternate designs) could be missing, recommendation of the most preferred alternative not being clearly presented, concerns about e.g. increased uncertainties and risk not being met, or guidance on how to handle tradeoffs such as between economic and ecologic goals absent. Sometimes information was also not provided in the timeframe needed to change the particular process, or existing routines and tools did not allow the inclusion of life cycle information in a systematic manner. 

Insights from the study point to the importance of understanding the broader context in which the life cycle information should be used, in order to reach impact as decision support. To assist in this, a short guide has been designed to support life cycle proponents in having a more holistic view of the decision making situation and to highlight common pitfalls hindering life cycle information to influence company practices.

 

National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-37531 (URN)
Conference
Life Cycle Innovation Conference, Berlin 2018
Funder
Swedish Energy Agency
Available from: 2019-01-22 Created: 2019-01-22 Last updated: 2019-01-22Bibliographically approved
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-3833-4092

Search in DiVA

Show all publications
v. 2.35.10