Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 34) Show all publications
Vikberg, T. & Hansson, L. (2024). EXPLORING THE POTENTIAL OF CT IMAGE PROCESSING ANALYSIS FOR ASSESSING CAPILLARY FLOW IN PINE WOOD LOGS. Pro Ligno, 20(1), 3-8
Open this publication in new window or tab >>EXPLORING THE POTENTIAL OF CT IMAGE PROCESSING ANALYSIS FOR ASSESSING CAPILLARY FLOW IN PINE WOOD LOGS
2024 (English)In: Pro Ligno, ISSN 1841-4737, Vol. 20, no 1, p. 3-8Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This research delves into the unexplored territory of using CT image processing techniques to assess capillary flow in freshly felled Scotch pine logs during the drying process. Leveraging a high-resolution CT scanner, the study captures intricate details of the wood’s internal structure, which were then quantified using image processing algorithms. The findings confirm the efficacy of CT image processing in accurately determining capillary flow in wood. This opens up new opportunities for non-destructive testing methods and contributes to a deeper understanding of wood properties. The implications of these findings are farreaching, offering substantial advancements in quality control and processing optimization in the wood industry.

Place, publisher, year, edition, pages
Transilvania University Press Brasov, 2024
Keywords
CT scanning; image processing; capillary flow, pine log
National Category
Mechanical Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-72469 (URN)
Available from: 2024-04-08 Created: 2024-04-08 Last updated: 2024-04-08Bibliographically approved
Vikberg, T. & Funk, P. (2024). Mätmetoder för att mäta fördelning av flisfraktioner i såll: Slutrapport.
Open this publication in new window or tab >>Mätmetoder för att mäta fördelning av flisfraktioner i såll: Slutrapport
2024 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Den råa flisen som produceras vid svenska sågverk köps av massabruken och är en viktig insatsvara för att producera pappersmassa. På grund av att processen på massabruken påverkas av storleksfördelningen på flisen så finns det en differentierad ersättning där olika storleksfraktioner genererar olika ersättning. Det är sedan tidigare känt att man på sågverken i stor utsträckning kan påverka storleksfördelningen på den producerade flisen men den kontrollmäts enbart genom ett fåtal manuella stickprov av tredje part vid ankomsten till massabruken. I den aktuella rapporten har det sammanställts vilka förutsättningar som råder ifall en mätning av fyllnadsgraden för de olika fraktionerna görs inuti sållen på ett sågverk, dvs mätningen sker i processen. Utifrån förutsättningarna togs ett förslag på givartyp fram. Det slutgiltiga förslaget är att installera en ultraljudsgivare för varje fraktion av flis inuti sållet. Utifrån detta kan fördelningen beräknas genom att beakta varje fraktions andel av den totala flismängden. Det rekommenderas även att implementera en larmfunktion som uppmärksammar operatörerna på när sållen går för full vilket annars kan resultera i att pinnflis och spån inte hinner sållas ut ur acceptflisen. I en förlängning kan man även automatiskt styra såglinjens hastighet och/eller stocklucka för att optimera efter sållets kapacitet.

Publisher
p. 7
Series
TräCentrum Norr
National Category
Materials Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-72470 (URN)
Available from: 2024-04-08 Created: 2024-04-08 Last updated: 2024-05-22Bibliographically approved
Eriksson, J., Vikberg, T. & Lindgren, A. (2022). 5G i träindustrin.
Open this publication in new window or tab >>5G i träindustrin
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Privata 5G nätverk – antingen som en del av ett publikt eller som ett helt eget mobilnät erbjuder möjliga lösningar på ett antal av de utmaningar som finns kring WiFi och trådlösa uppkopplingar i logistik och produktion. Tekniken börjar bli väletablerad och antalet leverantörer ökar snabbt samtidigt som priser för infrastrukturen sjunker i pris. Förutom att femte generationens mobilnät löser problem kring mobilitet och uppkoppling så finns ett antal intressanta funktioner såsom positionering och standardiserad edge computing för lokala digitala tjänster. Dessa funktioner bör dock ses som en del av en framtida uppgradering snarare än något som finns tillgängligt idag (dock inte så långt bort in i framtiden). Alla de besökta sågverken hade liknande utmaningar kring trådlös uppkoppling och i vissa fall har även 4G-baserade lösningar börjat användas – med gott resultat.

Tyvärr fick vi inte konkreta priser från de operatörer och leverantörer som dialog fördes med men via vissa leverantörer kan man ändå få en viss indikation (se t ex AWS erbjudande där det för ett privat nät med två radioaccespunkter ligger på ca 140 KSEK / månad totalt).

Series
TräCentrum Norr Rapport
National Category
Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-63570 (URN)
Available from: 2023-01-27 Created: 2023-01-27 Last updated: 2023-06-08Bibliographically approved
Olofsson, D., Åström, P., Eklund, A., Vikberg, T. & Bomark, P. (2022). Automatisk friskkvistaptering: Mer friskkvist till sågverken genom implementering av egenskapsanpassad aptering i skogen och förbättrade algoritmer i timmersorteringen.
Open this publication in new window or tab >>Automatisk friskkvistaptering: Mer friskkvist till sågverken genom implementering av egenskapsanpassad aptering i skogen och förbättrade algoritmer i timmersorteringen
Show others...
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Fokus för det här projektet har varit att undersöka ifall andelen friskkvisttimmer kan öka från skogarna i Norrbotten genom att använda en funktion som beskriver var i stammarna kvistarna blir friska. Funktionen finns tillgänglig i många av dagens skördardatorer och genom att aktivera den kan så kallad automatisk friskvistaptering göras. Tre avverkningar har följts från skog till färdig produkt. Totalt har 3500 stockar sönderdelades till 7000 plankor och analyserats. Resultatet från avverkningarna indikerar att uttaget av friskkviststockar kan öka och att en lämplig kvot mellan den diameter där sågutbytet blir friskkvistigt (FKC) och tallarnas brösthöjdsdiameter (DBH) är 0,84 för slutavverkningsmogna bestånd i upptagningsområdet för Seskarö sågverk. Med denna kvot blev 80% av de friskkvistapterade stockarna också friskkvistiga produkter i justerverket. Storleken på kvoten är dock kopplad till hur det enskilda sågverket definierar sina friskkvistprodukter och kan inte ses som generell för alla sågverk. Algoritmutvecklingen i delprojekt två är baserad på röntgen- och 3d-parametrar för sammanlagt 360 variabler från 1650 stockar och 3300 sorteringsresultat från justerverket. Endast stockar där båda plankorna kunnat matchas till stocken med hög tillförlitlighet har analyserats. Det kan konstateras att nuvarande friskkvistmodell är betydligt sämre på att bedöma rotstockar än topp- och mellanstockar. En algoritm som först bedömer stocktyp och sedan applicerar olika prediktionsmodeller på rot respektive topp och mellanstock har högre precision men lägre sensitivitet än nuvarande modell. Genom apteringssimuleringar har siffror tagits fram som visar på hur det totala timmerutfallet i leveranserna till Seskarö påverkas ifall automatisk friskkvistaptering tillämpas och det relativa värdet på friskkviststockar ökas. En relativ ökning av friskkviststockarnas värde med 5% resulterade i att volymen friskkviststockar ökade från 12 till 20% medan svartkviststockarna minskade från 24 till 17%. Medellängden på friskkviststockarna ökade samtidigt med 21cm medan medellängden på övriga timmersortiment var i princip oförändrade.

Publisher
p. 14
Series
TräCentrum Norr Slutrapport
National Category
Environmental Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-59107 (URN)
Note

220629: ny version av pdf pga " vi redovisar resultaten lite tydligare i den nya versionen". 14 nedladdningar av den gamla versionen. /een

Available from: 2022-04-13 Created: 2022-04-13 Last updated: 2023-06-08Bibliographically approved
Granlund, A., Lindh, E. M., Vikberg, T. & Malou Petersson, A. (2022). Evaluation of Snow Removal Methods for Rooftop Photovoltaics. In: : . Paper presented at 8th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion (pp. 1122-1128).
Open this publication in new window or tab >>Evaluation of Snow Removal Methods for Rooftop Photovoltaics
2022 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Avoiding snow on photovoltaic (PV) installations is motivated for two reasons: to decrease power losses from shading, or to decrease mechanical loads to avoid damage to the PV-installation and the underlying construction. We experimentally investigated the effectiveness and suitability of four different snow removal methods at our facility in the north of Sweden (Piteå, 65°N), throughout three winters. The layout of a PV installation and the underlying roof, together with meteorological conditions and snow characteristics, impact which methods are best suited for snow removal. A simple roof rake with a rectangular toolhead works well when the snowpack is compact and not too thick, whereas a roof rake with a slide works better when the snow is dry and packed. Neither the investigated passive hydrophobic surface coatings, nor the active forward bias electrical heating methods induced shedding of the accumulated snowpack in our experiments without additional intervention. At our test facility in Piteå, the roof rake with a slide was the most effective and user-friendly snow removal. Despite maximum snow loads of approximately 1 kPa, far below the modules’ rating, cell damage was observed for both snow removal groups (except for the slide roof rake group) and the control group.

Keywords
Evaluation, Rooftop, Electroluminescence, Durability, Snow
National Category
Civil Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-61619 (URN)10.4229/WCPEC-82022-4DO.4.6 (DOI)3-936338-86-8 (ISBN)
Conference
8th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion
Available from: 2022-12-21 Created: 2022-12-21 Last updated: 2023-06-08Bibliographically approved
Vikberg, T. (2021). Matchning av stockar från såg till skog.
Open this publication in new window or tab >>Matchning av stockar från såg till skog
2021 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Det finns minst två scenarion där man önskar en spårbarhet av råvaran från skogen och vidare genom förädlingskedjan. Det ena scenariot är där man vill säkerställa att råvaran kommer från skogar som brukats enligt speciella riktlinjer vilka oftast är kopplade till olika miljöcertifieringar såsom FCS eller PEFC. Det andra scenariot är där man önskar en spårbarhet för att kunna lära sig mer om sambanden mellan slutprodukten och den ingående råvaran. I tidigare projekt har det påvisats att stora värden kan sparas genom att anpassa apteringen mot vissa slutprodukter i rätt typ av bestånd. Ifall denna spårbarhet kunde göras automatiskt skulle troligtvis fler produkter där en outnyttjad ekonomisk potential finns kunna identifieras. Det har gjorts flera olika ansatser till att lösa spårbarheten av virke från skogen till industrin och vidare ut mot slutanvändare till exempel genom att använda artificiella markörer som appliceras vid avverkning såsom RFID-transpondrar, lappar, skrift eller prägling på stockens ändyta. Andra initiativ som pågår är att med hjälp av foton av stockars ändytor känna igen individerna på olika platser i produktionskedjan.

Publisher
p. 6
Series
Rapport från RISE
National Category
Environmental Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-56779 (URN)
Available from: 2021-11-01 Created: 2021-11-01 Last updated: 2023-06-08Bibliographically approved
Olofsson, D., Hägg, L., Vikberg, T. & Eklund, A. (2021). Mera rätt råvara 2.0: Slutrapport.
Open this publication in new window or tab >>Mera rätt råvara 2.0: Slutrapport
2021 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

På den japanska limträmarknaden uppskattas den norrländska furan p.g.a. dess utseende såväl som dess höga hållfasthet. Produkten benämns Lamina och har sedan 15 år tillbaka växt från en liten obetydlig andel till att idag stå för ett stort bidrag för många furusågverk i Norrland. Det som skiljer den japanska marknaden mot den europeiska är dess önskemål om speciella längder som vi traditionellt inte tillverkar på sågverken. Ska önskemålen uppfyllas krävs det även att apteringen i skogen följer med. Tyvärr är inte alla stockar tillräckligt bra för att uppfylla de styrkekrav som krävs för den japanska marknaden vilket gör att stockar som inte klarar dessa måste sorteras bort och användas för andra marknader. Resultatet av de bortsorterade stockarna är att dessa då får fel längd för den alternativa marknaden och måste då korrigeras med ett extra avkap. Det är därför det är viktigt att så bra det bara går försöka lokalisera vilka avverkningar som innehåller höga andelar av vissa produkter, i detta fall Lamina, och utifrån den informationen styra aptering mot kundönskemål för att skapa mest möjliga virkesvärde. Inom ramen för projektet Mera Rätt Råvara togs en indikator fram där data från de skogliga systemen, baserat på uppgifter som inhämtats och bedömts i fält i samband med avverkningsplanering, används föra att prediktera hållfastheten. Detta projekt är en förlängning på det arbetet och syftar till att förstå mer om korrelationen mellan trädens egenskaper och sågverksprodukternas egenskaper. Mer specifikt har arbetet handlat om att förfina och utvärdera indikatorn i olika typer av skogar med avseende på framför allt ålder. Projektets resultat visar att indikatorn med god precision klarat av att förutse ifall avverkningen är lämpad för produkter för den japanska marknaden. Av de åtta testavverkningar som gjorts låg sju av dessa med ett utfall på mellan 93 - 99% laminakvalitet i timmersorteringen inom det specifika dimensionsintervallet som produkten tas ut i. Alltså mindre än 7% klarade inte av de japanska kraven. Detta kan jämföras med utfallet under år 2020 utan styrning med hjälp av indikatorn. Där låg utfallet på 74%, vilket innebär att med hjälp av indikatorn kan önskade vedegenskaper anrikas. Vidare visar projektets resultat att gallringsskogar inte alls har de vedegenskaper som krävs för att få ett högt utfall av Lamina. Denna kunskap innebär att gallringar ska apteras på ett annat sätt än slutavverkningar och mot andra typer av slutprodukter. Indikatorn i sig har också förbättrats genom Mera Rätt Råvara 2.0. Ett problem med den befintliga skogliga indikatorn visade sig vara att skogsbeståndens skötselhistorik inte alltid var kända. I den nya indikatorn uteslöts skötselhistoriken som parameter och istället togs fler parametrar som beskriver det faktiska beståndet med i analysen. Den nya indikatorn visade sig också bli något bättre på att prediktera Laminavärdet. Projektet har varit så lyckat att resultaten används idag för att styra apteringen i våra avverkningar så att tillredningen i skogen bättre matchar de kundönskemål som sågverket har att ta hänsyn till.

Publisher
p. 10
Series
TräCentrum Norr
National Category
Building Technologies
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-53467 (URN)
Available from: 2021-06-03 Created: 2021-06-03 Last updated: 2023-06-08Bibliographically approved
Couceiro, J., Sehlstedt-Persson, M., Hansson, L., Vikberg, T. & Forsman, T. (2021). Oscillerande torkningsklimat – studier i tomograf och klimatkammare: Slutrapport.
Open this publication in new window or tab >>Oscillerande torkningsklimat – studier i tomograf och klimatkammare: Slutrapport
Show others...
2021 (Swedish)Report (Other academic)
Publisher
p. 33
Series
TräCentrum Norr
National Category
Environmental Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-53468 (URN)
Available from: 2021-06-03 Created: 2021-06-03 Last updated: 2023-06-08Bibliographically approved
Couceiro, J., Hansson, L., Sehlstedt-Persson, M., Vikberg, T. & Sandberg, D. (2020). The conditioning regime in industrial drying of Scots pine sawn timber studied by X-ray computed tomography: a case-study. European Journal of Wood and Wood Products, 78(4), 673-682
Open this publication in new window or tab >>The conditioning regime in industrial drying of Scots pine sawn timber studied by X-ray computed tomography: a case-study
Show others...
2020 (English)In: European Journal of Wood and Wood Products, ISSN 0018-3768, E-ISSN 1436-736X, Vol. 78, no 4, p. 673-682Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Industrial drying of sawn timber is a process driven by a difference in moisture content (MC) between the core and the surface as moisture moves from the wet inner region towards the drier surface. After drying, the timber surface is always drier than its core, and stresses have developed within the wood volume. If the timber is to be further processed, these stresses and the moisture gradient need to be reduced to avoid unwanted distortion, i.e. the timber needs to be conditioned. Conditioning is usually accomplished by exposing the timber to a hot and humid climate after the drying regime. The conditioning regime is essential for timber quality, and it is energy and time consuming; therefore of interest for optimisation. This research was a case study where for the first time the MC during conditioning was studied in an X-ray computed tomography (CT) scanner. The aim was to test a previously developed algorithm and investigate the influence of MC and heartwood-sapwood proportion on the effectivity of the moisture equalisation in 30 mm thick Scots pine boards. The MC was estimated from CT data acquired during the drying and conditioning of the boards in a lab-scale kiln adapted to a medical CT scanner. Results show that the algorithm can provide relevant data of internal MC distribution of sawn timber at the pixel level. Furthermore, for the drying schedules studied, the conditioning at low MC (8%) does not need to be longer than 3 h, while higher MC (18%) requires a longer conditioning.

National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-45116 (URN)10.1007/s00107-020-01549-2 (DOI)2-s2.0-85087089023 (Scopus ID)
Available from: 2020-06-22 Created: 2020-06-22 Last updated: 2023-06-08Bibliographically approved
Myronycheva, O., Poohphajai, F., Sehlstedt-Persson, M., Vikberg, T., Karlsson, O., Junge, H. & Sandberg, D. (2019). Application of GRAS Compounds for the Control of Mould Growth on Scots Pine Sapwood Surfaces: Multivariate Modelling of Mould Grade. Forests, 10(9)
Open this publication in new window or tab >>Application of GRAS Compounds for the Control of Mould Growth on Scots Pine Sapwood Surfaces: Multivariate Modelling of Mould Grade
Show others...
2019 (English)In: Forests, ISSN 1999-4907, E-ISSN 1999-4907, Vol. 10, no 9Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Research Highlights: In this study, the Generally Recognised as Safe (GRAS) compounds were applied in order to study mould-fungi growth on dried Scots pine sapwood. Background and Objectives: The transition to the use of more sustainable wood-material may be possible by applying GRAS compounds that can control and prevent contamination by primary colonising mould fungi. Materials and Methods: Kiln-dried sawn timber was treated with three different GRAS compounds, and different fungal inoculation methods applied in order to investigate differences in the development of fungal communities. Results: Substances based on potassium silicate significantly reduced fungal growth and mould contamination on the studied wood surfaces. By combining wood-surface treatments with GRAS compounds, fungal-area size as predictors and mould grade as response, a partial least squares (PLS) model that makes it possible to predict mould grade on wood surfaces was developed. The PLS model is a key component in the development of a smart grading-systems equipped by e.g. high-speed digital cameras for the early detection of fungal attack on wood surfaces in different applications. However, the measurements based on chemical characterisation should be the next step to take in order significantly to enhance the model and increase the range of robust applications. In the current study, a multivariate model describing the influence of each fungal-covering area on mould grade was presented for the first time

Keywords
bacteria; potassium silicate; N-Alkylbensyldimethylammonium chloride; wood; fungi; mould area; PLS modeling
National Category
Environmental Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-39909 (URN)10.3390/f10090714 (DOI)2-s2.0-85072556439 (Scopus ID)
Available from: 2019-09-17 Created: 2019-09-17 Last updated: 2023-06-08
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-3298-1416

Search in DiVA

Show all publications