Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Alternative names
Publications (10 of 25) Show all publications
Lindahl, C., Sindhöj, E., Blad, M., Berg, C. & Wallenbeck, A. (2022). Controlled atmosphere stunning of pigs using nitrogen, argon and carbon dioxide in high-expansion foam.. In: : . Paper presented at 27th Congress of the Nordic Association of Agricultural Sciences, 27-29 September, Selfoss, Iceland..
Open this publication in new window or tab >>Controlled atmosphere stunning of pigs using nitrogen, argon and carbon dioxide in high-expansion foam.
Show others...
2022 (English)Conference paper, Published paper (Other academic)
National Category
Agricultural Science, Forestry and Fisheries
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-61474 (URN)
Conference
27th Congress of the Nordic Association of Agricultural Sciences, 27-29 September, Selfoss, Iceland.
Available from: 2022-12-08 Created: 2022-12-08 Last updated: 2023-05-16Bibliographically approved
Wallenbeck, A., Berg, C., Lindahl, C. & Sindhöj, E. (2022). Euthanasia of healthy and non-viable piglets using high-expansion nitrogen foam.. In: : . Paper presented at 27th Congress of the Nordic Association of Agricultural Sciences, 27-29 September, Selfoss, Iceland..
Open this publication in new window or tab >>Euthanasia of healthy and non-viable piglets using high-expansion nitrogen foam.
2022 (English)Conference paper, Published paper (Other academic)
National Category
Agricultural Science
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-61473 (URN)
Conference
27th Congress of the Nordic Association of Agricultural Sciences, 27-29 September, Selfoss, Iceland.
Available from: 2022-12-08 Created: 2022-12-08 Last updated: 2023-05-16Bibliographically approved
Sindhöj, E., Mjöfors, K. & Baky, A. (2022). Surgörning av flytgödsel som åtgärd för minskade utsläpp av ammoniak och växthusgaser i Sverige. Uppsala
Open this publication in new window or tab >>Surgörning av flytgödsel som åtgärd för minskade utsläpp av ammoniak och växthusgaser i Sverige
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

·   Om Sverige ska uppnå takdirektivets utsläppsmål för ammoniak till 2030, minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser och samtidigt, enligt den nationella livsmedelsstrategin, öka vår självförsörjningsgrad genom ökad livsmedelsproduktion krävs snabb handling och en seriös åtgärdsplan för de kommande åren.

·   Surgörning är bevisat som en effektiv åtgärd för att minska utsläpp av ammoniak och metan från stallgödsel. Tekniken har främst använts i Danmark och mycket erfarenhet kan hämtas därifrån.

·   Surgörning skulle kunna implementeras i Sverige för att minska utsläpp av ammoniak och metan från stallgödselhanteringen och därmed minska miljöpåverkan från animalieproduktionen. 

·   I denna rapport redogörs för följande tekniker: surgörning i stall, surgörning innan lagring (tekniken ännu inte utvecklad) och surgörning innan spridning. Den sistnämnda kan ske antingen i lagringstanken strax innan spridning eller i fält vid själva spridningen men bägge varianter har liknande effekt på utsläppen.

·   För befintlig surgörningsteknik (surgörning i stall eller innan spridning) finns inga tekniska hinder för implementering, bara ekonomiska hinder. Surgörning blir en kostnad för lantbrukare eftersom värdet av det besparade kväve täcker inte kostnader. Det har funnits ett försök att etablera försäljning av surgörningsteknik hos en maskinstation i Skåne där erfarenhet om eventuella hinder till implementering av surgörningsteknik i Sverige kan hämtas.

·   Av befintlig surgörningsteknik skulle den som implementeras i stallet ge störst utsläppsminskning av både ammoniak och metan, men denna teknik kan kräva ombyggnad av befintliga stallar varvid tekniken förmodligen lämpar sig bättre vid nybyggnation. 

·   Surgörning innan lagring skulle vara lättare att implementera vid befintliga stallar i Sverige, men tekniken behöver utvecklas och valideras eftersom den inte finns kommersiellt tillgänglig i dagsläget.

·   Surgörning av flytgödsel innan/vid spridning skulle kunna implementeras på bred front i Sverige men det minskar bara utsläpp av ammoniak och inte metan. Om maskinstationer investerade i tekniken kunde även mindre gårdar utnyttja surgörning.

·   Surgörning av stallgödsel sparar kväve som annars i konventionell produktion ersätts med mineralkväve från inköpt handelsgödsel. Minskad användning av mineralkväve minskar utsläppen av växthusgaser ytterligare men denna utsläppsminskning ingår inte i beräkningarna som presenteras i denna rapport. 

·   Sparat kväve kan ha ännu större betydelse i ekologisk odling eftersom det är svårt att ersätta förlorat kväve med gödselmedel tillåtna i ekologisk produktion. Vid surgörning används dock svavelsyra som inte är tillåtet i ekologisk odling. 

·   Forskning krävs för att utvärdera tillämpning av surgörningsteknik under svenska förhållanden och för att utveckla tekniken för surgörning innan lagring som lättare kan anpassas till befintliga stallar. Det är viktig att forskningsresultaten kan användas som grund för att inkludera surgörningspåverkan i vår nationella klimat- och luftinventering. 

·   Främjandet av teknik som minskar utsläpp av ammoniak och metan från stallgödsel, som till exempel surgörning, bör vara en given del av en åtgärdsplan för Sverige att kunna uppnå takdirektivets utsläppsmål till år 2030 och vårt långsiktiga klimatmål om nettonollutsläpp av växthusgaser till år 2045 samtidigt som vi ökar vår självförsörjningsgrad av livsmedel. 

·   Politiska styrmedel är nödvändiga för att genomföra implementering av tillräckligt många åtgärder inom svenska jordbruket så att både miljömål och andra samhällsmål kan nås. Implementering av miljöteknik på bred front skulle utföra en samhällstjänst men då det ofta innebär en kostnadsökning för lantbrukarna så bör de få ersättning för merkostnader. Därför bör de politiska styrmedlen vara en blandning av ekonomiska incitament och strängare regelverk.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: , 2022. p. 49
Series
RISE Rapport ; 2022:75
Keywords
svavelsyra, stallgödsel
National Category
Environmental Sciences Agricultural Science Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-59281 (URN)978-91-89711-15-0 (ISBN)
Funder
Swedish Environmental Protection Agency
Available from: 2022-05-20 Created: 2022-05-20 Last updated: 2023-05-16Bibliographically approved
Sindhøj, E., Lindahl, C. & Bark, L. (2021). Potential alternatives to high-concentration carbon dioxidestunning of pigs at slaughter. Animal, 15(3), Article ID 100164.
Open this publication in new window or tab >>Potential alternatives to high-concentration carbon dioxidestunning of pigs at slaughter
2021 (English)In: Animal, ISSN 1751-7311, Vol. 15, no 3, article id 100164Article, review/survey (Refereed) Published
Abstract [en]

Using carbon dioxide (CO2) for stunning pigs at slaughter is common in Europe. The use of group stunning is amajor advantagewith CO2,which is donewithout restraining the pigs and with minimized human contact. However,high concentrations of CO2 have been known for decades to cause pain, fear and distress in pigs before lossof consciousness, and the stunning method is clearly associated with animal welfare concerns. This studyreviewed the scientific literature to find recent developments or evaluations of alternative methods that couldlead to the replacement of CO2 for stunning pigs at slaughter. Potential alternative methods found in the literaturewere described and then assessed to identify specific research and development needs for their further development.Only 15 empirical studies were found in the search of peer-reviewed literature since 2004, which is lessthan one per year. Furthermore, half of the studies focused on evaluatingmethods to improve high-concentrationCO2 stunning rather than an alternative to CO2. Since no clear alternative has emerged, nor a method to improveCO2 stunning, there is obviously a strong need to focus research and development to find solutions for improvinganimal welfare when stunning pigs at slaughter.

Keywords
Animal welfare, aversion, controlled atmosphere, gases, unconsciousness
National Category
Animal and Dairy Science
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-51872 (URN)10.1016/j.animal.2020.100164 (DOI)
Available from: 2021-01-18 Created: 2021-01-18 Last updated: 2023-05-25Bibliographically approved
Wallenbeck, A., Sindhöj, E., Brattlund Hellgren, R., Berg, C. & Lindahl, C. (2020). 1mproved pig welfare at slaughter - pigs', responsesto air, or nitrogen foam.. In: : . Paper presented at lnternational Society for Applied Ethology Nordic Region Winter Meeting (pp. 25).
Open this publication in new window or tab >>1mproved pig welfare at slaughter - pigs', responsesto air, or nitrogen foam.
Show others...
2020 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-52001 (URN)
Conference
lnternational Society for Applied Ethology Nordic Region Winter Meeting
Available from: 2021-01-26 Created: 2021-01-26 Last updated: 2023-05-16Bibliographically approved
Luostarinen, S., Tampio, E., Laakso, J., Sarvi, M., Ylivainio, K., Riiko, K., . . . Sindhöj, E. (2020). Manure processing as a pathway to enhance nutrient recycling. Helsinki
Open this publication in new window or tab >>Manure processing as a pathway to enhance nutrient recycling
Show others...
2020 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

Circular economy is increasingly demanded across the world to minimize the need for non-renewable sources of materials and energy. The need to introduce new nutrients into the current demand from mineral resources could be reduced significantly via nutrient recycling. This means recovery of nutrients from different nutrient-rich side-streams and their reuse in different measures, the most significant being food production. Nutrients, especially phosphorus (P) and nitrogen (N), are vital for crops to grow. The amounts required as fertilizer products are large. Still, at the time of writing nutrients are not effectively recycled, but a significant share is lost as final disposal and emissions. Recyclable nutrients are available in different side-streams from agriculture, municipalities and industry. The most significant recyclable material is animal manure which is traditionally used as a fertilizer. However, due to segregation of crop and animal production, manure is often regionally concentrated so that its nutrients may be available in excess to the region’s need. This may result in excessive use of manure in the regions of concentrated animal production, while the crop producing regions need to rely on mineral fertilizers. Both have negative environmental consequences. Thus, solutions for regional manure reallocation via improving the transportability of manure are needed to reallocate the nutrients to areas in nutrient deficit. To enable such transportation over long distances and to separate P and N from each other and thus enhance their reuse, manure processing could be used.  Manure can be processed with different technologies providing various end-products. The aim of processing is usually to reduce the mass of manure and to concentrate nutrients to improve their transportability. An important aim is also to produce such fertilizer products that replace mineral fertilizers and provide reduced emissions into the environment. Several processing technologies are available and more are being developed. At the time of writing, manure processing is still limited mainly due to challenges with profitability. The investment into large-scale manure processing as required by regional nutrient reallocation is significant and the market for the novel manure-based fertilizer products is only starting to develop. Development of practices for the storage and spreading of the products is also still required.  In this report, examples of regions in need of nutrient reallocation via manure processing are described for the Baltic Sea Region and the potential and challenges of manure processing as one solution to reduced nutrient emissions discussed. Summaries of available processing technologies and their end-products as fertilizer products are also presented.

Place, publisher, year, edition, pages
Helsinki: , 2020. p. 78
Series
Natural resources and bioeconomy studies, ISSN 2342-7639 ; 62/2020
Keywords
circular economy, fertilizer product, manure, nutrient recycling, processing
National Category
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-50954 (URN)978-952-380-037-3 (ISBN)
Projects
SuMaNu
Funder
Interreg Baltic Sea Region
Available from: 2020-12-04 Created: 2020-12-04 Last updated: 2023-05-16Bibliographically approved
Lindahl, C., Sindhøj, E., Brattlund Hellgren, R., Berg, C. & Wallenbeck, A. (2020). Responses of Pigs to Stunning with Nitrogen Filled High-Expansion Foam. Animals, 10(12), 1-13, Article ID 2210.
Open this publication in new window or tab >>Responses of Pigs to Stunning with Nitrogen Filled High-Expansion Foam
Show others...
2020 (English)In: Animals, E-ISSN 2076-2615, Vol. 10, no 12, p. 1-13, article id 2210Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Nitrogen gas (N2) delivered in high expansion foam in a closed container could be a feasible method for humanely stunning pigs. This study aimed to evaluate potential aversion in pigs to the N2 foam method and its effect on stun quality. Furthermore, the study aimed to assess potential aversion to the foam itself. Sixty pigs (27.8 ± 4.4 kg) were divided into three treatments and were exposed to either N2-filled foam, air-filled foam, or no foam air. The N2 foam was effective at purging the air from the container and quickly created stable anoxic conditions. The pigs did not show any strong aversive behaviours when exposed to foam. However, they seemed to avoid putting their heads and snouts into the foam when foam levels became high. Escape attempts through the lid also increased when the foam started covering their heads. The mean time to loss of posture was 57.9 s. Based on the results, stunning with the N2 foam technique could be a viable alternative to high concentration CO2 stunning and potentially lead to improved animal welfare at slaughter.

Keywords
Animal welfare, Anoxia, Aversion, Controlled atmosphere, Euthanasia, Gas, Hypoxia, Killing
National Category
Engineering and Technology
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-50953 (URN)10.3390/ani10122210 (DOI)2-s2.0-85096683799 (Scopus ID)
Available from: 2020-12-04 Created: 2020-12-04 Last updated: 2024-01-17
Sindhöj, E., Krysztoforski, M., Kuka, K., Luostarinen, S., Melnalksne, Z., Mjöfors, K., . . . Sarvi, M. (2020). Technologies and management practices for sustainable manure use in the Baltic Sea Region. Uppsala
Open this publication in new window or tab >>Technologies and management practices for sustainable manure use in the Baltic Sea Region
Show others...
2020 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

Livestock production in the Baltic Sea Region (BSR) is often geographically concentrated in certain areas, which creates greater livestock density in those areas. The intensification of livestock production seen in recent decades has compounded this problem by generating large amounts of manure to use in a local area. Poor manure management results in loss of nutrients to the air through gaseous emissions and to water though leaching and runoff. These nutrient losses are responsible for considerable negative impacts to the environment, climate and society. 

During the past decade, there have been multiple BSR projects addressing sustainable manure use. Most projects have focused on one or a few aspects of sustainable manure use, such as reducing ammonia emissions, or reducing leaching and runoff problems, or increasing nutrient use efficiency from manure. Some projects have focused on specific technologies while others focused more on management practices that can improve sustainability.

The objective of this report was to synthesize relevant results and recommendations from the previous BSR projects to create a comprehensive list of their recommendations for improving the sustainability of manure use in the BSR. This was done within the context of various aspects of sustainability that have been dealt with in previous projects, and in terms of where along the manure handling chain the measures are to be applied.

Aspects of sustainability that were addressed here are decreasing ammonia emissions, reducing greenhouse gas emissions, reducing runoff and leaching, increasing on farm nutrient use, increasing regional nutrient recycling and addressing odors, pathogens, heavy metals and other risks. Possible measures for improving these aspects of sustainable manure nutrient use recommended in the previous projects were summarized and synthesized in relation to where along the manure handling chain the measures should be implemented. These were presented in a matrix of best practices and techniques for sustainable manure nutrient use in the BSR. Aspects of economic sustainability of manure handling and use were discussed as well as how various governance actions can be used in order to help promote the implementation of these best practices.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: , 2020. p. 34
Series
RISE Rapport ; 2020:77
Keywords
Nutreints, emissions, eutrophication, agricultural, best practices
National Category
Agricultural and Veterinary sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-49456 (URN)978-91-89167-62-9 (ISBN)
Funder
Interreg Baltic Sea Region, C002
Available from: 2020-10-14 Created: 2020-10-14 Last updated: 2023-05-16Bibliographically approved
Lyngsø Foged, H., Szymanski, A., Sindhöj, E., Kuka, K., Krystoforski, M., Sarvi, M., . . . Melnalksne, Z. (2020). Typical pitfalls leading to gaps between envisaged and realised impacts of manure and nutrient related projects - a gap analysis. Organe Institute
Open this publication in new window or tab >>Typical pitfalls leading to gaps between envisaged and realised impacts of manure and nutrient related projects - a gap analysis
Show others...
2020 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

SuMaNu is a thematic platform concerning nutrients and manure management, established “in order to strengthen the impact of projects’ outcomes in the selected thematic field”, especially via better integration of project results and conclusions into policies. The present gap analysis clarifies in this connection gaps between envisaged and realised impacts of seven projects to promote sustainable manure management, and specifies the impeding pitfalls, i.e. shortcomings and weaknesses that have caused the missing impact. The rationale behind the gap analysis is to help the design and implementation of future projects to achieve stronger impact. For this aim, it summarizes knowledge of selected projects' ability to produce results and recommendations and to communicate these to the end users for integration into policies. To conduct the gap analysis, an approach of deductive and theory-testing research was used based on a set of described and classified potential pitfalls in project design and implementation that could potentially lead to gaps between envisaged and realised policy impact of projects. Links between pitfall categories and implementation gaps were tested by the use of empirical data collected during this study. Six typical pitfalls were defined, and ten recommendations selected for the gap analysis. The analysis was as far as possible based on referenced documentation. Key target stakeholders representing Germany, Poland and Denmark as well as the BSR region were interviewed in order to increase the quality of the analysis and secure impartiality of the results.  Generally, there were found gaps between envisaged and realised policy impacts. Out of the six classified pitfalls, not all projects had planned to create policy recommendations or impact among end users. The observed projects performed best with respect to producing planned results, whereas the most common pitfall was the ability to communicate these results. There were found considerable differences between the seven projects’ ability to support policy development and create impacts among end-users. It was among others concluded that projects are more likely to be integrated into policies and be implemented by end users if they adhere to some basic principles: 

1) Objectives are SMART and in line with end-user needs; 

2) Activities match the objectives and lead to the production of the foreseen results; and 

3) Representatives of the administration and the end-users are directly involved in project partnerships and activities.

Place, publisher, year, edition, pages
Organe Institute, 2020. p. 70
National Category
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-50958 (URN)
Funder
Interreg Baltic Sea Region
Available from: 2020-12-04 Created: 2020-12-04 Last updated: 2023-05-16Bibliographically approved
Casimir, J. & Sindhöj, E. (2019). Possibilities and bottlenecks for implementing slurry acidification techniques in Russian and Belarus.
Open this publication in new window or tab >>Possibilities and bottlenecks for implementing slurry acidification techniques in Russian and Belarus
2019 (English)Report (Refereed)
Abstract [en]

This report: summarizes expert judgements on how slurry acidification technologies (SATs) could be implemented in Belarus and North West Russia. Special focus on bottlenecks for implementing SATs with existing manure management systems was considered.

In Belarus and North West Russia, a smaller proportion of manure is handled as slurry compared to EU Baltic Sea countries, but this might be due to the high poultry production in Russia since most poultry manure is solid. None the less, SATs are currently only available for slurry manure handling systems and not for solid or semi-solid manure.

Regarding the current systems used in Russia and Belarus some SATs may be easier to implement than others. For instance, due to health issues, farms do not store manure under animal houses. Further studies related to the legislation are needed to reveal if this factor is a potential bottleneck for the in-house SAT. In-storage SATs, both long term and just before spreading should be possible to implement based on the current handling practices, even in Belarus where lagoons are very commons to store slurry. In-field SATs also have a good potential for implementation, but it is worth mentioning that machine contractors in agriculture are nearly non-existent in these two countries and equipment is usually owned by each farm.

More information concerning economics and environmental impacts as well as safety issues related to acid handling are still needed to fully understand the implementation potential of SATs in Belarus and Russia.

Publisher
p. 36
Keywords
Manure; Slurry; acidfiication; ammonia emission; agriculture; environment; Cleantech
National Category
Agricultural Science
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-38325 (URN)
Available from: 2019-04-05 Created: 2019-04-05 Last updated: 2023-05-16Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-2313-7512

Search in DiVA

Show all publications