Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (5 of 5) Show all publications
Klintbom, P., Sager, A., Hjalmarsson, A., Mäki, E., Söderena, P., Kanto, T., . . . Zavattaro, C. (2023). SET4BIO: A FRAMEWORK TO ACCELERATE BIOENERGY AND BIOFUELS SOLUTIONS ACROSS EUROPE AND BEYOND. In: European Biomass Conference and Exhibition Proceedings: . Paper presented at 31st European Biomass Conference and Exhibition, EUBCE 2023. 5 June 2023 through 8 June 2023. (pp. 492-494). ETA-Florence Renewable Energies
Open this publication in new window or tab >>SET4BIO: A FRAMEWORK TO ACCELERATE BIOENERGY AND BIOFUELS SOLUTIONS ACROSS EUROPE AND BEYOND
Show others...
2023 (English)In: European Biomass Conference and Exhibition Proceedings, ETA-Florence Renewable Energies , 2023, p. 492-494Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

The EU-funded SET4BIO project aims at supporting the implementation of Action 8 of the EU Strategic Energy Technology Plan (SET-Plan) on Bioenergy and Renewable Fuels for sustainable transport. The Horizon 2020 funded coordination and support action SET4BIO has developed a framework with an Implementation Toolbox with the aim of stimulating and supporting the actors and technologies of the sector. The Implementation Toolbox consist of Mapping of National Bioenergy Projects, Financing Opportunities for Bioenergy, Industry Stakeholder Map, Global Outlook, and the Innovation Challenge. These methods and tools have been applied throughout the project which started in early 2020 and ends in August 2023. The methods and tools are described in detail in separate deliverables from the SET4BIO project. There is significant potential to continue applying the methods and tools in the Bioenergy sector and beyond.

Place, publisher, year, edition, pages
ETA-Florence Renewable Energies, 2023
Keywords
Bio-energy; Bioenergy industry; Energy technologies; Financing; Horizon 2020; Implementation; Project financing; Renewable fuels; Stakeholder; Sustainable transport; Biofuels
National Category
Environmental Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-68080 (URN)2-s2.0-85174618988 (Scopus ID)
Conference
31st European Biomass Conference and Exhibition, EUBCE 2023. 5 June 2023 through 8 June 2023.
Note

The SET4BIO project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under Grant Agreement No 884524.

Available from: 2023-11-23 Created: 2023-11-23 Last updated: 2023-11-23Bibliographically approved
Sager, A., Alfredsson, H., Esbjörnsson, M. & Holmberg, P.-E. (2022). Internationell forskning och finansiering för elflyg: Omvärldssanalys.
Open this publication in new window or tab >>Internationell forskning och finansiering för elflyg: Omvärldssanalys
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

De stora utvecklingsströmmarna inom flyg och luftfarten framgent visar på en fortsatt hållbar utveckling där alternativa drivmedel idag är i ett relativt tidigt stadie, men kommer att fortsätta växa. Elektrifieringen av flyget blir en viktig del i den hållbara omställningen och kommer på en längre tidshorisont, bortom 10 år, sannolikt vara en viktig del av inrikesflyget i Sverige. Denna sammanställning ger en överblick över satsningar från forskningsfinansiärer, pågående och avslutade forsknings- och utvecklingsprojekt, samt framåtblickande forskningsagendor, strategier och färdplaner. Rapportens fokus ligger på EU, samt nationella satsningar i Tyskland, Frankrike, Storbritannien och USA. Beteckningen elflyg har inom ramen för detta uppdrag definierats som antingen (i) elmotordrivet flyg med batterier som primär energibärare, eller (ii) elmotordrivet flyg med vätgas och bränsleceller som primär energibärare. Vad gäller satsningar från forskningsfinansiärer ser vi tydliga skillnader mellan länderna/områdena kring deras upplägg och hur de adresserar elflygsområdet. Genomgången och analysen som i detta arbete gjorts av europeiska och nationella forskningsprogram för EU, Frankrike, Storbritannien, Tyskland och USA visar på flera forskningsinitiativ riktade mot just elektrifiering av luftfart, särskilt inom EU, Storbritannien, Tyskland och USA. Utöver elflygsatsningar finns många satsningar på hållbar luftfart, där elflyg kan ses som en delmängd men där exempelvis hållbara flygbränslen, vätgasförbränning, hybridlösningar, samt andra operationella och ekonomiska åtgärder också är väsentliga inriktningar. I de forskningsagendor, strategier och färdplaner som identifierats inom ramen för uppdraget nämns elflyg på samma sätt oftast som en alternativ lösning för flygets omställning till ökad hållbarhet. Det inkluderas ofta under mer generella rubriker för innovativa, revolutionerande luftfarkoster och disruptiva teknologier, eller klumpas ihop under elektrifiering. I ett försök att syntetisera och tydliggöra framtida behov inom specifika forskningsdomäner för elflyg har vi därför kategoriserat uttryckta forskningsbehov från agendor, strategier och färdplaner. Dessa kategorier beskrivs tydligare i rapporten under rubrik 5 Utpekade framtida forskning- och utvecklingsbehov för elflyg. Vidare, genom att analysera antalet referenser till respektive kategori har vi på detta sätt erhållit ett viktat fokus för varje forskningsdomän (vilket dock inte behöver betyda att framtida forskningsanslag motsvarar dessa viktningar, men bör åtminstone säga något om förväntad tonvikt för respektive domän i framtida forskning). Om dessa viktningar representerar framtida satsningar inom forskningen i dessa regioner kommer följande områden stå i fokus: - Farkostutveckling (exempelvis nya designkoncept och flygplanskonfigurationer, lättviktsmaterial, elektriska drivlinor, kraftfulla och effektiva komponenter) - Infrastruktur (exempelvis standardiserad, tillförlitlig och säker infrastruktur för såväl laddning av batterielektriska flygplan som tillförsel av vätgas, lokal energiproduktion och lagring) - Vätgas/bränslecellsteknik (exempelvis lagring, distribution och användning av kryogen vätgas (LH2) ombord, lätta och isolerade vätgastankar, och övervakningssystem) - Batteriteknik (exempelvis ökad energi- och effekttäthet/densitet, nya kraftfullare batteritekniker och kemi, samt standardisering av batterimoduler för flyg) Det är stora likheter mellan de satsningar som redan gjorts och fokus i de färdplaner och forskningsagendor som publicerats. Detta visar att störst fokus fortsatt ligger på farkost och teknik, men mindre på möjliggörare för implementering av elektrisk luftfart. Det är naturligt att kapitalintensiv teknik med långa utvecklingscykler behöver stöd längre in i omställningsprocessen, men det är samtidigt viktigt att hinder och trösklar för denna omställning inte kvarstår när tekniken är redo för marknadsintroduktion. Det finns en hel del regionala skillnader, dels hur forskningsprogrammen är inriktade, dels vad gäller tillgängligheten av programbeskrivningar. Med reservation för att all typ av forskningsfinansiering inte inkluderas i denna analys då information kan varit mindre tillgänglig, återfinns ändå skillnader i inriktning på dessa. Storbritannien har flera program riktade mot elektrifiering (och automation) inom flygsektorn, även på högre spannet i TRL-skalan. Frankrike har däremot sin forskningsfinansiering inbäddat i generiska forskningsprogram, och där exempelvis inriktning på materialforskning för lätta farkoster. I Tyskland drivs ett stort luftfartsforskningsprogram av DLR, men inte dedikerat till just elflyg, och med en stor del av spannet på TRL-skalan i fokus. Inom Horizon Europe visar en analys av de utlysningar som fortfarande är öppna riktat mot området, att dessa till stor del är så kallade Research and Innovation Actions (RIA) och därmed högre upp på TRL-skalan. För en mer detaljerad förståelse av befintliga satsningar har vi inom detta arbete dessutom identifierat ett 60-tal större projekt inom elflyg som bedrivits under den senaste 5-årsperioden med en total projektomslutning på närmare 260 miljoner Euro.

Series
RISE Rapport ; 2022:74
National Category
Environmental Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-59205 (URN)978-91-89711-14-3 (ISBN)
Available from: 2022-05-18 Created: 2022-05-18 Last updated: 2023-06-05Bibliographically approved
Gunnarsson, C., Karlsson, E., Paulrud, S. & Sager, A. (2012). Lönsam salixodling.: Tre goda exempel. (ed.).
Open this publication in new window or tab >>Lönsam salixodling.: Tre goda exempel.
2012 (Swedish)Report (Refereed)
Series
JTI - Övriga publikationer
National Category
Agricultural Science
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-2328 (URN)
Available from: 2016-09-07 Created: 2016-09-07 Last updated: 2023-11-22Bibliographically approved
Zeng, T., Lenz, V., Pollex, A., Sager, A. & Rönnbäck, M. (2012). MixBioPells: Enhancing the market relevance of alternative and mixed biomass pellets in Europe (ed.). In: : . Paper presented at World Bioenergy 2012, 29-31 May, Jönköping Sweden (2012).
Open this publication in new window or tab >>MixBioPells: Enhancing the market relevance of alternative and mixed biomass pellets in Europe
Show others...
2012 (English)Conference paper, Published paper (Other academic)
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-12143 (URN)13815 (Local ID)13815 (Archive number)13815 (OAI)
Conference
World Bioenergy 2012, 29-31 May, Jönköping Sweden (2012)
Available from: 2016-09-13 Created: 2016-09-13 Last updated: 2023-05-09Bibliographically approved
Henriksson, G., Palm, O., Davidsson, K., Ljung, E. & Sager, A. (2012). Rätt slam på rätt plats (ed.).
Open this publication in new window or tab >>Rätt slam på rätt plats
Show others...
2012 (Swedish)Report (Refereed)
Series
Waste Refinery-rapport. WR41
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-5535 (URN)13830 (Local ID)13830 (Archive number)13830 (OAI)
Available from: 2016-09-08 Created: 2016-09-08 Last updated: 2023-05-23Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-9426-6525

Search in DiVA

Show all publications