Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 36) Show all publications
Lindberg, U., Rolfsman, L., Jensen, S. & Ruud, S. (2015). Designing a near zero energy supermarket - Minimising energy use and ensuring the supply of renewable energy (ed.). In: Proceedings of the 24th IIR International Congress of Refrigeration: . Paper presented at 24th IIR International Congress of Refrigeration (ICR 2015), August 16-22, 2015, Yokohama, Japan (pp. 4008-4016).
Open this publication in new window or tab >>Designing a near zero energy supermarket - Minimising energy use and ensuring the supply of renewable energy
2015 (English)In: Proceedings of the 24th IIR International Congress of Refrigeration, 2015, , p. pap. n. 825p. 4008-4016Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

This paper describes the principles for retrofit design of Near Zero Energy supermarkets, i.e. to minimise the energy use and ensure that the remaining energy needs are met by a supply of renewable energy. Pressure for energy improvement of buildings has increased steadily over the last couple of decades. Several different aspects must be considered in the design of a supermarket - some of which are described in this paper - such as requirements, refrigerated appliances, lighting and other equipment, building technical services systems, building envelope, energy supply, energy storage, life cycle costs and consideration of the needs of those using the building. For a supermarket, special attention must be given to the food, personnel and customers, three categories with differing environmental requirements. Different designs for retrofit energy efficiency improvement installations are compared and suggested for two existing stores: one in a free-standing building, and one in a larger property.

Publisher
p. pap. n. 825
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-12597 (URN)10.18462/iir.icr.2015.0825 (DOI)29450 (Local ID)29450 (Archive number)29450 (OAI)
Conference
24th IIR International Congress of Refrigeration (ICR 2015), August 16-22, 2015, Yokohama, Japan
Available from: 2016-09-13 Created: 2016-09-13 Last updated: 2019-07-10Bibliographically approved
Kurkinen, E.-L., Filipsson, P., Elfborg, S. & Ruud, S. (2014). Skillnad mellan beräknad och verklig energianvändning - Energistyrning under byggprocessen (ed.). Paper presented at .
Open this publication in new window or tab >>Skillnad mellan beräknad och verklig energianvändning - Energistyrning under byggprocessen
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Publisher
p. 39
Series
SP Rapport, ISSN 0284-5172 ; 2014:78
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-5231 (URN)18828 (Local ID)978-91-88001-25-2 (ISBN)18828 (Archive number)18828 (OAI)
Available from: 2016-09-07 Created: 2016-09-07 Last updated: 2019-06-27Bibliographically approved
Ruud, S., Markusson, C., Nordén, J., Karlsson, H., Lindgren, M. & Ollas, P. (2013). Belysningen väg från el till rumstemperatur (ed.). Paper presented at .
Open this publication in new window or tab >>Belysningen väg från el till rumstemperatur
Show others...
2013 (Swedish)Report (Refereed)
Series
SP Rapport, ISSN 0284-5172 ; 2013:56
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-5133 (URN)15590 (Local ID)978-91-87461-43-9 (ISBN)15590 (Archive number)15590 (OAI)
Available from: 2016-09-07 Created: 2016-09-07 Last updated: 2019-06-27Bibliographically approved
Sikander, E. & Ruud, S. (2013). Lätt att bygga rätt. Klimatskal och värmeåtervinning i energieffektiva lågenergihus. (ed.). Paper presented at .
Open this publication in new window or tab >>Lätt att bygga rätt. Klimatskal och värmeåtervinning i energieffektiva lågenergihus.
2013 (Swedish)Report (Refereed)
Abstract [sv]

Vi har tidigare sett och verifierat att man idag kan bygga mycket energieffektiva och lufttäta byggnader med lätta konstruktioner i klimatskalet. Byggsektorn har allteftersom också arbetat med utbildning och tekniska lösningar för att bygga lufttäta klimatskal i dessa lätta klimatskal. Med tillämpning av dessa kunskaper, erfarenheter och produkter kan man konstatera att man mycket väl kan producera kvalitetssäkra lågenergihus med lätta klimatskal. Det har dock hittills inte varit lika mycket fokus på byggandet av lågenergihus med andra typer av stomsystem som också har möjlighet att användas för produktion av lågenergibyggnader. Exempel på sådana andra alternativa stomsystem som kan övervägas vid produktion av lågenergibyggnader är massiva klimatskal i betong eller trä. Inom ramen för detta projekt har syftet varit att teoretiskt simulera och genom intervjuer samla erfarenheter från framförallt byggandet av tunga och massiva klimatskal i betong för att kunna utgöra ett beslutsunderlag tillsammans med tidigare erfarenheter från lätta klimatska vid val av stomsystem.

Publisher
p. 48
Series
SP Rapport, ISSN 0284-5172 ; 2013:14
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-5103 (URN)15009 (Local ID)978-91-87017-99-5 (ISBN)15009 (Archive number)15009 (OAI)
Available from: 2016-09-07 Created: 2016-09-07 Last updated: 2019-06-20Bibliographically approved
Persson, M. & Ruud, S. (2013). Värmepumpssystem för NNE-byggnader (ed.). In: Passivhus Norden 2013: . Paper presented at Passivhus Norden 2013.
Open this publication in new window or tab >>Värmepumpssystem för NNE-byggnader
2013 (English)In: Passivhus Norden 2013, 2013, , p. 10Conference paper, Published paper (Refereed)
Publisher
p. 10
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-12267 (URN)15287 (Local ID)15287 (Archive number)15287 (OAI)
Conference
Passivhus Norden 2013
Available from: 2016-09-13 Created: 2016-09-13 Last updated: 2019-06-20Bibliographically approved
Ruud, S., Lane, A.-L., Ylmen, P. & Ståhl, F. (2012). Demonstrationsplattform för näranollenergibyggnader: Kriterier för demonstrationsstöd för flerbostadshus, kontor, skolor och sjukhus (ed.). Paper presented at .
Open this publication in new window or tab >>Demonstrationsplattform för näranollenergibyggnader: Kriterier för demonstrationsstöd för flerbostadshus, kontor, skolor och sjukhus
2012 (Swedish)Report (Refereed)
Series
SP Rapport, ISSN 0284-5172 ; 2012:02
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-5028 (URN)13249 (Local ID)978-91-87017-19-3 (ISBN)13249 (Archive number)13249 (OAI)
Available from: 2016-09-07 Created: 2016-09-07 Last updated: 2019-06-20Bibliographically approved
Ruud, S. (2012). Nearly Zero Buildings in the Nordic Countries (ed.). HPC Newsletter (3), 22-4
Open this publication in new window or tab >>Nearly Zero Buildings in the Nordic Countries
2012 (English)In: HPC Newsletter, no 3, p. 22-4Article in journal (Other academic) Published
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-6387 (URN)14946 (Local ID)14946 (Archive number)14946 (OAI)
Available from: 2016-09-08 Created: 2016-09-08 Last updated: 2019-06-20Bibliographically approved
Ossman, L., Ruud, S., Markusson, C., Kovacs, P., Ollas, P., Wendin, K., . . . Gustavsson, L. (2012). Nulägesanalys för satsning på NNE byggnader: slutrapport etapp 1 (ed.). Paper presented at .
Open this publication in new window or tab >>Nulägesanalys för satsning på NNE byggnader: slutrapport etapp 1
Show others...
2012 (Swedish)Report (Refereed)
Abstract [sv]

Det övergripande syftet med uppdraget är att få en detaljerad bild över byggnaders energiprestanda i Sverige. Den första etappen, förstudien, går ut på att beskriva metoden för hur denna analys ska göras. Som etapp 2 genomförs själva nulägesanalysen och slut¬ligen i etapp 3 analyseras resultat och slutsatser presenteras. I denna rapport redogörs för etapp 1, dvs metodbeskrivningen för nulägesanalysen. Nulägesanalysen ska senare kunna användas för att följa upp hur satsningar på Näranoll¬energibyggnader (NNE) påverkar energianvändningen i hela byggnadsbeståndet, inte bara i de faktiska demonstrationsprojekt som beviljas stöd och där uppföljning är betydligt enklare. Resultatet av nulägesanalysen, och den uppföljande analysen (planerad till 2015), ska i förlängningen kunna vara ett stöd när de nationella målnivåerna för näranollenergi-byggnader bestäms. I denna rapport redogörs för etapp 1, dvs metodbeskrivningen för nulägesanalysen. Rapporten beskriver vilka statistikkällor som finns idag samt en metod för hur dessa kan bidra till en mer detaljerad bild av byggnaders energiprestanda under ett valt referensår.

Series
SP Arbetsrapporter ; 2012:11
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-3853 (URN)13987 (Local ID)13987 (Archive number)13987 (OAI)
Available from: 2016-09-07 Created: 2016-09-07 Last updated: 2019-06-27Bibliographically approved
Mjörnell, K., Johansson, P., Ruud, S., Arfvidsson, J., Norén, J., Harderup, L.-E. & Jarnehammar, A. (2012). Wooden framed buildings of the future (ed.). In: Proceedings of the 5th International Building Physics Conferenc: . Paper presented at 5th Interntional Building Physics Conference in Kyoto May 2012.
Open this publication in new window or tab >>Wooden framed buildings of the future
Show others...
2012 (English)In: Proceedings of the 5th International Building Physics Conferenc, 2012Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-12141 (URN)13786 (Local ID)13786 (Archive number)13786 (OAI)
Conference
5th Interntional Building Physics Conference in Kyoto May 2012
Available from: 2016-09-13 Created: 2016-09-13 Last updated: 2019-06-20Bibliographically approved
Ruud, S., Fahlén, P., Axell, M., Kovacs, P., Ylmen, P. & Ståhl, F. (2011). Demonstrationsplattform för näranollenergibyggnader -småhus (ed.). Paper presented at .
Open this publication in new window or tab >>Demonstrationsplattform för näranollenergibyggnader -småhus
Show others...
2011 (Swedish)Report (Refereed)
Abstract [sv]

On behalf of the Swedish Energy Agency, SP has investigated and recommended how one could form a platform for demonstration of single family houses as nearly zero energy houses. SP suggests that TMF, the national trade and employers’ association of the wood processing and furniture industry in Sweden, should administrate this platform. The reason being that members of TMF produce almost 80% of all single family houses in Sweden. TMF also has the capacity to launch a demonstration platform in a reasonable short time. SP has also compiled a set on technical criteria regarding properties related to energy use that should be met by demonstration projects within the platform. One presumption has been that a house that meets the criteria in the south of Sweden also should meet the criteria in the north of Sweden. The reason being to promote an industrialized and cost effective building process. Another ambition has been not to disfavor smaller single family houses. The main criteria are on very energy efficient building envelopes and very efficient building services systems. The criteria are therefore more detailed than the current Swedish building regulations.

Series
SP Rapport, ISSN 0284-5172 ; 2011:83
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-5025 (URN)13166 (Local ID)978-91-87017-16-2 (ISBN)13166 (Archive number)13166 (OAI)
Available from: 2016-09-07 Created: 2016-09-07 Last updated: 2019-06-20Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-7949-1978

Search in DiVA

Show all publications
v. 2.35.8