Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (6 of 6) Show all publications
Brunklaus, B., Molnar, S., Sandin, G., Torén, J. & Mangold, M. (2018). Choice of social indicators within technology development – the case of mobile biorefineries in Europe. In: Social LCA: People and Places for Partnership. Paper presented at 6th Social Life Cycle Assessment Conference (pp. 162-166).
Open this publication in new window or tab >>Choice of social indicators within technology development – the case of mobile biorefineries in Europe
Show others...
2018 (English)In: Social LCA: People and Places for Partnership, 2018, p. 162-166Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Keywords
Life cycle assessment, LCA, Social life cycle assessment, Social LCA, SLCA, S-LCA, biorefinery, mobile biorefinery, biomass, forest resource
National Category
Engineering and Technology
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-37591 (URN)
Conference
6th Social Life Cycle Assessment Conference
Projects
Mobile FLIP
Funder
EU, Horizon 2020, 637020
Available from: 2019-01-28 Created: 2019-01-28 Last updated: 2019-06-27Bibliographically approved
Kurkinen, E.-L., Al-Ayish, N., Brick, K., Rönneblad, A., Brunklaus, B., During, O. & Larsson, O. (2018). Kriterier för resurssnålt byggande i praktiken: Slutrapport från forskningsprogrammet E2B2 – energieffektivtbyggande och boende. , 18
Open this publication in new window or tab >>Kriterier för resurssnålt byggande i praktiken: Slutrapport från forskningsprogrammet E2B2 – energieffektivtbyggande och boende
Show others...
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Arbetet omfattar uppföljning av ställda kriterier för låg klimatpåverkan från betong vid upphandlingav betongstomme för brf. Viva i Göteborg. Kriterierna följdes upp dels genom att LCA studien somgenomförts under programskedet uppdaterades med data för den färdigupphandlade byggnaden ochdels genom att interljuva ett urval av aktörer för att få en inblick över hur branschen ser på de ställdakraven. Arbetet innehåller även en avslutande del angående känsligheten i beräkningarna samtosäkerheter och hur de kan behandlas.Byggnaderna som är tänkta att stå i 100 år kommer utsättas för klimatförändringar. Därförgenomfördes parallellt med LCA studien också energisimuleringar för att se hur den termiskakomforten och uppvärmningsbehovet förändras över tiden.Resultaten av LCA-uppföljningen och de ställda kriterierna visar att kraven uppfylldes för både denprefabricerade betongen och den platsgjutna betongen. Att jämföra den totala klimatpåverkan mellanprogramskedet och upphandlad byggnad visar sig inte vara möjligt då konstruktionen har förändratsalltför mycket, bland annat har den uppvärmda ytan ökat med ca 50% samtidigt som mer material haranvänts för de prefabricerade väggarna och bjälklagen. En känslighetsanalys har istället genomförtssom visar att den upphandlade konstruktionen har 30% lägre klimatpåverkan per BOA jämfört motom den byggts med traditionell betong. Hade de ursprungliga konstruktionsdetaljerna frånprogramskedet använts för väggar och bjälklag hade klimatpåverkan istället varit ca 40% lägre.Vid framtida kravställning bör man därför ta hänsyn även till konstruktionerna, betongkvaliteternaoch dess materialmängder och inte bara ställa krav på betongrecepten som i det här fallet.Klimatsimuleringarna visar att det troligen finns ett stort mörkertal med lågenergilägenheter som harförhöjd temperatur inomhus sommartid redan vid dagens klimat

Publisher
p. 27
Series
E2B2 ; 2018:18
Keywords
LCA, klimatpåverkan, betong, kriterier, upphandling, brf Viva
National Category
Civil Engineering Environmental Management
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-37597 (URN)
Note

E2B2 genomförs i samverkan mellanIQ Samhällsbyggnad och Energimyndighetenåren 2013–2017

Available from: 2019-01-28 Created: 2019-01-28 Last updated: 2019-06-27Bibliographically approved
Kurkinen, E.-L., Al-ayish, N., Brick, K., Rönneblad, A., Brunklaus, B., During, O. & Larsson, O. (2018). Resurssnålt byggande: så ställs kraven för minstamöjliga klimatpåverkan: Resultatblad från forskningsprogrammet E2B2 –energieffektivt byggande och boende [Review]. Energimyndigheten E2B2
Open this publication in new window or tab >>Resurssnålt byggande: så ställs kraven för minstamöjliga klimatpåverkan: Resultatblad från forskningsprogrammet E2B2 –energieffektivt byggande och boende
Show others...
2018 (Swedish)In: Energimyndigheten E2B2Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
National Category
Engineering and Technology Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-37595 (URN)
Available from: 2019-01-28 Created: 2019-01-28 Last updated: 2019-06-27Bibliographically approved
Brunklaus, B., Rex, E., Berlin, J., Røyne, F., Ulmanen, J. & Aid, G. (2018). The value of transdisciplinary perspectives duringtransition to a bio-based economy: The prospect for converting mixed food wasteinto bio-based chemicals. In: Enrico Benetto, Kilian Gericke, Mélanie Guiton (Ed.), Designing Sustainable Technologies, Products andPolicies: From Science to Innovation (pp. 327-335). Spinger
Open this publication in new window or tab >>The value of transdisciplinary perspectives duringtransition to a bio-based economy: The prospect for converting mixed food wasteinto bio-based chemicals
Show others...
2018 (English)In: Designing Sustainable Technologies, Products andPolicies: From Science to Innovation / [ed] Enrico Benetto, Kilian Gericke, Mélanie Guiton, Spinger , 2018, p. 327-335Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

Within the current political and industrial transition to a bio-based

economy, food waste can be an alternative resource for biobased chemicals. This

chapter describes a case study that evaluates the prospect for Swedish production of

biobased chemicals such as succinic acid from food waste. The evaluation is

addressed from multiple systems perspectives. From a technical and resource

system perspective, the results of the case study show that production seems possible.

However, from a social system perspective succinic acid production currently

lacks institutional support and actor commitment and alignment for realizing

development in Sweden. From an environmental and life cycle perspective, the

scoping of the analysis is decisive for the results. The study shows that multiple

perspectives complement each other when seeking a nuanced evaluation of technical

innovation and give insights for the intended value chain.

Place, publisher, year, edition, pages
Spinger, 2018
National Category
Natural Sciences Engineering and Technology Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-37592 (URN)10.1007/978-3-319-66981-6 (DOI)978-3-319-66980-9 (ISBN)978-3-319-66981-6 (ISBN)
Available from: 2019-01-28 Created: 2019-01-28 Last updated: 2019-01-29Bibliographically approved
Brunklaus, B., Stahl, S., Lorentzon, K. & Berlin, J. (2017). Socio-economic analysis based on a life cycle perspective: The comparison of existing and emerging production process for trimethyl phosphite. In: : . Paper presented at 23th SETAC EUROPE LCA Case studies symposium LCA for Decision Support 27-28 november 2017 in Barcelona/Spain. , Article ID Abstract ID 21.
Open this publication in new window or tab >>Socio-economic analysis based on a life cycle perspective: The comparison of existing and emerging production process for trimethyl phosphite
2017 (English)Conference paper, Poster (with or without abstract) (Other academic)
National Category
Social Sciences Natural Sciences Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-37619 (URN)
Conference
23th SETAC EUROPE LCA Case studies symposium LCA for Decision Support 27-28 november 2017 in Barcelona/Spain
Available from: 2019-01-28 Created: 2019-01-28 Last updated: 2019-01-29Bibliographically approved
Brunklaus, B., Berlin, J. & Falk, P. (2017). What can LCA learnfrom service design: User integration?. In: : . Paper presented at Life Cycle Managamenet Conference 3-6 september, Luxemburg. , Article ID ORAL ID 300.
Open this publication in new window or tab >>What can LCA learnfrom service design: User integration?
2017 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [en]

In a sustainable society, the use of resources and climate issues needs to be reduced, and the introduction of services seems to be the solution in the new “service” economy. Similar to products, services are designed to fulfill costumer needs. However, customers are seldom involved in the design of products, while they are in the process of service design. Here we look at the leisure service sector to find method concepts for sustainable analysis (Berlin & Brunklaus 2016).

So far, a literature study and LCA studies on services (Brunklaus 2016) like the opera and theatre (Algehed et al 2010), tourist (Brunklaus et al 2015), and film (Brunklaus et al 2015) has been performed using a producer and consumer perspective, which led to discussion about the reuse of scenes at the opera, and discussion about tourist packages and discussion about film production design. To get this even further, we have looked into the area of service design.

The purpose of this project is to further develop the various LCA based methods (E-LCA, S-LCA, LCC) in order to integrate user into the design process. The questions are: What can the life cycle methodology learn from service design? What are the similarities and differences?

The service design includes several parts: Prepare and define the problem, capture the service and user through ethograpichly oriented research tools, Understand the employee and the user, Improve the working process, and Renew the user function (SP service LABs 2016). The life cycle methodology includes also several parts: Goal and scope including the problem and the system of study, the Inventory includes the technical system and environmental or social or economic data, the Impact Assessment includes indicators, and the Interpretation includes technical solutions and hot spot analysis of various kinds (Bauman and Tillman 2004).

The results show that the service design is developed close to the customer, including study visits and observation, which the life cycle methodology seems to lack. On the other hand the life cycle methodology gains in the well-structured goal and scope. In order to develop the life cycle methodology further we therefore recommend integrating the user more and focusing on the implementation and visualization, similar to Service design.

Keywords
Service design, life cycle assessment, methodology, integration, service economy
National Category
Social Sciences Environmental Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-37620 (URN)
Conference
Life Cycle Managamenet Conference 3-6 september, Luxemburg
Available from: 2019-01-28 Created: 2019-01-28 Last updated: 2019-01-29Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-2066-6371

Search in DiVA

Show all publications
v. 2.35.7