Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 11) Show all publications
Ulmanen, J., Hallquist, L., Rex, E., Sallén, J. & Tekie, H. (2023). Förstudie bläckfiskkoden Halland – Nycklar till systemomställning för lyckade cirkulära affärsmodeller för tjänstefiering i praktiken.
Open this publication in new window or tab >>Förstudie bläckfiskkoden Halland – Nycklar till systemomställning för lyckade cirkulära affärsmodeller för tjänstefiering i praktiken
Show others...
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Förstudiens mål var att undersöka förutsättningar för etablering av en framtida testbädd för cirkulär affärsmodellsinnovation i Halland till förmån för produkters ökade livslängd och nyttjandegrad. Ambitionen med studien var att bidra med kunskap om hur omställning mot ökad hållbarhet och konkurrenskraft kan möjliggöras i Hallands näringsliv. För att nå målet har i första hand en teknologisk innovationssystemanalys utförts baserat på tre fallstudier av halländska företag som ställer om till cirkulär tjänstefiering av produkt, så kallad Product-as-a-Service-modell (PaaS). Parallellt med systemanalysen har dialoger utförts med olika aktörer inom och utanför Halland för att undersöka intresse för en framtida testbädd för PaaS. Studien har identifierat tre huvudsakliga omställningshinder kopplat till bristande utveckling av marknad för, och finansiering samt legitimering av cirkulära tjänster liksom PaaS. Av de tre hindren ses den bristande legitimeringen, som led av dominerande normer om linjära affärsmodeller, som mest avgörande då det påverkar möjligheter till utveckling av både marknad och finansiering för PaaS. Studien har även identifierat två huvudsakliga åtgärder för att tackla hindren. Ett, ökad legitimering genom dels, att offentlig sektor skapar nischmarknader genom offentlig upphandling, och dels, att aktörer som forskningsinstitut och näringslivsfrämjare sprider kunskap om fördelarna med PaaS. Två, aktörer liksom forskningsinstitut, näringslivsfrämjare och region Halland bör skapa möjligheter för fortsatt och förbättrad spridning och lärande av tillämpad kunskap, främst inom marknadsformering och finansiering. Studien ser goda möjligheter att skapa en testbädd i form av en samverkansarena i Halland. Samverkansarenan medför att fler aktörer kan samlas för att effektivisera arbetet med de identifierade åtgärderna och accelerera omställning till PaaS i regionen. Dock medför de begränsade ramarna för studien att vi inte kan avgöra om detta är den mest effektiva vägen

Publisher
p. 49
Series
RISE Rapport ; 2023:52
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-64964 (URN)978-91-89821-04-0 (ISBN)
Available from: 2023-06-09 Created: 2023-06-09 Last updated: 2024-05-22Bibliographically approved
Ulmanen, J. & Bergek, A. (2021). Influences of technological and sectoral contexts on technological innovation systems. Environmental Innovation and Societal Transitions, 40, 20-39
Open this publication in new window or tab >>Influences of technological and sectoral contexts on technological innovation systems
2021 (English)In: Environmental Innovation and Societal Transitions, ISSN 2210-4224, E-ISSN 2210-4232, Vol. 40, p. 20-39Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This paper analyses how technological and sectoral context structures influence the functional pattern of a focal technological innovation system (TIS), focusing on value chain interdependencies. Through a case study of the ‘embryonic’ bio-succinate from mixed food waste TIS in Sweden, we show that all identified context structures exert both negative and positive influences on TIS functions by influencing resource availability and accessibility, market conditions and the wider selection environment. Contextual influences result from interdependencies throughout the value chain, but in contrast to previous studies, direct structural overlaps are not as relevant as competition for resources, markets and policy support. Competition does not only come from the regime but also from other related TISs and sectors. The study also confirms the importance of contextual influences from the international TIS. These findings suggest that a wide perspective on context structures and selection pressures should be considered in future research.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier B.V., 2021
Keywords
Bio-based chemicals, Context structure, Context system, Functions approach, Regime, Sustainable innovation, food waste, innovation, market conditions, policy approach, resource availability, Sweden
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-53521 (URN)10.1016/j.eist.2021.04.007 (DOI)2-s2.0-85106998926 (Scopus ID)
Note

Funding details: Svenska Forskningsrådet Formas, 211-2013-70; Funding text 1: This work has been funded by the Formas [grant number 211-2013-70] and Chalmers Energy Area of Advance. The contribution of Emma Rex and Johan Torén at RISE Research institutes of Sweden to an earlier version of this paper is gratefully acknowledged, as is the contribution of industry stakeholders through interviews and workshops.

Available from: 2021-06-17 Created: 2021-06-17 Last updated: 2023-05-22Bibliographically approved
Rex, E., Rosander, E., Røyne, F., Veide, A. & Ulmanen, J. (2018). A systems perspective on chemical production from mixed food waste: The case of bio-succinate in Sweden.
Open this publication in new window or tab >>A systems perspective on chemical production from mixed food waste: The case of bio-succinate in Sweden
Show others...
2018 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

The option of producing the chemical succinic acid from bio-based resources is well in line with current political and industrial ambitions for a bio-based economy. A little explored but intriguing biomass feedstock opportunity is food waste. Mixed food waste is especially appealing as it represents less resource competition than more homogenous food waste fractions. The feasibility of producing succinic acid from mixed food waste depends on both technical and societal system structures. Therefore, to assess the production prospect, it is important to investigate all relevant system components. This study explores from such multiple perspectives the feasibility of chemical production as a viable added pathway for mixed food waste, using microbial production of succinic acid from municipal solid waste in Sweden as an example. The perspectives explored are: 1) feedstock feasibility, 2) societal drivers and barriers for technology progress, and 3) resource availability. Findings show that even though, from a technical feasibility and resource availability perspective, production seems possible, it lacks institutional support and actor commitment and alignment for development in Sweden. Findings also show that a holistic and interdisciplinary systems perspective contributes valuable insight when assessing prospects for bio-based chemicals. 

Series
RISE Rapport ; 2018:30
Keywords
Succinic acid, Municipal solid waste, Bio-refinery, Systems approach, Waste management
National Category
Earth and Related Environmental Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-33600 (URN)978-91-88695-67-3 (ISBN)
Funder
Swedish Research Council Formas, 211-2013-70
Available from: 2018-04-06 Created: 2018-04-06 Last updated: 2023-05-22Bibliographically approved
Brunklaus, B., Rex, E., Berlin, J., Røyne, F., Ulmanen, J. & Aid, G. (2018). The value of transdisciplinary perspectives duringtransition to a bio-based economy: The prospect for converting mixed food wasteinto bio-based chemicals. In: Enrico Benetto, Kilian Gericke, Mélanie Guiton (Ed.), Designing Sustainable Technologies, Products andPolicies: From Science to Innovation (pp. 327-335). Spinger
Open this publication in new window or tab >>The value of transdisciplinary perspectives duringtransition to a bio-based economy: The prospect for converting mixed food wasteinto bio-based chemicals
Show others...
2018 (English)In: Designing Sustainable Technologies, Products andPolicies: From Science to Innovation / [ed] Enrico Benetto, Kilian Gericke, Mélanie Guiton, Spinger , 2018, p. 327-335Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

Within the current political and industrial transition to a bio-based

economy, food waste can be an alternative resource for biobased chemicals. This

chapter describes a case study that evaluates the prospect for Swedish production of

biobased chemicals such as succinic acid from food waste. The evaluation is

addressed from multiple systems perspectives. From a technical and resource

system perspective, the results of the case study show that production seems possible.

However, from a social system perspective succinic acid production currently

lacks institutional support and actor commitment and alignment for realizing

development in Sweden. From an environmental and life cycle perspective, the

scoping of the analysis is decisive for the results. The study shows that multiple

perspectives complement each other when seeking a nuanced evaluation of technical

innovation and give insights for the intended value chain.

Place, publisher, year, edition, pages
Spinger, 2018
National Category
Natural Sciences Engineering and Technology Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-37592 (URN)10.1007/978-3-319-66981-6 (DOI)978-3-319-66980-9 (ISBN)978-3-319-66981-6 (ISBN)
Available from: 2019-01-28 Created: 2019-01-28 Last updated: 2023-05-22Bibliographically approved
Rex, E., Rosander, E., Røyne, F., Veide, A. & Ulmanen, J. (2017). A systems perspective on chemical production from mixed food waste: The case of bio-succinate in Sweden. Resources, Conservation and Recycling, 125, 86-97
Open this publication in new window or tab >>A systems perspective on chemical production from mixed food waste: The case of bio-succinate in Sweden
Show others...
2017 (English)In: Resources, Conservation and Recycling, ISSN 0921-3449, E-ISSN 1879-0658, Vol. 125, p. 86-97Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The option of producing the chemical succinic acid from bio-based resources is well in line with current political and industrial ambitions for a bio-based economy. A little explored but intriguing biomass feedstock opportunity is food waste. Mixed food waste is especially appealing as it represents less resource competition than more homogenous food waste fractions. The feasibility of producing succinic acid from mixed food waste depends on both technical and societal system structures. Therefore, to assess the production prospect, it is important to investigate all relevant system components. This study explores from such multiple perspectives the feasibility of chemical production as a viable added pathway for mixed food waste, using microbial production of succinic acid from municipal solid waste in Sweden as an example. The perspectives explored are: 1) feedstock feasibility, 2) societal drivers and barriers for technology progress, and 3) resource availability. Findings show that even though, from a technical feasibility and resource availability perspective, production seems possible, it lacks institutional support and actor commitment and alignment for development in Sweden. Findings also show that a holistic and interdisciplinary systems perspective contributes valuable insight when assessing prospects for bio-based chemicals.

Keywords
Bio-refinery, Municipal solid waste, Succinic acid, Systems approach, Waste management
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-30799 (URN)10.1016/j.resconrec.2017.05.012 (DOI)2-s2.0-85020495421 (Scopus ID)
Available from: 2017-09-06 Created: 2017-09-06 Last updated: 2023-05-22Bibliographically approved
Brunklaus, B., Røyne, F., Berlin, J., Rex, E., Ulmanen, J. & Aid, G. (2017). The value of assessing multiple perspectives and transdisciplinary approaches in the transition to a bio-based economy: The prospect for transforming mixed food waste into bio-based chemicals. In: Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) (Ed.), Life Cycle Management Conference: Designing Sustainable Technologies, Products and Policies. Paper presented at Life Cycle Management Conference. Luxemburg: Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST), 8th
Open this publication in new window or tab >>The value of assessing multiple perspectives and transdisciplinary approaches in the transition to a bio-based economy: The prospect for transforming mixed food waste into bio-based chemicals
Show others...
2017 (English)In: Life Cycle Management Conference: Designing Sustainable Technologies, Products and Policies / [ed] Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST), Luxemburg: Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) , 2017, Vol. 8thConference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

In line with current political and industrial ambitions for a transition into a bio-based economy, food waste can be an alternative to agro- and forest-based resources. The amount of food waste generated every year is about 1.3 billion tons globally. The vast amounts cause problems related to climate change and resource depletion, as well as economic challenges related to waste disposal. 

These problems could be solved by transforming food waste into valuable products like bio-based chemicals. Succinic acid (SA) is one such chemical with high market potential in its bio-based version. It is already produced commercially based on cultivated biomass. Several initiatives also exist to examine the use of food waste as feedstock for SA production. Most of these initiatives are limited to homogenous industrial waste streams, but a research project in Sweden is looking also at mixed food waste (MFW) as an alternative feedstock.

The purpose of this project is to evaluate the prospect for transforming mixed food waste into bio-based chemicals, such as SA. As the prospect depends on many factors, the examination is addressed with multiple perspectives: Technical and social system structures are explored, in addition to resource- and environmental implications. Several methods are thus involved in the different types of evaluations, such as the technical evaluation (including laboratory cultivation tests, and mechanical property testing), the social evaluation (including actors analysis, policy analysis, market analysis, and societal acceptance), the resources evaluation (including waste flow analysis and material flow analysis), and the environmental evaluation (including life cycle assessment of current and future valorization techniques for mixed food waste).

The project uses a transdisciplinary approach and offers as such an arena where both research partners and industrial partners meet and discuss possible options for MFW-based SA production in Sweden. Here we present the results of one possible production route, where microbial production of SA from MFW in Sweden is used as a case study.

Results of the case study show that even though, from a technical and resource system perspective, production seems possible, from a social system perspective it lacks institutional support and actor commitment and alignment for realizing development in Sweden. From an environmental and life cycle perspective, the framing of the question is decisive for the results: SA production from MFW is environmentally beneficial if compared with the SA production from corn, but from a pure waste handling perspective, it is environmentally better to produce biogas than SA from MFW.

The findings thus indicate that different perspectives and different methods contribute with a useful holistic perspective to the evaluation. The case study is not providing a definite answer on whether the prospects for transforming MFW into bio-based chemicals are favorable or not, but gives a nuanced evaluation that offers a more firm foundation for decision than one perspective or method in isolation. The transdisciplinary approach can inform an arena of research and industrial partners with different perspectives to facilitate discussion and more well-informed decisions. 

The case clearly illustrates that an efficient and sustainable transition to a bio-based economy is supported  by assessing multiple perspectives and applying a transdisciplinary approach.

Place, publisher, year, edition, pages
Luxemburg: Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST), 2017
Series
Life Cycle Management Conference ; 8th
Keywords
multiple perspectives, transdisciplinary, bio-based economy, food waste, chemicals
National Category
Other Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-56792 (URN)
Conference
Life Cycle Management Conference
Available from: 2021-11-03 Created: 2021-11-03 Last updated: 2023-05-22Bibliographically approved
Ulmanen, J., Gerger Swartling, Å. & Wallgren, O. (2015). Climate Adaptation in Swedish Forestry: Exploring the Debate and Policy Process, 1990–2012 (ed.). Forests, 6(3), 708-733
Open this publication in new window or tab >>Climate Adaptation in Swedish Forestry: Exploring the Debate and Policy Process, 1990–2012
2015 (English)In: Forests, ISSN 1999-4907, E-ISSN 1999-4907, Vol. 6, no 3, p. 708-733Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This paper explores how climate change adaptation concerns were integrated into the Swedish forestry debate and policy process during the period of 1990–2012, and draws lessons on barriers and opportunities identified in this process. Using a framework focusing on “advocacy coalitions”, we analyze how the adaptation debate in the forestry sector evolved over the period; who the main advocates for and against adaptation were; and which main arguments and processes affected the debate and policy. The results show that academics advocating climate change adaptation, aided by outside influences, such as political pressure for adaptation responses and the negative impacts of the 2005 storm Gudrun, contributed to an increased general awareness and understanding of adaptation issues amongst forestry stakeholders. Nonetheless, the strong dominance of actors arguing for increased forest production and the limited number and relatively poor organization of adaptation advocates have acted as barriers to mainstreaming adaptation concerns into forestry policy and practice. The dominant coalitions and their values have also determined the direction of debate and policy. The main conclusions for policymakers aiming to further this integration process are the importance of stimulating adaptation coalitions and the value of creating arenas for multiple stakeholder learning about adaptation.

Keywords
climate change adaptation, forestry, forest policy, policy process, Sweden
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-6784 (URN)10.3390/f6030708 (DOI)2-s2.0-84925356569 (Scopus ID)20475 (Local ID)20475 (Archive number)20475 (OAI)
Available from: 2016-09-08 Created: 2016-09-08 Last updated: 2023-05-22Bibliographically approved
Ulmanen, J., Rex, E. & Torén, J. (2015). Prospecting development of sustainable innovations in a context of multiple technology systems: The case of high value platform chemicals from food waste. (ed.). In: : . Paper presented at The 6th International Sustainability Transitions Conference, IST. Aug 25-28, 2015. University of Sussex, Falmer, Brighton, UK..
Open this publication in new window or tab >>Prospecting development of sustainable innovations in a context of multiple technology systems: The case of high value platform chemicals from food waste.
2015 (English)Conference paper, Published paper (Other academic)
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-12583 (URN)28268 (Local ID)28268 (Archive number)28268 (OAI)
Conference
The 6th International Sustainability Transitions Conference, IST. Aug 25-28, 2015. University of Sussex, Falmer, Brighton, UK.
Available from: 2016-09-13 Created: 2016-09-13 Last updated: 2024-02-27Bibliographically approved
Sylwan, I., Eveborn, D. & Ulmanen, J. (2014). Future Toilet Fashion: En förstudie om stimuleringsåtgärder för systeminnovationer inom avloppshantering (ed.).
Open this publication in new window or tab >>Future Toilet Fashion: En förstudie om stimuleringsåtgärder för systeminnovationer inom avloppshantering
2014 (Swedish)Report (Refereed)
Series
JTI - Övriga publikationer
National Category
Agricultural Science
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-2291 (URN)
Available from: 2016-09-07 Created: 2016-09-07 Last updated: 2024-04-02Bibliographically approved
Hellsmark, H., Mossberg, J. & Ulmanen, J. (2014). Teknologiska innovationssystem inom energiområdet: En praktisk vägledning till identifiering av systemsvagheter som motiverar särskilda politiska åtaganden (ed.).
Open this publication in new window or tab >>Teknologiska innovationssystem inom energiområdet: En praktisk vägledning till identifiering av systemsvagheter som motiverar särskilda politiska åtaganden
2014 (Swedish)Report (Refereed)
Series
Rapport Energimyndigheten.
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-5638 (URN)20369 (Local ID)20369 (Archive number)20369 (OAI)
Available from: 2016-09-08 Created: 2016-09-08 Last updated: 2023-05-22Bibliographically approved
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-1025-7267

Search in DiVA

Show all publications