Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 16) Show all publications
Björk, F., Sederholm, B., Trägårdh, J. & Olofsson, B. (2020). Electroosmosis - A method applied for handling of moisture in foundations. In: E3S Web of Conferences. Volyme 172, 2020: . Paper presented at 12th Nordic Symposium on Building Physics, NSB 2020, 6 September 2020 through 9 September 2020. EDP Sciences, Article ID 17010.
Open this publication in new window or tab >>Electroosmosis - A method applied for handling of moisture in foundations
2020 (English)In: E3S Web of Conferences. Volyme 172, 2020, EDP Sciences , 2020, article id 17010Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Electroosmosis is an electrokinetic phenomena which is applied in some technical fields. It is also applied large scale for transport of moisture out of basements. We see the method of electroosmosis as an opportunity for solving moisture problems in basements. However, there is a need to develop both the technology for the method and the understanding about what to expect out of it. Better methods are needed to predict whether the method will work in a particular case. © The Authors.

Place, publisher, year, edition, pages
EDP Sciences, 2020
Keywords
Buildings, Moisture, Electrokinetic phenomena, Technical fields, Electroosmosis
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-45621 (URN)10.1051/e3sconf/202017217010 (DOI)2-s2.0-85088438089 (Scopus ID)
Conference
12th Nordic Symposium on Building Physics, NSB 2020, 6 September 2020 through 9 September 2020
Note

Funding text 1: We thank SBUF - Development Fund of the Swedish Construction Industry for the financial support of this study.

Available from: 2020-08-18 Created: 2020-08-18 Last updated: 2020-12-01Bibliographically approved
Andersson, L., Silfwerbrand, J., Selander, A. & Trägårdh, J. (2019). Continuous preventive bridge maintenance in Sweden - Field experiment on the effect of washing on concrete bridges. In: Proceedings of the fib Symposium 2019: Concrete - Innovations in Materials, Design and Structures. Paper presented at fib Symposium 2019: Concrete - Innovations in Materials, Design and Structures, 27 May 2019 through 29 May 2019 (pp. 1135-1141). International Federation for Structural Concrete
Open this publication in new window or tab >>Continuous preventive bridge maintenance in Sweden - Field experiment on the effect of washing on concrete bridges
2019 (English)In: Proceedings of the fib Symposium 2019: Concrete - Innovations in Materials, Design and Structures, International Federation for Structural Concrete , 2019, p. 1135-1141Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Bridges are an important part of the infrastructure. For the bridges to have the longest possible service life with minimum repairs, the maintenance is of great importance. One type of bridge maintenance that is rarely researched is the continuous preventive maintenance. The continuous preventive maintenance consists of removal of vegetation, cleaning of bridge joints and drainage systems as well as high-pressure washing of the structure. The effects of washing is heavily discussed but not properly researched. A study on the effectiveness of washing concrete is therefore being conducted. A field experiment has been initiated where concrete specimens are installed on an edge beam of a road bridge. The specimens are of two recipes where one represents an old bridge with rather high water-cement ratio and the other one represents a new bridge with a low water-cement ratio. 50% of the specimens are washed annually, while the others are not. Each year samples are collected and tested for a chloride profile. The results for the first year of exposure have been determined. They are promising but are still only very preliminary. The effect of washing, if any, will be visible after a longer exposure.

Place, publisher, year, edition, pages
International Federation for Structural Concrete, 2019
Keywords
Bridge maintenance, Field experiment, Preventive maintenance, Washing, Bridges, Cements, Chlorine compounds, Concretes, Chloride profiles, Concrete specimens, Drainage systems, Effect of washing, High pressure, Preventive bridge maintenance
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-38964 (URN)2-s2.0-85066104402 (Scopus ID)9782940643004 (ISBN)
Conference
fib Symposium 2019: Concrete - Innovations in Materials, Design and Structures, 27 May 2019 through 29 May 2019
Available from: 2019-06-14 Created: 2019-06-14 Last updated: 2019-06-14Bibliographically approved
Sederholm, B., Trägårdh, J., Ahlström, J., Boubitsas, D. & Luping, T. (2018). Ny provningsmetodik för bestämning av bindemedlets korrosionsskyddande förmåga i betong.
Open this publication in new window or tab >>Ny provningsmetodik för bestämning av bindemedlets korrosionsskyddande förmåga i betong
Show others...
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna rapport omfattar slutrapporteringen av forskningsprojektet - Ny provningsmetodik för bedömning av bindemedlets korrosionsskyddande förmåga i betong – Underlag till LCA och livslängdsbedömning. I rapporten redovisas resultat från elektrokemiska undersökningar utförda på laboratorium och korrosionsprovningar i fält. Undersökningarna har genomförts av Swerea KIMAB, RISE CBI Betonginstitutet (väst och öst) samt Chalmers. Projektets mål har varit att genom en nationell samling av expertis ta fram en ny provningsmetodik som på ett enkelt och tillämpbart sätt ska utvärdera olika bindemedels korrosionsskyddande förmåga i betong. I denna undersökning har framför allt tiden till initiering av korrosion (gropfrätning) från det att kloriderna har nått stålytan och tills gropfrätning har initieras på stålytan undersökts. Tre olika accelererade elektrokemiska mätmetoder har använts och jämförts:

 Potentiostatisk mätmetod

 Potentiodynamisk mätmetod

 Galvanostatisk mätmetod

Den framtagna provningsmetodiken med framställning av provkroppar har visat sig fungera väl. För att minska spridningen är det emellertid viktigt att använda en homogen och rengjord stålyta utan glödskal. Glödskalet avlägsnas lämpligast genom slipning eftersom betning kan bygga upp ett passivskikt på stålytan. För att undvika att betongrester fastnar på stålytan ska släta provstänger användas.

Sammanfattningsvis kan sägas att resultaten från laboratorie- och fältmätningarna samt analyser av bindemedlens korrosionskänslighet genom TG- och XRD-analyser visade att denna kombination av mätningar ger ett bra verktyg att bedöma den korrosionsskyddande förmågan hos olika bindemedel. En sammanställning av rangordningen för bindemedlens korrosionsskyddande förmåga redovisas i tabellen nedan.

Den korrosionsskyddande förmågan hos de undersökta bindemedlen rangordnas från en sammanvägning av de olika provningsmetoderna:

 bra < 1,5 och

 1,5 ≥mindre bra ≤2,5 och

 dåligt > 2,5.

Som rangordningen visar i tabellen så har bindemedel med slagg och portlandcement med hög C 3A en bra korrosionsskyddande förmåga. Detta beror till största delen på kapaciteten att bilda Friedels salt från monosulfat under härdningsprocessen. Bindemedel som har en låg korrosionsskyddande förmåga har ett lågt C3A-innehåll och en inblandning av flygaska och/eller silika. Det medför dessutom en utspädningseffekt på förmågan att bilda Friedels salt.

Publisher
p. 43
Series
Swerea KIMAB  Research reports ; KIMAB 2018-162
National Category
Analytical Chemistry Other Materials Engineering Infrastructure Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-38334 (URN)
Projects
Ny provningsmetodik för bedömning av bindemedlets korrosionsskyddande förmåga i betong – Underlag till LCA och livslängdsbedömning, projektnummer:12401
Funder
Swedish Transport AdministrationSBUF - Sveriges Byggindustriers Utvecklingsfond
Note

Denna rapport omfattar slutrapporteringen av forskningsprojektet - Ny provningsmetodik för bedömning av bindemedlets korrosionsskyddande förmåga i betong – Underlag till LCA och livslängdsbedömning. Projektet har till största del finansierats av Trafikverkets branschprogram för forskning och innovation avseende byggnadsverk för transportsektorn (BBT) och Svenska Byggbranschens utvecklingsfond (SBUF). Övriga finansiärer har varit Stiftelsen för Cement och Betonginstitutets A-forskning och Swerea KIMAB. Projektet påbörjades i juni 2014 och avslutas i september 2018.

Available from: 2019-04-18 Created: 2019-04-18 Last updated: 2023-05-22Bibliographically approved
Appelquist, K., Mueller, U. & Trägårdh, J. (2017). Detection of potential alkali-silica reactivity of aggregates from Sweden. In: : . Paper presented at 16th Euroseminar on Microscopy Applied to Building Materials EMABM, Book of abstracts, Les Diablerets, Switzerland, May 14-17, 2017.
Open this publication in new window or tab >>Detection of potential alkali-silica reactivity of aggregates from Sweden
2017 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
National Category
Materials Chemistry
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-33273 (URN)
Conference
16th Euroseminar on Microscopy Applied to Building Materials EMABM, Book of abstracts, Les Diablerets, Switzerland, May 14-17, 2017
Note

Extended abstract (3-4 pp.)

Available from: 2018-02-09 Created: 2018-02-09 Last updated: 2018-08-15Bibliographically approved
Månsson, H., Henrik, R., Olenfalk, P., Trägårdh, J., Edwards, Y., Lundgren, D., . . . Lejonmark, S. (2017). Grönatakhandboken: Betong, isolering och tätskikt. Stockholm: Vinnova
Open this publication in new window or tab >>Grönatakhandboken: Betong, isolering och tätskikt
Show others...
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Vinnova, 2017. p. 39
National Category
Civil Engineering Building Technologies Horticulture
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-33223 (URN)
Projects
Vinnova projektet: Kvalitetssäkrade systemlösningar för gröna anläggningar/tak på betongbjälklag med nolltolerans för läckage.Utlysningen och programmet: Hållbara Attraktiva Städer
Available from: 2018-02-07 Created: 2018-02-07 Last updated: 2023-06-08Bibliographically approved
Lindgård, J., Grelk, B., Wigum, B. J., Trägårdh, J., Appelquist, K., Holt, E. E., . . . Leivo, M. (2017). Nordic Europe. In: Ian Sims, Alan B. Poole (Ed.), Alkali-aggregate reaction in concrete: a world review (pp. 277-320). Taylor & Francis
Open this publication in new window or tab >>Nordic Europe
Show others...
2017 (English)In: Alkali-aggregate reaction in concrete: a world review / [ed] Ian Sims, Alan B. Poole, Taylor & Francis, 2017, p. 277-320Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2017
National Category
Materials Chemistry Civil Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-33219 (URN)10.1201/9781315708959 (DOI)2-s2.0-85040590932 (Scopus ID)9781315708959 (ISBN)9781138027565 (ISBN)
Available from: 2018-02-06 Created: 2018-02-06 Last updated: 2019-03-15Bibliographically approved
Döse, M., Silfwerbrand, J., Jelinek, C., Trägårdh, J. & Isaksson, M. (2016). Naturally occurring radioactivity in some Swedish concretes and their constituents - Assessment by using I-index and dose-model. Journal of Environmental Radioactivity, 155-156, 105-111
Open this publication in new window or tab >>Naturally occurring radioactivity in some Swedish concretes and their constituents - Assessment by using I-index and dose-model
Show others...
2016 (English)In: Journal of Environmental Radioactivity, ISSN 0265-931X, E-ISSN 1879-1700, Vol. 155-156, p. 105-111Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The reference level for effective dose due to gamma radiation from building materials and construction products used for dwellings is set to 1 mSv per year (EC, 1996, 1999), (CE, 2014). Given the specific conditions presented by the EC in report 112 (1999) considering building and construction materials, an I-index of 1 may generate an effective dose of 1 mSv per year. This paper presents a comparison of the activity concentrations of 4 0K, 226Ra and 232Th of aggregates and when these aggregates constitute a part of concrete. The activity concentration assessment tool for building and construction materials, the I-index, introduced by the EC in 1996, is used in the comparison. A comparison of the I-indices values are also made with a recently presented dose model by Hoffman (2014), where density variations of the construction material and thickness of the construction walls within the building are considered. There was a ~16-19% lower activity index in concretes than in the corresponding aggregates. The model by Hoffman further implies that the differences between the I-indices of aggregates and the concretes' final effective doses are even larger. The difference is due, mainly to a dilution effect of the added cement with low levels of natural radioisotopes, but also to a different and slightly higher subtracted background value (terrestrial value) used in the modeled calculation of the revised I-index by Hoffman (2014). Only very minimal contributions to the annual dose could be related to the water and additives used, due to their very low content of radionuclides reported.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2016
Keywords
aggregates, building materials, concrete, construction product, dose model, I-index, radioactivity
National Category
Construction Management Building Technologies
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-383 (URN)10.1016/j.jenvrad.2016.02.012 (DOI)2-s2.0-84960957052 (Scopus ID)
Available from: 2016-06-20 Created: 2016-06-20 Last updated: 2021-11-30Bibliographically approved
Selander, A., Westerholm, M. & Trägårdh, J. (2016). Performance-Based Correlations between different properties in Concrete with Supplementary Cementitious Materials (SCM). In: fib Symposium 2016: Performance-based approaches for concrete structures. Paper presented at 13th International fib Symposium 2016, November 21-23, 2016, Cape Town, South Africa.
Open this publication in new window or tab >>Performance-Based Correlations between different properties in Concrete with Supplementary Cementitious Materials (SCM)
2016 (English)In: fib Symposium 2016: Performance-based approaches for concrete structures, 2016Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Civil Engineering Materials Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-27818 (URN)
Conference
13th International fib Symposium 2016, November 21-23, 2016, Cape Town, South Africa
Available from: 2017-01-10 Created: 2017-01-10 Last updated: 2020-12-01Bibliographically approved
Selander, A., Andersson, L. & Trägårdh, J. (2016). Preventing Chloride Ingress in Concrete with Water Repellent Treatments - A Ten Year Field Experiment. In: fib Symposium 2016: Performance-based approaches for concrete structures. Paper presented at 13th International fib Symposium 2016, November 21-23, 2016, Cape Town, South Africa.
Open this publication in new window or tab >>Preventing Chloride Ingress in Concrete with Water Repellent Treatments - A Ten Year Field Experiment
2016 (English)In: fib Symposium 2016: Performance-based approaches for concrete structures, 2016Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Civil Engineering Materials Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-27819 (URN)
Conference
13th International fib Symposium 2016, November 21-23, 2016, Cape Town, South Africa
Available from: 2017-01-10 Created: 2017-01-10 Last updated: 2020-12-01Bibliographically approved
Trägårdh, J. (2014). ASR-problematik i Sverige och arbete på CBI Betonginstitutet (ed.). CBI-nytt (2), 3-4
Open this publication in new window or tab >>ASR-problematik i Sverige och arbete på CBI Betonginstitutet
2014 (Swedish)In: CBI-nytt, ISSN 0349-2060, no 2, p. 3-4Article in journal (Other academic) Published
National Category
Other Materials Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-2617 (URN)5058 (Local ID)5058 (Archive number)5058 (OAI)
Available from: 2016-09-07 Created: 2016-09-07 Last updated: 2020-12-01Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-6920-1458

Search in DiVA

Show all publications