Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Stålhandske, ChristinaORCID iD iconorcid.org/0000-0002-9173-0847
Publications (10 of 21) Show all publications
Grund Bäck, L., Lundstedt, K., Sundberg, P., Orman, R., Stålhandske, C., Booth, J. & Karlsson, S. (2017). Improved mechanical properties and chemical durability by modifying the float glass composition and thermo-chemical strengthening for photovoltaic cover glass. In: : . Paper presented at 7th International Workshop on Flow and Fracture of Advanced Glasses (FFAG7).
Open this publication in new window or tab >>Improved mechanical properties and chemical durability by modifying the float glass composition and thermo-chemical strengthening for photovoltaic cover glass
Show others...
2017 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

Solar energy is promising renewable energy where glass is an important material and have a significant impact on the efficiency of the photovoltaic (PV) module. The cover glass of PV-modules constitutes a large part of the total weight of the unit. In a recent Solar-ERA.NET project, LIMES (www.limes.nu), have we been aiming towards developing 1 mm thin glass for PV modules by improving the indentation mechanical properties and by investigating a novel thermo-chemical strengthening method.

Starting from traditional soda-lime-silicate float composition different components was studied in a DoE fashion. The mechanical properties were studied using nano- and microindentation, the chemical durability by P98 analysis and weathering experiments. The findings resulted in a suggested composition for improving the properties of float glass by adding small amounts of zinc and titanium oxide as well as increasing the amount of aluminum and magnesium oxide. The components found to improve the chemical resistance were alumina, zirconia, zinc, lanthanum and titanium oxide. The surface hardness, crack- and scratch resistance were improved when magnesia was replaced with zinc oxide. When magnesia was replaced with titania, the hardness was increased.

Some results from the thermo-chemical strengthening experiments will be presented. Heating and quenching in a reactive gas atmosphere using aluminum precursors have resulted in chemically modified surface in addition to the thermal strengthening.

National Category
Other Materials Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-30077 (URN)
Conference
7th International Workshop on Flow and Fracture of Advanced Glasses (FFAG7)
Projects
Light Innovative Materials for Enhanced Solar Efficiency (LIMES)
Funder
Swedish Energy Agency, P38349-1
Available from: 2017-07-06 Created: 2017-07-06 Last updated: 2018-12-19Bibliographically approved
Karlsson, S., Grund Bäck, L., Andersson, A., Sundberg, P., Lundstedt, K., Sehati, P. & Stålhandske, C. (2017). Lätta Innovativa Material för Effektiva Solcellsmoduler (LIMES).
Open this publication in new window or tab >>Lätta Innovativa Material för Effektiva Solcellsmoduler (LIMES)
Show others...
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Light Innovative Materials for Enhanced Solar Efficiency (LIMES)
Abstract [sv]

Utvinning av solenergi genom solceller är en lovande teknik för att öka andelen förnyelsebara energikällor både nu och i framtiden. Glas till solceller är en betydande del av kostnaden och en nödvändighet att utveckla för att öka livslängden och minska priset per utvunnen watt. I LIMES har man studerat dels att tillsätta optiskt aktiva komponenter som absorberar skadligt UV ljus och samtidigt konverterar det till synligt ljus som i sin tur kan konverteras till energi i solcellerna. Därmed är vinsten tvåfaldig, ökar både livslängden och effektiviteten med upp till 4%. Vidare har det studerats hur man kan optimera de mekaniska och kemiska egenskaperna av glas för att kunna öka den mekaniska och kemiska livslängden, detta genom att optimera glassammansättningen. Man har inom projektet visat att motstånd mot sprickbildning av en ny sammansättning ökar med en faktor 3 och att den kemiska resistensen ökar med en faktor 4. Termo-kemisk härdning av glas har demonstrerats i labskala som ger upphov till minst lika stor härdningsgrad samt ökar motstånd mot sprickbildning med en faktor 2. Det möjliggör användning av tunnare glas och därmed betydligt lättare solceller. Glasytans sammansättning modifieras signifikant genom att öka halten aluminiumoxid och det ger upphov till de förbättrade egenskaperna. Den termo-kemiska behandlingen ökar vattens kontaktvinkel mot glasytan vilket bidrar till ett självrengörande glas. Multifunktionella ytor på glas som är både antireflektiva och självrengörande har studerats genom två olika angreppssätt, nanostrukturerad ytmodifiering och porösa antireflektiva beläggningar med fotokatalytisk nedbrytningsförmåga. Nanostrukturerade glasytor ger upphov till en ökad ljusspridning och kan på så vis effektivt guida ner diffust ljus till solceller och samtidigt ändra vattens kontaktvinkel mot glaset. LIMES-koncepten har demonstrerats genom kvantitativa mätningar och tillverkande av små kiselsolcellsmoduler. Projektet har stått för att öka potentialen för kommersialisering ifrån TRL (Technology Readiness Level) nivå 2-4 till 4-6. Man undersöker i det närmaste hur man kan skala upp planglastillverkning för att kunna ta nästa steg mot kommersialisering.

Abstract [en]

Extraction of solar energy through solar cells is a promising technology for increasing the share of renewable energy sources, both now and in the future. Glass for solar cells is a significant part of the cost, and a necessity to develop to increase life expectancy and reduce the cost per watt recovered. In the LIMES project have adding optically active components been studied, these absorb harmful UV light and simultaneously converts those UV photons into visible light, which in turn can be converted into energy in solar cells. Thus, the profit is twofold, increasing both the lifetime and efficiency by up to 4%. Further, it has been studied how to optimize the mechanical and chemical properties of glass by optimizing the glass composition in order to increase the mechanical and chemical lifetime. It has shown that resistance to cracking of the new composition increases by a factor of 3 and that the chemical resistance is increased by a factor of 4. Novel thermo-chemical strengthening of glass has been demonstrated in the lab and giving rise to at least equal strengthening level and increases the crack resistance by a factor of 2. It enables the use of thinner glass and thus significantly lighter photovoltaic modules. In the thermo-chemical strengthening process, the glass surface composition is modified significantly by increasing the content of aluminum oxide and thus gives rise to improved properties. The thermo-chemical treatment increases the glass surface contact angle of water, which contributes to a self-cleaning glass. Multifunctional glass surfaces that are both anti-reflective and self-cleaning have been studied by two different approaches, nanostructured surface modification and porous antireflective coatings with photocatalytic degradation ability. Nanostructured glass surfaces gives rise to an increased light scattering and can thus effectively guide diffused light to the solar cells and simultaneously change the glass contact angle with water. The LIMES-concept has been demonstrated by quantitative measurements and manufacturing of small silicon photovoltaic modules. The project has significantly increased the potential for commercialization by increasing the TRL (Technology Readiness Level) level from 2-4 to 4-6. Investigations on how to scale up manufacturing flat glass in order to take the next step towards commercialization is on-going.

Publisher
p. 29
Keywords
Solenergi, Täckglas, Transmittans, Effektivitet, Anti-reflektans, Härdat glas
National Category
Materials Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-29306 (URN)
Projects
Lätta Innovativa Material för Effektiva Solcellsmoduler (LIMES)
Funder
Swedish Energy Agency, P38349-1
Available from: 2017-04-25 Created: 2017-04-25 Last updated: 2018-08-22Bibliographically approved
Stålhandske, C., Lundstedt, K., Sundberg, P. & Karlsson, S. (2016). Increasing chemical resistance and improving mechanical properties of cover glass to PV modules. In: Society of Glass Technology Centenary Conference: . Paper presented at Society of Glass Technology Centenary Conference (SGT100), September 4-8, 2016, Sheffield, UK.
Open this publication in new window or tab >>Increasing chemical resistance and improving mechanical properties of cover glass to PV modules
2016 (English)In: Society of Glass Technology Centenary Conference, 2016Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-28200 (URN)
Conference
Society of Glass Technology Centenary Conference (SGT100), September 4-8, 2016, Sheffield, UK
Available from: 2017-02-16 Created: 2017-02-16 Last updated: 2019-06-24Bibliographically approved
Allsopp, B., Orman, R., Johnson, S. R., Baistow, I., Lundstedt, K., Sundberg, P., . . . Karlsson, S. (2016). Towards ultra-thin glasses for solar energy applications. In: : . Paper presented at 32nd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition (EU PVSEC 2016), June 20-24, 2016, Munich, Germany.
Open this publication in new window or tab >>Towards ultra-thin glasses for solar energy applications
Show others...
2016 (English)Conference paper, Poster (with or without abstract) (Other academic)
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-28202 (URN)
Conference
32nd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition (EU PVSEC 2016), June 20-24, 2016, Munich, Germany
Available from: 2017-02-16 Created: 2017-02-16 Last updated: 2019-06-26Bibliographically approved
Stålhandske, C., Persson, K., Lang, M. & Jönsson, A. (2014). Fluid jet polishing of planar flat glass surfaces and within holes (ed.). Glass Technology: European Journal of Glass Science and Technology Part A, 55(2), 49-54
Open this publication in new window or tab >>Fluid jet polishing of planar flat glass surfaces and within holes
2014 (English)In: Glass Technology: European Journal of Glass Science and Technology Part A, ISSN 1753-3554, Vol. 55, no 2, p. 49-54Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Planar ground float glass surfaces and the surfaces within holes are polished using fluid jet polishing (FJP) in order to improve their visual appearance or material strength. The large flexibility of FJP makes it suitable for polishing holes and other complex geometries. The influence of polishing speed, incident angle, distance, pressure, abrasive concentration, and nozzle diameter are investigated. Al2 O 3 is the abrasive used. The surface quality is evaluated visually and also measured with an optical profiler. The mechanical strength of the polished holes are evaluated with an MTS testing machine. Planar surfaces, and the surfaces of drilled and water cut holes are greatly improved by polishing. For a planar surface the lowest root mean square surface slope, Sdq, value achieved is 0•5 deg using 50% abrasive and 1000 mesh grains. The failure load of the glass with drilled holes increased 20% with FJP.

Keywords
Chemical engineering, Kemiteknik
National Category
Chemical Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-903 (URN)2-s2.0-84908668964 (Scopus ID)
Available from: 2016-09-07 Created: 2016-09-07 Last updated: 2019-08-13Bibliographically approved
Blyberg, L., Lang, M., Lundstedt, K., Schander, M., Serrano, E., Silfverhielm, M. & Stålhandske, C. (2014). Glass, timber and adhesive joints: Innovative load bearing building components (ed.). Construction and Building Materials, 55, 470-478
Open this publication in new window or tab >>Glass, timber and adhesive joints: Innovative load bearing building components
Show others...
2014 (English)In: Construction and Building Materials, ISSN 0950-0618, E-ISSN 1879-0526, Vol. 55, p. 470-478Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Structural glass-timber composite beams and shear wall elements were investigated in terms of their mechanical behaviour, energy performance and their LCA performance. The load bearing components were manufactured using annealed float glass which was adhesively bonded to the timber with different adhesives. The results show, among other things, that is is possible to join the two materials glass and timber and obtaining a non-brittle failure of the beams. The shear wall elements have the potential of being used as stabilising elements and load bearing walls in buildings of up to 4 storeys height. It is possible to combine glass and timber in a load bearing shear wall without loss of energy performance of a building or without loosing LCA performance. In addition to these benefits, the timber glass composite wall has, of course the benefit of being transparent. © 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Keywords
Chemical engineering, Kemiteknik
National Category
Chemical Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-902 (URN)10.1016/j.conbuildmat.2014.01.045 (DOI)2-s2.0-84894239089 (Scopus ID)
Available from: 2016-09-07 Created: 2016-09-07 Last updated: 2018-08-14Bibliographically approved
Karlsson, S., Stålhandske, C., Löfkvist, K. & Möller Nielsen, J. (2014). Nästa generations täckmaterial för växthus (ed.). Paper presented at .
Open this publication in new window or tab >>Nästa generations täckmaterial för växthus
2014 (Swedish)Report (Refereed)
Series
JTI - Övriga publikationer
National Category
Agricultural Science
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-2296 (URN)
Note

SLU Rapport 2014:15

Available from: 2016-09-07 Created: 2016-09-07 Last updated: 2018-08-22Bibliographically approved
Möller Nielsen, J., Karlsson, S., Löfkvist, K. & Stålhandske, C. (2014). Täckmaterial som gör att pengar kan sparas vid nybyggnation av växthus (ed.). Paper presented at .
Open this publication in new window or tab >>Täckmaterial som gör att pengar kan sparas vid nybyggnation av växthus
2014 (Swedish)Report (Refereed)
Series
JTI - Övriga publikationer
National Category
Agricultural Science
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-2298 (URN)
Available from: 2016-09-07 Created: 2016-09-07 Last updated: 2018-08-22Bibliographically approved
Stenlund, P., Murase, K., Stålhandske, C., Lausmaa, J. & Palmquist, A. (2014). Understanding mechanisms and factors related to implant fixation: a model study of removal torque (ed.). Journal of The Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 34, 83-92
Open this publication in new window or tab >>Understanding mechanisms and factors related to implant fixation: a model study of removal torque
Show others...
2014 (English)In: Journal of The Mechanical Behavior of Biomedical Materials, ISSN 1751-6161, E-ISSN 1878-0180, Vol. 34, p. 83-92Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Osseointegration is a prerequisite for achieving a stable long-term fixation and load-bearing capacity of bone anchored implants. Removal torque measurements are often used experimentally to evaluate the fixation of osseointegrated screw-shaped implants. However, a detailed understanding of the way different factors influence the result of removal torque measurements is lacking. The present study aims to identify the main factors contributing to anchorage. Individual factors important for implant fixation were identified using a model system with an experimental design in which cylindrical or screw-shaped samples were embedded in thermosetting polymers, in order to eliminate biological variation. Within the limits of the present study, it is concluded that surface topography and the mechanical properties of the medium surrounding the implant affect the maximum removal torque. In addition to displaying effects individually, these factors demonstrate interplay between them. The rotational speed was found not to influence the removal torque measurements within the investigated range. © 2014 Elsevier Ltd.

Keywords
Chemical engineering, Kemiteknik
National Category
Chemical Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-901 (URN)10.1016/j.jmbbm.2014.02.006 (DOI)24566379 (PubMedID)2-s2.0-84894333338 (Scopus ID)
Available from: 2016-09-07 Created: 2016-09-07 Last updated: 2018-08-14Bibliographically approved
Jonson, B. & Stålhandske, C. (2013). Devitrification and dilatometric properties of low Tg unleaded silicate glasses (ed.). Glass Technology: European Journal of Glass Science and Technology Part A, 54(3), 108-110
Open this publication in new window or tab >>Devitrification and dilatometric properties of low Tg unleaded silicate glasses
2013 (English)In: Glass Technology: European Journal of Glass Science and Technology Part A, ISSN 1753-3554, Vol. 54, no 3, p. 108-110Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Candidate lead free glass enamels have been sought within the glass system described in general terms by the mole fractions 0·25R 2O.0·16(R'O, R2"O3). 0·59SiO2 where R=Li, Na, K; R'=Ba, Zn and R"=B, Bi. Glass compositions containing high mole fractions of Li2O were found to devitrify when they were heated to temperatures up to 530°C typical for the procedure used when fusing enamels to tableware glasses. The devitrification characteristics are complex and several peaks atributed to crystallisation were found by DSC characterisation. The thermal expansion coefficient(α) within the system ranges from 11-14×10-6 K-1 and the glass transition temperatures(Tg) between 410-460°C. The measured data could be fitted to the chemical composition by multiple regression analysis with a general equation of the form:(α, Tg)=K(α/T g)+Σ(cR×fR) in which K is a constant, c is the oxide mole fraction and f is an oxide specific factor. The statistical analysis correlation coefficients(r2) were around 0·9.

Keywords
Chemical engineering, Kemiteknik
National Category
Chemical Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-905 (URN)2-s2.0-84881186967 (Scopus ID)
Available from: 2016-09-07 Created: 2016-09-07 Last updated: 2018-08-14Bibliographically approved
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-9173-0847

Search in DiVA

Show all publications
v. 2.35.8