Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 30) Show all publications
Ranjbar, Z., Edoff, P., Rudström, Å., Nylander, S. & Sigholm, N. (2015). Super Service Technician Slutrapport (9ed.). Kista, Sweden: Swedish Institute of Computer Science
Open this publication in new window or tab >>Super Service Technician Slutrapport
Show others...
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Projektet var ett kortprojekt med syfte att kartlägga och identifiera båda befintliga och nya innovativa tekniker och arbetssätt för ett resurseffektivt underhåll med minimal tidsåtgång. I projektet användes fjärrvärmebranschen och Mälarenergis nya kraftvärmeverk som en fallstudie. Projektets konstellation bestod av Mälarenegi, Sigholm Konsult, ABB Corprate Research och Dynamate IS, SICS Swedish ICT deltog som forskarpart. Projektet började med arbetsstudier på Mälarenergi hos gruppen ELIN, underhållstekniker inom el och instrument. Arbetsstudien bekräftade att mycket tid går åt till icke värdeskapande arbete (t.ex. leta efter dokumentation och platser) och visar även att det finns många konstruktiva förslag som skulle kunna förbättra möjligheterna att effektivisera aktiviteterna som föregår och följer underhållet. Dessutom skulle detta ha stor inverkan på arbetsmiljön för serviceteknikerna. Lågkvalitativ, otillgänglig och motstridig information är en källa till frustration. Förslag som leder till enkla sätt att lämna över, hitta och sprida information kan alltså ur flera perspektiv förbättra effektiviteten inom underhållsarbetet. Arbetsstudien och de uppföljande intervjuerna har utgjort grunden för analys och diskussion kring arbetssätt, problem, behov och eventuella tekniska stöd. Två mindre demostratorer utvecklades också under projektets gång som inspiration och diskussionsunderlag. Båda demonstratorerna avser stöd för inhämtning av information, med utgångspunkt från ett objekt-id och från en arbetsorder. Mälarenergis nya panna är väl anpassad till digitaliseringen, till exempel är flertalet mätare och instrument utrustade med maskinläsbara objekt-id:n i form av QR-koder. Projektet har därför utvecklat en demonstrator i form av en smartphone-app som läser en QR-kod och visar information från många olika källor om aktuellt objekt. Appen simulerar uppkoppling till en stor mängd system för att hämta information; i realiteten finns information för ett fåtal objekt lagrad i själva appen. För den interaktiva designstudien gjordes en ”pappersdemonstrator” för att diskutera hur man på ett enkelt sätt skulle kunna presentera historisk information över tidigare utfört underhåll. Pappersdemonstratorn utgår ifrån att teknikern har fått en arbetsorder och har behov att reda på vilket arbete som utförts tidigare på det aktuella objektet. Vidare, den 3D-modell som tagits fram under planering och uppförande av block 6 bedömdes vara en möjlig resurs när det gäller att stödja underhållstekniker i att orientera sig i anläggningen och snabbare hitta fram till objekt som ska åtgärdas. Arbetet kring Mätetal arbetspaket har inkluderat intervjuer med fyra personer på olika nivåer i organisationen, och fått ta del av dokumentation kring hur mätetal är upplagda på Mälarenergi. Mälarenergi är i ett skede just nu där tidigare satsningar på mätetal har stagnerat och enheten planerar ett omtag med både omorganisation och införande av nya mätetal och styrning. Framtida forskning kopplat till verksamhetens utmaningar kan vara exempelvis genom användning av Kanban och andra metoder som syftar till att göra arbetslaget mer medvetna om hur flödet av uppgifter ser ut, och som förenklar kommunikation kring vilka som kan tänkas behöva hjälp och vart flaskhalsarna finns. SICS Västerås har utvecklat ett verktyg och en metodik, Prindit, som skulle kunna användas för att mäta hur serviceteknikerna upplever sin arbetssituation kring viktiga framgångsfaktorer på en veckobasis. SST var ett projekt inom strategiska innovation program Piia, www.sip-piia.se. Programmet PiiA representerar en nationell kraftsamling inom Processindustriell IT och Automation finansierat av VINNOVA tillsammans med Energimyndigheten och Formas.

Place, publisher, year, edition, pages
Kista, Sweden: Swedish Institute of Computer Science, 2015 Edition: 9
Series
SICS Technical Report, ISSN 1100-3154 ; 2015:10
National Category
Computer and Information Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-24524 (URN)
Projects
SST
Available from: 2016-10-31 Created: 2016-10-31 Last updated: 2019-06-20Bibliographically approved
Nylander, S. & Rudström, Å. (2011). Questions, inspiration, feedback, and contributions: How entrepreneurs network online (7ed.). In: : . Paper presented at 5th International Conference on Communities & Technologies.
Open this publication in new window or tab >>Questions, inspiration, feedback, and contributions: How entrepreneurs network online
2011 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

This work investigates how entrepreneurs use social networking sites for business. Through surveys, online discussions and interviews, we have looked at activities, motives for participating on networking sites for business, motives for contributing, and differences between online and offline networking. Our results show that networking, facts finding, and marketing are very common activities while sharing of experience is quite rare. Entrepreneurs connect with new people online rather than reifying offline networks. A novel use of social media is that of small businesses using Facebook as a web hotel. We believe that an important explanation to our results is that social media are still informal and not yet incorporated in traditional work routines.

National Category
Computer and Information Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-23810 (URN)
Conference
5th International Conference on Communities & Technologies
Projects
DIGNATS
Available from: 2016-10-31 Created: 2016-10-31 Last updated: 2018-08-17Bibliographically approved
Rudström, Å., Sjölinder, M. & Nylander, S. (2010). How to choose and how to watch: an on-demand perspective on current TV practices (6ed.). Kista, Sweden: Swedish Institute of Computer Science
Open this publication in new window or tab >>How to choose and how to watch: an on-demand perspective on current TV practices
2010 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

In Sweden, digital TV services have until very recently not been accessible to most people through the TV set. At the same time, TV channels offer more and more content on the web and the majority of the population has access to high-speed internet connections. A web survey aimed at investigating attitudes and behavior related to on-demand TV was distributed in December 2008 to 52 households in an experimental, open (operator neutral) access network in Sweden. Questions were posed on TV arrangements, habits and attitudes; social aspects of TV watching; watching film or TV on-demand; and watching film or TV using the computer. Complementary interviews were also performed with participants that were not part of the experimental environment. Results show that participants in the studies understood and felt a need for time-shift and on-demand TV services: time-shift needs for re-scheduling, catch-up and repeats were expressed as well as on-demand needs for movies and for accessing otherwise unavailable TV content. Support for on-demand TV could also be found in that subjects reported little need for viewing TV content according to a broadcast schedule, with the main exception of news, sports events and other live broadcasts.

Place, publisher, year, edition, pages
Kista, Sweden: Swedish Institute of Computer Science, 2010 Edition: 6
Series
SICS Technical Report, ISSN 1100-3154 ; 2010:03
Keywords
Television, interactive television, IPTV, on-demand, TV watching, user studies
National Category
Computer and Information Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-23701 (URN)
Projects
IPTVoD
Available from: 2016-10-31 Created: 2016-10-31 Last updated: 2018-08-17Bibliographically approved
Nylander, S., Rudström, Å. & Sjölinder, M. (2010). On the design of television as a service based on average TV watching (6ed.). Kista, Sweden: Swedish Institute of Computer Science
Open this publication in new window or tab >>On the design of television as a service based on average TV watching
2010 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

Ten households were interviewed about their TV watching to inform the design of TV services. Our participants were average TV viewers who had Internet access but were not technically advanced or frequent users of the Internet as a source for TV material. We found that the flow of programs that broadcast television brings to viewers was the most important motivation for our participants to turn to the TV on-demand possibilities they had access to. Examples of triggers were social cues from people talking about things seen on TV, or time-shifting issues such as missing all or part of programs in the broadcast flow. Special interests such as sports were also a strong motivation for on-demand behavior. For the viewers, linear and on-demand TV watching was intertwined. We conclude that on-demand services should be integrated with broadcast TV in the design of future TV services.

Place, publisher, year, edition, pages
Kista, Sweden: Swedish Institute of Computer Science, 2010 Edition: 6
Series
SICS Technical Report, ISSN 1100-3154 ; 2010:10
National Category
Computer and Information Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-23783 (URN)
Projects
IPTVoD
Available from: 2016-10-31 Created: 2016-10-31 Last updated: 2018-08-17Bibliographically approved
Karlgren, J., Kauber, M., Boujemaa, N., Compañó, R., Dosch, C., Geurts, J., . . . Sebe, N. (2009). CHORUS Deliverable 3.4: Vision Document (1ed.). Chorus Project Consortium
Open this publication in new window or tab >>CHORUS Deliverable 3.4: Vision Document
Show others...
2009 (English)Other (Other academic)
Abstract [en]

The goal of the CHORUS Vision Document is to create a high level vision on audio-visual search engines in order to give guidance to the future R&D work in this area and to highlight trends and challenges in this domain. The vision of CHORUS is strongly connected to the CHORUS Roadmap Document (D2.3). A concise document integrating the outcomes of the two deliverables will be prepared for the end of the project (NEM Summit).

Place, publisher, year, pages
Chorus Project Consortium, 2009. p. 17 Edition: 1
Keywords
multimedia, search, research, vision, socio-economic aspects, trends, challenges
National Category
Computer and Information Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-23557 (URN)
Projects
CHORUS
Available from: 2016-10-31 Created: 2016-10-31 Last updated: 2018-08-17Bibliographically approved
Rudström, Å. & Sjölinder, M. (2008). Capturing TV user behaviour in fictional character descriptions (1ed.). Kista, Sweden: Swedish Institute of Computer Science
Open this publication in new window or tab >>Capturing TV user behaviour in fictional character descriptions
2008 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

This work is part of the On-demand IPTV project, conducted by Acreo and SICS with financing from Vinnova and active support from an industrial consortium. The main goal of the project is to study the demands on cost-effective, scalable video-on-demand networks that can deliver video with high-quality with minor quality degradations in the transmission. An important issue in understanding this situation is to explore future user behaviour (and the resulting traffic patterns) when user can choose a mix of broadcast TV and a large number of on-demand channels and services. This paper reports on the first steps to develop an understanding of IPTV user behaviour by investigating the current situation using archetypical, fictional character descriptions often referred to as personas. This is an intermediate version; the final version will be the result of Task 4.1: User requirements analysis, part of WP 4: User needs and behaviour.

Place, publisher, year, edition, pages
Kista, Sweden: Swedish Institute of Computer Science, 2008. p. 8 Edition: 1
Series
SICS Technical Report, ISSN 1100-3154 ; 2008:11
National Category
Computer and Information Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-22939 (URN)
Available from: 2016-10-31 Created: 2016-10-31 Last updated: 2018-08-17Bibliographically approved
Bardeli, R., Boujemaa, N., Compañó, R., Doch, C., Geurts, J., Gouraud, H., . . . Snoek, C. (2008). CHORUS Deliverable 2.2: Second report - identification of multi-disciplinary key issues for gap analysis toward EU multimedia search engines roadmap (2ed.). Chorus Project Consortium
Open this publication in new window or tab >>CHORUS Deliverable 2.2: Second report - identification of multi-disciplinary key issues for gap analysis toward EU multimedia search engines roadmap
Show others...
2008 (English)Other (Other academic)
Abstract [en]

After addressing the state-of-the-art during the first year of Chorus and establishing the existing landscape in multimedia search engines, we have identified and analyzed gaps within European research effort during our second year. In this period we focused on three directions, notably technological issues, user-centred issues and use-cases and socio- economic and legal aspects. These were assessed by two central studies: firstly, a concerted vision of functional breakdown of generic multimedia search engine, and secondly, a representative use-cases descriptions with the related discussion on requirement for technological challenges. Both studies have been carried out in cooperation and consultation with the community at large through EC concertation meetings (multimedia search engines cluster), several meetings with our Think-Tank, presentations in international conferences, and surveys addressed to EU projects coordinators as well as National initiatives coordinators. Based on the obtained feedback we identified two types of gaps, namely core technological gaps that involve research challenges, and “enablers”, which are not necessarily technical research challenges, but have impact on innovation progress. New socio-economic trends are presented as well as emerging legal challenges.

Place, publisher, year, pages
Chorus Project Consortium, 2008. p. 104 Edition: 2
Keywords
multimedia, search, research, gap analysis, functional breakdown, use case typology, socio-economic aspects, legal aspects
National Category
Computer and Information Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-23551 (URN)
Projects
CHORUS
Note

Chorus audio-visual search: IST-045480. Pages: 104.

Available from: 2016-10-31 Created: 2016-10-31 Last updated: 2018-08-17Bibliographically approved
Boujemaa, N., Compañó, R., Dosch, C., Geurts, J., Kompatsiaris, Y., Karlgren, J., . . . Sebe, N. (2007). CHORUS Deliverable 2.1: State of the Art on Multimedia Search Engines (4ed.). Chorus Project Consortium
Open this publication in new window or tab >>CHORUS Deliverable 2.1: State of the Art on Multimedia Search Engines
Show others...
2007 (English)Other (Other academic)
Abstract [en]

Based on the information provided by European projects and national initiatives related to multimedia search as well as domains experts that participated in the CHORUS Think-thanks and workshops, this document reports on the state of the art related to multimedia content search from, a technical, and socio-economic perspective. The technical perspective includes an up to date view on content based indexing and retrieval technologies, multimedia search in the context of mobile devices and peer-to-peer networks, and an overview of current evaluation and benchmark inititiatives to measure the performance of multimedia search engines. From a socio-economic perspective we inventorize the impact and legal consequences of these technical advances and point out future directions of research.

Place, publisher, year, pages
Chorus Project Consortium, 2007. p. 219 Edition: 4
Keywords
multimedia, search, content based indexing, benchmarking, mobility, peer2peer, use cases, socio-economic aspects, legal aspects
National Category
Computer and Information Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-23558 (URN)
Projects
CHORUS
Available from: 2016-10-31 Created: 2016-10-31 Last updated: 2018-08-17Bibliographically approved
Karlgren, J., Rudström, Å., Dosch, C. & Ortgies, R. (2007). CHORUS Deliverable 4.3: Report from CHORUS workshops on national initiatives and metadata (1ed.). Chorus Project Consortium
Open this publication in new window or tab >>CHORUS Deliverable 4.3: Report from CHORUS workshops on national initiatives and metadata
2007 (English)Other (Other academic)
Abstract [en]

Minutes of the following Workshops: • National Initiatives on Multimedia Content Description and Retrieval, Geneva, October 10th, 2007. • Metadata in Audio-Visual/Multimedia production and archiving, Munich, IRT, 21st – 22nd November 2007 Workshop in Geneva 10/10/2007 This highly successful workshop was organised in cooperation with the European Commission. The event brought together the technical, administrative and financial representatives of the various national initiatives, which have been established recently in some European countries to support research and technical development in the area of audio-visual content processing, indexing and searching for the next generation Internet using semantic technologies, and which may lead to an internet-based knowledge infrastructure. The objective of this workshop was to provide a platform for mutual information and exchange between these initiatives, the European Commission and the participants. Top speakers were present from each of the national initiatives. There was time for discussions with the audience and amongst the European National Initiatives. The challenges, communalities, difficulties, targeted/expected impact, success criteria, etc. were tackled. This workshop addressed how these national initiatives could work together and benefit from each other. Workshop in Munich 11/21-22/2007 Numerous EU and national research projects are working on the automatic or semi-automatic generation of descriptive and functional metadata derived from analysing audio-visual content. The owners of AV archives and production facilities are eagerly awaiting such methods which would help them to better exploit their assets.Hand in hand with the digitization of analogue archives and the archiving of digital AV material, metadatashould be generated on an as high semantic level as possible, preferably fully automatically. All users of metadata rely on a certain metadata model. All AV/multimedia search engines, developed or under current development, would have to respect some compatibility or compliance with the metadata models in use. The purpose of this workshop is to draw attention to the specific problem of metadata models in the context of (semi)-automatic multimedia search.

Place, publisher, year, pages
Chorus Project Consortium, 2007. p. 24 Edition: 1
National Category
Computer and Information Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-23552 (URN)
Projects
CHORUS
Note

Title on page one: Deliverable D 4.3 agenda, Viewgraphs and minutes of the following workshops: National initiatives on multimedia content description and retrieval, Geneva, October 10th, 2007; Metadata in audio-visual/multimedia production and archiving, Munich, IRT, 21-22 November 2007. Pages: 24

Available from: 2016-10-31 Created: 2016-10-31 Last updated: 2018-08-17Bibliographically approved
Rudström, Å. (2005). Co-Construction of Hybrid Spaces (1ed.). (Doctoral dissertation).
Open this publication in new window or tab >>Co-Construction of Hybrid Spaces
2005 (English)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Abstract [en]

When computational systems become increasingly mobile and ubiquitous, digital information and the use of computational systems may increasingly be immersed into the physical and social world of objects, people and practices. However, the digital, physical and social materials that make up these hybrid spaces have different characteristics and are hard to understand for users. In addition, users are themselves part in constructing and re-constructing the hybrid spaces. The main question addressed in this thesis is whether making aspects of the digitally mediated hybrid spaces observable and accessible provides support to users. The observability may provide support for the specific task at hand or help in building an understanding for what the system does and how, an understanding that is needed to explain system output and to cope with service breakdowns. The fundament of the approach is to empower users of computational systems to actively make sense of the system themselves. Two prototype services are described, Socifer and MobiTip. Their common denominator was to make digitally mediated parts of the hybrid spaces observable to users. Without disqualifying other kinds of information, the work focussed on digitally mediated social trails of other users. Building on experience from the prototype work and an investigation into in seamful design, observability and awareness, I have investigated the effects of making a computational system’s social context observable to users in a way that - is separated from the service’s main functionality in the interface, allowing it to become peripheral and non-obtrusive; - uses simple models and little interpretation; - to some extent opens up the service to allow for user appropriation of both service content and functionality; and - is informative rather than proactive in order to empower the user rather than acting on the user’s behalf. By designing systems that fulfil these criteria I claim that the user will be supported in performing the task at hand, with or without the service, and that with service use, the user will become more and more aware of the possibilities and limitations of the underlying technology. In addition, the digitally mediated hybrid spaces where physical, social and digital contexts meet constitute application domains in themselves, domains that users may enjoy exploring.

Publisher
p. 162
Keywords
social navigation, social mobile service, seamful design, user appropriation.
National Category
Computer and Information Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-21062 (URN)
Projects
Mobile Life
Available from: 2016-10-31 Created: 2016-10-31 Last updated: 2018-08-17Bibliographically approved
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-3909-6751

Search in DiVA

Show all publications
v. 2.35.9