Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 23) Show all publications
Bergstrand, K., Löfkvist, K. & Asp, H. (2019). Dynamics of nitrogen availability in pot grown crops with organic fertilization. Biological Agriculture & Horticulture, 35(3), 143-150
Open this publication in new window or tab >>Dynamics of nitrogen availability in pot grown crops with organic fertilization
2019 (English)In: Biological Agriculture & Horticulture, ISSN 0144-8765, E-ISSN 2165-0616, Vol. 35, no 3, p. 143-150Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Pot grown herbs are often cultivated as certified organic products, and there is an increasing demand for organically certified ornamental plants. Supplying the required nutrients using organic fertilizers is a challenge with respect to matching the mineralization and thus the availability of dissolved nutrients in the growing medium with plant demand. In experiments, sweet basil and Pelargonium × hortorum were cultivated using two different organic fertilizer strategies and controlled-release mineral nutrients as control treatment. The two organic strategies were, i) blood meal + Baralith® Enslow (a plant-based organic fertilizer), and ii) poultry manure. The availability of dissolved nitrogen was monitored during the crop cycle by under-pressure lysimeter sampling. Plant development parameters were measured along with chlorophyll fluorescence and chlorophyll concentration of leaves. For both organic treatments, nitrate-N availability was low at the beginning of the experiment, whereas ammonium-N was high. During the experiment, ammonium availability decreased at the same time as nitrate availability increased after a few weeks and then declined again by the end of the experiment. The blood meal + Enslow treatment caused poor germination and slow growth in basil. Plant height and fresh weight was also affected by this treatment for basil but not for Pelargonium. Chlorophyll concentration was affected by treatment, with also visually detectable paler leaves in the treatment with poultry manure. There were no differences in chlorophyll fluorescence (Fv/Fm) between treatments, indicating that plants were not stressed in any of the treatments.

Keywords
Basil, greenhouse cultivation, nitrogen, organic crop production, Pelargonium
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-34289 (URN)10.1080/01448765.2018.1498389 (DOI)2-s2.0-85049942097 (Scopus ID)
Available from: 2018-07-30 Created: 2018-07-30 Last updated: 2019-06-28Bibliographically approved
Löfkvist, K. & Nilsson, E. (2018). Applicering av biologisk bekämpning  - appliceringsteknik för biologiska växtskyddsmedel som sprutas ut.
Open this publication in new window or tab >>Applicering av biologisk bekämpning  - appliceringsteknik för biologiska växtskyddsmedel som sprutas ut
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [en]

Application technology for biological plant protection products A proper application technology is crucial for efficient biological control. All microbiological plant protection products are contact acting and thus must be applied on the places where the pests are situated. They are in several cases placed along the main stem, corresponding to vertical surfaces or on the underside of the leaves, corresponding to horizontal undersides. The application technology that dominates today is boom sprayers with flat fan nozzles.  With this application technique, predominantly upper horizontal areas are reached, such as upper leaf areas. An improvement in the coverage on vertical surfaces can be achieved if double fan nozzles is used. However, significant improvements in the deposition on vertical surfaces can only be reached with dropleg or band spraying technique. If the nozzles are directed towards the areas in focus for the application these two techniques can also provide good deposition on horizontal undersides!

Abstract [sv]

Appliceringstekniken är helt avgörande för att få god effekt av mikrobiologiska bekämpningsmedel. Eftersom de biologiska växtskyddsmedlen är kontaktverkande måste de träffa de ytor där skadegörarna befinner sig. Det är i flera fall längs med stam eller stjälk, det vill säga vertikala ytor eller på undersidan av bladen, det vill säga horisontella undersidor. Den appliceringsteknik som idag dominerar är bomsprutning med spaltspridare och med denna når man i huvudsak horisontella ovansidor, det vill säga ovansidorna av bladen. En förbättring av täckningen på vertikala ytor kan uppnås om tvåhålsspridare används. Det är dock först då man går över till spridartekniker såsom dropleg och bandsprutning som avsättningen på de vertikala ytorna avsevärt förbättras. Rätt använt med spridarna vinklade på rätt sätt i förhållande till grödan kan dessa två tekniker även ge god avsättning på horisontella undersidor.  

Publisher
p. 59
Series
RISE Rapport ; 2018:27
Keywords
application technology, biological plant protection, dropleg, band sprayer, double fan nozzles
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-33748 (URN)978-91-88695-64-2 (ISBN)
Note

Arbetet är finansierat med medel från Stiftelsen Lantbruksforskning

Available from: 2018-04-27 Created: 2018-04-27 Last updated: 2018-08-22Bibliographically approved
Löfkvist, K. & Nilsson, E. (2017). Förstudie av precisionen vid användning av  olika avdriftsreducerande inställningar och utrustning  för fläktspruta i fruktodling.
Open this publication in new window or tab >>Förstudie av precisionen vid användning av  olika avdriftsreducerande inställningar och utrustning  för fläktspruta i fruktodling
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Minskad vindavdrift genom användning av avdriftsreducerande utrustning skapar dels möjligheter att minska skyddsavstånden mot skyddsvärda objekt dels möjligheter för odlare att få tillgång till preparat som annars inte skulle kunnat bli godkända. Avdriftsreduktion kan skapas på flera sätt och olika avdriftsreduktionsklasser kan uppnås. I dessa förstudier har tre sprutor som används i skånska fruktodlingar testats för att jämföra resultat vid deras normala inställningar respektive vid avdriftsreducerande inställningar, en Schaumannspruta, en Munckhof 105 och en KWH 1500-3R2, undersökts. Schaumann sprutan som i detta fall var en ombyggd spruta med hydrauliska spridare kunde i detta fall med rätt inställningar och val av munstycke uppnå 25 % avdriftsreduktion. Munckhof 105 testades på olika sätt genom insättningar och spridarval som gav 50 %, 75 % respektive 90 % avdriftsreduktion. KWH 1500-3R2 testades med olika inställningar och spridarval som gav en förväntad avdriftsreduktion på 75 %.  Utgångspunkten för dessa tester har varit de sprutor och inställningar som odlarna använde i sina odlingar. Justeringar har därefter gjorts med utgångspunkt från dessa. De avdriftsreducerande inställningarna jämfördes med och odlarnas vanliga inställningar och avsättningen i trädet bedömdes genom att använda vattenkänsliga papper placerade på en standardiserad hållare, illustrerande blad med olika riktningar. De vattenkänsliga pappren visade täckningen och avsättningen på horisontella ovan- och undersidor samt vertikala fram och baksidor samt in och utsidor i förhållande till körriktningen. Avsättningen studerades vid två tillfällen; i tidig säsong då träden ännu inte hade några blad, då risken för avdrift är som störst samt efter blom då trädens bladverk var fullt utvecklat.  Testerna visade att då avdriftsreduktion uppnåddes genom att på olika sätt begränsa fläktens luftflöde var det möjligt att få en god täckning i trädet tidigt på säsongen då träden ännu inte hade något bladverk. En reducerad luftmängd då träden inte hade något bladverk gav endast en marginell sänkning av täckningen och fördelningen i trädet. När träden däremot hade fullt utvecklat bladverk resulterade en reducerad luftvolym eller avstängd fläkt i en försämrad avsättning på vissa ytor främst undersidan av bladen samt på vissa vertikala ytor eftersom bladen skuggade varandra och skapade svårigheter att nå full täckning på alla ytor. Sprutvätskan kunde alltså inte tränga in till stammen och det innersta bladverket.  För att optimera avsättningen och uppnå önskvärd täckning i trädet krävs att mera djupgående studier med tester av spridare, tryck, luftmängd, körhastighet och vätskemängder studeras ytterligare i. Detta för att kunna hitta de kombinationer som ger så god täckning som möjligt av alla ytor i hela trädet.

Publisher
p. 32
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-33745 (URN)
Available from: 2018-04-27 Created: 2018-04-27 Last updated: 2018-08-22Bibliographically approved
Bergstrand, K.-J. & Löfkvist, K. (2017). Organisk gödsling i krukodlade kulturer.
Open this publication in new window or tab >>Organisk gödsling i krukodlade kulturer
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Det finns en ökande efterfrågan på ekologiska produkter. Producenter av ekologiskt producerade krukodlade produkter såsom kryddväxter, prydnadsväxter och grönsakplantor har stora odlingsutmaningar för att uppnå god kvalitet. Den stora utmaningen ligger i näringstillförseln och tidigare erfarenheter har varit blandade, ibland har produktkvalitén blivit dålig och man har misstänkt att obalanser i växtnäringstillförseln har varit orsak till detta. I ett pilotprojekt finansierat av Tillväxt Trädgård undersöktes kvävetillgängligheten från olika organiska gödselmedel i krukodlade kulturer.

Publisher
p. 4
Series
LTV-fakultetens faktablad Fakta från Tillväxt Trädgård ; 2017:38
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-33747 (URN)
Available from: 2018-04-27 Created: 2018-04-27 Last updated: 2018-08-22Bibliographically approved
Löfkvist, K. & Wändel, m. (2017). Svenska perenner till svenska pollinerare.
Open this publication in new window or tab >>Svenska perenner till svenska pollinerare
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Publisher
p. 8
Keywords
humlor, bin, pollinering
National Category
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-33742 (URN)
Available from: 2018-04-22 Created: 2018-04-22 Last updated: 2018-08-22Bibliographically approved
Fernqvist, F., Malmström, F. & Löfkvist, K. (2017). Unga vuxna vill ha unika krukväxter som inredningsdetalj.
Open this publication in new window or tab >>Unga vuxna vill ha unika krukväxter som inredningsdetalj
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Unga vuxna vill ha lättskötta, unika växter med högt prydnadsvärde. Denna inredningsdetalj kan de tänka sig betala en hel del för. Om framtidens konsumenter får önska är idealväxten en stor vacker växt som ger mervärde i form av nyttiga frukter och blad. Detta är utmaningar som måste mötas av de svenska krukväxtproducenterna och kräver ett nytt sortiment av krukväxter.

Publisher
p. 3
Series
LTV-fakultetens faktablad: Fakta från Tillväxt Trädgård ; 2017:1
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-33746 (URN)
Available from: 2018-04-27 Created: 2018-04-27 Last updated: 2018-08-22Bibliographically approved
Ascard, J., Löfkvist, K., Mie, A. & Wivstad, M. (2017). Växtskyddsmedel i ekologisk produktion – användning och risker.
Open this publication in new window or tab >>Växtskyddsmedel i ekologisk produktion – användning och risker
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Förebyggande åtgärder dominerar i växtskyddet i ekologisk produktion och användningen av växtskyddsmedel är begränsad. Främst biologiska växtskyddsmedel används och utöver det ett fåtal kemiska växtskyddsmedel, de flesta med låg risk för hälsa och miljö. Dessa används främst i produktion av frukt, bär och grönsaker.

Publisher
p. 48
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-33749 (URN)978-91-576-9545-1 (ISBN)
Available from: 2018-04-27 Created: 2018-04-27 Last updated: 2018-08-22Bibliographically approved
Löfkvist, K. & Nielsen, J. M. (2016). Klimatstyrning - en viktig del i en växtskyddsstrategi.
Open this publication in new window or tab >>Klimatstyrning - en viktig del i en växtskyddsstrategi
2016 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Det finns en stor potential i att optimera växthusklimatet inte bara efter växternas tillväxt utan även så att klimatet skapar optimala förutsättningar för ett fungerande växtskydd. Genom att styra klimatet med fokus på ett integrerat växtskydd kan flera fördelar uppnås. Styrningen kommer dock att bli komplex då det är flera aspekter som behöver tas hänsyn till. Klimatets påverkan på svampangrepp är mera känt än dess betydelse för insekter. I detta sammanhang har därför i första hand klimatets betydelse för insekter varit i fokus. Samtliga klimatregimer och dess inflytande på den totala växtskyddsbilden behöver dock utvecklas särskilt då det gäller insekter då detta område är relativt nytt och endast fragmenterade forskningsinsatser finns.

Följande områden har stor potential att utvecklas med hjälp av rätt klimatstyrning:

 En kraftig dynamisk klimatstyrning kan minska inflygning av skadegörare till följd av minskad lucköppning och dessutom kan behovet av kemisk tillväxtreglering hållas nere.

 Om klimatfaktorerna såsom maximal dagtemperatur, nattemperatur, tillåtet fuktighetsintervall, mörkerperiod, ljusintensitet, ventilationsintervall samt luftrörelserna anpassas till såväl skadegörare som nyttodjurs optimum för överlevnad och förökning kan behovet av kemiska växtskyddsinsatser minskas.

 Klimatet kan också användas för att sanera växthusen genom att utnyttja exempelvis solarisation eller andra metoder som ökar temperaturen vilket missgynnar skadegörarna.

 Om rätt klimatstyrningsinsatser görs kan appliceringstekniken förbättras eftersom insekters vilja att flyga ökar vid ökad temperatur och möjligheten att träffa dessa ökar därför om temperaturen höjs då växtskyddsmedel appliceras.

 En optimerad klimatstyrning som även fokuserar på att styra klimatet efter det biologiska växtskyddets klimatbehov kan skapa en viktig bas för ett integrerat växtskydd i växthus.

Publisher
p. 12
Keywords
klimatstyrning
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-29286 (URN)
Available from: 2017-04-15 Created: 2017-04-15 Last updated: 2018-08-22Bibliographically approved
Löfkvist, K. (2016). Växtskyddsmetoder för flygande sorgmyggor och vattenflugor.
Open this publication in new window or tab >>Växtskyddsmetoder för flygande sorgmyggor och vattenflugor
2016 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

För att kunna bekämpa sorgmyggor och vattenflugor effektivt måste metoder som bekämpar både larverna och de vuxna individerna användas. De biologiska metoder som finns utvecklade idag fungerar vanligtvis bra men om skadetrycket ökas behöver insatser som bekämpar de vuxna flugorna och myggorna sättas in. Push-pull metoden med repellerande pepparmintsolja i kombination med gula attraherande klisterskivor sänkte signifikant skadetrycket av sorgmyggor på den behandlade odlingsytan. Vid belysning av klisterskivorna med LED ljus uppnåddes dock inte en ökning av klisterskivornas reducerande effekt.

Att bekämpa vuxna sorgmyggor och vattenflugor med hjälp av gula klisterskivor fungerar väl om antalet per kvadratmeter ökas till 1 klisterskiva per 2 m2 odlingsyta. Ännu effektivare blir metoden om klisterskivorna placeras horisontellt i direkt anslutning till substratet. Detta är en metod som fungerar väl både för sorgmyggor och vattenflugor och är alltså inte artspecifik vilket gör den till en attraktiv metod då det vanligtvis förekommer både vattenflugor och sorgmyggor i odlingar med angrepp.

Publisher
p. 11
Keywords
sorgmyggor, IPM, växtskydd
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-29287 (URN)
Note

Detta projekt är delvis finansierat av Minor use-projektet

Available from: 2017-04-15 Created: 2017-04-15 Last updated: 2018-08-22Bibliographically approved
Löfkvist, K., Hallgren, S., Sundgren, A. & Jansson, J. (2016). Växtskyddsvision för svensk trädgårdsnäring - EN STRATEGISK FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA.
Open this publication in new window or tab >>Växtskyddsvision för svensk trädgårdsnäring - EN STRATEGISK FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Publisher
p. 32
Series
Växtskyddsvision
National Category
Agricultural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-27763 (URN)
Available from: 2017-01-04 Created: 2017-01-04 Last updated: 2018-08-22
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-8892-7668

Search in DiVA

Show all publications
v. 2.35.7