Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 13) Show all publications
Rusu, C., Krozer, A., Johansson, C., Ahrentorp, F., Pettersson, T., Jonasson, C., . . . Montagnoli, A. (2019). Miniaturized wireless water content and conductivity soil sensor system. Computers and Electronics in Agriculture, 167, Article ID 105076.
Open this publication in new window or tab >>Miniaturized wireless water content and conductivity soil sensor system
Show others...
2019 (English)In: Computers and Electronics in Agriculture, ISSN 0168-1699, E-ISSN 1872-7107, Vol. 167, article id 105076Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Obtaining more data for the research/studies of plants growing may be easier realized when suitable non-destructive detection methods are available. We are here presenting the development of a miniaturised, low-power, real-time, multi-parameter and cost-effective sensor for measurements in mini plugs (growth of seedling). The detection technique is based on measurement of electrical impedance at two frequencies for sensing two soil parameters, water content and water conductivity (dependent on e.g. total ions concentration). Electrical models were developed and comply with data at two frequencies. An easy and efficient calibration method for the sensor is established by using known liquids’ properties instead of various soil types. The measurements show a good correlation between the sensor's readings and the traditional soil testing. This soil sensor can easily send data wirelessly allowing for spot checks of substrate moisture levels throughout a greenhouse/field, and/or enable sensors to be buried inside the soil/substrate for long-term consecutive measurements.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier B.V., 2019
Keywords
Easy calibration soil sensor, Miniaturised soil sensor, Multi-parameter electrical impedance, Soil water conductivity, Soil water content, Calibration, Cost effectiveness, Electric impedance, Electric impedance measurement, Parameter estimation, Soil moisture, Soil testing, Calibration method, Consecutive measurements, Cost-effective sensors, Electrical impedance, Nondestructive detection, Soil sensors, Soil water conductivities, Soil surveys
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-40919 (URN)10.1016/j.compag.2019.105076 (DOI)2-s2.0-85075369301 (Scopus ID)
Note

Funding details: 308313, 783221; Funding text 1: This work is partially funded by EU-FP7-ENV grant Zephyr – Zero-impact innovative technology in forest plant production (grant agreement No 308313 ) and by ECSEL JU grant AFarCloud – Aggregate Farming in the Cloud (grant agreement No 783221 ).

Available from: 2019-12-10 Created: 2019-12-10 Last updated: 2019-12-10Bibliographically approved
Blomgren, J., Ahrentorp, F., Ilver, D., Jonasson, C., Sepehri, S., Kalaboukhov, A., . . . Johansson, C. (2018). Development of a sensitive induction-based magnetic nanoparticle biodetection method. Nanomaterials, 8(11), Article ID 887.
Open this publication in new window or tab >>Development of a sensitive induction-based magnetic nanoparticle biodetection method
Show others...
2018 (English)In: Nanomaterials, ISSN 2079-4991, Vol. 8, no 11, article id 887Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

We developed a novel biodetection method for influenza virus based on AC magnetic susceptibility measurement techniques (the DynoMag induction technique) together with functionalized multi-core magnetic nanoparticles. The sample consisting of an incubated mixture of magnetic nanoparticles and rolling circle amplified DNA coils is injected into a tube by a peristaltic pump. The sample is moved as a plug to the two well-balanced detection coils and the dynamic magnetic moment in each position is read over a range of excitation frequencies. The time for making a complete frequency sweep over the relaxation peak is about 5 minutes (10 Hz–10 kHz with 20 data points). The obtained standard deviation of the magnetic signal at the relaxation frequency (around 100 Hz) is equal to about 10−5 (volume susceptibility SI units), which is in the same range obtained with the DynoMag system. The limit of detection with this method is found to be in the range of 1 pM.

Keywords
AC susceptibility, Brownian relaxation, Magnetic biosensing, Magnetic nanoparticles, Multi-core particles
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-36359 (URN)10.3390/nano8110887 (DOI)2-s2.0-85056217345 (Scopus ID)
Available from: 2018-11-27 Created: 2018-11-27 Last updated: 2019-10-17Bibliographically approved
Jonsson, P., Lindgren, D., Asplund, M., Stavjklint, H., Magounakis, M., Mokhlesi, S., . . . Strömbeck, N. (2018). Svenskt Vatten Utveckling Elektronisk tunga och andra onlinesensorer för detektion av föroreningar i dricksvattennätet – en utvärdering.
Open this publication in new window or tab >>Svenskt Vatten Utveckling Elektronisk tunga och andra onlinesensorer för detektion av föroreningar i dricksvattennätet – en utvärdering
Show others...
2018 (English)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Projektet har utvärderat olika onlinesensorer för att upptäcka föroreningar från avloppsvatten i dricksvattennätet. Flera kommersiella sensorer kunde detektera inläckage vid koncentrationer av avloppsvatten på cirka 0,7 procent, men bäst var den nyutvecklade sensor som kallas elektronisk tunga. Den kunde med låg sannolikhet för falsklarm detektera ner till åtminstone 0,05 procent avloppsvatten. Vanliga problem som kan ge upphov till smitta via dricksvatten är gamla och läckande ledningsnät som ger tryckfall, eller felaktiga kopplingar som gör att ytvatten och avloppsvatten kan förorena dricksvattnet. Risken för inläckage av avloppsvatten ansågs i projektet vara det högst prioriterade scenariot. Med ett nätverk av sensorer i dricksvattennätet och ett effektivt övervakningssystem skulle man kunna upptäcka och lokalisera föroreningskällan och ingripa med nödvändiga åtgärder innan det förorenade vattnet når kunderna.

Projektet utfördes av Tekniska verken i Linköping i samverkan med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och ett stort antal andra aktörer. I en referensgrupp ingick ett antal svenska dricksvattenproducenter som ställde upp viktiga kriterier för onlinesensorer i dricksvattennätet. Sensorerna ska vara billiga, robusta, driftsäkra, anpassade för driftmiljön och kräva lite underhåll. De ska inte behöva förbehandling eller reagenser och bör helst mäta direkt på det trycksatta nätet. De bör helst vara generella, det vill säga upptäcka alla typer av föroreningar, men det är ett stort mervärde om de kan klassificera typen av förorening. Den elektroniska tungan har vidareutvecklats inom Vinnovaprojektet Sensation III. Även de nya sensorerna flödescytometer och elektronisk näsa testades i projektet, liksom standardsensorer för konduktivitet, pH och kloröverskott, samt en avancerad sensor baserad på optisk absorbans. Testerna skedde i en rigg på avloppsreningsverket i Linköping under ett par månader då olika koncentrationer av avloppsvatten tillfördes. Även syntetiskt avloppsvatten och råvatten tillfördes vid några tillfällen. Två elektroniska tungor testades även vid en tryckstegringsstation respektive vid vattentornet under cirka ett år. Olika typer av signalbehandling undersöktes för att optimera larmalgoritmerna.

Resultaten visar att det är möjligt att upptäcka inläckage av avloppsvatten i dricksvattnet med hjälp av onlinesensorer. Även standardsensorer för konduktivitet och pH kunde detektera inläckage av avloppsvatten, men bäst resultat gav den elektroniska tungan. Sensorn för optisk absorbans hade en detektionsgräns mellan den elektroniska tungan och standardsensorerna. I anläggningar med större utspädning av avloppsvattnet än i Linköping kommer sensorerna förmodligen att ha en högre detektionsgräns.

För att det ska bli möjligt att övervaka dricksvattenkvaliteten med hjälp av onlinesensorer krävs det nära samverkan mellan sensortillverkare, dricksvattenproducenter och -distributörer, eftersom det behövs fortsatta tester och är så svårt att kravställa och bestämma prestandan för sensorerna för alla tänkbara vatten.

Publisher
p. 72
Series
Svenskt vatten utveckling ; 2018:15
Keywords
Faecal contamination drinking water, online sensors, early warning, electronic tongue, Fekal påverkan dricksvatten, onlinesensorer, tidig varning, elektronisk tunga
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-37742 (URN)
Available from: 2019-02-08 Created: 2019-02-08 Last updated: 2019-10-17Bibliographically approved
Schanzenbach, C., Ilver, D., Blomgren, J., Jonasson, C., Johansson, C., Krozer, A., . . . Rustas, B.-O. (2017). Preparation and characterisation of a sensing system for wireless pH measurements in vivo, in a rumen of a cow. Sensors and actuators. B, Chemical, 242, 637-644
Open this publication in new window or tab >>Preparation and characterisation of a sensing system for wireless pH measurements in vivo, in a rumen of a cow
Show others...
2017 (English)In: Sensors and actuators. B, Chemical, ISSN 0925-4005, E-ISSN 1873-3077, Vol. 242, p. 637-644Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

We describe a sensing system that is able to measure pH in-vivo, in the rumen of a cow, in real time. The sensing principle is based on gravimetric transduction using a magnetoelastic ribbon functionalized by pH-sensitive nanobeads that is placed in the rumen where it is actuated and read-out wirelessly. We describe a generic procedure that enables one to deposit monolayers or multilayers of nano- and micro beads onto virtually any substrate. The topography of the resulting layers as well as interlayer coverages were characterised using optical microscopy and scanning profilometry. First we determined performance of the system in-vitro, in phosphate-buffered saline, in McDougall's buffer and in a rumen fluid. Thereafter we also performed in-vivo measurements. Using buffers we determined pH response in the liquids both at the fundamental frequency of the functionalised foils, and at the 1st overtone. We argue that observed frequency changes vs pH are mainly due to changes of trapped liquid when the bead layers shrink or expand as a response to changed pH. The data obtained from the pH response of magnetoelastic foils at different bead coverages was modelled by a simple two-parameter model that corroborates this assumption.

Keywords
Layer-by-layer deposition, Magnetoelastic resonance, Mussel adhesive protein, Nanoparticle multilayers, pH sensitive polymer, Rumen pH, Deposition, Multilayers, Potentiometric sensors, Layer by layer deposition, Magneto-elastic, Mussel adhesive proteins, Ph sensitive polymers, pH sensors
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-29324 (URN)10.1016/j.snb.2016.11.089 (DOI)2-s2.0-84998829105 (Scopus ID)
Available from: 2017-05-12 Created: 2017-05-12 Last updated: 2019-10-17Bibliographically approved
Montagnoli, A., Terzaghi, M., Fulgaro, N., Stoew, B., Wipenmyr, J., Ilver, D., . . . Chiatante, D. (2016). Non-destructive phenotypic analysis of early stage tree seedling growth using an automated stereovision imaging method. Frontiers in Plant Science, 7, Article ID 1644.
Open this publication in new window or tab >>Non-destructive phenotypic analysis of early stage tree seedling growth using an automated stereovision imaging method
Show others...
2016 (English)In: Frontiers in Plant Science, ISSN 1664-462X, E-ISSN 1664-462X, Vol. 7, article id 1644Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

A plant phenotyping approach was applied to evaluate growth rate of containerized tree seedlings during the precultivation phase following seed germination. A simple and affordable stereo optical system was used to collect stereoscopic red-green-blue (RGB) images of seedlings at regular intervals of time. Comparative analysis of these images by means of a newly developed software enabled us to calculate (a) the increments of seedlings height and (b) the percentage greenness of seedling leaves. Comparison of these parameters with destructive biomass measurements showed that the height traits can be used to estimate seedling growth for needle-leaved plant species whereas the greenness trait can be used for broad-leaved plant species. Despite the need to adjust for plant type, growth stage and light conditions this new, cheap, rapid, and sustainable phenotyping approach can be used to study large-scale phenome variations due to genome variability and interaction with environmental factors.

Keywords
Biomass, Fagus sylvatica L, Picea abies L, Pinus sylvestris L, Plant phenotype, Quercus ilex L, RGB image analysis, Seedlings
National Category
Computer and Information Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-32564 (URN)10.3389/fpls.2016.01644 (DOI)2-s2.0-84994646159 (Scopus ID)
Available from: 2017-11-08 Created: 2017-11-08 Last updated: 2019-06-18Bibliographically approved
Bernard, T., Moßgraber, J., Madar, A. E., Rosenberg, A., Deuerlein, J., Lucas, H., . . . Ulitzur, N. (2015). SAFEWATER - Innovative tools for the detection and mitigation of CBRN related contamination events of drinking water. Paper presented at 13th International Conference on Computing and Control for the Water Industry (CCWI 2015), September 2-4, 2015, Leicester, UK. Procedia Engineering, 119, 352-359
Open this publication in new window or tab >>SAFEWATER - Innovative tools for the detection and mitigation of CBRN related contamination events of drinking water
Show others...
2015 (English)In: Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, E-ISSN 1877-7058, Vol. 119, p. 352-359Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The safety and or security of drinking water can be threatened by natural disasters, accidents or malevolent attacks. The European FP7 project SAFEWATER aims at developing a comprehensive event detection and event management solution for drinking water security management and mitigation against major deliberate, accidental or natural CBRN related contaminations. New cost-effective C, B, and RN sensors will be developed. An innovative concept with a broad network of low-cost sensors - "domestic sensors" (complementary to a set of sensors in strategic locations) will be developed. A technology platform will be provide which is able to capture and analyze the data collected by the sensors and from other information systems and give a full overview of the crisis to the responders by means of online look-ahead simulations to efficiently manage potential crises. For testing the SAFEWATER solution it will be integrated with on utility-partners' information systems.

Keywords
CWRN sensors, Drinking water networks, Event management, Online simulation, Real-time detection, Cost effectiveness, Disasters, Information systems, Online systems, Potable water, Social networking (online), Water, Contamination events, Look-ahead simulation, Strategic locations, Technology platforms, Information management
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-35481 (URN)10.1016/j.proeng.2015.08.895 (DOI)2-s2.0-84941080156 (Scopus ID)
Conference
13th International Conference on Computing and Control for the Water Industry (CCWI 2015), September 2-4, 2015, Leicester, UK
Available from: 2018-10-23 Created: 2018-10-23 Last updated: 2019-07-12Bibliographically approved
Jonasson, C., Benselfelt, T., Ilver, D. & Olofsson, L. (2015). Utvärdering av onlinesystem för tidig varning av fekal påverkan i råvatten. Baserad på interferensmodulerad flödescytometri.
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering av onlinesystem för tidig varning av fekal påverkan i råvatten. Baserad på interferensmodulerad flödescytometri
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Projektet har utvärderat ny mätteknik för att man snabbare ska kunna upptäcka påverkan av fekalier på råvatten. E. coli har använts som indikatorbakterie. Det använda instrumentet har stor potential att mäta halten E.colii råvatten online, och lämpar sig därför bra som ett tidigt varningssystem.Online-mätning av råvattenkvaliteten kan förhindra vattenburen smitta,något som är intressant för både dricksvattenproducenter och samhället istort.Metoden baseras på att bakterier märks med antikroppar som har fluorescenstaggats med en molekyl som gör att de efter bestrålning sänder utkortvarigt ljus. Ett optiskt instrument har utvecklats för att räkna enstakabakterier i ett provflöde. Mätsystemet har konstruerats för att dels matchaen industriell miljö, dels hålla nere kostnaden för att göra instrumentet ekonomiskt rimligt för aktörer inom dricksvattenproduktionDe fluorescerande markörerna skickar ut ljus som uppfångas av en detektor. Ursprungligen valdes markörerna för att skicka ut ljus i det synliga området. Men det visade sig att bakgrundsfluorescensen i det synliga området varhög, från klorofyll i alger och cyanobakterier. Därför beslutade projektgruppen att i stället välja markörer som fluorescerade i nära infraröda våglängder.Bytet av våglängdsområde löste problemen med bakgrundsfluorescens ochär ett avgörande steg mot ett fungerande instrument. Men anpassningen avoptiken för det nya våglängdsområdet medförde nya utmaningar, särskilt pådetektorsidan.Fälttester som genomfördes på Överby Vattenverk i Trollhättan visade attinstrumentet fungerar bra i den industriella miljön, och man kunde kopplain det mot en råvattenledning. Mätningar utförda i labb på råvatten ochrenat avloppsvatten visade på tydliga skillnader i koncentrationen av E. coli,men i de flesta fall var den uppmätta halten lägre än förväntat.Den kanske största begränsningen med den nya mättekniken är att få entillräckligt hög genomströmning av vattenprov i instrumentet. Detta är viktigt för att få en bra uppskattning av koncentrationen E. coli inom rimlig tid(minuter). Man kan öka genomflödet genom att öka dimensionen hos denoptiska flödeskanalen. Nackdelen är att känsligheten minskar. I en störreflödeskanal tittar man på ett större område och signalen från en enstakabakterie gentemot bakgrunden blir mindre. Här finns en viktig avvägningför framtida utveckling.Projektet har letts av Trollhättan Energi i samarbete med Göteborgs stad,Norrvatten, Vivab och DRICKS-programmet på Chalmers. Större delen avutvecklingsarbetet har utförts av Acreo Swedish ICT. Projektet har ingåttsom en del i ett större Vinnovafinansierat projekt inom utmaningsdriveninnovation med titeln Online sensorsystem för resurseffektiv vattenhantering (SENSATION) som avslutades 2014 och var fokuserat på en helhetslösning för mätning av vattenkvalitet.

Abstract [en]

The aim of this project is to investigate a new method for fast detectionof fecal contamination in water resources by using E. coli as indicator bacteria. Online measurement of raw water quality is important in order toavoid outbreaks of waterborne diseases and therefor very interesting for thewater producers for society in general. The method is based on fluorescently labelled antibodies which specific binds to the indicator bacteria andan instrument was developed to count individual bacteria in a continuously sample flow. The system was designed to be more robust to match theindustrial environment to a lower cost than a conventional flow cytometer.The fluorescent markers was at first chosen in the visible region of thelight spectrum, but early tests showed a high level of interfering fluorescent background signal in this region, arising from the chlorophyll in algaeand cyanobacteria in raw water. Hence a decision was made to change themeasurement to near-infrared (NIR) wavelengths, in order to reduce thebackground signal. The change of measurement region solved the problem with background fluorescence which is an important step towards aworking product. The required adjustments of the optics in the instrumentintroduced new challenges, especially on the detector side.Field trials performed at Överby Water treatment plant in Trollhättanshowed that the instrument was working fine in the industrial environmentand connection to the raw water pipe was tested. Laboratory measurementsshowed that the instrument clearly could measure difference between rawwater samples and treated sewage water, but the estimated differences inconcentration were lower than expected.The greatest challenge with this technique is probably to achieve a sufficient sample flow through the instrument in order to get a good estimationof the E. coli concentration within reasonable time (minutes). However, itis possible to increase the throughput flow by increasing the size of the flowchannel, but this will probably lower the sensitivity of the system and this isan important trade-off for future development.The evaluation done in this project shows that the instrument has greatpotential for online measurement of E.coli content in raw water, whichmakes it suitable as an early warning system. To invest in further development can be well motivated.

Publisher
p. 56
Series
Svenst vatten utredning ; 2015:16
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-37743 (URN)
Available from: 2019-02-08 Created: 2019-02-08 Last updated: 2020-03-27Bibliographically approved
Fornara, A., Johansson, P., Petersson, K., Gustafsson, S., Qin, J., Olsson, E., . . . Johansson, C. (2008). Tailored Magnetic Nanoparticles for Direct Sensitive Detection of Biomolecules in Biological Samples (ed.). Nano Letters, 8(10), 3423-28
Open this publication in new window or tab >>Tailored Magnetic Nanoparticles for Direct Sensitive Detection of Biomolecules in Biological Samples
Show others...
2008 (English)In: Nano Letters, Vol. 8, no 10, p. 3423-28Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

We developed nanoparticles with tailored magnetic properties for direct and sensitive detection of biomolecules in biological samples in a single step. Thermally blocked nanoparticles obtained by thermal hydrolysis, functionalized with specific ligands, are mixed with sample solutions, and the variation of the magnetic relaxation due to surface binding is used to detect the presence of biomolecules. The binding significantly increases the hydrodynamic volume of nanoparticles, thus changing their Brownian relaxation frequency which is measured by a specifically developed AC susceptometer. The system was tested for the presence of Brucella antibodies, a dangerous pathogen causing brucellosis with severe effects both on humans and animals, in serum samples from infected cows and the surface of the nanoparticles was functionalized with lipopolysaccarides (LPS) from Brucella abortus. The hydrodynamic volume of LPS-functionalized particles increased by 25-35% as a result of the binding of the antibodies, measured by changes in the susceptibility in an alternating magnetic field. The method has shown high sensitivity, with detection limit of 0.05 μgmL-1 of antibody in the biological samples without any pretreatment. This magnetic- based assay is very sensitive, cost-efficient, and versatile, giving a direct indication whether the animal is infected or not, making it suitable for point-of-care applications. The functionalization of tailored magnetic nanoparticles can be modified to suit numerous homogeneous assays for a wide range of applications.

Keywords
magnetic nanoparticles, AC susceptometry, bio-sensors
National Category
Computer and Information Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-32135 (URN)10.1021/nl8022498 (DOI)2-s2.0-56149116406 (Scopus ID)
Available from: 2017-10-24 Created: 2017-10-24 Last updated: 2019-10-10Bibliographically approved
Roche, N., Ilver, D., Angström, J., Barone, S., Telford, J. & Teneberg, S. (2007). Human gastric glycosphingolipids recognized by Helicobacter pylori vacuolating cytotoxin VacA. (ed.). Microbes and infection, 9(5), 605-14
Open this publication in new window or tab >>Human gastric glycosphingolipids recognized by Helicobacter pylori vacuolating cytotoxin VacA.
Show others...
2007 (English)In: Microbes and infection, ISSN 1286-4579, E-ISSN 1769-714X, Vol. 9, no 5, p. 605-14Article in journal (Refereed) Published
National Category
Computer and Information Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-31977 (URN)
Available from: 2017-10-24 Created: 2017-10-24 Last updated: 2019-06-27Bibliographically approved
Prieto Astalan, A., Jonasson, C., Petersson, K., Blomgren, J., Ilver, D., Krozer, A. & Johansson, C. (2007). Magnetic response of thermally blocked magnetic nanoparticles in a pulsed magnetic field (ed.). Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 311(1), 166-70
Open this publication in new window or tab >>Magnetic response of thermally blocked magnetic nanoparticles in a pulsed magnetic field
Show others...
2007 (English)In: Journal of Magnetism and Magnetic Materials, ISSN 0304-8853, E-ISSN 1873-4766, Vol. 311, no 1, p. 166-70Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In order to detect fast changes of the Brownian relaxation time due to reaction kinetics on the surface of magnetic particles or particle-clustering processes, we have developed a method that uses pulsed magnetic fields and detects the relaxation of the magnetic response on the time scale of milliseconds. We compared measurements in the frequency domain with the time domain measurement using particle suspensions with three different median sizes. The results obtained with the two methods agreed well. Time domain determination of Brownian relaxation was then used to study the reaction kinetics of the clustering process when sodium chloride solution was added to a magnetic nanoparticle suspension.

Keywords
magnetic nanoparticles, AC susceptometry, bio-sensors
National Category
Computer and Information Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-32150 (URN)10.1016/j.jmmm.2006.10.1182 (DOI)2-s2.0-33947157142 (Scopus ID)
Available from: 2017-10-24 Created: 2017-10-24 Last updated: 2019-10-17Bibliographically approved
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-3618-9496

Search in DiVA

Show all publications
v. 2.35.9