Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 13) Show all publications
Antonsson, U., Bok, G. & Peltoperä, J. (2022). Bygg- och möbelskiva som tillverkas av återvunna mjölkförpackningar.
Open this publication in new window or tab >>Bygg- och möbelskiva som tillverkas av återvunna mjölkförpackningar
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Trenden i samhället är att öka återvinningsgrad av produkter för att skapa ytterligare värden av förbrukade produkter. Detta projekt har initierats av möjligheten att återanvända mjölkkartonger till bygg- och möbelskivor i syfte att minska byggindustrins totala miljöpåverkan genom minskat uttag av primärmaterial och lägre CO2 belastning. Förpackningsmaterial för mat och dryck innehåller ofta ett skikt av plast, av typen PET med syfte att hålla livsmedlet färskt och fritt från atmosfären. Efter användning samlas förpackningar in till förbränning då det inte finns något annat sätt att återvinna/återbruka dessa material. Det är svårt att skilja pappkartong och plast åt vid dagens förbränningsanläggningar och därmed skapas stora förorenande utsläpp (bland annat CO2). Det är önskvärt att hitta ett område där kartonger för livsmedel kan återvinnas till ett annat högvärdigt material och då kan ersätta material med högre miljöbelastning. Att göra en skiva till bygg och möbelindustrin genom att sönderdela kartonger för livsmedel och utan tillsatser pressa dem till en produkt som därmed ersätter mer belastande skivor som gips och OSB ger industrin en möjlighet att ytterligare minska sin miljöpåverkan. Ett potentiellt område kan vara inom byggindustrin, och att då hitta en ersättning eller komplement till de skivmaterial som idag används i väggar och tak. Dagens skivor är tillverkade av blandade material, i form av OSB (träspån och lim) och gips (kalk och papp). Initiala prover, genomförda av tillverkaren ej RISE, av den framtagna skivan har visat på god teknisk prestanda, men byggindustrin är på goda grunder kritisk till nya material, varför det krävs en noggrann kontroll av prestanda på såväl lång som kort sikt för att säkerställa ett kontrollerat byte till mer hållbart material. Metoden att samla in och sönderdela kartonger på ett band för press under tryck och värme, och att skapa en bygg- och möbelskiva producerad av återvunnet material utan andra tillsatser i processen är lovande. Den ingående andelen PET agerar som bindemedel för att skapa skivan som är homogen och stark. Initiala tester har visat en funktionsprestanda mellan OSB och gips, varför målsättningen är att ersätta kombinationer av dessa i flera applikationer. Introduktion av material och produkter kräver en robusthet avseende tekniska egenskaper samt tester i faktiska miljöer för introduktion i byggindustrin. Men ett ökat intresse för och krav ur miljösynpunkt öppnar för möjligheter att skapa värde. För att realisera detta värde finns det ett behov av att testa och verifiera olika tekniska egenskaper av produkten mot de funktionella krav som finns på marknaden för denna typ av produktändamål. Tekniska egenskaper som bör verifieras är bland annat formstabilitet, tålighet mot fukt, akustik, brand och avslutningsvis de miljöegenskaper som uppstår.

Publisher
p. 18
Series
RISE Rapport ; 2022:118
National Category
Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-61172 (URN)978-91-89711-98-3 (ISBN)
Note

Genomförandeorganisationerna RISE, Linnéuniversitet, Jönköping University och Träcentrum iNässjö i Smålandsregionen. I samverkan ingår förutom finansiärerna representanter från näringslivetgenom OBOS, Tenbom, CBBT- Centrum för byggande och boende med trä, TMF – Trä ochmöbelföretagen, Sveriges Träbyggnadskansli, Glasbranschföreningen, GlasforskningsföreningenGlafo och dessutom de tre länens Länsstyrelser. Utöver detta sker samverkan med andra universitet,innovationsplattformar och samverkanskluster både nationellt och internationellt.

Available from: 2022-11-18 Created: 2022-11-18 Last updated: 2023-06-08Bibliographically approved
Antonsson, U., Berntsson, U., Nordling, B., Demker, I. & Sjöqvist, M. (2022). Funktionsprovning av tätskiktsystem för våtutrymmen 2022.
Open this publication in new window or tab >>Funktionsprovning av tätskiktsystem för våtutrymmen 2022
Show others...
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [en]

Functional testing of waterproofing systems for use behind ceramic tiling based on flexible sheets 2022 This research project is a repetition of previously completed projects. These projects span a long period of time, 12 years. The projects were completed during the period 2010 to 2022. Functional testing The result is better than before. 2022 2019 (1) 2016 (2) 2014 (3) 2010 (4) Result Result Result Result Result Result No leakage 9 (47 %) 6 (32 %) 8 (40 %) 3 (15 %) 0 (0 %) Leakage 10 (53 %) 13 (68 %) 12 (60 %) 17 (85 %) 5 (100 %) In this investigation, most of the leaks are located to penetrations of large and small sewer pipes. In this investigation, we have on several occasions seen that the pipe sleeves have had substandard quality. This has manifested itself in the fact that the polymeric material which is to seal around the pipe during the test has lost its sealing ability. It is probable that the material has developed a residual deformation (settling) which means that the material has lost its ability to seal around the pipe. We have also noticed that pipe cuffs have delaminated, the layers in the cuff during the test have been divided into their components. Leakage has also occurred at inner corners, outer corners and at chafing. Only a few, two, leaks at connections to floor drains have been noted. Better yet, none of the examined waterproofing systems showed leaks that were so extensive that one can speak of a total damage. Water vapour resistance and mass per unit area The vast majority of investigated waterproofing foils have a water vapour resistance of between 2.5 and 4.5 million s m, which is a high or very high value. Results for five waterproofing foils fall below 2.5 million s / m. Based on the determinations of water vapor resistance and basis weight, it can be concluded that probably six of the waterproofing suppliers have developed new or changed foils since the last survey. The trend of wanting to make thinner foils seems to have been broken. Most of the waterproofing foils have a higher vapor passage resistance now than in the previous survey. It is also noteworthy that the PVC sealing layer has a low water vapor passage resistance. The waterproofing foil has basically the same basis weight now compared to the previous survey. Indication of long-term properties To obtain an indication of the amount of added antioxidants that improve the long-term properties of the materials, DSC analyses of the waterproofing foils have been performed. Compared with the previous study, the induction temperatures are at about the same level as before, only small differences occur. The average induction temperature for all polyethylene films is 216 ° C and, in summary, the materials appear to be stabilized at the same level as the previous study. In the same way as in the survey, 2016, most materials seem to be more stabilized for long-term use compared with the previous study, 2014. However, for all analysed materials, to make a reliable service life prediction of the material, a more comprehensive aging study is recommended

Publisher
p. 89
Series
RISE Rapport ; 2022:15
Keywords
Functional test, waterproofing system, wet room
National Category
Building Technologies
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-58978 (URN)978-91-89561-30-4 (ISBN)
Available from: 2022-04-11 Created: 2022-04-11 Last updated: 2023-06-08Bibliographically approved
Antonsson, U. (2020). Delreparation av tätskiktssystem: del 1    Pilotundersökningar i labb.
Open this publication in new window or tab >>Delreparation av tätskiktssystem: del 1    Pilotundersökningar i labb
2020 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [en]

 Pilot surveys in labs This project is the first part of an intended major project to verify methods for partial repairs and methods for quality assurance of these repairs. This part of the project is implemented in order to make the next part of the project (Part 2. Field study) credible and valid. The purpose is to investigate whether selected measurement systems are capable of warning of excess moisture where leakage occurs so that there is no consequential damage to the building. The aim of this part is to evaluate and build knowledge about how sensors should be used and the possibility to interpret results from these. The study of the function of the warning systems for moisture and water damage that will be used in the future field study has been carried out in a mock-up that has been developed within the project. The project has been carried out with five different moisture sensor systems. During the entire test period, RISE have carried out measurements of temperature and moisture level in the test set’s timber framework compartments. Measured values from the five moisture sensor systems have been compared to values from RISE's calibrated temperature and humidity sensors. The surveys carried out can be grouped as follows: • Function control of the moisture system's ability to detect elevated moisture levels in each mock-up’s framework. • Loading of undamaged floor and wall penetrations with water  • Loading of pre-damaged floor and wall penetrations with water  • Loading of partially repaired floor and wall penetrations with water  Function control Moisture sensor systems 2, 3, 4 and 5 show a relatively good compliance with RISE's calibrated moisture and temperature sensors, usually only a few percentage points deviation is noted. Note that the test procedure selected is not relevant for Invisense’s moisture sensor system (system 1) as these are located in different positions than the other moisture sensor systems. Loading of undamaged floor and wall penetrations with water  Floor When loading the floors with water, leakage was noted in test space 1 already after two hours of loading. This was recorded by the moisture sensors located in test compartment 1. Wall Already a few minutes after commencement of water spraying, a rising moisture level was observed and also recorded by the moisture sensors in test compartment 3. It is worth noting that this leakage was so small that no free water was detected. An increase in moisture level was recorded at the wall penetrations in test compartment 4 after about 10 hours. At the end of the spraying cycle the moisture sensor sample in compartment 1 also showed a raised value. Loading of pre-damaged floor and wall penetrations with water  Floor All of the floor drains were subjected to pre-test damage, which consisted in removal of the clamping ring, cutting of the collar in one place and splitting it open a few centimetres. All moisture sensor systems used in the floor wells in test compartments 1-4 indicated elevated values. Wall Pre-test damage to all wall penetrations was carried out using an awl that was pressed into the space between the tile and wall box and thus puncturing the sealing collar. All moisture sensor systems used in the wall penetrations in test compartments 1-4 indicated elevated values. Loading of partially repaired floor and wall penetrations with water  Floor After partial repair where all floor drains were replaced, water loading of the floor was again carried out with 100 mm water.  No leakage was detected during the 5-day water load. None of the moisture sensor systems indicated any leakage. Wall After the partial repair where all pipe collars were replaced, water spraying took place again with alternating cold and warm water (1500 times).  No leakage was detected. None of the moisture sensor systems indicated any leakage.

Conclusion • All moisture sensor systems in the study have the capability to show that leakage has occurred • It is not the absolute measured value of the moisture level that determines whether the waterproofing system is leaking or not  

It is the change in the moisture level in the construction itself that is crucial to the question as to whether it is to be opened up or not.

Publisher
p. 53
Series
RISE Rapport ; 2020:41
Series
SBUF rapport ; 13740
Keywords
Delreparation, reparation, tätskiktssystem, tätskikt, fuktsensorer, fuktgivar
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-46661 (URN)978-91-89167-23-0 (ISBN)
Note

RISE Research Institutes of Sweden har fått förtroendet från SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond) att utföra detta utvecklingsprojekt nr. 13 740.

Available from: 2020-08-21 Created: 2020-08-21 Last updated: 2023-06-08Bibliographically approved
Antonsson, U. (2020). Testmetod för funktion och beständighet hos regn- och vindskydd: Utveckling av provningsmetod för verifiering av regn -och vindskydd av folie.
Open this publication in new window or tab >>Testmetod för funktion och beständighet hos regn- och vindskydd: Utveckling av provningsmetod för verifiering av regn -och vindskydd av folie
2020 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Projektet har byggt vidare på erfarenheter från de två tidigare projekten som ingått i E2B2-program-met, projekten 40636–1 och 40636–2 som handlade om lufttäthet i klimatskalet.

I det här projektet har skiktet som finns utanför isoleringen, det så kallade regn- och vindskyddet studerats. Om detta skikt inte fungerar och isoleringsmaterialet blir vått eller att vinden tillåts blåsa igenom isoleringsmaterialet förlorar det sin isolerande förmåga, med högre energianvändning som en av följderna. Avsikten har varit att vidareutveckla provningsmetoden som togs fram i de tidigare pro-jekten. Nu har även skiktens regn- och vindtäthet undersökts. Provningsmetoden har fungerat bra vid pilotprovningarna. Man kan se en förändring av lufttätheten vid mätningar före respektive efter värmebehandlingen. Vi noterar att alla de tre provande regn- och vindskyddssystemen är mycket lufttäta. Det borgar för en god energihushållning.

Värmebehandlingen har gett varierande resultat. En del mätningar visar ett ökat läckage efter vär-mebehandlingen medan andra mätningar visar på minskat luftläckage efter värmebehandlingen.

Alla de undersökta regn- och vindskyddssystemen uppvisar en högst varierande grad av läckage vid regnbelastning under samtidigt pulserande vindbelastning (slagregn). Det faktum att regn- och vind-skyddssystemen inte är helt vattentäta är problematiskt då det är en av förutsättningarna för att byggnader långsiktigt ska kunna ha en låg energianvändning. Det kan också vara ett problem då regn- och vindskyddssystemen ibland används i stället för ett separat väderskydd på en byggarbets-plats.

Publisher
p. 71
Series
Energimyndigheten ; E2B2
Keywords
Lufttäthet, luftläckage, vattenläckage, slagregn, värmebehandling, klimat, damm
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-48314 (URN)
Note

Energimyndighetens projektnummer: 46796-1

Available from: 2020-09-09 Created: 2020-09-09 Last updated: 2023-06-08Bibliographically approved
Gustavsson, B., Williams Portal, N. & Antonsson, U. (2019). Skydd av befintliga byggnadsfasader – en förstudie.
Open this publication in new window or tab >>Skydd av befintliga byggnadsfasader – en förstudie
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [en]

Protection of existing building façades – preliminary study

General concepts related to explosive loading and associated effects on buildings have been discussed. Requirements pertaining to the explosive and vehicle impact resistance of various building components were also elaborated along with the mention of relevant safety measures. Assessing the explosive resistance of existing buildings, with a focus on facades, was discussed in combination with design requirements and potential strength-ening approaches. Relevant literature covering the developments of this field was re-ferred to throughout the report.

It was suggested that a future quality assurance method be devised with the title of "By-ggaS – Method for quality assurance of safe buildings". ByggaS is a method of working with safety issues related to the entire construction process. This encompasses quality assurance requirements (phased), planning and production. With the help of quality management routines and checklists, this method ensures that quality is met in each process through continuous documenting, communicating, checking and verifying the work. Overall, ByggaS allows for an increased quality and safety of the building to be delivered. It facilitates the work of individual construction projects and provides a more efficient process by offering the project participants a complete working method with associated tools/templates.

 

Series
RISE Rapport ; 2019:24
Keywords
security, quality, critical infrastructure, democracy, enforcement, building technology, fortification, façade, structural protection, antagonist, threat
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-38990 (URN)978-91-88907-50-9 (ISBN)
Available from: 2019-06-13 Created: 2019-06-13 Last updated: 2023-06-08Bibliographically approved
Antonsson, U., Nordling, B., Demker, I. & Sjöqvist, M. (2018). Funktionsprovning av tätskiktsystem förvåtutrymmen 2019. Borås
Open this publication in new window or tab >>Funktionsprovning av tätskiktsystem förvåtutrymmen 2019
2018 (Swedish)Report (Refereed)
Abstract [en]

Functional testing of waterproofing systems for use behind ceramic tiling based on flexible sheets 2019

Functional testing

The result is worse than before.

Six (32%) of the nineteen tested waterproofing systems passed the function test without leakage. Thirteen (68%) tests resulted in leakage.

This result is worse than that obtained in the previous project in 2016, (1) when eight (40%) of twenty tested waterproofing systems passed the functional test without leakage. There has therefore been some deterioration in the as constructed systems.

The result, however, is better than in the project performed in 2014 (2) when only three (15%) of twenty tested waterproofing systems passed without leakage.

In this project, several leakages are localised around the penetrations of large and small drainpipes. This is an increase compared to previous studies. We have seen on several occasions that pipe collars have had poor quality. This has been noticed by that the polymer material used for sealing around the tube has lost its water tightness ability during the test. It is most probable that the material has a residual deformation (from setting) that causes the material to lose its ability to seal around the tube. We have also noted that the pipe collars have delaminated i.e. the layers in the collars have been divided into their individual constituents during the test.

Leakages have also been caused by connections to gullies, inside corners, outside corners and in joints of foils.

Fortunately, none of the investigative systems showed leakage that was so extensive that one could describe it as total damage.

Water vapour resistance and mass per unit area

Thirteen tested waterproofing on flexible sheet systems show a result between 2,5 and 4,5 million s/m, which is a high or very-high water vapour resistance. Six flexible sheet systems have a result below 2,5 million s/m.

In the determination of water vapour resistance and mass per unit area, we can clearly see that some manufacturers have made changes in or replaced their flexible sheet with a new one, compared with the previous investigation (1).

We further note that 10 out of 14 flexible sheets have a lower water vapor resistance than in the previous investigation (1). It is also notable that the PVC sealing layer has a low water vapor resistance.

Indication of long-term properties

In order to obtain an indication of the amount added antioxidants that improves the long-term properties of the materials, the DSC analysis of flexible sheets have been performed. In the same way as in the previous project, 2016, (1) it seems that the flexible sheets to be more stabilized for long-term use compared to the previous study in 2014, (2). However, for all analysed materials, to make a reliable service life prediction of the material, an accelerated ageing at moderate temperature is recommended.

Place, publisher, year, edition, pages
Borås: , 2018. p. 106
Series
RISE Rapport ; 2018:81
Keywords
Functional test, waterproofing system, wet room
National Category
Construction Management
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-38168 (URN)978-91-88907-35-6 (ISBN)
Available from: 2019-03-06 Created: 2019-03-06 Last updated: 2023-06-08Bibliographically approved
Månsson, H., Henrik, R., Olenfalk, P., Trägårdh, J., Edwards, Y., Lundgren, D., . . . Lejonmark, S. (2017). Grönatakhandboken: Betong, isolering och tätskikt. Stockholm: Vinnova
Open this publication in new window or tab >>Grönatakhandboken: Betong, isolering och tätskikt
Show others...
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Vinnova, 2017. p. 39
National Category
Civil Engineering Building Technologies Horticulture
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-33223 (URN)
Projects
Vinnova projektet: Kvalitetssäkrade systemlösningar för gröna anläggningar/tak på betongbjälklag med nolltolerans för läckage.Utlysningen och programmet: Hållbara Attraktiva Städer
Available from: 2018-02-07 Created: 2018-02-07 Last updated: 2023-06-08Bibliographically approved
Antonsson, U. (2017). Lufttäta klimatskal under verkligaförhållanden.
Open this publication in new window or tab >>Lufttäta klimatskal under verkligaförhållanden
2017 (Swedish)Report (Refereed)
Abstract [sv]

Beständigheten hos klimatskalets lufttäthetsystem är helt avgörande för om näranollenergihus, passivhus och plushus kommer att fungera som det var tänkt över tid. Eftersom produkterna som säkerställer lufttätheten oftast befinner sig inuti konstruktionen kan det därför innebära stora ingrepp i byggnader om de behöver bytas ut i förtid. Att i laboratorium i förväg kunna utvärdera beständigheten hos det lufttätande systemet är viktigt och för detta behövs en provningsmetod.

Det överordnade syftet med hela projektet är att utveckla en metod där hela system för lufttäthet kan undersökas. Detta så att god lufttäthet och låg energianvändning kan erhållas under lång tid hos framtidens lufttäthetssystem. Denna etapp av projektet har innehållit utveckling och provkörning av en ny provningsmetod. Provningsmetodiken har dokumenterats i SP-metod 5264, utgåva 2, bilaga 2 till denna rapport. Provningsmetoden har fungerat ypperligt vid pilotprovningarna. Man ser en förändring av lufttätheten vid mätningar före respektive efter värmebehandlingen. Provningsmetoden är mycket noggrann och känslig på så sätt att förändring i lufttätheten kan registreras.

Provningsmetoden är ett mycket bra verktyg för producenter av lufttäthetssystem vid produktutveckling. Metoden är också lämplig för användning vid utvärdering av lufttäthetssystem för olika godkännandesystem och certifiering. Samtliga provade lufttäthetssystem var mycket lufttäta före värmebehandlingen. Alla systemen visar på resultat under 0,1 l/(s∙m²). Efter värmebehandlingen visar alla undersökta lufttäthetssystem dock en ökande luftgenomsläpplighet, i varierande grad.

I projektet har även montage av lufttäthetssystem gjorts i miljöer som valts för att efterlikna realistiska byggarbetsplatsförhållanden. Alla de undersökta lufttäthetssystemen visar på förändringar i lufttätheten då montaget har skett i kall och fuktig miljö och vid montage i dammig miljö. Variationen mellan de olika systemen har dock varit ganska stor.

Det är vår uppfattning om alla lufttäthetsystem i framtiden undersöks med hjälp av denna provningsmetod så kommer man att få en stark förbättring av lufttätheten och därmed lägre energianvändning.

.

Publisher
p. 56
Series
E2B2 ; 2017:1
Keywords
Airtightness, air leakage, dimensional stability, durability, aging, climate, Lufttäthet, luftläckage, dimensionsstabilitet, beständighet, åldring, klimat
National Category
Building Technologies
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-29608 (URN)
Funder
Swedish Energy Agency, 40636–1SBUF - Sveriges Byggindustriers Utvecklingsfond, 13013
Available from: 2017-06-27 Created: 2017-06-27 Last updated: 2023-06-08Bibliographically approved
Antonsson, U., Samuelson, I., Nordling, B., Jansson, A. & Demker, I. (2016). Funktionsprovning av tätskiktsystem för våtutrymmen 2016.
Open this publication in new window or tab >>Funktionsprovning av tätskiktsystem för våtutrymmen 2016
Show others...
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Detta är andra gången ett forskningsprojekt av denna typ genomförs och syftet och målet är att kunna visa på tätskiktssystem som har god prognos att uppfylla kravet på vattentäthet och därmed vara vattenskadesäkrande. Ett annat syfte har varit att se om tillverkarna har tagit till sig av resultaten från den tidigare utförda undersökningen som rapporterades 2014 i SP Rapport 2014:45.

Publisher
p. 78
Series
SP Rapport, ISSN 0284-5172 ; 2016:60
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-26220 (URN)
Available from: 2016-12-02 Created: 2016-12-02 Last updated: 2023-06-08Bibliographically approved
Antonsson, U. (2016). Utveckling av metodik för verifiering av beständighet hos system för lufttäthet, etapp 1 - utökning.
Open this publication in new window or tab >>Utveckling av metodik för verifiering av beständighet hos system för lufttäthet, etapp 1 - utökning
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [en]

Development of methodology for verification of the durability of systems for airtightness, stage 1 - extension

This is a project that is intended to treat durability of airtightness systems for buildings with typically related details, such as foil, tape, prefabricated penetrations, etc.

This stage of the project has included the development, design and construction of prototype equipment. This is so that dimensioning, heating method, the level of dynamic loading, etc. could be selected and tested. Some shorter pilot tests of dimensions stability have been performed and testing methodology has been documented.

The test method has worked excellent in pilot tests. You see a change in air permeability in the measurement before and after the heat treatment. The test method is very accurate and sensitive so that the change in airtightness can be recorded.

The test method should be a very good tool for producers of airtightness systems for product development. The method is also suitable for use in the evaluation of airtightness systems for different methods of approval and certification.

All tested airtightness systems were very airtight before heat treatment. All systems show the results for 0.1 l/(s∙m2). However, after the heat treatment all the tested airtightness systems displayed an increase in air permeability in varying degrees.

In the extended project, installation of airtightness systems was made in environments that have chosen to mimic realistic constructions on site conditions. All the investigated airtightness systems show changes in air density when the assembly had taken place in cold and humid environments and when installed in a dusty environment. The variation between the different systems, however, is quite large.

Series
SP Rapport, ISSN 0284-5172 ; 2016:58
Keywords
Lufttäthet, luftläckage, dimensionsstabilitet, beständighet, åldring, klimat, damm
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-28187 (URN)
Available from: 2017-02-16 Created: 2017-02-16 Last updated: 2023-06-08Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-8705-2828

Search in DiVA

Show all publications