Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 77) Show all publications
Andersson, P., Byström, A., Fjellgaard Mikalsen, R., Försth, M., Van Hees, P., Kovacs, P. & Runefors, M. (2019). Innovativa elsystem i byggnader: konsekvenser för brandsäkerhet. RISE
Open this publication in new window or tab >>Innovativa elsystem i byggnader: konsekvenser för brandsäkerhet
Show others...
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Det sker en snabb teknikutveckling i den elektriska miljön i byggnader, framförallt i våra bostäder. Ett exempel är lokal produktion av el, där solcellsinstallationer blir alltmer populära. Sådan elproduktion medför även förändringar i övriga delar av byggnaders elektriska infrastruktur, såsom DC-nät och i vissa fall energilagring i batterisystem. Utvecklingen sker till stor del som ett svar på behovet av mer hållbara lösningar, ur ett växthuseffektperspektiv, för vår elförsörjning, och förstärks bland annat av statligt stöd och ökad tillgänglighet på marknaden.Ny elektrisk teknologi kan leda till ökad brandrisk och denna förstudie har haft som mål att undersöka denna problematik. Metoden har varit workshops med intressenter och experter inom området, intervjuer, samt litteraturstudier.Av de studerade områdena förefaller solcellsanläggningar skapa störst utmaningar i framtiden om inget görs. Detta beror dels på bristfälligt regelverk men även på att dessa system är distribuerade i byggnaderna med flera delar som kan orsaka brand och att delar är exponerade för utomhusklimat vilket får stora konsekvenser vad gäller uppkomst av fel.Brandsäkerheten i samhället har sett ur ett långt tidsperspektiv väsentligt förbättrats. Detta har huvudsakligen drivits fram med hjälp av ett förbättrat regelverk, som ofta inkluderat förbättrade provnings- och kvalificeringsmetoder. En generell observation i detta projekt är att regelverket inte hinner utvecklas i samma takt som tekniken. Detta är en ofta återkommande utmaning inom brandsäkerhet, men gäller speciellt för de teknikområden som behandlas i denna rapport där utvecklingen går mycket snabbt, och de ingående komponenterna nästan uteslutande har stor inneboende brandpotential. Rapporten konstaterar att för att skapa ett relevant regelverk behövs tillämpad forskning, så kallad prenormativ forskning, inom prioriterade områden för att besvara de frågor som ställs vid formulerandet av nya regler och standarder. Exempel på områden som bör prioriteras är 1) komplettering av det än så länge magra statistiska underlaget för bränder i solcellsinstallationer med olycksutredningar, och studier av redan befintliga olycksutredningar, 2) studier av branddynamiken i solcellsinstallationer, såväl byggnadsapplicerade som integrerade, och såväl tak- som fasadmonterade sådana, 3) studier av ljusbågars uppkomst och hur dessa kan undvikas, alternativt hur det kan undvikas att de ger upphov till bränder, 4) skapa underlag för säker installation av batterilager, samt 5) kvalitetssäkring av så kallade second-life batterier, dvs. begagnade batterier, som används i batterilager.

Place, publisher, year, edition, pages
RISE: , 2019. p. 77
Series
RISE Rapport ; 2019:109
Keywords
brandsäkerhet, brandrisker, solenergi, solpanel, PV, växelriktare, ljusbåge, regelverk, rekommendationer, energieffektiva byggnader, Li-jonbatterier, energilager, räddningstjänst, brandbekämpning
National Category
Engineering and Technology
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-40752 (URN)978-91-89049-34-5 (ISBN)
Available from: 2019-11-11 Created: 2019-11-11 Last updated: 2019-11-18Bibliographically approved
Vermina Lundström, F. & Andersson, P. (2018). Faktorer som påverkar en bostadsbrands storlek – analys av försäkringsbolagens data. Lund
Open this publication in new window or tab >>Faktorer som påverkar en bostadsbrands storlek – analys av försäkringsbolagens data
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Limiting factors for fire extent in residential buildings – analysis of information from the insurance sector
Abstract [en]

Every year, the insurance sector reports 23 000 fire incidents in Sweden. Of these, the fire rescue service are called into 6 000. Since there is little knowledge on the fires that the fire rescue service is not involved in, incident data from insurance companies has been analyzed.

One limitation to the results in this report is that the insurance sector’s definition of fire is broad; e.g. short-circuit is regarded a fire incident.

Still, the data complies with the statistics from the fire rescue service: Kitchen fires and fire in electric equipment are the most common sources of fire in residential buildings.

The cost (property damage) of a fire is also presented. It is seen that the most common fires sources commonly lead to a relatively low economical loss.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: , 2018. p. 30
Series
RISE Rapport ; 2018:06
Keywords
insurance; cost; small fire
National Category
Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-33009 (URN)978-91-88695-41-3 (ISBN)
Available from: 2018-01-10 Created: 2018-01-10 Last updated: 2018-08-24Bibliographically approved
Andersson, P., Arvidson, M., Evegren, F., Jandali, M., Larsson, F. & Rosengren, M. (2018). Lion Fire: Extinguishment and mitigation of fires in Li-ion batteries at sea.
Open this publication in new window or tab >>Lion Fire: Extinguishment and mitigation of fires in Li-ion batteries at sea
Show others...
2018 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

The shipping industry is facing increasing pressure to cut emissions. Diesel-electric hybrid or fully electrical propulsion systems can offer significant savings in fuel consumption and reduce emissions. However, the use of energy storage battery systems on board vessels is introducing new fire hazards and advice on suitable fire extinguishing systems and agents is desired. In a series of tests, both total compartment application water spray and water mist systems and direct injection (using several different agents) into the module were evaluated in fire tests conducted to compare different fire extinguishing approaches for a fire in a battery cell. A test compartment was constructed to simulate a battery room and a commercially available lithium-ion (Li-ion) battery cell was positioned inside a cubic box that mimicked a battery module. By heating the battery cell, combustible gases were generated, and these gases were ignited by a pilot flame inside the simulated battery module. The tests indicated that fire extinguishment of a battery cell fire inside a battery module is unlikely when using total compartment water spray or water mist fire protection systems. The water droplets are simply not able to penetrate the battery module and reach to the seat of the fire. Direct injection of the fire extinguishing agent inside the battery module is necessary. The tests also showed that agents such as water and low-expansion foam, with a high heat capacity, provide rapid cooling and fire extinguishment. The reduced water surface tension associated with low-expansion foam may improve the possibilities for water penetration whilst agents with a high viscosity may not be able to spread to the seat of the fire. Agents with less heat capacity, such as high-expansion foam and nitrogen gas, provide less cooling but fire extinguishment can still be achieved if designed correctly.

Publisher
p. 49
Series
RISE Rapport ; 2018:77
Keywords
lithium-ion batteries, ships, battery room, fire-fighting
National Category
Other Civil Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-36683 (URN)978-91-88907-27-1 (ISBN)
Note

The Lion Fire @ Sea project was funded by the Swedish Maritime Administration (Sjöfartsverket) and RISE Research Institutes of Sweden.

Available from: 2018-12-21 Created: 2018-12-21 Last updated: 2018-12-21Bibliographically approved
Brandon, D., Just, A., Andersson, P. & Östman, B. (2018). Mitigation of fire damages in multi-storey timber buildings: Statistical analysis and guidelines for design.
Open this publication in new window or tab >>Mitigation of fire damages in multi-storey timber buildings: Statistical analysis and guidelines for design
2018 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

The number of multi-storey timber buildings has increased during the last twenty years. Recent well-known fires in London, Dubai and Brazil, although not in timber buildings, have increased concerns regarding large fire spread and high damage fires. As timber is a combustible material, concerns have been expressed regarding property safety and it has been questioned whether fire damage is more significant in buildings with timber as the main structural material than in other types of buildings. This report includes a statistical study of data of fires in multi-storey timber buildings in New Zealand and an analysis of high damage fires that occurred in multi-storey timber buildings in the USA. The data from New Zealand showed no significant difference between share of fires that had flame damage out of the compartment of origin in (a) multi-storey timber buildings that were constructed in or later than 1992 and (b) other types of multi-storey buildings that were constructed in or later than 1992. Fires in multi-storey timber buildings that were constructed before 1992 spread more frequently to neighbouring compartments than fires in other multi-storey timber buildings constructed before 1992. Data of high damage fires occurring in multi-storey timber buildings in the USA indicated that outdoor fire spread is the most common cause for large fire spread. Additionally, the data indicates that high water damage is most often caused by fire service interference and is significantly less often related to sprinkler activation.

Based on the analysis of fire spread of high damage fires in the USA, guidelines are given in the report to limit (1) outdoor fire spread, (2) fire spread through cavities, and (3) fire spread directly from a fire compartment to a neighbouring fire compartment. A number of these guidelines were evaluated using a fire test of a two-storey timber structure.

Publisher
p. 47
Series
RISE Rapport ; 2018:43
Keywords
Tall timber buildings; Fire; Fire stop; Fire spread; Water damage
National Category
Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-35110 (URN)978-91-88695-82-6 (ISBN)
Available from: 2018-09-03 Created: 2018-09-03 Last updated: 2019-06-27Bibliographically approved
Andersson, P. & Willstrand, O. (Eds.). (2018). Proceeding from 5th International Conference on Fires in Vehicles - FIVE 2018: October 3-4, 2018, Borås Sweden. Paper presented at 5th International Conference on Fires in Vehicles - FIVE 2018. Boras: RISE Research Institutes of Sweden
Open this publication in new window or tab >>Proceeding from 5th International Conference on Fires in Vehicles - FIVE 2018: October 3-4, 2018, Borås Sweden
2018 (English)Conference proceedings (editor) (Other academic)
Abstract [en]

These proceedings include papers and extended abstracts from the 5th International Conference on Fires in Vehicles – FIVE 2018, held in Borås, Sweden October 3-4, 2018. The proceedings include an overview of research and regulatory actions coupled to state-of-the-art knowledge on fire related issues in vehicles, such as passenger cars, buses, coaches, trucks and trains.

Fires in transport systems are a challenge for fire experts. New fuels that are efficient and environmentally friendly are rapidly being introduced together with sophisticated new technology such as e.g. fuel cells and high energy density batteries. This rapid development, however, introduces new fire risks not considered previously and we risk getting a situation where we do not have enough knowledge to tackle them. In this context FIVE represents an important forum for discussion of the fire problem and for exchange of ideas.

Fire protection in road, rail, air, and sea transport is based on international regulations since vehicles cross borders and the safety requirements must be the same between countries. Therefore, understanding of safety and regulations must be developed internationally and the FIVE-conference has a significant role to play as a place to exchange knowledge.

FIVE attracts researchers, operators, manufacturers, regulators and other key stakeholders. Of particular value is the mix of expertise and the international participation in the conference. The conference is unique as it includes fires in different vehicles. It is not confined to bus fires or train fires but includes them both, naturally since fire problems are often similar regardless of type of vehicle. This means that for example solutions for trains are useful for fire problems in buses and vice versa.

In the proceedings you will find papers on the fire problem, alternative fuel and electric vehicles, fire investigations and case studies and finally fire mitigation. We are grateful to the renowned researchers and engineers presenting their work and to the keynote speakers setting the scene. We sincerely thank the scientific committee for their expert work in selecting papers for the conference.

 

Place, publisher, year, edition, pages
Boras: RISE Research Institutes of Sweden, 2018
Series
RISE Rapport ; 2018:51
National Category
Other Engineering and Technologies
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-44384 (URN)978-91-88695-95-6 (ISBN)
Conference
5th International Conference on Fires in Vehicles - FIVE 2018
Available from: 2020-03-05 Created: 2020-03-05 Last updated: 2020-03-05Bibliographically approved
Andersson, P., Aras, S., Arvidson, M., Frantzich, H., Larsson, I., Vermina Lundström, F., . . . Runefors, M. (2018). Riskreducerande åtgärder för dödsbränder i bostäder. Borås
Open this publication in new window or tab >>Riskreducerande åtgärder för dödsbränder i bostäder
Show others...
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [en]

Thisreport summarizes the work conducted within the project ”Analysis of physicaldeterminants and technical measures in support of the zero vision” financed bythe Civil Contingency Authority (MSB) in Sweden. The work aims to find measuresto prevent and reduce the number of fatalities in fires in residentialbuildings in a Sweden, a list of such measures is provided in the end of thereport. The list is based on work conducted in several small sub-projects, ashort summary of these is also provided in the report.

Abstract [sv]

Denna rapport utgör slutrapport i projektet ”Analys av brandsäkerhetens fysiska bestämningsfaktorer och tekniska åtgärder som stöd till nollvisionen” som har finansierats av MSB. Rapporten sammanfattar projektet i form av förslag på åtgärder som kan införas för att minska antalet omkomna och skadade i bostadsbränder. De rekommenderade åtgärderna baseras på de resultat som framkommit i de underprojekt som genomförts under projektets gång. En kort sammanfattning av de projekten ges, för fullständig information hänvisas läsaren till de olika delprojektsrapporterna.

För att minska antalet döda och skadade i bränder i bostäder behövs många olika åtgärder, det finns ingen universallösning som kan förhindra alla dödsfall i bostadsbränder. Åtgärderna som rekommenderas inkluderar:

  • Fortsatt satsning på brandvarnare i hemmet, både i form av fler brandvarnare och bättre brandvarnare
  • Informationsspridning genom t.ex. bättre spridning av sidan ”Din säkerhet”
  • Bättre brandskydd för personer som vårdas i hemmet
  • Brandkrav på lös inredning 
  • Fortsatt och förbättrad uppföljning av dödsbränder
  • Mer vikt vid nyttan av brandskyddsåtgärder i regelverk även om det inte går att räkna hem nyttan rent samhällsekonomiskt
  • Fortsatt forskning inom området gällande t.ex. bättre brandvarnare, utvärderingsverktyg olika insatser samt bränder med okänd orsak.
Place, publisher, year, edition, pages
Borås: , 2018. p. 32
Series
RISE Rapport ; 2018:37
Keywords
Fires, Residential fires, Fire fatalities, Fire prevention, Fire measures, Bränder, bostadsbränder, omkomna i bränder, förebyggande åtgärder, förebyggnade brandskydd
National Category
Other Civil Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-33857 (URN)978-91-88695-75-8 (ISBN)
Projects
Analys av brandsäkerhetens fysiska bestämningsfaktorer och tekniksa åtgärder som stöd till nollvivionen
Funder
Swedish Civil Contingencies Agency, 2014-5284
Available from: 2018-05-18 Created: 2018-05-18 Last updated: 2018-08-24Bibliographically approved
Strömgren, M. & Andersson, P. (2016). Dwelling and fire scenario characteristics in fatal residential fires - a review. In: Book of Abstracts Nordic Fire & Safety Days 2016: . Paper presented at 1st Nordic Fire & Safety Days 2016, June 16-17, 2016, Copenhagen, Denmark (pp. 37).
Open this publication in new window or tab >>Dwelling and fire scenario characteristics in fatal residential fires - a review
2016 (English)In: Book of Abstracts Nordic Fire & Safety Days 2016, 2016, p. 37-Conference paper, Published paper (Other academic)
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-28331 (URN)
Conference
1st Nordic Fire & Safety Days 2016, June 16-17, 2016, Copenhagen, Denmark
Available from: 2017-03-07 Created: 2017-03-07 Last updated: 2019-06-20Bibliographically approved
Andersson, P. & Willstrand, O. (2016). FIVE 2016. Brandposten (55), 30-30
Open this publication in new window or tab >>FIVE 2016
2016 (Swedish)In: Brandposten, no 55, p. 30-30Article in journal (Other academic) Published
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-28246 (URN)
Available from: 2017-02-17 Created: 2017-02-17 Last updated: 2019-06-14Bibliographically approved
Andersson, P., Brandt, J. & Willstrand, O. (2016). Full scale fire-test of an electric hybrid bus.
Open this publication in new window or tab >>Full scale fire-test of an electric hybrid bus
2016 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

In November 2014 a full scale fire test was conducted on an electric-diesel hybrid bus at the rescue-service training facility Guttasjön outside of Borås. The fire was started in the engine compartment and allowed to spread and grow until the entire bus was consumed in the fire. Temperature measurements were conducted in the engine compartment, passenger compartment, air-channels within the passenger compartment and on the battery. In addition were gas analysis, useful for evaluation of evacuation, performed within the passenger compartment and extra detectors installed in the engine compartment. The test was video-recorded from several angles. The purpose of the test and measurements were several; study the fire behaviour of an electric-hybrid bus, i.e. would the battery fall down into the passenger compartment and thus pose a new risk, or would the battery explode and pose a new risk, investigate the benefits of early detection of fires in the engine compartment and to provide a set of measuring data that can be used by researchers and others that are evaluating and modelling different fire safety means and rescue for buses.Key words: Fire, bus, hybrid, electric vehicle, battery, full-scale fire test

Publisher
p. 43
Series
SP Rapport, ISSN 0284-5172 ; 2016:05
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-28006 (URN)978-91-88349-12-5 (ISBN)
Available from: 2017-02-07 Created: 2017-02-07 Last updated: 2018-08-24Bibliographically approved
Larsson, F., Andersson, P., Blomqvist, P. & Mellander, B.-E. (2016). Gas Emissions from Lithium-Ion Battery Cells Undergoing Abuse from External Fire. In: Proceedings from the 4th International Conference on Fire in Vehicles - FIVE 2016: . Paper presented at 4th International Conference on Fires in Vehicles (FIVE 2016), October 4-6, 2016, Baltimore, US (pp. 253-256).
Open this publication in new window or tab >>Gas Emissions from Lithium-Ion Battery Cells Undergoing Abuse from External Fire
2016 (English)In: Proceedings from the 4th International Conference on Fire in Vehicles - FIVE 2016, 2016, p. 253-256Conference paper, Published paper (Other academic)
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-28301 (URN)
Conference
4th International Conference on Fires in Vehicles (FIVE 2016), October 4-6, 2016, Baltimore, US
Available from: 2017-03-03 Created: 2017-03-03 Last updated: 2019-06-24Bibliographically approved
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-3690-387x

Search in DiVA

Show all publications
v. 2.35.10