Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 28) Show all publications
Bloom, E., Bok, G. & Theorin, M. (2023). Sanering av mikrobiella skador på trä i byggnader - en sammanställning av nuläget i branschen, lagar, metoder och användningsområden.
Open this publication in new window or tab >>Sanering av mikrobiella skador på trä i byggnader - en sammanställning av nuläget i branschen, lagar, metoder och användningsområden
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Trä i byggnader som exponeras för fukt eller fritt vatten blir med tiden utsatt för mikrobiell påväxt. När detta ska åtgärdas kallas det sanering vilket innebär att trä rengörs från påväxten, om inte materialet byts ner helt. Oavsett nyproduktion eller befintliga byggnader så säger lagen genom Miljöbalken och Plan- och bygglagen att påväxt som kan orsaka skada eller olägenhet för människors hälsa ska tas bort. Kemikalielagstiftningen betonar att skador som uppkommer så att kemiska produkter och bekämpningsmedel behöver användas ska undvikas om kunskap och tekniker för detta finns. När bekämpningsmedel väl används är det enbart den avsedda användningen enligt instruktionerna som tillåts. Detta gäller allt trä i byggnader där godkännande krävs. Vetenskapliga studier och myndigheter avråder från användning av kemiska medel för att sanera påväxt på trä. Anledningen är att de verkar ha begränsad effekt och att användningen innebär en risk för att det ökar mängden föroreningar i luften inomhus. Dessutom finns en risk att metoderna eventuellt bara dödar den mikrobiella påväxten, utan att den tas bort, och att även död/inaktiv påväxt kan innebära hälsorisker Aktörer inom bygg och företag som sanerar fuktskador efterlyser ett övergripande regelverk och riktlinjer för hantering av fuktskadat trä i byggnader. Sanering av mikrobiella organismer på trä utförs i stor omfattning vid nyproduktion av byggnader om de utsatts för nederbörd eller om skydd mot fukt och vattenskador varit bristfälligt. Fuktsäkerheten behöver prioriteras i större utsträckning i många fall. Redan vid planering av budget och projektering behövs relevanta strategier för att hantera fuktsäkerheten. Áv intervjuerna framgår att slipning av träytor är den vanligast använda saneringsmetoden, följt av isblästring och användning av kemiska medel för att rengöra och bleka virkesytan. Byggnader som utsätts för fritt vatten eller höga fukthalter kan efter längre tid få rötskador och insektskador. Röt- och insektskador åtgärdas genom att skadat material byts ut och/eller genom att behandling utförs med godkända bekämpningsmedel.

Publisher
p. 28
Series
RISE Rapport ; 2023:18
National Category
Building Technologies
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-63781 (URN)978-91-89757-61-5 (ISBN)
Note

Sammanställningen har finansierats av Svenskt Trä, Trä och Möbelföretagen (TMF) samt RISE.  2023-03-27: byte av fulltext pga ett felaktigt författarnamn. Rapporten hade då laddats ner 56 ggr.

Available from: 2023-02-01 Created: 2023-02-01 Last updated: 2023-11-01Bibliographically approved
Wierzbicka, A., Omelekhina, Y., Thoustrup Saber, A., Bloom, E., Gren, L., Sös Poulsen, S., . . . Raun Jacobsen, N. (2022). Indoor PM2.5 from occupied residences in Sweden caused higher inflammation in mice compared to outdoor PM2.5. Indoor Air, 32(12), Article ID e13177.
Open this publication in new window or tab >>Indoor PM2.5 from occupied residences in Sweden caused higher inflammation in mice compared to outdoor PM2.5
Show others...
2022 (English)In: Indoor Air, ISSN 0905-6947, E-ISSN 1600-0668, Vol. 32, no 12, article id e13177Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

We spend most of our time indoors; however, little is known about the effects of exposure to aerosol particles indoors. We aimed to determine differences in relative toxicity and physicochemical properties of PM2.5 collected simultaneously indoors (PM2.5 INDOOR) and outdoors (PM2.5 OUTDOOR) in 15 occupied homes in southern Sweden. Collected particles were extracted from filters, pooled (indoor and outdoor separately), and characterized for chemical composition and endotoxins before being tested for toxicity in mice via intratracheal instillation. Various endpoints including lung inflammation, genotoxicity, and acute-phase response in lung and liver were assessed 1, 3, and 28 days post-exposure. Chemical composition of particles used in toxicological assessment was compared to particles analyzed without extraction. Time-resolved particle mass and number concentrations were monitored. PM2.5 INDOOR showed higher relative concentrations (μg mg−1) of metals, PAHs, and endotoxins compared to PM2.5 OUTDOOR. These differences may be linked to PM2.5 INDOOR causing significantly higher lung inflammation and lung acute-phase response 1 day post-exposure compared to PM2.5 OUTDOOR and vehicle controls, respectively. None of the tested materials caused genotoxicity. PM2.5 INDOOR displayed higher relative toxicity than PM2.5 OUTDOOR under the studied conditions, that is, wintertime with reduced air exchange rates, high influence of indoor sources, and relatively low outdoor concentrations of PM. Reducing PM2.5 INDOOR exposure requires reduction of both infiltration from outdoors and indoor-generated particles. © 2022 The Authors. 

Place, publisher, year, edition, pages
John Wiley and Sons Inc, 2022
Keywords
aerosol, home, indoor/outdoor ratio, physicochemical characteristics, PM2.5, real-life exposure, toxicity
National Category
Occupational Health and Environmental Health
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-62577 (URN)10.1111/ina.13177 (DOI)2-s2.0-85145061636 (Scopus ID)
Note

 Funding details: Svenska Forskningsrådet Formas, 2016‐0079, 942‐2015‐1029; Funding details: Energimyndigheten, 43092‐1; Funding text 1: This work was financed by the Swedish Research Council FORMAS (Projects Dnr 942‐2015‐1029 and 2016‐0079), the Swedish Energy Agency (43092‐1) and by FFIKA, Focused Research Effort on Chemicals in the Working Environment from the Danish Government. We would like to express our gratitude to participants who let us perform the measurements in their homes. The technical assistance from Ryszard Wierzbicki, Patrik Nilsson, Anne Abildtrup, Michael Guldbrandsen, Eva Terrida, Noor Irmam, Anne Karin Asp, Yasmin Akhtar, and Sandro Lucciola was greatly appreciated. We would like to thank our partners LKF, Kraftringen, and Lunds kommun. The Grolman Group (Grolman Nordic Speciality Chemicals, Oslo, Norway) is acknowledged for providing the CB materials.

Available from: 2023-01-23 Created: 2023-01-23 Last updated: 2023-11-01Bibliographically approved
Bloom, E., Bok, G. & Theorin, M. (2022). Mögel och hälsa i byggnader, en litteratursammanställning för träbyggnadsindustrin.
Open this publication in new window or tab >>Mögel och hälsa i byggnader, en litteratursammanställning för träbyggnadsindustrin
2022 (English)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Mikroorganismer kan växa på alla material om förutsättningarna är de rätta. Fukt är alltid den begränsande faktorn men andra faktorer, till exempel temperatur, kan påverka kritisk fuktnivå med avseende på start och etablering av mikrobiologisk påväxt. Mikrobiologisk påväxt på byggnadsmaterial är därför inte materialfråga utan snarare en hanterings- eller byggnadsteknisk fråga. 2009 konstaterar WHO i sin rapport Guidlines for indoor air quality att negativa hälsoeffekter motverkas effektivast genom att fukt och mikrobiella skador på och i byggnader förhindras. Nya studier har adderats sedan 2009 och ett antal vetenskapligt granskade artiklar i ämnet har publicerats. I arbetet med denna sammanställning har ingen artikel påträffats som motstrider den idag, på empiri, grundade uppfattningen att fukt och mögelskador i byggnader kan påverka innemiljön. En påverkan som i sin tur kan leda till negativa hälsoeffekter för människor. I nordiska länder så är det vanligast att fukt- och mögelskador finns inuti konstruktioner. För trähus som ofta är konstruerade av flera olika byggnadsmaterial finns en problematik som dels uppstår genom att mikroorganismer kan växa på dessa material dels genom att det finns risk att emissioner från påväxten sprids till innemiljön. För att bättre förstå när och hur människor exponeras för dessa ämnen behövs mer kunskap inhämtas om: - Hur och när emissioner från skador inuti konstruktioner når innemiljön. - Emissionernas sammansättning. - Skador på trä och hälsa specifikt - Kunskap om mögelarter och deras förekomst på olika byggnadsmaterial inklusive trä. - Vilka åtgärder behöver sättas in för att förhindra att påväxt uppstår vid fukt- och vattenskador (tid, temperatur, material mm)?

Publisher
p. 24
Series
RISE Rapport ; 2022:68
National Category
Other Medical Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-59297 (URN)978-91-89711-08-2 (ISBN)
Available from: 2022-06-01 Created: 2022-06-01 Last updated: 2023-11-01Bibliographically approved
Wierzbicka, A., Omelekhina, Y., Saber, A. T., Bloom, E., Strandberg, B., Pagels, J. & Jacobsen, N. R. (2020). Higher inflammation in mice caused by airborne particles collected in Swedish occupied residences compared to outdoor particles. In: : . Paper presented at 16th Conference of the International Society of Indoor Air Quality and Climate: Creative and Smart Solutions for Better Built Environments, Indoor Air 2020. International Society of Indoor Air Quality and Climate
Open this publication in new window or tab >>Higher inflammation in mice caused by airborne particles collected in Swedish occupied residences compared to outdoor particles
Show others...
2020 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
International Society of Indoor Air Quality and Climate, 2020
National Category
Basic Medicine
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-67857 (URN)2-s2.0-85101622896 (Scopus ID)
Conference
16th Conference of the International Society of Indoor Air Quality and Climate: Creative and Smart Solutions for Better Built Environments, Indoor Air 2020
Available from: 2023-11-20 Created: 2023-11-20 Last updated: 2023-11-20Bibliographically approved
Bloom, E., Antonsson, A., Ekvall, K. & Svensson, K. (2019). Den mikrobiologiska arbetsmiljön vid biologisk återvinning av matavfall – en sammanställning av mikrobiologiska arbetsmiljörisker, genomförda arbetsmiljömätningar samt hur man kan jobba för en bättre och säkrare arbetsmiljö.
Open this publication in new window or tab >>Den mikrobiologiska arbetsmiljön vid biologisk återvinning av matavfall – en sammanställning av mikrobiologiska arbetsmiljörisker, genomförda arbetsmiljömätningar samt hur man kan jobba för en bättre och säkrare arbetsmiljö
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Series
Avfall Sverige 2019:17
National Category
Civil Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-71498 (URN)
Available from: 2024-01-26 Created: 2024-01-26 Last updated: 2024-01-26Bibliographically approved
Bloom, E. & Sahlberg, B. (2016). Kartläggning av endotoxin i arbetsmiljön vid kompost- och biogasanläggningar.
Open this publication in new window or tab >>Kartläggning av endotoxin i arbetsmiljön vid kompost- och biogasanläggningar
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Series
Avfall Sverige 2016:31
National Category
Civil Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-71499 (URN)
Available from: 2024-01-26 Created: 2024-01-26 Last updated: 2024-01-26Bibliographically approved
Norbäck, D., Hashim, J. H., Cai, G.-H. -., Hashim, Z., Ali, F., Bloom, E. & Larsson, L. (2016). Rhinitis, ocular, throat and dermal symptoms, headache and tiredness among students in schools from johor bahru, Malaysia: Associations with fungal DNA and mycotoxins in classroom dust. PLoS ONE, 11(2)
Open this publication in new window or tab >>Rhinitis, ocular, throat and dermal symptoms, headache and tiredness among students in schools from johor bahru, Malaysia: Associations with fungal DNA and mycotoxins in classroom dust
Show others...
2016 (English)In: PLoS ONE, Vol. 11, no 2Article in journal (Refereed) Published
National Category
Basic Medicine
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-67858 (URN)10.1371/journal.pone.0147996 (DOI)2-s2.0-84958817634 (Scopus ID)
Available from: 2023-11-20 Created: 2023-11-20 Last updated: 2023-11-20Bibliographically approved
Christensson, B., Antonsson, A.-B. & Bloom, E. (2015). Effektiva åtgärder mot spridning av skärvätskedimma och luftvägsproblem från skärvätskor. IVL Svenska Miljöinstitutet
Open this publication in new window or tab >>Effektiva åtgärder mot spridning av skärvätskedimma och luftvägsproblem från skärvätskor
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Förekomst av utbrott av luftvägsbesvär har rapporterats vid arbete med skärvätskor. Tidigare forskning om luftvägsbesvär från skärvätskor visar att flera ämnen som förekommer i skärvätskedimma kan bidra till besvären. Studier har gjorts vid åtta företag för att undersöka hur skärvätskedimma sprids i arbetsmiljön och hur spridning av och exponering för skärvätskedimma kan undvikas. Samma skärvätska kan uppfattas som både mycket bra och mycket problematisk på olika företag. Detta tyder på att mikrobiologiska faktorer bidrar till besvären. Skötseln av skärvätskan är viktig för att minska förekomsten av besvär. Val av skärvätska och skärvätskans kemiska sammansättning har också stor betydelse. Inom projektet har mätningar gjorts av partikelhalten i luft som indikator på skärvätske-dimma. Denna mätmetod har visat sig vara effektiv för att identifiera källor som sprider skärvätskedimma. Projektets slutsatser är att besvär kan uppkomma även med bra skärvätskor och även om skärvätskan sköts väl. Därför är det klokt att utforma arbetsmetoder, maskiner, inkapslingar och ventilation så att spridning av och exponering för skärvätskedimma undviks. Befintliga inkapslingar och ventilation fungerar ofta inte tillräckligt bra för att effektivt fånga in skärvätskedimman. Insatser som minskar spridning av och exponering för skärvätskor är bland annat att säkerställa att befintliga inkapslingar och ventilation av maskiner fungerar väl, vilket de ofta inte gör idag. Dagen praxis ger inte tillräckligt bra skydd mot skärvätskedimma. Genom god utformning, kan luftvägsbesvär undvikas, även om skärvätskan skulle infekteras och mikroorganismer växa till. Dessutom behöver arbetsmetoderna ses över så att exponering för skärvätskedimma undviks. Åtgärder behövs för att hindra skärvätska från att ansamlas i ventilationssystemet. Luftrenare som placeras i ventilationssystemet direkt efter de maskiner där skärvätska används är en effektiv åtgärd som minskar förekomsten av skärvätska i frånluften och ger möjlighet att bättre dimensionera processutsug.

Place, publisher, year, edition, pages
IVL Svenska Miljöinstitutet, 2015
Keywords
luftvägsbevär, skärvätska
National Category
Civil Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-71501 (URN)
Available from: 2024-01-26 Created: 2024-01-26 Last updated: 2024-01-26Bibliographically approved
Bloom, E., Fjällström, P., Sahlberg, B. & Antonsson, A.-B. (2015). God praxis för säker mögelsanering. IVL Svenska Miljöinstitutet
Open this publication in new window or tab >>God praxis för säker mögelsanering
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [en]

I samband med ROT-arbeten förekommer det att arbete måste göras i byggkonstruktioner där det finns mögel. Ofta kommer mögelförekomsten som en oväntad och oönskad överraskning. Arbete med och rivning av konstruktioner som är angripna av mögel, innebär att sporer och fragment av mögel som innehåller mögelgifter och cellväggskomponenter sprids till arbetsmiljön. Inandning av dessa partikulära luftföroreningar kan ha allvarliga hälsoeffekter. De hälsoeffekter som är vanligast efter exponering för mögel, är olika former av påverkan på luftvägarna, bland annat ODTS, Organic Dust Toxic Syndrome. I allvarliga fall kan en luftvägssjukdom, allergisk alveolit, utvecklas. Akut insjuknande med influensaliknande symptom och feber förekommer också och uppkommer några timmar efter exponering. Målet med denna studie är att utveckla konkreta råd och rekommendationer som kan tillämpas i det dagliga arbetet och som innebär att arbetet kan göras på ett säkert sätt och med god kvalitet vid mögelsanering samt ROT-arbete som kan innebära att man måste arbeta med mögelangripna konstruktioner. Resultatet i projektet är: Den enklaste riskbedömningsmetoden är att utgå från att det kan förekomma mögel i de miljöer där det kan förekomma fuktskador. Sådana miljöer är bland annat alla våtutrymmen (toaletter, badrum, kök) men också i vissa riskkonstruktioner som man känner till. Med tanke på risken att utveckla ODTS och allergisk alveolit, ska exponering för mögel och mögelhaltigt damm undvikas. Kända åtgärder som skyddar mot den ofta mycket höga exponeringen för damm vid ROT- och rivningsarbeten skyddar också mot exponering för och spridning av mögel. Vi rekommenderar att man inför en praxis för ROT-arbeten med risk för förekomst av mögel, som normalt sett ska följas. För att göra avsteg krävs en riskbedömning som visar att risken för exponering för damm och mögel är så liten att dessa åtgärder inte är motiverade.

Place, publisher, year, edition, pages
IVL Svenska Miljöinstitutet, 2015
Keywords
mögel, sporer, cellväggskomponenter, ROT
National Category
Civil Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-71500 (URN)
Note

B2234; 2021-05-05T16:07:34.366+02:00

Available from: 2024-01-26 Created: 2024-01-26 Last updated: 2024-01-26Bibliographically approved
Langer, S., Bekö, G., Bloom, E., Widheden, A. & Ekberg, L. (2015). Indoor air quality in passive and conventional new houses in Sweden. Building and Environment, 93(P1), 92-100
Open this publication in new window or tab >>Indoor air quality in passive and conventional new houses in Sweden
Show others...
2015 (English)In: Building and Environment, ISSN 0360-1323, E-ISSN 1873-684X, Vol. 93, no P1, p. 92-100Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The indoor environment was evaluated in 20 new passive houses and 21 new conventionally built houses during the 2012/2013 and 2013/2014 heating seasons. Temperature, relative humidity (RH), the concentrations of NO2, ozone, formaldehyde, volatile organic compounds (VOC) and viable microbiological flora were measured. Air exchange rates (AER) were estimated from the CO2 concentrations measured in the bedrooms. The median AER was slightly higher in the passive houses than in the conventional ones (0.68 h-1 vs. 0.60 h-1). The median concentrations in the passive and the conventional buildings were 10 and 12ÎŒg/m3 for NO2, 9.7 and 11 ÎŒg/m3 for ozone, 11 and 16ÎŒg/m3 for formaldehyde, and 270 and 150 ÎŒg/m3 for TVOC, respectively. Significant differences in the TVOC and formaldehyde concentrations between the two groups of buildings indicated substantial sources of TVOC present in the passive houses, while sources of formaldehyde may have been more pronounced in the conventional houses. In contrast to the passive houses, the indoor microbiological flora indicated possible mould or moisture problems in six (29%) of the conventionally built houses. When compared with the results previously reported for the Swedish housing stock, AERs and NO2 concentrations were significantly higher in both groups of newly built buildings, while formaldehyde concentrations were significantly lower in the passive houses. TVOC concentrations were not significantly different from those reported for the housing stock, although the most abundant individual VOCs were present mostly at higher concentrations in the new buildings.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier Ltd, 2015
Keywords
Air; Air quality; Carbon dioxide; Energy efficiency; Finance; Formaldehyde; Houses; Housing; Indoor air pollution; Nitrogen oxides; Ozone; Rhodium compounds; Volatile organic compounds, Air exchange rates; Conventional house; Energy efficient; Formaldehyde concentrations; Indoor air quality; Indoor environment; Median concentration; Volatile organic compound (VOC), Heating, air quality; concentration (composition); energy efficiency; formaldehyde; housing conditions; indoor air; nitrogen dioxide; volatile organic compound, Sweden
National Category
Basic Medicine
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-67859 (URN)10.1016/j.buildenv.2015.02.004 (DOI)2-s2.0-84938557637 (Scopus ID)
Available from: 2023-11-20 Created: 2023-11-20 Last updated: 2023-11-20Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-7893-6042

Search in DiVA

Show all publications