Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 19) Show all publications
Eriksson, A., Cederstav, F., Ranäng, S., Lyrberg, M., Einarsson Lindvall, E. & von Wieding, S. (2024). Slutrapport inom Gothenburg Green City Zone (GGCZ): Metodik för analys och införande av klimatneutrala mobilitets- och transportlösningar i städer.
Open this publication in new window or tab >>Slutrapport inom Gothenburg Green City Zone (GGCZ): Metodik för analys och införande av klimatneutrala mobilitets- och transportlösningar i städer
Show others...
2024 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna rapport är ett arbetsdokument som har efterfrågats i arbetet inom Gothenburg Green City Zone (GGCZ), där det pågår en process för att ta fram en mer detaljerad planering för en övergång till helt fossilfria transporter i Göteborg. Rapporten resonerar först kring zonbegreppet, vilken forskning som tidigare gjorts, vilka slags zoner som redan finns och som implementerats i Sverige och Europa. Rapporten föreslår sedan en metodik för hur zoner kan definieras och hur en generell zonindelning skulle kunna upprättas som skulle kunna användas som mall för både Göteborg och andra städer. Arbetet är inte färdigt utan kommer att fortsätta under kommande år både inom RISE och tillsammans med övriga samarbetspartners. Det som kvarstår är att definiera i detalj vilka parametrar och egenskaper som gör en viss zon unik, exempelvis genom mätetal som stadsdelars täthet, demografi, socioekonomiska förhållanden, infrastruktur samt befintlig framkomlighet. Målet med arbetet har varit att utveckla och förbättra kunskapen om zonmetodiken, visa på dess möjliga fördelar och utveckla ett verktyg för att användas i omställningen och att hjälpa Göteborg och andra städer att lyckas med omställningen mot klimatneutrala transporter till år 2030.

Publisher
p. 35
National Category
Transport Systems and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-71902 (URN)
Available from: 2024-02-20 Created: 2024-02-20 Last updated: 2024-02-21Bibliographically approved
Cederstav, F., Wandel, S., Segerborg-Fick, A., Rylander, D., Asp, T. & Ranäng, S. (2023). High capacity city transport with intelligent access - A Swedish case study of transporting excavated material. In: 2022 Conference Proceedings Transport Research Arena, TRA Lisbon 2022. Lisboa. 14 November 2022 through 17 November 2022: . Paper presented at Transport Research Arena, TRA (pp. 712-718). Elsevier B.V., 72
Open this publication in new window or tab >>High capacity city transport with intelligent access - A Swedish case study of transporting excavated material
Show others...
2023 (English)In: 2022 Conference Proceedings Transport Research Arena, TRA Lisbon 2022. Lisboa. 14 November 2022 through 17 November 2022, Elsevier B.V. , 2023, Vol. 72, p. 712-718Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

This project studies how the HCT-concept (High Capacity Transport) can be applied in cities, by performing pilots in Varberg and Stockholm. The project will test the hypothesis that the HCT-concept will improve both productivity construction and transport efficiency and thereby reduce CO2 by up to 40%. The pilots include tests of new optimized trucks and new concepts with sensors in trucks, machines, roads, and bridges that are connected. Digital access control, including geofencing of speed and route, will be demonstrated and analysed. A system analysis on a societal level will be performed, with the target to incorporate HCT-city in the existing national HCT roadmap. The results will be a foundation for dispensation strategies and regulatory changes on national roads and recommendations how HCT-city can be designed to reach the highest possible productivity and transport efficiency. 

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier B.V., 2023
National Category
Civil Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-71536 (URN)10.1016/j.trpro.2023.11.459 (DOI)2-s2.0-85182930160 (Scopus ID)
Conference
Transport Research Arena, TRA
Available from: 2024-01-30 Created: 2024-01-30 Last updated: 2024-01-30Bibliographically approved
Eriksson, A., von Wieding, S., Gestrelius, S., Lyrberg, M., Ranäng, S., Carlén, V. & Hansson, M. (2023). REDIG- Regionala godshubbar i Göteborg: FÖRSTUDIE – DRIVE SWEDEN.
Open this publication in new window or tab >>REDIG- Regionala godshubbar i Göteborg: FÖRSTUDIE – DRIVE SWEDEN
Show others...
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna rapport är ett resultat av en förstudie kring en logistik- och transportlösning (som kan realiseras i form av en gemensam hubb) för aktörer som är placerade i evenemangsstråket i Göteborg. Rapporten svarar på frågor kring nulägesanalys av aktörernas logistiklösningar, leveranstrafik inom evenemangsstråket, samt hur leveranstrafik kan se ut under 2030+ om inga förändringar i leverans/logistikupplägget görs. En viktig slutsats som framgår är att det krävs åtgärder som minskar leveranstrafiken, eftersom elektrifiering av fordon inte kan eliminera trängsel och buller som står för den största delen av de samhällsekonomiska kostnaderna. Utan förändringar i logistikupplägget och fordonsflottan förväntas de samhällsekonomiska kostnaderna öka med cirka 30%. Förändringar i logistikupplägget kan nås genom ett optimerad trafikflöde, vilket i sin tur kan realiseras genom en gemensam samlastningshubb för små och fragmenterade flöden som kan minska antalet anlöp och fordonstrafiken i området. Baserat på intervjuer med aktörerna, studiebesök, studerande av underlag, workshops och analys av logistikbehoven, kan det sammanfattas att verksamheterna, utmaningar och logistikbehoven i stort sett är ganska lika. En gemensam extern hubb kan frigöra yta hos verksamheterna som kan användas för att skapa nya affärsmöjligheter. En möjlighet för att upphandla en tredjeparts logistik- och transportlösning är att bygga ett konsortium där alla aktörer delar på kostnaden för terminalhantering samt samlastning/samkörning. Det finns stora möjligheter att hitta lösningar för logistikhubb som uppfyller kraven på geografisk närhet och säkra leveranser i trafiksystemet – och det är klokt att anpassa leveranstider för att undvika trängsel. Det finns en vilja hos aktörerna att minska transporterna, anpassa sin verksamhet för effektivisering vid mottagning och förvaring, ställa om mot fossilfrihet och på det sättet bidra till transporteffektivitet som krävs för att nå mål inom klimatneutralitet 2030. Det finns stora behov för förändring i trafikflödet inom GGCZ och det finns en stor potential att optimera det genom att konsolidera och styra leveranser.

Publisher
p. 110
Series
RISE Rapport ; 2023:94
National Category
Transport Systems and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-67559 (URN)978-91-89821-72-9 (ISBN)
Note

Detta är en förstudierapport kring en logistik- och transportlösning för aktörer i evenemangsstråket i Göteborg. Förstudien är finansierad av Drive Sweden och genomförd under perioden sept 2022- apr 2023.

Available from: 2023-10-24 Created: 2023-10-24 Last updated: 2023-10-24Bibliographically approved
Ranäng, S. & Esbjörnsson, M. (2022). Framtidssäkring av leveranser till nybyggda stadsdelar: En kunskapssammanställning om godstransporter i tidiga faser av samhällsplaneringen. Resultat från en förstudie av två stadsutvecklingsprojekt: Mälarporten i Västerås och Tomtebo strand i Umeå.
Open this publication in new window or tab >>Framtidssäkring av leveranser till nybyggda stadsdelar: En kunskapssammanställning om godstransporter i tidiga faser av samhällsplaneringen. Resultat från en förstudie av två stadsutvecklingsprojekt: Mälarporten i Västerås och Tomtebo strand i Umeå
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [en]

Futureproofing of deliveries to newly built districts - Aggregated knowledge on considerations on freight transport in early phases of city planning. Results from a feasibility study on two urban development cases: Mälarporten in Västerås and Tomtebo strand in Umeå. The feasibility study has been carried out within the framework of Drive Sweden with a financial contribution from Vinnova, during the period November 2021 to June 2022. The participating municipalities Umeå and Västerås have contributed with time, knowledge and two large urban development cases with high sustainability ambitions, Tomtebo strand and Mälarporten. In addition to the authors, external experts have been interviewed in the state-of-the-art mapping, and additional internal experts from RISE have been engaged in the final stage of the preliminary study, contributing with input on the report but also on the planning for the continuation. The report can be read in its entirety, or selected parts, depending on the reader's interest. The starting point has been that the content should be useful for the participating municipalities, but also for other municipalities and stakeholder groups. Reading instructions have been developed to facilitate navigation in the material. The feasibility study contributes with insights on how cities can work with planning to meet future needs regarding deliveries to residences and businesses. The purpose was to investigate opportunities and obstacles in connection with the planning of new city districts to futureproof efficient deliveries that meet visions/goals in the sustainable society of the future in a changing world. The mapping of cities has taken place through a series of dialogue meetings based on a questionnaire and studies of background material. The report starts with a section about the context for sustainable freight transport, the development of freight transport, freight transport in physical planning and the logistics system for deliveries to, from and within a city district, as a basis for further mapping. The results from the mapping of the municipalities; basic conditions for the cities and areas, compilation of good examples and needs/development opportunities regarding visions, goals and governing documents, investigations, and work materials as well as work process and cooperation are summarized in Table 2. Basic conditions (p.27) and Table 3. Good examples and needs/development opportunities (p. 29). There is much that the municipalities can learn from each other, but also things that can be of great benefit to other municipalities. A general template for self-evaluation/mapping for other municipalities has been developed based on the methodology in the mapping, see appendix 3. The result from the mapping of the "State of the art" is a compilation of knowledge regarding freight transport in the plan- och bygglagens kunskapsbank, a summary of a selection of handbooks, collections of knowledge, training courses, reports, tools, and specific examples, as well as an overview of related projects and collaboration arenas. Briefly, the results can be summarized as: • There is much to learn from the participating municipalities. Challenges and needs are probably shared by other municipalities. More knowledge is needed, and self-mapping of more municipalities could contribute to a more comprehensive collection of inspiration and needs. • There is a lot of knowledge about freight transport. However, it is scattered and not easy to find aggregated information. Several investigations, and results, are not published and searchable since the work is done in one single municipality, often by consultants. A knowledge node is needed to share knowledge in a better way. • Additionally, there is a lack of data for analysis and forecasting. This complicates the dimensioning of logistics areas and traffic systems. Basic key figures and tools for freight trip generation to businesses and inhabitants is needed • Freight transport needs an increased focus in the early planning phases to create effective conditions for deliveries. Important to get into the planning process - quality control of working methods and e.g., checklists for different stages are needed. Several development areas have been identified and several specific examples on what municipalities have the power to do themselves include: • Include freight transport in all important governing documents, freight transport as a separate transport type and secure resources for freight issues • Ensure that logistics and waste concepts and investigations enter all phases of the planning process • Use regulations and incentives as tools to achieve sustainability goals for freight transport • Be an example in the procurement of own goods and services "Take control of the freight" for the municipal group At the national level, the following areas of renewal and collaboration are proposed: • Create a knowledge-node focusing on freight transport in the early planning stage, which is user-friendly, with a plan for management and maintenance • Mapping other municipalities based on the self-evaluation template and aggregating data • National coordination – Research and Innovation programme on Urban logistics • Development of a national competence centre that can support the municipalities in their work • Development of KPI, forecasts and tools for freight transport that can be used in early planning • Further development of plan- och bygglagens kunskapsbank regarding freight transport Knowledge dissemination of this preliminary study takes place partly by making this report available in DIVA, partly through presentations in relevant networks and collaboration arenas.

Publisher
p. 210
Series
RISE Rapport ; 2022:96
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-59979 (URN)978-91-89711-37-2 (ISBN)
Available from: 2022-08-12 Created: 2022-08-12 Last updated: 2023-06-07Bibliographically approved
Cederstav, F., Wandel, S., Segerborg-Fick, A., Rylander, D., Asp, T. & Ranäng, S. (2022). High capacity city transport with intelligent access - A Swedish case study of transporting excavated material. In: : . Paper presented at Transport Research Arena (TRA) Conference.
Open this publication in new window or tab >>High capacity city transport with intelligent access - A Swedish case study of transporting excavated material
Show others...
2022 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

This project studies how the HCT-concept (High Capacity Transport) can be applied in cities, by performing pilots in Varberg and Stockholm. The project will test the hypothesis that the HCT-concept will improve both productivity and transport efficiency and thereby reduce CO2 by up to 40%. The pilots include tests of new optimized trucks and new concepts with connected trucks, road machines and bridges. Demonstration of digital access control including geofencing of speed and routes will be included. A system analysis on a societal level will be performed, with the target to incorporate HCT-city in the existing HCT roadmap. The results will be a foundation for a strategy including dispensations and regulatory changes on national roads and a recommendation how HCT-city can be designed to reach the highest possible productivity and transport efficiency.

Keywords
Geofencing; intelligent access; high capacity transports; connected vehicles; environmental impact of logistics; urban logistics.
National Category
Transport Systems and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-67583 (URN)
Conference
Transport Research Arena (TRA) Conference
Available from: 2023-11-02 Created: 2023-11-02 Last updated: 2023-11-06Bibliographically approved
Sjöström, T. & Ranäng, S. (2021). ACCESSKONTROLL- GAMLA STAN : En utredning kring olika möjligheter för ökadregelefterlevnad och tillträdeskontroll.
Open this publication in new window or tab >>ACCESSKONTROLL- GAMLA STAN : En utredning kring olika möjligheter för ökadregelefterlevnad och tillträdeskontroll
2021 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Detta uppdrag Accesskontroll Gamla stan är tillsammans med tilläggsuppdraget Mikroterminal Gamla stan fortsättning på tidigare arbete kring att förbättra logistiken till Gamla stan Smartare leveranser Gamla stan. Arbetet utförs på uppdrag av trafikkontoret Stockholms stad och är en del i Stockholms deltagande i EU-projektet LIFE Aspire. Syftet med föreliggande rapport är att utreda möjligheter som förbättrar tillträdeskontrollen och regelefterlevnad till Gamla stan i Stockholm. Uppdraget har utförts under perioden oktober 2020 till januari 2021. Enligt tidigare rapporter saknar ca 2/3 av alla leveransfordon giltig dispens när de kör i området utanför tidsfönstret kl. 06-11 och trafiksituationen är generellt problematisk. Inom ramen för uppdraget har därför olika lösningar prövats mot önskemålen att reglera tillträdet till och öka reglerefterlevnaden inom Gamla stan. Det är en även prioritet för polisen att förbättra trafiksituationen i området, gärna med åtgärder som är terrorpreventiva. Projektet har föreslagit en rad åtgärder om vad som bör göras för att uppnå ställda mål: • Genomföra test där polisen får access till dispenserade fordon i staden i syfte att öka regelefterlevnaden genom att i realtid avgöra om fordon har rätt att köra i området eller inte. • Skapa en samverkansgrupp med trafikkontoret och polisen för att genomföra gemensamma regelefterlevnadskontroller för specifikt Gamla stan. • Fysiska hinder med exempelvis pollare som kan sänks ner marken eller sidogående är intressanta och kan installeras med enkla medel. • Undersöka möjlighet att införa Miljözon 3 i Gamla stan som ett verktyg att begränsa tillträdet, skydda den unika miljön samt bidra till en hållbarare omställning av leveranslösningar. • Aktivt verka för att nya regler för efterlevnad inom miljözoner enligt Transportstyrelsens förslag beslutas. • Geofence kan bli ett effektivt verktyg för att både reglera tillträdet till samt öka regelefterlevnaden i Gamla stan på lång sikt. Avslutningsvis så finns det fördelar med att skala upp framgångsrika lösningar i Gamla stan till andra områden i Stockholm.

Publisher
p. 29
National Category
Transport Systems and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-67413 (URN)
Available from: 2023-09-27 Created: 2023-09-27 Last updated: 2023-09-27Bibliographically approved
Karlsson, H., Lannemyr, R., Karlsson, A. & Ranäng, S. (2020). PM SMARTA LEVERANSER GAMLA STAN.
Open this publication in new window or tab >>PM SMARTA LEVERANSER GAMLA STAN
2020 (Swedish)Report (Other academic)
Publisher
p. 31
National Category
Transport Systems and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-67412 (URN)
Available from: 2023-09-27 Created: 2023-09-27 Last updated: 2023-09-27Bibliographically approved
Ranäng, S. (2020). Projekt ”Framtida lastbärare”: Slutrapport med rekommendationer.
Open this publication in new window or tab >>Projekt ”Framtida lastbärare”: Slutrapport med rekommendationer
2020 (Swedish)Report (Other academic)
Publisher
p. 65
National Category
Engineering and Technology
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-68666 (URN)
Note

Sammanställt av: Monica Wehlin, Sara Ranäng, Mårten Bylund, Berit Svanberg, Eddie Dyfverman, Ulf Berggren, Mikael Ahlström ochMats Rydefors (RegionService AO1 & AO2, Västfastigheter, Koncerninköp och Sahlgrenska Sterilverksamhet)

Available from: 2023-12-21 Created: 2023-12-21 Last updated: 2023-12-21Bibliographically approved
Ranäng, S. & Wallinder, C. (2018). PM - Mål, policys och incitament: Arbetspaket 6: Regelverk och incitament. Framtaget i Projektet in- och Kringfartslogistik (Vinnova 2016–02592).
Open this publication in new window or tab >>PM - Mål, policys och incitament: Arbetspaket 6: Regelverk och incitament. Framtaget i Projektet in- och Kringfartslogistik (Vinnova 2016–02592)
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

PM - Mål, policys och incitament har tagits fram inom ramen för projektet Kringfartslogistik (2016–02592, Vinnova). Projektet genomförs under perioden augusti 2016-april 2018. Detta PM har tagits fram inom ramen för Arbetspaket 6 Regelverk och incitament, i nära dialog med arbetspaket 3 Tidsvärdering av godstransporter. Det övergripande målet med projektet som helhet är att belysa det samhällsekonomiska värdet av dynamisk prioritet av nyttotrafik på kringfartsleder i storstadsregioner i syfte att nyttja infrastrukturen bättre. Det är en genomförbarhetsstudie och bygger vidare på den tidigare genomförda förstudien som pågick april 2015-mars 2016.1 Baserat på resultat från tidigare förstudie har syftet varit att vidare utreda incitament för prioritet av trafik i dedikerade körfält. I projektansökan formulerades frågeställningarna enligt följande: • Vilka krav skall ställas på fordon för att prioritera och hur bör ett tillståndsförfarande gå till? • Hur skapar man marknadsincitament för miljöklassade fordon och för hållbar logistik? • Vilka konkreta policy- och regelverk skulle möjliggöra en prioritering av samhällsnyttig transport på statliga respektive kommunala vägar? • Hur skall kontroll av efterlevnad utföras? (t ex med erfarenheter från existerande miljözoner i städer) • Hur hantera rent regelmässigt att flöden går mellan kommunalt, regionalt och nationellt (statligt) vägnät? Genom den kartläggning som genomförts i den tidigare förstudien kunde det konstateras att trängselproblematiken var stor på in- och kringfartsleder samt att transportsystemet uppfattas som sårbart. Vidare kunde slutsatsen dras att det fanns goda möjligheter, både kapacitetsmässigt och tekniskt, att dynamiskt prioritera samhällsnyttig godstrafik och öka kapaciteten i befintlig infrastruktur. Inom detta arbetspaket har en litteraturstudie gjorts för att samla information om övergripande mål, policys och tidigare arbete kring incitament. Workshop och löpande dialog med ansvarig för arbetspaket 3 har varit underlag till kriterielista.

Publisher
p. 35
National Category
Transport Systems and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-67419 (URN)
Available from: 2023-09-27 Created: 2023-09-27 Last updated: 2023-09-27Bibliographically approved
Ranäng, S. & Wallinder, C. (2018). PM Regelverk: Arbetspaket 6: Regelverk och incitament. Framtaget i Projektet in- och Kringfartslogistik (Vinnova 2016–02592).
Open this publication in new window or tab >>PM Regelverk: Arbetspaket 6: Regelverk och incitament. Framtaget i Projektet in- och Kringfartslogistik (Vinnova 2016–02592)
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

PM avseende Regelverk har tagits fram inom ramen för projektet In- och Kringfartslogistik (2016–02592, Vinnova). Projektet genomförs under perioden augusti 2016-april 2018. Detta PM har tagits fram inom ramen för Arbetspaket 6 Regelverk & Incitament. Det övergripande målet med projektet som helhet är att belysa det samhällsekonomiska värdet av dynamisk prioritet av nyttotrafik på kringfartsleder i storstadsregioner i syfte att nyttja infrastrukturen bättre. Detta PM syftar till att utreda om det är legalt möjligt att på nationellt och regionalt plan använda dedikerat körfält för prioritet av nyttotrafik (godstrafik m fl), vilket kan leda till effektivisering av kringfartslogistik. I projektansökan formulerades frågeställningarna enligt följande: • Vilka krav skall ställas på fordon för att prioritera och hur bör ett tillståndsförfarande gå till? • Hur skapar man marknadsincitament för miljöklassade fordon och för hållbar logistik? • Vilka konkreta policy- och regelverk skulle möjliggöra en prioritering av samhällsnyttig transport på statliga respektive kommunala vägar? • Hur skall kontroll av efterlevnad utföras? (t ex med erfarenheter från existerande miljözoner i städer) • Hur hantera rent regelmässigt att flöden går mellan kommunalt, regionalt och nationellt (statligt) vägnät? Arbete har genomförts dels genom litteraturstudie samt genom dialog mellan Trafikverket och Transportsyrelen.

Publisher
p. 28
National Category
Transport Systems and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-67420 (URN)
Available from: 2023-09-27 Created: 2023-09-27 Last updated: 2023-09-27Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2044-4579

Search in DiVA

Show all publications