Ändra sökning
Länk till posten
Permanent länk

Direktlänk
BETA
Publikationer (5 of 5) Visa alla publikationer
Toss, H. & Karlsson, K. (2019). Radar reflectivity spatial profile of 3D surrogate targets and real vehicles. In: 13th European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2019: . Paper presented at 13th European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2019, 31 March 2019 through 5 April 2019. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Radar reflectivity spatial profile of 3D surrogate targets and real vehicles
2019 (Engelska)Ingår i: 13th European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2019, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. , 2019Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
Abstract [en]

In this paper a method to find a radar reflectivity spatial profile for comparing 3D surrogate targets with real vehicles is proposed. Utilizing this method, the spatial profile can be acquired using only high-level data from an automotive grade radar. For data within a small angular window at arbitrary aspect angle relative to the target, the proposed method back-projects Radar Cross Section (RCS) detections, to build up a spatial profile. This profile can then be used to evaluate multiple scattering centers on targets, which are important during test of autonomous vehicles and active safety functions. The method is used on measured data from 3D surrogate targets as well as real vehicles, which are presented in the paper.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2019
Nyckelord
measurement., radar, RCS, Autonomous vehicles, Fermi level, Measurement, Radar measurement, Reflection, Active safety, Aspect angles, Automotive-grade, Radar reflectivities, Real vehicles, Spatial profiles, Radar cross section
Nationell ämneskategori
Naturvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:ri:diva-39670 (URN)2-s2.0-85068467238 (Scopus ID)9788890701887 (ISBN)
Konferens
13th European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2019, 31 March 2019 through 5 April 2019
Tillgänglig från: 2019-08-07 Skapad: 2019-08-07 Senast uppdaterad: 2019-08-07Bibliografiskt granskad
Karlsson, K., Toss, H. & Costagliola, F. (2019). Reducing influence from ground reflection during RCS characterization of automotive targets. In: 13th European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2019: . Paper presented at 13th European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2019, 31 March 2019 through 5 April 2019. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Reducing influence from ground reflection during RCS characterization of automotive targets
2019 (Engelska)Ingår i: 13th European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2019, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. , 2019Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
Abstract [en]

Ground reflection is the major contributor to measurement uncertainty in the characterization of Radar Cross-Section (RCS) of automotive targets. In this paper we present a study of the influence of ground reflection on RCS measurements of large targets - such as real vehicles or surrogate objects - performed on flat outdoor test ranges. The influence of ground reflection and several means to reduce this effect are investigated and compared. Results are derived with theoretical formulas and simple models.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2019
Nyckelord
automotive radar, height diversity, measurement., radar target characterization, Measurement, Radar measurement, Radar reflection, Uncertainty analysis, Ground reflection, Measurement uncertainty, Measurements of, Radar target, Real vehicles, Test range, Theoretical formula, Radar cross section
Nationell ämneskategori
Naturvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:ri:diva-39671 (URN)2-s2.0-85068480978 (Scopus ID)9788890701887 (ISBN)
Konferens
13th European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2019, 31 March 2019 through 5 April 2019
Anmärkning

Funding details: VINNOVA; Funding text 1: ACKNOWLEDGMENT This work has partly been financed by: The Swedish government agency for innovation systems (VINNOVA) within the HiFi Radar Target project.

Tillgänglig från: 2019-08-07 Skapad: 2019-08-07 Senast uppdaterad: 2019-08-07Bibliografiskt granskad
Karlsson, K., Toss, H., Lang, J., Costagliola, F., Zheng, T. & Marel, E. (2018). HiFi Radar Target: High fidelity soft targets and radar simulation for more efficient testing (real and virtual).
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>HiFi Radar Target: High fidelity soft targets and radar simulation for more efficient testing (real and virtual)
Visa övriga...
2018 (Engelska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [en]

The 77 GHz radar is a crucial sensor in the Advanced Driver Assistance System (ADAS) and Autonomous Driving (AD) system due to its ability to detect and track objects at distances up to 200 meters. To ensure high reliability of the radar function, extensive testing with soft surrogate targets is needed. However, the radar response of a surrogate target may differ from that of real targets, causing unexpected reactions of the ADAS and AD functions in real traffic situations. The first project goal was therefore to develop and validate realistic soft surrogate targets, a work which was performed in several steps. First radar reference targets were designed and verified. Secondly procedures for calibration of automotive radars were developed. Finally, a thorough investigation on Radar Cross Section (RCS) characterization methods for large test objects on the test track was conducted resulting in several measurement setups and measurement procedures including uncertainty analysis. Now, with the ability to perform repeatable and reliable RCS characterizations, several real and surrogate targets were characterized and work on improving RCS profile of surrogate targets were conducted.Strong competition in the automotive industry and the need to validate more and more complex functions (including autonomous drive) drives the development of virtual test methods. The ability to test the ADAS or AD functions virtually early in the development will save considerable time and cost. However, there were no such tools available with full radar simulation in-loop available prior to the project, which was the reason for the second goal of this project: an ADAS/AD system simulation tool-chain with radar simulation in-loop.The HiFi Radar Target project (diarienr. 2015-04852) was an FFI project within the Electronics, Software and Communications program. After prolongation it was a 30-month project that started 2015-12-31 and ended 2018-06-30. The project had a total budget of 15.9 MSEK.

Abstract [sv]

Radarsensorn på 77 GHz är en vital komponent för ADAS (Advanced Driver Assistance System) samt system för autonom körning (AD) tack vare sin förmåga att detektera och följa objekt på avstånd upp till 200 meter. För att säkerställa hög tillförlitlighet hos fordonets funktioner baserade på radarn krävs omfattande tester med mjuka surrogatmål. Radarresponsen hos ett surrogatmål kan dock skilja sig från det för reella mål, vilket i förlängningen kan orsaka oväntade reaktioner från ADAS- och AD-funktioner i verkliga trafiksituationer. Det första projektmålet var därför att utveckla och validera mjuka surrogatmål så att de blir mer realistiska, ett arbete som utfördes i flera steg: referensmål togs fram och verifierades, metoder för on site kalibrering av radarsensorer utvecklades, och slutligen togs metoder fram för karakterisering av radarmålarea (RCS) av stora objekt på testbana (AstaZero, high speed area). Detta resulterade i flera mätuppställningar och mätprocedurer inklusive osäkerhetsanalys. Nu, med förmågan att utföra repeterbara och pålitliga RCS-mätningar, karakteriserandes ett antal reella mål (verkliga bilar) samt surrogatmål och arbetet med att syntetisera radarmålarean hos surrogatmål genomfördes.

Stark konkurrens inom bilindustrin och behovet av att validera mer och mer komplexa funktioner (inklusive autonom körning) driver utvecklingen av virtuella testmetoder. Möjligheten att testa ADAS eller AD-funktioner tidigt i utvecklingscykeln kommer att spara tid, kostnad och vara en konkurrensfördel. Dock fanns inga verktyg med kapacitet att utvärdera radarsensorn tillsammans med resten av bilens hård- och mjukvara virtuellt tillgängliga före projektet, vilket var orsaken till det andra målet: ett simuleringsverktyg för ADAS/AD-system inklusive simulering av radarn.

HiFi Radar Target-projektet (diarienr. 2015-04852) var ett FFI-projekt inom programmet Elektronik, programvara och kommunikation. Efter förlängning blev det ett 30-månaders projekt med start 2015-12-31 och slut datum 2018-06-30. Projektet hade en total budget på 15,9 MSEK.2.1

Mål

Utvecklingen av radarsystem, en nödvändig sensor för aktiv säkerhet och autonoma fordon, kräver pålitlig och effektiv testning för validering av systemprestanda. Effektiv utveckling kräver att man tidig upptäcker och löser möjliga problem, något som testinfrastrukturen måste stödja. Målet med projektet var därför att möjliggöra effektiv och tillförlitlig verifiering av radarsystem, inklusive ADAS och AD-system som är beroende av radarsensorer, genom:

 • Utveckling samt validering av repeterbara RCS mätmetoder.
 • Utveckling av mer realistiska surrogatmål för säker provning av bilradarsystem.
 • Utveckling av simuleringsverktyg för radarsystem i virtuell miljö.
 • Demonstration av förbättrad verifiering med hjälp av de utvecklade verktygen och metoderna.
 • Stödja internationell standardisering (ISO) i deras arbete för framtida verifiering och kalibrering av surrogatmål.

Projektresultaten kommer att:

 • Bidra till nollvisionen, det vill säga noll dödliga trafikolyckor.
 • Stärka svensk bilindustris konkurrenskraft i ett globalt perspektiv.
 • Bidra till att utveckla AstaZero till en testplats i världsklass för ADAS och AD system.
 • Ge verktyg och metoder för AD-testning till VCC.

Resultat och leveranser

Målen som beskrivits i föregående kapitel har alla (i olika utsträckning) blivit uppfyllda:

 • Utveckling och validering av noggranna och repeterbara RCS mätmetoder: detta mål uppnåddes mycket väl och konsortiet har arbetat internationellt.
 • Utveckling av mer realistiska surrogatmål för säker provning av bilradarsystem: projektet har fått kunskap om vilka egenskaper som påverkar radarresponsen för ett specifikt mål och har förbättrat surrogatmål inklusive den automatiserade mobila plattform som förflyttar surrogatmålen under test.
 • Utveckling av simuleringsverktyg för virtuell testning av radarsystem: verktygskedjan för trafiksimulering av AD och ADAS funktioner hos VCC har uppdaterats med nya realistiska (mätbaserade) klustermodeller för radarmål. För framtida utveckling definierades också ett interface som möjliggör implementering av nya modeller.
 • Demonstration av metoder framtagna i projektet: projektresultat presenterades och demonstrerades vid AstaZero.
 • Stödja internationell standardisering (ISO) i utvecklingen av metoder för framtida verifiering och kalibrering av surrogatmål: projektet har bidragit till arbetet i ISO genom att öka förståelsen för RCS hos riktiga fordon och surrogatmål, definierat representativa egenskaper hos radarmål, tagit fram metoder för repeterbar och noggrann karakterisering, samt tagit fram en osäkerhetsbudget.
Förlag
s. 32
Serie
FFI Fordonsstrategisk forskning och innovation
Nyckelord
Radar, Simulation, Automotive, Advanced Driver Assistance Systems, Automated Driving, Active Safety, EuroNCAP, Vision Zero, soft car target
Nationell ämneskategori
Annan elektroteknik och elektronik
Identifikatorer
urn:nbn:se:ri:diva-36341 (URN)
Projekt
HiFi Radar Target
Forskningsfinansiär
Vinnova, 2015-04852
Tillgänglig från: 2018-11-19 Skapad: 2018-11-19 Senast uppdaterad: 2019-06-18Bibliografiskt granskad
Toss, H., Lönnqvist, S., Nilsson, D., Sawatdee, A., Nissa, J., Fabiano, S., . . . Simon, D. T. (2017). Ferroelectric surfaces for cell release. Synthetic metals, 228, 99-104
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Ferroelectric surfaces for cell release
Visa övriga...
2017 (Engelska)Ingår i: Synthetic metals, ISSN 0379-6779, E-ISSN 1879-3290, Vol. 228, s. 99-104Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

Adherent cells cultured in vitro must usually, at some point, be detached from the culture substrate. Presently, the most common method of achieving detachment is through enzymatic treatment which breaks the adhesion points of the cells to the surface. This comes with the drawback of deteriorating the function and viability of the cells. Other methods that have previously been proposed include detachment of the cell substrate itself, which risks contaminating the cell sample, and changing the surface energy of the substrate through thermal changes, which yields low spatial resolution and risks damaging the cells if they are sensitive to temperature changes. Here cell culture substrates, based on thin films of the ferroelectric polyvinylidene fluoride trifluoroethylene (PVDF-TrFE) co-polymer, are developed for electroactive control of cell adhesion and enzyme-free detachment of cells. Fibroblasts cultured on the substrates are detached through changing the direction of polarization of the ferroelectric substrate. The method does not affect subsequent adhesion and viability of reseeded cells.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Elsevier Ltd, 2017
Nyckelord
Cell adhesion; Cell culture; Cells; Ferroelectric films; Ferroelectricity; Polymer films; Substrates; Tissue regeneration, Bioelectronics; Cell culture substrate; Cell release; Enzymatic treatments; Ferroelectric substrate; Ferroelectric surfaces; Polyvinylidene fluorides; Temperature changes, Cytology
Nationell ämneskategori
Naturvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:ri:diva-30043 (URN)10.1016/j.synthmet.2017.04.013 (DOI)2-s2.0-85018478202 (Scopus ID)
Tillgänglig från: 2017-07-04 Skapad: 2017-07-04 Senast uppdaterad: 2019-01-21Bibliografiskt granskad
Toss, H. (2017). How to Perform EMC Testing of Autonomous Vehicles. Electronic Environment (3), 32-34
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>How to Perform EMC Testing of Autonomous Vehicles
2017 (Engelska)Ingår i: Electronic Environment, nr 3, s. 32-34Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt) Published
Abstract [en]

EMC TESTING of autonomous vehicles is challenging because the involved systems are designed to identify unrealistic driving conditions, which is exactly what we have in a typical anechoic EMC chamber. When the system detects unrealistic conditions, autonomous driving functions are disabled or set to predefined states, which means that EMC testing of autonomous functions is not possible. To fully test autonomous driving systems, we therefore need to emulate a realistic environment in many aspects, i.e., we need to stimulate involved sensors in a realistic way.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Göteborg: Break a Story Communication AB, 2017
Nationell ämneskategori
Annan elektroteknik och elektronik
Identifikatorer
urn:nbn:se:ri:diva-32607 (URN)
Projekt
eVAMS
Forskningsfinansiär
VINNOVA, 2015-06892
Tillgänglig från: 2017-11-08 Skapad: 2017-11-08 Senast uppdaterad: 2019-01-22Bibliografiskt granskad
Organisationer
Identifikatorer
ORCID-id: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-7275-3621

Sök vidare i DiVA

Visa alla publikationer
v. 2.35.10