Ändra sökning
Länk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Björnsson, Lars-HenrikORCID iD iconorcid.org/0009-0005-0343-2102
Alternativa namn
Publikationer (4 of 4) Visa alla publikationer
Björnsson, L.-H., Edvall, M., Persson, M., Strandberg, T., Emmanouilidis, D., Envik, C., . . . Svedlund, J. (2023). Laddinfrastruktur och frekvensreglering: en fallstudie.
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Laddinfrastruktur och frekvensreglering: en fallstudie
Visa övriga...
2023 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [sv]

För att elnätet ska fungera måste frekvensen hållas inom snäva gränser och därför handlar Svenska Kraftnät upp olika typer av stödtjänster för frekvensreglering. De senaste åren har kostnaderna för dessa tjänster ökat kraftigt, bland annat till följd av en allt högre andel intermittent elproduktion. Behoven är prognostiserade att öka ytterligare under de kommande åren. Detta har skapat ett ökat intresse för batterier och deras möjligheter att stödja elnätet. Men batterier och tillhörande kraftelektronik är kostsamt. Samtidigt finns en stor och alltjämt växande batterikapacitet i landets elbilar och med hjälp av dubbelriktad laddning, så kallad vehicle-to-grid öppnas nya möjligheter att komma åt denna potential för att på ett mer resurseffektivt sätt balansera elnätet. Projektets övergripande mål har varit att utreda hur standardisering kan användas för att påskynda och öka användandet av elbilar som resurs för flexibilitetstjänster till elnätet. Bland annat har en fallstudie genomförts av Axess Logistics anläggning i Malmö hamn och möjligheterna för att deras långtidsparkerade elbilar ska kunna leverera frekvensreglering till elnätet har studerats. Resultaten visar på att studerade standarder i stort inte utgör ett direkt hinder för användandet av elbilar för frekvensreglering men att förändringar av exempelvis ISO15118 skulle kunna öka möjligheterna att använda elbilar för att leverera frekvensreglering. Till exempel genom införande av krav på mätnoggrannhet på aktiv effekt, förkortning av tillåtna svarstider, krav på lokal frekvensmätning med god noggrannhet. För långtidsparkerade bilar vore det framförallt värdefullt att arbeta fram, och i standard beskriva, en funktion där elbilens BMS kan uppmanas av EVSE att hålla batteriet i ett tillstånd där det kan användas för att snabbt svara på en begäran om i-/urladdning. Detta så att elbilen kan vara förberedd för frekvensreglering även om den för stunden inte aktivt laddar eller matar effekt till elnätet. Detta en åtgärd som skulle kunna ha stor positiv påverkan på möjligheterna för långtidsparkerade elbilar att leverera frekvensreglering. Exemplifierande användarcykler för långtidsparkerade bilar har studerats för FCR-N och FCR-D. Resultaten visar att den förväntade cyklingen skiljer stort mellan dessa olika frekvensregleringstjänster och antyder att valet av frekvensregleringstjänst behöver studeras utifrån både förväntad ekonomi och eventuellt batterislitage. Överslagsräkningar på eventuella intäkter från deltagande i frekvensreglering har genomförts och de preliminära resultaten visar att investering av dyrare laddinfrastruktur som klarar Vehicle-to-Grid skulle kunna återbetalas inom ett år med 2022 års nivåer av ersättning för frekvensreglering. I en framtid där nya elbilar antas ha stöd för Vehicle-to-Grid har potentialen för att använda långtidsparkerade elbilar på logistikanläggningar till frekvensreglering preliminärt bedömts ligga mellan 110 och 165 MW för svenska förhållanden. Detta motsvarar ca 5-8% av den nordiska FCR-marknaden. På sikt kan också långtidsparkerade bilar hos återförsäljare, flygplatser med mera att utgöra en betydande potential.

Förlag
s. 37
Serie
RISE Rapport ; 2023:23
Nationell ämneskategori
Energiteknik
Identifikatorer
urn:nbn:se:ri:diva-64116 (URN)978-91-89757-68-4 (ISBN)
Tillgänglig från: 2023-03-01 Skapad: 2023-03-01 Senast uppdaterad: 2024-05-21Bibliografiskt granskad
van Noord, M., Pettersson, I., Råberg, T., Morell, K., Björnsson, L.-H., Zinko, U., . . . Sandström, A. (2022). Biodiversity and Ecosystems Services in Swedish Solar Farms: Current Practice and a Planning Framework for Net Gain. In: Proceedings of the WCPEC-8 2022: . Paper presented at 8th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion, Milano, September 26-30, 2022 (pp. 985-991). Munich: WIP Renewable Energies
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Biodiversity and Ecosystems Services in Swedish Solar Farms: Current Practice and a Planning Framework for Net Gain
Visa övriga...
2022 (Engelska)Ingår i: Proceedings of the WCPEC-8 2022, Munich: WIP Renewable Energies, 2022, s. 985-991Konferensbidrag, Muntlig presentation med publicerat abstract (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [en]

The Swedish solar farm market is expanding rapidly as ground-mounted solar plants are getting larger in size and number. This development inevitably leads to an increased land use change, which is the foremost cause of biodiversity loss. Along with a decrease in biodiversity, nature's supply of ecosystem services decreases, as well as chances to meet several (inter)national environmental and sustainable development goals. This study presents results of the Eco-Sun project, developing practical guidelines for the planning, construction and management of solar farms with a net zero, or net positive, impact on biodiversity and ecosystem services. It shows that biodiversity measures are present but limited in Swedish solar farms, while agrivoltaic crop cultivation is limited to one single site. In order to address environmental challenges and increase multiple land use, a step-by-step process is presented for the inclusion of biodiversity, agricultural and non-agricultural ecosystem services into the planning and design of ground-mounted solar PV.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Munich: WIP Renewable Energies, 2022
Nyckelord
Environmental Effect, Solar Landscaping, Sustainable, Agrivoltaics, Biodiversity and ecosystem services
Nationell ämneskategori
Energiteknik
Identifikatorer
urn:nbn:se:ri:diva-62022 (URN)10.4229/WCPEC-82022-4AO.8.2 (DOI)3-936338-86-8 (ISBN)
Konferens
8th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion, Milano, September 26-30, 2022
Projekt
Eko-Sol
Forskningsfinansiär
Energimyndigheten, P51007-1
Tillgänglig från: 2022-12-23 Skapad: 2022-12-23 Senast uppdaterad: 2024-03-07Bibliografiskt granskad
Björnsson, L.-H., Morell, K., van Noord, M. & Pettersson, I. (2022). En kartläggning av solcellsparker i Sverige 2021.
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>En kartläggning av solcellsparker i Sverige 2021
2022 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [en]

This report aims to map the largest groundbased solar farms in Sweden to better understand how they are usually designed; on what type of land they are built and how they can interact with other types of activities such as agriculture and measures to improve conditions for biodiversity. Mid-2021, the typical solar farm with at least 1 MW installed power is built on arable land, can be restored and, as a rule, avoids protected and designated natural areas according to this study, which is mainly based on survey responses. Solar panels are typically directed to the south with a 30-35 degree tilt and are anchored with piles. Generally, the distance between the rows is greater than 3 meters. The most common factors determining the location of the park are the costs for land purchases/leases and proximity to electricity grid. About half of the facilities surveyed are combined with some measure intended to benefit biodiversity. Combining the photovoltaic system with grazing (25%) or cultivation (10%) is still relatively uncommon. The results show that there is an awareness of issues related to biodiversity and opportunities to combine photovoltaic installations with other activities. The increasing pace of expansion of photovoltaic capacity suggests that a deeper understanding of how photovoltaic systems are best adapted to their surroundings will increase in importance.

Förlag
s. 31
Serie
RISE Rapport ; 2022:64
Nyckelord
solcellspark, solel, markanvändning, biologisk mångfald, ekosystemtjänster, solar park, photovoltaics, land use, biodiversity, ecosystem services
Nationell ämneskategori
Energiteknik
Identifikatorer
urn:nbn:se:ri:diva-59284 (URN)978-91-89711-04-4 (ISBN)
Tillgänglig från: 2022-05-24 Skapad: 2022-05-24 Senast uppdaterad: 2024-03-07Bibliografiskt granskad
Råberg, T., van Noord, M., Björnsson, L.-H., Pettersson, I. & Zinko, U. (2021). Solcellsparker, biologisk mångfald och ekosystemtjänster: Påverkan och möjligheter för multifunktioner.
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Solcellsparker, biologisk mångfald och ekosystemtjänster: Påverkan och möjligheter för multifunktioner
Visa övriga...
2021 (Svenska)Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
Alternativ titel[en]
Solar parks, biodiversity and ecosystem services : Impact and opportunities for multiple functions
Abstract [sv]

Markbaserade solcellsanläggningar blir allt vanligare, vilket riskerar att påverka biologisk mångfald, livsmedelsproduktion och andra ekosystemtjänster. Forsknings- och utvecklingsprojekt har gjorts internationellt kring solcellsparkers samexistens med biologisk mångfald och även ekosystemtjänster. Författarna av denna studie känner inte till några rapporter som gjorts för biologisk mångfald, ekosystemtjänster eller agrofotovoltaics (kombinerad jordbruksproduktion med solel) i svenska eller nordiska solcellsparker. 

Praktisk erfarenhet med betesdjur för att hålla nere vegetation mellan solcellsraderna och som kan gynna biologisk mångfald finns i Sverige, men har inte utvärderats ännu.

Sammanfattningsvis riskerar solcellsparkernas markanspråk att bidra till den redan existerande pressen på skogs- och jordbruksarealer samt den biologiska mångfalden. Det finns samtidigt ett flertal möjliga lösningar för att skapa förutsättningar för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i samband med storskaliga solcellsanläggningar. Med rätt förutsättningar och noggrann planering kan biologisk mångfald och ekosystemtjänster gynnas och stora miljövinster uppnås, samtidigt som förnybar el genereras och markägarens ekonomi förbättras.

Abstract [en]

Land based solar parks are becoming more common, which risks affecting biodiversity, food production and other ecosystem services. Research and development projects have been carried out internationally around the coexistence of solar parks and biodiversity as well as ecosystem services. The authors of this study are not aware of any reports made for biodiversity, ecosystem services or agrophotovoltaics (combined agricultural production with solar energy generation) in Swedish or Nordic solar parks. 

Practical experience with grazing animals to keep vegetation down between the rows of solar cells and which can benefit biological diversity have been made in Sweden but have not yet been evaluated. 

In summary, there is a risk that land based solar parks will result in increasing the already existing competition for land with agricultural and the biological diversity. There are several possible adaptations for creating beneficial conditions to biodiversity and ecosystem services in connection with large-scale photovoltaic systems. With careful planning, biodiversity and ecosystem services can benefit and major environmental benefits can be achieved, while simultaneously improving the landowner's finances.

Förlag
s. 48
Serie
RISE Rapport ; 2021:52
Nyckelord
solar park, solar farm, biodiversity, ecosystem services, agrophotovoltaics, agrivoltaics, solcellspark, biologisk mångfald, ekosystemtjänster, agro-PV, agrophotovoltaics, agrivoltaics
Nationell ämneskategori
Miljö- och naturvårdsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:ri:diva-57378 (URN)978-91-89385-93-1 (ISBN)
Projekt
Eko-Sol
Forskningsfinansiär
Energimyndigheten, 51007-1
Tillgänglig från: 2021-12-22 Skapad: 2021-12-22 Senast uppdaterad: 2024-03-07Bibliografiskt granskad
Organisationer
Identifikatorer
ORCID-id: ORCID iD iconorcid.org/0009-0005-0343-2102

Sök vidare i DiVA

Visa alla publikationer