Ändra sökning
Länk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Pettersson Skog, AnnaORCID iD iconorcid.org/0009-0002-8828-2163
Publikationer (7 of 7) Visa alla publikationer
Pettersson Skog, A., Johansen, A., Farquharson, L. & Stenbeck, S. (2023). Kvalitetskriterier för regnbäddssubstrat.
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Kvalitetskriterier för regnbäddssubstrat
Visa övriga...
2023 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [en]

Quality criteria for rainbed substrates

Rainbeds are an increasingly common feature of the urban environment, managing stormwater while greening the cityscape and reducing impervious surfaces. The function of rainbeds can be both to retain and purify stormwater before the water is further infiltrated or led to a recipient. However, rainbeds can also leach nutrients, as shown by previous projects that have looked at the quality of outgoing water from rainbeds. Today, there are no quality criteria to ensure the functionality of rainbeds and rainbed substrates. In an interview study, and in a questionnaire study, different professional groups (designers, clients, stormwater experts and researchers, etc.) who work with rainbeds were asked how they see the need for quality criteria, which criteria are most important, how guideline values and reduction factors can be developed and desirable channels for communicating quality criteria. It has been clear that guidance is in demand by the industry and that it is desirable to have some form of industry standard that can be published in AMA or as a publication by Svenskt Vatten, or similar. The criteria that were considered most important varied with different professional groups, but they agreed that different requirements should be set for different purposes of the rain garden. In an international analysis, international representatives were also interviewed about how possible quality criteria are applied in each country. Four Swedish substrate producers also contributed a total of 10 different samples of their rainbed substrates. These were sent for analysis together with a substrate developed according to recommendations from research on rainbed substrates, which was used as a reference. One purpose of the analyses was to characterize the rainbed substrates. Another aim was to see how the different methods correlate - whether more complicated and timeconsuming analyses can be replaced by simpler ones. The analytical methods to be performed were decided after discussions with routine labs about suitable and available methods. The methods chosen were two different nutrient analyses: AL analysis and Spurway analysis, and two different leaching tests, namely shake tests and column tests. The shake tests were done at L/S 2 and L/S 10 and repeated twice with the leachate. The column tests were performed on three substrates at L/S 0.1; 0.2; 0.5; 1, 2, 5 and 10. The focus of the evaluation was on nutrient content and leaching. The nutrient content was evaluated based on guideline values for nutrient content according to AMA and Hässelby-Skälby garden laboratory. The leaching was evaluated based on guideline values for the city of Gothenburg and guideline values according to the guideline group, level 3VU. The elements that exceeded the guideline values were mainly cadmium, copper, phosphorus and nitrogen. The phosphorus leaching exceeded the guideline values in all substrates at L/S 2 and only the reference substrate was below the guideline values at L/S 10. In the repeated leaching, the phosphorus content gradually decreased but did not fall below the detection limit in any of the substrates except in the reference substrate at the last leaching. It should be emphasized that although the leached content was above the guideline limits, the leached amounts were in the order of mg/kg DM, which corresponds to g/ton DM substrate. One conclusion is that the substrates available on the market today have been developed mostly to contribute to the retention of stormwater and to get the vegetation to grow. The substrates have a completely different character than what is recommended by research. Another conclusion is that it has not yet been established which analysis method is best suited to form the basis of quality criteria.

Förlag
s. 145
Serie
RISE Rapport ; 2023:60
Nyckelord
rainbeds, biofilter, filter material, substrates, quality criterias, quality, limit values, reference values
Nationell ämneskategori
Vattenteknik
Identifikatorer
urn:nbn:se:ri:diva-67556 (URN)978-91-89821-14-9 (ISBN)
Anmärkning

Denna rapport är resultatet av ett projekt som finansierats avNaturvårdsverket med ärendenummer NV-05933-22.

Tillgänglig från: 2023-10-23 Skapad: 2023-10-23 Senast uppdaterad: 2024-03-19Bibliografiskt granskad
(2023). Multifunktionella Urbana Dagvattenåtgärder, MUD:s – En kortfattad beskrivning av konceptet med MUD:s på kvartersmark..
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Multifunktionella Urbana Dagvattenåtgärder, MUD:s – En kortfattad beskrivning av konceptet med MUD:s på kvartersmark.
2023 (Svenska)Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
Förlag
s. 71
Nationell ämneskategori
Samhällsbyggnadsteknik
Identifikatorer
urn:nbn:se:ri:diva-67873 (URN)
Projekt
SODA
Anmärkning

Dagvattenhantering kvartersmark.

Denna skrift har tagits fram inom VINNOVA-projektet Samverkan för en hållbar hantering av dagvatten på kvartersmark (2021–01603). Arbetet har utförts med stöd från Vinnova.

Tillgänglig från: 2023-11-16 Skapad: 2023-11-16 Senast uppdaterad: 2023-12-06Bibliografiskt granskad
Råberg, T., Lorentzon, K., Västerdal, M., Pettersson Skog, A., Cristescu, C., Davidsson, K., . . . Atongka Tchoffor, P. (2022). Potentiella kolsänkor i Malmö stad.
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Potentiella kolsänkor i Malmö stad
Visa övriga...
2022 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [sv]

Miljöförvaltningen inom Malmö stad gav RISE uppdraget att identifiera möjligheter att öka kolsänkorna inom kommungränsen. Syftet med den här rapporten är att sammanställa ett brett underlag för klimatarbete med åtgärder som möjliggör en ökning av de lokala kolsänkorna i Malmö stads geografiska område. Genom att uppskatta olika åtgärders potential för kolinlagring, teknisk mognadsgrad och kostnadseffektivitet från ett klimatperspektiv, samt visa på vilka skalor det går att jobba med dessa åtgärder inom kommunen, avses rapporteringen ge en översikt över vilka satsningar som kan göras för att kolsänkorna ska kunna bidra till Malmö stads miljö- och klimatmål. Forskargruppen från RISE har analyserat 18 olika kategorier som har potential att öka den lokala kolinlagringen inom: • de urbana grönområdena, • den urbana infrastrukturen, bebyggd mark och tillhörande mark • rural markanvändning och • övriga möjligheter. I beräkningarna ingår inte klimatpåverkan från insatser som krävs för att genomföra åtgärderna, till exempel avverkning, uppdrivning och plantering av skogsplantor, transport av timmer och förädling av virke. I rapporten tas inte hänsyn till om en ökad användning av mark i en kategori, minskar markanvändning inom en annan kategori.

Förlag
s. 63
Nationell ämneskategori
Biologiska vetenskaper
Identifikatorer
urn:nbn:se:ri:diva-59992 (URN)
Tillgänglig från: 2022-08-22 Skapad: 2022-08-22 Senast uppdaterad: 2023-10-31Bibliografiskt granskad
Capener, C.-M., Pettersson Skog, A., Emilsson, T., Malmberg, J., Jägerhök, T. & Edwards, Y. (2017). Grönatakhandboken: Vägledning. Stockholm: Vinnova
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Grönatakhandboken: Vägledning
Visa övriga...
2017 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Stockholm: Vinnova, 2017. s. 54
Nationell ämneskategori
Samhällsbyggnadsteknik Husbyggnad Trädgårdsvetenskap/hortikultur
Identifikatorer
urn:nbn:se:ri:diva-33221 (URN)
Projekt
Vinnova projektet: Kvalitetssäkrade systemlösningar för gröna anläggningar/tak på betongbjälklag med nolltolerans för läckage.Utlysningen och programmet: Hållbara Attraktiva Städer
Tillgänglig från: 2018-02-07 Skapad: 2018-02-07 Senast uppdaterad: 2023-10-25Bibliografiskt granskad
Pettersson Skog, A., Jonatan, M., Emilsson, T., Jägerhök, T. & Capener, C.-M. (2017). Grönatakhandboken: Växtbädd och vegetation. Stockholm: Vinnova
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Grönatakhandboken: Växtbädd och vegetation
Visa övriga...
2017 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Stockholm: Vinnova, 2017. s. 71
Nationell ämneskategori
Samhällsbyggnadsteknik Husbyggnad Trädgårdsvetenskap/hortikultur
Identifikatorer
urn:nbn:se:ri:diva-33222 (URN)
Projekt
Vinnova projektet: Kvalitetssäkrade systemlösningar för gröna anläggningar/tak på betongbjälklag med nolltolerans för läckage.Utlysningen och programmet: Hållbara Attraktiva Städer
Tillgänglig från: 2018-02-07 Skapad: 2018-02-07 Senast uppdaterad: 2023-10-25Bibliografiskt granskad
Edwards, Y., Emilsson, T., Malmberg, J., Pettersson Skog, A. & Capener, C.-M. (2016). Quality-assured solutions for green roof gardens on concrete deck with zero tolerance for leaks. In: A. Galiano-Garrigos, C.A. Brebbia (Ed.), WIT Transactions on Ecology and the Environment: The Sustainable City XI. Paper presented at 11th International Conference on Urban Regeneration and Sustainability (SC 2016), July 12-14, 2016, Alicante, Italy (pp. 363-372). WIT Press, 204
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Quality-assured solutions for green roof gardens on concrete deck with zero tolerance for leaks
Visa övriga...
2016 (Engelska)Ingår i: WIT Transactions on Ecology and the Environment: The Sustainable City XI / [ed] A. Galiano-Garrigos, C.A. Brebbia, WIT Press, 2016, Vol. 204, s. 363-372Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
Abstract [en]

Eco-neighborhoods with gardens on concrete decks are for several reasons increasingly being prescribed today in major Swedish cities. However, there is a lack of knowledge, experience, standards and guidelines as well as collaboration between parties and stakeholders when installing such systems. It is incredibly important to avoid any leakage during the lifetime of a green roof garden but this cannot be completely guaranteed with today’s installation practice and project management. At Sustainable City 2014 in Siena, we presented a paper about a new project aiming at bringing together researchers, government and industry to collaborative development of new and attractive solutions for green roof gardens with consideration to the environment and high requirements for durability, materials, construction and energy efficiency. This paper is a continuation of the paper presented in Siena and reports on the most recent results from the collaborative project which will finalize in November 2016. After that, the project will be further evaluated in a proposed continuation project for another couple of years.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
WIT Press, 2016
Serie
WIT Transactions on Ecology and the Environment, ISSN 1743-3541 ; 204
Nyckelord
green roof garden, guidelines
Nationell ämneskategori
Samhällsbyggnadsteknik Miljöledning Byggproduktion
Identifikatorer
urn:nbn:se:ri:diva-27786 (URN)10.2495/SC160311 (DOI)
Konferens
11th International Conference on Urban Regeneration and Sustainability (SC 2016), July 12-14, 2016, Alicante, Italy
Tillgänglig från: 2017-01-09 Skapad: 2017-01-09 Senast uppdaterad: 2023-10-25Bibliografiskt granskad
Edwards, Y. & Pettersson Skog, A. (2014). Systemlösningar för gröna anläggningar/tak (ed.). Bygg och Teknik, 106(4), 31-33
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Systemlösningar för gröna anläggningar/tak
2014 (Svenska)Ingår i: Bygg och Teknik, ISSN 0281-658X, E-ISSN 2002-8350, Vol. 106, nr 4, s. 31-33Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt) Published
Nationell ämneskategori
Annan materialteknik
Identifikatorer
urn:nbn:se:ri:diva-2543 (URN)5030 (Lokalt ID)5030 (Arkivnummer)5030 (OAI)
Tillgänglig från: 2016-09-07 Skapad: 2016-09-07 Senast uppdaterad: 2023-10-25Bibliografiskt granskad
Organisationer
Identifikatorer
ORCID-id: ORCID iD iconorcid.org/0009-0002-8828-2163

Sök vidare i DiVA

Visa alla publikationer