Endre søk
Link to record
Permanent link

Direct link
Publikasjoner (7 av 7) Visa alla publikasjoner
Löfgren, C., Jensen, C., Lindström, A. & Wickholm, K. (2020). Ökat resursutnyttjande av plastförpackningar från on-the-go produkter.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Ökat resursutnyttjande av plastförpackningar från on-the-go produkter
2020 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

Projektet har identifierat behov, hinder och möjligheter för on-the-go förpackningar i hela värdekedjan. Aktuella krav och konsekvenser i gällande förpackningslagstiftning (Förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar, förordning (2016:1041) om plastbärkassar) och Avfallsförordning (2011:927) har inkluderats.

Förslag på nya möjliga lösningar för minskad nedskräpning och för incitament att samla in och återvinna och återbruka fler förpackningar har arbetats fram genom workshops med relevanta aktörer i olika delar av värdekedjan.

Tre koncept för en ökad materialåtervinning samt tre koncept för ökat återbruk av plastförpackningar från ”on-the-go”-produkter arbetades fram.

Efter en urvalsprocess valdes ett koncept för ökad materialåtervinning (”Recycling generation and cities”) och ett koncept för ökat återbruk (Reuse generation) av plastförpackningar från ”on-the-go”-produkter för utvärdering.

Det slutliga konceptet som togs fram för ökad materialåtervinning ger möjlighet till insamling och källsortering on-the-go, inom rimligt avstånd och med tydlig information om hur förpackningarna ska sorteras. Med pant som sporre för att återvinna. Det möjliggörs genom en app som dessutom underlättar för konsumenter att göra rätt. Appen laddas ner till konsumentens mobiltelefon i kombination med ett väl utbyggt källsorteringssystem på allmänna platser och med tydlig information på källsorteringsstationerna om hur förpackningarna ska sorteras. Ett digitalt pantsystem är förhållandevis billigt jämfört med dagens konventionella pantsystem, det skapar ekonomiska incitament för konsumenten att gå till en källsorteringsstation och som dessutom underlättar för konsument att göra rätt. Ett väl utbyggt källsorteringssystem med tydliga sorteringsinstruktioner ger också konsumenten möjlighet att inom rimligt avstånd kunna materialåtervinna sina förpackningar med höga materialåtervinningsnivåer och bra kvalitet på insamlat material som följd.

Det slutliga konceptet för ökat återbruk bygger även den på en app som laddas ner till konsumentens mobiltelefon. Därefter registrerar konsumenten sig i appen och kan inhandla on-the-go mat i en flergångsförpackning i de restauranger och caféer etc som är anslutna till systemet och erbjuder dessa återbrukbara förpackningar. Efter förtäring ges information via appen till konsumenten om på vilka platser förpackningen kan återlämnas. Vid dessa platser scannas förpackningen med hjälp av mobiltelefonen och panten som betalades vid köptillfället betalas tillbaka.

Under utvärderingen av koncepten analyserades:

• Möjligheter för respektive koncept samt hur de kan realiseras

• Hinder och hot för respektive koncept samt hur de kan övervinnas

• Konsekvenser och ansvarsfrågan för respektive koncept

• Potential för respektive koncept 

Utvärderingen resulterade i att ett antal ”knutar" identifierades som kan uppstå i de olika delarna av värdekedjan. Lösningar som behövs för att konceptet ska fungera enligt aktörerna i värdekedjan identifierades samt potentialen med respektive koncept.

Utvärderingen visar att det finns en stor potential för att konceptet för ökad materialåtervinning ska fungera då konceptet leder till:

• Att förpackningar ses som en resurs

• Minskad nedskräpning

• Positiv PR för Varumärkesägare (inget skräp med namn)

• Ökad resurseffektiv användning av råvaror

• Ökad cirkularitet

• Ökad materialåtervinning med renare fraktioner

 

Vissa förutsättningar som krävs är t.ex. nytt sätt att samarbeta för olika aktörer, ändrade beteenden hos konsumenter, information, utbildning och ny digital lösning av pantsystem.

 

För konceptet med återbruk finns en potential under vissa förutsättningar. Något som rekommenderas för att underlätta en uppstart av konceptet är t.ex. att starta konceptet inom ett begränsat område såsom en nöjespark. Ett sätt att börja bygga en beteendeförändring och en ökad acceptans för återbruk.

 

Innan dessa koncept kan implementeras krävs att de testas i verklig miljö, vilket vi planerar göra i Örnsköldsviks stadskärna under sommaren 2020.

Publisher
s. 35
Serie
RISE Rapport ; 2020:49
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:ri:diva-48881 (URN)978-91-89167-32-2 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2020-09-22 Laget: 2020-09-22 Sist oppdatert: 2023-05-10bibliografisk kontrollert
Lorentzon, A., Lindström, A., Wickholm, K., Williams, H. & Wikström, F. (2017). Förpackningssystem för minskat matsvinn: Slutrapportering del 2 : samverkansprojekt.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Förpackningssystem för minskat matsvinn: Slutrapportering del 2 : samverkansprojekt
Vise andre…
2017 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

Matsvinn är en stor global samhällsutmaning. Det är ett komplext problem som kräver samverkan och en mängd lösningar för att lösas. Samverkansprojektet har tittat på hur förpackningssystem kan bidra till att minska det globala samhällsproblemet med matsvinn. Resultatet från projektet manifesteras i de nya förpackningslösningar som tagits fram för projektets tre produkter salsa, salladsmix och risgröt. Lösningarna är utvecklade för att minska matsvinn genom hela kedjan, från fyllning till konsument. Inledande konsumenttester indikerar att lösningarna skulle tas väl emot på marknaden. En förenklad klimatanalys visar på att lösningarna medför minskad miljöpåverkan. Utöver förpackningslösningarna, som tagits fram i fysiska prototyper, har projektet lett till att deltagande parter – genom projektets frekventa samverkan i workshopar, uppföljningsmöten samt studiebesök – fått nya kunskaper och fördjupad förståelse kring utmaningar längs produkternas hela värdekedja.

Publisher
s. 44
Emneord
food packaging, food package, food waste
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:ri:diva-31877 (URN)
Prosjekter
Förpackningssystem för minskat matsvinn 2
Forskningsfinansiär
VINNOVA, 2015-00478
Tilgjengelig fra: 2017-10-18 Laget: 2017-10-18 Sist oppdatert: 2019-01-22bibliografisk kontrollert
Williams, H., Wikström, F., Lindström, A., Wickholm, K. & Lorentzon, A. (2017). Investigation of consumer attitudes, practices and food waste for three food items, to use as input in new packaging designs that aim to reduce food waste. In: 28th iapri symposium on packaging: Proceedings. Paper presented at 28th IAPRI Symposium on Packaging 2017 : Unlocking the full potential of packaging across the value-chain, from 9th to 12th of May 2017, in Lausanne, Switzerland (pp. 337-344).
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Investigation of consumer attitudes, practices and food waste for three food items, to use as input in new packaging designs that aim to reduce food waste
Vise andre…
2017 (engelsk)Inngår i: 28th iapri symposium on packaging: Proceedings, 2017, s. 337-344Konferansepaper, Publicerat paper (Fagfellevurdert)
Abstract [en]

A wide range of measures is required to tackle the global food waste problem. Innovative packaging, which helps to reduce food waste, is one important measure. The data for food waste is often presented in a summarised way. However, different food products are wasted for different reasons. In a Swedish project, actors along the entire value chain collaborated to develop new packaging solutions to reduce food waste of three products: salsa in glass jars, mixed lettuce in plastic packaging and rice pudding in plastic packaging. Waste levels and reasons for waste were examined in waste audits of the businesses, in ethnographic studies and in interviews with consumers at retail stores. This study showed that consumers wasted the products to a much higher extent than the waste which occurred during filling, transport and retail. Waste levels among consumers varied from 0-75%, which is notably high, given that consumers tend to underestimate or not admit to wasting food. The mixed lettuce and rice pudding are both intended to be packaged in appropriate serving sizes; however, only 27% of the mixed lettuce and 50% of the rice pudding was consumed in one sitting. Respondents mentioned some material features and several handling functions of packaging, but very few commented on the protection that the packaging provides. Few, if any, expressed any recognition of packaging attributes, which helped to avoid food waste. The respondents mentioned that wasting food was a waste of money and that it can have a negative effect on conscience; despite that, respondents also said that they wanted a variety of meals and to not have the same food several days during the same week.

Emneord
packaging, food package, food waste, sustainable development
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:ri:diva-32951 (URN)978-2-8399-2120-6 (ISBN)
Konferanse
28th IAPRI Symposium on Packaging 2017 : Unlocking the full potential of packaging across the value-chain, from 9th to 12th of May 2017, in Lausanne, Switzerland
Tilgjengelig fra: 2018-01-02 Laget: 2018-01-02 Sist oppdatert: 2018-08-22bibliografisk kontrollert
Wickholm, K., Williams, H., Lindström, A., Lorentzon, A. & Wikström, F. (2016). Innovative packaging for reduction of food waste from producer to consumer. In: IAPRI 2016 - 20th World Conference on Packaging: Innovation, Development and Sustainability in Packaging. Paper presented at 20th World Conference on Packaging: Innovation, Development and Sustainability in Packaging (IAPRI 2016), June 12-15, 2016, Campinas, Brazil.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Innovative packaging for reduction of food waste from producer to consumer
Vise andre…
2016 (engelsk)Inngår i: IAPRI 2016 - 20th World Conference on Packaging: Innovation, Development and Sustainability in Packaging, 2016Konferansepaper, Oral presentation with published abstract (Annet vitenskapelig)
Abstract [en]

Increasing population and environmental changes poses a significant pressure on the global food supply chain. With the large quantities of food waste that’s been reported over the past couple of years packaging can play a more significant role in reducing the food wastage. Together with actors along the entire value chain we are developing new innovative packaging solutions to reduce food waste throughout the value chain, from food producers to consumers. The purpose of the study is to design and optimize new packaging system solutions so that no part of the chain is optimized at the expense of any other part. In the fall of 2015 the food wastage was examined in three supply chains, salsa in glass jar (A), rice pudding in plastic packaging (B) and lettuce in plastic packaging (C), by using waste audits in the businesses, collecting, comparing and analyzing data. For consumer insights ethnographic studies was used in ten Swedish households. Interviews have also been conducted with consumers in retail stores. The supply chain study indicates little wastage for A and B and higher for C. Consumer report some handling difficulties with the food packaging and reasons why food is wasted. The main reasons being that the food gets bad, difficulties to empty the packaging and that the amount of food is higher than their needs. A majority of the consumer state that they often view packaging as something unnecessary. Consumers do not give packaging functions many thoughts in general and many have difficulties in judging the packaging functions.

Emneord
food packaging, waste, sustainable development, consumer, supply
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:ri:diva-29254 (URN)
Konferanse
20th World Conference on Packaging: Innovation, Development and Sustainability in Packaging (IAPRI 2016), June 12-15, 2016, Campinas, Brazil
Merknad

Slides only

Tilgjengelig fra: 2017-04-06 Laget: 2017-04-06 Sist oppdatert: 2020-12-01bibliografisk kontrollert
Granberg, H., Béland, M.-C., Lindberg, S. M., Berthold, F., Vomhoff, H., Wickholm, K. & Lindström, M. (2015). It’s a bird! It’s a plane! It’s a super multimaterial!. In: Paper Conference and Trade Show (PaperCon 2015): . Paper presented at Paper Conference and Trade Show (PaperCon 2015), April 19-22, 2015, Atlanta, US (pp. 492-504). TAPPI Press, 1
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>It’s a bird! It’s a plane! It’s a super multimaterial!
Vise andre…
2015 (engelsk)Inngår i: Paper Conference and Trade Show (PaperCon 2015), TAPPI Press, 2015, Vol. 1, s. 492-504Konferansepaper, Publicerat paper (Fagfellevurdert)
Abstract [en]

Matching market demands and technological solutions is not always straightforward. In this article, we report on one material, a cellulose-PLA multimaterial, which was made on a full-scale pilot paper machine and adapted to five different market applications having specialized and often conflicting demands. The material can be injection molded, 3D-printed, hot pressed, treated as a textile, used in a laminate, or converted as a paper board, giving it a wide range of possible properties depending on how it is processed.The five application areas presented here were identified as gaps in the marketplace where seemingly conflicting needs were desired: opacity and transparency; compact for transport but having an expanded size during use; stiffness and flexibility; strength and light-weight; and durability and degradability. These properties are exemplified in a number of material and product demonstrators, illustrating how tailored solutions can give products with distinctly different personalities. The material can be made flexible and given movement as graceful as the wing of a bird or be processed to be strong and light-weight enough to be used in vehicles like airplanes. By having one material that is produced on a large scale, but then processed according to specific market demands and expectations, the gap between needing scale and needing scope is bridged.

sted, utgiver, år, opplag, sider
TAPPI Press, 2015
Emneord
new material, cellulose, polylactic acid
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:ri:diva-29130 (URN)9781510818873 (ISBN)
Konferanse
Paper Conference and Trade Show (PaperCon 2015), April 19-22, 2015, Atlanta, US
Tilgjengelig fra: 2017-03-20 Laget: 2017-03-20 Sist oppdatert: 2023-05-25bibliografisk kontrollert
Karpenja, T., Lorentzon, A. & Wickholm, K. (2013). Sustainability aspects in waste management of biocomposites (ed.). In: : . Paper presented at 26th IAPRI symposium on packaging, June 10-13 2013, Espoo, Finland.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Sustainability aspects in waste management of biocomposites
2013 (engelsk)Konferansepaper, Publicerat paper (Fagfellevurdert)
Publisher
s. 13
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:ri:diva-9508 (URN)
Konferanse
26th IAPRI symposium on packaging, June 10-13 2013, Espoo, Finland
Tilgjengelig fra: 2016-09-12 Laget: 2016-09-12 Sist oppdatert: 2023-06-08bibliografisk kontrollert
Lindström, M., Berthold, F., Gamstedt, K., Nobell, N., Razavi, F. & Wickholm, K. (2008). Sustainable materials design. In: 2008 Nordic Wood Biorefinery Conference - Proceedings: NWBC 2008. Paper presented at 2008 Nordic Wood Biorefinery Conference, NWBC 2008; City Conference Centre Stockholm; Sweden; 11 March 2008 through 14 March 2008 (pp. 144-149).
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Sustainable materials design
Vise andre…
2008 (engelsk)Inngår i: 2008 Nordic Wood Biorefinery Conference - Proceedings: NWBC 2008, 2008, s. 144-149Konferansepaper, Publicerat paper (Fagfellevurdert)
Abstract [en]

Traditionally new materials have been developed in order to solve technological problems within the aerospace, military or medicine fields. Renewable materials are developed from another perspective; they are developed in order to meet the demands from a sustainable society. If they are developed to become replacement materials, they have to be better or cheaper in order to take market shares or there has to be a political willingness to promote them. Economical subsidies are never sound and a better strategy to introduce these new materials is to identify their unique properties and possibilities and to market them. One such strategy, materials design, will be discussed in this paper. Renewable materials open for new strategies in design. Traditionally, in the LCA perspective materials should be recycled as materials and preferably as the original material quality. This implies that there has to be a limited number of materials and they need to be identifiable in order to be sorted. Renewable, natural fibre reinforced materials will degrade during recycling materials and recycling. The consequence of this is that these materials should be recycled as energy. An integrated materials and product design will therefore be a new sustainable strategy. Researchers involved in R&D of new materials have been involved in discussions and collaborations with the R&D department of companies producing and marketing materials. In parallel, industrial designers and engineers involved in product development and design have had on-going discussion with the same companies, but through their marketing department. No communication between R&D and end-product designers. This paper suggest an R&D&D concept, Research and Development and Design, a hierarchical, integrated materials and product design strategy.

HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:ri:diva-29718 (URN)2-s2.0-84923122948 (Scopus ID)9789186018139 (ISBN)
Konferanse
2008 Nordic Wood Biorefinery Conference, NWBC 2008; City Conference Centre Stockholm; Sweden; 11 March 2008 through 14 March 2008
Merknad

cited By 1

Tilgjengelig fra: 2017-05-29 Laget: 2017-05-29 Sist oppdatert: 2020-12-01bibliografisk kontrollert
Organisasjoner
Identifikatorer
ORCID-id: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0991-3685
v. 2.43.0