Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (8 of 8) Show all publications
Sjons, J., Florén, B., Biörklund Helgesson, M., Hallström, E. & Nilsson, K. (2023). RISE klimatskalor för livsmedel.
Open this publication in new window or tab >>RISE klimatskalor för livsmedel
Show others...
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

RISE Jordbruk och livsmedel har tagit fram tio klimatskalor för livsmedel med syftet att stötta aktörer i livsmedelskedjan genom att ge vägledning kring vad som är låg respektive hög klimatpåverkan inom en grupp av livsmedel med liknande funktion. Skalorna kan användas för att jämföra olika livsmedels klimatavtryck inom samma grupp av livsmedel och på så sätt främja mer klimatsmarta val av livsmedel. Målgruppen för klimatskalorna är användare av RISE klimatdatabas för livsmedel, såsom aktörer som producerar och säljer livsmedel och i slutänden deras kunder, konsumenterna. Även för kockar och andra måltidsaktörer är klimatskalorna tänkta som ett hjälpmedel i den dagliga menyplaneringen. Indelning av livsmedel i tio klimatskalor har gjorts utifrån livsmedlens funktion och användningsområden, se punktlista nedan. Fokus har varit på sju av de tio klimatskalorna vilka omfattar de livsmedelsgrupper som utgör den största delen av vår konsumtion. De övriga tre klimatskalorna, kursiverade i punktlistan nedan, inkluderar antingen produkter som ofta konsumeras i mindre mängder och är mer olika varandra och därmed inte direkt utbytbara, eller sammansatta rätter för vilka RISE klimatskala för måltider rekommenderas att användas i första hand.

Publisher
p. 34
Series
RISE Rapport ; 2023:57
Keywords
klimatskala, livsmedel, klimatavtryck, klimatpåverkan, klimatdatabas
National Category
Agricultural Science
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-65527 (URN)978-91-89821-11-8 (ISBN)
Available from: 2023-06-22 Created: 2023-06-22 Last updated: 2024-04-10Bibliographically approved
Nilsson, K., Baky, A. & Sjons, J. (2022). Klimatindikatorer för svensk direktkonsumtion av livsmedel 2016 och 2018 – Resultat & metodik.
Open this publication in new window or tab >>Klimatindikatorer för svensk direktkonsumtion av livsmedel 2016 och 2018 – Resultat & metodik
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

RISE har på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram klimatindikatorer för svensk konsumtion av livsmedel baserat på statistik för 2016 och 2018. Jordbruksverket publicerar årligen statistik på direktkonsumtion av livsmedel i Sverige och informationen om konsumerad mängd livsmedel i olika produktgrupper har använts tillsammans med klimatavtryck för livsmedel, vilka tagits från RISE Klimatdatabas för livsmedel v. 1.7, för att ta fram klimatpåverkan för svensk direktkonsumtion av livsmedel. Utifrån Jordbruksverkets indelning av livsmedel i produktgrupper i konsumtionsstatistiken har klimatindikatorer tagits fram för de åtta olika produktgrupperna i statistikunderlaget, plus tre för undergrupper inom köttproduktgruppen, samt en klimatindikator för total direktkonsumtion av alla livsmedel 2016 och 2018. Följande produktgrupper har klimatberäknats: 1. Bröd och spannmålsprodukter 2. Kött och köttråvaror, som även delats upp i a. Kött, färskt och fryst b. Charkuterivaror och konserver (inklusive innanmat) c. Frysta köttprodukter och fryst färdiglagad mat innehållande kött 3. Fisk, kräftdjur och blötdjur 4. Mjölk, grädde, ost, ägg och matfett 5. Köksväxter 6. Frukt och bär 7. Potatis, potatisprodukter, socker, sirap, kaffe, te, kakao 8. Andra livsmedel, malt- och läskedrycker, mineralvatten samt alkoholhaltiga drycker De olika produktgrupperna består i sin tur av varugrupper, där varje varugrupp angivits en konsumtionsvolym. RISE har med information från Jordbruksverket och statistik från SCB och Jordbruksverket brutit ner de aggregerade konsumtionsvolymerna för varje varugrupp till specifik konsumtion av de olika livsmedel som ingår i respektive varugrupp. På detta sätt har matchningen till representativa klimatavtryck i RISE Klimatdatabas för livsmedel möjliggjorts och således också beräkningen av klimatindikatorer för de olika produktgrupperna då klimatindikatorerna representerar summan av klimatpåverkan från varorna som konsumeras i respektive varugrupp. Enbart klimatpåverkan från primärproduktion och förädling fram till industrigrind (det vill säga då livsmedlet är färdigt för distribution till handeln) ingår i klimatavtrycken i RISE Klimatdatabas för livsmedel. Klimatpåverkan från förpackning ingår dock inte, inte heller klimatpåverkan från distribution, handel och konsument.

Publisher
p. 110
Series
RISE Rapport ; 2022:45
National Category
Environmental Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-58962 (URN)978-91-89561-84-7 (ISBN)
Available from: 2022-03-29 Created: 2022-03-29 Last updated: 2024-03-22Bibliographically approved
Hallström, E., Bajzelj, B., Håkansson, N., Sjons, J., Åkesson, A., Wolk, A. & Sonesson, U. (2021). Dietary climate impact: Contribution of foods and dietary patterns by gender and age in a Swedish population. Journal of Cleaner Production, 306, Article ID 127189.
Open this publication in new window or tab >>Dietary climate impact: Contribution of foods and dietary patterns by gender and age in a Swedish population
Show others...
2021 (English)In: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786, Vol. 306, article id 127189Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Dietary climate impact in a Swedish population (56–95 years old) was estimated based on self-reported food intake from 50 000 men and women within two population-based cohorts and on climate data, covering emissions from farm to fork, for 600 foods representative for the Swedish market. Aims were to assess variation in dietary climate impact between population groups and between food categories. Mean dietary climate impact was 2.0 tons of CO2e/person/year, with about a threefold variation between high and low impact individuals. Food loss and waste accounted for 18%. Older individuals and women on average had lower total dietary climate impact per year, while differences between gender were smaller per 1000 kcal. Climate impact was greatly affected by dietary composition and especially by the content of animal-based and discretionary foods, responsible for 71% and 12% of total climate impact, respectively. Results indicate a large potential for reduced climate impact by adopting realistic dietary patterns. Suggested strategies to reach climate goals include reduction of red meat and prioritising lower impact foods within meat, dairy and seafood categories, limited consumption of discretionary foods and decreased over-consumption of total calories, combined with improvements in production including reduction of food loss and waste.

Keywords
Diet, Food, Climate, Life cycle assessment, Gender, Age, Food waste
National Category
Food Science
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-62452 (URN)10.1016/j.jclepro.2021.127189 (DOI)2-s2.0-85105258576 (Scopus ID)
Note

This work was supported by FORMAS-The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning (grant number 2016e00308) which support is greatly acknowledged. We acknowledge the National Research Infrastructure SIMPLER supported by the Swedish Research Council (grant number 2017e00644) for use of the databases from the Swedish Mammography Cohort and the Cohort of Swedish Men

Available from: 2023-01-23 Created: 2023-01-23 Last updated: 2023-06-08Bibliographically approved
Hallström, E., Bajzelj, B., Håkansson, N., Sjons, J., Åkesson, A., Wolk, A. & Sonesson, U. (2021). Dietary climate impact: Contribution of foods and dietary patterns by gender and age in a Swedish population. Journal of Cleaner Production, 306, Article ID 127189.
Open this publication in new window or tab >>Dietary climate impact: Contribution of foods and dietary patterns by gender and age in a Swedish population
Show others...
2021 (English)In: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786, Vol. 306, article id 127189Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Dietary climate impact in a Swedish population (56–95 years old) was estimated based on self-reported food intake from 50 000 men and women within two population-based cohorts and on climate data, covering emissions from farm to fork, for 600 foods representative for the Swedish market. Aims were to assess variation in dietary climate impact between population groups and between food categories. Mean dietary climate impact was 2.0 tons of CO2e/person/year, with about a threefold variation between high and low impact individuals. Food loss and waste accounted for 18%. Older individuals and women on average had lower total dietary climate impact per year, while differences between gender were smaller per 1000 kcal. Climate impact was greatly affected by dietary composition and especially by the content of animal-based and discretionary foods, responsible for 71% and 12% of total climate impact, respectively. Results indicate a large potential for reduced climate impact by adopting realistic dietary patterns. Suggested strategies to reach climate goals include reduction of red meat and prioritising lower impact foods within meat, dairy and seafood categories, limited consumption of discretionary foods and decreased over-consumption of total calories, combined with improvements in production including reduction of food loss and waste.

Keywords
Diet, Food, Climate, Life cycle assessment, Gender, Age, Food waste
National Category
Nutrition and Dietetics
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-53132 (URN)10.1016/j.jclepro.2021.127189 (DOI)2-s2.0-85105258576 (Scopus ID)
Note

Svenska Forskningsrådet Formas: 2016–00308. 

Vetenskapsrådet: VR2017–00644

Available from: 2021-05-26 Created: 2021-05-26 Last updated: 2024-04-10Bibliographically approved
Mehlig, K., Blomqvist, I., Klingberg, S., Bianchi, M. A., Sjons, J., Hunsberger, M. & Lissner, L. (2021). Secular trends in diet-related greenhouse gas emission estimates since 2000 - a shift towards sustainable diets in Sweden. Public Health Nutrition, 24(12), 3916
Open this publication in new window or tab >>Secular trends in diet-related greenhouse gas emission estimates since 2000 - a shift towards sustainable diets in Sweden
Show others...
2021 (English)In: Public Health Nutrition, ISSN 1368-9800, E-ISSN 1475-2727, Vol. 24, no 12, p. 3916-Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Objective: This study examines secular changes in diet-related greenhouse gas emissions (GHGE) in younger and older Swedish adults, since the turn of this century. Setting: The municipality of Gothenburg, in western Sweden. Design: Two cross-sectional health examination surveys were conducted in 2001-04 (T1) and 2014-18 (T2). At both times, an 86-item food frequency questionnaire was embedded in the survey. From the food frequencies and age-standardized portion sizes, GHGE estimates (kg CO2e/year) were calculated. GHGE was modeled as a function of time period and covariates, for five distinct age groups. Participants: Women and men aged 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 and 65-75 were randomly selected from the population registry and recruited for examinations. After exclusion of participants with incomplete dietary data, the analytic sample consisted of 2569 individuals at T1 and 2119 at T2. Results: Lower dietary GHGE scores were observed at T2 compared to T1, in each age group, adjusting for sex, body mass index, and education. The largest differences in GHGE were observed in the youngest age group (circa 30% reduction). Decreasing trends in GHGE from animal-based foods were observed at all ages and were accompanied by smaller increases from plant-based sources in younger groups only. At all ages, GHGE from discretionary foods decreased, and prevalence of overweight remained stable. Conclusions: Optimal dietary trends should support both human health and planetary health. Our results suggest that Swedish adults have moved in this direction, e.g. through less intake of red meat products and stable weight status.

Place, publisher, year, edition, pages
Cambridge University Press, 2021
Keywords
Animal-based food, Climate change, Greenhouse gas emissions, Plant-based food, Secular trends, Sustainable diets
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-50452 (URN)10.1017/S1368980020004073 (DOI)2-s2.0-85093951469 (Scopus ID)
Available from: 2020-11-05 Created: 2020-11-05 Last updated: 2023-05-23Bibliographically approved
Strid, A., Hallström, E., Sonesson, U., Sjons, J., Winkvist, A. & Bianchi, M. A. (2021). Sustainability indicators for foods benefiting climate and health. Sustainability, 13(7), Article ID 3621.
Open this publication in new window or tab >>Sustainability indicators for foods benefiting climate and health
Show others...
2021 (English)In: Sustainability, E-ISSN 2071-1050, Vol. 13, no 7, article id 3621Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

New methods for combined evaluation of nutritional and environmental aspects of food products are needed to enable a transformation of dietary guidelines integrating both health and environmental perspectives. We evaluated two sustainability aspects; nutrition and climate im-pact, of foods commonly consumed in Sweden and the implications of using parallel or integrated assessments of these two aspects, also discussing the usability and suitability of these food sustain-ability indicators in relation to Swedish dietary guidelines, industry food product development, and consumer communication. There were large differences in both nutrient density and climate impact among the different foods. The parallel assessment easily visualized synergies and trade-offs between these two sustainability aspects for the different foods. Coherence with dietary guidelines was good, and suitability and usability deemed satisfying. The integrated indicator showed better coherence with dietary guidelines than indicators based solely on nutrient density or climate impact; however, the difficulty to interpret the score limits its usability in product development and consumer communication. With both methods, advantageous as well as less advantageous plant-based and animal-based food alternatives were suggested. The two alternative methods evaluated could serve as useful tools to drive individual and societal development towards more sustainable food production and consumption. © 2021 by the authors.

Place, publisher, year, edition, pages
MDPI AG, 2021
Keywords
Carbon dioxide equivalents, Climate impact, LCA, Nutrient density index, Nutritional profiling, Sustainability indicators, climate change, climate effect, consumption behavior, food product, food production, guideline, nature-society relations, product development, public health, sustainability, trade-off, transformation, Sweden, Indicator indicator
National Category
Food Science
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-52966 (URN)10.3390/su13073621 (DOI)2-s2.0-85103828101 (Scopus ID)
Note

 Funding details: R-18-26-133; Funding details: Svenska Forskningsrådet Formas, FR-2019/0007; Funding text 1: Funding: This research was funded by grants from The Swedish Foundation for Agricultural Research (grant no R-18-26-133), and The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning (Formas, grant no FR-2019/0007). The funders had no role in the design of the study; in the collection, analyses, or interpretation of data; in the writing of the manuscript, or in the decision to publish the results.; Funding text 2: This research was funded by grants from The Swedish Foundation for Agricultural Research (grant no R-18-26-133), and The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning (Formas, grant no FR-2019/0007). The funders had no role in the design of the study; in the collection, analyses, or interpretation of data; in the writing of the manuscript, or in the decision to publish the results. Data Availability Statement: Climate impact data described in the manuscript will not be madeThe authors want to acknowledge Anna Karin Lindroos at the Swedish National Food Agency, for providing unpublished data on added sugar for relevant food products and updated nutrient content information on enriched oat drink. Participants from participating companies Susanne Larson (IKEA), Ulrika Gunnerud (Fazer), Anna-Karin Modin Edman (Arla Foods), Christer Ros?n (Kron?gg) and Rebecka Persson (Orkla Foods) should be acknowledged as well for their assistance in suggesting more recent food products to analyze, as well as for their part in the discussion of the usability and suitability of the proposed methods.

Available from: 2021-04-21 Created: 2021-04-21 Last updated: 2023-06-08Bibliographically approved
Brunklaus, B. & Sjons, J. (2020). Socio-economic analysis based on a life cycle perspective: Social and societal issues of new chemicals (7thed.). In: Henrikke Baumann and Elisabeth Ekener (Ed.), : . Paper presented at 7th international Conference on Social-LCA 2020 – June 2020 – Gothenburg (Sweden) (pp. 167-169). Sweden: Collection FruiTrop Thema SocSem
Open this publication in new window or tab >>Socio-economic analysis based on a life cycle perspective: Social and societal issues of new chemicals
2020 (English)Conference paper, Poster (with or without abstract) (Other academic)
Abstract [en]

In order to demonstrate the sustainability of new chemicals, a number of analyses were performed within the EU Life projects TRIALKYL and IREPRO, such as the health assessment, socio-economic and life cycle assessment. 

The objective of this Socio-Economic Analysis (SEA) is to determine whether the social and societal benefits the new chemicals outweigh the risk to human health and the environment. 

Socio-economic analysis (SEA) is a methodology developed for chemical risk management and decision making derived from tools like the Cost benefit analysis, based on several social science perspectives, such as economic value of life, the risk of accidents or health care costs.

The socio-economic analyses are based on the latest ECHA guideline, and also include a life cycle perspective. Besides environmental and health issues, the socio-economic analysis also include the risk of fire/explosion and life lost. 

Place, publisher, year, edition, pages
Sweden: Collection FruiTrop Thema SocSem, 2020 Edition: 7th
Series
SocSem ; 7th
Keywords
socio-economic analysis, life cycle perspective, social and societal issues, SLCA, chemicals
National Category
Other Natural Sciences Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-56781 (URN)
Conference
7th international Conference on Social-LCA 2020 – June 2020 – Gothenburg (Sweden)
Available from: 2021-11-03 Created: 2021-11-03 Last updated: 2023-05-23Bibliographically approved
Sjons, J. (2016). Livscykelanalys av hallonsylt, lingonsylt och äppelmos (ed.).
Open this publication in new window or tab >>Livscykelanalys av hallonsylt, lingonsylt och äppelmos
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Series
SP Rapport, ISSN 0284-5172 ; 2016:13
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-5306 (URN)30825 (Local ID)30825 (Archive number)30825 (OAI)
Available from: 2016-09-07 Created: 2016-09-07 Last updated: 2023-05-23Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-3626-8407

Search in DiVA

Show all publications