Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (8 of 8) Show all publications
Eriksson, A., Cederstav, F., Ranäng, S., Lyrberg, M., Einarson Lindvall, E. & von Wieding, S. (2024). Slutrapport inom Gothenburg Green City Zone (GGCZ): Metodik för analys och införande av klimatneutrala mobilitets- och transportlösningar i städer.
Open this publication in new window or tab >>Slutrapport inom Gothenburg Green City Zone (GGCZ): Metodik för analys och införande av klimatneutrala mobilitets- och transportlösningar i städer
Show others...
2024 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna rapport är ett arbetsdokument som har efterfrågats i arbetet inom Gothenburg Green City Zone (GGCZ), där det pågår en process för att ta fram en mer detaljerad planering för en övergång till helt fossilfria transporter i Göteborg. Rapporten resonerar först kring zonbegreppet, vilken forskning som tidigare gjorts, vilka slags zoner som redan finns och som implementerats i Sverige och Europa. Rapporten föreslår sedan en metodik för hur zoner kan definieras och hur en generell zonindelning skulle kunna upprättas som skulle kunna användas som mall för både Göteborg och andra städer. Arbetet är inte färdigt utan kommer att fortsätta under kommande år både inom RISE och tillsammans med övriga samarbetspartners. Det som kvarstår är att definiera i detalj vilka parametrar och egenskaper som gör en viss zon unik, exempelvis genom mätetal som stadsdelars täthet, demografi, socioekonomiska förhållanden, infrastruktur samt befintlig framkomlighet. Målet med arbetet har varit att utveckla och förbättra kunskapen om zonmetodiken, visa på dess möjliga fördelar och utveckla ett verktyg för att användas i omställningen och att hjälpa Göteborg och andra städer att lyckas med omställningen mot klimatneutrala transporter till år 2030.

Publisher
p. 35
National Category
Transport Systems and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-71902 (URN)
Available from: 2024-02-20 Created: 2024-02-20 Last updated: 2024-04-10Bibliographically approved
Cederstav, F. (2023). AutoSec slutrapport: AutoSec-resultatspridning och omvärldsbevakning för cybersäkerhetsprojekt..
Open this publication in new window or tab >>AutoSec slutrapport: AutoSec-resultatspridning och omvärldsbevakning för cybersäkerhetsprojekt.
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Publisher
p. 5
National Category
Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-67727 (URN)
Funder
Vinnova, 2019-05883
Note

Projekt inom Elektronik, mjukvara och kommunikation (Vinnova), DNr: 2019-05883

Available from: 2023-11-03 Created: 2023-11-03 Last updated: 2023-11-03Bibliographically approved
Cederstav, F. (2023). Bygga-projektet. Mätning av GC-bro i Varberg.: Nyttor och konsekvenser av HCT i tätort, även kallat ”Bygga”-projektet.
Open this publication in new window or tab >>Bygga-projektet. Mätning av GC-bro i Varberg.: Nyttor och konsekvenser av HCT i tätort, även kallat ”Bygga”-projektet
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Publisher
p. 7
National Category
Infrastructure Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-67728 (URN)
Funder
Swedish Transport Administration, 7366
Note

Projektets namn: Nyttor och konsekvenser av HCT i tätort, även kallat ”Bygga”-projektet. Projektledarens namn och organisation: Fredrik Cederstav, RISE AB. Tidsperiod för vilken rapporten avser: 2021-01-01—2023-06-30. Trafikverkets ärendenummer: 7366

Available from: 2023-11-03 Created: 2023-11-03 Last updated: 2023-11-03Bibliographically approved
Cederstav, F., Wandel, S., Segerborg-Fick, A., Rylander, D., Asp, T. & Ranäng, S. (2022). High capacity city transport with intelligent access - A Swedish case study of transporting excavated material. In: : . Paper presented at Transport Research Arena (TRA) Conference.
Open this publication in new window or tab >>High capacity city transport with intelligent access - A Swedish case study of transporting excavated material
Show others...
2022 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

This project studies how the HCT-concept (High Capacity Transport) can be applied in cities, by performing pilots in Varberg and Stockholm. The project will test the hypothesis that the HCT-concept will improve both productivity and transport efficiency and thereby reduce CO2 by up to 40%. The pilots include tests of new optimized trucks and new concepts with connected trucks, road machines and bridges. Demonstration of digital access control including geofencing of speed and routes will be included. A system analysis on a societal level will be performed, with the target to incorporate HCT-city in the existing HCT roadmap. The results will be a foundation for a strategy including dispensations and regulatory changes on national roads and a recommendation how HCT-city can be designed to reach the highest possible productivity and transport efficiency.

Keywords
Geofencing; intelligent access; high capacity transports; connected vehicles; environmental impact of logistics; urban logistics.
National Category
Transport Systems and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-67583 (URN)
Conference
Transport Research Arena (TRA) Conference
Available from: 2023-11-02 Created: 2023-11-02 Last updated: 2023-11-06Bibliographically approved
Cederstav, F. (2016). Off-Peak City Logistics-A case study in Stockholm.
Open this publication in new window or tab >>Off-Peak City Logistics-A case study in Stockholm
2016 (English)Report (Other academic)
Publisher
p. 27
National Category
Mechanical Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-67749 (URN)
Funder
Vinnova, 2015-02338
Available from: 2023-11-13 Created: 2023-11-13 Last updated: 2023-11-14Bibliographically approved
Cederstav, F. (2014). ePTO: elektriskt driven Power Take Off.
Open this publication in new window or tab >>ePTO: elektriskt driven Power Take Off
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Publisher
p. 11
National Category
Mechanical Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-67695 (URN)
Funder
Vinnova
Available from: 2023-11-03 Created: 2023-11-03 Last updated: 2023-11-03Bibliographically approved
Cederstav, F. (2014). OTESP: Open Transport Efficiency Services Platform.
Open this publication in new window or tab >>OTESP: Open Transport Efficiency Services Platform
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Publisher
p. 14
National Category
Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-67696 (URN)
Funder
Vinnova
Available from: 2023-11-03 Created: 2023-11-03 Last updated: 2023-11-03Bibliographically approved
Lindholm, M., Thoren, A., Widegren, C., Cederstav, F., Behrends, S., Billger, M., . . . Rendal, A. (2014). Slutrapport Sendsmart.
Open this publication in new window or tab >>Slutrapport Sendsmart
Show others...
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Sverige är ett av de länder som har störst inflyttning till städer i Europa. Denna ökande urbanisering leder också till ökade transportbehov i städer, för både personer och gods. För att kunna uppnå hållbarhet i transportsystemet, fordras lösningar som utgår från en övergripande systemsyn där hela kedjan med transporter inom staden integreras, både lokal- och fjärrtransporter men även innovativa lösningar i respektive del. Godsprojektet Sendsmart har genomförts i Göteborg mellan september 2012 och september 2014. Nitton partners har varit delaktiga i totalt fem arbetspaket. Projektet har letts av Closer på Lindholmen Science Park AB och har fokuserat på transporter inom tre områden som tillsammans genererar majoriteten av transportarbetet i urbana områden: Godsförsörjning, Bygg- och anläggning samt Avfall och återvinning. Dessa tre områden har kompletterats med arbetspaket för Utvärdering respektive Visualisering. Målet med Sendsmart har varit att utveckla, testa och demonstrera innovativa tjänster och system med internationell framgång för hållbara godstransporter i storstadsområden. Inom samtliga tre delprojekt har det gjorts dels utredningar kring lämpliga projekt, dels genomförts demonstrationsprojekt som fått såväl nationell som internationell uppmärksamhet. Mikroterminalen på Lindholmen – Lindholmsleveransen – har under projektet vidareutvecklats och mikroterminalen i innerstaden – Stadsleveransen – har under projektet startats upp, båda med små eldrivna fordon kompletterat med lastcykel, med resultat i förbättrad transporteffektivitet inom dessa områden. För byggtransporter har ett system kallat ”Massabyte” testats och driftsatts med gott resultat, men ännu ej fullkomligt kommersiellt, vilket kan komma att ta tid. Undersökning om alternativa transportsätt för massor med pråm har utretts och pråmen har konstaterats effektiv vid rätt förutsättningar. För avfallshanteringen har tidig hämtning testats och det har konstaterats att fordonet ej är den mest störande ljudkällan, utan kärl- och kringutrustning. Genom ett antal åtgärder, bl.a. dämpade kärl, har ett gott resultat uppnåtts och de boende har ej störts av fältprovet. Chaufförer förespråkar avfallshantering på tidiga morgontimmar efter försöket, med hänsyn till en mycket bättre arbetsmiljö. De övergripande målen med Sendsmart är uppfyllda med goda resultat. De främsta erfarenheterna från projektet rör vikten av dialog och samverkan med olika intressenter. Projektets exakta utformning var ej given från början och det har visat sig framgångsrikt – men svårt och tidskrävande – att tillsammans med intressenter identifiera olika möjliga lösningar till specifika problem och sedan med långsiktighet i fokus konceptualisera och implementera lösningar i små steg. Att processen är tidskrävande måste dock understrykas tillsammans med att personkemi, politik och affärsstrategier har stor inverkan på hur man kan och vill samarbeta.

Publisher
p. 33
National Category
Transport Systems and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-67466 (URN)
Available from: 2023-09-29 Created: 2023-09-29 Last updated: 2023-10-04Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0009-0005-0262-0398

Search in DiVA

Show all publications