1 - 18 av 18
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Sederholm, Bror
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Material och produktion, KIMAB, Corrosion protection of building structures.
  Trägårdh, Jan
  RISE - Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, CBI Betonginstitutet.
  Ahlström, Johan
  RISE - Research Institutes of Sweden, Material och produktion, KIMAB, Corrosion protection of building structures.
  Boubitsas, Dimitrios
  RISE - Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, CBI Betonginstitutet.
  Luping, Tang
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Ny provningsmetodik för bestämning av bindemedlets korrosionsskyddande förmåga i betong2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna rapport omfattar slutrapporteringen av forskningsprojektet - Ny provningsmetodik för bedömning av bindemedlets korrosionsskyddande förmåga i betong – Underlag till LCA och livslängdsbedömning. I rapporten redovisas resultat från elektrokemiska undersökningar utförda på laboratorium och korrosionsprovningar i fält. Undersökningarna har genomförts av Swerea KIMAB, RISE CBI Betonginstitutet (väst och öst) samt Chalmers. Projektets mål har varit att genom en nationell samling av expertis ta fram en ny provningsmetodik som på ett enkelt och tillämpbart sätt ska utvärdera olika bindemedels korrosionsskyddande förmåga i betong. I denna undersökning har framför allt tiden till initiering av korrosion (gropfrätning) från det att kloriderna har nått stålytan och tills gropfrätning har initieras på stålytan undersökts. Tre olika accelererade elektrokemiska mätmetoder har använts och jämförts:

   Potentiostatisk mätmetod

   Potentiodynamisk mätmetod

   Galvanostatisk mätmetod

  Den framtagna provningsmetodiken med framställning av provkroppar har visat sig fungera väl. För att minska spridningen är det emellertid viktigt att använda en homogen och rengjord stålyta utan glödskal. Glödskalet avlägsnas lämpligast genom slipning eftersom betning kan bygga upp ett passivskikt på stålytan. För att undvika att betongrester fastnar på stålytan ska släta provstänger användas.

  Sammanfattningsvis kan sägas att resultaten från laboratorie- och fältmätningarna samt analyser av bindemedlens korrosionskänslighet genom TG- och XRD-analyser visade att denna kombination av mätningar ger ett bra verktyg att bedöma den korrosionsskyddande förmågan hos olika bindemedel. En sammanställning av rangordningen för bindemedlens korrosionsskyddande förmåga redovisas i tabellen nedan.

  Den korrosionsskyddande förmågan hos de undersökta bindemedlen rangordnas från en sammanvägning av de olika provningsmetoderna:

   bra < 1,5 och

   1,5 ≥mindre bra ≤2,5 och

   dåligt > 2,5.

  Som rangordningen visar i tabellen så har bindemedel med slagg och portlandcement med hög C 3A en bra korrosionsskyddande förmåga. Detta beror till största delen på kapaciteten att bilda Friedels salt från monosulfat under härdningsprocessen. Bindemedel som har en låg korrosionsskyddande förmåga har ett lågt C3A-innehåll och en inblandning av flygaska och/eller silika. Det medför dessutom en utspädningseffekt på förmågan att bilda Friedels salt.

 • Borthwick, Louisa
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Biovetenskap och material, Jordbruk och livsmedel.
  Bergman, Kristina
  RISE - Research Institutes of Sweden, Biovetenskap och material, Jordbruk och livsmedel.
  Ziegler, Friederike
  RISE - Research Institutes of Sweden, Biovetenskap och material, Jordbruk och livsmedel.
  Svensk konsumtion av sjömat2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Den här rapporten visar att det är möjligt att få fram tillförlitlig statistik över svensk sjömatskonsumtion för alla arter utom sill och skarpsill på en detaljgrad som tidigare saknats, trots de dataluckor som finns.Sjömatskonsumtionen i Sverige beräknas ligga på 25 kg per capita hel sjömat, vilket motsvarar 12,5 kg ätlig sjömat eller knappt två portioner i veckan. Vi äter mindre sjömat än för fem år sedan.Upp mot 80 olika sjömatsarter finns på den svenska marknaden, men de tio vanligaste står för 80 procent av konsumtionen. Mest äter svenskar av lax, sill, torsk och räkor.Knappt 30 procent av det som äts kommer från den inhemska produktionen av sjömat från yrkes- och fritidsfiske, samt odling. Den inhemska produktionen kan ses som Sveriges teoretiska självförsörjningsgrad av sjömat. Drygt 70 procent importeras alltså och då främst med Norge, Danmark och Kina som avsändarland. Från den svenska produktionen är det främst sill, skarpsill, regnbåge och den fisk som rapporteras under koden ”Fryst fisk i.a.n.” i tulltaxan, som exporteras. Figuren nedan visar fördelningen mellan import och inhemsk produktion.Siffran på sillkonsumtion är mycket osäker på grund av att den officiella statistiken håller låg kvalitet. Sill är den volymmässigt och ekonomiskt viktigaste arten i svenskt fiske och den är viktig för svensk konsumtion. Det är därmed anmärkningsvärt att data kring fisket och handeln är så bristfällig.Det är genomförbart att ta fram statistiken på årlig basis för att följa trenden för sjömatskonsumtion över tid, både totalt och utvecklingen av enskilda arter. Metoden som utvecklats här förenklar detta avsevärt, men det krävs fortfarande en del manuell justering och bearbetning av befintliga dataset, samt kunskap om branschen.

 • Hornborg, Sara
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Biovetenskap och material, Jordbruk och livsmedel.
  Hallström, Elinor
  RISE - Research Institutes of Sweden, Biovetenskap och material, Jordbruk och livsmedel.
  Ziegler, Friederike
  RISE - Research Institutes of Sweden, Biovetenskap och material, Jordbruk och livsmedel.
  Bergman, Kristina
  RISE - Research Institutes of Sweden, Biovetenskap och material, Jordbruk och livsmedel.
  Troell, Max
  Beijer Institute of Ecological Economics, Sweden; Stockholm Resilience Centre, Sweden.
  Jonell, Malin
  Beijer Institute of Ecological Economics, Sweden; Stockholm Resilience Centre, Sweden.
  Rönnbäck, Patrik
  Uppsala University, Sweden.
  Henriksson, Patrik
  Beijer Institute of Ecological Economics, Sweden; Stockholm Resilience Centre, Sweden; WorldFish, Malaysia.
  Frisk med fisk utan risk?: Betydelsen av svensk konsumtion av sjömat för hälsa och miljö2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Seafood is a diverse food commodity, comprising of over 2 500 species from capture fisheries and over 600 species from farming, with vast differences between production methods. Dietary advice often includes recommendations to increase consumption of seafood, based on health benefits and that seafood may be produced with less environmental impacts and resources use compared to many other animal-based foods. However, at the same time, there are frequent media alarms related to potential health risks (some species have diet restrictions) and destructive production practices from both fisheries and aquaculture. As a result, there is often confusion on which seafood to eat or not to eat.The aim of this report is primarily to collate available information on health risks and benefits of Swedish seafood consumption, and to combine this with environmental aspects (focus on carbon footprint).Around 40 seafood products consumed in Sweden were included in the analysis. Potential health risks could only be included qualitatively, since the collected data is risk-based and thus not all products are sampled. It was found that the nutritional content and carbon footprint vastly differ between species. There were also several data gaps identified, such as the need for more detailed data on performance from different production systems. The combined assessment of nutritional value and carbon footprint categorised some species as win-win in terms of nutritional content and environmental pressures (such as small pelagic fish), while others could be more categorised as having less nutritional value and with high environmental costs (such as Northern prawn) respectively.The report provides decision support for further data collection needed to enable combined assessment of nutritional risks, benefits and environmental sustainability of seafood products. Results may be used to discuss suitable level of details of dietary advice.

 • Eneqvist, Erica
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  Ernits, Heiti
  RISE - Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  Jahnke, Marcus
  RISE - Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  Lööf, Jenny
  RISE - Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  Stoltz, Anna-Karin
  RISE - Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  Innovationskapacitet för att leda och organisera hållbar samhällsutveckling - erfarenheter och rekommendationer från innovationsplattformarna2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Projektet Nationell samverkan mellan innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer har sedan november 2016 arbetat med kunskapsutbyte och lärande mellan de sex städerna Borås, Göteborg, Kiruna, Lund, Malmö och Stockholm som ingår i Vinnovasatsningen “Utveckling av innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer”. Alla städer har, på lite olika sätt, tagit sig an utmaningen att bygga innovationskapacitet och hitta vägar runt hinder för innovation för hållbar stadsutveckling.Tillsammans har städerna utvecklat unik kunskap om lokala samhällsutmaningars komplexitet och på vilket sätt innovationsarbete kan främja en hållbar utveckling. Fokus för arbetet har varit gränsöverskridande samarbete och på vilket sätt gränsgångare, ledarskap, organisationskultur och stödjande strukturer kan bygga kapacitet och mobilisera en omställning för hållbar utveckling. Med andra ord hur man kan utveckla innovationskapacitet och innovationsledning för hållbar samhällsutveckling i städer.Redan i halvtidsrapporten Leda och organisera innovation för hållbara städer och samhällen -erfarenheter från innovationsplattformarna 2017, redovisades viktiga erfarenheter med konkreta exempel från de olika städernas innovationsplattformar. I rapporten beskrivs också några av de samhällsomvälvande hållbarhetsutmaningar som gör behovet av radikalt nya lösningar ocharbetssätt akut. Rapporten argumenterade för att många av utmaningarna är så komplexa att det behövs ett helhetsperspektiv som inkluderar samverkande aktörer från både regionala instanser, den statliga nivån och nationella och internationella nätverk, för att möjliggöra innovation och förändring på det lokala planet. Den här rapporten bygger vidare på dessa erfarenheter, med en rad slutsatser och exempel som kan användas på kommunal nivå, men den innehåller också ett förslag på en agenda för nationella och regionala aktörer.Under det senaste året, med bland annat alarmerande klimatrapporter, fortsatt ökade sociala klyftor, en extrem värmebölja som stressade samhällssystemen och politisk turbulens både nationellt och internationellt har vår övertygelse stärkts än mer; innovationsplattformar är centrala för att utifrån sina unika lokala förutsättningar utforska och utveckla lösningar för hur vi ska klara av samhällets hållbarhetsutmaningar.

 • Lindström, Camilla
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, CBI Betonginstitutet.
  Flansbjer, Mathias
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Safety.
  Appelquist, Karin
  Ramboll, Sweden.
  Brander, Linus
  RISE - Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, CBI Betonginstitutet.
  Sjöqvist, Lovise
  RISE - Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, CBI Betonginstitutet.
  Kvantifiering av mikrostrukturer och dess inverkan på sprickbildning i berg2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  A new methodology based on monitoring of crack propagation during small-scale mechanical tests on sawn rock prisms under tension has been developed. The methodology includes a combination of different experimental methods and measuring techniques at different scale levels. Material testing is performed through a tensile stage. Crack monitoring is performed by means of Digital Image Correlation and Acoustic Emission. After the test, microcrack and fracture patterns are studied and quantified in thin-sections using fluorescent light under a petrographic microscope.

  By using Digital Image Correlation it is possible to follow crack propagation in relation to the microstructure on the surface of the specimen in a detailed way, whereas Acoustic Emission offers real-time measurement of the crack activity within the specimen. By combining these techniques, it is possible to relate the Acoustic Emission signal characteristics to different phases of the cracking process, such as crack initiation, propagation and bridging of microcracks into macrocracks as well as the creation and localization of the final fracture. After the tensile stage test, crack patterns and the final fractures are studied in detail using polarizing and fluorescence microscopy, establishing the relationship of these. The methodology is practiced to increase the knowledge of critical parameters affecting cracking processes in rock materials and to show how this is related to the material's microstructure as well as mesostructure.

 • Fjellgaard Mikalsen, Ragni
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Fire Research Norge.
  Sæter Bøe, Andreas
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Fire Research Norge.
  Glansberg, Karin
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Fire Research Norge.
  Sesseng, Christian
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Fire Research Norge.
  Storesund, Karolina
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Fire Research Norge.
  Stolen, Reidar
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Fire Research Norge.
  Brandt, Are W.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Fire Research Norge.
  Energieffektive bygg og brannsikkerhet2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • Holmberg, Michaela
  RISE - Research Institutes of Sweden, Biovetenskap och material, Jordbruk och livsmedel.
  En inblick i forskning kring offentliga måltider - En rapport från Måltid Sverige med vetenskapligt stöd från Göteborgs universitet2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Eftersom de flesta invånarna tar del av offentliga måltider flera gånger under olika delar av livet blir de offentliga måltiderna viktiga arenor där man kan arbeta med bland annat hållbarhet. Trots detta är området offentliga måltider inte beforskat i så stor utsträckning.

  Syftet och metod:

  För att erhålla en ökad insikt om genomförd, pågående och önskvärd forskning kring offentliga måltider har först en litteraturgenomgång genomförts, där olika forskningsprojekt kartlagts för att ge en bild av vad forskningen står idag (Delstudie 1). Måltidchefers och forskares tankar kring upplevda behov av forskning, men även utmaningar till att nås av forskning har utforskats i en intervjustudie. Forskarna har även berättat om pågående forskning som bedrivs på universiteten (Delstudie 2). Det primära målet har varit att göra en samlad beskrivning av forskning som genomförts och som pågår, samt identifiera behov av fortsatt forskning av representanter i branschen.

  Resultat:

  De områden som litteraturöversikten visar i denna kartläggning är främst inom förskola/ skola, äldrevård, särskilt boende för intellektuellt funktionshindrade, men även forskning som riktar sig allmänt till branschen. I stora drag är det forskning som handlar om hållbarhet med exempelvis svinnproblematik, nya webbverktyg utformade för storkök, men även om måltidskedjan rent organisatoriskt. Forskning inom särskilt boende för funktionsnedsättningar är mycket begränsad, och forskning inom sjukhusmat har nästan varit obefintlig i studiens litteratursökning. Inom förskola/skola forskar man främst kring hur man kan integrera måltiden i den pedagogiska verksamheten där koppling till folkhälsa är central, men även hållbarhet för vår miljö. Inom äldrevården handlar forskningen om organisationsstruktur och det långa ledet av personal som är inblandade i måltiden, samt problematiken med deras brist på kompetens inom mat och näring. Det behövs mer flexibla måltidslösningar som ger valmöjlighet och delaktighet.

  Den kvalitativa intervjustudien belyser vilka utmaningar de offentliga måltidsverksamheterna har, vilket beskriver deras önskan om framtida forskning. Utmaningarna som beskrivs är att det inte finns tillräckligt med bra utbildningar för personalen som arbetar med måltiden, att man önskar mer verktyg och utrustning för hållbar produktion hur man ska lyckas integrera måltiden som ett lärande verktyg, och vilka faktorer i måltidsmiljön som påverkar om barnen eller de äldre äter av maten eller ej. Måltidsverksamheterna önskar en gemensam portal som kan kanalisera ut ny forskning som berör offentliga måltider, och forskare behöver börja skriva mer populärvetenskapliga texter som fångar läsarens intresse och som direkt når berörd personal. Forskare behöver synas mer ute på branschdagar eller vid andra tillfällen då det ges möjlighet att möta personalen som ska omvandla deras forskning till praktik.

  Slutsats:

  Kartläggningen visar att den offentliga måltiden är en komplex verksamhet som kräver helhetssyn, och att samverkan mellan aktörer från olika områden är centralt för att uppnå innovation och utveckling. Organisationsstruktur, samverkan, helhetsperspektiv på maten, individuella måltidslösningar, flexibelt arbetssätt, högre status, mer utbildning och mer fokus på måltidsmiljö, framkommer som viktiga aspekter att fokusera på i framtida forskning. Framtida forskning bör visa mer hur man ska gå till väga, alltså mer praktisk inriktad forskning, vars resultat lättare kan implementeras i form av nya modeller för organisationer att följa.

 • Gustavsson, Martin G. H.
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, Viktoria. RISE.
  Hacker, Florian
  Öko-Institut e.V., Germany.
  Helms, Hinrich
  Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg, Germany.
  Overview of ERS concepts and complementary technologies2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • Englund, Maja
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Biovetenskap och material, Jordbruk och livsmedel.
  Ljung, Emelie
  RISE - Research Institutes of Sweden, Biovetenskap och material, Jordbruk och livsmedel.
  Pizzul, Leticia
  RISE - Research Institutes of Sweden, Biovetenskap och material, Jordbruk och livsmedel.
  Läkemedel i källsorterade avloppsfraktioner - en kunskapssammanställning2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Källsorterande avloppssystem kan minska utsläpp av läkemedelsrester till akvatiska miljöer och möjliggör samtidigt kretslopp av näringsämnen. Kunskapen om läkemedels-förekomst i källsorterade avloppsfraktioner är dock delvis bristfällig, liksom kunskapen om vilken reducerande effekt som erhålls i de behandlings- och hanteringsprocesser som används för dessa fraktioner idag. Även kunskapen om vad som händer i miljön är begränsad vad gäller upptag i växter, nedbrytning, transport och spridning.

  Syftet med projektet var att samla den kunskap som finns och den forskning som pågår relaterad till läkemedel i källsorterade avloppsfraktioner i Sverige och internationellt, för att identifiera prioriterade frågeställningar framåt. Projektet syftade även till att beskriva hur behandling av avloppsfraktioner från källsorterande avloppssystem påverkar halterna av läkemedelsrester i slutprodukten.

  Projektet genomfördes utifrån en litteraturstudie med fokus på genomförda och pågående studier/forskning relaterad till läkemedel i källsorterade avloppsfraktioner globalt. Inga analyser har genomförts inom projektet. De data över innehåll av läkemedelssubstanser i obehandlade och behandlade fraktioner som redovisas är hämtade från tidigare genomförda studier. Förutsättningarna för studier kring läkemedel i källsorterade avloppsfraktioner varierar, vilket försvårar möjligheten att jämföra resultat och dra slutsatser kring innehåll och reduktion av läkemedel i källsorterade avloppsfraktioner.

  De flesta studier behandlar urin. Merparten av behandlingsmetoderna för urin är utförda i labbskala medan studier på klosettavloppsvatten är gjorda på anläggningar som är i drift idag. För latrin har endast en studie som behandlar läkemedel hittats.

  Olika behandlingsmetoder fungerar olika bra på olika typer av läkemedelssubstanser. För urin har tester utförts med många olika behandlingstekniker. Av de som beaktats i denna studie är det endast ozon och UV-ljus som har en bred effekt och som till störst del reducerar de flesta läkemedelssubstanser som har analyserats i urin. För klosettavloppsvatten har tre behandlingsmetoder studerats. Ingen av metoderna reducerade alla läkemedel, men behandling med UASB-reaktor gav en god reduktion då de flesta läkemedel som analyserats reducerades till ca 60 %. För latrin påverkades de flesta läkemedel varken av mesofil eller termofil rötning.

  De flesta studierna kring läkemedelssubstanser i miljön har fokus på akvatiska system och informationen om hur substanserna beter sig i marken är begränsade – både vad gäller nedbrytning samt läkemedelsinnehåll i växande gröda. Inom dessa områden behövs mer forskning.

  Läkemedel i källsorterade avloppsfraktioner är ett komplext område där flera kunskapsluckor finns och där mer forskning behövs. Förhoppningsvis bidrar denna sammanställning till en översiktlig bild av hur det kan se ut, vilken kunskap som finns inom området samt förenklar beslut och prioritering av framtida forskning.

 • Stolen, Reidar
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Fire Research Norge.
  Fjellgaard Mikalsen, Ragni
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Fire Research Norge.
  Glansberg, Karin
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Fire Research Norge.
  Daaland Wormdahl, Espen
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Fire Research Norge.
  Heat flux in jet fires : Unified method for measuring the heat flux levels of jet fires2018Ingår i: Nordic Fire and Safety Days (NFSD2018) Conference proceedings (with peer-review),, 2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Passive fire protection materials are used to protect critical structures against the heat from fires. In process plants with pressurized combustible substances there may be a risk of jet fires. Through risk analysis the severity of these jet fires is determined and these result in fire resistance requirements with different heat flux levels for different segments. The relevant test standard for fire resistance against jet fires does not include any measurements or definitions of the heat flux in the test flame which the tested object is exposed to. This paper presents methods for reaching different heat flux levels and how to measure them in a jet fire with limited deviations from the established jet fire test standard.

 • Fjellgaard Mikalsen, Ragni
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Fire Research Norge.
  Glansberg, Karin
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Fire Research Norge.
  Daaland Wormdahl, Espen
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Fire Research Norge.
  Stolen, Reidar
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Fire Research Norge.
  Jet fires and cryogenic spills: How to document extreme industrial incidents2019Ingår i: Sixth Magdeburg Fire and Explosion Days (MBE2019) conference proceedings, , 2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In industrial plants, such as oil platforms, refineries or onboard vessels carrying fuel, a rupture event of a pipeline could have dramatic consequences, as was demonstrated both in the Piper Alpha and Deepwater Horizon accidents. If surfaces are exposed to extreme conditions, both extreme cold (cryogenic spills) and extreme heat (jet fires), this can affect exposed surfaces, and can cause a domino effect of severe events.

 • Johansson, Nils
  et al.
  Lunds University, Sweden.
  Pelo, Christian
  Ramboll, Sweden.
  Anderson, Johan
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Safety.
  McNamee, Robert
  Brandskyddslaget, Sweden.
  CFD-beräkningar vid brandteknisk dimensionering - En Round Robin studie2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I studien utförde nio deltagande aktörer samma beräkningsuppgifter utan att veta vad de andra kommit fram till. Resultatsammanställningen visar en relativt stor spridning som till största delen kan förklaras med att deltagarna gör olika ingenjörsmässiga val. Läs den och fundera på vilka ingenjörsmässiga val du gör i vardagen.

 • Boork, Magdalena
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  Enger, Johanna
  Lunds University, Sweden.
  Hiller, Carolina
  RISE - Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  Wendin, Karin
  Kristianstad University, Sweden.
  Bright Communication: Belysningskommunikation med fokus på perception och energi2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I syfte att främja effektiv användning av energiför belysning, samtidigt som brukarens upplevelse och ljuskomfort sätts ifokus, har detta projekt utvecklat metoder och verktyg för att kommunicera kringljus och belysning. För att tillgodose att ljusmiljöer utformas utifrån ettbrukarperspektiv har dagens existerande definitioner av ljuskvalitet, somhuvudsakligen bygger på tekniska och fysikaliska termer, kompletterats medbegrepp och definitioner av ljusets visuella och emotionella karaktär. Genom ennära samverkan med både belysningsbranschen och beställare i projektetssamtliga faser har målet varit att utveckla metoder och verktyg som är väl förankradeoch tillämpbara av olika aktörer involverade i processen från ljusplanering tillimplementering och utvärdering av nya ljusmiljöer. Belysning står för enbetydande del av den totala energianvändningen i byggnader, runt 20 procent förhushåll och 40 procent för lokaler. Energibesparingspotentialen är hög ochEuropa befinner sig i ett skifte mot mer energieffektiv belysning som följd avbåde regler och teknikutveckling. Samtidigt tenderar svenska konsumenterfortfarande att föredra glödljus, eftersom det upplevs ge en bättre komfort änljuset från moderna ljuskällor. För att motivera fastighetsägare ochkonsumenter att byta till mer energieffektiva produkter är det därförnödvändigt att fokusera mer på ljusets visuella och emotionella kvaliteter.Idag saknas dock kunskap, begrepp och verktyg för att kommunicera och mätavisuell ljuskvalitet. Det är denna utmaning som projektet har avsett möta genommetoder för att bedöma objektiva och subjektiva ljuskvaliteter för ljuskällor,armaturer och ljusmiljöer och omsätta resultaten i verktyg riktade mot branschen.Projektet har tagit fram en skiss för ett kommunikationsverktyg som baseras på upplevelsemåttav ljuskvalitet. Verktyget fungerar som en neutral kommunikationspunkt ochstödjer såväl belysningsbranschen som beställare, och därmed ävenslutanvändaren. Genom att minska missförstånden och öka samsynen mellan aktöreri olika delar processen från ljusplanering till implementering väntas verktygetfrämja ljusmiljöer som både är energieffektiva och skapar en god upplevelse ochkomfort.

 • Woodhouse, Anna
  RISE - Research Institutes of Sweden, Biovetenskap och material, Jordbruk och livsmedel.
  FODERDATABAS: DELUPPDRAG 6-UPPDATERADE KLIMATAVTRYCK AV FODERMEDE2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  RISE har på uppdrag av Jordbruksverket tagit fram rekommendationer kring klimat-avtryck för ett urval av foderråvaror. Klimatavtryck för foderråvaror och foderbland-ningar är insatsvaror som står för en betydande andel av det sammanlagda klimat-avtrycket i animalieproduktionen. Siffrorna är viktiga indata vid beräkning av en hel

  gårds klimatavtryck som görs i rådgivningen "Klimatkollen" med hjälp av klimat-beräkningsdelen i beräkningsprogrammet Vera. RISE har genomfört litteraturstudie som kompletterats med beräkningar för några råvaror utifrån tillgänglig statistik.

  Uppdraget är ett av sex deluppdrag finansierat med medel från EU:s landsbygdsprogram 2014

  –2020 inom ramen för Jordbruksverkets projekt Minskad klimatpåverkan och förnybar energi (journalnummer 2015–776).

 • Börjesson, Conny
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, Viktoria.
  Gustavsson, Martin
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, Viktoria.
  User Perspectives on Electric Roads2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Electric Road Systems (ERS) is a technology area that has the potential to significantly reduce the fossil fuel dependency in the transport sector. The success of ERS depends on acceptance from potential users and it is thus crucial to study the user perspective prior to a large-scale implementation. There seems to be a general positive opinion regarding electric roads among hauliers and forwarders, but it will be crucial that large goods owners and transport buyers order transports utilizing electric roads. Innovative technology and business models could provide opportunities for actors in the transport sector and influence their ability for competition.

 • Sandin, Gustav
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Bioekonomi.
  Roos, Sandra
  RISE - Research Institutes of Sweden, Material och produktion, IVF.
  Johansson, Malin
  RISE - Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  Environmental impact of textile fibers – what we know and what we don't know: Fiber Bible part 22019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Production of cotton and synthetic fibres are known to cause negative environmental effects. For cotton, pesticide use and irrigation during cultivation contributes to emissions of toxic substances that cause damage to both human health and the ecosystem. Irrigation of cotton fields cause water stress due to large water needs. Synthetic fibres are questionable due to their (mostly) fossil resource origin and the release of microplastics. To mitigate the environmental effects of fibre production, there is an urgent need to improve the production of many of the established fibres and to find new, better fibre alternatives.

  For the first time ever, this reports compiles all currently publicly available data on the environmental impact of fibre production. By doing this, the report illuminates two things:

  • There is a glaring lack of data on the environmental impact of fibres – for several fibres just a few studies were found, and often only one or a few environmental impacts are covered. For new fibres associated with sustainability claims there is often no data available to support such claims.
  • There are no ”sustainable” or ”unsustainable” fibre types, it is the suppliers that differ. The span within each fibre type (different suppliers) is often too large, in relation to differences between fibre types, to draw strong conclusions about differences between fibre types.

  Further, it is essential to use the life cycle perspective when comparing, promoting or selecting (e.g. by designers or buyers) fibres. To achieve best environmental practice, apart from considering the impact of fibre production, one must consider the functional properties of a fibre and how it fits into an environmentally appropriate product life cycle, including the entire production chain, the use phase and the end-of-life management. Selecting the right fibre for the right application is key for optimising the environmental performance of the product life cycle.

  The report is intended to be useful for several purposes:

  • as input to broader studies including later life cycle stages of textile products,
  • as a map over data gaps in relation to supporting claims on the environmental preferability of certain fibres over others, and
  • as a basis for screening fibre alternatives, for example by designers and buyers (e.g. in public procurement).

  For the third use it is important to acknowledge that for a full understanding of the environmental consequences of the choice of fibre, a full cradle-to-grave life cycle assessment (LCA) is recommended.

 • Zackrisson, Mats
  Swerea IVF, Sweden.
  Product orientation of environmental work - barriers & incentives2009Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Abstract The research behind this licentiate is spread out over a decade of intensive development of environmental work in industry. A 1998 survey of Swedish companies with newly installed environmental management systems (EMS) concluded that such systems need more product-orientation. Data collected by companies as part of the process of creating their EMS between 1996-2001 offered further evidence that it is environmentally justified to seek improvements in the materials selection, use and disposal phases of products, i.e., to make the environmental improvement work more product-orientated. In a EU-funded project carried out between 2004-2006 it was demonstrated that developing an environmental product declaration could be a cost-effective product-oriented environmental action even for smaller companies. This licentiate thesis relates to methods for companies to orientate their environmental work on their products. In particular, it examines experience and provides insights on the possibilities for companies, including small ones, to use life cycle assessment in product development in order to design products with an environmental performance well above legal compliance. It is difficult to give general recommendations to companies about their environmental work because each company has its own unique business idea, customers, work culture, stakeholders etc. Nevertheless, the main findings of the licentiate thesis can be summed up in the following recommendations for, say, a small company in Europe without much previous experience of environmental work: §  Focus your environmental work on your products because you will accomplish more environmentally and the chance of profiting economically will motivate your personnel; §  Consider doing a life cycle assessment, LCA, on a strategically chosen product in order to learn more about your products and how to improve their environmental performance; §  Do not expect to find a general market demand for green products; start a dialogue with your best customers in order to create the demand; §  Engage an LCA specialist to do the LCA and work together with your personnel to interpret the results and generate improvement ideas; §  If your customers demand that you install an environmental management system, ask them if they would not prefer to receive an environmental product declaration on the particular product they are interested in, and a chance to discuss how its environmental performance can be improved.

 • Berg, Helena
  et al.
  AB Libergreen, Sweden.
  Zackrisson, Mats
  RISE - Research Institutes of Sweden, Swerea, Swerea IVF AB.
  Perspectives on environmental and cost assessment of lithium metal negative electrodes in electric vehicle traction batteries2019Ingår i: Journal of Power Sources, ISSN 0378-7753, E-ISSN 1873-2755, Vol. 415, s. 83-90Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Using a lithium metal negative electrode may give lithium metal batteries (LMBs), higher specific energy density and an environmentally more benign chemistry than Li-ion batteries (LIBs). This study asses the environmental and cost impacts of in silico designed LMBs compared to existing LIB designs in a vehicle perspective. The life cycle climate and cost impacts of LMBs show a similar pattern: the use phase has more climate and cost impacts than the production phase. As compared to LIBs and with respect to the positive electrode, Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide (NMC) is preferable to Lithium Iron Phosphate (LFP). The cell cost is highly dependent on the cost of lithium metal; a cost reduction of 50% causes a cell cost reduction of 8–22% depending on the choice of positive electrode material and if the cell is optimised for power or energy. For electric vehicle usage, the total cost per km is mainly dependent on the energy consumption per km and the capacity of the positive electrode, representing cost saving potentials of about 10%. These generic results can be used as a base for investigations of other battery technology using lithium metal electrodes.

v. 2.35.6