1 - 39 of 39
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Fors, Kikki
  et al.
  Hushållningssällskapet i Uppsala, Sweden.
  Adolfsson, Niklas
  RISE - Research Institutes of Sweden.
  Bannbers, Hanna
  Hushållningssällskapet i Uppsala, Sweden.
  Rodhe, Lena
  RISE - Research Institutes of Sweden, Bioscience and Materials, Agrifood and Bioscience.
  Strand, Line
  Hushållningssällskapet i Uppsala, Sweden.
  Sindhöj, Erik
  RISE - Research Institutes of Sweden, Bioscience and Materials, Agrifood and Bioscience.
  Arbetsmiljö och säkerhet vid surgörning av flytgödsel: Rapport från WP2, Aktivitet 52018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Stallgödsel från animalieproduktion är en källa för kvävetillförseln till Östersjön i form av utsläpp till vatten och atmosfäriskt nedfall. Ammoniakavgång kommer från gödseln vid hantering i stallar, vid lagring och spridning. Jordbruket står för största delen av ammoniakutsläppen och åtgärder för att minska ammoniak-avgången från jordbruket har därför stor effekt på de totala utsläppsmängderna. Att minska kväveläckaget från jordbruket är en viktig del i att minska övergöd-ningen av Östersjön. Minskade kväveförluster från stallgödseln ger även ökad växtnäring till de odlade grödorna och en effektivare recirkulation av kvävet. Ökat växtnäringsvärde hos stallgödseln leder till bättre utvecklade grödor, som förmår att ta upp mer av miljöbelastande fosfor jämfört med sämre utvecklade grödor. Att minska kväveförlusterna genom att förbättra hanteringen av stall-gödseln ger därmed många vinster för miljön och odlaren.

  Surgörning av flytgödsel är en känd metod för att minska ammoniakavgången från stallgödsel i stall, i lager och vid och efter spridning i fält (Petersen, 2012). Metoden praktiseras dock inte i Sverige, till stor del för att tekniken inte är till-gänglig och för att det i stort saknas erfarenheter. Teknik för surgörning finns nu utvecklad i Danmark, där 18 % av all flytgödsel försurades år 2014 (SEGES, 2015). Vid surgörningen minskas förlusterna av kväve genom att den kemiska jämvikten mellan ammonium och ammoniak förskjuts mot större andel ammoniumkväve, som inte kan avgå i gasform.

  Teknik finns för surgörning i stallar, i lager respektive vid spridning. I stallar och lager strävar man efter att pH-värdet i gödseln ska vara mindre än 5,5 för att få effekt under längre tid dvs. under efterföljande lagring och spridning. I test enligt VERA:s testprotokoll minskade ammoniakavgången i medeltal med 64 % från de två studerade svinstallarna när man surgjorde gödseln i stallet med tekniken från JH Forsuring NH4+ jämfört med ingen surgörning (ETA-Danmark, 2011). I ett av de två studerade stallarna kunde man påvisa en årlig luktminskning med 29 procent vid surgörning. För Sverige är det dock inte aktuellt med surgörning i stallar med nuvarande system och lagstiftning. Istället kan system för tillförsel av syra i lager vara aktuellt. Vid tillförsel i lager strax innan spridning eftersträvas pH<6. För att begränsa mängden syra som behöver tillsättas är det då viktigt att snarast möjligt påbörja spridningen efter att svavelsyran blandats med gödseln i lagret, med tanke på gödselns buffrande förmåga (pH stiger). För att surgöra flytgödseln under spridning doseras svavelsyran till gödseln automatiskt under körning i fält med på marknaden olika tekniker. Målet är då att gödseln håller pH <6,4 vid spridningstillfället för att det ska vara godkänt i Danmark som ammoniakbegränsande åtgärd, och ett alternativ till att mylla ner gödseln vid spridning. Enligt VERA:s testprotokoll så minskade ammoniakavgången med 49 % vid surgörning till pH 6,4 vid spridning med tekniken SyreN jämfört med ingen försurning (VERA, 2012). Det gick inte att påvisa någon luktminskning med surgörning.

 • Brunnström, Kjell
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, Acreo. Mid Sweden University, Sweden.
  Wang, Kun
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, Acreo.
  Tavakoli, Samira
  Universidad Politecnica de Madrid, Spain.
  Andren, Börje
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, Acreo.
  Symptoms analysis of 3D TV viewing based on Simulator SicknessQuestionnaires2017In: Quality and User Experience, ISSN 2366-0139, E-ISSN 2366-0147, Vol. 2Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Stereoscopic 3D TV viewing puts differentvisual demands on the viewer compared to 2D TV viewing.Previous research has reported on viewers’ fatigue anddiscomfort and other negative effects. This study is toinvestigate further how severe and what symptoms mayarise from somewhat longish 3D TV viewing. The MPEG3DV project is working on the next-generation videoencoding standard and in this process, MPEG issued a callfor proposal of encoding algorithms. To evaluate thesealgorithms a large scale subjective test was performedinvolving Laboratories all over the world [(MPEG 2011;Baroncini 2012)]. For the participating Labs, it wasoptional to administer a slightly modified Simulator SicknessQuestionnaire (SSQ) before and after the test. One ofthe SSQ data sets described in this article is coming fromthis study. The SSQ data from the MPEG test is the largestdata set in this study and also contains the longest viewingtimes. Along with the SSQ data from the MPEG test, wehave also collected questionnaire data in three other 3D TVstudies. We did two on the same 3D TV (passive filmpattern retarder) as in the MPEG test, and one was using aprojector system. As comparison SSQ data from a 2Dvideo quality experiment is also presented. This investigationshows a statistically significant increase in symptomsafter viewing 3D TV primarily related to the visual or Oculomotor system. Surprisingly, 3D video viewing usingprojectors did not show this effect.

 • Anderson, Johan
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Safety.
  Boström, Lars
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Safety.
  Jansson McNamee, Robert
  Brandskyddslaget, Sweden.
  Fire Safety of Façades2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Façade fires do not occur often (in comparison to other major structure fires) but in recent years there have been a number of spectacular façade fires in high rise building such as the recent fire in Grenfell Tower, London.Under-ventilated compartment fires may cause flames to spill out of window openings impinging the façade, thus devastating façade fires may start on one floor leap-frogging to adjacent floors. It is therefore necessary to limit or delay fire spread to higher floors. Requirements built on large scale fire testing may decrease the risk of these types of fires provided that the building is constructed according to the specifications provided by the manufacturer. Different countries have different regulations and tests for façades. New materials and façade systems are continuously introduced which might call for an update of these tests and regulations.This report summarizes experimental and modelling efforts in characterizing the fire safety of façades using the Swedish SP Fire 105 and the British BS 8414 methods. Recent experimental results and modelling is presented exploring the variations in the fire exposure, fire load and the fuel used. The fire source and the heat exposure to the façade are characterized by additional temperatures measured by plate thermometers while some other aspects are only treated in the numerical study such as a change in fuel. It is found that the results from the BS 8414 are largely affected by wind and climate since the experimental test was performed outdoors, moreover fire spread on wooden façades is also briefly discussed.In order to obtain a deeper understanding of the test methods and the results CFD (Computational Fluid Dynamics) Modelling in FDS was used. The models were based on measured input parameters including uncertainties and an assessment of the impact of said uncertainties. The models could often reproduce the experimentally found temperatures qualitatively and quantitatively. A detailed discussion on the regulations and the tests that lead to the SP Fire 105 test method is also presented. Summaries of the façade testing methods and conditions in other European countries are presented in the appendices.Finally possible ways forward in updating the façade testing and regulations are discussed.

 • Andersson Ersman, Peter
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, Acreo.
  Westerberg, David
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, Acreo.
  Tu, Deyu
  Linköping University, Sweden.
  Nilsson, Marie
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, Acreo.
  Åhlin, Jessica
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, Acreo.
  Eveborn, Annelie
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, Acreo.
  Lagerlöf, Axel
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, Acreo.
  Nilsson, David
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, Acreo.
  Sandberg, Mats
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, Acreo.
  Norberg, Petronella
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, Acreo.
  Berggren, Magnus
  Linköping University, Sweden.
  Forchheimer, Robert
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, SICS.
  Gustafsson, Göran
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, Acreo.
  Screen printed digital circuits based on vertical organicelectrochemical transistors2017In: Flex. Print. Electron., Vol. 2, 045008Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Vertical organic electrochemical transistors (OECTs) have been manufactured solely using screenprinting. The OECTs are based on PEDOT:PSS (poly(3,4-ethylenedioxythiophene) doped with poly(styrene sulfonic acid)), which defines the active material for both the transistor channel and the gateelectrode. The resulting vertical OECT devices and circuits exhibit low-voltage operation, relativelyfast switching, small footprint and high manufacturing yield; the last three parameters are explainedby the reliance of the transistor configuration on a robust structure in which the electrolyte verticallybridges the bottom channel and the top gate electrode. Two different architectures of the verticalOECT have been manufactured, characterized and evaluated in parallel throughout this report. Inaddition to the experimental work, SPICE models enabling simulations of standalone OECTs andOECT-based circuits have been developed. Our findings may pave the way for fully integrated, lowvoltageoperating and printed signal processing systems integrated with e.g. printed batteries, solarcells, sensors and communication interfaces. Such technology can then serve a low-cost basetechnology for the internet of things, smart packaging and home diagnostics applications.

 • Mellegård, Niklas
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, Viktoria.
  Using weekly open defect reports as anindicator for software process efficiency : Theoretical framework and a longitudinal automotive industrial case study2017In: Proceedings of IWSM/Mensura'17, October 25–27, 2017, Gothenburg, Sweden (MENSURA’17), 2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Well-defined, informative and cheap indicators are important inany software development organization that needs to evaluateaspects of its development processes and product quality. This isespecially true for large organizations and for organizationsdeveloping complex products; for example automotive safetyfunctions where mechanical, electronic and software systemsneed to interact. In this paper we describe defect backlog profilesas a well-defined, cheap and informative indicator. We definedefect backlog profiles in terms of ISO/IEC 15939, provide atheoretical framework for interpretation, and finally present anevaluation in which we applied the indicator in a longitudinalcase study at an automotive manufacturer. In the case study, wecompare the software integration defect backlog profile for theactive safety component released in 2010 to the profile for thefollowing generation of the same component released in 2015.The results are then linked to a number of process and productchanges that occurred between the two product generations. Weconclude that defect backlog profiles are cheap in terms of datacollection and analysis, and can provide valuable process andproduct quality information although with limitations.

 • Gustavsson, Martin
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, Viktoria.
  Börjesson, Conny
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, Viktoria.
  Eriksson, Robert
  Volvo Cars, Sweden.
  Josefsson, Mats
  Volvo Cars, Sweden.
  Förstudie om automatiserad sladdlöskonduktiv laddning av elbilar2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Enkel och bekväm laddning av elbilar är en önskvärd egenskap. Automatisk sladdlös laddningfrån vägbana till bilar är en potentiell möjlighet till att förenkla vardagslivet för användare avelbilar samt öka effektiviteten hos taxibilar och bilpooler. Laddinfrastruktur för eldrivna personbilarskulle kunna nyttja den senaste utvecklingen av elvägar där elektrisk energi överförs underrörelse från väginfrastrukturen till fordonet för både framdrivning och laddning av batteri.RISE Viktoria och Volvo Cars har genomfört en studie för att utvärdera möjlighet och potential attanvända konduktiv elvägsteknik för att åstadkomma automatisk sladdlös laddning av personbilarsom är stillastående eller rör sig långsamt längs korta sträckor (t.ex. köer). Förväntningar ur ettpersonbilsperspektiv, användningsfall, generella krav, egenskaper som påverkar detaljeradkravställning, potentiella risker, samt rekommendationer för strukturerad systemsäkerhetsanalyshar dokumenterats. Styrkor, svagheter och mognadsgrad har undersökts för tekniklösningarnaAlstom ERS, Alstom SRS, Elonroad och Elways. Arbetet har även innefattat en jämförelsemellan konduktiv och induktiv laddning av elbilar.Det är en intressant framtida möjlighet att åstadkomma automatiserad laddning genom att nyttjakonduktiv energiöverföring från vägbana till personbilar som är stillastående eller rör siglångsamt längs korta sträckor (t.ex. köer). Men de studerade lösningarna har i dagsläget lågmognadsgrad avseende tillämpning för personbilar. Fortsatt utveckling måste ske innan definitivtsvar om framtida möjlighet kan ges och för varje lösning bedöms strömavtagare avsedd förpersonbilar vara den mest kritiska komponenten. Innan det kan bli fråga om bredmarknadsintroduktion för en lösning är det ytterst viktigt att lösningen uppfyller krav omanvändarvänlighet, tillgänglighet och systemsäkerhet.För att kunna diskutera medverkan från personbilsindustrin i framtida demonstrationsprojekt ärdet nödvändigt att utvecklarna av tekniklösningar och andra intressenter åstadkommer följande:• Precisering av lämpliga användningsområden där konduktiv energiöverföring frånvägbana med hög effekt gör skillnad (t.ex. taxiköer, central plats för publik bilpool).• Strömavtagare anpassad för personbilar med rätt utformning och tillförlitlighet.• Metodiskt systemsäkerhetsarbete och riskhantering (speciellt elsäkerhet).• Standardisering för publika lösningar påbörjat (eller åtminstone planerats).Trots den nuvarande låga mognadsgraden är konduktiv energiöverföring från vägbana till elbilarintressant på grund av möjligheten hos följande användningsfall:• Automatisk snabbladdning med justerbar effekt för olika fordonstyper.• Automatisk laddning på offentliga parkeringsplatser (t.ex. vid stormarknader)• Automatisk laddning vid privat parkering utan vägledning och automatisk körning• Automatisk laddning på platser där bilar ofta hämtas (t.ex. bilpool)• Automatisk laddning vid körning i köer med låg hastighet (t.ex. taxi)• Automatisk energiöverföring (för framdrift och/eller laddning) från väg till olikafordonstyper med olika effektbehov vid högre hastigheterVi som arbetat i projektet anser att det är nödvändigt med en dialog i gott samförstånd mellanpersonbilsindustrin och utvecklare av lösningar för konduktiv elvägsteknik i syfte att fortsättaarbetet med hur automatisk sladdlös laddning kan förverkligas på ett bra sätt för användare avelbilar.

 • Gustavsson, Martin
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, Viktoria.
  Förstudie kring Roaming för elbilsladdning2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I takt med att antalet laddbara fordon i Sverige ökar och att det blir vanligare medpublika laddningspunkter som erbjuder laddström mot betalning är det viktigt attundanröja risk för att användarna ställs inför komplicerade betallösningar och attbristande överblick över kostnader för laddning minskar attraktionskraften förelbilar och kan få användare att hålla kvar vid fossilbränslebilar.RISE Viktoria, ChargeStorm, Energiforsk, Ericsson, Power Circle och Q-Park hararbetat med ett projekt vars syfte har varit att bygga upp kunskap kring hurelbilsladdning och dess betalning kan göras på olika platser i elnätet på ett sättsom är enkelt för användarna.En viktig slutsats är att det är viktigt med interoperabilitet mellan deladdningspunkter som erbjuder laddström mot betalning så att elbilsanvändarnakan använda samma betalningslösning oavsett var de laddar. Projektet harsammanfört nyckelpersoner från marknadsaktörer i Sverige för diskussion omsamverkan kring laddningspunkter och försäljning av publik laddström.Energibolagssamverkan pågår och projektets resultat har potential att stärka ochpåskynda denna samverkan.Denna rapport innehåller en kort internationell utblick, beskrivningar av pågåendestandardiseringsarbete och energibolagssamverkan, resultat från intervjuer medanvändare och marknadsaktörer, samt sammanfattning av publiceradinternationell forskning. Förhoppningen är att projektets rapport skall komma tillanvändning hos Energimyndigheten, energibranschen, fastighetsägare och andraaktörer som är involverade i införandet av betalning för publik laddström förelbilar och att detta i sin tur leder till att risken för komplicerade betallösningarförsvinner.

 • Sundelin, Håkan
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, Viktoria.
  Mellquist, Ann-Charlotte
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, Viktoria.
  Linder, Marcus
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, Viktoria.
  Gustavsson, Martin
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, Viktoria.
  Börjesson, Conny
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, Viktoria.
  Pettersson, Stefan
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, Viktoria.
  Förstudie av affärsekosystem förelvägar2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Elvägar har potential att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn. För långväga tungtrafik finns egentligen inga rimliga alternativ som både är energieffektiva, har lågtkoldioxidutsläpp och där energiförsörjningen är säkrad såväl i Sverige som i övriga Europa,men det återstår ännu många frågor.I denna förstudie har vi fokuserat på det affärsekosystem som kommer att byggas upp kringen elväg. Detta har gjorts genom intressentintervjuer och en grundlig genomgång av tidigarepublikationer. Utifrån denna bakgrundsinformation har en kalkyl skapats för att kunnaanalysera olika parametrars påverkan. Sträckan Gävle-Borlänge har använts som fallstudie,men ett första försök att finna andra lämpliga sträckor har även genomförts. Kalkylen harförankrats med projektets parter och personer med god insikt i tidigare genomfördaekonomiska kalkyler av elvägar.För att undersöka förutsättningar för ett framtida samarbete har projektet fört dialog medEU projektet FABRIC, organisationerna CEDR och ERTRAC, samt även amerikanskaintressenter. I de fall då det inneburit deltagande på konferenser så har kunskapen från dessaförmedlats genom nyhetsbrevet OMEV.Den kalkyl som skapats är i första hand tänkt som en kalkyl över totalt över- eller underskottför alla inblandade aktörer i affärsekosystemet. Det är alltså inte en komplettsamhällsekonomisk kalkyl som skulle inkludera betydligt fler konsekvenser för samhället istort, såsom påverkan på lokalt och nationellt näringsliv, ökad sysselsättning etc. Kalkylen ärgjord med antagandet att alla priser och värden anges för en punkt i tiden då lösningenbefinner sig i en ”tidig kommersialiseringsfas”.För elvägar i jämförelse med dieselvägar gäller generellt att varje vägkilometer och varjefordon skapar extra kostnader, och varje körd kilometer skapar besparingar. Därför vill manför lönsamma elvägssystem att sträckan på elväg utgör en avsevärd andel av lastbilarnastotala körda distans. Dock får sträckan inte vara för kort för då ägnas för mycket tid åtlastning och för få kilometrar (där besparingen sker) blir körda. En samlad och i hög gradkvalitativ bedömning efter att ha bekantat sig med olika scenarier, baserade påelvägskalkylen, är att lämpliga egenskaper för öppna vägsträckor är:• Minst ett par mils distans,• Årsdygnstrafik (ÅDT) för elvägslastbilar bör, i bägge riktningarna, vara ungefärdubbelt så många som sträckans antal kilometer i en riktning.• Elsträckan utgör en avsevärd andel av lastbilarnas totala körda distans varje år,åtminstone 40 %, och gärna en bit över 60 %.Ingående värden i kalkylen baseras på en kartläggning av tidigare genomfördakostnadsanalyser. Med hjälp av experter har vi sedan valt en sannolik nivå. Andelen (60 %)av den totala sträckan som elektrifieras baseras på preliminära resultat av en analys avsträckan Gävle-Borlänge från forskningsprojektet ERSET.Slutna elvägsystem har en del fördelar i termer av att de har förmodat färrediffusionsbarriärer. Det krävs dock stora volymer för att nå lönsamhet. För områden som har stora volymer kan det dock fungera enligt den här modellen. Tänkbara fall skulle kunna varahamnar, gruvor och andra typer av storskaliga industriskyttlar.I ett slutet system längs en 30 km lång sträcka med 50 lastbilar behöver varje lastbil körafram och tillbaka 8 gånger per dag 365 dagar om året för att nå break-even. Vidmedelhastigheten 50 km/h blir det 9,6 timmar – exklusive på och avlastning. Om vi antar attvarje på- respektive avlastning tar 15 minuter tillkommer 4 timmar. En framtida fråga är dåvilka produktionsanläggningar som kan sysselsätta 50 lastbilar 13,5 timmar om dagen 365dagar om året.För fallet Gävle-Borlänge framgår det att sträckan kan betala sig exempelvis då 190elvägslastbilar passerar sträckan i snitt 4 gånger varje dag hela året (t.ex. två gånger fram ochtillbaka 365 gånger per år), vilket utgör 92 % elvägsandel av fordonets totala distans.Sträckan Göteborg – Stockholm har diskuterats i flertalet rapporter och analysen visar attden kan bli lönsam. Det krävs dock en avsevärd investering, men en storskalig utbyggnad ärsamtidigt det scenario som kräver lägst andel elvägsfordon. ÅDT för tunga lastbilar påsträckan varierar längs sträckan mellan 1000 och 2000. Analysen visar att elvägssystemetskulle betala av sig om 700 elvägslastbilar trafikerade sträckan en gång varje dag året omvilket ger en elvägslastbils-ÅDT på 854, d.v.s. mellan 43 % och 86 % av totala flödet.

 • Nylander, Jan
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, Viktoria.
  Sundelin, Håkan
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, Viktoria.
  Gustavsson, Martin
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, Viktoria.
  Elvägars utveckling– Från demonstratorer till storskaligutbyggnad2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den övergripande utvecklingen mot el som energikälla för transporter sker nu snabbt. Förtyngre transporter på väg samlas arbetet kring elvägar, d.v.s. att befintliga vägar förses mednågon teknik där fordon, utefter hela eller delar av vägarna, kan tillföras elenergi under drift.Drivkraften för tyngre kommersiella transportfordon är i huvudsak ekonomisk, relaterat tilltransportköpares kostnader och intäkter samt risker och möjligheter relaterat till bl.a.transporter, transportsystem, arbetsmiljö, tillgång till marknader och påverkan avvarumärke. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det helt centralt att övergången till el sker i tid,med bibehållen flexibilitet för framtida teknik och system samt med så lågatransaktionskostnader som möjligt. Till detta kommer en politisk ambition som påverkarmyndigheter, skatter, avgifter och regelverk med en katalyserande och systemförändrandeansats. Det är dock viktigt att notera att den offentliga ambitionen aldrig kommer attresultera i leverans av en lösning om inte transportköparna finner det motiverat att nyttjaelvägar.Utvecklingen mot eldrivna transportsystem är tydlig. Däremot är det fortfarande osäkert hurenergin tillförs eller transporteras i fordonet. Det finns inte EN lösning på detta. Olikatillämpning, teknikutveckling och parters förmåga att ta fungerande lösningar till marknadoch nytta kommer steg för steg att styra utvecklingen. Vi kommer under många år att ha olikasamverkande lösningar, beroende på utveckling, kommersiell mognadsgrad, tillämpning ochbehov. Teknik och affärsekosystem kommer på samma sätt att variera. Varor och tjänstermed kort livslängd ska i dessa modeller kombineras med lösningar med mycket långlivslängd. Utvecklingen ska på ett sätt som gör att finansieringen säkras, och på ett sätt somgör att en komplex samling behov från olika intressenter tillgodoses samtidigt som finansiellaincitament och risker balanseras långsiktigt. Så måste även balansen hållas mellan olikaparters mål och medel, så att forskning och utveckling balanseras med utbyggnad och nytta ikundledet. Arbetet inom FFI-projektet ”Forsknings- och innovationsplattform för elvägar”visar att om sträckan mellan Gävle och Borlänge (120 km) skulle elektrifieras skulleinvesteringen betala sina egna kostnader om den trafikerades av en volym om 190elektrifierade lastbilar, givet samma kostnader för infrastruktur som det pågåendedemonstrationsprojektet visat. Mellan Sandviken och Gävle hamn (30 km) bär det sig med50 elektrifierade lastbilar. Möjligheterna är tydliga, finansieringen möjlig, nyttan sannolik, regelverk och förordningar hanterbara, nu gäller det att hålla igång samarbete och tryck föratt tillsammans få detta på plats, nationellt och internationellt.Ur ett samlat hållbarhetsperspektiv är elektrifiering centralt. Det gäller ekonomisk ochmiljörelaterad hållbarhet men även nationalekonomisk där en nationell komparativ fördel ärvår förmåga att driva på och implementera förändringar i multidisciplinära komplexasamhällssystem. Hållbarhetsfrågan har i detta sammanhang även att göra med vår förmågaatt implementera, bygga ut och nyttja klimatsmart väginfrastruktur. Det kombinerar teknik,finansiering, flexibilitet och hänsyn med behov av konkretisering, beslut, utbyggnad ochimplementering; d.v.s. ytterst om ledarskap i multidisciplinära innovationssystem, någotsom är väldigt svårt men där Sverige genom åren visat sig vara bland de bästa.Det är ett mycket viktigt ansvar för politik och myndigheter att sköta denna balans på ett brasätt. Balansen kräver dialog och samarbete, utefter hela förädlingskedjan, från forskning tillkommersiellt nyttjande. De kommande åren är en spännande utmaning för att lagom snabbt,säkert och till rimlig kostnad balansera offentliga och privata roller så attkonkurrensutsättning, upphandlingsbarhet, innovation och utveckling kombineras medansvar, säkerhet och hållbarhet. En central del i utvecklingen är att det affärsekosystem somomger elvägar identifieras, definieras, utvecklas och i viss mån implementeras. Dettakommer även att variera internationellt, bara jämfört med Tyskland finns olika syn där vissadelar är gemensamma och andra alltid kommer att variera. Denna rapport har ambitionen attbidra med ett första steg för en principiell plattform för fortsatt strategiarbete.Denna rapport bör läsas tillsammans med huvudrapporten från förstudien avaffärsekosystem för elvägar (Håkan Sundelin et.al). Denna rapport har ambitionen att bidratill den första strategiska plattform som Trafikverket arbetar med kring utveckling,uppbyggnad, utrullning och nyttjande av elvägar som pågår.Just dialog, diskussion, överväganden och förankring kombinerat med pådrivning leder tillatt denna rapport bara är ett första steg och att en dialog nu tar vid, där alla utefterförädlingskedjan engageras, bidrar och samlas för att elvägar ska komma till nytta isamhället. Rapporten har inget externt syfte, målgruppen är de redan insatta, varförreferenser, direkta eller indirekta, samt annat underlag utelämnats utom där det har direktrelevans i syfte att hålla rapporten kort, effektiv och fokuserad.

 • Sandström, Johan
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Safety.
  Johannesson, Pär
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Safety.
  Mikael, Sidenmark
  Ocean Harvesting Technologies AB, Sweden.
  Reliability analysis with VMEA of a rack and pinion mechanism in a wave energy gravity accumulator2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The method Variation and Mode Effect Analysis (VMEA) is successfully implemented for the AGMA based gear design of the rack pinion mechanism. The rack and pinion is a feature in Ocean Harvesting Technologies (OHT) gravity accumulator device. The purpose of it is to make the electrical power output to the grid more uniform. This is a novel technology where previous experience in designing is absent. The VMEA method is there for useful for incorporating all known uncertainties to estimate the uncertainty and reliability of the technology. This allows for adequate safety factors to be set so the desired reliability can be achieved.

  The uncertainty and reliability analysis is performed for different OHT designs and methods where the reliability is calculated. This calculation can be used as basis for further analysis when more design details are determined and modifications are made, thus allowing for more optimized and reliable design to be made.

 • Vermina Lundström, Frida
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Safety. RISE.
  Andersson, Petra
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Safety.
  Faktorer som påverkar en bostadsbrands storlek – analys av försäkringsbolagens data2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Every year, the insurance sector reports 23 000 fire incidents in Sweden. Of these, the fire rescue service are called into 6 000. Since there is little knowledge on the fires that the fire rescue service is not involved in, incident data from insurance companies has been analyzed.

  One limitation to the results in this report is that the insurance sector’s definition of fire is broad; e.g. short-circuit is regarded a fire incident.

  Still, the data complies with the statistics from the fire rescue service: Kitchen fires and fire in electric equipment are the most common sources of fire in residential buildings.

  The cost (property damage) of a fire is also presented. It is seen that the most common fires sources commonly lead to a relatively low economical loss.

 • Lisa, Bolin
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy. RISE.
  Emma, Rex
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Røyne, Frida
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Norrblom, Hans-Lennart
  RISE - Research Institutes of Sweden, Swerea.
  Hållbarhetsanalys av cirkulära möbelflöden2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport belyser på vilket sätt den miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarheten för offentliga möbler ändras när man går från linjära till mer cirkulära affärsmodeller. Analyserna utgår ifrån fallstudier av en trästol med stoppad sits, en stol med metallben och stoppad sits, en kontorsstol samt ett möblemangbestående av skrivbord och stol. De miljömässiga effekterna av att sälja dessa produkter i en cirkulär affärsmodell har beräknats med hjälp av livscykelanalys (LCA). Resultaten diskuteras även i förhållande till cirkulära affärsmodellers inverkan på sociala aspekter och ekonomisk hållbarhet.

  Studien visar att miljönyttan med cirkulära affärsmodeller varierar med produkt men också med typ av miljöpåverkan som studeras. Livscykelanalysberäkningar på produkter som studerats inom projektet visar till exempel på minskningar av klimatpåverkan med runt 20-40% när en möbel tillhandahålls med en cirkulär affärsmodell istället för en traditionell linjär. Samtidigt minskade behovet av ingående materialresurser (trä, stål mm) med runt 50%. Utöver livscykelanalyser bör miljöbedömningen av en cirkulär affärsmodell också särskilt beakta användingen av toxiska ämnen. För att kunna arbeta praktiskt med dessa frågor är dokumentation och spårbarhet för möbler och material en viktigt fråga.  

  En cirkulär affärsmodell ger inte med automatik en lägre total miljöpåverkan. Det som spelar störst roll är affärsmodellens förmåga att öka den faktiska livslängden på produkten. Det är också viktigt att möbler fortsatt designas för att materialen ska kunna återvinnas när möbeln inte längre är i bruk, oavsett om de är gjorda för återbruk eller ej. Ökade transporter och lagerhållning som konsekvens av cirkulära affärskoncept har i våra fallstudier liten inverkan på miljöprestandan.   

  Uppskattningsvis finns en potential till besparing om ca 45 000 ton koldioxidekvivalenter årligen – om alla kontorsmöbler som produceras i Sverige i stället skulle säljas enligt cirkulär modell. Detta motsvarar ungefär nytillverkning av 450 000 kontorsstolar (NEPD-467-327-EN, 2016). Det finns dock mycket lite statistik över hur möbler används och när de de facto slängs vilket gör det svårt att säga något om faktiska miljöförbättringar i större skala.

  Hållbarhet är inte bara miljö, utan även ekonomiska och sociala aspekter, såsom livscykelkostnad för kunden eller påverkan på arbetsmiljö och arbetstillfällen. Om cirkulära affärsmodeller blir mer eller mindre ekonomiskt hållbara beror på det aktuella fallet och ur vems perspektiv ekonomin utvärderas. Viktigt att tänka på när man utvärderar cirkulära affärsmodeller är att ta ett livscykelperspektiv på kostnaderna, t.ex. att en kund inte bara beaktar inköpspris utan alla kostnader att införskaffa, inneha, hantera och avyttra sina möbler. Dessa kostnader kommer att påverka om affärsmodellen är lönsam eller inte för de olika aktörerna. Här saknas dock ofta data när det gäller indirekta kostnader och hanteringskostnader.

  Det är troligt att de största miljöeffekterna av cirkulära affärsmodeller kommer av ändrade beteenden kring möbler och möbelköp på sikt - såsom nya kundgrupper för möbler med lång livslängd - samt inspirationseffekt till andra branscher hur cirkulära affärsmodeller kan genomföras i praktiken.

  För att beräkna eller bedöma hållbarheteffekter krävs en mängd data och metodmässiga val. För att miljö- och hållbarhetsanalyser ska kunna användas mer utbrett i möbelbranschen inom tex marknadskommunikation, upphandling eller som underlag för styrmedel, behöver branschen komma överens om gemensamma riktlinjer för hur man ska beräkna och kommunicera effekterna av cirkularitet.  

 • Kovacs, Peter
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Ollas, Patrik
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Hemlin, Olleper
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Regelmässiga förutsättningar för takrenoveringar och solcellsinstallationer – en litteratursammanställning2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The report presents a two-piece literature summary summarizing incentives and regulatory barriers to the renovation of multi-family houses, as well as general regulations, policies and other conditions for installations of solar cell installations. For developers and suppliers with interest in roof renovation with solar cells, the report aims to provide a picture of the conditions for such actions. The overall picture is that there is a rapid positive development of incentives and regulations specifically for solar cells. Additionally, regulations for energy efficiency and environmental certification can motivate property owners to carry out such combined approach.

  This report complements the project report for project "Environmental Roofing - Solar Energy Redevelopment" (Energy Agency Project Number: 41857-1) and is available via E2B2's website - http://www.e2b2.se/.

 • Boss, Anna
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Sacco, Francesco
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Building Technology.
  Molnar, Stefan
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Folland, Anna
  Hedén, Alice
  Renobuild 2.0 – verktyg för systematisk hållbarhetsutvärdering vid renovering2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Fastighetsbeståndet i Sverige och resten av Europa är i behov av omfattande renoveringar för att uppnå minskade koldioxidutsläpp, skapa förbättrade livsvillkor för människor och öka dess ekonomiska bärkraft. Men det är inte alltid lätt att veta hur dessa mål ska uppnås och balanseras. Därför har RISE tillsammans med partners i fastighetsbranschen tagit fram Renobuild – en beslutsmetod för att utvärdera renoveringar utifrån ett hållbarhetsperspektiv. I projektet har två versioner av metodiken tagits fram, testats och vidareutvecklats via fallstudier. I Renobuild Bostad utvärderas renoveringar av flerbostadshus och deras omgivningar. Analysen tar hänsyn till klimatpåverkan, livscykelkostnader och sociala faktorer så som trygghet, säkerhet, hälsa och sociala relationer. Renobuild Skola utvärderar skolrenoveringar och dess effekter på ekonomi, miljö och sociala aspekter så som elevers lärande, trygghet och sociala relationer. Resultatet ger en sammantagen hållbarhetsvärdering som fördjupar fastighetsägares och samarbetspartners förståelse för möjliga konsekvenser av olika renoveringsalternativ. Renobuild består av ett Excelark och en användarhandbok som är fritt tillgängliga för vem som helst att använda. Dessa nås via en webbsida tillsammans med bakgrundsmaterial. En del av det materialet är den här rapporten som ämnar ge en djupare förståelse för hur metodiken har utvecklats. Rapporten beskriver vad användaren kan utvärdera med hjälp av dessa verktyg, hur verktyget behandlar indata, hur resultatet framställs och visualiseras samt hur den nya version 2.0 skiljer sig från en tidigare version. Här beskrivs också hur bakgrundsdata och teori har används för att utveckla innehållet i verktygen. Dessutom diskuteras det vilka avgränsningar som har gjorts i den miljömässiga, ekonomiska och sociala analysen – alltså reflektioner kring systemgränserna för respektive hållbarhetsdimension. Förhoppningen är att metodiken ska spridas i fastighetsbranschen och därmed generera en större medvetenhet om hållbarhetsfrågor vid renoveringar.

 • Franke, Ulrik
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, SICS.
  Ciccozzi, Federico
  Mälardalen University, Sweden.
  Characterization of trade-off preferences between non-functional properties2017In: Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Efficient design and evolution of complex software intensive systems rely on the ability to make informed decisions as early as possible in the life cycle. Such informed decisions should take both the intended functional and non-functional properties into account. Especially regarding the latter, it is both necessary to be able to predict properties and to prioritize them according to well-defined criteria. In this paper we focus on the latter problem, that is to say how to make trade-offs between non-functional properties of software intensive systems. We provide an approach based on the elicitation of utility functions from stake-holders and subsequent checks for consistency among these functions. The approach is exploitable through an easy-to-use GUI, which is also presented. Moreover, we describe the setup and the outcome of our two-fold validation based on exploratory elicitations with students and practitioners

 • Voigt, Thiemo
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, SICS. Uppsala University, Sweden.
  Bor, Martin
  Lancaster University, UK.
  Roedig, Utz
  Lancaster University, UK.
  Alonso, Juan
  Mitigating Inter-network Interference in LoRa Networks2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Long Range (LoRa) is a popular technology used to constructLow-Power Wide-Area Networks (LPWAN). Giventhe popularity of LoRa it is likely that multiple independentLoRa networks are deployed in close proximity. In this situation,neighbouring networks interfere and methods have tobe found to combat this interference. In this paper we investigatethe use of directional antennae and the use of multiplebase stations as methods of dealing with inter-network interference.Directional antennae increase signal strength atreceivers without increasing transmission energy cost. Thus,the probability of successfully decoding the message in aninterference situation is improved. Multiple base stationscan alternatively be used to improve the probability of receivinga message in a noisy environment. We compare theeffectiveness of these two approaches via simulation. Ourfindings show that both methods are able to improve LoRanetwork performance in interference settings. However, theresults show that the use of multiple base stations clearly outperformsthe use of directional antennae. For example, in asetting where data is collected from 600 nodes which are interferedby four networks with 600 nodes each, using threebase stations improves the Data Extraction Rate (DER) from0.24 to 0.56 while the use of directional antennae providesan increase to only 0.32.

 • Shafagh, Hossein
  et al.
  ETH Zurich, Switzerland.
  Hithnawi, Anwar
  ETH Zurich, Switzerland.
  Burkhalter, Lukas
  ETH Zurich, Switzerland.
  Fischli, Pascal
  ETH Zurich, Switzerland.
  Duquennoy, Simon
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, SICS. Inria, Switzerland.
  Secure Sharing of Partially Homomorphic Encrypted IoT Data2017In: Proceedings of the International Conference on Embedded Networked Sensor Systems (ACM SenSys 2017), November 5-8, 2017, Delft, The Netherlands, 2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  IoT applications often utilize the cloud to store and provide ubiquitousaccess to collected data. This naturally facilitates data sharingwith third-party services and other users, but bears privacy risks,due to data breaches or unauthorized trades with user data. Toaddress these concerns, we present Pilatus, a data protection platformwhere the cloud stores only encrypted data, yet is still ableto process certain queries (e.g., range, sum). More importantly,Pilatus features a novel encrypted data sharing scheme based on reencryption,with revocation capabilities and in situ key-update. Oursolution includes a suite of novel techniques that enable efficientpartially homomorphic encryption, decryption, and sharing. Wepresent performance optimizations that render these cryptographictools practical for mobile platforms. We implement a prototypeof Pilatus and evaluate it thoroughly. Our optimizations achieve aperformance gain within one order of magnitude compared to stateof-the-art realizations; mobile devices can decrypt hundreds of datapoints in a few hundred milliseconds. Moreover, we discuss practicalconsiderations through two example mobile applications (Fitbitand Ava) that run Pilatus on real-world data.

 • Al Nahas, Beshr
  et al.
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Duquennoy, Simon
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, SICS.
  Landsiedel, Olaf
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Network-wide Consensus Utilizing the Capture Eect in Low-power Wireless Networks2017In: Proceedings of the International Conference on Embedded Networked Sensor Systems (ACM SenSys 2017), November 5-8, 2017, Delft, The Netherlands, 2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Many protocols in low-power wireless networks require a root nodeor a leader to bootstrap and maintain its operation. For example,Chaos and Glossy networks need an initiator to synchronize andinitiate the communications rounds. Commonly, these protocolsuse a xed, compile-time dened node as the leader. In this work,we tackle the challenge of dynamically bootstrapping the networkand electing a leader in low-power wireless scenarios, and we focuson Chaos-style networks

 • Shafagh, Hossein
  et al.
  ETH Zurich, Switzerland.
  Hithnawi, Anwar
  ETH Zurich, Switzerland.
  Duquennoy, Simon
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, SICS. Inria, France.
  Towards Blockchain-based Auditable Storage and Sharing of IoT Data2017In: Proceedings of the USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI'17), March 27-29, 2017, Boston, USA, 2017Conference paper (Refereed)
 • Bjurling, Björn
  et al.
  RISE, Swedish ICT, SICS, Decisions, Networks and Analytics lab.
  Kreuger, Per
  RISE, Swedish ICT, SICS, Decisions, Networks and Analytics lab.
  Marsh, Ian
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, SICS.
  Data Readiness for BADA: BADA main study 1, FFI/Vinnova grant 2015-006772017Report (Other academic)
 • Varshney, Ambuj
  et al.
  Uppsala University, Sweden.
  Harms, Oliver
  Uppsala University, Sweden.
  Perez-Penichet, Carlos
  Uppsala University, Sweden.
  Hermans, Frederik
  Uppsala University, Sweden.
  Rohner, Christian
  Uppsala University, Sweden.
  Voigt, Thiemo
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, SICS. Uppsala University, Sweden.
  LoRea: A Backscatter Architecture that Achieves a Long Communication Range2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  There is the long-standing assumption that radio communication inthe range of hundreds of meters needs to consume mWs of powerat the transmitting device. In this paper, we demonstrate that this isnot necessarily the case for some devices equipped with backscatterradios. We present LoRea an architecture consisting of a tag, areader and multiple carrier generators that overcomes the power,cost and range limitations of existing systems such as ComputationalRadio Frequency Identication (CRFID). LoRea achieves thisby: First, generating narrow-band backscatter transmissions thatimprove receiver sensitivity. Second, mitigating self-interferencewithout the complex designs employed on RFID readers by keepingcarrier signal and backscattered signal apart in frequency. Finally,decoupling carrier generation from the reader and using devicessuch as WiFi routers and sensor nodes as a source of the carriersignal. An o-the-shelf implementation of LoRea costs 70 USD,a drastic reduction in price considering commercial RFID readerscost 2000 USD. LoRea’s range scales with the carrier strength, andproximity to the carrier source and achieves a maximum range of3:4 km when the tag is located at 1m distance from a 28 dBm carriersource while consuming 70 µW at the tag. When the tag is equidistantfrom the carrier source and the receiver, we can communicateupto 75m, a signicant improvement over existing RFID readers.

 • Nordström, Bengt
  et al.
  SCA R&D, Sweden.
  Hermansson, Lennart
  RISE - Research Institutes of Sweden, Bioeconomy.
  Effect of the ratio of softwood kraft pulp to recycled pulp on formation and strength efficiency in twin-wire roll forming2017In: Nordic Pulp & Paper Research Journal, ISSN 0283-2631, E-ISSN 2000-0669, Vol. 32, no 2, 229-236 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Research has been undertaken to investigate how the tensile strength efficiency and Z-strength efficiency in twin-wire roll forming is affected when changing formation through the softwood kraft content in a mixture with recycled pulp. The effect of a change in formation through the softwood kraft content and the effect of a change in formation through headbox consistency were also compared. Five kraft contents (0, 25, 50, 75 and 100%) were investigated at volumetric headbox flow rates of 111 and 1,77l/sm. Three additional flow rates were used at a kraft content of 50%. Impaired formation through the softwood kraft content reduced tensile strength efficiency and Z-strength efficiency. Both these properties were similarly affected whether the formation was changed by the softwood kraft content or the headbox consistency. The relative impact of formation was larger for Z-strength efficiency compared with tensile strength efficiency. The reduction in tensile strength efficiency was replicated in a smaller relative increase in tensile strength for machine-made paper than for handsheets made of the furnish. Considering the effect on strength efficiency when evaluating furnishes has been demonstrated as an important concern.

 • Brännvall, Elisabet
  RISE, Innventia. RISE - Research Institutes of Sweden, Bioeconomy.
  The limits of delignification in kraft cooking2017In: BioResources, ISSN 1930-2126, E-ISSN 1930-2126, Vol. 12, no 1, 2081-2107 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The perspective of the article is to explore kraft cooking at the limits of delignification, i.e. what degree of delignification is needed to obtain fibre liberation and what is the maximum degree of delignification possible in the kraft pulping stage. The reasons for the quite narrow boundaries for sufficient and maximum delignification are explained, and the differences between the behaviour of hardwood and softwood kraft pulping are clarified.

 • Papatheocharous, Efi
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, SICS.
  Petersen, Kai
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, SICS.
  Axelsson, Jakob
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, SICS.
  Wohlin, Claes
  Blekinge Institute of Technology, Sweden.
  Carlson, Jan
  Malardalen University, Sweden.
  Ciccozzi, Federico
  Malardalen University, Sweden.
  Sentilles, Séverine
  Malardalen University, Sweden.
  Cicchetti, Antonio
  Malardalen University, Sweden.
  The GRADE Decision Canvas for Classification and Reflection on Architecture Decisions2017In: Proceedings of the 12th International Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering - Volume 1: ENASE, 2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper introduces a decision canvas for capturing architecture decisions in software and systems engineering. The canvas leverages a dedicated taxonomy, denoted GRADE, meant for establishing the basics of the vocabulary for assessing and choosing architectural assets in the development of software-intensive systems. The canvas serves as a template for practitioners to discuss and document architecture decisions, i.e., capture, understand and communicate decisions among decision-makers and to others. It also serves as a way to reflect on past decision-making activities devoted to both tentative and concluding decisions in the development of software-intensive systems. The canvas has been assessed by means of preliminary internal and external evaluations with four scenarios. The results are promising as the canvas fulfills its intended objectives while satisfying most of the needs of the subjects participating in the evaluation.

 • Markou, Ioannis
  et al.
  Papatheocharous, Efi
  RISE, Swedish ICT, SICS, Software and Systems Engineering Laboratory.
  A Text Analyser of Crowdsourced Online Sources for Knowledge Discovery2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In the last few years, Twitter has become the centre of crowdsourced-generated content. Numerous tools exist to analyse its content to lead to knowledge discovery. However, most of them focus solely on the content and ignore user features. Selecting and analysing user features such as user activity and relationships lead to the discovery of authorities and user communities. Such a discovery can provide an additional perspective to crowdsourced data and increase understanding of the evolution of the trends for a given topic. This work addresses the problem by introducing a dedicated software tool developed, the Text Analyser of Crowdsourced Online Sources (TACOS). TACOS is a social relationship search tool that given a search term, analyses user features and discovers authorities and user communities for that term. For knowledge representation, it visualises the output in a graph, for increased readability. In order to show the applicability of TACOS, we have chosen a real example and aimed through two case studies to discover and analyse a specific type of user communities.

 • Paladi, Nicolae
  et al.
  RISE, Swedish ICT, SICS, Security Lab.
  Karlsson, Linus
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, SICS.
  Safeguarding VNF Credentials with Intel SGX2017In: SIGCOMM Posters and Demos '17 Proceedings of the SIGCOMM Posters and Demos, Association for Computing Machinery (ACM), 2017, 144-146 p.Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Operators use containers – enabled by operating system (OS) level virtualization – to deploy virtual network functions (VNFs) that access the centralized network controller in software-defined net- working (SDN) deployments. While SDN allows flexible network configuration, it also increases the attack surface on the network deployment [8]. For example, insecure communication channels may be tapped to extract or inject sensitive data transferred on the north-bound interface, between the network controller and VNFs; furthermore, to protect the network controller from malicious VNF instances, the integrity and authenticity of VNFs must be verified prior to deployment.o mitigate the risks described above, we implemented a prototype that leverages hardware-based mechanisms for isolated execution implemented by Intel SGX in combination with a run-time integrity measurement subsystem, namely Linux Integrity Measure- ment Architecture (IMA)1. This prototype is a first step towards providing to tenants and end-users integrity guarantees regarding the network components in SDN deployments.

 • Rahman, Hafizur
  et al.
  SCA R&D Centre, Sweden.
  Lindström, Mikael E
  KTH Royal Institute of Technology, Sweden.
  Sandström, Peter
  SCA R&D Centre, Sweden.
  Salmén, Lennart
  RISE - Research Institutes of Sweden, Bioeconomy.
  Engstrand, Per
  FSCN Mittuniversitetet, Sweden.
  The effect of increased pulp yield using additives in the softwood kraft cook on the physical properties of low-grammage handsheets2017In: Nordic Pulp & Paper Research Journal, ISSN 0283-2631, E-ISSN 2000-0669, Vol. 32, no 2, 317-323 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The effect of increasing the pulp yield by the addition of sodium borohydride (NaBH4) or polysulfide (PS) in softwood kraft cooking, i.e. enhancing the retention of glucomannan, on the physical properties of low-grammage handsheets was studied. In addition to the yield improvement, an increase in tensile index was observed, especially at lower degrees of beating. These higher yield pulps showed an increase in pore volume, indicating an increased degree of swelling of the fibres. Presumably, the increased flexibility of the fibres affects the bonding strength and leads to the higher tensile index observed.

 • Escamez, Sacha
  et al.
  Umeå University, Sweden.
  Latha Gandla, Madhavi
  Umeå University, Sweden.
  Derba-Maceluch, Marta
  SLU Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden.
  Lundqvist, Sven-Olof
  RISE, Innventia. RISE - Research Institutes of Sweden, Bioeconomy.
  Mellerowicz, Ewa J.
  SLU Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden.
  Jönsson, Leif J.
  Umeå University, Sweden.
  Tuominen, Hannele
  Umeå University, Sweden.
  A collection of genetically engineered Populus trees reveals wood biomass traits that predict glucose yield from enzymatic hydrolysis2017In: Scientific Reports, ISSN 2045-2322, E-ISSN 2045-2322, Vol. 7, no 1, 15798Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Wood represents a promising source of sugars to produce bio-based renewables, including biofuels. However, breaking down lignocellulose requires costly pretreatments because lignocellulose is recalcitrant to enzymatic saccharification. Increasing saccharification potential would greatly contribute to make wood a competitive alternative to petroleum, but this requires improving wood properties. To identify wood biomass traits associated with saccharification, we analyzed a total of 65 traits related to wood chemistry, anatomy and structure, biomass production and saccharification in 40 genetically engineered Populus tree lines. These lines exhibited broad variation in quantitative traits, allowing for multivariate analyses and mathematical modeling. Modeling revealed that seven wood biomass traits associated in a predictive manner with saccharification of glucose after pretreatment. Four of these seven traits were also negatively associated with biomass production, suggesting a trade-off between saccharification potential and total biomass, which has previously been observed to offset the overall sugar yield from whole trees. We therefore estimated the "total-wood glucose yield" (TWG) from whole trees and found 22 biomass traits predictive of TWG after pretreatment. Both saccharification and TWG were associated with low abundant, often overlooked matrix polysaccharides such as arabinose and rhamnose which possibly represent new markers for improved Populus feedstocks.

 • Wallmark, Cecilia
  et al.
  Sweco.
  Aronsson, Björn
  Vätgas Sverige.
  Leisner, Peter
  RISE - Research Institutes of Sweden. Jönköping University.
  Strategisk innovationsagenda för vätgas i fordon 2016Report (Other academic)
 • Stoltz Ehn, Anna-Karin
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Lööf, Jenny
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Quistgaard, Louise
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Leda och organisera innovation för hållbara städer och samhällen: Erfarenheter från Innovationsplattformarna i Borås, Göteborg Kiruna, Lund, Malmö och Stockholm2017Report (Other academic)
 • Wendin, Karin
  et al.
  Kristianstad University, Sweden ; University of Copenhagen, Denmark.
  Langton, Maud
  Swedish Agricultural University, Sweden.
  Norman, Cecilia
  RISE - Research Institutes of Sweden, Bioscience and Materials, Agrifood and Bioscience.
  Forsberg, Sarah
  Kristianstad University, Sweden.
  Davidsson, Fredrik
  Geoloc AB, Sweden.
  Josell, Åsa
  Atria Scandinavia AB, Sweden.
  Prim, Mia
  RISE - Research Institutes of Sweden, Bioscience and Materials, Agrifood and Bioscience. University of Gothenburg, Sweden.
  Berg, Johan
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Eat’em or not?: insects as a culinary delicacy2017In: PROCEEDINGSICCAS 2017 Exploring Future Foodscapes  Copenhagen, 2017, 100-106 p., #39Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction: The world´s population is increasing and thus the pressure on the earth´s resources. To ensure food supply and sustainability, food habits in western societies have to change. By reducing the ecological footprint of food consumption, e.g., decrease meat consumption, significant contribution to global sustainability can be achieved. Advantages concerning nutrition and sustainability have been found by inclusion of insects in the diet. Insects as food has a large potential, and the “culinary way” seems to be an effective way to reach consumer acceptance for insect based food products. The aim was to examine consumer acceptance and neophobia related to the use of insects as ingredients in food

 • Vylund, Lotta
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Safety.
  Palmkvist, Krister
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Safety.
  Taktik och metodik för släckning av höga trähus2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Different extinguishment strategies for fires in cavities in tall timber buildings are presented together with their effectiveness and possibility to minimize water damages. In addition are exercises suggested to give training in how to extinguish fires in cavities in tall timber buildings.

  Tall timber buildings are well fire protected today, but wood is a combustible material and the spread of fire to cavities sometimes occur. The first action when there is a hidden fire in a cavity is to identify the structure of the building. Infrared (IR) cameras are a good tool for identifying the building structure and indicate the location of the fire. However, it is important to have a good basic training of using the camera in order to correctly interpret the IR images.

  The most important thing during the extinguishing work is to avoid opening up the cavities and thereby add oxygen to the fire before the fire is under control. Extinguishing media must therefore be applied through small openings. Tests have shown that, among water-based extinguishing media, the cutter extinguisher is the most efficient for fires in cavity with the least water supply. Potential other extinguishing agents are nitrogen or carbon dioxide, but techniques and tactics when using these extinguishing media must be further developed. The main drawback of these media is the limited cooling capabilities of the surfaces and gas volume.

 • Lindahl, Cecilia
  RISE - Research Institutes of Sweden, Bioscience and Materials, Agrifood and Bioscience.
  Klövverkning av nötkreatur - djurvänlig och säker hantering2017Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • Larsson, Fredrik
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Electronics. Department of Physics, Chalmers University of Technology.
  Andersson, Petra
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Safety.
  Mellander, Bengt-Erik
  Department of Physics, Chalmers University of Technology.
  Lithium-Ion Battery Aspects on Fires in Electrified Vehicles on the Basis of Experimental Abuse Tests2016In: Batteries, ISSN 2313-0105, Vol. 2, no 9, 1-13 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Safety issues concerning the use of large lithium-ion (Li-ion) batteries in electrified vehicles are discussed based on the abuse test results of Li-ion cells together with safety devices for cells. The presented abuse tests are: overcharge, short circuit, propane fire test and external heating test (oven). It was found that in a fire, cells with higher state of charge (SOC) gave a higher heat release rate (HRR), while the total heat release (THR) had a lower correlation with SOC. One fire test resulted in a hazardous projectile from a cylindrical cell. In the fire tests, toxic gas emissions of hydrogen fluoride (HF) were measured for 100%, 50% and 0% SOC.

 • Larsson, Fredrik
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Electronics. Chalmers University of Technology, Sweden.
  Andersson, Petra
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Safety.
  Mellander, Bengt-Erik
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Are electric vehicles safer than combustion engine vehicles?2017In: Systems Perspectives on Electromobility 2017 / [ed] Björn Sandén, Pontus Wallgren, Gothenburg: Chalmers University of Technology , 2017, 34-48 p.Chapter in book (Other academic)
 • Larsson, Fredrik
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Electronics. Department of Physics, Chalmers University of Technology.
  Rytinki, Antti
  Department of Physics, Chalmers University of Technology.
  Ahmed, Istaq
  Volvo Group Trucks Technology.
  Albinsson, Ingvar
  Department of Physics, University of Gothenburg.
  Mellander, Bengt-Erik
  Department of Physics, Chalmers University of Technology.
  Overcurrent Abuse of Primary Prismatic Zinc–Air Battery Cells Studying Air Supply Effects on Performance and Safety Shut-Down2017In: Batteries, ISSN 2313-0105, Vol. 3, no 1, 1-10 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Overcurrent abuse has been performed on commercial 48 Ah primary prismatic zinc (Zn)–Air battery cells with full air supply as well as with shut-off air supply. Compared to other battery technologies, e.g., lithium-ion batteries, metal–air batteries offer the possibility to physically stop the battery operation by stopping its air supply, thus offering an additional protection against severe battery damage in the case of, e.g., an accidental short circuit. This method may also reduce the electrical hazard in a larger battery system since, by stopping the air supply, the voltage can be brought to zero while maintaining the energy capacity of the battery. Measurements of Overdischarge currents and current cut-off by suffocation have been performed to assess the safety of this type of Zn–air battery. The time to get to zero battery voltage is shown to mainly be determined by the volume of air trapped in the cell.

 • Larsson, Fredrik
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Electronics. Department of Physics, Chalmers University of Technology.
  Andersson, Petra
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Safety.
  Blomqvist, Per
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Safety.
  Mellander, Bengt-Erik
  Department of Physics, Chalmers University of Technology.
  Toxic fluoride gas emissions from lithium-ion battery fires2017In: Scientific Reports, ISSN 2045-2322, Vol. 7, no 1, 1-13 p., 10018Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Lithium-ion battery fires generate intense heat and considerable amounts of gas and smoke. Although the emission of toxic gases can be a larger threat than the heat, the knowledge of such emissions is limited. This paper presents quantitative measurements of heat release and fluoride gas emissions during battery fires for seven different types of commercial lithium-ion batteries. The results have been validated using two independent measurement techniques and show that large amounts of hydrogen fluoride (HF) may be generated, ranging between 20 and 200 mg/Wh of nominal battery energy capacity. In addition, 15-22 mg/Wh of another potentially toxic gas, phosphoryl fluoride (POF3), was measured in some of the fire tests. Gas emissions when using water mist as extinguishing agent were also investigated. Fluoride gas emission can pose a serious toxic threat and the results are crucial findings for risk assessment and management, especially for large Li-ion battery packs.

 • Shahbazi, Sasha
  et al.
  Salloum, Mohammed
  Kurdve, Martin
  RISE - Research Institutes of Sweden, Swerea, Swerea IVF.
  Wiktorsson, Magnus
  Material Efficiency Measurement: Empirical Investigation of Manufacturing Industry2017In: Procedia Manufacturing, ISSN 2351-9789, Vol. 8, no Supplement C, 112-120 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Abstract Improving material efficiency contributes to reduce the volume of industrial waste as well as resource consumption. However, less has been published addressing on what to measure for material efficiency in a manufacturing company. This paper presents the current practice of material efficiency performance indicators in a manufacturing context through a bottom-up approach. In addition to literature review, the empirical data was collected via a multiple case study at seven global manufacturing companies located in Sweden. The results show that existing material efficiency indicators are limited and are mainly measured as a cost or quality parameter rather than environment. The limited number of measurements relates to the fact that material efficiency is not considered as a central business in manufacturing companies and is managed by environmental department with limited correlation to operation. Additionally, these measurements do not aim to reduce waste volume or improve homogeneity of generated waste.

 • Kurdve, Martin
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Swerea, Swerea IVF.
  Henriksson, Fredrik
  Wiktorsson, Magnus
  Denzler, Patrick
  Zackrisson, Mats
  RISE - Research Institutes of Sweden, Swerea, Swerea IVF, Energi och miljö.
  Bjelkemyr, Marcus
  Production System And Material Efficiency Challenges For Large Scale Introduction Of Complex Materials2017In: Advanced Materials Proceedings, Vol. 2, no 8, 492-499 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper links production system research to advanced material research for the vehicle industry. Facilitated by need for reduction of fuel use, the automotive industry is pushing a radical change from using steel structures to new mixed materials structures. In production systems optimised for steel, the changes will affect productivity and material efficiency. Four industrial case studies focusing on production economy and productivity give implications of production technology demands on the material selection regarding new joining techniques and additive or forming methods which has to be investigated when considering new materials. Material efficiency analysis shows that minimising spill in production operations and regulatory demand of recycling need to be considered in material development, which implies both design for disassembly, advanced separation processes and use of recycled raw materials. To be successful in new material introduction, new information flows and knowledge sharing moving from operations and manufacturing development to materials development and design are needed. The material developers could use axiomatic design strategies to structure the production system demands on the materials. State of the art lightweight producers in vehicle and automotive industry are likely early adopters to advanced lightweight structures with need of information flows between material development and operations.

v. 2.30.0